Chuyển tới nội dung


Kho sêri... vào tìm đi


#1 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:17 PM

Minhf sưu tập trên mạng thôi, các bạn lên tải cả trang về. thích Sẻi của cái nào thi Bấm Ctrl F và viết tên phần mềm tìm cho nhanh. tim bằng mắt thường, hỏng mắt tôi không chịu trách nhiệm :lol:


ABBYY FineReader 6.0 Corporate Edition s/n: FCAF-6027-4100-0004-7453
ABBYY FineReader 6.0 Professional FPEF 6025 9000 2854 9821
ABC Chemii PL CHEM-5V5-YDFL1
Absynth 1.3.1 264-35453-49899
Absynth Standalone & VSTi 1.3 s/n: 264-19546-66290 (Note: register Standalone and VSTi version with s/n)
ACDSee32 2.41 Name: BaRT SiMPSoN
s/n: 301421923521327

AcdSee 5.0 Powepack 664-828-790-472-030-541
AcdSee 5.0 Standard 762871000615491441
ACD VideoMagic 1.0 s/n: 156 899 502 991 575 441
AceHTML 5.07.0 Pro name: embrace
key: FP2B-TDBW-RBCZ-ZZZZ

Acoustica CD Label Maker 1.42 Nameverdays.net
Code:400587712

Acronis OS Selector 5.0 Deluxe Name: Chul Choo Lee
s/n: 83K64-K66BF-6V898-H27AU-2623E

Actual Drawing 3.5 Name: JIOO
s/n: 103A2D00

ADAM Interactive Anatomy Student Ed.2001 AIA1107701923
Ad-Aware 6.0.162 Professional Retail Install Code: 1291453
Add Remove Plus 2003 v4.0.1 s/n: 5346434222883427426
Adobe Acrobat 5.0 KWW500R7150122-128
Adobe Acrobat 5.0 s/n: KWC500R6538415-885
Adobe Acrobat 5.01 s/n: KWW500R7150122-128
Adobe Acrobat Capture v3.01 Personal s/n: WCW200R7100755-319
s/n: WCA300U2290864-910

Adobe After Effects 4.1 EWW400R4000123-666-922
Adobe After Effects 5.5 s/n: EWW470R1001999-030-259
Adobe Dimensions 3.0 s/n: DJW300R7101786-723
Adobe FrameMaker 6.0 20-1-01-01-6-11111-27EB98
Adobe Framemaker 6.0 + SGML 24-1-01-01-6-11111-F8EC6A
Adobe Golive 4.0 GJW400R2100006-625
Adobe Golive 5.0 GJW500R2898273-460
Adobe Illustrator 8 ABW800R7119160-874
Adobe Illustrator 8 PL ABO8007R000061-508
EXX500R5900103198-517

Adobe Illustrator 9 ABW900R71111141-999-830
ABW900R7102722-694

Adobe Illustrator 10.0 1045-1885-5682-6886-6690-4184
1034-0024-5795-9572-7235-3347

Adobe Image Ready dhm100xx675123099-999-435
Adobe InDesign 1.5 IPE123R12345678-337
Adobe LiveMotion LVW100R7100843-292
Adobe LiveMotion 2.0 s/n: 1038-1122-4403-2805-2740-1096
Adobe PageMaker 6.5 3W601R1114316-716
Adobe PageMaker 6.5 PL 03O601R1000044-433
Adobe PageMaker 7.0 1039-1121-2998-7586-7388-7545
Adobe Pagemill 3.0 mlw300r7102296-238
Adobe Paradox 9.0 PX9NR-37864A9771
Adobe PhotoDeluxe Business Edition 1.0 t-aut s/n: CQW100R7113867-753
Adobe PhotoDeluxe Home Edition 4.0 HTW200R7100048-493
Adobe Photoshop LE SDM501B3824508-217
Adobe Photoshop 5.0 PL PWW400R7106337-339
Adobe Photoshop 6.0 English PWW600R7105467-948
Adobe Photoshop 6 tryout s/n: PWW600R7105467-948
Adobe Photoshop 6.01 CE PL PWW600P2421966-920
Adobe Photoshop 7.0 1045-1209-6738-4668-7696-2783
1045-1262-1100-2072-1288-3169

Adobe Photoshop 7.0 PL 1045-1209-6738-4668-7696-2783
Adobe Photoshop Elements 1057-4422-1198-0751-6983-5530
Adobe Photoshop Elements 2.0 1057-4427-2821-0117-6568-5109
1057-4206-2737-3690-7206-8648

Adobe Premiere 5.5 MBE510B7038624-168
Adobe Premiere 6.0 MBW600R7100765-881
EXX500R5900103198-517

Adobe PressReady EBE100R7020624-539
Adobe Streamline 4.0 SBW400U7100000-392
Adobe Type on Call 3839-7945-7521-5638-4039-545
Adobe Type Manager AWW400R7110870-808
Advanced Access Password Recovery 2.5 8KCApk6PrrhV87gfxeftwsqm
Advanced Archive Password Recovery 2.20 ARCHPR-TBHW5SSMYGQS-GNGD56ZSWN7NZ4UG
Advanced Disk Catalog 1.48 1303196920041974ny3hscMDeIhSe5sC
Advanced MP3 WMA Recorder 1.1 name: NLi
s/n: 3884-92CC-B2B1-3464

Advanced Office 2000 Password Rec. 1.03 Pro MSF2K-PB52-PHUHU-272
Advanced Office XP Password Rec. Pro 2.0 AOXPPR-PRO-TADFH-43369-HTHAF-42745
Advanced Paradox Password Recovery 1.01 MSPP-83852-DWMRA-762
Advanced PDF Password Recovery 1.34 PDFP-99322-EYSVY-886
Advanced PDF Password Recovery Pro 2.12 s/n: PDFP-V8F6-5W7J-HDUY-NXNFA-Z6V3-CFXXE
AlamDV Name: KHS Inc.
s/n: dqonbaobazyxwvut

AlamDV 2.01 name: Claudio Duffini
s/n: bspdopxmaziansxm

Alarm Master 4.0 Nameverdays.net
Code:5366-4431-9543-1499

Alcohol 120% v1.3.1.823 s/n: AL12PPPPAFAE4rneMMz
Alive MP3 WAV Converter 1.3.2.5 Nameverdays.net
Code:10008-1B66E-E67E6

Analityk 1.00 System Wspomagania Dec. PL wAo6xQ-ontcA8-QpGEii-v24iSE
Animated Screen 6.7 NameVERDAYS.NET
Code:E3BBBC00

Animation Masters 1234-123
Anim-FX 5643er-2158719ptr87
Anti-Hacker Expert 2003 v1.2

#2 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:18 PM

Code:2B36F-FBEA6-F66F9-4B2F7-9622E

Anti-Trojan 5.5.420 Name:brother-warez
Serial:5ABAACC466C1767

AntiVirenKit 12 Professional PL trial 26BF9056FCCF1D6D56EAF8E0E8128E2F
Applet Button Factory 5.1 Name: 12aew s/n: 9j8f5
Aqua 3D screensever 1.51 Name: DARRYL WILSON
s/n: FLDP-MXMS5MBFBV3T-JBTT
Aquatica Waterworlds 3.xx Name: Wanlop L.
s/n: TMOPZ-KWVZA-SEIQO-JYGXA

Architecturals 3.1.0003 for IntelliCAD Name: Team PARADOX 2002
Company: Team PARADOX 2002
s/n: ZV6W-DDN4-RX3M-YGG6-N36A-DHZB

Ashampoo AudioCD MP3 Studio 2000 2.50

#3 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:18 PM

AtomixMP3 v2.2 9KP-P45-MFC
Audio CD Copier 1.0 Code:0192837465-2000
Audio Record Wizard 3.2 Nameverdays.net
Code:17CD-452C-9FD3-2441

Audio Record Wizard 3.3 Name: Megido Group
SN: AFB5-9C27-9283-98ED
SN: E877-5BA3-A73F-DF5A
SN: 1B30-85A9-2B8A-85B8

Aurora 2000 v2.3 name: Lunatic s/n: 155286126
AutoCad 2000 PL Serial: 112-11111111
CD-key: 5x8NUG

AutoCad 2000i s/n 999-12345678
CDkey 94ED61

AutoCad LT 2002 PL s/n: 400-12345678 CD-key: T4ED6P
AutoCad 2002 s/n: 340-32188123 CD Key: DXW9L4
AutoCad Mechanical Desktop 6.0 400-08880999 VVWVAM
400-03780969 VVWVAM
400-05780741 VVWVAM

Autodesk 3D Studio VIZ R3 serial : 110-19990726
cd-key : SWP9UV

Authorize : 71957107
Autodesk Actrix Technical 2000 name: huh
organization: dsg
s/n: 117-69576063

Autodesk Architectural Desktop R2 serial: 112-11111111
cdkey: 5X8NUG

Autodesk Architectural Desktop 2i Serial: 400-12345678
cd-key: T4ED6P

Autodesk Architectural Desktop 3.3 serial # : 400-12345678
cd-key : T4ED6P

Autodesk AutoCad 2000 serial: 112-11111111
cdkey: 5X8NUG

Autodesk AutoCad 2000 Educational serial: 111-11111111
cdkey: GX8NUG

auth: FFD54A5A
Autodesk AutoCad 2002 Serial #: 400-12345678
cd-key : T4ED6P

Autodesk AutoCad Data Exchange 2000i 400-12345678
Autodesk AutoCAD Land Development Desktop Release 2i s/n: 400-12345678
cd-key: T4ED6P

Autodesk AutoCAD LT 2000 serial: 110-98539662
cdkey: 2ZC3DJ

Autodesk AutoCAD LT 2000i serial: 400-12345678
cd-key: T4ED6P

Autodesk AutoCAD LT 2002 s/n : 400-12345678
cd-key : T4ED6P

Autodesk AutoCAD Map 2000i serial: 400-12345678
cd-key: T4ED6P

Autodesk CAD Overlay 2000 s/n: 110-98539662
cd-key: 2ZC3DJ
AuthCode: 08BB785
Autodesk CAD Overlay 2000i serial: 400-12345678
cd-key: T4ED6P
Autodesk CAD Overlay 2002 serial # : 400-12345678
cd-key : T4ED6P
Autodesk Civil Design Release 2i serial: 400-12345678
cd-key: T4ED6P
Auth : no requiere
Autodesk Civil Design 3.0 serial # : 400-12345678
cd-key : T4ED6P

Autodesk Land Development Desktop Rel. 2 Serial #: 400-12345678
CD-KEY : T4ED6P
Auth : no requiere

Autodesk Land Desktop 3.0 serial # : 400-12345678
cd-key : T4ED6P
Autodesk LightScape name: EzD
company: PWA
s/n: 700-15158000
code: 6A147AF9

Autodesk Mechanical Desktop 5 serial: 400-12345678
cdkey: T4ED6P
Autodesk Mechanical Desktop 6.0 cdkey : 400-19791979
auth key : TLSQBS
Autodesk QuickCAD Millenium Edition R7 202-12345678GENESIS 2.01
First Box: 42949
Third Box: 129342250
Autodesk Raster Design 3 s/n: 400-08152001 key VZY8QQ
Autodesk Survey Release 2i serial: 400-12345678
cd-key: T4ED6P

Autodesk Vip Library 4Q99 Actrix Business 647 Serial: 647-00000001
Autodesk VIZ 4 serial no. 400-12345678
registration no. 5342 0029 4248 7978
Autodesk Volo View 2000 202-12345678
Auto Odtwarzacz vX.XX Numer: 680884410
Numer: Poland'98
Haslo: 35758510053637159395
Auto Odtwarzacz / Auto Player v1.3 Uzytkownik / User : shadowRUNNER
Numer / Number : Poland'98
Haslo / Password : 01158734184975032298
AutoPlay Media Studio Retail 4.0 s/n: AMS4-5212-2476-3883
key: 770C-B2CE-72A3-2470
Autoplay Media Studio 4.0.0.3 s/n:: AMS4-4083-2538-7858
Key: E69A-87B9-2BC6-3970
Autoplay Menu Studio 4.0.0.2 s/n: AMS4-5212-2476-3883
Key: 770C-B2CE-72A3-2470
Avg Antivirus Pro 7.0.143 70ZJ-TV5I80-PE-CY2-SX-ZKF-TZ4DD9
Avi/mpeg/rm Joiner 2.40 em559-88z4ud-19330
AVI/MPEG/RM/WMV Joiner 4.21 Nameverdays.net
Code:VFJ559-E2OFKK-22621

AzGuard 2.4.1.0.38 Name:MAGNUM
Key:1245-BDA7-70D3-1BF2-81A1-835E-CD83-4F57-8801-5ED9

#4 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:19 PM

Backup DVD 8.4 s/n: ASRO2-IFHT1-AWNA9-TRE89
s/n: FIA89-TERA3-SQF26-ANW71

Backup To CD-RW 5.0.140 s\n: 5873-4543-2528-8859
Banner Maker Pro 3.0.3.2 Name : MackOi DBC
Serial : 3122545210621

Banner Maker Pro 3.0.3.3 Serial: 3122545210621
Bartez Movie Library 3.2.1 name: AAOCG tEAM!
e-mail: Advanced Art of Cracking Group
code: 13700315159100303010004484

Befaster 2.7x name: Mister Stop
s/n: 2838949334

Big Scale Racing ED66-6866-1766-2A66
BiznesPlan 2003 s/n: BPD6203828218
BlindWrite Suite 4.2.5 s/n: 5LFG - ENPV - EI5W - 5LFJ
Code: YRB1F1J1YDYU7MEJ

BlindWrite Suite 4.2.7 Code:5LFG-ENPV-EI5W-5LFJ
BlindWrite Suite 4.2.9 Code:5LFG-ENPV-EI5W-5LFJ
BlindWrite Suite 4.3.0.31 YRB1F1J1YDYU7MEJ
BlindWrite Suite 4.4.0.65 name: bhljkrth77vkvk
s/n: 9TEOQ0TD6O16DTEJ

BootXP 2.50 RC1 Name: Megido Group
SN: BXP-23089520650422206

Borland C++ Developers Kit 5.0 BDS1350WW10185
Borland C++ Builder 4 s/n: 100-000-0427
key: xcx8-19x0
Borland C++ Builder 5.0 s/n: 111-111-1111
key: 4eb1-2301 go back and enter 4eb 230
Borland Delphi 4.0 C/S s/n: 123-123-1234 8ex2-5fx0
Borland Delphi 6.0 Enterprise serial: z9j8-pum4n-c6gzq
key: rw2-7jw

Borland JBuilder Pro 2.01 s/n: 1000000171 key: c3-7-0-0
Borland JBuilder 3.5 Pro s/n: xa33-?2xtt-rpvb9
key: 5p7-?rz

Borland JBuilder 4 serial: xa22-?hrs5-2ubgs
key f2j-46g-C-

Cakewalk Music Creator 2002 CWMC102-037545
Cakewalk Pro Audio 9.0 s/n: cwpa900000000
key: 7009001015988

Caligari Truespace 6.0 s/n: 8040701010404
Camedia Master 4.0 s/n: zcm1-400e-2009-6083-08mk
Camtasia Studio Name:Ghostbuster
Sn:20DE59318C8E696847

Catz, Your Computer Pet s/n: 1287-6097-3288
CD Autorun creator 1.0.9 91736941951541
CD-Bremse 1.08-1.12 user:hacekw
serial:26EE51FCBDB6

CD/DVD Diagnostic 2.0.2 multilingual s/n: L00852089537
CD Mate Deluxe 2.2.2.5 name: TEAM CAT 2002
s/n: CMAA0EA775TAA

CD Mate Deluxe 2.2.8.1 Name: Oxide Owns Company: Oxide
s/n: CMNC8DOC810F7

CD Mate Deluxe 2.2.11.19 Name: TEAM CAT 2002
s/n: CMAA0EA775TAA

CDRipper 2.81 Code:03-002195-085426
CDRLabel 6 Line1: 35786784
Line2: 186844707

CDRoller 4.20 Name: NeRo
s/n: 0071-3812-5781-3881-1791

CDRoller 4.31 name: NeRo
s/n: 0071-3812-5781-3881-1791

Cdrwin 3.9c Your Name: Mark Brown
Company/Email: Power Shells
Unlock Key: 960693AE-138F1499-7E990C80-08505467

Check Key: 9E56C7C9-85898737-6D161819-76C958E7

Cdrwin 5.05.001 50R0R-CDR22-48362-76423-71087

CDSpace 4.1 cd-key: SF5782-4577-216131

C-GEO LT s/n: 77996

Chameleon Clock 2.51 Code: PW-LOCK-6YJA-LU3T-PN2ZK
Check Favorites 1.6 Name: Megido Group Company
16B66D6-21-1HTL51P-06X9NPY

0D6736B-21-0X0L1US-1CTEMI7

CheckIt Suite 6.5 TC-025045

Chem Office 2000 Ultra serial: 199920000

keycode: FRKNLGMPT

Cinema 4D s/n: 16060101169-54A8C4

Cinema 4D Demo 16060101169-54A8C4
Clasp 2000 3.0.3 name: Chafe/TEX99
s/n: 418333-128331EX99-3623322

CleanCenter 1.32.97 Nameverdays.net
Code:E03155C0

CloneCD 4.0 name: Randal Dudley Dudley
s/n: 1619103-1-0045531653-3485491080

CloneCD 4.0.0.0 beta 30 1619103-1-0045531653-3485491080

CloneCD 4.0.1.10 1503807831-2-2247829181- 1489782676

CloneCD 4.0.1.3 1528916631-2-2225435462-1603894703

CloneCD 4.1.0.1 name: JUSTiC

s/n: 2276405-1-2819017008-1043966198

CloneCD 4.2.0.2 1124216600-2-1325733709-1652003845
Collins (slownik PL-ANG) Z00-A400455
Y61-A300661
Collins 2.0 (slownik PL-ANG) Y11-A217482
Color Pilot 4.61 SN: 04005-672903722-0671
SN: 23679-522911603-9662

SN: 59992-429899960-3025

Contractus 15-7e19-1-8f-8d5c
Cool Edit 2000 v1.0 Name: MFD Corp. s/n: Q17EXF5U
Cool Edit Pro 2.0 Name: Peter Quistgard
s/n: 200-00-37YQOQ7L

CoolIE 2.0 Name: TEAM LAXiTY
s/n: vqvOfKTyvmnuTiDibSXG

Copernic Agent Professional 6.1 s/n: CC01-100000-202200
s/n: CC01-100000-395800

#5 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:19 PM

Copy DVD to CD-R 6.01 s/n: 6MRBCTSKKHYH6EDBUAO
CopyToDVD 2.1.5 SN: D1ONKDBPBBAP5SEJ
SN: I1TOKLT33AEKASEJ

SN: QDX00R7PWNFAUQEJ

CopyToDVD 2.1.6 Code:22PURVRID9V9LREJ
CopyToDVD 2.2.6 Code:H87IFRSPUNVVYMEJ
Corel Bryce 5.0 BF50CRD-1257022-WDB
Corel Custom Photo SE 1.0 ccp-psfownz
Corel Draw 9.0 456-1134-1987
DR9NR-168470W025

Corel Draw 10 English D10NR-3284253T76
Corel Draw Graphics Suite 11 DR11CRD-0012082-DGW
Corel Graphics Suite 11 DR11CRD-0012082-DGW
Corel KnockOut 1.5 1004304309
Corel Painter 7 PF70CRD-2564458-SZH
Corel Painter 8 pf08cum-0516190-dcn
Corel Print Office 2000 P02NR-F721127808
Corel WordPerfect Office 2000 Wp911-8675309PHX
Corel WordPerfect Office 2000 Professional PW9-8Q45777988
Corel Xara 3.04 1992-7866-5926
coverXP Pro 1.60 Name:aura/bf!
Serial:325799

Customizer XP 1.8.5 Serial: 28031979-ph-17081945
CuteFTP Pro 3.0 AGDWS2M7P5L88E
ACHWS3M795LG8E
CuteFTP XP 5 build 50.6.10.2 s/n: ACBBY2TH79J9C3
CuteFTP 5 XP A227UCRH33G2CD
A22987B8B64T23
A228WYYBAPGKCC

CuteFTP 5.0.1 XP A9675644L45JJB
Cyberlink PowerDirector Pro 2.5 s/n: RR99852984H45264
CyberLink PowerDVD XP Deluxe Edition 4.0.1329 s/n: DX32812592653746
CyberLink PowerVCR II v3.0 Deluxe PD7000EPS0000453
Czarodziej Faktur 2.0 CF20-11111111-21092184-11111

-D-

Dee2 For WinAmp 3.0 s/n: 799020-704950-876886-861489
Key: rw2-7jw

Deep Paint 1.0 Serial: 100-AD-0003158

Delphi 6.0 Enterprise s/n: z9j8-pum4n-c6gzq Key: rw2-7jw
Derive 5 36Z3-M22G-EYM9-F2J2F
Desktop Dreamscapes 1.0 Name: TEAM CAT 2002
s/n: SXDDV156533124

Deutsch Translator Serial: zq6V-RUC7-u26B-kdTD
Deutsch Translator 2 7974-2CCE-D5AC-AF3F
Deutscher Translator 2.0 s/n: EKYK-AWVK-FHJW-TBFX
DHTML Menu Builder 3.3.300 s/n: 70984325213
DHTML Menu Builder 3.5.004 Order Number : F559-4JRP-05W7-7U
User Name : Re@ldaTa
Company : Team Inferno
DirectDVD 4.47 s/n: 587306526

Disk Patrol 1.2 name: Team ElilA
s/n: C34F8A65-826FF9D9-D10FFB17

DizNfo 3.44 NameVERDAYS.NET
Code:1406723748

Download Accelerator Plus 5.0.0.1 T2217-P2427-H1065

Download Accelerator Plus 5.3.0.0 T1836-P2732-H775

T1108-P2373-H908
Download Boost 2002 Gold Edition Name: (Anything)
s/n: 2A7P6-X782-VF74-AH7V

Downloader Pro 1.1 Nameverdays.net
Code:A4E16533-E9F8DC93-5FE3D22B-9E3930F2

#6 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:21 PM

Druczek 2000 Nazwa uzytkownika : MAXIBOGAS
Kod systemowy : 22071984

Kod aktywacyjny : FUUPWGXYPGPQEFUV1981
DU Meter 3.02 build 76 Name: Freddy Cruger
Serial: D3345670931033264EABEF3A

Duzy Lotek 5.5 Name : plastek
LastName: 7TEAM
Serial : 4439172

Duzy Slownik Informatyczny 0380839990
DVDCopyOne Platinum 6.0 s/n: 2C1D43ED3ED173DC59267E77

DVD Copy Suite C2WFTT-LWXK11-116QLL-JVGSBG-011581
DVD Region Free 2.16 s/n: 259865471
DVD X Copy GOLD 2.0.0 License ID: 2126586
Password: foh4life

DVDXcopy Xpress v2.0 Id:1863950 Pass:867890-E-

Easy CD Creator 5 s/n: P-7TGQ4-G06CM-N5G1L
Easy CD Creator 5 Platinium s/n: G-332NB-MGJNH-ZFVPB
s/n: P-7TGQ4-G06CM-N5G1L

Easy CD-DA Extractor 5.1 s/n: A6FEAB9XWM
Easy CD-DA Extractor 6.0.0 Name***@shareware.com
Code:8CPHLXG92X

Easy CD & DVD Creator 6 s/n:ReDV3qhSOXRWivCcL68KR
Easy CD MP3 Workshop 1.22 Name: Team Blizzard
s/n: ecmw12-35445-2002

Easy Recovery Pro 6.03 s/n:ER82RE-25A44H
Easy Rider 1.02 identyfikator: butthead/ufo'99
klucz: BOLOLLNJEGMMGMJP
Easy Video Joiner 5.01 Name: Cindy J. Leonhardt
s/n: 549B-E4A6-EBB3-EB03-B53D-D615-8F9C-6BC2

Easy Video Joiner 5.21 Nameverdays.net
Code:F769-B0FB-68F2-1EBA-E8C6-2637-081A-3C01

EffeTech HTTP Sniffer 3.4 Name: (Anything)
s/n: u6Wo4KSq34ZZgJ8hEV

Encyklopedia Britannica 2000 210C00578952
Encyklopedia Britannica 2001 350f00043894
Encyklopedia Britannica 2002 Deluxe 590F00178449
Encyklopedia Roslin Ozdobnych 55416-ERO-2372-27102
66958-ero-9769-66242

Encyklopedia Roslin Ozdobnych PL 22730-ERO-3783-71004
English Translator 1.0 V-1173-1386-8586-2446
English Translator 1.5 4D2-8CD-14-7EAD-F2D3
485-BE1-14-7EAD-F2D3
Q92-960-81-2246-48403
185-BBB-A4-4EAD-CC63
English Translator 1.5 PL 945-BD5-A0-CAAD-E65F
6C7-336-66-72AD-0B0B
English Translator 1.61 A5B-B67-B4-9460-5D77
272-949-12-9285-4882
English Translator 1.61d PL A5B-B67-B4-9460-5D77
56B-B68-7E-4560-5E41
English Translator 2.0 0A53-50F5-C992-F84D
English Translator 3.0 F7C9-04C4-1180-0491
7974-2CCE-D5AC-AF3F
English Translator 3.1 s/n 7974-2CCE-D5AC-AF3F
EuroPlus + Millenium RP4-10582-kaL4-P
EuroPlus + Reward RP3-04314-jeF9-PL
EuroPlus Sprachkurs Deutsch RP3-04314-jeF9-PL
SKD-00380-kkC3-PL
EXeScope 6.10 Name: Lockless-r0x s/n: A142311199
EXeScope 6.30 Name: thE WiShMakEr s/n: A191000771
Exploit Submission Wizard 7.05 s/n: PWsuperpass
EZ Extract Resource 1.80 Nameverdays.net
Code:7703488242528
-F-


Fakturzysta 2000 Name: lukasw from sigma
Serial: TGEJMUBWFUUPALUM9946
K/S: 1234567890
Feurio! 1.66 s/n: 1000-0002-7093-8733
license key: 0462-9682-4069-5880-8466
Feurio! 1.66.2 Serial:1000-0002-7093-8733
License key:0462-9682-4069-5880-8466
Finale 2003 DVDA-002112
FinePrint 5.04 Enterprise Code:FK6V-Q9UR-MZZZ
FinePrint PDF Factory Pro 1.63 Code:EEDC-WP6Y-BQNZ
Code:EE6L-B3HJ-RP6Z

Code:EEZS-5VH2-RTH2

FineReader 6.0 PL s/n: 488823272544C5A0
FireBurner 2.2.1 Nameverdays.net
Code:69949152

FlashGet (JetCar) v0.90 PL FLASHGET
22029EC2M7

Flash Hunter 2.1 Name: ReanimatoR^LasH
Code: jwPIdnpcr8vTixmyeH1j

FL Studio 4.1 name: ChristianKolberg245534
password: 8106522780634

Fonty 2000 Pro PL TP73-P66C
Form Pilot Home 1.40 Name: Bean Organization
Bean Code: 5733902-834783353-08572
Formz RenderZone 3.x s/n Z-0100-032770
code IQBGKS3U57APME9G
FotoOffice 1.0 PL 4AF5F591B0160F296CE3FA8131E36A31
Français Translator s/n: 6CA6-29B3-88FC-AE7F
Freehand 8.0 FHW800-08616-67028-30467
Frontline Attack FUBP-EYNZ-KFXC-SKM2
PNN6-G2N7-XR3B-AHT8
FullDisk 5.1 Code:5FFDD43E5003FC20568645596682E4F6
FIFA 2004 7U44-FACX-443H-ANE4-LDEV
-G-

Galleon 3D Screensaver Registration Name (case sensitive):
RICHARD K. GROSS
GetRight 3.3 08919380270
GetRight 4.5e 207008301051
105006303153
220001148018
GetRight 5.0 beta ELAMXX-LADND-2EYP1-EPPiC-6ST2A
GetRight 5.0 beta 4 GR50EM-W6ZRG-Z8WNP-7KSZ8-4E2LW
GetRight 5.0 beta 5 GR50EM-W6ZRG-Z8WNP-7KSZ8-4E2LW
GetRight 5.0 MJVLW8-M92PG-TGMVM-B0NWA-OS43P

JSM93K-9S59H-V7T85-JG95Q-OV2W1
TAF9PO-INDHJ-TPSFD-31IMI-U7MA9
NOGL57-VC4WA-1BDIN-3M0A3-HQEUB
BG2SP5-UG4TD-6J63K-UHAE6-6HWAM
GetRight 5.0 final ALLDRE-PAGDM-LE3PW-PEPSM-61T8A
GetRight 5.01 s/n: NTSXTE-CB1F2-L6H9i-47oKK-FGK6Q
GetRight 5.0.1a UJPROR-IDVQJ-OGPJP-SUBU9-WCAB
GhostView 4.3 THG 2003
835626-6211
GoldWave 4.26 Name: REANIMATOR
Company: LASH
s/n: QHGKVQB

Guitar Pro 4 DEMO User ID: AROB227697
Key ID4: 48714-23748-28602

Guitar Pro Multilingual 4.0.3 User ID: AROB227697
Key ID4: 48714-23748-28602

-H-

Hard Drive Mechanic 3.0 s/n: 65B10705
Hare 1.4.1 Name: BaND ENFUSiA
s/n: 8102939002146

Hollywod fx 4.5 pro for pinacle studio 7 serial : HFX4V-STR-000078-05R
Maschine: ID 88136978
HomeSite 5.0 s/n: HSW500-09739-17229-52541
HotDog Professional 7.02 Install ID: Q9SC5PEJ12P0S3T
s/n: 252D41D50B695822D85B
HyperCam v1.50 Name: Gordon
s/n: KLWO-XEBS-PPKL-LGZA-TSVI- DZOA
HyperCam v1.51 Name: Dynamite/KNO
s/n: KLWO-XEBB-EGPI-AULX-NIWZ- YLMN
-I-

IE++ 2.2 Regcode: 0802E7D4-7687834D
ImTOO DVD Ripper 1.0 Nameverdays.net
Serial:045574571935534738340558183447786387

