Chuyển tới nội dung


TUYỂN TẬP TRUYỆN TRANH


#21 Công Hùng

  Administrator

 • Admin
 • PipPipPip
 • 15,677 Bài viết:

Đăng 04 April 2008 - 10:14 PM

THẦN ĐỒNG ĐẤT VIỆT

http://rapidshare.com/files/40622292/thandongdatviet1-10.rar 
http://rapidshare.com/files/40624749/thandongdatviet11-20.rar 
http://rapidshare.com/files/40624750/thandongdatviet21-30.rar 
http://rapidshare.com/files/40627984/thandongdatviet31-40.rar 
http://rapidshare.com/files/40627985/thandongdatviet41-50.rar 
http://rapidshare.com/files/40632015/thandongdatviet61-70.rar 
http://rapidshare.com/files/40632016/thandongdatviet51-60.rar 
http://rapidshare.com/files/40634920/thandongdatviet71-80.rar 
http://rapidshare.com/files/40636973/thandongdatviet81-92.rar

*********************************************************************************
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỊ LỰC SỐNG
Thiết kế Website - Dịch vụ cung cấp vé máy bay - Hoà nhập toàn diện cho người khuyết tật - Chia sẻ cÔng nghệ

#22 Công Hùng

  Administrator

 • Admin
 • PipPipPip
 • 15,677 Bài viết:

Đăng 04 April 2008 - 11:52 PM

Long Phi Bất Bại (tập 1-29)

http://rapidshare.com/files/43143707/longphibatbai1-12.rar 
http://rapidshare.com/files/43144272/longphibatbai13-24.rar 
http://rapidshare.com/files/43144525/longphibatbai25-29.rar

*********************************************************************************
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỊ LỰC SỐNG
Thiết kế Website - Dịch vụ cung cấp vé máy bay - Hoà nhập toàn diện cho người khuyết tật - Chia sẻ cÔng nghệ

#23 Công Hùng

  Administrator

 • Admin
 • PipPipPip
 • 15,677 Bài viết:

Đăng 04 April 2008 - 11:53 PM

Ngọn Lửa Recca (tập 1-38)


http://rapidshare.com/files/43138997/ngonluarecca1-11.rar 
http://rapidshare.com/files/43139609/ngonluarecca12-22.rar 
http://rapidshare.com/files/43140207/ngonluarecca23-33.rar 
http://rapidshare.com/files/43141241/ngonluarecca34-38.rar

*********************************************************************************
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỊ LỰC SỐNG
Thiết kế Website - Dịch vụ cung cấp vé máy bay - Hoà nhập toàn diện cho người khuyết tật - Chia sẻ cÔng nghệ

#24 Công Hùng

  Administrator

 • Admin
 • PipPipPip
 • 15,677 Bài viết:

Đăng 04 April 2008 - 11:53 PM

Cậu Bé 3 mắt (tập 1-15)

http://rapidshare.com/files/43441520/caube3mat1-15.rar

*********************************************************************************
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỊ LỰC SỐNG
Thiết kế Website - Dịch vụ cung cấp vé máy bay - Hoà nhập toàn diện cho người khuyết tật - Chia sẻ cÔng nghệ

#25 Công Hùng

  Administrator

 • Admin
 • PipPipPip
 • 15,677 Bài viết:

Đăng 04 April 2008 - 11:54 PM

Kotaro tập (1-37)

http://rapidshare.com/files/43136657/cotara1-13.rar
http://rapidshare.com/files/43137471/cotara14-26.rar 
http://rapidshare.com/files/43138364/cotara27-37.rar

*********************************************************************************
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỊ LỰC SỐNG
Thiết kế Website - Dịch vụ cung cấp vé máy bay - Hoà nhập toàn diện cho người khuyết tật - Chia sẻ cÔng nghệ

#26 Công Hùng

  Administrator

 • Admin
 • PipPipPip
 • 15,677 Bài viết:

Đăng 04 April 2008 - 11:55 PM

Hikaru Kì thủ cờ vây(tập 1-33)

http://rapidshare.com/files/42344992/Hikaru1-14.rar 
http://rapidshare.com/files/42347356/Hikaru15-25.rar 
http://rapidshare.com/files/42350301/Hikaru26-33.rar

*********************************************************************************
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỊ LỰC SỐNG
Thiết kế Website - Dịch vụ cung cấp vé máy bay - Hoà nhập toàn diện cho người khuyết tật - Chia sẻ cÔng nghệ

#27 Công Hùng

  Administrator

 • Admin
 • PipPipPip
 • 15,677 Bài viết:

