Chuyển tới nội dung


Các hiệu ứng đẹp cho trang web của bạn


  • You cannot reply to this topic

#1 anxincaocap

    Advanced Member

  • Thành Viên
  • PipPipPip
  • 60 Bài viết:

Đăng 31 March 2006 - 03:32 PM

Chữ I LOVE YOU khiêu vũ

Từng ký tự trong chữ I LOVE YOU dao động qua lại, khi đụng với ký tự bên cạnh sẽ bật ngược trở lại.

<p align="center"><b><font face="VNI-Cooper" color="#FF0000" size="6">

<marquee scrollamount="15" width="10%" behavior="alternate">I</marquee>

<marquee scrollamount="15" width="10%" behavior="alternate"
direction="right">L</marquee>

<marquee scrollamount="15" width="10%" behavior="alternate">O</marquee>

<marquee scrollamount="15" width="10%" behavior="alternate"
direction="right">V</marquee>

<marquee scrollamount="15" width="10%" behavior="alternate">E</marquee>

<marquee scrollamount="15" width="10%" behavior="alternate"
direction="right">Y</marquee>

<marquee scrollamount="15" width="10%" behavior="alternate">O</marquee>

<marquee scrollamount="15" width="10%" behavior="alternate"
direction="right">U</marquee>

</marquee></font></b></p>Chữ được xếp từ nhiều hình trái tim

Nhiều hình trái tim rơi từ trên xuống và xếp lại thành chữ LOVE, trông rất lãng mạn. Bạn có thể dùng hiệu ứng này trong thư gửi “người ấy”, nó sẽ giúp bạn nói thay những lời muốn nói.

<center>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings
size=3
color=#ff0000>Y YY Y YYYY</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings
size=3
color=#ff0000>Y Y Y Y Y Y</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings
size=3
color=#ff0000>Y Y Y Y Y YYY</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings
size=3
color=#ff0000>Y Y Y YY Y</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings
size=3
color=#ff0000>YYY YY Y YYY</font></marquee>
</center>Hiệu ứng đèn chớp nháy

Hiệu ứng sau sẽ tạo chữ chớp nháy và chạy giống như đèn trang trí.

<p align="center"><font face="Impact" color="#FF0000" size="6">

<marquee scrollamount="30" width="32" behavior="slide"
loop="9000">I</marquee><marquee scrollamount="40" width="32" behavior="slide"
loop="9000">L</marquee><marquee scrollamount="30" width="32" loop="9000"
behavior="slide">O</marquee><marquee scrollamount="40" width="32" loop="9000"
behavior="slide">V</marquee><marquee scrollamount="30" width="32" loop="9000"
behavior="slide">E</marquee><marquee scrollamount="40" width="32" loop="9000"
behavior="slide">Y</marquee><marquee scrollamount="30" width="32" loop="9000"
behavior="slide">O</marquee><marquee scrollamount="40" width="32" loop="9000"
behavior="slide">U</marquee></font></p>

Chữ đổ hào quang

Dòng chữ I LOVE YOU đổ hào quang và chạy từ phải sang trái, khi gặp biên màn hình sẽ bật trở lại. Trông cũng thú vị đấy chứ?

<table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="border-collapse: collapse" bordercolor="#800000" width="500" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td width="100%">
<marquee behavior=alternate><TABLE
STYLE="filter:glow(color=blue,
strength=5)">
<TR><TD><center>
<font face=arial size=4 color=aqua>I LOVE YOU</font></td></tr></TABLE></marquee></td>
</tr>
</table>


Hiệu ứng chữ hào quang nhảy múaHiệu ứng sau đây sẽ làm e-mail hay trang Web của bạn sinh động hơn với dòng chữ I LOVE YOU đổ hào quang và nhảy múa.

<marquee scrollamount="5" width="7%" behavior="alternate"
direction="up" scrolldelay="125" ><TABLE STYLE="filter:glow(color=BLACK,
strength=5)"> <TR><TD><center> <font face=arial size=15
color=aqua>I</font></td></tr></TABLE></marquee>

<marquee scrollamount="6" width="7%" behavior="alternate"
direction="up" scrolldelay="130"><TABLE STYLE="filter:glow(color=BLACK,
strength=5)"> <TR><TD><center> <font face=arial size=15 color=aqua>L</font></td></tr></TABLE></marquee>

<marquee scrollamount="5" width="7%" behavior="alternate"
direction="up" scrolldelay="125"><TABLE STYLE="filter:glow(color=BLACK,
strength=5)"> <TR><TD><center> <font face=arial size=15
color=aqua>O</font></td></tr></TABLE></marquee>