Code:720F-EE3C-69E7-29A2

IncrediMail Xe 1750690
1750710
Infax 2.28 TOA3C6D3G6N3B6F5
Infini 4D 051-5101-0302-0350
Installshield 6.1 ADPRO8-0110-1003TX14IS
IntelliCAD 3.1.001 D4NZ-A3DZ-RKFH-B46N-6NHD-AZWV

Internet Download Manager 2.95 Name: Team ElilA
s/n: $E1690D93

Internet Translator 1.1 7FA6-D0E6-73CE-89
42EB-50C4-4C91-08
Internet Translator 2.0 62DE-80B4-801D-CD99
IPScanner 1.73 Nameverdays
Code:644595bd-d24b31a2-bbb13370-5062a9a

irFanview 3.75 Name: Tested by SoftReef
s/n: 853564400

-J-

JPEG 2000 Format PlugIn for IrfanView 3.76 s/n: IV0343-942711-755857
s/n: IV0542-660733-769998

s/n: IV0621-008943-158347

s/n: IV0208-239091-157154

Jpeg Optimizer 3.x AY8124
-K-

Kai'S Photosoap 2.5 9910EY35023
Kai's Power Show 1.5 9910KPSM1
Kai's Power Tools 6.0 TF60WRD-0022525-UHV
Kai's Power Tools Vector Effects VF15WRZ-0017633-DHC
Kai's Super Goo 18051-099293-04099
Kai's Super Goo 1.5 9909ez16547
KaMat 3.1 McKiler/CrackPL'99
GD10824732
Kody Pocztowe 2000 Name: PLASTEK
Serial: BCVWQLWCNGMDESDG2577

SysID: 1242
Komputer Autor: format_c
Serial: i-0501413653

Kulturystyka i Fitness MAFYBPUMV54N
Kurs Komputerowy Flash PL 27060132
Kurs Komputerowy HTML PL 19815157

-L-

Langenscheidt YDP 2.0 Y24-F600169
Language Localizator 6.0.0.12 s/n: 784231121521B1FE
Leksykania - Angielski 342-38AA84
Leksykonia - Niemiecki - Bazy 72-2ADTVZ
Licznik Polaczen Modemowych 2.2 3coin
Lock Files & Folders XP v1.2 Name: TEAM ViRiLiTY
s/n: 239-erq-423

-M-

Macromedia Authorware Attain APW500-06238-47009-90430
Macromedia Authorware 6.0 name: Cats Are Cool
s/n: APW600-23717-77684-23312

Macromedia Contribute 1.0 CTW100-57325-37451-78023
Macromedia Director 7.0 WDW700-04074-07099-20430
Macromedia Director 8.0 WDW800-03945-97288-21542
Macromedia Director 8.5 WDW850-02044-87235-26420
Macromedia Director MX 9.0 Name/Company: Java2k
sn: DRW900-50018-61420-40475
Macromedia Dreamweaver 3.0 DWW300-69119-97280-19336
Macromedia Dreamweaver Ultradev UDW100-68414-07219-49381
Macromedia Fireworks 3 FWW300-65137-37255-19336
Macromedia Flash 4.0 FLW400-16664-27865-12345
Macromedia Flash 5.0 FLW500-06844-47238-93689
Macromedia Flash MX 6.0 FLW600-11335-72240-33333
FLW600-84032-42240-33333
Macromedia Flash MX 6.0.25.0 Final FLW600-11335-72240-33333
Macromedia Freehand 8.0 FHW800-08616-67028-30467
Macromedia Freehand 9.0 FHW900-00010-47278-88947
Macromedia Generator 2.0 FGW200-05769-17008-19356
Macromedia Studio MX WSW600-03995-54421-38859
WSW600-59791-91721-99978
Maddog2000 6754-IPZ4XY
MagicTweak 2.50 Nameverdays.net
Code:Z5CK22JZ

Magic Utilities 2003 v2.20 Name: FreeUser
Code: DD9DGDGD

Magix Music Maker 7 U457K-GLJQK-4LJJ2-KL37K
Mapa Europy 2001 ME-79365-16859-04455
Mapinfo Professional 6.5 PN: 19154005
s/n: S654433451

Marine Aquarium Time 1.1 ATIME2ECJYGKO3263DZ7
Marine Aquarium 2.0 s/n: KILLA23LX2WC64263VO4
Matematyk 51520040020404607
Matematyk 1.01 51520040020404600
Mathcad 2000 PN900909NZ1291
Mathcad 2001 MN100000AY0000
Mathcad 2001i Professional RT105112UP0073
Mathematica 4.0 Linc. ID L0001-3908
Pass. 3964733355-59352-571
Matlab 5.3 R11 1-30608-63868-33547-31267-29961-41669
Matlab 6.0 12-64223-05656-55232-40443-24472-55074
Metastock 7.0 M97C-66U9-5N46S
Metastock 7.2 M97C-66U9-5N46S
Micrografx Picture Publisher Digital Camera Edition 10 s/n: DC1001XX03192
Microsoft FrontPage 2002 FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG
Microsoft Windows Longhorn DPTWG-M9PGK-2HT2J-JT9R9-6V8WM
CKY24-Q8QRH-X3KMR-C6BCY-T847Y
Microsoft Office 97 PL 0401-0105404
Microsoft Office 2000 G9YHY-YFYGY-YDQCT-9WHYB-W9DRC
GC6J3-GTQ62-FP876-94FBR-D3DX8
Microsoft Office 2000 PL Premium T6T4H-H894B-HC382-J8RVY-8CPQ6
Microsoft Office XP german pgvcr-gmph8-rt8p3-m8x9x-6djwx
Microsoft Office XP PL DTVWV-JWTRD-VVJD8-K3WYH-V7B4D
DPRXP-KJ7PT-MWW2R-2GB28-FPWT8
FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG
Microsoft Office XP Small Business RPTYT-2B77H-3QCKR-DH2XM-XM9BY
Microsoft Photo Draw 2000 PL JGBPC-Y7VV9-W74H4-JR669-3XJC3
Microsoft Plus! Digital Media Edition sn: DMC3M-2PD9R-9F8RY-KCKYC-JPXWM
Microsoft Project 2000 52207-335-8213214-02988
Microsoft Publisher 0456-000-1823
Microsoft Publisher 98 CD-Key: 8090-3186514
Microsoft Publisher 2002 dy6wq d3fyg v89by 8kpg9 8yw9m
Microsoft Vizact 2000 Key: TPT7Q-CPXD4-2WBQH-XQ7FB-YXD76
CD Set: X03-82675-M

Microsoft Windows 98 PL JDV6R-TWWPM-WKPRJ-HHF87-4MQB8
Microsoft Windows 98 Second Edition HQ6K2-QPC42-3HWDM-BF4KJ-W4XWJ
Microsoft Windows 98 Second Edition PL XJXXW-BM9FX-VGMH2-Y3CHJ-V6GM6
FCTBH-974MP-KJQTT-6PT94-6RJ6G
Microsoft Windows 98 Second Edition GER TYBQP-QM3WT-V8MPV-KMKQY-8KBJB
Microsoft Windows 2000 Professional PL G2M4G-C9JXJ-D8PBC-HWV3C-WV6RW
DDTPV-TXMX7-BBGJ9-WGY8K-B9GHM
Microsoft Windows 2000 Professional/
Server/Advanced Server RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
Microsoft Windows 2000 Server PL KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VM
Microsoft Windows 2003 Server Enterprise s/n: DVH7B-VB7YM-CXDPD-D9BQX-J3M76
Microsoft Windows 2003 server corp. 3 in 1 JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY
Microsoft Windows ME RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
B6BYC-6T7C3-4PXRW-2XKWB-GYV33

HBTD9-6P338-XT2MV-QBTTF-WPGGB

FMMMC-G8GQH-BH9MT-YBRH3-CRD6T

Microsoft Windows ME PL WDMKD-QYM8P-R2FX6-MBK2X-3H89T
M86H2-4MV2J-7XKQC-W6X37-4H4DQ

DFMPW-WFP7M-Y24K3-RBKRF-2BC9G

KP9T9-WG9RF-P4CQX-MFBWB-V9688

Microsoft Windows ME Update PL HR6GY-XRQ2J-7RC9J-9R22T-DT844
Microsoft Windows .NET 2003 Enterprise Server s/n: KR2X8-M8MGV-FQBRR-322YQ-QPM2Y
Windows NT 4.0 Workstation s/n: 425-1921701
s/n: 325-3845602

Microsoft Windows XP Home Edition PL FMMRG-VT4HV-96GVK-6JFQT-VTH7T
Microsoft Windows XP Home Edition FMMRG-VT4HV-96GVK-6JFQT-VTH7T
Microsoft Windows XP Home Edition PL FQPPD-7DPY8-48CFX-7TRCG-VVMK6 FCKGW-RHQZ7-YXRQW-7AS6W-3C8Q8
Microsoft Windows XP Professional FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
Microsoft Windows XP Professional Cor .PL FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
K2KB2-BDBGV-KP686-D8T7X-HDMQ8

VHGJJ-6WK8X-JT2DH-BK6JV-PVFQ4

Windows XP Professional 64 Bit Edition C4FPJ-HQCGP-QD3XC-2JF34-FT8Y6
Microsoft Windows XP German FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
MicroStation TriForma J V7.1 Name: Chumbawamba
Company: X-Force Domination
s/n: 00000083000000

License: 1106906906

mIRC 6.03 Name: Independant s/n: 9320-978866
Name: MIRC32 s/n: 1893-124286

MixMeister 1.01 s/n: E012D-73B11E-C3B88
MixVibes Pro 4.0 Name: TLS @ Eagle Company:
Eagle Email:
s/n: M30214/US4/C4EAD

Mks_vir 2003 IYEZ-2GPN-AE36-KA65-DIHS
X2VA-86R1-JGUA-HFH7-27N7

Mks-vir 2003 v.2.0 HFYN-WA22-JH75-1KLE-AL3U
V5IH-7FSC-CN1P-F5J5-E128

ModemSpy 3.3.1 s/n: 0000019391
Morgan Multimedia M-JPEG2000 codec 1.31 User: Harry Potter
Code: G5LCCC8JE8B477B4

MovieJack 3.0 s/n: 30S8C-JWZP2-55C84-HLNY5-9Y3B7
MovieJack 3.08.006
P0H0C-2ZEPS-50971-02LB0-6L80P

MovieJack 3.08.006 China
30S8C-JWZP2-55C84-HLNY5-9Y3B7

MotionGIF 1.3.129 s/n: MG9W-525Z-121R-721X-RE2W
MP3Coder 1.62 Code:01-850881-603914
MP3 CD Converter 3.0 Name: Free User
s/n: cGIGVvGIHVsfDVkm

MP3 CD Converter 4.0 Name: FiGHTiNG FOR FUN s/n: 7862686189
MP3Producer 2.26 Nameverdays.net
Code:04-109846-47196072

MP3 Strip_It! Digital 5.7.0.219 Nameverdays.net
Code:2070-0044-4732-0030

MS Exchange Server Enterprise 2000 KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VM
MS Word 2000 JTBG3-Q9G99-8Y7D8-YPDC7-6X476
Multi Generator 2.0 Name: pawlos
License number: 12345
Password: RUF134937A-YDNIC-3NX88-4G715-87
Multimedia Builder 3.0 Name: (Anything) s/n: 94
Multimedia Builder 4.9.0.1 Name:
Serial: 1-56C19-374
Multimedialny Atlas Swiata 2002 (Cartall) AS-73071-71322-03869
Multimedialny Kurs Photoshop PL 76483190
MusicMatch Jukebox 5.00.0142 Name: BaRT
s/n: B0A8F-98201-999BF-C9E30
MusicMatch Jukebox 7.0 s/n: U457K-GLJQK-4LJJ2-KL37K
My Drivers 2.21.1500 Nameverdays.net
Code:WDW202234-6F766572646179732E6E6574
-N-

n-Track Studio v3.1.34 build 1343 name:ttdown.com
Serial1:18801211

Serial2:14746589

n-Track Studio 3.1.1 Build 1294 Serial1:15119855
Serial2:11859145

n-Track Studio 3.1.1.1456 s/n: 373657634
s/n: 293075566

n-Tcack Studio 3.1.7 s/n: 19984504
s/n: 15674696

Native Instruments Traktor DJ Studio 2 604-00000-00000
NeoMonitor 2.0 key: 712786 - 557288 - 213469
Nero 5.5 PL 1502-2001-0096-0406-2143-0821
Nero Burning ROM 5.5.9.9 1502-0001-0008-0488-4424-9831
Nero Burning ROM v5.5.9.17 1502-0001-0008-0488-4424-9831
Nero Burning ROM 5.5.10.0 1507-0932-1091-1508-6069-0040
1508-0158-8061-0509-5445-1280

1502-0001-0008-0488-4424-9831

Nero Burning ROM 5.5.10.15 5509-2533-7012-3807-2130-9548
5502-0020-9311-1121-1288-5183

5502-0369-4327-1775-0809-8830

5502-0141-5344-7652-5114-3131

5502-0029-0324-2943-5853-5841

Nero Burning Rom 5.5.10.15a 5502-0627-8358-7019-9607-5485
Nero Burning Rom 5.5.10.20 s/n: 15009-18620-47331-36496-5485
Nero Burning Rom 5.5.10.35 15047-22783-45999-44227-4975
Nero Burning ROM 5.5.10.42 1503-1878-6271-4141-2687-2979 1503-1082-9840-0428-5575-6030

1501-1825-4355-4134-2646-7175

Nero Burning ROM 6.0 Ultra Edition 1A23-0006-7130-1204-8976-4901
Net Detective 7.0 q5c3-knr9-v5az-xvnj
NetObjects Fusion 7.0 Name:NOF 7 LIBRE
s/n: NFW-700-BS404333381337211

NetObjects Fusion 7 Name: Registered
s/n: NFW-700-BS103262552813202

NetObjects Fusion MX 6.0 s/n: NFW-600-P-059-00035-08526
Norma 3.00-3.02 1111-tohidx1g
2222-a61yj11A

3333-z31r4mfo

4444-g932taie

5555-hcrfr3YQ

6666-mn5b0tcl

7777-5zzcw614

8888-mwpk2XRe

9999-fvfgj5WP

Norton AntiVirus 2002 8.07.17C 146-0406-455-0068
Norton Antivirus 2003 [NAME:] Bob Newman
s/n: 227-4814-585-0629
[SUBMITTED BY:] dys7opia

Norton Antivirus 2004 VHQF-Y4TG-2BHK-VTKQ-RYFT-BBGJ
Norton Utilities 2002 6.03.36 146-0403-895-0067
Nox 0179641686988992963624
NV DVD 1.0 - 1.22 s/n: RA8FE-CMAX8
Need for Speed Underground
A7AJ-23NQ-GWA6-JNAW-SDEV
H9CC-23EM-2L3K-LC98-5DEV

A8KB-SGX5-ZRL8-4CE4-GDEV

-O-

Objectbar 0.55 Password: OB-1057
OmniPage Pro 9.0 2889A-C00-305742
OmniPage Pro 10.0 2889A-C00-512006
OmniPage Pro 11 s/n: 2809A-G00-401014
OmniPage Pro 12 s/n: 2889A-W00-555555
Opera 7.0 beta 1 w-zACNf-uvWJn-BSjaE-kL4kA-LfVnd
Opera 7.0 final w-ufujC-8A7aW-BSvmA-Birvy-LHSSm
w-B3LXf-7MiXn-uupYd-XBBrU-dMmJA

Opera 7.03 w-ufujC-8A7aW-BSvmA-Birvy-LHSSm
Opera 7.10 w-DyTSc-5p5Bx-8XjSs-tJpPH-bb5Nn
w-RrJ5s-vPXim-Jw4nh-Vbh3A-Qbikf

w-Nz6cP-73VzJ-uB5Ep-wREVK-StAUW

Opera 7.11 Name:
Sn: w-nHsKW-yRKSC-vdnFL-iTn5m-rdmDm

Orion Studios DirectDVD 4.47 s/n: 587306526
Oxygen Phone Manager II v 2.0.7.0 Name:4446E8899178565092530442452169
Serial : 05074549690686400246024920
-P-

Painter 7 s/n: PF70CRD-2564458-SZH
Panda Antivirus Platinium 7.0 USERNAME: 2009L8YYTK
PASSWORD: gyno34eq

Panda Antivirus Platinum 7.03 reg: 2009L8YYTK
key: gyno34eq

Partition Magic 8.0 PM800ENSP1-11141269
PM800ENSP1-11111131

Passware Password Recovery Kit 5.3 4RSL-BRC4-GSBC-S69YC
PatchMaker 2.1 s/n: 12345678 Code: 58829
s/n: 23456789 Code: 23637

s/n: 34567890 Code: 15043

P-Cad 2001 Full Trial-fixedv2 Key: 633A-MB5S-8UCT-P9J7
PC & Internet Monitor 3.18 Pro KXA98888567832
PC-Cillin 2002 v9.00 Build 1159 PCTU-9991-9655-5350-4555
PC-Cillin 2003 OSJQ-9915-5989-9782-7703
PCMedik 5.7.13.2003 Nameverdays.net
Code:275683469306336830+4+1392124

PCS-Podgladacz 4.0 300101-PDG4-00101
PCS-Podgladacz 4.1 330011-PDG4-00303
pdfFactory Pro Enterprise 1.64 CodeXHD-LS4J-E9QJ
Code82D-E487-SW8P
PG Calculator Personal Edition 1.6 Name: TEAM CAT 2002
s/n: 0MGQN-9IYU4-SWBKU-5HP9L-U67Q1

Photo2VCD Professional 2.58 Name:
Serial: 2977032FDCD08

Photo2VCD Professional 2.62 Name:
Serial: 560856917B96

Picasa 1.5.1 build 4.41 s/n: D6E8YW6YBV3FY3U6U7U7
s/n: BNKHJRETUBK98JHLBPAR

PictureToTV 1.4.4 Email: ****@mail.com

SN: AF34-FE52-BC39-4CDA

PictureToTV 1.4.5 s/n: F52EAA978D563CEA
Pinnacle Studio7 s/n: 4910087784
Pinnacle Studio 7.01 s/n: 4910087784
Pinnacle Studio 8.6 s/n: 4230000012
POP3 Cleaner PRO 1.40 Nameverdays.net
Code:75gBK-oSN79-fD37N

Pop Cop 1.0 Code:762469964729448
PopUp Ad Smasher 3.3.6 Nameverdays.net
Code:3695-36F7-BC6F-86D4

PopUpCop 2.0.3.05 RC Nameverdays.net
Code:3MCDCC10V0MBov8

PopUps Blocker 3.2.04 s/n: GcSJNKAISj
PowerCDR 5 5CC8R-DZM0K-53372-5FJM2-79FU9
PowerDirector Pro 2.55 RR5E2P5S95800924
PowerDVD 3.0 s/n: AM12112110760255
PowerDVD 4.0 DX5936897N425377
Power DVD Pro 6 v2.55 s/n: MV15977295418425
PowerDVD XP 4.0 s/n: MV55F17758841285
PowerDVD XP Deluxe 4.0.1811 s/n: DX66655218414766
PowerQuest Drive Image 4.0 DM400ENCD-1838051627
PowerQuest Partition Magic 6.0 PM600ENCD-0028414588
PowerQuest Partition Magic 7.0 PM700ENEU-110965
PowerQuest PartitionMagic 8.02 s/n: PM800ENSP1-11111131
PowerQuest Server Magic 4.0 Server Magic: SN400ENCD-4593156971 Server Image: SI110ENCD-6731093012
PowerVCR 3.0 Pro sn/ PD7000EPS0000453
Prawo Jazdy 1.0 ITS1-01012-55278
Privacy Eraser Pro 2.05 Namever-day's
Code:2119DE2BEC

Registration Code:A6FBC66662

Propellerheads Reason 2.0 RSN200-0000-000201-ELNJ-6NX2-WU9K
ProShow Gold 1.2 Name: hahahihi
Phone Number: 3057101552
Password: DBBNZ4PQE0BEY
Przelewy 2000 Name: MAXIBOGAS
Comp ID: 7TEAM
Serial: BQGPWGXYPGPQUNYH1981

-R-

Rachmistrz 123456
Rachmistrz 1.05 dla Windows *PL 111111
Rachmistrz 2000 *PL* 000087
RamActive 2.1h Nameverdays.net
Number fo license:16

Code:smX3Th8cmzQ/DuWnRV73lA==

RAM Idle for WinXP 2000 4.8 (beta 2) S/N: fsgajt-ph-ktyard
Ram Idle 4.8 wavdusi-ph-asdiom
Readiris Pro 6.0 43562626362
Reaktor 2.0 200-27834-94811
Reason 1.0 RSN100-0000-000158-ALNC-998J-Y2HP
Reason 2 55256-thhgui76m-98dsd85s-222s44d-sds54ss-Vivi
Reason 2.0 RSN200-0000-000201-ELNJ-6NX2-WU9K
Recipe Center 4.0.34 s/n: 93058-F207D-75E28-07C8B-711
Recognita PL 5.0 RN50P-T0IN3-030793
Recover4all Pro 2.19 Registration Name: Matthew Loukes
Registration Key: GX7YV7WMS3MJ3

Additional Key: ZUYM - RW6S - K87Y - XGWK

Recover My Files 2.12 Name: Cindy J. Leonhardt
Registration Key: 5490-AA25-6A61-C107-E838-793A-A609-CB03-CAE9-9984

ReelDVD 2.5.2 trial s/n: 04273154211523
ReFox MMII s/n: UK932248-AFGTFNCB
Product ID: ZCF1480B-D367
Use your name & company name
ReFox 8 s/n: UK800058-0598682Z
Registry First Aid 3.0 Name:
Code:476C7F41F451C124-JTPW

Registry First Aid 3.0.1 build 242 Name: spy cat
s/n: C91F78-2EC4D107-92DA8C86-985D9F56-E3A377

Registry First Aid 3.1.0 Name: Code:476C7F41F451C124-JTPW

Registry Mechanic 2.0 Name:Robert Zuercher
Company:KRISTINA
Code:7C84-08F3-B460-7400-537B-AD8A-8A86-598F

Registry Medic 2.47 name:neo_cool
serial:127CF-12C0F-D740C-46DE8-FA3EF-C1477-EDA

Rejestrator Polaczen v1.0 Name: DEVON

Serial: 626c563957

Rejestrator Polaczen 2.0 Nazwa : F.H.U. Grzegorz Kozanecki
Kod rejestracyjny: 7252557C38796C24

Rejestrator Polaczen Modemowych 3.0 Nazwa uzytkownika: Dominik Michalski
Kod rejestracyjny: 465873472f3d1129
Rejestrator Polaczen Modemowych 3.2 Name: Crack [TEaM]
s/n: 59876521489545478

Rewizor 2000 000119
RipZip 2.12 NameVERDAYS.NET
Code:7B6376647170606A1D767663

Route 66 Route 2000 Europe 1472QHWV44308
Roxio Easy CD Creator 5.0 p-7tgq4-g06cm-n5g1l or y-73yhy-senw9-y9b4t
Roxio Easy CD Creator 5.02 Platinum G-332NB-MGJNH-ZFVPB
Runtime's GetDataBack 2.17 for FAT User: tony
Serial: FRVNIDTLJFBMFL

-S-

ScreenFlash Pro 1.4 Nameverdays.net
CodeVXPNLJBVO6PGT

ScreensaverMaker 1.83 SN: 13CA49F5-1B2A3D-84869D
SN: 29116A00-1B29FE-D93879

SN: 3607346E-1B2BDC-84A296

Secret Folders 2.2 Name: MANiACS
s/n: RDF786SFIS3WE751

Setup2Go 1.9.9 Nameverdays.net
Code:11SB2T1AFC

Shave and a Haircut for CINEMA 4D 74671127-29426424-28C3E
ShuCash 2.03.2 Sn: 37963SHU
Sigma Plot 3535453
LC: 42996 64374 64675 61210 58144 96102 82057 032

Sim-Aquarium Deluxe 2.0 My ID-number is 1-532-2939282791
My Unlock-numberis 3327837786
SiteFinder 2.10 oraz 2.11 EA02-BDAF-0663-A705-5332-5F07-5FDC-EB6E-5409
Skarbnik 4uRJVE-3BsggX-29kdUp-ToioEH
Skarbnik 1.0 YDQLkq-kfPEkX-xi89xq-CQzvhT
Skarbnik 2 sf2gbQ - CkfAtc - rLcYmc - nJ9JcW
Skinner 1.01 Name: Crystal '99
Code: 4573061

Skryba 1.9.3 Name: knoweffex DNG
s/n: F5fd2c8FK29oM20C

License: Single User License
Skryptowiec 1.0 700101-SKRYPT-001012
Slownik Collins 2.0 Y11-A217482
Slownik Pol-Niem, Niem-Pol YDP Y24-F600169
Smart Explorer 6.1 User: Angela Bechan
Code: AL7TJ 59S6G 3G9S8 8C6AG 66Q3N
Smasher 2.9.55 Name:
s/n: 0BA0-EAA9-D64E-33D4

Smasher 3.0.21 Nameverdays.net
Code:56C6-AAF2-6385-C8E2

SnagIt 6.1.1 Name: Any you want
s/n: B4632FFD1C2FAB0F59

SnagIt 6.3 Nameverdays.net
Code:0EE433B1DCDEA5766F

Sonic DVDit 2.5 Professional Edition BBB6X6VDB2C3WM82Z
Sonic ReelDVD 3.0 (full LE) s/n: 2515 A/C: 20W5905181616
Sonic ReelDVD 3.0.3 s/n: 2515
Ac: 20W5905181616

Sonic Solutions ReelDVD 2.5.1 s/n 04273154211523
SoundBlaster Liveware 3 124-SLG-4760-0036883
Sound Forge 5.0 3B-9FWG9Z-T60ZYS-0QZY0D
Sound Forge 6.0 final HK-1QLGZS-NB8JPE-25BYJR
HK-CK97NL-7TK1BY-FJ30RD

HK-F68G31-KG97XD-55NC6T

Sonic Foundry ACID Style DJ 3.0a 7H-ZPLB1H-13B9H9-BV4X6S
Sonic Foundry SoundForge 6 HK-83YBN9-BM983C-SQYMP9
Computer ID 074HLBW
Sothink SWF Decompiler 8S63-74JSD-4329K
SpamEater Pro 4.00 Build 91 Name:
Code:0D0D-2FBB-0EF1-9EE7

SPAM INSPECTOR for Outlook 2000/2002 (3.2.65) s/n: YT6RJ-KH254-GMT3L-DC3NX-7Y7UU
SPSS 8 ID - 281781
Serial -
30865 10666 54452 79786 94805 8070

SPSS 9.0 s/n: 123456789

305147890

309507540

SPSS 10.0.5 Serial: 657180 Skip the code entry
Serial: 657180 Skip the code entry

SPSS Sigmaplot 5.0.1 s/n: 3535453
License Code:

42996 64374 64675 61210 58144 96102 82057 032

S-Spline 2 318Z1-G7BGQ-NC2J9-J5FA9-J2JJ7-EFAAC
Statistica '97 s/n: SP710589009G51

key: 909165067062

Statistica 5.5 PL key: RVYW4DD5XC5X6X
serial: AX908A290603AL

Statistica 5.5 PL Cd Key (standard): NGN51Q55NPN555
Statistica 5.5 PL Cd Key (network) : 7G8N5QKH717H89
NIN: 10727

StatSoft - Statistica AX v5.5 Key: RVYW4DD5XC5X6X
Serial: AX908A290603AL

Steganos Security Suite 4 key: 049-000-132-041-152
Steinberg Clean DL23-8C73-24Y9-MS5
Steinberg Cubase VST32 5.32 Multilanguage 110000000
Steinberg Mastering Edition v1.0 59-27041
Steinberg WaveLab 3.0 For Win9X: yc93-y8hy6uy-eppnby8-yku9
For WinNT: yc93-y8ck8lv-eppnby8-yvmx

Steinberg: Get it on CD 1.1 ST12-THAN9HY-EPPNBY8-TJC
ST12-THACSX8-EPPNBY8-YDL

Studio Biblijne 524-177703
Style XP 1.01M MHSW7G-VGNATAAN-KVQATRC5-BCJCDGDJ-4FEFKS
Subiekt 2000 for Windows PL SERIAL: 000012
SubmitWolf Pro 5.06.006 Name:Free User Code:E5913428-02168
SuperBike 2001 1500-4288423-2982915-3163
Super Copy 2.0 Nameverdays.net
Code:6260025707423547

SuperCleaner 2.57 760-23712-552-6384
SuperHTTP 1.0 Name: laxity s/n: 123123-14976464
Name: PNT s/n: 123456-12452404
SurfOnGuard 3.00 Nameverdays.net
Code:97910784

Sygate Personal Firewall Pro 5.1 b1615S Sn:G4025502-575138WU
Cd:QLW4GXLV
SySpeed 1.5.011 Name: CD7154-000001
s/n: 1387264374

System Cleaner 4.85 Name: FCN98 [NighTHanG]
s/n: 5A38AC9B4BG52CE

System Kodowy 2000 Nazwa uzytkownika : MAXIBOGAS
Kod systemowy : 7TEAM

Kod aktywacyjny : BESNEELMUNMCTEID5522

System Mechanic 3.7h Name: Crack Demon
Industrial code: 80678-ND559-5484846939-T-

Talisman 2.5 Name: FiGHTiNG FOR FuN
s/n: 944832

Teleport Pro 1.29.1981 Nameverdays.net
Code:94807205

Terminarz 2000 Nazwa uzytkownika : MAXIBOGAS
Kod systemowy : 7TEAM

Kod aktywacyjny : BQGPWGXYPGPQUNYH1981
The Bryce 3D 2 005 000 015 078 000
The Cleaner 3.5 build 3517 name: 9down
kod: 3189-02B3-B418-33CD

The Cleaner 3.5 Build 3519 Nameverdays.net
Code:3A4C-A9FE-A9B8-22FA

#7 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:22 PM

Tiger 98 1.0 n:Zomo
s:CP cpl.topnet.pl

ser: 121212

pass: 12OcO45M298499M9Q8OO

TMPGEnc Plus 2.59.47.155 CODE: TE25-V3T6-7PR6-2RBV-DCAT
CODE: TE25-2P98-J4HH-2JE5-4HZV

TMPGEnc 2.510.49.157 TE25-V3T6-7PR6-2RBV-DCAT

TMPGEnc 2.58 s/n: TE25-V3T6-7PR6-2RBV-DCAT TMPGEnc Plus 2.58 s/n: TE25-NC9E-RKL7-6NB7-DWIV
TMPGEnc Plus 2.513.53.162 s/n: TE25-PKNB-NPPC-5CK8-GJXD
Topee CD Ripper 1.1.7 Nameverdays.net
F0448F63BCE862C49A3291F177C294C0