Đăng 04 April 2008 - 11:56 PM


Đường dẫn đến khung thành bộ I (Jindo) - Trọn bộ 85 tậphttp://rapidshare.com/files/41187714/jindo1-10.rar
http://rapidshare.com/files/41190697/jindo11-20.rar 
http://rapidshare.com/files/41193993/jindo21-30.rar 
http://rapidshare.com/files/41197183/jindo31-40.rar 
http://rapidshare.com/files/41227452/jindo41-50.rar 
http://rapidshare.com/files/41231339/jindo51-60.rar 
http://rapidshare.com/files/41236196/jindo61-70.rar
http://rapidshare.com/files/41240400/jindo71-80.rar 
http://rapidshare.com/files/41241934/jindo81-85.rar

*********************************************************************************
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỊ LỰC SỐNG
Thiết kế Website - Dịch vụ cung cấp vé máy bay - Hoà nhập toàn diện cho người khuyết tật - Chia sẻ cÔng nghệ

#28 Công Hùng

  Administrator

 • Admin
 • PipPipPip
 • 15,677 Bài viết:

Đăng 04 April 2008 - 11:57 PM

Một nửa Ranma (tập 1-41)

http://rapidshare.com/files/42134759/MotnuaRanma1-15.rar 
http://rapidshare.com/files/42138544/MotnuaRanma16-30.rar 
http://rapidshare.com/files/42141442/MotnuaRanma31-41.rar

*********************************************************************************
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỊ LỰC SỐNG
Thiết kế Website - Dịch vụ cung cấp vé máy bay - Hoà nhập toàn diện cho người khuyết tật - Chia sẻ cÔng nghệ

#29 Công Hùng

  Administrator

 • Admin
 • PipPipPip
 • 15,677 Bài viết:

Đăng 04 April 2008 - 11:58 PM

Chú bé rồng (tập 1-38)

http://rapidshare.com/files/41813211/chuberong1-10.rar 
http://rapidshare.com/files/41813900/chuberong11-20.rar 
http://rapidshare.com/files/41814843/chuberong21-30.rar 
http://rapidshare.com/files/41815379/chuberong31-38.rar

*********************************************************************************
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỊ LỰC SỐNG
Thiết kế Website - Dịch vụ cung cấp vé máy bay - Hoà nhập toàn diện cho người khuyết tật - Chia sẻ cÔng nghệ

#30 Công Hùng

  Administrator

 • Admin
 • PipPipPip
 • 15,677 Bài viết:

Đăng 04 April 2008 - 11:59 PM

Subasa (tâp1-30)

http://rapidshare.com/files/41244131/subasa1-10.rar 
http://rapidshare.com/files/41248088/subasa11-20.rar 
http://rapidshare.com/files/41250097/subasa21-30.rar

*********************************************************************************
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỊ LỰC SỐNG
Thiết kế Website - Dịch vụ cung cấp vé máy bay - Hoà nhập toàn diện cho người khuyết tật - Chia sẻ cÔng nghệ

#31 Công Hùng

  Administrator

 • Admin
 • PipPipPip
 • 15,677 Bài viết:

Đăng 05 April 2008 - 12:02 AM

Subasa Đường Tới 2002 - Phần 2 (tập 1-16)

http://rapidshare.com/files/41424211/1-8subasaduongtoi2002.rar 
http://rapidshare.com/files/41426117/9-16subasaduongtoi2002.rar

*********************************************************************************
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỊ LỰC SỐNG
Thiết kế Website - Dịch vụ cung cấp vé máy bay - Hoà nhập toàn diện cho người khuyết tật - Chia sẻ cÔng nghệ

#32 Công Hùng

  Administrator

 • Admin
 • PipPipPip
 • 15,677 Bài viết:

Đăng 05 April 2008 - 12:03 AM

Thám Tử Lừng Danh Conan (tập 1-58)

http://rapidshare.com/files/41253991/Conan1-10.rar 
http://rapidshare.com/files/41370176/Conan11-19.rar
http://rapidshare.com/files/41373263/Conan20-28.rar 
http://rapidshare.com/files/41375666/Conan29-37.rar 
http://rapidshare.com/files/41378818/Conan38-46.rar 
http://rapidshare.com/files/41383815/Conan47-55.rar 
http://rapidshare.com/files/41393604/Conan56-58.rar

*********************************************************************************
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỊ LỰC SỐNG
Thiết kế Website - Dịch vụ cung cấp vé máy bay - Hoà nhập toàn diện cho người khuyết tật - Chia sẻ cÔng nghệ