<marquee scrollamount="6" width="7%" behavior="alternate"
direction="up" scrolldelay="130"><TABLE STYLE="filter:glow(color=BLACK,
strength=5)"> <TR><TD><center> <font face=arial size=15
color=aqua>V</font></td></tr></TABLE></marquee>

<marquee scrollamount="5" width="7%" behavior="alternate"
direction="up" scrolldelay="125"><TABLE STYLE="filter:glow(color=BLACK,
strength=5)"> <TR><TD><center> <font face=arial size=15
color=aqua>E</font></td></tr></TABLE></marquee>

<marquee scrollamount="6" width="7%" behavior="alternate"
direction="up" scrolldelay="130"><TABLE STYLE="filter:glow(color=BLACK,
strength=5)"> <TR><TD><center> <font face=arial size=15
color=aqua>Y</font></td></tr></TABLE></marquee>

<marquee scrollamount="5" width="7%" behavior="alternate"
direction="up" scrolldelay="125" ><TABLE STYLE="filter:glow(color=BLACK,
strength=5)"> <TR><TD><center> <font face=arial size=15
color=aqua>O</font></td></tr></TABLE></marquee>

<marquee scrollamount="6" width="7%" behavior="alternate"
direction="up" scrolldelay="130"><TABLE STYLE="filter:glow(color=BLACK,
strength=5)"> <TR><TD><center> <font face=arial size=15
color=aqua>U</font></td></tr></TABLE></marquee>Chữ nhiều màu nhảy múaNhững dòng chữ đầy màu sắc mang phong cách “xì tin” nhảy múa trên màn hình, chắc chắn sẽ để lại một ấn tượng khó quên cho “người ấy”.

<font size=15><FONT COLOR=#AB0457><SUB><marquee scrollamount="9"
width="5%" behavior="alternate" direction="up"
>I</marquee></SUB></FONT></FONT>

<font size=15><FONT COLOR=#D5042D><SUP> <marquee scrollamount="8"
width="5%" behavior="alternate" direction="up"
>L</marquee></SUP></FONT></FONT>

<font size=15><FONT COLOR=#820481><SUP> <marquee scrollamount="7"
width="5%" behavior="alternate" direction="up"
>O</marquee></SUP></FONT></FONT>

<font size=15><FONT COLOR=#5805AB><SUP> <marquee scrollamount="7"
width="5%" behavior="alternate" direction="up"
>V</marquee></SUP></FONT></FONT>

<font size=15><FONT COLOR=#FF0404><SUP> <marquee scrollamount="8"
width="5%" behavior="alternate" direction="up"
>E</marquee></SUP></FONT></FONT>

<font size=15><FONT COLOR=#2E05D5><SUB> <marquee scrollamount="9"
width="5%" behavior="alternate" direction="up"
>Y</marquee></SUB></FONT></FONT>

<font size=15><FONT COLOR=#5805AB><SUB> <marquee scrollamount="9"
width="5%" behavior="alternate" direction="up"
>O</marquee></SUB></FONT></FONT>

<font size=15><FONT COLOR=#820481><SUP> <marquee scrollamount="8"
width="5%" behavior="alternate" direction="up"
>U</marquee></SUP></FONT></FONT>
Tạo một dropdown list

<script language="JavaScript">
<!--
function go(){
if (document.selecter.select1.options[document.selecter.select1.selectedIndex].valu
e != "none") {
location = document.selecter.select1.options[document.selecter.select1.selectedIndex].value
}
}
//-->
</script>
</head>
<body>
<center><h1>A Dropdown List</h1></center>
<center><script language="JavaScript">
<!--
document.write('<form name="selecter"><select name="select1" size=1>');
document.write('<option value=none>Select your destination');
document.write('<option value=none>--------------------');
document.write('<option value="http://www.shop4all.com">Shopping Page');
document.write('<option value="http://www.coomedia.com">Main Page');
document.write('<option value="http://www.yahoo.com">Navigation');
document.write('</select>');
document.write('<input type="button" value="Go" onclick="go()">');
document.write('</form>');
// end hiding contents -->

//parent.cont.location.href =
//<frameset cols="37%,*">
// <frame name="boxcont" src="boxcont.htm" marginwidth="10" marginheight="10" scrolling="auto" //frameborder="no">
// <frame name="cont" src="cont.htm" marginwidth="10" marginheight="10" scrolling="auto" //frameborder="no">
//</frameset>

</script></center>

1 thành viên đang đọc chủ đề này

0 thành viên 1 khách 0 thành viên vô danh