Traktor Dj Studio 2.0 604-00000-00000
Tray Helper 3.6 Nameverdays.net
Code:014-4240-0377-6252

Truespace 6.0 SSE 8040701010404
TuffTest Pro 3.5 356625600315
TuneUp Utilities 2003 Name: Black Killer
Company: cs-skin.de.vu
s/n: GPDTJ-P9178-TWEP6-1DXCQ-U797C-FDUU3

Tweak-XP Pro 2.0.5 ID: E090402963592
Tweak-XP Pro 2.0.6 ID: E090402963592
-U-

Ucze sie muzyki PL SPMUZ-0544
Uklad Okresowy Pierwiastków 1.01 732E2
Ulead Cool 3D v3.0 11105-03000-00039406
Ulead DVD Movie Factory v1.0 11102-61000-00081685
Ulead DVD Movie Factory 2 s/n: 12202-61000-00110994
Ulead DVD PictureShow 2 s/n: 111A6-12000-00132624
Ulead Face Factory s/n: RAE90-905-93139
p/n: A90-410-111

Ulead Gif Animator 5 s/n: GJW400R210000-91
Ulead MediaStudio Pro 5.2 01522-904-93407
Ulead MediaStudio 6.0 11111111111111
Ulead MediaStudio 6.5 Directors Cut 11102-36500-00030506
Ulead MediaStudio Pro 7.0 s/n: 011A2-27042-0190DCN4
Ulead PhotoExpress Platinum 2000 11103-53000-00389230
Ulead PhotoImpact 5.0 11103-05000-00020721
Ulead VideoStudio 4.0 11102-84090-66667775
Ulead VideoStudio 5.0 Serial: 11102- 85000- 00015330
UltraEdit 10.0b THG 2003
U0Z7C-T5Z10-09F3K-C9F7E

UltraISO 6.1 Nameverdays.net
Code:4AA4-05EF-5FB0-98B7

Universal Translator 2000 KRA111464Y3QT
-V-

VentaFax & Voice 5.1.10 Name: RZ
s/n: E31339-10295627079-1995

VentaFax & Voice 5.2 build 14 ID: 2000
SN: 3308-16628199248-2488

Virtual CD v4.3.0 H420-7D4A-B8A7-0CF9
H427-086F-8364-064B

H484-3F90-5A95-7AFF

VirtualDrive 7.0 VDP704090007944
Visio 2000 Enterprise 123165-500133
Visio 2000 Professional 123035-250002
Visio 2000 Standard 122-519-510684
Visio 2000 Pro 6.0 123035-250002
Visio 2002 Pro dy6wq d3fyg v89by 8kpg9 8yw9m
Visual MP3 4.2.9 Name: TEAM VIRILITY
Code: 4F5A5040-0336748

Visual Studio .NET 2002 s/n: T7KXG-78HXC-JYRF8-72VH2-6DM7M
VMware Workstation v3.1.1 for Linux s/n: 68N2D-86XFH-015E7-3KPUT
Voice Changer Software 2.0

Vue d'Esprit 4 VUE4-32910-O-27223-217/
VUE2-62082-E-97200
Vue d’Esprit 4.01 Install: VUE4-32423-R-87283-131
s/n: VUE3-45420-F-47850
-W-

Wave Corrector 2.4 name: Reanimator^LasH
code: TMRKEYQM

Wave Corrector 2.5 Nameverdays.net
Code:RESBALTS

WebMenu Studio 2.1.71 Nameverdays.net
Company Name:RussianWarezTeam
Code:3880141203
WinAce 2.2 Name:best
Ser:ACEBPAR8JZ5YZW562IQHTAUCZA2

WinBoost 4.24 s/n: bh3y6q-6k7gb4r7-6r5g36
WinBoost 4.2.8 s/n: hy7k8r-4a7jp4m5-3y4s46
s/n: cu3i4m-3y8vg6d6-3q3x76

WindowBlinds v3.4 Enhanced WB-I2RIR-B0JDL-N3EKQ-14FML-OGD9G
Windows Accelerator 2.0 s/n: 2476-2310
Windows Server 2003 QW32K-48T2T-3D2PJ-DXBWY-C6WRJ
Windows System Optimizer 3.3 Name: use any name
Code: 4EJ-FpQEFE-JIU

Windows XP Plus Digital Media Edition K2QX9-FPG6H-FY2K3-MF4PC-7QT8M
Win DVD 2000 0KTAX20ZTOS2IGS
WinDVD 3.0 4432GHT7C7R84E0
WinDVD 4.0 RVEE5DD-NIIMF1U-93C90SL-Q0TQBVVA
WinGate 5.0.0 Name: Silentio
s/n: 40VMFSC6IIIV0HK82754R0

WinGate 5.0.5 Name: Free User
s/n: 40227JQBLELWNC2L45MV21

WinGuard Pro 5.3 License Code: 9865-dsgl-8547
WinGuard Pro 2003 - Premium edition 5.5.5 Name:Vepergen // TSRh
S/n:8fh49-49r0g-903f4-gm404-vnm495

WinGuardian Pro 5.2.4 Name:fxyang
s/n: 9865-dsgl-8547

WinOnCD 3.7 NAME: GLoW Company: GLoW
s/n: 01946-71450752m

WinOnCD 3.8 Power Edition 02246-61716328K
WinOnCD 5.0 Power Edition 02370-40070570e
02356-01901711b

WinOnCD 6.0 Power Edition OB-PROBS-QV7NK-SNGWH
WinOnCD Plextor 3.7 01844-50485455L
WinRAR 2.50 iwan / CrackPL
8DB88AABF9A5A3F0

WinWap Pro 3.1.5.190 s/n: WW31-0-11277-A07714A6
WinXP Manager 4.7.3 Code::R9ST9-ELIM6-ETUU2-RDGFX
Code:B36UO-ELIM6-4SBTS-9F0BI

WinZip 8.1 Name: x Code: 00020000
WinZip 9.0 beta build 5480 Nameverdays.net
Code:A6EB1A42

Word Translator EP2 025N3 K6WRM
3774717952 2843670273

Wszystko o seksie 3746-X-

Xara 3D 1992-7866-5926
Xara 3D v5.02 s/n: X3D-1128-2800-0030
Xara Webstyle 2.0 s/n: 7140-7506-6583
Xara Webstyle 3.0 s/n: 912565269169
XMetal 2.0 s/n: SQXM2 00F24 9D831

#8 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:23 PM

-Z-

ZipRecovery 1.0 s/n: 1582-97955
Zmieniacz Tapet 1.0 KeVin [`98] nr: 4321123455
haslo: 87143966855675486808
ZoneAlarm Pro 3.0.081 ducib-w9mxs-36du0-2mn4ms-50r8q0
ZoneAlarm Pro 3.1.395 eq7bk-asu4j-0sbug-npa251-0cgiu0
ZoneAlarm Pro 3.5.166 juw1n-sg5v2-rpnrb-wv0u7a-c5pi40
ZoneAlarm Pro 3.5.169 0d40v-g7xxd-49x3n-3fp1ek-qefsg0
ZoneAlarm Plus 3.7.061 beta s/n: 9xtwsmeej8cnmkaasj0fiim3rq0
ZoneAlarm Pro 4.0.111.004 Beta 640kb-cvjjk-ksjad-g913wb-bhhxk0
f7vi4-p2d4n-rr79k-e54qnf-eng8c0
4emhd-vrbue-pcqh7-089sx0-6fa5k0
0u9fb-s4ixt-axm8j-9n9a31-v8u1u0
ZoneAlarm Pro 4.0.123.012 38ct1-bqf8g-x9jnr-tfth7c-3iu540
Steganos Internet Anonym Pro 6.0.8---123-097-109-047-164R Search Master v6.0 - CD-Code - 00000SU000000000000
IrfanView32 v2.6x - Name - Finn Mac CooL - Serial - 505127608
Ircle v2.5 - Serial - 1000034380 (mac)
IrcFerret v1.1102 - Serial - NS-100-002-267 - Key - 2CAE-ED9A
IRIS Phone v3.0 - Serial - #93763176421934759356482953
ishare v3.0 - Serial - 09980006305 - Key - 111120-4F8E-B7 (32 user license)
ishare v3.0 - Serial - 09960004892 - Key - 031a-0a10-a08d (32 user license)
ishare v3.0 - Serial - 09950006389 - Key - 1UCF-63E0-4D9B (99 user license)
IsLabel v4.1 - Name - (Your name here) - Serial #1 - 3896857095 - Serial #2 - 852058377
ISS Base v2.0 - Serial - 165171izknuy1 - Code - cogfrvnhmwobz
It's Personal v2.8c - Name - Finn Mac CooL - Serial - RKS-3597612
It's Personal v2.9a - Name - Finn Mac CooL - Serial - RKS-3597612
It's Personal v2.9a - Name - #*****S - Serial - RKS-2107871
It's Time v2.8 - Name - Finn Mac CooL - Serial - RKS-5817508
I-View v2.32 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 7917131106116573 or 3878829915816798
JackHammer v1.5 - Order - SAVAGE - Serial - 78224938464138085318640458370445
Jackhammer v2.1 - Identifier - ID-1234-5678-9012-3456 - Registration Key - RK-CBCD-EFGH-IJHH
Jackhammer v2.1 - Identifier - ID-SHAN-JESS-CRAX-1998 - Registration Key - RK-73L7-G6CK-6752
JarHelper v3.5.1 - Serial - 60035GE-AJ-314314
Java Embedded Server v1.0 - Serial - JS0876939287244113
Java Studio v1.01 - Serial - JST100-***208-229713681 orJST100-TNBAMI-061783977 or JST100-DAAENU-923212486 orJST100-ABC198-594702066
Java Workshop v1.0 - Serial - JWS100-RV9797-929569987 or JWS100-DAAESU-906052896
Java Workshop v2.02 - Serial - JWS200-BNT198-687045366
JayTrax v1.1b - Serial - BOB-28701-FCJ
JCheck v1.2 RC1 - Serial - 2501-0000FF-9D
JClass DataSource v3.5.1 - Serial - 87035FS-VY-314208
JClass HiGrid v3.5.1 - Serial - 85035FS-XV-314189
JClass Standard Suite v3.5.1 - Serial - 60035GE-AJ-314314
JClass Standard Suite v3.5.1 - Upgrade Serial - 60035GE-AJ-314314
Jelly v3.0 - Finn Mac CooL - Serial - 227651783033440
JewlLinr v2.3 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 4sVVv8FB5X
Joker Wild Video Poker v2.7 - Name - #*****S - Serial - DAC0065
Joker Wild Video Poker v2.7 - Name - FINN MAC COOL - Serial - EA1742K
JPEG Optimizer v3.0 - Serial - ZI1781
Jumpers v1.1 - Serial - JUMP4986
Just The Fax v2.8 - Name - Finn Mac CooL - Serial - RKS-5616876
JzLabel v4.1 - Name - (Your name here) - Serial #1 - 3896857095 - Serial #2 - 852058377
K-Chess Elite v2.5 - Name - (Your name here) - Serial - KE700000 - Unlock Code - 7293
Kai Power Tools v3.02 - Serial - 07064-15906-01532
Kaleidoscope 95.1 - Name - Finn Mac CooL - Serial - ZUGUM
Kaleidoscope 95.1 - Name - Registered User - Serial - DEMAZ
Kalkulator/32 v2.16 - License Number - 0000 - Name - Finn Mac CooL - Serial#1 - 913455 - Serial#2 - 697958
Kawa v3.13 - Code - _RudeBoy_ - Serial - EAHC
Keep It Safe v2.1 - Serial - 45198933
Kenny's Color Mixer v1.1 - Serial - mxyzptlk
KeyText v1.17 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 3355038D
KeyView Pro v6.0 - Serial - 4000-0144-5297
KineMorphic Screensaver v2.1.640 - Serial - 65222 or 52095 or 11181
KineMorphic Screensaver v3.0.725 - Serial - 65222 or 52095 or 11181
KineMorphic Screensaver v3.1 - Serial - 65222 or 52095 or 11181
Klik & Play v1.0 - Serial - KPE10001143 or KPG10002097 or KPU10006512 or KPE10048950
Kremlin v2.21 - Serial - 4040053298 or 9398784011 or 9999632666 or 9876373079
L0pht***** v2.02 - Name - Finn Mac CooL - Serial - be1f1b1
l3enc v2.00 - Serial - 909GCB0A091E-9
l3enc v2.7 - Serial - 1000600200000B
l3enc v2.72 - Serial - 1234107D90ABCC or F197BD39224291
LadyBird v1.2 - Serial - 1289Kermu!
Lan Bridge v1.35.2 - Serial - 32088636460483
LanExpert v1.2 - Serial - 840-2580495
LanTastic v8.0 - Serial - 09950006389 - Key - 11112196EAE5 (33 users)
LanTastic v8.0 - Serial - 09950006389 - Key - 111163854489 (99 users)
LapLink Pro v8.0 - Serial - lprusun-139251-20a
LAS Converter - Serial - LA123456789 - Code - 876543210
Laser Launcher v1.7 - First Name (Any name here) - Last Name - (Any name here) - Serial - 073068-060964
Launcher v2.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 17B*,*97020
Leap Frog v2.1 - Serial - LPFR9865
LeapFTP v2.52 - Name - (Your name here) - Serial - PMN1-PM2N-P3MN-YZAX - Url - [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
Learn To Type v1.5 - Name - A - Code - 0
LingoMAIL v1.0 - Serial - 5300-0157-0469-1799 or 5241-8272-4052-3389
Link Sweeper v1.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 1844362537
Link Sweeper v1.1a - Name - Finn Mac CooL - Serial - 1844362537
Link View internet Monitor v4.04 - Name - Freeware - Company - Freeware - Serial - 123-0,6-1.6
LinkBot Pro v3.6b - Serial - 1998 - Code - 580500
LinkFox v99.063 - Serial - F1*****0BD84CA5A5A418951
ListPro v1.1 - Name - Phrozen Crew 98 - Serial - 499701
LiquidFX Professional v4.0 R2 - Name - The Exterminators - Serial - AKNRTNOCJIPVRR
LiquidFX v3.7 - Name - lxsc97 - Serial - IKNDBPINPMHPRL
LiveImage v1.29a - Name - Finn Mac CooL - Serial - 52554145-20927-0572
LiveImage v1.29b - Name - Finn Mac CooL - Serial - 50004000-20007-0005
Lock v2.2 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 503
Loki Diary v1.20.02 - Finn Mac CooL - Serial - 95C5740816
Log-a-Jog v2.4 - Code - V22272726 - Serial - 103339
Log-a-Jog v3.1 - Code - V22272726 - Serial - 103339
Logo Master v3.0 - Type perl2exe -register - Serial - ExEd! [Dsi],20527
LogPlot 98 - Serial - LP123456789 - Code - 55530
Lotus Notes v4.0 - Serial - 1F00028-01104360
LuraWave Studio v2.0 - Serial - LW2773-385313-256523 or LW2007-451221-431654 or WS1201-609894-654321
LView PRO v2.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 1210-000-699934
LView PRO v2.1 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 1210-000-699934
Mac Drive 98 - Serial - MDC1-403WW-OWL010
Mac Opener v3.0 - Registration - 3844008-0104 - Key - A8A7-3A003QM7CMCQ
Mac Opener v4.0 - Registration - 4201520-7457 - Key - 30MC-4000Q3M733MQ
Macro Magic v3.4k - Serial - 54706993 or 99478965 or 32321007 or 14059824
Macro Magic v4.0d - Serial - 65727972 or 16224437 or 16079537 or 15944631 or 15818718
Macro Magic v4.0g - Serial - 65727972 or 16224437 or 16079537 or 15944631 or 15818718
Macro Magic v4.0j - Personal Edition - Serial - 15181354
Macro Magic v4.0j - Serial - 22136525
Macro Magic v4.1 - Serial - 22136525 or 14118392 or 36525107 or 17565579 or 18267783
Macromedia Director Shockwave Internet Studio v7.0 - Serial - DRW700-21771-30388-40404
Macromedia Director v6.0 - Serial - DRW600-09377-77068-20461
Macromedia Director v6.5 - Serial - DRW600-09377-77068-20461
Macromedia Director v7.0 - Serial - DRW700-21771-30388-40404
Macromedia DreamWeaver v1.2 - Serial - DWW100-01183-77026-89349 or DWW100-06086-07026-97518 or DWW100-07785-53546-55079
Macromedia DreamWeaver v2.0 - Serial - DWW200-05987-98274-58597 or DWW200-09785-18274-81630
Macromedia Dreamweaver v.3.0 - Serial - DWW300-08610-27280-95766,HS45EE-5030480010
Macromedia Dreamweaver 3: DWW300-08610-27280-95766
Macromedia Fireworks v1.0 - Serial - FWW100-25155-59778-11998 or FWW100-02052-07078-11451
Macromedia Fireworks v3.0 - Serial - FWW300-65137-37255-19336
Macromedia Flash Generator - Serial - XFM100-03759-17013-19336 (Mac)
Macromedia Flash Generator - Serial - XFW100-06858-07003-19336 or FLD200-03167-97071-57473
Macromedia Flash v3.0 - Serial - FLW300-13967-19732-16001 or FLW300-01567-53532-72983
Macromedia Freehand v8.0 - Serial - FHW800-08616-67028-30467 or FHW800-71323-77020-48487
Macromedia xRes v2.0 - Serial - 55020-0398-0128-22598
MagicMask v2.0 - Serial - CSB-200-0001-000216491264
MagicWin 98 v1.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - MGW192873 - Code - MGWJGMGPJ1110
MagnaRam 97 v3.0 - Serial - MRWU3000079159
Mail Control v4.0 (Build 9) - Name - Finn Mac CooL - Serial - ZX+ei
MailGate v2.59 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 175141535
Mailloop v4.0 - Serial - 3295631047
MailMax v2.02901 - Name - PREMiERE - Serial - X6A1SYQCZJD411
Main Actor v2.0 - Serial - 3294855
Major Submit v2.01 - Name - #*****S - Serial - 117946368
Major Submit v2.02 - Name - #*****S - Serial - 117946368
Make your own Screen Saver v3.4d - Serial - 21920129-QW49M9-123012903 - License - Leave Blank
MapDraw v5.11 - Serial - 115885728049832487380598750 or 115887961567890123456789012
MapEdit v2.44 - Serial - LAMNBKBB
Maple VR5 - Site Name - WMI - Campus Wide License - WIN-55NC-567980-7 -Users - 0 - System Type - IBM INTEL NT - HostID - (none) - Serial -C0658174E284561
Marathon Infinity - Full License Serial (Mac) - L2X4HEHLE7L7ZYHE
Marathon Infinity - Net Only Serial (Mac) - 768GUYU7L7LPEUM
Master Converter v2.05 - Serial - 211684*624032 or 314717*880414
MathCAD v8.0 - Serial - VN800809DH0697 (Standard)
MathCAD v8.0 - Serial - PN807777DN7777 (Professional)
Mathematica v3.0 - Serial - 4004026443-34646-361
Matlab v5.0 - Serial - 06492-09293-48567-50690-50674
Matlab v5.01 - Serial - 14976-02590-24715-61170-60415
Matlab v5.20 - Serial -
Maximizer v5.0 - Serial - 01415101010699
Maze Escape v2.2 - Serial - MMZZ4488
McAfee - ftp.mcafee.com/licensed - login: licensed - pass: 321
McAfee VirusScan v3.20 - Serial - E000-PFMF-ZB9K
MDaemon v2.5 - Serial - 100-01-03099-154-03694 (5 user license)
MDaemon v2.5 - Serial - 100-02-01629-152-09335 (25 user license)
MDaemon v2.5 - Serial - 100-03-06499-151-00074 (50 user license)
MDaemon v2.5 - Serial - 100-04-05829-154-00493 (5000 user license)
MDaemon v2.72 - Serial - 100-01-06584-153-03609 (5 user license)
MDaemon v2.72 - Serial - 100-02-00438-152-04982 (25 user license)
MDaemon v2.72 - Serial - 100-03-03901-141-01100 (50 user license)
MDaemon v2.72 - Serial - 100-04-00996-155-02772 (5000 user license)
MDaemon v2.74 - Serial - 100-01-06584-153-03609 (5 user license)
MDaemon v2.74 - Serial - 100-02-00438-152-04982 (25 user license)
MDaemon v2.74 - Serial - 100-03-03901-141-01100 (50 user license)
MDaemon v2.74 - Serial - 100-04-00996-155-02772 (5000 user license)
Measure v1.0 - Name - (Your name here) - Serial - 0000000X (where X is any number 1-9)
Media Changer Deluxe v4.02 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 6582
Media Changer Deluxe v4.03 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 6582
MediaSauce v2.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 140623
Melody v1.4 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 141513
Mem Monitor v1.6 - Name - Phrozen Crew - Serial - 73574F
MemoryAnalyst v1.01 - Name - Finn Mac CooL - Serial - MA3291
Mercur v3.0 - Serial - LORI-0000001-0000002
Message Parse v1.72 - Serial - 3860-6478-2718
Meta Master v1.2 - Serial - -34548
MetaFix v2.5 - Finn Mac CooL - Serial - 2F33D19B
MetaInfo SendMail v2.5 - Serial - 1234/0b22.0b4f
Metz v3.0 - Name - (Your name here) - Serial - MTZ 2 100 1001
Micropath 2001 v2.1319 - Serial - UCF-nnnnnoo
Microsoft Access ADI - Serial - 040-0164120 or 040-1602212
Microsoft Generic OEM Serial - 09595-oem-09595-09595 and a generic CD key is 0401-6116000
MicroSoft Office 97 - cd key - 8068-2194354 or 4190-0298385 or5545-3108110 or 3491-3108110 or 0201-11201D2 or 0701-0743365 or4390-0057484
MicroSoft Office 97 - Serial - 53491-806-2194354-00000 or 34297-OEM-0028443-24567
Microsoft Office 2000 B2 - Serial - BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33 orMP4F9-W6C8V-HTCCT-T7M7R-Y7K3Y or BKH8V-8G6XR-69WCQ-QDHVJ-4TFDY
Microsoft Office 2000 B2 - Serial - 6E8DD200-AB04-11D1-B5B8-006097C998E7
Microsoft Office 2000 B3 - Serial - BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33 orMP4F9-W6C8V-HTCCT-T7M7R-Y7K3Y or BKH8V-8G6XR-69WCQ-QDHVJ-4TFDY
Microsoft Plus 98 - Serial - 1112-1104010 or 1111-1111111 or 813-9451002
Microsoft Project 98 - Serial - 1034-0647031 or 1034-1567002
Microsoft Project 98 - Upgrade Serial - 0402-3650815
MicroSoft Publisher 98 - Serial - 8112-3861226 or 8090-3186514 or 5890-8957776
MIDI Genie v1.90 - Name - Finn Mac CooL - Company - (Your company here) - Serial - 432031547
Midi-Switch v1.40 - Name - Serial - Finn Mac CooL - Serial - 811-682-111-010
Midpoint Companion v2.02 - Serial - 0800001116-48051
MightyFAX v2.8 - Name - Finn Mac CooL - Serial - RKS-5659753
MightyFAX v2.9b - Name - Finn Mac CooL - Serial - RKS-5659753
Mind Manager v3.5 - Serial - 6111-1115-1C11
Mine Field v1.025 - Serial - 741-NVMLA-8394
MiniCalc v1.0 - Name - Spider] - Serial - 1666805736
Minirun Package v1.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 117595138848
mIRC v5.31 - Name - (Your name here) - Serial - 0-000
mIRC v5.41 - Name - #*****S - Serial - 3388-244885
mIRC v5.41 - Name - (Your name here) - Serial - 4321-86122
Mixman Studio - Serial - 2166362425
MixMan Studio Pro v1.6 - Serial - 2197871043
Mocha W32 Telnet/TN3270 - Name - Finn Mac CooL - Serial - A50960 (single)
Mocha W32 Telnet/TN3270 - Name - Finn Mac CooL - Serial - B37952 (company)
Mocha W32 TN5250 - Name - Finn Mac CooL - Serial - A44688 (single)
Mocha W32 TN5250 - Name - Finn Mac CooL - Serial - B29248 (company)
Mod4Win v2.30 - Name - Finn Mac CooL - Company - Fee Free Warez - Payment - Visa - Reg-Code - 366557730088308652
Modemshare 32 - Serial - 59980006304 - Key - 111111-CB36-C7
Modemshare 32 - Serial - 79980004675 - Key - 1CB203-A2CC-8E
More Than Words v3.0 - Name - (Your name here) - Serial - X37-222-733-37x
Monty's Mazes v2.2 - Serial - MMAZ6532
MoonPhase v2.1 - Serial - CBM-4051385
Moraff MoreJongg v7.0 - Serial - 0415-7797-4351
Morse Code Explorer v1.3 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 67D-67F
Motivator Pro v4.6b - Serial - 564864796-11210111581
.MP3 Producer v2.1 - Name - NATHON J. CARTER - Serial - AWVtHVkdtaeVAoasv6GdxAIGB
MP3/Tag Studio v1.1 - Name - C4A Team - Serial - 701644aooc
MP3/Tag Studio v1.1 - Name - zoin - Serial - 8631kwkdvj
MP3/Tag Studio v1.2 - Name - mISTER fANATIC [C4A] - Serial - a286045i6q
MP3 Explorer v1.10 - Name - TEX98 - Serial - 193980111-27855
MP3 to EXE v1.01 - Name - The Keyboard Caper - Serial - *****ers in Action - Reg Code - 44C7E9EE440C58E8
MP3 to EXE v1.02 - Name - *****iNG 4 aLL - Serial - C4A - Reg Code - 0207546D6BFDBB4E
MP3 to EXE v1.5 - Name - PC98 - Serial - MP3-PC98 - Code - 03D489AA55C5FB09
mp3enc v3.0 - Name - Paul Gossett - Serial - ApFjn9CE8WVmYr/SzCBm/h/f3
mp3enc v3.1 - Name - Paul Gossett - Serial - ApFjn9CE8WVmYr/SzCBm/h/f3
MP3Wolf v1.04 - Name - Finn Mac CooL - Serial - MW-842173