#33 Công Hùng

  Administrator

 • Admin
 • PipPipPip
 • 15,677 Bài viết:

Đăng 05 April 2008 - 12:05 AM

Thám Tử Kindaichi (tập 1-50)

http://rapidshare.com/files/41816277/thamtukindanchi1-10.rar 
http://rapidshare.com/files/41816923/thamtukindanchi11-20.rar 
http://rapidshare.com/files/41817592/thamtukindanchi21-30.rar 
http://rapidshare.com/files/41818174/thamtukindanchi31-40.rar 
http://rapidshare.com/files/41818914/thamtukindanchi41-51.rar

*********************************************************************************
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỊ LỰC SỐNG
Thiết kế Website - Dịch vụ cung cấp vé máy bay - Hoà nhập toàn diện cho người khuyết tật - Chia sẻ cÔng nghệ

#34 Công Hùng

  Administrator

 • Admin
 • PipPipPip
 • 15,677 Bài viết:

Đăng 05 April 2008 - 12:08 AM

Thám Tử Kindaichi (tập 1-50)

http://rapidshare.com/files/41816277/thamtukindanchi1-10.rar 
http://rapidshare.com/files/41816923/thamtukindanchi11-20.rar 
http://rapidshare.com/files/41817592/thamtukindanchi21-30.rar 
http://rapidshare.com/files/41818174/thamtukindanchi31-40.rar 
http://rapidshare.com/files/41818914/thamtukindanchi41-51.rar

*********************************************************************************
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỊ LỰC SỐNG
Thiết kế Website - Dịch vụ cung cấp vé máy bay - Hoà nhập toàn diện cho người khuyết tật - Chia sẻ cÔng nghệ

#35 Công Hùng

  Administrator

 • Admin
 • PipPipPip
 • 15,677 Bài viết:

Đăng 05 April 2008 - 12:12 AM


Teppi (tập 1-39)


http://rapidshare.com/files/40651341/teppi1-10.rar 
http://rapidshare.com/files/40654718/teppi11-20.rar 
http://rapidshare.com/files/40658157/teppi21-30.rar 
http://rapidshare.com/files/40660830/teppi31-39.rar

*********************************************************************************
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỊ LỰC SỐNG
Thiết kế Website - Dịch vụ cung cấp vé máy bay - Hoà nhập toàn diện cho người khuyết tật - Chia sẻ cÔng nghệ

#36 Công Hùng

  Administrator

 • Admin
 • PipPipPip
 • 15,677 Bài viết:

Đăng 05 April 2008 - 12:14 AM

Nữ Hoàng Aicập (Tập1-71)
http://rapidshare.com/files/41428324/nuhoangaicap1-10.rar 
http://rapidshare.com/files/41430981/nuhoangaicap11-20.rar 
http://rapidshare.com/files/41432770/nuhoangaicap21-30.rar 
http://rapidshare.com/files/41435321/nuhoangaicap31-40.rar 
http://rapidshare.com/files/41436790/nuhoangaicap41-50.rar 
http://rapidshare.com/files/41438313/nuhoangaicap51-60.rar 
http://rapidshare.com/files/41439859/nuhoangaicap61-71.rar

*********************************************************************************
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỊ LỰC SỐNG
Thiết kế Website - Dịch vụ cung cấp vé máy bay - Hoà nhập toàn diện cho người khuyết tật - Chia sẻ cÔng nghệ

#37 PowerIT

  POWER

 • Ban Quản Trị
 • PipPipPip
 • 1,855 Bài viết:

Đăng 06 April 2008 - 08:16 AM

ác ! Link này thì bó tay rồi

#38 sasa

  Advanced Member

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 37 Bài viết:

Đăng 06 April 2008 - 09:17 AM

anh Công hung ơi kím cho em bộ vua pháp thuật(vua saman) tiếng việt đi>thank trước nha :lol: :lol:
Được đăng ảnh

#39 Guest_whitelie128_*

 • Guests

Đăng 23 June 2008 - 05:11 PM

Toàn rapidshare, có thể post sang host khác ko? Mình ko có account... down kiểu này chắc đi tong mất

#40 haimaii12

  Member

 • Thành Viên
 • PipPip
 • 24 Bài viết:

Đăng 03 March 2009 - 06:08 PM

View Postwhitelie128, on Jun 23 2008, 10:11 AM, said:

Toàn rapidshare, có thể post sang host khác ko? Mình ko có account... down kiểu này chắc đi tong mất


anh có songuku không anh ? linh mega nha ah

1 thành viên đang đọc chủ đề này

0 thành viên 1 khách 0 thành viên vô danh