Mr. Internet v3.5 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 2941;^cc`BVX`8ddA
MS Home Essentials - PID# - 34297-OEM-0028396-45801
Multi Clipboard v8.1203 - Serial - MC71542
Multi-App! v2.01 - Name - (Your name here) - Serial - ma1221
Multi-Edit v8.0 - Serial - MEW800e899283 or MEW800e894152
MultiDesk v2.50 - Name - Finn Mac CooL - Serial - B44D5D15
Multimedia Builder v1.2 - Name - #*****S - Serial - 276208-407
Multimedia Builder v1.2 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 275585-414
Multimedia Builder v1.3 - Name - (Your name here) - Serial - 1-1001-288
Multimedia Builder v2.0 - Name - (Your name here) - Serial - 1-1001-288
Multimedia Builder v3.0 - Name - (Your name here) - Serial - 1-1001-288
Multimedia Builder v3.0 - Name - #*****S - Serial - 1-276208-407
Multimedia Builder v3.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 1-275585-414
Multimedia Builder v3.1 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 1-275585-414
MultiMedia Manager v2.0d - Name - Finn Mac CooL - Serial - 05546-111-946ET (Educational)
MultiMedia Manager v2.0d - Name - Finn Mac CooL - Serial - 07302-111-777WZ (WorldWide)
MultiMedia Manager v2.0d - Name - Finn Mac CooL - Serial - 07615-111-916SL (Single)
MultiMedia Manager v2.0d - Name - Finn Mac CooL - Serial - 14689-111-213AF (Site)
MultiMedia Manager v2.0d - Name - mpbaer - Serial - 00236-009-213AF (Site)
MultiMedia Manager v2.0d - Name - mpbaer - Serial - 00236-009-916SL (Single)
MultiMedia Manager v2.0d - Name - mpbaer - Serial - 00236-009-777WZ (WorldWide)
MultiMedia Manager v2.0d - Name - mpbaer - Serial - 00236-009-946ET (Educational)
Multimedia Xplorer v1.40b - Name - Finn Mac CooL - Serial - 995780355
Multimedia Xplorer v2.02 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 995780355
Multimedia Xplorer v2.07 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 10953835 (latest)
Multiview 2000 v4.0 - Serial - 0w1g001751lalxsaikh
Multiview 2000 v4.0 Server - Serial - 0w1g001751lalxsaikh
Music Filer 98 Pro v1.0 - Serial - Ni05Ba04La4613666666
MyCat BMP to ICO v3.0.3 - Serial - 777T4657
Namo Web Editor v2.03 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 9597C81D71F583BE6AB575AE
N-Track v2.218 - Name - Key - blues - Serial - yzarcma
N-Track Studio v1.10 - Name - CORE/DrRhui - ID - ghf77862 - Serial - QHHKK-THGMCM
NAT1000 v2.0 proxy - Serial - 1-900872550-889538355
NAT1000 v2.0 proxy for WinNT - Serial - 1-939028574-2018199347
NAT1000 v3.0 - Serial -
NAT32 v5.0 - Name - Aurea Stoll - Code - 263607418
NAT32 v5.5 - Name - Finn Mac CooL - Code - 000000563
NAT32 v6.2 - Name -
NAT32 v6.4.4 - Name -
Nero Burning ROM v3.0.6.0 - Serial - 1302-9369-3051-3963
Nero Burning ROM v3.0.7.0 - Serial - 1404-1111-1329-6809
Nero Burning ROM v3.0.7.1 - Serial - 1404-1111-1329-6809
Nero Burning ROM v4.0.0.1 - Serial - 1441-0000-0020-2999-4055
Nero Burning ROM v4.0.0.2 - Serial - 1441-0000-0020-2999-4055
Nero Burning ROM v4.0.0.5 - Serial - 1413-0000-0031-2733-1673 or 1460-0000-0011-6483-2767
Nero Burning ROM v4.0.0.5 - Name - Finn Mac CooL - Company - #*****S - Serial - 1521110133711493
Nero CD Creator v3.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 3744819477241564
Net Submitter Pro v1.545 - Serial - AATKP63ADP59S8A
Net Toob v3.5 - Serial - WKXBNRUEJ
Net-It Now! v1.6 - Serial - COOL7034811840
NeTalk v1.02 - Serial - 100002-32562116
NetBoy v1.23 - Serial - NB11-01-11111111-rfyhamrarl or NB12-TR-14031998-idstchamlz
NetBoy v1.31 - Serial - NB10-01-12345678-1234567890
Netbuster v1.31 - Serial - PF-940827-2030
NetContact v6.2 - Name -Gura Philip - Pin ID - 3387
Netobjects Fusion v3.0.1 - Serial - NFW-300-P-077-01851-47469
NetFolder v2.1 - Serial - LSR71-QZA29-MWK17-CHNS
NetPal v1.1b - Name - CDWarez - Serial - 2349453
NetPop-Up v2.51 - Serial - 83267147Registered
NetProxy v2.0.54 - Name - _RudeBoy_ / Phrozen Crew - Serial - JOTGMECIJWLN
NetProxy v2.0.54 - Name - mISTER fANATIC [C4A] - Serial - HPYHSH9RJKHT
NetProxy v3.03 - Name - The Exterminators - Serial - XSKQZ1LQXS (Unlimited)
NetProxy v3.03 - Name - The Exterminators - Serial - XSKQZZWCQS (666 users)
NetScape Cache Explorer v1.31 - Name - Plushmm [PC'98] - Serial - bbghhaja
NetScape Cache Explorer v1.32 - Name - Finn Mac CooL - Serial - uupprmtq
NetSwitcher v2.96 - Serial - 99999999999999999999999999994
NetTerm v4.2.8 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 811c85k6
NetTerm v4.2.9 -
NetToob v2.1 - Serial - WHD-POS-MWU-NET - Return Code - ENY-FZN-ROQ
Network Clipboard v1.0 - Company - PC'98 - First and Last Names - Black Thorne - License - UNLIMITED - Serial - 83978676
NetZip v6.3045 - Serial - ww34566=
News Grabber v2.118 - Name - DASavant [AnThraX] - Serial - 075410059106
News Grabber v2.118 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 117058021460
News Poster Pro v5.34 - Finn Mac CooL - Company - #*****S - Serial -
News Rover v3.3 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 555673128 or 552522280
NewsBin v2.24 - Name - Finn Mac CooL - E-Mail - *****s@*****s.com - Serial - a23cec27-e5d313d2-4fd793ce
NewsBin v2.26 - Name - Finn Mac CooL - E-Mail - *****s@*****s.com - Serial - A23CEC27-E5D313D2-4FD793CE
NewsFerret v1.1102 - Serial - NS-100-002-267 - Key - F1B7-E584
NewsMonger v1.51 - Name - Finn Mac CooL - Serial - C311219731337098
Nic O Matic v1.71 - Serial - cn1-mfvfqb-3242y
Nicos Commander v4.1 - Serial - 36TEZX0000 or AACDLUYXG or 36TZEX0000
NJWin v1.6 - Just place this reg info into your njwin.ini which is in C:\WINDOWS (Recommended bottom)
[Registration]
UserName=mISTER fANATIC
CompanyName=*****iNG 4 aLL
SerialNumber=??????
Nomad News v1.43 - Serial - 256403685-956514841
Notebook v4.6 - Name - Finn Mac CooL - Company - #*****S - Serial - 3283311560
Notebook v5.2 - Name - Finn Mac CooL - Serial - zki,,2,*83742
Noteworthy Composer v1.55a - Name - Me! - Serial - 345-014-101834
Notpad v2.61 - Name - TEX98 - Serial - 1472148050
Numega BoundsChecker for C++ Builder v6.01 - Serial - 6309-00009F-9F
Numega BoundsChecker for Visual C++ v6.01 - Serial - 6109-00009B-9F
NuMega CodeReview v6.1 - Serial - 6509-00009F-9F
Numega FailSafe v5.21 - Serial - 4809-0000DB-9F
Numega JCheck v1.20 - Serial - 4809-0000DB-9F
Numega SmartCheck v6.0 - Name - #*****S - Serial - 1532-2342FF-DD
Numega SmartCheck v6.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 4004-3345BB-BB
Numega SmartCheck v6.0 - Serial - 6405-091311-5B - url - [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
Numega SmartCheck v6.01 - Serial - 6401-67343B-77 - url -
Numega TrueTime for Visual Basic v1.20 - Serial - 2809-0000FB-9F
Numega TrueTime for Visual C++ v1.20 - Serial - 2819-0000FB-DF
Numega TrueTime for Visual Java v1.20 - Serial - 2829-0000FB-DF
Office View Pro v1.08 - Name - Finn Mac CooL - Serial#1 - 8346 - Serial#2 - 2000000000-26650
Offline Explorer v1.0115 - Name - TEX98 - Serial - 546837-645138298-XF

#9 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:23 PM

OmniPage Pro v8.0 - CD-key - 78877094 - Serial - 2889A-C00-000000
OmniPage Pro v9.0 - Serial - 2889A-C00-300048
Omniquad MicroManager v1.2 - Name - (Your name here) - Serial - LTZ
Online Counter v5.01.1311 - Name - Klaus Müller - Serial - 751-601-1N
Online Counter v5.10 - Name - DASavant [AnThraX] - Serial - 222-266-4A
Online Meter v3.1 - Open Help|About. Hit Ctrl+E. - Name - #*****S - Serial - 396455
Online Meter v3.1 - Open Help|About. Hit Ctrl+E. - Name - Finn Mac CooL - Serial - 2722212
Online Meter v3.1 - Open Help|About. Hit Ctrl+E. - Name - ThE STaR***G CHaMPioN [PC] - Serial - 9334822
Online Timer v6.3 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 002133
Online Timer v7.42 - Name -
Onyx Tree Professional - Name - CHUMBAWAMBA - Serial - W3290298
Opera v3.21 - Serial - Finn85dPu2Ar or ShanDRyp3GLw or JessJ3Ror910
Opera v3.5b11 - Serial - HEHEeR3RXp4Y24b3392282
Opera v3.5 - Serial - Finn85dPu2Ar37734863a4 or ShanDRyp3GLw39693494a5 or JessJ3Ror910a65ba327b8
Opera v3.51 - Serial - Finn85dPu2Ar37734863a4 or ShanDRyp3GLw39693494a5 or JessJ3Ror910a65ba327b8
OrbitIRC v2.10 - Name - Black Thorne [PC'98] - Serial - 5E3=HuI<KJABYRF;#22O
OrbitIRC v2.10 - Name - ThE STaR***G CHaMPioN [PC] - Serial - GA7xPK6F@Gy:>9IICA
OrbitIRC v2.10 - Name -
Oracle v8.05 for Linux - Serial - C13060-01
OstroSoft Internet Tools v2.5.35 - Serial - 66677-zbbg-66677
OstroSoft Internet Tools v2.5.35 - Serial - 00011-kfai-01885
Package Plus v1.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 2572465
PacketBoy v1.41 - Serial - PB10-01-12345678-pbahwtwpwq or PB13-01-14031998-adolfxcwzb
Page O' Labels for File Folders v2.8 - Name - #*****S - Serial - RKS-2988563
Page O' Labels for File Folders v2.8 - Name - Finn Mac CooL - Serial - RKS-5100734
Page O' Labels for Mailing Labels v2.8 - Name - #*****S - Serial - RKS-1094459
Page O' Labels for Mailing Labels v2.8 - Name - Finn Mac CooL - Serial - RKS-1867970
Painter 3D - Serial - VA100RAZ0000498-CELW-001
PaneKiller v1.25 - Name - Finn Mac CooL - Company - #*****S - Serial - 07434802
ParseRat v1.0b - Name - Finn Mac CooL - Serial - 36820624
Partition Magic v3.05 - Serial - PM300EMU-034011 or PM302UKU-123551
Partition Magic v4.0 - Serial - PM400ENWU-011070 or PM400ENWDL-003380 or PM400ENDWL-003380
PassMan v6.2 - Serial - 23496
Password Keeper v4.1 - Name - Finn Mac CooL - Company - Fee Free Warez - Serial - 341721191
Password Keeper v4.2 - Name - Finn Mac CooL - Company - Fee Free Warez - Serial - 341721191
Password Keeper v4.6 - Name - Finn Mac CooL - Company - #*****S - Serial - 0261455810
Password Power v1.1 - Serial - PSK1
PasteLister v1.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - PLS-1571-1089
PC Lock 98 v3.02 - Name - MFD Corp. - Serial - PCL98-YYWYY-WGRXO-YW781
PC MacLan v6.2 - Serial: -284aeefc
PC Wallet v4.0 - Serial - 808086
PC#Protect v3.0a - Serial - KXA23T
PC-Cillin 98 v6.0 - Serial - PCEF-0015-4507-0807-5135
PeachTree Complete Accounting v6.0 - Serial - 9257835 - Key - 294796971
PeachTree Complete Accounting v8.0 - Serial - 9005635 or 9006193
PenPad v5.0b - Name - (Your name here) - Serial - A275VCA-2
PerlPad v1.001 - Serial - xrz-$jK7+bm*RA
Personal Mailing List v1.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - RKS-5099925
Personal Mailing List v1.2b - Name: Black Thorne - PC'98 - Serial - RKS-7293711
Personal Mailing List v1.2b - Name -
Personal Stock Monitor GOLD v3.0 - Name - #*****S - Serial - A581DD-44A420AB-56AB0E
Personal Stock Monitor GOLD v3.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - F10D7B-3D2E33F5-4F6540
Personal Stock Monitor GOLD v3.01 - Name - Koichi Sugimoto - Serial - F06CDA-E2BF1112-F3284F
PhoneFerret v1.1102 - Serial - NS-100-002-267 - Key - 4991-3382
Phoneplus v3.0 - Name - Black Thorne - PC'98 - Serial - 1P12870450
Phoneplus v3.1 - Name - #*****S - Serial - 1P1914084
Phoneplus v3.1 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 1P6605388
Phoneplus v3.2 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 1P6605388
PhoneWolf v2.01 - Name - Finn Mac CooL - Serial - PH-112846
PhotoLine v4.11 - Serial - 509475 445861045
PhotoLine v4.53 - Serial - 508120 472386090
PhotoLine v4.57 - Serial - 508373 77343034
PhotoOp v2.0 - Name - TheBrabo - Serial - 132212 (Professional)
PhotoOp v2.0 - Name - TheBrabo - Serial - 45364 (Enterprise)
PhotoRecall Deluxe v2.0 - Serial - GA-PR-EX-N-05300-50076-14316-14604
Photonyx v1.0 - Serial - PXDRV10WI000-171405-C7CE
PicaView32 v1.30 - Name - RAGGER/CORE - Serial - 300121810
PicSorter v2.0 - Serial - 15091992100419961234
PicStation32 v1.6 - Serial - XC54$-
Picture Agent v2.7b - Name - Finn Mac CooL - Serial - 9829169
Picture Pounder v1.92 Deluxe - Serial - V115JQYV931AR95JFAGOW-ZJ3-1LSQTKR5
PicVu v4.1 - Name - Finn Mac CooL - 426
Ping Plotter v2.02.2 - Name - MPURT - Serial - 834-67490-8168
Ping Plotter v2.03 - Name - MPURT - Serial - 834-67490-8168
PinUpPlayer v1.04 - Name - Finn Mac Cool - Serial - 1097
PixShow v5.008 - Name - PhrozenCrew - Serial - 498p-3831946
PixShow v5.008 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 498p-4532759
PKZip 2.04g - Name - Finn Mac CooL - Serial - 0pag6dl or 0rn3pjc
Plan It v1.0 - Serial - 3DFDAE2773DD45E7
Planet-Zip v5.0 - Serial - GMA 17195 3112 6666
PluckIt 3 v2.0 - Serial - 631S19600W70
PluckIt 3 v2.1 - Serial - 727M67300I80
PluckIt 3 v2.3 - Serial - 631S19600W70
PluckIt 3 v2.5 - Serial - 631S19600W70 or 727M67300I80
PluckIt 3 v2.7 - Serial - 631S19600W70 or 727M67300I80
PluckIt 3 v2.8 - Serial - 631S19600W70 or 727M67300I80
Plugin Manager v2.0 (revised) - Name - Finn Mac CooL - Serial - SI98507805EINC
Plugin Manager v2.0 (revised) - Name - (Your name here) - Serial - SI98507805EINC
Plugin Manager v2.0 - Name - (Your name here) - Serial - KG01508811ICNE
Pocket Kaos LaunchPad v1.73 - Serial - 17F-224-9846491859
PolyView v3.1 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 4263794507
PopAway v2.0 - Name - Nordic 1998 - Serial - 42970S-1971112
Poser v1.01 - Serial - FW100REZ0004613-VBNG-001
Poser v3.0 - Serial - FA300RAU0015692-YDAQ-001
Post Office v3.11 - Serial - 9-082473334-31337L (Unlimited Users)
PostAgent v2.0 - Serial - 760 552 001
Poster v6.0 - Serial - 081349
Power Browser v1.51 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 171562558
Power Translator v6.0 - Serial - PT6EU7-6.00-200-4969
Power Translator v6.02 - Serial - PT6EU7-6.02-200-4969
PowerDVD v1.22 - Serial - 74218954LVL432
PowerStrip v2.29.4 - Press ALT-R and type - Name - Frederick H. Winston - Serial - B6C96E6C7
PowerZip v4.02 - Name - (Your name here) - Serial - 17203264
PowerZip v4.5 - Name - (Your name here) - Serial - 48629322
Presenter v3.0 - Serial - 0030-1234-56 - Code - 0746-5851-78
Presto! OCR Pro v3.0 - Serial - FRP3-9503468-44708
Pretty Good Solitaire v4.98.1 - Name - Phrozen Crew 98 - Serial - 983264661
Pretty Good Solitaire v4.98.2 - Name - Goodsol Development - Serial - 986325085
Pro Recipes for Windows v1.0 - Serial - TEX-AM95
Professional Minesweeper v1.2 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 1231526
Programmer's IDE v2.5 - Name - Finn Mac CooL - Company - #*****S - Serial - 3504771015
ProMemo v3.0 - Name: Black Thorne - PC'98 - Serial - HXVEPTTSRLRUOIRUVTOL
ProPass v1.0 - Name - #*****S - Serial - 14845208
ProPass v1.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 34853476
ProSect v97.2.5 - Serial - 123456789 - Code - 876543210
Protector Plus v6.5 - Name - BLASTSOFT - Serial - NILZ1HT9
PSXCopy v5.0 - Serial - 2514-VXDI-PPAA-3774B
PSXPlay v1.x - Name - Finn Mac CooL - Serial - YLNRVEVW
PSXvideo v1.07 - Serial - RNFKCCNNWW or QMELDDKOXV or TLHKEELTUY orSKGJFFSMVX or VJHIGGTRAA or UIGHHHQSBZ or XHJGIIRFYC or WGIFJJOQZB orJFNEKKPVOW or IEMTLLMWPV or BDDSMMNDMO or LDPSMMNBMY or HPTMSSXXEU
PSXvideo v1.07 - Serial - ZDDSMMNDME or ACCRNNAENN or KCORNNAUNX orYCCRNNAEND or DTFQOOBJSQ or NTJQOOBZSA or CSEPPPYCTP or MSIPPPYATZ orFRROQQZHQS or PRLOQQZPQU or EQQNRRWIRR or OQKNRRWYRB or GOSBTTUGFT
PSXvideo v1.12 - Serial - ANCKCNNEWN or COELBPMCHP or DNFKCONJWQ or BODLBMMDHO
Psychedelic ScreenSaver v4.0 - Serial - 63827 or 64222 or 51095 or 15677
Psychedelic ScreenSaver v4.1 - Serial - 63827 or 64222 or 51095 or 15677
Psylon FTP v1.0a - Name - The Exterminators - Serial - AKNRTNOCJIPVRR
PTS-AudioCD MP3 Studio v1.1 - Serial - CSN11A-066600-02e6
Puzzelator v5.1 - Name - Finn Mac CooL - Serial - IK-4115972
Puzzle Pak v1.1 - Serial - SPKR6691/HEDD2155/NABE9921/BEHV3401 (4 games)
Psyral Phobia v2.319 - Name - Finn Mac CooL - ID - Pphobiauser - Serial - 3299115^3210111511611841
Psyral Phobia v2.319 - Name - (Your name here) - ID - Pphobiauser - Serial - 3299115^3210111511611841
Psyral Phobia v3.0.144 - Serial - yAFCp xvrtBA
Qoole v2.50 - Name - CU Chephren - Serial - 7586rp-6869dt-1688kr-8203gw
Quad Block v1.1 - Serial - QUAB4468
QueryN Metasearch v2.0 - Serial - 122865Q
Quick Cab Pro v6.0 - Name - Fully Licensed User - Serial - 540604240255
Quick Cab Pro v6.5 - Name - Fully Licensed User - Serial - 540604240255
Quick Chart v2.5 - Name - Phrozen Crew - Code - 3D759927
Quick Install Maker 98 v2.05 - Serial - QIM32-7713-48032-38
Quick Install Maker 98 v3.01 - Serial - QIM32-7713-48032-38
QuickBooks Pro v6.0D MultiUser - Key Code - 99443765878342 - CD-Key -9944-376-587-8342 - Choose telephone registration and enter Serial -4379-9885-6343
QuickCopy v1.4 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 961125
QuickTime v3.02 Pro - Name - #*****S - Serial - 79AA-5C92-BF93-8553-1998
QuickTime v3.02 Pro - Name - Finn Mac CooL - Serial - FE99-FD1B-AD89-FC9E-1998
QuickView Plus v4.5 - Serial - PH-706532
QuickZip Deluxe v1.01 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 134425224
Quintessential CD v1.1 - Name - Finn Mac CooL - Serial - DDC5B3FD
Quintessential CD v1.2 - Name - Finn Mac CooL - Serial - DDC5B3FD
Quintessential CD v1.22 - Name - Finn Mac CooL - Serial - DDC5B3FD
Quintessential CD v1.22 - Name - #*****S - Serial - 586608db
Quizzy Deluxe v2.01 - Serial - A5X2:S47T:5P4T:2CV7
QX-Tools v4.0 - Name - (Your name here) - Company - (Your company here) - Serial - QCE-400-000-653-000000
RA2WAV v1.0 - Serial - 1010101 - Code - 1111A74
RA2WAV v1.5 - Serial - 19981998 - Code - 23A585W
RAM / Swapfile Monitor v1.0 - Finn Mac CooL - Serial - 78F-795
Rand McNally Route Planner - Serial - RP9810CRM901-06693
Rascal Pro v1.6 - Serial - 16190025-19050000
RasMon v1.23 - Name - TEX98 - Serial - 516983895
RasTracker NT v2.0 - Company - #*****S - Number of Servers - 200 - Number of ports 900 - Serial- 819200 BBBCGFC 117234
Ray Dream Studio v5.0 - Serial - SW-500-1-4356-32162
RayFlect FourSeasons Plugin v1.0 - Serial - 4SP-W-01-xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx (x is any #)
Reachout v7.0 - Serial - 1031-0255-8002-6515
Real Player Plus G2 v6.0.1.206 - Serial - 0301-83-4661 or 0244-27-2669or 0016-40-9467 or 0016-78-4461 or 0186-95-9261 or 0097-62-7186 or0256-04-4763 or 0094-32-4766 or 0600-64-2849
Real Player Plus G2 v6.0.2.196 - Serial - 0301-83-4661 or 0244-27-2669or 0094-32-4766 or 0016-40-9467 or 0016-78-4461 or 0186-95-9261 or0097-62-7186 or 0256-04-4763 or 0094-32-4766 or 0600-64-2849
Real Player Plus G2 v6.0.3.131 - Serial - 0301-83-4661 or 0244-27-2669or 0094-32-4766 or 0016-40-9467 or 0016-78-4461 or 0186-95-9261 or0097-62-7186 or 0256-04-4763 or 0094-32-4766 or 0600-64-2849
Real Producer Plus G2 - Serial - 212-08806-1648
Real Publisher G2 - Serial - 212-06851-6208
Real Server v5.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 3b710a0a3780891ea83790d00160f70707e016fa8051288efa 7021bf2ab7889083600
Realize Voice v2.11 - Serial - DR-RV20-00001437
Realize Voice Lite v2.11 - Serial - DR-RV20-00001400
Realize Voice v2.11 for ACT! - Serial - DRACT20-00001405
RecAll v2.3 - Name - Finn Mac CooL - Serial - F946D9F05
RecALL-PRO v1.0 - Name -
RecipeBox v5.5 - Name - TEX98 - Serial - Error
Record Catalog v1.0 - Serial - aax12axx21
RecoverNT v2.5 - Serial - RV55555-2705418
RecoverNT v3.0 - Serial - RV11402-4755667
RedHand v4.0a - Name - Mexelite - Serial - 163D1C1915150804
Reg Medic v2.0.02 - Serial -
Reg Repair 2000 v2.2.03 - Serial - 911-31408
Reg Repair 2000 v2.4.04 - Serial - 911-31408
Reg Repair 2000 v3.3.02 - Serial -911-31408

#10 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:23 PM

Registry Bookmarks v1.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 8266-pH55KMZ
Registry Crawler v1.2 - Name - #*****S98 - Serial - 8267-$3BK$
Registry Run Guard v2.00 - Name - Black Thorne - PC'98 - Serial - 78765077317B50756261
Registry Search + Replace v2.10 - Name - Finn Mac CooL - User info -Fee Free Warez - Serial - 12F63309-xxxx - xxxx = any number
RelayFax v2.4 - Serial - FAJYHHD-KJWATBO-RFYZNCI
Reminder v4.52 - Name - Finn Mac CooL - Serial - A16-35M-3599
Reminder v4.53 - Name - Finn Mac CooL - Serial - A16-35M-3599
Reminder v4.53 - Name - #*****S - Serial - A16-35M-1748
Reminders v3.5 - Name - Finn Mac CooL - Company - #*****S - Serial - 3821436871
Remote Control CD Player v4.013 - Serial - 247012546
Remote Control v1.5.51 - Name - Bisoux - Serial - 217152435F
RenderSoft VRML Editor v1.7 - Serial - PRSEPLA1OIOZ or PRSODAT1BRKZ or PRSBQKW1SDRZ
Replace it! v1.5a - Serial - 0047
Resize Image v2.3 - Name - Black Thorne - PC'98 - Code Key - C4D21375
Resize Image v3.3 - Name - Finn Mac CooL - Serial - A41213C5
RGB Editor v3.0 - Name - Freeware - Company - LawAbidingCriminalZ - Code - cc7de5a9
RGB Editor v3.3 - Name - Finn Mac CooL - Company - #CRAKCS - Serial - 3317124040
Rhino 3D Nurbs Modeler v1.0 - Serial - 1296-4271
RSConvert v2.0 - Serial - 1965-0002973
RSVP v1.12 - Serial - 4959382452
Rummy Drop v1.11 - Name - Registered User - Serial - 08o8ho008j910r
RZSplit 97 v2.5 - Serial - 56911482
SafeHouse v1.80.04 - Serial - us.checkpoint
SafetyScan v2.5f - Serial - 7340680 or 7524180 or 7429153 or 18748435
SafetyScan v2.5i - Serial - 6462490
Sax Basic Engine Enterprise v5.01.05 - Serial - 2350-4177296-05
Sax Basic Engine Professional v5.01.05 - Serial - 2250-2389087-72
Sax Comm Objects Pro v3.099 - Serial - 1230-8595630-41
Sax mPower 98 Professional v3.02 - Serial - 5120-2339087-62
Sax Setup 98 - Serial - 3130-3091185-96
Sax Setup v98.01234 - Serial - 3130-4125296-00
Scitech Display Doctor v6.53 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 18410-FF9AC5CF-80510
Scribe 95 v1.53 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 5833919
Screen Loupe v4.1 / v1.7 - Name - Finn Mac CooL - Company - Fee Free Warez - Serial - 3046010855
Screen Loupe v4.2 / v1.7 - Name - Finn Mac CooL - Company - Fee Free Warez - Serial - 3046010855
Screen Loupe v4.3 / v1.7 - Name - Finn Mac CooL - Company - #*****S - Serial - 2965745474
Screenario v1.1 - Serial - CD328377
Screen Saver Activate v1.5 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 475
SDS HelpDesk Solutions v3.2 - Serial - P98638664195793 - (100 users)
Seagate Backup Exec Enterprise - Adsm module +v7 for WinNT - s/n:0244251786012345 - Autoloader module +v7.0 - s/n: 0542711783012345 -Disaster recovery +v7.0 - s/n: 0166671780012345 - Enterprise Editon+v7.0 for Win NT - s/n: 0243941784012345 - Exchange agent +v7.0 - s/n:0070721788012345 - Migration utility +v7.0 - s/n: 0044741789012345 -Netware agent +v7.0 - s/n: 0170621787012345
Searchpad v1.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - BJ4819B (I think any name werks)
SearchWolf v2.02 - Name - DanThaMan/fACTOR '98 - Serial - SE1998-201667
SearchWolf v2.03 - Nsme - #*****S - Serial - SE035-128815
SearchWolf v2.03 - Nsme - Finn Mac CooL - Serial - SE070-138114
SecureCRT v2.2.2 - Name - CRowmAN - Company - PC98 - Serial -03-05-091998 - Expiration - Never - Key - 2703 3617 1285 8067 0249
SecureCRT v2.2.2 - Name - Finn Mac CooL - Company - #*****S - Serial -03-22-123123 - Expiration - Never - Key - 4584 7364 1145 5986 1154
SecureCRT v2.2.2 - Name - Phrozen Crew - Company - Phrozen Crew -Serial - 03-22-123123 - Expiration - Never - Key - 2340 8365 2858 21099652
SecureCRT v2.2.2 - Name - Zarkman - Company - [PC 98] - Serial -03-22-123123 - Expiration - Never - Key - 0456 9648 3067 3605 8886
SecureCRT v2.2.3 - Name - Finn Mac CooL - Company - #*****S - Serial -03-22-230100 - Expiration - Never - Key - 4035 5360 2309 0715 1774
SecureCRT v2.2.3 - Name - CRowmAN - Company - PC98 - Serial -03-14-101998 - Expiration - Never - Key - 1608 6170 7511 3348 4372
SecureCRT v2.2.3 - Name - Finn Mac CooL - Company - #*****S - Serial -03-22-111998 - Expiration - Never - Key - 4606 8917 7781 0156 4151
SecureCRT v2.3b1 - Name - Finn Mac CooL - Company - #*****S - Serial -03-22-230100 - Expiration - Never - Key - 4035 5360 2309 0715 1774
SecureCRT v2.3b1 - Name - CRowmAN - Company - PC98 - Serial -03-14-101998 - Expiration - Never - Key - 1608 6170 7511 3348 4372
SecureCRT v2.3b3 - Name - - Company - PC98 - Serial - 03-05-091998 - Expiration - Never - Key - 2703 3617 1285 8067 0249
SecureCRT v2.3b3 - Name - Finn Mac CooL - Company - #*****S - Serial -03-28-019980 - Expiration - Never - Key - 5063 0500 1723 8563 6960
SecureCRT v2.3 - Name - - Company - PC98 - Serial - 03-05-091998 - Expiration - Never - Key - 2703 3617 1285 8067 0249
SecureCRT v2.3 - Name - Finn Mac CooL - Company - #*****S - Serial -03-28-019980 - Expiration - Never - Key - 5063 0500 1723 8563 6960
SecureCRT v2.3.1 - Name - Finn Mac CooL - Company - #*****S - Serial -03-28-019980 - Expiration - Never - Key - 5063 0500 1723 8563 6960
Secure Desk v3.0 - Serial - 3837453942553
Secure Explore v2.0 - Serial - 0368710729
Serv-U v2.4a - Put this in serv-u.ini under [Global] : Registrationkey=8uZTOvYb3a.,#*****S
Serv-U v2.4a - Put this in serv-u.ini under [Global] : Registrationkey=SkX0sjSN9ls,PhRoZeN CReW '98
Serv-U v2.4b - Put this in serv-u.ini under [Global] : Registrationkey=8uZTOvYb3a.,#*****S
Serv-U v2.4b - Put this in serv-u.ini under [Global] : Registrationkey=SkX0sjSN9ls,PhRoZeN CReW '98
ServerAdmin Plus v5.0 - Serial - F13-1234cc78901124672
Servers Unlimited Spider! v2.0 - First Name - (anything) - Middle Name- (anything) - Last Name - (anything) - (Your e-mail here) - Serial -0000-00000 - Code - 4FFF-FFFFF
Set Me Up 98 - Name - (Your name here) - Company - (Your company here) - Serial - smu
Settlers 3 BETA - Serial - 1349-3583-1434-4345-4008
Setup Factory v4.07 - Serial - DRSF-1014
Setup Specialist 98 v2.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - ED0F67F3423238449B26FC29C38A5854
SFX-Factory! v1.5 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 393-190-830
Share TheNet v2.05 - Serial - ovcnhaBoblhEmfjFQiMRFUJLFW
ShareIt v2.02 - Name - Norway - Serial - SH8-117280 or SP8-184072
ShareIt v2.02 - Name - The_Gimp! - Serial - SH8-759806 or SP8-423864
Sheesh Fly v1.1 - Serial - SHEF9283
SideShow v1.0 - Serial - AJ500003
SideShow v1.1 - Serial - AJ500003
Simply Accounting v6.0 - Serial - 1021602-48016
Site/C v1.1 - Serial - RJC-3384077
Slides & Sounds Plus v2.0.0 (Build 149) - Credit card number - 00000000 - Serial - 2305298134434147
SLMail 3.1 Information Series #1 - Serial - 984827 - Auth Code - R-P3K7D-YW4WU-2JP8T
Small Business Inventory Control v3.5 - Serial - 032598-300
SmartMaze v5.0 - Serial - 14348854002764
SmilerShell 95 v1.4 - Serial - C2640803876 or C2640103755
Snack WorkShop v1.20 - First Name - BLACK THORNE - Last Name - PC'98 - Serial - S68806739575-K1230
SnagIt v4.22 - Name - Finn Mac CooL - Company - Fee Free Warez - Serial - 63A95856FFFFFFFF
SnapShot v1.2 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 2421P(37X)
SNAPSHOT! Hockey Statistics Manager v1.36 - Serial - 019-089-911 (League License)
SNAPSHOT! Hockey Statistics Manager v1.36 - Serial - 019-089-912 (Team License)
Snapshot/32 v2.60 - Finn Mac CooL - Serial - 1860895283
SNTP v1.0 - Serial - xyzzy
SocketWatch v2.0 - Serial - 8992-0014376 or 4307-0000690 or4845-0008226 or 5817-0009792 or 3666-0016443 or 3898-0003264 or8938-0018816 or 8229-0005841 or 5144-0023418
SocketWatch v3.0 - Serial - 8992-0014376 or 4307-0000690 or4845-0008226 or 5817-0009792 or 3666-0016443 or 3898-0003264 or8938-0018816 or 8229-0005841 or 5144-0023418
SocketWatch v3.1 - Serial - BLF-7362912
SoftiCE v3.22 Win 95/98 - Serial - 2110-00617F-77
SoftiCE v3.22 Win NT - Serial - 2210-004377-f3
SoftiCE v3.23 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 1904-3345BB-BB
SoftiCE v3.23 Win 95/98 - Serial - 1900-0000DD-9B
SoftiCE v3.23 Win NT - Serial - 1800-0000DB-9B
SoftiCE v3.24 Win 95/98 - Serial - 1900-713155-77 - url - [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
SoftiCE v3.24 Win NT - Serial - 1800-71315F-77 - url - [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
SolSuite 98 v3.5 - Serial - 22021003
Start Menu Console Editor v1.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 03011-546582
SoftImage v3.71 - Serial - SI-FB2323EA - Company Name - X-Force - Serial - D13-X86-2654-8314301D
Solitaire v98a - Serial - 302625
SONIC v1.4 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 0803
SONIC v1.6 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 0803
Sound Forge v4.0 - Serial - 100-0000999-068550
Sound Forge v4.5 - Serial - 105-0000000-233806
Spam Killer v2.4 - Serial - 003E-9124-7E3E39
SpamEater Pro - Name - #*****S - Serial - $4973FF59
SpamEater Pro - Name - Finn Mac CooL - Serial - $BAB70985
SpeedyNet v4.22 - Name - Michelle L Serro - Serial - 99EA7 - Code - 294868
Speller for Microsoft Office v1.1 - Serial - Y7YUGYGUEEUUGS1205002 or 4PP44PP9W4P4P91605005 or 38S2ATA8ST2XS81805007
Spender Pro v2.0 - Serial - 15144DEE
Splash v1.1 - Serial - NS-100-000-001 - Key - CCC8-2B1A
SPSS v8.0 - ID - 281781 - Serial - 30865 10666 54452 79786 94805 8070
SPSS v8.0 - ID - 3327971 - Serial - 30616 56854 43021 45637 17664 4686
SPSS v8.0 - ID - 2141521 - Serial - 30155 67498 40203 25852 70186 1228
SQLabel v4.1 - Name - (Your name here) - Serial #1 - 3896857095 - Serial #2 - 852058377

Squizz v2.0 - Serial - 855022
Split32 v1.1 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 1961533-S54
Splitty v1.6 - Serial - 18725032-01230567
Splitty v1.7 - Serial - 1872503201230567
Squizz v3.04 - Serial - ZQS202100207
SSSpider v1.05 - Serial - Q6CFHXVATDBW6SYFZWU2ZQK1JJTJW or MXZJ2KNLHB544H1THQQ2SVJGZ6ZBH
StartCraft v1.03 - CD CdKey - 1234567890123 or 4835-08309-0407 or 2742-66220-2897 or 2942-46281-1002
Start Menu Changer '97 v2.60 - Name - Finn Mac CooL - Company - Fee Free Warez - Serial - 4CF9C9D6
Start-It v4.01 - First Name - #*****S - Last Name - #*****S - Company - #*****S - Serial - 1598347758
Stay Connected v2.0 - Name - lxcore98 - Company - CORE - Serial - 8387F2598-5X66-9X873
Stay Connected v2.1 - Name - lxcore98 - Company - CORE - Serial - 8387F2598-5X66-9X873
StayOn Pro v2.5 - Serial - PRO-9805014455
StayOn Pro v2.61 - Serial - PRO-9805014455
StayOn Pro v2.7 - Serial - PRO-9805014455
Stealth Keyboard Interceptor Auto Sender v1.0 - Name - #*****S - Serial - 51091663
Stealth Keyboard Interceptor Auto Sender v1.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 85CF6804
Stealth Keyboard Interceptor Pro v4.0 - Finn Mac CooL - Serial - 5D97C444
Stealth Keyboard Interceptor Pro v4.0 - TEX98 - Serial - E9DCEB2B
Steinberg WaveLab v2.0 - Install Serial - Deepz0ne-Radium-1998-QCZ
Steinberg WaveLab v2.0 - Install Serial - ST22-TBPK2P8-EPPNBY8-Y8BW (WinNT)
Steinberg WaveLab v2.0 - Install Serial - ST22-TYB8YYY-EPPNBY8-Y4JH (Win95)
StepUp 98 v4.08a - Name - Finn Mac CooL - Serial - 3581790368 (1 user)
StepUp 98 v4.08a - Name - Finn Mac CooL - Serial - 631042848 (5 user)
StepUp 98 v4.08a - Name - Finn Mac CooL - Serial - 2524296704 (50 user)
StepUp 98 v4.08a - Name - Finn Mac CooL - Serial - 213393408 (500 user)
StepUp 98 v4.08a - Name - Finn Mac CooL - Serial - 3496933937 (1000 user)
StepUp 98 v4.08a - Name - Finn Mac CooL - Serial - 3081173553 (5000 user)
Stickits Enhanced v96.7.20 - Serial - CYBERSTICKITS
Stop Watch v2.2 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 6A6-68D
StormWindows v5.02 - Serial - 3225-2722-4439-9756
Stratos98 - Serial - ST123456789 - Code - 55530
Stream Weaver DVD Video Authoring Tool Pro v4.4 - Installation Serial - SW-15456
StreamWorks MP3 Server v3.10 Win95 - Serial - HE3A-7A1G-6A1A-1B5F
StreamWorks MP3 Server v3.10 WinNT - Serial - HE3A-7A1G-6A1A-1B5F
StripWav v2.03 - Name - Black Thorne - Code - 308831CFX
Submit It v2.5 - Name - ASTAGA - Company - D4C - Serial - 257456038
SubmitWolf Pro v3.06 - Name - Anyone - Serial - PW1-180023
SubmitWolf Pro v3.08 - Name - Anyone - Serial - PW1-180023
SubmitWolf Pro v3.08 Script update - Serial - PW-F451F3-
SubmitWolf v4.0 - Name - The Keyboard Caper - Serial - PE-597418
SUDS 97 - Name - Intern - Serial - SUDS1617
Super Edit v3.3 - Serial - 14xxx - (x = any number 1-9)
Super Enalotto 2.0 - Name - (Your name here) - Serial - APE56FK2JW37VL
SuperBase v4.0 - Serial - 302010051293 or 152010015966
SuperCat 2.1 - Name - Keefe Brooks - Serial - $069D6630
SuperFax v5.1 - Serial - 051212453
SuperJPG v2.2 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 422400-15028238
SuperJPG v3.1 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 123456-11865809
SuperMail v2.8b - Name - Finn Mac CooL - Serial - RKS-1444863
SuperPrint v4.0 - Serial - 400-400-xxxxx - (x = any number 1-9)
SuperVoice v2.2 - Serial - 220006165 or 226104062
Support Magic v3.0 - Serial - 9128745234
SureStore Encryptor v2.2 - Name - DaVinci PC98 - Serial - fdrmfs9nhtkbpfvg
Swell v97.3.11 - Serial - 123456789 - Code - 876543210
SyGate v1.21 - Serial - 646A4844-12149F53 - Code - 33738D88
SyGate v2.0 - Serial - 20012F9E-583EDBE4 - Code - 7C243D79
SyGate v2.0 - Serial - 46655206-1105CEB - Code - 8E918A08
SyGate v2.0 - Serial - 646A4844-12149F53 - Code - 33738D88
SyGate v2.0.320 - Serial - 40199709-565970 - Code - 1EEAFC0D
SyGate v2.1 - Serial - 20012F9E-583EDBE4 - Code - 7C243D79
SyGate v2.1 - Serial - 46655206-1105CEB - Code - 8E918A08
Symon Says v1.0 - Serial - 384-PELZW-7246
SysBack v1.12 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 715DEB787900
SysConfig98 v1.2 - Serial - 3E17FDB
SysConfig32 v3.3b - Serial - 2c3c1936
System Commander Deluxe v4.0 - Serial - YC950084-ARAE or YC900773-RGFY or YF108537-AYEC or YF104807-KFKY
System Commander Deluxe v4.02 - Serial -
System Information Pro ActiveX v1.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - SIOCX-HHQAR-OMWST-SPFAQ
System Information v1.8 - Serial - 2s4mp74hx
Systran Personal v1.02 - Serial -
Systran Professional v1.6 - Serial - SIVORY-ANDREW
Table of Contents v2.1 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 0871453796
Table of Contents v2.1 - Name - Registered Copy - Serial - 1016285280
TablEdit v1.9 - Name - Chafe - Serial - 21544
Tabnotes v3.06 - Name - Finn Mac CooL - Serial - Gqov$Njk!ErpQ
Take Note v1.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 5115696
Talking Caller ID v2.0 - Name - ( Tillety - KAC ) - Password - 10657 <----- Without the parentheses
Talking Email v1.1 - Name - #*****S#*****S - Serial - 8469-VPZMP7XVPZMP7X
Talking Email v1.22 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 8469-&TRRQV#+QP99#
Tangle-It v3.0.2 - Serial - 487G38480P76
TapeDisk v6.22 - Serial - 331972912963
TapEdit v2.13 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 7487877839755
Tapeware v6.1 - Serial - B1B39DDA-E9014769-5E34CD4B
TaskBar Address v1.0 - Serial - TBA987654321
TCP/IP Swapper v3.0 - Serial - 0492710223
TeamCenter v1.22a - Serial - FCE-400-001-718-084184 (5 Users)
TeleMate v4.20 - Name - The GuaRDiaN aNGeL - Serial - TM220000192 - (Type TM /R)
Teleport Pro v1.29 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 1067286980
Teles - Serial - 900W657702504540
Telix for DOS v3.51 - Serial -A1019106-29855 or A1058771-37419
Terminus v3.0 - ID Code - 159-55-537-753-53860 - Alpha Key - 265-60-610-234-77812 - Beta Key - 087-80-634-833-75199
Terrapin FTP Browser v2.3 - Serial - 33445-KUFLJ-4EV59
Text Find v2.51 - Serial - TF2997
Text To Ms v1.08 - Name - Phrozen Crew - Code - 47CE11A7
TextFade 98 - Install Serial - 2722111600
TgWin v1.5 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 121484484
The Brain v1.53.2 - Serial - 1608-2170-5000-6921 (Enter the serial 2 times)
The Cleaner v2.0 - Name - (Your name here) - Serial - 0111-0111-0111 or 0222-0222-0222
The Cleaner v2.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 0111-0111-0111
The Homepage Upper v2.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 138703421 (Single)
The Homepage Upper v2.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 277563097 (Pro)
The Homepage Upper v2.1 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 138703421 (Single)
The Homepage Upper v2.1 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 277563097 (Pro)
The Next Tool v1.92 - Name - Finn Mac CooL - Serial - BEBE440E
Theme Builder v2.0 - Serial - TBV10-82958-27100
Thing Maker v1.1 - Serial - 631E48-AF35F4-AC35C0-AF1285
Things To Do v2.8 - Name - Finn Mac CooL - Serial - RKS-2654318
Thumbs Plus v4.06 - Name - Paulo Osny May Junior - Serial - a65de349
TIFNY v2.2a - Serial - 9SIRAX9-5229615
TIFNY v2.3 - Serial -
Time & Chaos v5.35 - Name - [Free Licensed Copy] - Serial - 3819567302
Time Wizard 95 v2.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - TW27684
TimeCard Calculator v2.6 - Serial - 66564
TimbreWolf v2.02 - Serial - 43985799
TimeEzy v1.02 - Serial - dfiks98721
Tippy v1.34 - Name - Finn Mac CooL - Serial - wuqrrqtl
Titelfm v1.1 - Name - Spider] - Serial - 922966919152
TitleWave Plus v1.1a - Name - (Your name here) - Serial - 4232-7316
ToggleDISKSPACE v2.03 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 19343605
ToggleMINIMIZE
ToggleMOUSE v4.37 - Name - Crowman /98 - Serial - 23078897
ToggleMOUSE v4.37 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 23650795
ToggleMOUSE v4.37 - Name - Licensed - Serial - 32068618
TogglePING+ v1.1 - Serial - 21d24e48
TogglePING+ v1.1a - Serial - 567430728
TogglePOPDESK v1.01 - Name - #*****S - Serial - 32507054
ToggleQUICKSCROLL v1.0 - Name - #*****S - Serial - 37899253
ToggleQUICKPOINT v1.02 - Name - #*****S - Serial - 6512302
ToggleTRAYTOOLS v2.11 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 15262842
ToolBar v4.6 / v2.0 - Name - Finn Mac CooL - Company - Fee Free Warez - Serial - 2318001255
TopMenu v2.7501 - Serial - 154879835
TraceRoute v2.02 - Serial - Key-B03-30-230-209-164-3899
Track-IT Pro v2.2 - Serial - EBILVZOTDKLVKMQ or NALQRFPNYILLCKF (Lite)
Track-IT Pro v2.2 - Serial - KKSHJPRUQSQBYNP or FUMWQYSAIJBTWSV or EOUXMOZPJPUITAH (Pro)
Traffic Builder v1.55 - Serial - 123456-1789 - Key - 65F1-78787P - Browser - Any
TransMac v3.1 - Name - (Your name here) - Serial - I31IC32D43FG
TransMac v4.0 - Name -
Trap Shooting Pro - Name - Finn Mac CooL - Serial - E112
Tray Calendar v2.3 - Name - Finn Mac CooL - Serial - RKS-7273708
Tray Clip v3.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 229338
Tray Favorites v1.0 - Name - Spider] - Serial - TF10-5380-921-083-1656440
Tray Minimizer v3.82 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 000918E464C291DF2CFA0D11
Tray Temperature v3.0 - Name - Finn Mac CooL - Company - #*****S - Serial - 00010-SHW-010-0000029
TrayDay v6.14 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 151-9208
TrayIcon Explorer v1.0105 - Name - TEX98 - Serial - 455448-511137919-TN (Single)
TrayIcon Explorer v1.0105 - Name - TEX98 - Serial - 536334-511156783-YK (Site)
TrayIcon Standard v1.026 - Name - TheDon[Fluke] - Serial - 82767-658582964-GM
Traylamps v1.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 12034686
TrayText v6.0c - Name - Finn Mac CooL - Serial - 576-8188
Trellix v2.0 - Serial - 319808-IAN-90002-119803
Triad Strategy Game v1.1 - Serial - 1111550014111433
Triple Blocks v2.0 - Serial - TRIB2967
TrueSpace v4.0 - Serial - 6400051000000
Trumpet Winsock 3.0 - Name - Power User - Password - E26FB26A
Trumpet Winsock 3.0 - Name - REGISTER - Password - 01ED95D9
Trumpet Winsock 3.0 - Name - Super User - Password - 52A1C052
Trumpet Winsock v4.0 - Name - VERSUS - Password - 50E6-4D18-C326-6095-87F3-61C6-7613-A8FF
Trumpet Winsock v4.1 b1 - Name - VERSUS - Password - 50E6-4D18-C326-6095-87F3-61C6-7613-A8FF
Truster v2.41 - Cd-key - 591-711936221 - Unlock code - D9EAB(thisappears not to work, so ask me for a file that will werk if u see me)
TRX Portfolio Manager v3.5 - Serial - j290Z3905aglxe
Tune Up Master v1.0 - Serial - carwash
Tunnel Out v1.1 - Serial - TOUT3627
TurboClick v1.01 - Serial - 9404682421388557248569120850420000080221
TurboLaunch v4.01 - Name - Vizion/CORE - Serial - AQQ97Z-XA9BMH-LAHKT
TurboZIP Express v1.01 - Serial - NS-100-000-001 - Key - BCDF-7E22
TweakEzy v1.52 - Serial - cjsiw92732
Tweaki For Power Users v1.04 - Name - Norway - Serial - 66359483
Twinbridge Multilingual v4.98 - Serial - 779827898051-104081
Twinkle Bulbs v2.95 - Name - STAR***G [PC] - Serial - AMC5673
Twinkle Bulbs v3.02 - Name - STAR***G [PC] - Serial - AMC5673
TWinExplorer v1.1 - Name - Spider] - Serial - WEHMAFRTEPCBFAT
Typestry v1.1c - Serial - 4144650235 or 0478821383
Typestry v2.03 - Serial - 0821411441 or 3832155486
Typing Master v4.2 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 00130-74790-84595 (Single)
Typing Master v4.2 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 00136-95049-15682 (10 Users)
Typing Master v4.2 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 00120-74240-27241 (25 Users)
Typing Master v4.2 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 00120-75031-38936 (50 Users)
Typing Master v4.2 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 00120-74372-45839 (100 Users)
Ucalc v4.0 - Serial - 369,352,679,700,649,000,000,000,000,000,000
Uninstall Manager v2.6 - Name - #*****S - Serial - 545
Uninstall Manager v2.6 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 1076
Ultimate FileFinder v1.1 - Serial - LHFXGSVAB
Ultimate Solitare v2.6 - Serial - 791582
Ultimate Language Tutor 4.3 761933 (nags only)
Ultimate Solitaire: 791582
Ultimate Solitare Collection 2.5 791582
UltraEdit v5.21 - Name - Finn Mac CooL - Key - GIKEMENC35304430
UltraEdit v6.0 - Name - #*****S - Key - XCFWKWQD16230119
UltraEdit v6.0 - Name - Finn Mac CooL - Key - CDVGJFWQ14885869
UltraEdit v6.0a - Name - #*****S - Key - XCFWKWQD16230119
UltraEdit v6.0a - Name - Finn Mac CooL - Key - CDVGJFWQ14885869
Ultra Hal Assistant v1.0.91 - Serial - 72083REM
Ultra Hal v6.0 - Serial - REM72083
Unios v1.9 - Serial - 16182088-09080700
Universal v1.5 Name - Plushmm [PC97] - Serial - 655162446
Universe Creator v1.6 - Name - MARQUIS UCF - Serial - 148999584
URL CLIPtomania v1.0 - Name - Black Thorne - PC'98 - Serial - SM3UPU48HOVD
URL Spider v2.5.2 - Name - (Your name here) - Serial - IS2513-
URL Spider v2.6.1 - Name - David Cowgill - Serial - 115364992477135589938
Value Trend Indicator v4.2 - Serial - 181605
VanBascos MIDI Player v1.05 - Name - Blackstar TRPS98 - Serial - 7829137620
Velocipede v3.2.1 - Name - Finn Mac CooL - Serial - Phrozen - Checksum - 1D1A-1374-5AFC-E128
Viewsoft Internet v3.2.1516 - Serial - 803-134874305168
Virtua Girl v1.07 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 41198
Virtual Tools MFC v1.0 - Serial - 1695001B
Virtual Turn Tables v1.60 - Name - Finn Mac CooL - Code -&(.PX,0Q2K!D#C:5#"["U^;U\5/LO*&8YO7Q4^R\H9@R,C(R3 - Key -_d_j_H_D_and_U_C_F_!
VISIO Professional v5.0c - Serial - 50200-18592
Visual Basic v5.0 - Name - (Your name here) - Serial - 56799270782400740461
Visual Basic v6.0 Pro - Serial - 82891814582691454736 - CD-Key - 815-2325261
Visual Business Cards v3.1f - Name - Finn Mac CooL - Serial - RKS-4822438
Visual Dialog Script v2.5 - Name - Freeware - Company - Freeware - Serial - 200-90663368
Visual Envelopes v2.8 - Name - Finn Mac CooL - Serial - RKS-6731678
Visual Labels v3.1g - Name - Finn Mac CooL - Serial - RKS-2260335
Visual Month v2.8 - Name - Finn Mac CooL - Serial - RKS-1986893
Visual Multitool v2.0 - Serial - 40FD03D29900454E
Visual Multitool v2.1 - Serial - F09784D299900454E
Visual Studio 98 - Serial - 50021-335-6624872-26366
VivoActive VideoNow v3.0 - Serial - swbfd-203486-pkrs
Voice Email v4.08 - Serial - 8482-549-211
VoxPhone Pro 3.0 - Serial - 000-123-4567 - Code - HXPFGNAJVQ
Voyager Key Updater v1.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 568X-47VH-34X2-3183
VPOP3 v1.3 - Name - CKL!1997 - Users - 5 - Expiration - 0 - Serial - kMDyFErgovCFMTW
Vueprint Pro v6.1 - Serial - 5985587 or 8516031
VuePrint Pro v6.2 - Serial - 16404382 or 1802325269
VuePrint Pro v7.0 - Serial - 16404382 or 1802325269
Wallpaper v1.2 - Name - Finn Mac CooL - Serial - C41223D5
Wallpaper Manager 98 v1.13 - Serial - 847977-27701-011
Waste Whacker v2.12 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 341082552666
Waste Whacker v2.12 - Name - The Master DaVinci - Serial - 500554744556
Waste Whacker v3.02 - Name - Warp98 - Serial - 489648749934
Waste Whacker v3.11 - Name - afdad [SpX] - Serial - 585259930016
Waterfall Pro v2.01 - Serial - 1797195037-8455-2754-5987 or 997334678-0373-5920-1968
Waterfall Pro v2.1 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 30440097-2921-2832-0546
Waterfall Pro v2.1 - Name - Prophecy [tNO '98] - Serial - 22621938-2114-2953-5427
Waterfall Pro v2.1a - Name - Finn Mac CooL - Serial - 42038425-4112-9089-37
Wave Convert Pro v3.0 - Serial - 111-WPA9944
Wave Convert Pro v3.1 Build 4 - Name - (Your name here) - Company - (Your company here) - Serial - 10256 WP5020 A2670
Wave Events v2.0 - Name - X - Serial - TEX98
Wave Flow v2.0 - Login - #*****S - Password - 224683
Wave Flow v2.0 - Login - Black Thorne - PC'98 - Password - 2374701
Wave Flow v2.0 - Login - Finn Mac CooL - Password - 1203422
WaveStation v2.72 - Serial - WS27-1928-5634-1998 - Code - 254806749842
WaveStation v3.0 - Serial - WS3011-127868576225
Weather Online v1.0 - Serial - WO1WN5515
Weather1 v1.40.1.7 - Name - qwerty - Serial - U[IVX]
Web Creator v1.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 64701967
Web Expert v3.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - TZP45W-ACDSVL-XMQYE8-G4KW9C
Web Extract ToolPak v1.0 - Serial - NS-100-000-015 - Key - 0600-F275
WEB Form Formatter v1.6 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 794-7A7
Web Graphics Optimizer v4.0 - Name - Sn0wman - Company - none - City - heaven - Serial - WP1-208-036-308-997-0105-4176-784
Web Hacker 2.5 - Name #1 - Phrozen - Name #2 - Crew - Serial - 1368431568
Web Magician v1.0 - Serial - 847931526
Web Meta Power v1.0 - Serial - VFG-879-439
Web Phone v4.01 - Key - 4359NJ8PU124T852 or 747H86552V3453D0 or H925T842989AJ12D
Web Phone v4.02 - Key - 4359NJ8PU124T852 or 747H86552V3453D0 or H925T842989AJ12D
Web Plus v4.0 - Serial - ??nnnnwwnc?nnn?bvn?+++?n++?cw?n?cjfnfnf0n}p91
Web PriceList 2001 v1.3e - Name - ESCOM - Serial - RW3349218074957U - Code - ABCDEF
Web Server 4D v2.02 - Serial - 88GE-VTSW-HFFF-GNGG
Web Snap v2.2 - Serial - 69446532
Web Thumbnailer v1.2.3 - Serial - 787967-80027-012
Web Traffic Builder Pro v4.03 - Serial - WTB-ZVVWDLFZ
WebBandit v3.60.01 - Serial - 197310 - Unlock - 972401
WebBoy v1.41 - Serial - WB10-01-12345678-nbfbqouagb or WB13-01-14031998-hdgbaiormd
WebEdit PRO v3.0.4 - Name - Nop [Phrozen Crew] - Serial - F74EC7GA7271
WebEdit PRO v3.1 - Name - Mexelite'98 - Serial - F6F7DBFAC517
WebExpress v3.0 - Name - (Your name here) - Serial - 860-7105-735
WebExpress v3.0 - Name - Jan Henry Dickinson - Serial - 860-7105-735
WebFerret PRO v2.5101 - Serial - NS-100-002-267 - Key - 6304-1D8A
WebFerret v2.7 - Serial -
WebOverDrive v2.0 - Serial - $AE282254
Webpad v1.0 - Serial - I paid ;o)
Webpass v4.0 - Serial - 1492
WebPop v2.01 for MDaemon - Serial - 102-01-02928-155-43556
WebSeeker v3.4.0.3 - Serial - WS2R-DWSXPU-7XWEE-E6L-8INWUG or WS2R-5ZFFBL-7XG2N-NVJ-NI3Q22
Webshop v3.41 - Serial - ILAB-472HPS3R
Webshots Screen Saver Toolkit v1.05.2552 - Name - Finn Mac CooL - Key - WS1-FINNM - Serial - 4635-2415-5707-6505-8765 (Pro)
Websnake v1.23 - Name - Phrozen Crew 98 - Serial - 123456789 - Reg Code - F1B148F5C3E900
WebSpider - Serial - GBU507130405066 (Standard)
WebSpider - Serial - HO65730330175132029 (Pro)
WebSurveyor v1.1.81 - Name - Finn Mac CooL - Serial - WSB-R0D3DD1B3717FF
WebSurveyor v1.1.81 - Name - Finn Mac CooL - Serial - WSB-R0D3DD1B3717FF9
WebTwin v1.1a - Name - FreeKey 123456 - E-mail - - Serial - EEGZ-11-47217100
WebVCR v2.01 - Name - mpbaer - E-mail - - Serial - 3d27-7773-k4dp-c6e7
WebVCR v2.02 - Name - xOANON - E-mail - - Serial - d8v4-svek-49ym-rvpf
WebVCR v2.12 - Name - xOANON - E-mail - - Serial - d8v4-svek-49ym-rvpf
WebWhacker v3.2.04 - Serial - WW2R-QQLJ7D-XAVK3-ITN-SHB4JG orWW2R-QCCB3S-XASBE-Z8M-YMHBJG or WW2R-YQNJ6T-XWJXX-VGS-5SWYWG orWW2R-QZ38CK-KA2KV-KI8-REG4J2 or WW2R-QQ4WD6-XA42P-WAB-VXFCVG orWW2R-H3D3MR-XP8GM-FDE-JQPNBG
WebWolf v1.04 - Name - Finn Mac CooL - Serial - WW1-212223
Webzip v2.41 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 5ADBAC34FA3E499
Webzip v2.45 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 5ADBAC34FA3E499
Webzip v2.47 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 5ADBAC34FA3E499
Webzip v2.50 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 5ADBAC34FA3E499
WetSock v3.8b - Serial - WSI-2915820
WhatColor v2.4e - Serial - 56770115

Where Is It v2.0 - Name - David J Tominsek - Company - Private - Serial- 012215-100-42887 - Code - LAfDf3T6A7LZ6QSuyH0gnAyC0hFs7vOgsgIoB2r3
Win 95 (floppy Install) - Serial - 34297-OEM-0028396-13817
Win NT v4.0 - Serial - 040-0585782 or 040-0662678 or 040-0764476
Win Patch v1.2 - Name - (Your name here) - Company - (Your company here) - Serial - Art+Debby+Daisy+Lucy!@
Win Patch v1.2 - Name - Finn Mac CooL - Company - #*****S - Serial - L&D-611-84052649
Win Proxy v2.1 - Unlimited Users - Serial - 1001-00000023-383 or 1255-C9YKLH4O-278 or 1960-CCKQCP8Q-076 or 1665-HKP7XQ1F-250
Win98 Upgrade Serial - G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX or R4WW8-7HXF6-QFW99-WVB2G-4BP42 or HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-38J4
Winamp v2.02 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 47173473 - url - [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
Winamp v2.02 - Name - Phrozen Crew 98 - Serial - 13697215 - url - [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
Winamp v2.05 - Name - #*****S - Serial - 91580515 - url - [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
Winamp v2.06 - Name - #*****S - Serial - 91580515 - url - [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
Winamp v2.09 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 47173473 - url - [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
WinAnalyzer v1.01 Name - (Your name here) - Serial - 0401-0012344
WinArj 98 v4.10 - Name - #*****S - Serial - 33857765628765
WinArj 98 v4.10 - Name - KEIOS@LEAF - Serial - 07756966746389737965
WinBoost 98 v1.0 - Name - Sonixx - Serial - 426952673
WinBoost 98 v1.1 - Name - Sonixx - Serial - 426952673
WinBoost 98 v1.2 - Name - #*****S - Serial - 299375188
WinBoost 98 v1.2 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 658311703
WinBoost 98 v1.2 - Name - Sonixx - Serial - 426952673
WinBoost 98 v1.23 - Name - #*****S - Serial - 299375188
WinBoost 98 v1.23 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 658311703
WinCD v1.5 - Name - frenzy - Serial - 25045
WinChime v2.4 - Name - xOANON - Serial - 8C66B6B77
WinDac v1.47 ->> [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...] (Name = Free Version Serial = BIX4GUEUTIAIUPYY)
WinDates v3.7 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 07664753
WinDownload v4.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 30974756117148843
Windows 98 Dutch - Serial - qcwjd-f94yq-kwqxx-m48m3-mcfqw
Windows 98 German - Serial - HK6PD-2QBPV-4RCXY-KRPWT-DM346
Windows 98 International - Serial - MD97J-QC7R7-TQJGD-3V2WM-W7PVM
Windows 98 Italian - Serial - JR36V-BDGVC-64PT2-WB66P-D64
Windows 98 OEM - Serial - DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26 orFT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD or PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G orM4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM or FQYYM-MGGJ7-3J69K-RVQ4T-W8HCH
Windows 98 OEM SR1-B1 - Serial - C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
Windows 98 ****** - Serial - K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 or QY84Q-QT6QF-GJMGY-MFT4Y-RCBWG or PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB
Windows Grep v2.1.1123 - Serial - 1675270417
Windows NT Cd-Keys - Serial - 811-7443012 or 811-1380196 or 811-1379413
Windows NT Workstation 4.0 - OEM Serial - 09496-OEM-0009552-77303 or 30495-OEM-0006276-08164 or 20796-OEM-0013791-67471
Windows Lotto v4.04 - Name - GREENBACK - Serial - F7F7556C86E76
Windows Task-Lock v4.1 - Serial - 418117113408700703414174
Windoze v1.41 - Name - #*****S - Serial - 22-34-41-37-39-44-48
WinEdt32 v1.414 - Name - Denis Grondin - Serial - 38477750
Win-eXpose-IO v2.0 - Serial - 92346556 - Code - f40cdce2
WinFit v2.0 - Serial - 0206881241 or 0206881254 or 1006775544
WInfo View v2.0 - Name - bUrnoUt - Serial - 209349220464
WINFO Viewer v2.0 - Name - ASTAGA [D4C] - Serial - 112264130372
Wingate Pro v2.1d - Name - Finn Mac CooL - Serial - 9A7C0848C259184E6DA9ABED - Unlimited Users
Wingate Lite v3.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - 9A7C08482707184EAEA99F6D - Unlimited Users
Wingate Pro v3.0 - Name - Finn Mac CooL - Serial - A97C08484569184EFDA9946D - Unlimited Users
WinGrep v2.1 - Serial - 656C7669732F
WinHack v1.10 - Name - Finn Mac CooL - Serial - G8D-9873-14805
WinHacker 95 v2.02 - Name - Clark Kent - Company - Daily Planet - Serial - f023-1581c7
WinImage v4.0 (Pro Mode) - Name - Finn Mac CooL - 1ACF21FA
WinImage v4.0 (Stantard Mode) - Name - Finn Mac CooL - ACA0B79
WinImages v4.5 - Alpha - Serial - 7620-5405-0635-1061
WinImages v4.5 - Art - Serial - 2666-6871-1753-4382
WinIma

Old 02-20-2008
KaKaVip™'s Avatar
KaKaVip™
Hi?n dang: KaKaVip™ is offline
Qu?n Tr? Cao C?p™
Level: 13 [wWw.haui.edu.vn><img src=
Life: 30 / 303

Magic: 66 / 390

Experience: 14%


Tham gia ngày: Jan 2008
Tên Th?t: Ph?m Quý H?i
Ngh? Nghi?p: Sinh viên
Ð?n t?: ÐHCN Hà N?i
Gi?i tính:
Qu?c gia:
Bài g?i: 199
Thanks: 23
Thanked 34 Times in 25 Posts
Danh Ti?ng: 10


FairStars Audio Converter v1.41
´p/n: N1586088
s/n: 71192743453A4641


Atomic Clock Service v2.1
1727-8561-0168-6783
Xara Webstyle 3
9609-6378-0427

AudioJack v1.40
7CE044-366535-BHQ4EX-42X45U-A6AHV9

QuadriSpace Presenter Pro v2.4 R4
RJ560JJI3U1FJ1RK

HttpWatch v3.2.0.39
8-18723959

DRS 2006 Internet Broadcaster
RA6KN-AM4DH-32335-VDABQ

EJ Technologies JProfiler v3.1.2
A-GAiN#54114F-1f0ed1bnk1vsg#9915


B
Macromedia Contribute 3.0
CTD300-55335-93624-31124

HT Video Editor 6.1
69473-05973-45350-8365d-e355e

DVD PixPlay 1.22
dpp17ead2010418719028111010ff8bd5351j

Ace DVD Audio Extractor 1.1.8

s/n: 3DTU1-ZGO73-UH38Q-B03LW-68HKO

Cirond WinC 2.1.1476
name: spawn
company: nmteam

s/n: 64EA5FB7-0001-DD4FDAD0

Active Desktop Calendar 4.31.040816
347488-E65B4D4-168

Helium 1.8.4008
name: spawn

s/n: 00636C002FA16C0CE466 or
s/n: 00641D7721A36F09E914

Xilisoft MP3 WAV Converter 1.07.817


Zend Studio 3.5.0 Final
Name: SilentForceX
Serial: DBC8A5D942106635

Zend Studio 3.5.0
DBF7BA6F78203769 or
name: UnderPl
s/n: 46F2F9B010384545


Catwoman
DZUU-HZEQ-K2NZ-DZZZ-ATEQ
HMQY-DWIG-URBN-GDBK-67TS
Q5RH-PQCX-SEIH-SYNN-CBRM


Ahead Nero Burning ROM v6.3.1.20 Enterprise Edition
1A21-0009-6030-2374-1981-4697

Ahead Nero Burning ROM v6.3.1.20 Ultra Edition
1A23-0009-6030-2276-1072-5536

TuneUp Utilities 2004 4.1.2316


ImTOO DVD Ripper SE v2.0.22.801
12346023511286608619D385-AE85-1784-205B

High Power Encryption v4.0
07164418071369245371

DVD Mate Deluxe 2.6.8.10
CMA728DF0ATF7


FinePrint pdfFactory Pro Enterprise v2.26
GAZG-R4BF-2PNC


River Past Audio Converter 5.0.4

s/n: SE5WTFSTDBCCVTDVW9A96TETBDF6SVWSS7TA5CCB5BSCFF


s/n: 9d89200dd0


Ace DVD Audio Extractor 1.1.6

s/n: 3DTU1-ZGO73-UH38Q-B03LW-68HKO


Smart Video Converter v1.5.11

s/n: 1CPT0-YDM61-RG26P-Z91KT-56GHM

Taskbar Manager 2.5.4
N2aDouBKPX3xgoul

Taskbar Manager v2.5.4
KDFrT1729hnnAICj

LeapFTP 2.7.5.610
KBC9-KJ0S-R6TN-FUML
OPS0-PU8C-X4HU-ECLR

Magic: The Gathering - Battlegrounds
VE4S-UTQ7-WQK2-GV5Z-H5EC-RNMB
8DEV-NG6A-3B26-2EKL-LJWY-LNNB

Techsmith SnagIt 7.1.1
3AF14FCF0A5AB15111


Real Spy Monitor v2.08
name: nmSpAwN
s/n: EJVYPli

Super Mp3 Recorder Pro v6.0
6a14526812526e1a3774

Turbo Searcher v2.10
name: nmSpAwN
s/n: 2EF83673DA75FA9


HT Photo DVD v3.0
64303-01193-64891-3c83c-62196

HT Photo DVD v3.0
04672-41851-04560-fbf38-65166

X DVD Ripper v1.2.1

s/n: 1CUD7-YNW25-HO71P-G28KU-75GNR
Bandwidth Monitor v8.0
ENT-5OHYQQNDYCA7WJVK40RJ84A000943

Bandwidth Monitor v8.0
ENT-5UFAQEM630G4ASK3DNFG8VR9A0AE2

Insane
NTNE-EED8-WG2A-76MW-A4
N7NE-EED8-WQ2A-76MW-A4
K52B-HRDM-ZV39-X6H6-B5

Genie Backup Manager Professional 5.0.4.1258
Name: FORMAT
s/n: GBMP-33508951FA32A595


Hide Window Now v1.2
A159-W74F-56SR-C8Z4Army Men 2
FG-W95-V030-GWL1

WinBoost 4.88
Name: format
s/n: yb2i3t-8y8mn4c3-7q6b36
s/n: vn3t3t-6x6mt5i7-5h2a54

?pera 7.54 Final + Java
Key: w-3wiYR-YH7jM-hnVPn-uAr8K-FMsRL

Easy CD-DA Extractor 7.1
4061-9177-1289-1786

Easy CD-DA Extractor 4.7.1
0531-1639-6847-7067
6400-4526-3643-118


All Sound Recorder XP v2.15
AGFBE-97F9D-2004All Sound Editor XP v1.0
AG11C-10BDC-2004

InstallShield X Professional 10.0
APFADA-0600-NNN6697013

InstallShield X Premier 10.0
QRA1JM-PSGR-ZZZ1048185

InstallShield X SP1 v10.01 Express
QEA1JD-CMPG-YYY4480728

InstallShield X SP1 v10.01 Premier
QRA1DM-PSGR-ZZZ2961433

InstallShield X SP1 v10.01 Pro
APFADA-0600-NNN2986560

InstallShield X v10.0.Professional
APFADA-0600-NNN8530475

ZoneAlarm Security Suite v5.1.011
177fg-5ibup-fg690-ishf46-10iuc0


South River WebDrive v6.03
55-259V05-802405E4-11947E-AB0A

Easy Audio CD Burner v3.52
31246864467145727
30040273b5c126227

Doom 3
A8W9-868J-DU64-YPFA-FE

Doom 3
VMKX-VWKF-EW8G-EYH7-DC

Doom 3
7YBG-GCAQ-9SXZ-V726-78

Doom 3
ECEG-42Q5-EEQ3-W5C8-53

NeroMIX 1.4.0.22b
1A23-0009-0030-1253-6907-3061
1A23-0009-3030-2413-6907-3956
1A23-0009-2030-1540-8927-0555

Internet Form Hunter v1.2
name: wareznik.6x.to
s/n: 6177-A38A-7140-7EA0

MailBell v2.13
GQVDN-NELGO-BFI-GUG

Acronis True Image 8.0.0.764
WQLY8 ZETYT VS7GN QFAP7 5D4VG

AutoRun Assistant v2.9.1
name: wareznik.6x.to
s/n: 7N15160S66-647702389

Sygate Personal Firewall Pro v5.5.2637
s/n: G4805555-90614175
serg code: 90RO53EM

InstallShield X v10.0.Professional
APFADA-0600-NNN2145848

No1 Video Converter v3.4.9
name: wareznik.6x.to
s/n: 199C8F1C-CCE0FA8C-B1A0F062-D25190A9-AABE5D49-5EB5D3EF-
CD5BDD06-F8841330

KC Software VideoToolbox v1.0.0.58

s/n: 6109007708108409206409413009


KC Software Ignition v2.7.0.41

s/n: 610900770810840920640941300980661

Ace DVD Audio Extractor v1.1.4

s/n: 4HLM6-DZG24-NZ89U-T54QP-19LC

Ultra DVD2Mp3 v3.8
nmae: wareznik.6x.to
product number: F5616042
s/n: 6317-1E34-3F34-3435

FairStars Audio Converter v1.4.0.5
name: wareznik.6x.to
product number: U9884874
s/n: 761D-163F-433E-3539

SystemTools Hyena v6.0B
name: wareznik.6x.to
s/n: 1h0h-7ja0-1gf3-258k

Active Desktop Calendar v4.3.040726
474298-ED58992-858

PowerPoint to Flash 1.6
D93A-276E-B8E2-66C7-DB0F-B387-C636-4E30

TheSpywareKiller 1.0

s/n: 831c0295d43ad9eeda64e00e587c3e90

Raxco PerfectDisk 6.0.0.34
BAF894357ABDB426

ColorImpact 2.7.1.366
name: freeserials.6x.to
s/n: CI2CB42A6E648544696848957C4B1B1F10C

ColorImpact 2.7.1.366
name: wareznik.6x.to
s/n: CI26E3251AA1A210E8DACB27DB30CEC46F5

Kerio Personal Firewall 4.1.0 Beta 5
30411-A1TV9-54C96

Winamp 5.04 Pro
Name: thexfile
Key: 1SYU1-1EDKU-V6RPE-Q4N52

Full Video Converter 2.8.9
User Name: FVUS#TEAM-QUARTEX
Password: 23081958560603194460

Aye Shutdown 5.86
Name: TEAM QUARTEX
s/n: RNWNGTBHZEZWXF

Tray Helper 4.3
name: nmteam.6x.to
s/n: 003-5411-1366-2264

Tray Helper 4.3
name: gamer.6x.to
s/n: 533-5611-0466-6286

Tray Helper 4.3
name: freeserials.6x.to
s/n: 524-4211-1367-3252

MedianSoft Joiner-Converter 2.6.5
name: freeserials.6x.to
s/n: 8AA38QS3D585A28S

MedianSoft Joiner-Converter 2.6.5
name: gamer.6x.to
QW47L574D7WWTA84
MedianSoft Joiner-Converter 2.6.5
name: nmteam.6x.to
s/n: 7284FAQ8QSQ8ASWF

HttpWatch v3.2.0.38
81137986472

Cookie Editor v1.8.5.433
CD3U-E2FJ-7467-00AB

ACD Systems ACDSee v6.0.6 PowerPack
494-267-345-060-487-541

MedianSoft Joiner-Converter v2.6.5
name: wareznik.6x.to
s/n: A72431DLS27QQ7AD

Tray Helper v4.3
name: wareznik.6x.to
s/n: 093-3211-0477-6232

CDMenuPro 4.00.06
name: badboys.h11.ru
s/n: 50053-38322-59734-50206-1855241182


CDMenuPro v4.00.06
name: badboys.h11.ru
s/n: 52825-04082-32827-50206-1751215315

Picture Vampire v1.15
name: badboys.h11.ru
s/n: Pic4-57275erpe-E213

Adobe Premiere 7.0 Pro
1132-1381-7346-2847-2617-6783

Nero Burning Rom 6.3.1.17 Ultra Edition
1A23-0009-2030-2249-6503-0827
1A23-0009-3030-2290-1981-5296
1A23-0009-4030-1990-2284-6712

Nero Burning ROM 6.3.1.17
1A25-0806-7130-1286-1970-7869

Nero Burning Rom 6.3.1.17 Enterprise Edition
1A21-0009-4030-1586-1880-0860
1A21-0009-9030-1773-6402-2761
1A21-0009-7030-1651-0264-1734

Soldiers: Heroes of World War 2
PU5CGY-2VFKAC-N9Z8SZ-3CYURQ
JA8KAN-DL2CJZ-B5CHUN-5E75YS
note only works with PROPER release!

Registry mechanic v3.0
097F-8CE0-A292-BE6C-834F-9A22-41A8-AF3C

Download Accererator Plus 7.2
A62815423RUDZJJEOMX193
D044D742900E5526F9BB8A7CC9D5850D


Ashampoo SeeYa v2.2.0.5
SEEYB1-77648C-V76781
SEEYB6-7735BA-V06D38

Ashampoo Privacy Protector Plus 1.04
SCM77A-082560-02F4

Ashampoo PowerUp XP 2.10
PUP93C41B6D2090327
PUP11C9A36AB7B0337

Ashampoo Photo Illuminator 2.1.0.1
APHIB4-7773B1-V00200S
APHIB3-775519-V48242
APHIB4-77083E-V02572

Ashampoo MP3 Check & Convert 2 21
MCC77BV02342370307
MCC77BV3362174030f
MCC77BV6678606031a

Ashampoo Illuminator 1.53 SE
ANO77AU8S0M4V30374
ANO77AB7K3V6S10363

Ashampoo CD Recording Suite 4.0
CDR4A1-773766-V42330
CDR4A5-774812-V21D90
CDR4A6-774874-V40BA6

Ashampoo PowerUp Deluxe 2000
PUP77B-923506-030b

Ashampoo Photo Illuminator 1.5
ANO77A-940307-02f1

Ashampoo Photo Illuminator 2.1.0.1
APHIB4-7773B1-V00200
APHIB3-775519-V48242
APHIB4-77083E-V02572

Ashampoo MP3 Studio Deluxe 1.036 se
AMS77A815E9A1Q031e
AMS77ADAA1B54N0332

Ashampoo MP3 Check & Convert 2 21
MCC77BV02342370307
MCC77BV3362174030f
MCC77BV6678606031a

Ashampoo Mail Virus Blocker 1.02
MVB77AJ3T2R3J00366
MVB77AD2Q8V1Q0036b
MVB77AJ1E0P0J2034e

Ashampoo Mail Virus Blocker 1.01
rth77 Code: MVB77AZZCQ41IZ038A

Ashampoo Media player 1.85
AMP77A-920021-02e8

Ashampoo Movie Shrink And Burn 2
MSB2A5-77HS54-KHTCBP

Ashampoo movie shrink & burn 2
MSB2AB-77X4D9-UBFC2X

Ashampoo Movie Shrink And Burn v1.0
MSABAR-7752E3-4902E7

Ashampoo UnInstaller Suite Plus 1.32
UNI77C-364719-0308
UNI77C-358083-0305
UNI77C-837217-0306


Norton AntiVirus 2004
VH4V-TYK3-VBBC-VFR2-BXKK-BH9X

Norton Antivirus 2005 PROFESSIONAL

S/N: V4TX-J9GJ-JBBD-2TBM-V4GW-WKVQ
Activation Key by phone : B9C8-1DDB-CB3B-5937-7CA1-BAFA-C2E7-346E-7B

Trojan Remover 6.2.7
00000G-Q1344A-XJMJC9-MCFC8D-BDJ489-1839FF-V5J176-F9T1G6-ACC8TG

HelpBlocks v1.11
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: CB2FEF3C-FB67BFBB-AF1121E9

HelpBlocks v1.11
name: badboys.h11.ru
s/n: BF7D1163-BB637DD4-3BF93228

Intervideo WinDVR v3.0.79.81

password: badboys.h11.ru
License: VVXEK87D-TWG6UTZ2-JQ429TQA-ZF8MLG4J
Visa Card: 0760

Intervideo WinDVR v3.0.79.81

password: badboys.h11.ru
License: VYJX857D-EKHNETZ7-HN5D7EDM-BW9MGYVX
Visa Card: 3460

Tag & Rename 3.1.5
Name: badboys.h11.ru
s/n: TR-MJhGpnhpUF-UKHkgPnH-HFhUE50PsE
_________________

#2
Old 02-20-2008
KaKaVip™'s Avatar
KaKaVip™
Hi?n dang: KaKaVip™ is offline
Qu?n Tr? Cao C?p™
Level: 13 [wWw.haui.edu.vn><img src=
Life: 30 / 303

Magic: 66 / 390

Experience: 14%


Tham gia ngày: Jan 2008
Tên Th?t: Ph?m Quý H?i
Ngh? Nghi?p: Sinh viên
Ð?n t?: ÐHCN Hà N?i
Gi?i tính:
Qu?c gia:
Bài g?i: 199
Thanks: 23
Thanked 34 Times in 25 Posts
Danh Ti?ng: 10
KaKaVip™ has a reputation beyond reputeKaKaVip™ has a reputation beyond reputeKaKaVip™ has a reputation beyond reputeKaKaVip™ has a reputation beyond reputeKaKaVip™ has a reputation beyond reputeKaKaVip™ has a reputation beyond reputeKaKaVip™ has a reputation beyond reputeKaKaVip™ has a reputation beyond reputeKaKaVip™ has a reputation beyond reputeKaKaVip™ has a reputation beyond reputeKaKaVip™ has a reputation beyond repute
G?i tin nh?n qua Yahoo chát t?i KaKaVip™
Post Ph?n II
Ph?n II

IsoBuster Pro 1.6
ID - EminemIS® - -_9FBRQYEEEOJ3WRV9B
s/n: D2E28979-3DCDCDEA-066B3224-F2998789-9002B48F-83527980

ACDSee Classic 2.44
479 379 260 235 776 541

Xplite Pro 1.3.0246 Final
Name: Jason Miller
Lisence : 8649-6911-1712
Key: wwjx9zugz7gh

NOD32 2.000.11 Beta
Username: FRTRIAL - Password: 2c6ewt546c
Username: AV-2087546 - Password: 9utprjr8cj

GetFlash v2.0.689
G3823F7326538488+346-159

Settlers 4
1576-5655-3355-6565

Adobe InDesign 3.0 upgrade from PageMaker
1037-0952-8101-2919-1978-0589

Adobe InDesign 3.0 upgrade from InDesign
1037-0634-6593-8319-9212-7190

Adobe InDesign 3.0 Standart
1037-0817-8931-8511-4684-6923

Adobe InDesign CE 3.0
1130-1930-6171-6813-8100-8635

Adobe InDesign 3.0
1130-1161-9914-6761-3646-2654

Adobe PageMaker 7.0
1039-1121-2998-7586-7388-7545

Adobe Illustrator 10
1034-0024-3432-1431-1994-8107

Backup DVD Professional 2.03

s/n: KHEFB-8KOZN-HKOUT-ATCUN

Hero Video Convert 2.7.2
name: badboys.h11.ru
s/n: 771s-5353-r753-7937

AT Screen Thief 3.5.2
5TZX5SP8D9

PDFcamp Pro 2.1
44$8s&kiy04¤B9)8B3
80$8H&0?&Mjc#Gt8Rn


Magic Utilities 2004 3.10
name: badboys.h11.ru
s/n: GGCDJGEX


Opera 7.53
w-B6wCr-jQURj-FtCbb-6dAiX-nMRrF

Opera 7.53
w-i7Bst-CCvLm-u3udc-jRbCV-WDK7f

Opera 7.53
w-srJXS-FstBA-HhJan-KUkNL-nKvWP

NewsReactor v1.0.8909
name: badboys.h11.ru

s/n: 3809664337-2243105554-1040663549-993870024-3202158562-997515425-2689854235-1744901785-316666612-515469643

Adult PDF Encrypt v2.2.0
QBTXMUORIWKIQDNC

WinBoost v4.84
qx8e6r-3y8bw7q6-6h2a64

Aurora Media Workshop v2.1.2
name: badboys.h11.ru
s/n: CC2B9B61-D26176E0-B2C66748-EFF63484-043C16C0-5BB91FAF-78DD84FD-F911D1C1

Inzomia Viewer v2.52
89751-923919-91500

Spam Manager Personal v1.15
name: badboys.h11.ru
s/n: C6U006D5556

ZoneAlarm Pro 5.1.001 Beta
4fv6s-ntpc7-62u67-38t21e-2tg600


Arial CD Ripper v1.3.54
name: badboys.h11.ru
s/n: 24a3c21f4324619cbda5a70fa1dadd34

Copy and Restore v1.02
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 962104L098

Copy and Restore v1.02
name: badboys.h11.ru
s/n: 2916000L096

Triple Play Baseball
8587-3063701-5510426-1603

Tiger Woods PGA Tour 2004
94P7-R3NB-RAEA-NFLY-H9CJ

Tiger Woods PGA Tour 2003
4F9W-7Y93-5VFU-T94T

Tiger Woods PGA Tour 2002
4193-6585682-5229172-6752


Theme Park inc.
4814-2931490-0744767-7100

The Sims - Online
XBWH-Z6BH-C72U-RJE2

The Sims - Deluxe Edition
3985-0109030-9255213-3245

The Sims - Vacation
9103-1413665-1886672-0001

The Sims - Unleashed
6140-9225661-2997074-5908

The Sims - Superstar
4460-3701593-1800154-0111

The Sims - Makin' Magic
93V5-QQEC-B653-Y5BL-G6EV

The Sims - Livin' Large
3487-2527009-9812700-5043

The Sims - House Party
6721-7534921-7012412-2265

The Sims - Hot Date
4573-0643532-7017412-0216

The Sims
209484-811213-096020-3077

Superbike 2001
7225-9131710-7020341-1341

Sub Command
7347-0189591-4775017-6957

Sim Coaster
7615-8557205-4596855-3683

Sim City 4 - Rush Hour
5ZY8-53Y6-F9V9-MAR9-NYMC

Sim City 4
BQJF-757S-AJYN-2QVX

Sid Meier's SimGolf
5968-7064616-1094624-5272

Shogun Total War - Warlord Edition
6870-5569075-5100389-8171

Shogun Total War - Mongol Invasion
8780-1512818-7698290-8457


Shogun Total War
2569-6950830-5261030-7049

Rugby 2004
BAEN-NNQP-S5D9-3HEM-N9B3

Nox
438617-278568-058194-2662

Nhl 2004
NBNW-J2JL-ZMET-63W9-8WES

Nhl 2003
BM39-LBK7-QAF3-F5TS

Nhl 2002
9970-9275200-3946520-2677

Need for Speed - Hot Pursuit 2
RUYP-T7FY-ZJMQ-TNQD

Nba Live 2003
9LS5-WPB5-5AUG-5NPH

Nba Live 2001
2290-6392292-5984659-0780

Nascar Thunder 2004
B2FP-FC6T-SJX9-WKEK-U6BM

Nascar Thunder 2003
FPRP-VRHH-6T9A-QV5M


Fast Defrag Professional v2.18
4596-7576-4331
4218-2658-6560

Asterisk Password Reveal 2.0
Name: TEAM DUST
Company: 2004
s/n: 360005644370934

Color Impact 2.7.0.363
name: badboys.h11.ru
s/n: CI2-5DD8CC2D-17EF3882-B9CAE972-9E964A7F

TheSpywareKiller v1.0

s/n: 404ac77dc95fb9ad466e2d1eecad6eb6

WebSpeedReader v8.5.14
name: badboys.h11.ru
s/n: Tg!3Yy)JIu_BKc
MemoriesOnTV 2.1.7

s/n: 035A0526D94218F3

IP Messenger Spam Blocker v1.5.0.1
name: spawn

s/n: f5f72aec8d3107fd103f081bac3f187f

Adult PDF Password Recovery v2.2.0
TCVXKEDAJJTEQTQW

Extensis Photo Frame 2.5
BFI-250-904-746-215335
BFE-250-009-678-483948
BWI-250-427-417-179978

Norman Virus Control v5.70 R11
EQPSDDVR9A5S3AQ7INUK9QQFE

Virus Control v5.70 R11
7I7SC8HTNUX3B68MPPQ6JVY2E

Microsoft Plus! Digital Media Edition
wrkmp-8v63c-6q48g-4c7kw-kmbry

Panda Platinum Internet Security 2004
User Name: platsiete7
Password: d48tgv2d

Trash It 1.80
471d41j157

DameWare NT Utilities 4.2.0.2
Name: Legalize Weed Company: NORML S/N: 507CB3736BA71C-20321C612E425F4

MovieJack DVD XL 2.03.001
NE20B5-0276R6-X2D7GD-A0Q0TN-S8Y6YS

Recover My Files 2.53
name: John Arbuckle
company: badboys.h11.ru
s/n: 8365-4878-DC45-0388-0BE9-E2C8-284E-0109-DB76-4AB4

ProShow Gold 2.0.1567
name : soft-best.net
phone: 119110
s/n: DBB7VYK1GKPWS

Ashampoo CD Recording Suite 4.01
name: badboys.h11.ru
s/n: CDR4JP-77RED5-PGG44X

Tony Hawk 4
P4EPBTIQDAIH7WXMBeetle Junior
3752Y-6985Q-2365A-2187Z

#1 Video Converter v3.4.7
name: ttdown.com
s/n: A3BCE7D0-74D40D61-033C18AB-81C5F8BC-8CD550C7-36D2D106-704D2D0E-A65E89E8

mIRC 6.16
name: crsky
s/n: 1903-213037

Apollo Versatile Burner v1.2.27
name: FORMAT
s/n: 250F1052-3D6793C3-20F39908-671C818E-8F1706CF-E6B25881-126DCB1E-401FE456

ATani v1.9
5VXNGRIS54

Virtual CD v6.0.0.3 Network Edition
name: crsky
s/n: VCD6-9BjZ-q3By-IwCw-yo2N

Virtual CD FileServer v6.0.0.3
VCD6-k7Fc-Dy+m-wwAV-pKSk

Virtual CD File Server v 6.0.0.3
NMS2-iI+e-ayEJ-8gDL-vPb2


Partition Magic 8.0.2 Pro Retail
THXJ-ACNN-R6KN-ERTY-MGKR


MindSoft Utilities XP 8 Beta 5
code: 58798
s/n: MUT80-FKCQP-DDAB3-NN4PQ-557TY

Ad-aware Pro 6.0.181
1291453
1392858
1479027
1486567

Download Boost 2.0
ea6w-3xy3d-662q

AdwareX Eliminator 2.0
ud6iZI-LCBJet-oSQqwx-vN1ylx

RamCleaner 3.6
name: freeserials.com
s/n: GOvj1NtZEp2mrP57Q4RFQtqT

Microsoft Office 2003 OneNote
GWH28-DGCMP-P6RC4-6J4MT-3HFDY


Hero DVD Player 3.0.4
name: freeserials.com
s/n: 9lbh-v793-q87r-15xt

FairStars Recorder v2.57
pn: F2189491
s/n: 3458533D2A706665
pn: F2189491


Opera 7.52
w-srJXS-FstBA-HhJan-KUkNL-nKvWP

ScanSpyware v3.7
8759-9154-7816

Star Downloader Pro v1.51
az999za999

Nero Burning ROM v6.3.1.17
1A21-0009-6030-1210-6701-1998

WindowFX
WF-37Q10OQDK6E7CMPJGSEJ-3032385600

WindowFX
WF-6B7SFCC0H5S3CCQEH7A4-857294667

Menurites.v1.2.00
9971-2787-8633-8519

MVP Baseball 2003
9U3S-2LE5-X4B3-8F4Y

Madden NFL 2004
6D4U-H44E-96G2-39KR-XAPP

Madden NFL 2003
JCUZ-3QR6-ZUR6-VDYB

Madden NFL 2002
9898-6614180-3755031-5616

LNF Manager 2002
6483-6494942-0892506-6914

LFP Manager 2003
3505-9377602-1856304-6821

Island Xtreme Stunts
7917-1343299-8168858-1925

Harry Potter and the Sorcerer's Stone
6088-8177052-1599654-4715

Freedom Force
7759-7765726-0162876-5272

Freedom Fighters
X4AA-DEV3-LY66-3S8D-5Y7B


Football Mania
6392-9371676-3529474-0606

Fifa World Cup 2002
9521-6197639-5021835-2512

Fifa 2003
GPGF-YEHE-PFZ7-G7XL

Fifa 2002
0350-3984200-2800169-8349

F1 Challenge 99-02
5344-7436542-0754613-1722

F1 2002
3965-0846524-5405328-1232

F1 2001
9400-2086902-7399289-4937

Emperor - Battle For Dune
034467-952168-669166-1992

Drome Racers
1691-0542561-7461596-4712

C&C Tiberian Sun
678122-814091-311365-8605

C&C Renegade
062932-048088-462286-9457

C&C Red Alert 2
030108-889708-878620-4135

C&C Generals - Zero Hour
8PBB-S9PR-Z26P-J9EH-7TZ4

C&C Generals
6186-9085305-8191241-2853

Clive Barker's Undying
1062-6711815-9538462-7508

Black and White - Creature Isle
9912-7686840-8802003-4333

Battlefield 1942 - Road to Rome
7290-5071969-9874168-5365

Battlefield 1942 - Secret Weapons of WW
WZYQ-MSCA-EVRU-5R3G-VSNT

American McGee's Alice
9306-4983654-5104772-4511

Adventure Pinball - Forgotten Islan
9280-1896130-3311297-8237


1503 A.D - A New World
5725-0620525-3780063-5719

Medal of Honor Allied Assault Breakthrough
PV88-E7AX-T96J-QCGG-L2YG

Medal of Honor Allied Assault Breakthrough
PYWW-HVA9-TYHQ-7PTH-V5HX

Medal of Honor : Allied Assault Spearhead
5000013879384269733443

Medal of Honor - Allied Assault
4508-7460064-6505320-5319

Harry Potter Quidditch World Cup
RYG8-NYGY-2NEC-ROMA-NCER

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
VURR-JVKU-H4WX-9DYD-DDEV

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
T62S-ZHAC-JH2A-XBG8-EDEV

Harry Potter and the Philosopher's Stone
0901-7014788-4117807-0206

Harry Potter and the Philosopher's Stone
4500-0980084-7751600-3013

Harry Potter and the Chamber of Secrets
7954-3123341-1387427-3052

Harry Potter and the Chamber of Secrets
7614-2322168-5761892-3635

Harry Potter and the Chamber of Secrets
1740-9488245-5171152-5225

Harry Potter
1501-9283267-0603534-7600

Breed
M9NNG-KNHKX-MMKE7-HEH3G-MKXNT

Breed
9MNE9-9LR7K-NGMWN-7KHW3-9MLTW

Home World
BAN8-WAF4-LUL3-JUX4-5285

System Mechanic Pro v4.0e
79777-P4955-3373701487

System Mechanic Pro v4.0a
name: netz.ru
s/n - 70797-P4264-1685555646

System Mechanic Pro v4.0a
name - Crudd
s/n - 80676-ND956-8656269565


System Mechanic 4 Pro v4.0f
79777-P4955-337370148

Ground Control 2 : Operation Exodus
SET9-GUF2-TYW5-DYW6-6689

Diablo 2 Lord of Destruction
6PNP-D7PG-HZ8M-PZNP

Diablo 2 Lord of Destruction
FX7D-82PH-FTWB-2BR2

Diablo 2
4BEM-4F7D-KZNZ-JBFE

Diablo 2
2P8D-897Z-BNNJ-PJRM

All Audio Recorder v2.10
Name: crsky
s/n: 17195827621255928694

MailBell v2.12
KQLDA-IFLFO-FDS-ZSG

MailBell v2.12
CQVCN-JXTLO-FXI-YRF

MP3StickMan v1.3
ec0753bd

Nero 5.5
1452-2568-36225-569

Nero Burn 5.0
150252-032521-412561-933307

Nero 6.0.0.15
1A23-0006-7130-1234-5678-4475

Nero 6.3.0.6c
1A23-0036-8030-1289-0348-9217

NERO 6.3.0.3
1A23-0006-7130-1234-5678-4475

Nero 6.3.0.2
1A23-0085-7030-1431-5809-7099

Nero Burn Rom - Ultra Edition 6.xx unlimited
1A23-2078-4030-7415-2605-7880

Nero Burn Rom - Ultra Edition 6.xx unlimited
1A23-2015-5091-9116-5600-1137

Nero 6.3.1.10 Enterprise Edition
1A21-0009-6030-1740-3298-5563

Tiger Woods PGA Tour 2003
FLTR-0825-9192-1RLC

C&C Red Alert: Yuris Revenge
042862-469460-830022-6733

Need for Speed: Underground
H9CC-23EM-2L3K-LC98-5DEV

Need for Speed: Underground
A7AJ-23NQ-GWA6-JNAW-SDEV

Need For Speed: Porsche Unleased
14077 TOYS PORK SHOP TEST

Need For Speed: Porsche Unleased
14077-BUSY-CODA-CALF-BIFF

NBA LIVE 2004
N67F-6P4F-6A2L-CCL2-WDEV

NBA Live 2003
gmqk-smmv-y3qv-gr66

NBA Live 2001
2001-0020601-0010978-6694

NBA Live 2001
2001-0020601-0010978-6694

Nascar Thunder 2004
MBE6-5JLH-9A11-2TSV-17WD

Nascar Thunder 2004
ZXC4-YRZ9-1O1A-N8DU-RQ90

Nascar Thunder 2004
QKLL-JEIB-R119-3L4D-IIK3

Nascar Thunder 2004
1RKB-TB12-ZZ9R-ZLAU-0U0A

Nascar Thunder 2004
CLZH-PE48-R9RR-G9ZT-9DSW

Nascar Thunder 2003
NASC-ARTH-UNDE-RJAM

Nascar Racing 4
GAC7 REB8 TUX6 DAC2 7833

Nascar Racing 2003
RAB2-RAB2-RAB2-RAB2-8869

Nascar Racing 2002
CVB3-NBF6-OKM5-QSA5-7656

Nascar Racing 2002
FGF8-HFG5-HGY6-MNV1-6543

Nascar Racing 2002
DUS7-MAB6-LUZ5-NYL3-2544

Nascar Racing 2002
RAF2-RAL2-RAS2-RAX2-6667

Nascar Racing 2000
14044-BUSY-LISA-SLOP-VIVA

ZoneAlarm Pro v5.0.590.043
cmfeu-p72qd-7hbp7-c3cptm-hwq500

ZoneAlarm Security Suite v5.0
7qe07-fv1c0-5dvm2-bc50f8-bf2eu0

MegaView v7.07

s/n: mgv789wuvhbjncbrdjc72gdha

Advanced MP3/WMA Recorder v5.0
Name: crsky
s/n: 1B13-1B12-FC1A-1F17

ZoneAlarm with Antivirus v5.0.590.043
brd8r-d7kga-5mfwa-15fnm9-ei66c0

Mindsoft Utilities XP 8 Beta 5
s/n: MUT80-FKCQP-DDAB3-NN4PQ-557TY
CODE: 58798

Recover My Files v2.52
Name:John Arbuckle , s/n 8365-4878-DC45-0388-0BE9-E2C8-284E-0109-DB76-4AB4

Acronis Disk Director Suite 9.0
ME536 HBWT2 ZNGQC Q2ZTT ZY2B9

Acronis Disk Director Suite 9.0
URBDD 3DPLS TFJ68 85PQQ HHCGK

ImTOO CD Ripper v1.0.12
78003126015047226066A34B-D567-C681-B17D

System Mechanic 4.40j
Name : sifei s/n 74628-S4652-4616855525

Acronis TrueImage v7.0.0
WY4WW-NR47S-RPW6Q-CZ3LD-Z7NNE

Acronis TrueImage v7.0.0
GPTMQ-MRC7A-SKXVH-J6MMG-P2F6M

IconDIY v3.5
AFQAC320E168

Nero Burning ROM v6.3.1.15
1A23-0045-9030-1518-8777-1926

Polystyle v2.0c
1947327561157

Cleanup XP 1.0.105
CNGT5LYQ3Q8EE2F36XW2YU5AB4


Speed Tracks Eraser 1.51.185
4CFEC-1IJKI-NNNO1-WXSV8-8IKLI

Apussoft Power Video Converter v1.1.3
4DAE6B39-D53DFB68-0D61A578-FC3AFC64-D725C218-12BA09F3-7033BF59-D82A4EA2

Flashget 1.60 A
fgc-k770z766j00nl830c266l023c516l354x780x780

x-Copy v1.34.0
s/n:3217947039

Serenescreen Marine Aquarium Time 2.0
COREKCOREKCOREKCOREK

Adobe Audition V1.0 Build
1135-1281-6160-8464-3642-5111
1135-1024-5436-2183-7281-5619

Cyberlink Power Dvd V5.6.0.3 Deluxe
AK50454752634953

Sharks, Terrors Of The Deep V1
2P736-32MVG-S7K3D-33RIB

Sharks, Terrors Of The Deep V1
T72C4-32BJ4-TEK3Y-D67KZ

Sharks, Terrors Of The Deep V1
5GG27-33DP2-QDK37-4IWQ7

Vuescan Version 8.0.1
64087504

IView MediaPro v2.5 Regged
Q8IVQE-ZAZBJF-J7AQM7-CUI385HE

Proxyconn Accelerator v2.95
PNOHLXFOTRZA
Proxyconn Accelerator v2.95
PNJBGBYWGZVA

Idframer V1.1.0
D-198602055-12-56785

Grammatica (mac)
MQHGKKNPAFFKEDNLEH-MAC-PRO

Grammatica (win)
JPJHJKNPCGGGFCCJLM-PC-PRO

The Bat Private Disk V.2.02
91JUG2KAUXUCOK2KC93PEO3EC

The Bat Private Disk V.2.02
1L5PRYVWY89E4S5JO4ZGFIRQ5

The Bat Private Disk V.2.02
7QONJBY43EH23B7HU5R6UGMVJ

Macromedia Dreamweaver MX 2004 7.0.1
DWD700-50050-25300-42122

Imagic Inventory V1.18
OAAGVFUGYMER

Ahead NeroMIX v1.4.18 + V1.4.0.21
1A23-0043-4030-1212-3722-8706

Seememe Diagnose Windows V3.0
R9HW34-CN2VY6

Mister Atomic Cookie Chips Muffin Mix 2.0
078047X00266

AVG Anti-Virus 7.0.240
70-TF0LM4-P5-C0XX-X00-S7SI9-BZU-IHXQ ( Expire 27/01/2005 )

Nerovision Express 2.1.2.9
1A23-0006-2030-1812-1461-8672

Nerovision Express 2.1.2.9
1A23-0009-4030-1635-8297-5497

Nero 6 EnterpriseEdition
1A21-7543-6787-2748-8730-0229

Need For Speed: Hot Pusruit 2
8249-7EE3-84EW-TXGT

Ground Control
NAN3-NUF2-FEP3-ZUC7-5365

Half - Life
3555-46699-0733

Half - Life
8309-15966-7977

UT 2003
3DXJX-W2UFX-BADNZ-D98RQ

UT 2003
4YBZY-YQMMJ-BCVJH-PBDN4

UT 2003
FARAU-N8NN9-A4M79-88WH7

#11 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:24 PM

Adobe
3D Studio Max R2 Serial : 661-93842762 Key : V13M CODE : 039120D
3D Studio Max R4 Serial : 226-19791979 CD Key : XLSQBQ
ACT! v5.0 Serial : 26E2T-F2NSM-P4PEL-6CQP3
A.D.A.M Interactive Anatomy Serial : AIA16662314915 ou AIA1113334259
Acompanhamento Processual Sintese 2001 BR Serial : 1234 Usu?rio : ADMIN
Adaptec Easy CD Creator v4.0 Serial : 110010629931
Adaptec Easy CD Creator v4.02 Serial : 110010629931
Adaptec Easy CD Creator v4.02D Serial : 110010629931
Adaptec Easy CD Creator v4.03 Serial : 110010629931
Adobe Acrobat v4.05 Serial : AOW301R7136978-298
Adobe Acrobat v5.0 Serial : KWW500R7150122-128
Adobe Acrobat Capture v3.0 Serial : WCA300K4062001-422
Adobe After Effects Production Brundle v5.5 Serial : EWW470R1001999-030-259
Adobe After Effects v5.0 Serial : EWW470R1001999-030-055
Adobe Acrobat Capture v3.0 Cluster Serial : WJW300R1229020-850
Adobe Font Folio v9.0 Serial : CDW900R7100081-102
Adobe FrameMaker v7.0 Serial : 103012088265345892877077
Adobe GoLive v6.0 Serial : 1033-1127-2515-4365-9787-1611
Adobe Illustrator v9.0 Serial : ABW900R71111141-999-830
Adobe Illustrator v10.0 Serial : 1034-1003-4400-0000-1115-2040
Adobe Image Styler v1.0 Serial : FJW100R7103736-382
Adode InDesign v2.0 Serial : 1037-1206-1879-8486-1803-3172
Adobe Livemotion v1.0 Serial : GDW100R7100002-687
Adobe LiveMotion v2.0 Serial : 1038-1122-4403-2805-2740-1096
Adobe PageMaker v6.5 BR Serial : 03-5004-201500745
Adobe PageMaker v7.0 Serial : 1039-1121-2998-7586-7388-7545
Adobe PhotoShop Elements Serial : 1057-4422-1198-0751-6983-5530
Adobe PhotoShop v5.0 Serial : PWW400R7106337-339
Adobe PhotoShop v5.0 BR Serial : PWW500X7151515-015-430
Adobe PhotoShop v5.5 BR Serial : PWB550E7100088-110
Adobe PhotoShop v6.0 Serial : PWW600R7105467-948
Adobe PhotoShop v6.0 BR Serial : PWW600R7105467-948
Adobe PhotoShop v7.0 Serial : 1045-1209-6738-4668-7696-2783
Adobe Premiere v6.5 Serial : MBE600R7100024-900-960
Adobe Type Manager Deluxe v4.1 Serial : AWW410R7507863-892
Adobe Type Manager Deluxe v4.11 Serial : AWW410R7507863-892
Ahead NeroMix v1.12 Serial : 1200-0000-0065-0000-0000-3882
Alien Skin Splat v1.0 Serial : CHDDEFGHGCFE
Alien Skin Xenofex v1.1 Serial : DILMEEFOHMOC Name : Bad Boy ® CD
Allaire Cold Fusion v5.0 Serial : CF50ENT-2607200099
Allaire Jrun Enterprise v3.0 Serial : JR300EE-9900-6270-0000
Andromeda ScatterLight Lenses Filter 2002 Serial : 2PF0400031-0183
Aplicativos Comerciais 2001 Serial : 3724128
Aplicativos Comerciais Ordem de Servi?os Serial : 1015036
AutoCAD Lite 98 Serial : 160-10598913 CD Key : SS2L
AutoDesk AutoCAD 2000 BR Serial : 112-11111111 CD Key : 5X8NUG
AutoDesk AutoCAD 2000 Serial : 112-11111111 CD Key : 5x8nug
AutoDesk AutoCAD 2000i Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
AutoDesk AutoCAD Architectural Desktop R2i Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
AutoDesk AutoCAD Architectural Desktop R3.3 Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
AutoDesk AutoCAD LT 2000i Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
AutoDesk AutoCAD LT 2002 Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
AutoDesk AutoCAD MAP 2000i Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
Autodesk AutoCAD Overlay 2000i Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
AutoDesk Building Mechanical v2.0 Serial : 400-00436865 CD Key: VQVR56
AutoDesk Building Electrical v2.0 Serial : 400-00436865 CD Key: VQVR56
Autodesk Building Mechanical v1.0 Serial : 400-12345678 CD-Key : T4ED6
Autodesk Building Electrical v1.0 Serial : 400-12345678 CD-Key : T4ED6P
AutoDesk Inventor M5 Serial : 112-1234567 CD Key: 123456
AutoDesk Inventor R3 Serial : 202-12345678 CD Key : G4ED6P
Autodesk Inventor R3 Serial : 456-78901234 CD Key : 8QPM2M
AutoDesk Inventor R4 Serial : 202-12345678 CD Key : G4ED6P
AutoDesk Inventor v5.0 Serial : 444-44444444 CD Key : XA2ZDX
AutoDesk Land Desktop R3 Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
Autodesk Map Series v5.0 Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
AutoDesk Mechanical 2000i Serial : 999-12345679 CD Key : 9XEV61
AutoDesk Mechanical Desktop R5 Serial : 999-12345679 CD Key : 9XEV61
AutoDesk Mechanical Desktop R6 CD-Key : 400-19791979 AuthKey:TLSQBS
AutoDesk QuickCAD v8.0 Serial : 400-43166018 CD Key : 29SN1H
AutoDesk Volo View v2.0 Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
Avery Zweckform DesignPro V3.50 Multilanguage Serial: DPDEU-3502930-W123456-V
BackOffice Small Business Serverv4.5 BR Serial : 420-0000007
Balc?o eletr?nico Serial : 0C7-875 Nome : Compania Brasileira de Telegrafos ID : 33.271.644/0001-73
BioMed : Urology Serial : 0930JNNCL
Boris FX v3.03 For Premiere Serial : RJ9100-5C756I2-61119
Boris FX v6.0 Serial : 123456-123456-12349
Boris Red v2.5 Serial : AG0303-0644777-15M17
Borland C++ Builder v5.0 Serial : 111-111-1111 CD Key : 4eb1-2301 ( Depois tira os 1 )
Borland Delphi v6.0 Enterprise Serial : z9j8-pum4n-c6gzq CD Key : rw2-7jw
Borland Interbase v5.6 ID: 50-55-VAR-10267 CD Key: 4-9-12-0 (Windows)
ID: 30-55-VAR-10268 CD Key: d7-9-12-0 (Solaris)
ID: 60-55-VAR-10269 CD Key: 68-a-1e-0 (Linux)
Borland JBuilder Enterprise v4.0 Serial : xa22-?hrs5-2ubgs Key : f2j-46g
Borland JBuilder Enterprise v6.0 Serial : W9?A-GNMUA2-ES?KCN-HCMD Key: CH4-FAQ
Borland Jbuilder v3.5 Professional Serial : XA33-?2XTT-RPVB9 Code : 5P7-?RZ
Borland Kylix v2.0 Enterprise Serial : x9jr-j24kp-54p6c CD Key : ffp-xmg
Brincando de Microk? com o Daniel Azulay BR Serial : 939CQ-DKVBR
Burn & Go 2001 Serial : ht006-004970-0409f1fcf
Caligari Truespace v6.0 Serial : 8040701010404
Cakewalk Pyro 2003 Serial : CWPY2.00-006173
CakeWalk Plasma 2003 Serial : CWPL1.31-022587
CakeWalk Club Tracks v2.01 Serial : CWCT2.01-006589 CD Key : 428-270396-5034
CakeWalk Home Studio XL Serial : CWHX1.02-002397
Cakewalk Home Studio 2002 Serial : CWHS1.02-002688
Cakewalk Guitar Tracks Pro v2.0 Serial : CWGP2.00-003246 CD key : 10-cwgp2.00-30c
Cakewalk Music Creator 2003 Serial : CWMC1.10-088482
CakeWalk Music Creator 2002 Serial : CWMC1.00-009642 CD Key : 646-107850-4758
Cakewalk Plasma 2002 v1.02 Serial : CWPL1.02-001778
CakeWalk Pyro MP3 CD Maker v1.5 Serial : CPWY1.50-009332
CakeWalk Sonar XL v1.0 Serial : CWSX100-009999 CD Key : 931-100812-0726
CakeWalk Sonar XL v2.0 Serial : CWSX2.00-002841
Caligary TrueSpace Designer v5.0 Serial : 7376830971271
Canvas Pro v8.0 Serial : W121*LXOIK1005162
CD Labeler v2.1 Serial : 972-7967-147
Cebas Final Render Stage v1.0 Serial : TRINITY/CDKEY: 4QPG
Cebas Final Render Stage v1.0 Serial : Trinity CD Key : 4QPG
Central de Cores Brasil BR Serial : CS00004532
Checkit Suite v6.5 Serial : TC-025045
Clarion v5.5 Enterprise Edition Serial : 858992-ANW
Click'N Burn Pro v2.01 Serial : CB20-AB-019652
Cold Fusion v4.5 Serial : CF40E-011328753811 Unlock : 11873583
Compaq Array Visualizer v1.5 Serial : 33206-050-0010743-00007
Connectix Virtual PC v4.0 Serial : VPW4-0451-1439-3481-6241
Cool Edit Pro 2000 Serial : Q17EXF5U Name: MFD Corp.
Corel Bryce v5.0 Serial : BF50CRD-1257022-WDB
Corel Draw v10.0 BR Serial : D10NR-3284253T76
Corel Knockout v2.0 Serial : KO20CRD-0019351-RKU
Corel Painter v7.0 Serial : PF70CRD-2564458-SZH
Corel Draw Graphics Suite v11.0 Serial : DR11CRD-0012082-DGW
Corel WordPerfect Office 2002 Pro Serial : WXPWR-20K2809095
Cria Loja Virtual v2.16 BR Serial : 15055AB34F/1993
Cria??o de Sites Personal Edition Serial : 8512-W2PEB-079588
Crystal Reports Advanced v9.2 Serial : AVS50-81SG00S-G61002U
Crystal Enterprise Report Application Serv v9.2 Serial : ASM50-G0SS208-DTJ00YS
Crystal Reports v6.0 Serial : 60001-4887137 CD Key : 7000053085
Crystal Reports v7.0 BR Serial : 70001-1110661222467899
Crystal Reports v8.0 Serial : Serial: 6M-000003V-7F58000-000000* (Replace * With Any Number)
Crystal Reports v8.5 Serial : A6A50-8900008-ZE1007S
Cubase VST 32 Multilanguage Serial : 110000000
Curso Pr?tico de 3D Studio Max v2.5 Serial : 113120608 323011361144 1277296
Curso Pr?tico de AutoCAD 2000 Serial : 715150182 44044327256 1944053
Curso Pr?tico de Flash 4 Serial : 540234330 55623255258 5279103
DataCAD X v10.2 Serial : DCXW22222
DataCAD X v10.04 Serial : DCXW11111
DataStage Server/Client v5.2 R1 Serial : 123-456-DSDIR User Limit: 10000 Expiration: 01-01-2020 Auth Code: e3AzJqlmJNR
Deep Paint 3D v1.61 Serial : 1056731012
Delta Translator 99 Serial : DTR-16206-26378-00281-40
Delta Translator v2.0 Serial : DTR2-29108-84895-00412-18
DesignCAD Express v12.0 Serial : I702-0480-6634
DesignCAD 3000 Serial : H209-0386-3523
Dic Max Michaelis 98 BR v5.0 Serial : CD6BL9805083
Dicion?rio Eletr?nico Houaiss 2002 BR Serial : DHS-21771533
Discreet Plasma v1.0 Serial : 400-04138486 Auth Key : V9TR96
DVD Complete v2.0 Serial : DVD-QQXKTHrO-MHQxRBi
Easy CD Creator v5.0 Platinum Serial : P-7TGQ4-G06CM-N5G1L
Easy CD Creator v5.02 Platinum Serial : G332NB-MGJNH-ZFVPB
Easy Office 2001 Serial : 300-508-687
Electronics Workbench v5.12 Serial : EEW-01-22185-5507
Empres?rio v3.0 Serial : E3CO-1-CO-065-00-00M10E11
Encyclopedia Brittanica 2003 Serial : C3CA1ACA000
Enciclopedia Britannica 98 Serial : 121981030102
Enciclop?dia Master Digital 98 Serial : 43712491957774060760
Encyclopedia Britannica 2001 Deluxe Serial : 350f00043894
Encyclopedia Britannica 2002 Deluxe Serial : 590f00178449
ESRI ARCView v3.3 Serial : 511111111111
FemLAB v2.0 Serial : DTiTANZ-260141408
Finale 2002 Serial : DVDA-002112
Final Draft v5.04A Serial : FDS-000-000-000-000
Final Draft v5.04A Serial : FDS-111-111-111-111
Fix-It Utilities v4.0 Serial : FX44RX-22Z942
Game Programming Starter Kit 2 Serial : 636-5713426
Harrison's Principles Of Internal Medicine 14th Serial : HA-74613
Icon Author v6.0 Serial : D60-0398
iSpeak Via Voice v2.0 Serial : is20-rmn&-&k3s-jzvw-xd60
InstallShield Pro v7.0 Serial : IDPRF8-0700-7020239533
InstallShield Developer v7.03 Serial : ISCSL8-0703-C01175RISE
InstalShield Enterprise v4.0 Serial : 4Lions
JurisSintese Fiscal 2000 BR Serial : SF431-8
JurisSintese Millenium 2001 v4.0 BR Serial : JS164-27
KPT v6.0 Serial : TF60WRD-0022525-UHV
KPT v7.0 Serial : TF70CRD-0018269-JVR
LabView v6i Serial : W88Q43433 / Serial : W01Q1347
LapLink Gold v11.0 Serial : LGD USDR-000000-B00
Lantastic v7.0 Serial : 87070014942 CD Key : 2032-0A38-9019
Life Forms v3.02 Serial : 2345-2412-3424-2229-0069
Macromedia AuthorWare Attain v5.0 Serial : AW500-07539-97009-92400 Name : Bad Boy
Macromedia Authorware v6.0 Serial : APW600-08018-272284-59356
Macromedia ColdFusion MX Server v6.0 Enterprise Serial : CED600-15143-78464-83414
Macromedia Dreamweaver Fireworks 4 Studio Serial : WBW400-06648-47236-27654
Macromedia Dreamweaver Ultradev 4 Serial : UDW400-06066-07241-71420
Macromedia Dreamweaver v3.0 BR Serial : DWW300-08610-27280-95766,HS45EE-5030480010
Macromedia Dreamweaver v4.0 Serial : DWW400-03771-57289-73501
Macromedia Dreamweaver MX v6.0 Serial : DWW600-54622-26755-01760
Macromedia Fireworks v3.0 BR Serial : FWW300-65137-37255-19336
Macromedia Fireworks v4.0 Serial : FWW400-02666-67248-02548
Macromedia Fireworks MX v6.0 Serial : FWW000-00000-00000-00000
Macromedia Flash MX v6.0 BR Serial : FLW600-59739-97340-25714
Macromedia Flash v4.0 BR Serial : FLW400-0266-47245-52407
Macromedia Flash v4.0 Serial : FLW400-16664-27865-12345
Macromedia Flash v5.0 BR Serial : FLW500-03143-77238-80660
Macromedia Flash v5.0 Serial : FLW500-03143-77238-80660
Macromedia Flash MX v6.0 Serial : FLW600-59739-97340-25714
Macromedia GoLive v5.0 Serial : GJW500R4561433-718 oGJW500R5781060-948
Macromedia HomeSite v5.0 Serial : HSW500-03135-17229-93887
Macromedia Sitespring v1.0 Serial : SIW100-05327-77289-09308
Macromedia Studio MX Serial : WSW600-59791-91721-99978
Maple v8.0 Serial : 897300243
Maple v7.0 Serial : 783897735
MathCAD Professional 2001i Serial : RT105112UP0073
MathCAD Professional 2001 Serial : MN100000AY0000
MathWorks MatLab Suite R13.0 With MatLab v6.5 Serial : 13-22955-32678-26249-06848-40366-39620-03472-09765-20949-30945-19673-43738-38950-44548
MathWorks MatLab Suite R12 Serial : R1212-64223-05656-55232-40443-24472-55074
MathWorks MatLab Suite R12.1 Serial : 12-64042-09547-15401-43505-29671-38658-29723-39869-39940-28469-44038-63530-19683-53951
MatLab v5.3 Serial : 11-30608-63868-33547-31267-29961-41669
MedSYS v7.0 BR Serial : MEDSYS
********Creation Painter v6.0 Serial : PF60WRZ-0015375-WRB
********creation Poser v4.0 Serial : XF83WBD-8473803-USE
********Stage v2.2 R2 Serial : 1-MSEXP / User : 40000Date : 01/01/2500 / Auth. Code : /23d5RPnw99
********Stage Release v2.1 R3 Serial : 1-MSEXP User 40000 Date 01/01/2500 Code : 123D5RPNW99
********Stock Pro v7.2 Serial : M97C-66U9-5N46S
MGI Reality Studio V1.0 Serial : 28936 Code : 4V1V00-3883FA-9181A1 Imageserver : NYH83C9VPU663SRR
Microsof Office 2000 Premium BR - Disco 1 Serial : GC6J3-GTQ62-FP876-94FBR-D3DX8
Microsof Office 2000 Premium BR - Disco 3 Serial : 112-1111111
Microsoft Frontpage 2000 BR Serial : GC6J3-GTQ62-FP876-94FBR-D3DX8
Microsoft Office XP Professional c FrontPage BR Serial : F6V3K-C6Q2D-W2RC4-237GY-WBHK3
Microsoft Office XP Professional Serial : FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG
Microsoft Outlook XP 2002 Serial : dy6wq d3fyg-v89by-8kpg9-8yw9m
Microsoft Publisher 98 BR Serial : 1112-1111111
Microsoft Revisores de Textos 2002 Serial : VJTC6-G9T36-PMDDJ-2CGBG-QCWGQ
Microsoft Small Business Server 2000 Serial : KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VM
Microsoft Visio 2002 Enterprise Network Tools Serial : dy6wq d3fyg v89by 8kpg9 8yw9m
Microsoft Visual Studio 97 Enterprise Edition Serial : 808-5476481
Microsoft Visual Studio .NET Serial : D64GG-GXY6T-V6FTR-WCPBB-2YDYB
Microsoft Windows 2000 Data Center Server Serial : RM233-2PRQQ-FR4RH-JP89H-46QYB
Microsoft Windows 2000 Professional Upgrade BR Serial : XGH9J-KBPBD-FXDKQ-K36XB-X9J6Y
Microsoft Windows 2000 Professional Serial : RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
Microsoft Windows 2000 Server Full Serial : RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
Microsoft Windows 2000 Server Full Serial : KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VM
Microsoft Windows 2000 Server Full BR Serial : GFHKY-P34HF-HJ2CF-27JTH-6X2JB
Microsoft Windows 2000 Server Upgrade BR Serial : H6TWT-TQQM8-HXJY6-D69F7-R84VM
Microsoft Windows 2000 Server Serial : RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
Microsoft Windows 95 BR Serial : 30195-0005315-51142
Microsoft Windows 95 Osr2 v4.11 Serial : 05097-0020757-08849
Microsoft Windows 95 Osr2 v4.11 Serial : 19796-0013352-21636
Microsoft Windows 98 Full Serial : FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
Microsoft Windows 98 Full 98.6 Serial : K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
Microsoft Windows 98 Full BR Serial : PGDWY-767Y4-CP77X-23XFM-299P6
Microsoft Windows 98 Full Second Edition BR Serial : XJ3XX-YR4CJ-TQD6J-76QJR-GJMJB
Microsoft Windows 98 Full Second Edition Serial : W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
Microsoft Windows 98 Upgrade BR Serial : FPJQT-6PGTJ-WQTC3-9XQY2-FCH8G
Microsoft Windows Me Portugues Serial : B6BYC-6T7C3-4PXRW-2XKWB-GYV33
Microsoft Windows.NET RC1 Enterprise Server Serial : CKY24-Q8QRH-X3KMR-C6BCY-T847Y
Microsoft Windows NT v4.0 Server BR Serial : 227-075-320 CD Key : 419-0023493
Microsoft Windows NT Workstation v4.0 BR Serial : 29098-0038235-14647
Microsoft Windows XP 2002 Beta 2 Serial : QB2BW-8PJ2D-9X7JK-BCCRT-D233Y
Microsoft Windows XP Beta 2 (2462) Serial : DW3CF-D7KYR-KMR6C-3X7FX-T8CVM
Microsoft Windows XP Build 2446, 2454 & 2458 Serial : QB2BW-8PJ2D-9X7JK-BCCRT-D233Y
Microsoft Windows XP Build 2469 Serial : Q3R8Y-MP9KD-3M6KB-383YB-7PK9Q
Microsoft Windows XP Build 2474, 2499 Serial : DTWB2-VX8WY-FG8R3-X696T-66Y46
Microsoft Windows XP Build 2502-2505(RC1) Serial : BJXGH-4TG7P-F9PRP-K6FJD-JQMPM
Microsoft Windows XP Home Edition Serial : BQJG2-2MJT7-H7F6K-XW98B-4HQRQ
Microsoft Windows XP Home BR ( Desbloqueado ) Serial : BQJG2-2MJT7-H7F6K-XW98B-4HQRQ
Microsoft Windows XP Home BR ( Bloqueado ) Serial : K8GMG-PRV3M-VG2JH-DJJ48-RY7FV
Microsoft Windows XP SP1 Corporate Edition USA Serial : 3KFB7 X2Q3M 6MWFX W2Y7V C7M9D
Microsoft Windows XP Professional Final Serial : FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
Microsoft Windows XP Pro BR ( Desbloqueado ) Serial : BX6HT-MDJKW-H2J4X-BX67W-TVVFG
Microsoft Windows XP RC1 (60 Days Activation) Serial : RK7J8-2PGYQ-P47VV-V6PMB-F6XPQ
Microsoft Windows XP Corporate Edition BR Serial : FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
Microsoft Windows XP Corporate Edition Serial : FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
Microsoft Windows XP Service Pack 1 Serial : K2KB2-BDBGV-KP686-D8T7X-HDMQ8
Microsoft Windows XP Corporate with SP1 Serial : 3KFB7 X2Q3M 6MWFX W2Y7V C7M9D
Microsoft Windows XP Server SE Serial : BJXGH-4TG7P-F9PRP-K6FJD-JQMPM
Microsoft eMbedded Visual C ++ v4.0 Serial : G6K4D-FX9P2-RMHJ9-WR4YV-3GF9B
Mixman Studio v4.0 Serial : 421-2611-00833
Mr Client v2.3 BR Serial : 140151B74D/2975
Mr Manager 2000 BR Serial : 224302
MusicMatch Professional v7.2 Serial : UQQ9R-J9AGK-37G24-2QUL9 Serial DFX : J94584424
NeoDVD Plus v3.01 Serial : Y4YLZ-AQMZ0-11BN1-L913N-X6VZB
Net Objects Fusion MX Serial : NFW-600-R-073-02169-43559
Notas Promissorias 2001 v2.0 Serial : nyhxhy4e
Omnipage Professional Edition v12.0 Serial : 2889A-W00-555555
Omnipage Professional Office v12.0 Serial : E789X-DCN-019066
Omnipage Professional Edition v11.0 BR Serial : 2889A L00 500020
OmniPage Professional Edition v11.0 Serial : SN-2889A-K00-401014
OMNIS Studio v2.0 Serial : D2DYAVYN 502498 15242
One Write Plus v8.01 Serial : 82563826
PC Relocator v4.0 Serial : 57659-77693-70400-48777
Peachtree First Accounting 2003 Serial : 28754173
Pinnacle Express v1.10 Serial : 0000000000
Pinnacle Edition DV v4.02 Serial : EDT45-STD-098079-45H
Pinnacle Studio v8.1 Multilanguage Serial : 4510403407
Pinnacle Studio v8.0 Serial : 1013665318
Pinnacle Studio DV/Studio DV Plus v1.1 BR Serial : 6558798465
Pinnacle Systems Impression DVD Pro v2.2 Serial : IMP2V-PRO-000123-54WKeyCode : 23038332666
PowerDVD XP v4.0 Serial : MV55F17758841285
PowerDVD XP v4.0 Deluxe Serial : dx5936897n425377
Pinnacle Studio v7.11 Serial : 0000000000
Power Business USA 2002 v2.3 Serial : PFC36
PowerQuest Deploy Center v5.0 Serial : DY500K-D10WS-927426
PowerQuest Drive Image v4.0 BR Serial : DP400ENWSCD-11111129
PowerQuest Drive Image v5.0 Serial : DM500EIEU-26701662
PowerQuest Drive Image 2002 *Multi* Serial : DM600FR1-1B0S62
PowerQuest Partition Magic v8.0 Beta Serial : PM800ENSP1-11111131
PowerQuest Partition Magic v3.0 Serial : PM300EMU-032011
PowerQuest Partition Magic v6.01 BR Serial : PM600ENSP1-11111131
PowerQuest Partition Magic v7.0 Serial : PM700ENEU-110965
PowerQuest Products Suite Compilation 3rd Ed Serial : DC300DECD-11111142
Primavera Expedition Express v1.3 Serial : 01406f415539e6ec3506
Print Master Gold v3.0 Serial : PMW10-01YF5-4623NW
Print Master Gold Serial : PMW10-01YF5-4623NW
Print Workshop 2002 Serial : 131100621252
Propellerheads Reason v2.0 Serial : RSN200-0000-000201-ELNJ-6NX2-WU9K
Quark Xpress v5.0 Serial : 39173027QHSKKJF3199PYJX2
Quark Xpress Passport v5.0 Serial : 1111111111
QuickBooks Point of Sale v1.0 Serial : 66666-66666-66605-666662 Code: 66661-5066-66666-6663
ReachOut Enterprise Suite v8.0 Serial : 1031-0355-8001-2595
Rhinoceros 3D v2.0 Serial : RH20-0ETV-H2SQ-6H13
RoboHelp Enterprise 2002 R2 Serial : REF22-C3E40SHK
Roxio Video Wave Movie Creator v1.5 Serial : 1T-1BS52-ZS6ZL-9J82T
Roxio GoBack v3.0 Serial : UK-Q0DH6-GSDNY-B6WWT
Roxio PhotoSuite v4.0 Platinum Edition Serial : NB-UDX3H-QGQNX-SXH4H
Scansoft Omniform Premium v5.0 Serial : 8609A-k00-008469
Shop Control v5.0 BR Serial : 30348-211
SmartDraw Pro v5.02 Serial : SD-00-206000-000A-00000-50-21750
SmartDraw Pro v6.00 Serial : SD-00-000000-0000-0000-00000-00-00000
SolidWorks 2001 Serial : 9940-0826-5674-6593
Sonic DVDiT! PE v2.3 BR Serial : BDD8Z8TKTC4BJUHBQ
Sonic DVDiT! Professional Edition v2.1 Serial : BDD8Z8TKTC4BJUHBQ
Sonic MyDVD Video Suite v3.51 Serial : BDD8Z8TKR2MT4AZBU
Sonic Foundry Acid Pro v3.0 Serial : 7H-G9LMFN-FFP958-7L92LF
Sonic Foundry Acid Music v3.0 Serial : 7H-D74QKK-YQLW3Y-GKB8D5
Sonic Foundry Siren Jukebox v2.0 Serial : ZONETEAMROCKS©2001
Sonic Foundry Sound Forge v5.0B Serial : 3B-ZONETEMROCKS©2001
Sonic Foundry Sound Forge XP Studio v5.0B Serial : 3B-5NGJSM-JKHYVV-JPQ85F
Sonic Foundry Vegas Video v2.0B Serial : ZONE2342340
Sonic Foundry Video Factory v1.0 Serial : 1111111111
Sound Forge v4.5 / Disco 1 Serial : 105-0005741-354206
Sound Forge v4.5 / Disco 2 Acustic Mirror Serial : 150-0003185-460501
Sound Forge v4.5 / Disco 3 CDArchitect XP Serial : 140-0014716-353204
Sound Forge v4.5 / Disco 4 Acid Plug-In Serial : 210-0004936-227257
Sound Forge v4.5 / Disco 5 Noise Reduction Serial : 110-0007352-394605
Sound Forge v4.5 / Disco 6 Xfx 1 Plug-In Pack Serial : 160-1235394-569558
Sound Forge v4.5 / Disco 7 Xfx 2 Plug-In Pack Serial : 161-0003860-065656
Sound Forge v4.5 / Disco 8 Xfx 3 Plug-In Pack Serial : 162-0001164-344903
SPSS SigmaPlot 2001 v7.0 Serial : 1234567 License Code : 1234567
Statistica AX v5.5 Serial : AX908A290603AL CD Key: RVYW4DD5XC5X6X
Steinberg Cubase SX v1.0 Serial : 110000000
Swarshala v2.0 Serial : SS-3123-C123-0320
Swift 3D Dimensional Vector Graphics Tools Serial : T3DW100-16232-10223-20470
Swift 3D Dimensional Vector Graphics Tools v2.0 Serial : T3DW200-65700-95005-88056
System Architect 2001 Serial : C57W1-DWRNM-CEP2M-QADYX-17P47-3436K
Systran Professional Translator v3.0 Serial : 1-B160000-613
ThinkFree Office v2.0 Serial : TFW120-ER0055139120
ToolBook Instructor v8.1 Serial : 50111234567
TradePower Suite v8.1 Serial : D3D2FJA4H50X2
TronContatos v2.4A BR Serial : 12344321 / User Name : - ?? ??? ?????? ?? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ??????? -
TurboCAD Designer 2D 3D v8.1 Serial ; GP74TH
Ulead Cool 3D v3.5 Serial : 11105-03500-00015967
Ulead MediaStudio Pro v6.5 Serial : 11102-36500-00030506
Ulead MediaStudio Pro v6.5 Multilanguage Serial : 12202-26500-00048114
Ulead DVD MovieFactory v1.0 Serial : 11102-61000-00081685
Ulead DVD Picture Show v1.0 Serial : 11106-11000-00004148
Ulead DVD WorkShop v1.0 Serial : 96302-51072-24530822
Ulead GIF Animator V5.0 Multilingual Serial : 11103-85011-21226004
Ulead Photo Express v4.0 Serial : 11103-54000-00004380
Ulead PhotoImpact v7.0 Serial : 11103-07000-00001531
Ulead Video Studio v5.0 Serial : 11102-85000-00015330
Ulead Video Studio v6.0 Serial : 81102-86000
13939442
Unis?ntese Curso de Direito BR Serial : US416-1
Universal Translator 2000 Serial : KRA111464Y3QT
Vecta 3D Serial : IWKS/V3DS-7F9SL1-XAWLEE-39L0D6N
Veritas RecordNow MAX Platinum v4.0 Serial : SGW0C-DW0BZ-EEJWR-P000H-ETPZM
Serial : SGWOC-DW0BZ-EEJWR-P000H-ETPZM
Visio 2000 Professional Edition Serial : 123035-250002
Microsoft Visio 2002 BR Serial : KW77G-TBTQ2-3V7V6-9DWP2-98VDJ
Microsoft Visio 2002 Serial : dy6wq d3fyg v89by 8kpg9 8yw9m
Veritas Volume Manager For Windows 2000 v3.0 Serial : IJPZ-PPRK-NIB3-J6PC-IWG0-4963-P
Veritas Cluster Server v2.0 For Windows 2000 Serial : NJZZ-XCL3-VPZX-E343-FX6P-PNPVisual Cobol Serial : n953-qnpg-3rj 006205
Vue D?esprit v4.0 Serial : VUE4-32423-R-87283-131 / VUE3-45420-F-47850
Vue D?esprit v4.05 Serial : VUE4-32423-R-87283-131
WinDVD v2.3 BR Serial : NJZB3VEIWTK6RGT
WinDVD v3.1 Serial : YBHPK6AXK7A8R5D
Xara3D v5.02 Serial : X3D-1128-2800-0030
Xara Webstyle v3.0 Serial : 912565269169
Xara WebStyle v2.0 Serial : 7140-7506-6583
Webtrends Analysis Suite v7.0B Advanced Edition Serial : 70000HC-EGE-4H3632KB-2bM000E
WinTranslator v13.1 Licensee: PARADOX
English <> German RegCode: 00000xx000000
French <> German RegCode: 00000xx000000
Spanish <> German RegCode: 00000xx000000
Italian <> German RegCode: 00000xx000000
The program will start and will ask for license codes for dictionaries used: License Codes For Dictionaries:
Deutengl/Engldeut: 00000xx000000
Deutspan/Spandeut: 000000xx000000
Deutital/Italdeut: 000000xx000000
Deufranz/Franzdeu: 000000xx000000


ACDSee 2.41 : SpiritMaster, 386701868221327
Adaptec Easy CD Creator 4.0 : 110010629931
Adobe Acrobat 4.0 : AOW301R7136978-298
Adobe Dimensions 3.0 : DJW300R71017-86-723
Adobe Golive 4.0 : GJW400R2100006-625
Adobe Illustrator 8.0/8.0.1 (Upgrade) : ABW800R5311609-760
Adobe Illustrator 8.0/8.0.1 (Upgrade) : ABW800R7119160-874

Adobe Illustrator 8.0/8.0.1 (Upgrade) : ABW800X7102095- 685
Adobe Illustrator 8.0/8.0.1 (Upgrade) : ABW800X7102095-685
Adobe InDesign 1 : IPE100R99999999-364
Adobe Photoshop 5.0 : PWW501R0775586-656
Adobe Photoshop 5.0 : PWW501R4253082-629
Adobe Photoshop 5.0 : PWW501R5711695-809
Adobe Photoshop 5.0 : PWW501R6564142-360
Adobe Photoshop 5.0 : PWW501R8421441-371
Adobe Photoshop 5.0 : PWX501R1282278-119
Adobe Photoshop 5.0 : PWX501R1588743-798
Adobe Photoshop 5.0 : PWX501R3397588-963
Adobe Photoshop 5.0 : PWX501R3539527-536
Adobe Photoshop 5.0 : PWX501R5431808-744
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R0000001-837
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R0099288-998
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R0909444-247
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R1999777-419
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R2001191-482
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R2037105-580
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R4400210-129
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R5500900-549
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R7705501-405
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R7777031-316
Adobe Premiere 5.1 : MXX500R145503-500-448
Adobe Streamline 4.0 : SBW400U7102000-766
Andromeda Shadow : 8P51050073-0351
Anfy 1.4 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: yrl-9jajw-hhdjdfglgi+n9ldllhgmih
AstroWorld Suite 3.01c : 891-64469469850EAP
Asynchrophobia : 1472583699
Banner Maker Professional 1.2 : 621210451225
Bio97 1.10 : ASTAGA (D4C), 3273517416
Blade Pro 2.1.2 : 100034
Blade Pro 2.1.2 : 100037
Blade Pro 2.1.4 : 759823
BootMagic 1.0 : PM400ENWDL-003380
Bootmanager Bootstar 5.00 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: BM1-F4E0=-EB52I-A701
Bootmanager Bootstar 5.12 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: BM1-F4E0=-EB52I-A701
Bootmanager Bootstar 5.23 : N?v: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...] K?d: BM1-FAD8T-EB01H-A667
Bootmanager Bootstar 5.41 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: BM1-F4E0=-EB52I-A701
Bootmanager Bootstar 5.50 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: BM1-F4E0=-EB52I-A701
Bootmanager Bootstar 6.10 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: BM1-F4E0=-EB52I-A701
CacheX 2.02 For IE : SpiritMaster, CHFJAJCD
CD Box Labeler Pro 1.4.1.806 : N?v: Keldo K?d: GPS-283974-463962
Chesspartner 4.1 : 1234567890012345678900
ChromaPix 0.96 15b : TRPS 1998, 19334515
ClipCache 2.19a : E65FE577-DB7D6984
CompuPic 4.6, All Latest Builds : SpiritMaster, (phone) 6677558833, 3CSG02VWS5
Cookie Crusher 2.1 : SpiritMaster, 32235595
Cookie Crusher 2.5 : CZY, 19161693
Cookie Terminator 1.1 : SpiritMaster, 6784-8akX16
CookiePal 1.5c : SpiritMaster, 3591955
Copernic Plus99, 3.0 : 056-059999999
Copernic Plus99, 3.0.2 : 615-234427749
CPU Cool 3.07 : 14709990
Customizer 2000 for Win98 : 18121981
Disk Clean Up 3.5 : 3805489300
DNS Expert 1.3 : DXPW-4559-jr86-h969-zwiy
Draw4U 2.0 : SpiritMaster, 143-005735
Dreamveawer : DWW100-07785-53546-55079
Drive Copy Pro 2.0 : DC200ENCD-257435
Drive Image Pro 3.0 : DP300ENWSCD-101002
Easy CD Extractor 3 : SpiritMaster, 328478152967
Easy CD-DA Extractor 3.0.4 : N?v: Dexter K?d: EZCDDAX3-80686E88-6868B2B9-402
Easy CD-DA Extractor 3.6.0 Build 1556 : CZY, EZCDDAX3-E0F35BC1-C9EA2E08-261
Easy Tarot 1.11.22 : SpiritMaster, 328478152967
Easy Text 3.02 : ET*543122
File Chopper 2.8 : Tex, 92-90-22-08-00
File Protector 1.60 : Any Name/Comp.FP10-83-ZLB-0-D6743D484104A7-25
Fractal Design Poser 3.0 : FA300RAU0015692-YDAQ-001
Genesis VFX 1.0.4 : Serial number = 44444, Authorisation Code = 2077229778
GetRight 3.3.3 : 343556953905
GetRight 3.3.4 : 268554735020
GetRight 4.0 : 811910289477
Hardrive Mechanic : 65B10705
Headline Studio : HF01CNC-6966669-EYK
Image Converter 2.9.00 : 1535
Image Optimizer 1.02 : 976ciqui
Install Console Developer 1.0.0.8 : N?v: L!M!T [TEX] Jelsz?: MOGYXGQRKHJ
Install Shield Pro 5.5 : 564673897
Installer Vise 3.01 : N?v: Kooky [HERiTAGE] K?d: IVR400W7921285
InstallShield 2000 6.10 : ISCSL8-0100-999000TEMP
InstallShield Express Professional 1.11a : Telep?t? jelsz?: avellini
InstallShield Professional 5.xx : Telep?t? jelsz?: 0000000000005~
InstallShield Professional 5.xx : Telep?t? jelsz?: 111111111111~)
InstallShield Professional 5.xx : Telep?t? jelsz?: AAAAAAAAAK
InstallShield Professional 5.xx : Telep?t? jelsz?: aaaaaaaL
InstallShield Professional 5.xx : Telep?t? jelsz?: bbbbbbbE
InstallShield Professional 5.xx : Telep?t? jelsz?: cccccch9
InstallShield Professional 5.xx : Telep?t? jelsz?: kllllll
Install-US 3.x (All) : N?v: The Cracking Answer K?d: 23075859p
Installwatch Basic 1.1a : N?v: The Exterminators K?d: 238611891
InstallWatch Pro 1.2 : N?v: K. Wayne Eubank K?d: 18042427
Intellihance 4.0 : IWE-201-301-043-888777
Intellihance 4.0.1 : IDE-400-200-502-000004
InternetPhone 5.01 : V1Q7-SC97-NNNN-LX-0000-3BFF/A2BE
Invisible Pro 3.0 : FFFAAA-BFBF-FFAA-FBFB
Jammer 1995, Build 0809 : Shaligar^Lash, 1234567-2D503C3951
Java ************ It 2.0.2 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: 223c44js
Java ************ It 2.0.0 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: 223c44js
Java ************ It 2.0 : N?v: Shaligar^Lash K?d: 23325Cjs
JPG Optimizer 3.07 : AY8124
Kais Power Tools 5.0/5.0.1 Retail : KF50CCD-0027433-JEQ
Kais Power Tools 5.0/5.0.1 Retail : KPT-W500-DE-R-0478026350520
KPT Gel 1.0 : KG50WCD-0000642-NAY
Kremlin 2.21 : 4040053298
Lost & Found 1.01 : 0453-0000-0002-8279
Lost & Found : 0453-0000-0002-1462
Microsoft Office 2000 Premium : 16608-270-5737913-55596
Microsoft Office 2000 : MP4F9-W6C8V-HTCCT-T7M7R-Y7K3Y
MIRC 5.6 : SpiritMaster, 11170-1155048
MP3 CD Maker 1.31 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: 6876176569
NetBus Pro 2.01 : SpiritMaster, 1AAC6DD8
NeuroTran-2000 (2001 j?lius 22) : E6L-7LF8N-KCZHP
NewsGrabber 3.0.08 : Walhalla/ T, 126299186206
Num. Star Reader 14.0 : LMs43Fu8/ (upgrade to v 15.0)
Offline Explorer 1.2.182 : CHENZY, 375864-436593125-XP
Painter 3D : FW100NAZ0010091-FPPJ-001
Painter 3D : VA100RAZ0000498-CELW-001
PanOpticum Fire : Siege vagy 1999, 68716
Partitition Magic 4.0 : PM400ENWDL-003380
Partitition Magic 4.1 : PM400DECD-024414
Password 2000 : Regisztr?ci?s k?d: magicpassword
Password 2000 2.51 : N?v: Sempai^LasH K?d: 257855921780524846
Password Administrator 1.01 : N?v: Cissie Goldstein K?d: 196852611-CBBDA
Password Administrator 1.01 : N?v: DzA kRAker K?d: 256325518-78547
Password Agent 1.1.1 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: 12686131
Password Assistant 1.5 : N?v: !User334 K?d: 1164398
Password Bank Pro 2000 4.4 : N?v: Azrael C?g: Phrozen Crew K?d: 631-187-725-13777
Password Bank Pro 2000 : N?v: n03l T?rsas?g: Faith2000 K?d: 333-107-814-42179
Password Keeper 5.4 : N?v: n03l C?g: Faith98 K?d: 205294993
Password Manager 2.5.91 : N?v: MANiFEST K?d: 265732
Password Power 2.0.3 : psk1
Password Protected LockUp 2.6 : 91027TNT!PPLF
Password Tracker Deluxe 3.53 : N?v: frenzy K?d: PT-947-293371
Password Tracker Deluxe 3.61 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: PT-126-023803
Photoanimator 1.0 : SpiritMaster, KundaliniRiders Inc., HCI-300-429-871-728372
PhotoFrame 1.0.1e : The Brabo, Brabo (comp.), BCE-100-440-990-654321
Photoframe 2.0 Final : BDE-200-150-456-000100
Photoframe 2.0 Final : BDI-200-150-237-000100
PhotoJazz 1.0 : SpiritMaster, Private, MDW2-A5RR-AF3ZJ
PhotoSee Pro 1.0 : SpiritMaster, 284313623126323
PhotoTools 3.0.2e : HCI-300-429-871-728372
Plugin Manager 2.0 : LOMAX, KGSI00223ICNET
Poser 4 : XF83WBD-8473803-USE
QuadSucker Web 1.5 : SpiritMaster, wfqbpqbu
Quick Time 4.x : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: 0B51-3965-5305-E2F1-4F5A
Quick Time 4.0 : SpiritMaster, (Comp SeXBeeRAnDFuN.InC, 6F1D-3A09-3FBE-A0A2-2EF7
Quick Time 4.0 Pro : N?v ?s C?g: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: 126C-D4EE-2418-121F-8BEA
Raydream 5.0 : SW-400-1-4268-6394
RAYflect Phototracer 1.0.x : PTP-W-01-abt07wk-pg0q051-h3a0ajw2
Reg.Studio 1.01 build 110 : Alfred-EXE, RS14-4656-1169-9093-0288-0
Saved Game Manager 1.0b : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: OXv1-1L1r-ueZt-1316-eR6K
ScreenSaver Builder 2.2 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: 02084FF65ETNO90FCD155F1113
Serials 2000 : hackthis
Software Organizer Deluxe 1.2 : N?v: The Exterminators K?d: 636607654-731
StealthApp 1.0 : 1139-2463-0621
Teleport Pro 1.29.949 : SpiritMaster, Private, 2094255533
The Cleaner 2.1x : What you want, 999222999-1994
The Matrix ScreenSaver 1.4 : 77100491
Transparency : 3865-1-W-100-TLE-20150
TrayIcon Menu 1.0 : Site Licence N?v: Crudd [TeX] K?d: 386838-492661593-CN
TrayIcon Menu 1.0 : Single User License N?v: Crudd [TeX] K?d: 368867-492654942-BG
Tweaki for Power Users 2.2 : N?v: karpoff K?d: 92403063PES
Tweaki for Power Users 2.4.8 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: 198668106CED
Ulead Audio Editor 6.0 VE : 71102-36000-92123110
Ulead Video Capture 6.0 VE : 71102-36000-92123110
Ulead Video Editor 6.0 VE : 71102-36000-92123110
Ulead Video Studio 4.0.1.1125 SE : 78302-94000-99909925
Ultimate Game Cheating System 3.5 : CS2196
Ultra Edit 6.00c : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: ZJTBBXUD96789442
Ultra Edit 6.10b : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: ZJTBBXUD96789442
Universe 1.6.2 : draXXter, 1050267360
ViaVoice Millenium Edition 7.0 : RPA000049301
VirtuaGirl 1.18 : N?v: 20360 K?d: 43452
WebPhone 4.0.2 : Key: H925T842989AJ12D
WinAce 1.0 Final : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: ACEFYWE6EEQ9K9AR493
WinAmp < 2.25 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: 52173981
WinAmp Skin Maker 1.05 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: 7193621
WinAmp Skin Maker 1.20 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: 7193621
WinAmp Skin Maker 2.0 : N?v: Szabby [SCT] K?d: 4811403
WinBoost2000 Gold Ed. : SpiritMaster, 7W5I4-R473-NV16-9R7Y-A41F
WinBoost2000 Standard Ed. : SpiritMaster, 757516487
WinBoost98 1.24/2000 : CoKeBoTtLe99, 685275290
Window Blinds 0.99.1 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: WB-1vtfj1
Window Blinds 1.0 Final : N?v: +DzA kRAker SPECIAL LICENCE FOR THE FANS OF WINDOW BLINDS K?d: WB-dfj341
Window Blinds 1.0 Final : N?v: TOM&JERRY K?d: WB-bc1ecc90
Window Blinds 1.0 Final : N?v: THE TNT CRACK TEAM K?d: WB-3mc4a8n
Window Blinds 1.0 Final : N?v: +DzA kRAker K?d: WB-46b0935d
Window Blinds 1.0 Final : N?v: I HATE WINDOW BLINDS K?d: WB-3mbh239
Window Blinds 1.0 Final : N?v: FREE STARDOCK LICENCE K?d: WB-4encpd6
Window Blinds 1.0 Final : N?v: GIGEL K?d: WB-186d6044
Window Blinds 1.01 : N?v: Reanimator^LasH K?d: WB-j2e89f9Techsmith SnagIt v7.1.2

95023C166A78B161FA
7035E8393EFEB118F0
D29070225895B1390B

Ashampoo Privacy Protector Plus v1.041

SCM77E-232216-02F3
SCM77G-576189-0309
SCM77A-795431-02FC

CDMenuPro Business Edition 4.100

name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 05354-62900-56904-50206-1253644368

DSL Speed 2.07

name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: PJQ49US84OVD


No1 Video Converter 3.64

name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 118B49AD-518A7D86-4666343D-9B87CA2C
-02A9C650-F9FC0823-B4775AFA-39BB61A7


Advanced MP3 WMA Recorder 5.3
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 707F-0B62-1248-02A1

PhotoRefiner v1.2
766312545
1080250435
2890926145

BitDefender Professional Plus 8.0.137

B3342-5289F-D2AC7-79AEA

WinGuard Profesional 2004 Premium Edition 5.6.68

ppll0-23322-45r33-32dfr-r4465

Microsoft OneNote 2003

WFDWY-XQXJF-RHRYG-BG7RQ-BBDHM

MP3 Producer v2.37

name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 04-149709-80907554

BR PhotoArchiver v4.1.1

T5999440042
T2999140462
T4999359524

Outlook Password v1.2

name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 8D94-F730-5421-A199-4E4A-
7EC7-D998-1F6B-8300-A568-CCFF-7694-1AEB-2E5E

GetFlash v2.4.899

G5070F31385EF1B8+4527209

PHPMaker v2.1.0.1
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 85BB3D4F5B3A4AC0

PDF2Word 1.4

s/n: 35$$5#9931346957

PDF2Word 1.4

s/n: 88$$4#3946162822

ZoneAlarm Pro 5.1.033
3gvnq-kk5u3-srpm9-2keenv-pn14c0
4trt0-d5u6d-iaucx-ddts2b-5upt80
j96qq-j3s98-bduen-a95g67-1v4hc0

EzDNS v1.70
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: JBNLBTVJ4DEDGF30

Cam2pc v4.4.3
A8183815660ECD8DEE01D2CCC1D5F47C
3830D1EDC5F91313CAC5B34F2BA7F0CA


Steganos Internet Anonym Pro 7.0.5
s/n: 246-040-253-153-049

River Past Screen Recorder v5.1.2

s/n: S6D6CVWD5SWCV9SSTFAR8CRSDS5A5TB6SWTTDFFC

ACDSee 7.0 PowerPack
4QSD7H-33472-34DGSJ-DRXQDJ7-D76


Real Spy Monitor v2.15
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: NTZ7fVmf*{|*m{****

InstantGet v1.97
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 921fd1fdd7f15172c2b47abd2852f52a


HttpWatch v3.2.0.41
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 85226888

avast! 4 Home Edition 4.1.418
W1688298H1400A0506-L8J74MPB

avast! Pro 4.1.418
Server: S1232710R0000A0506-99P3PM45
Workstation: W0290883R0000A0506-DRELXMR7
Client: C5997468R0000A0506-NBLUUHJX

Sound Snooper v1.3
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 7502-5587-5313-ISIB

Sound Snooper v1.3
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 8978-3888-5313-HRAH

Microsoft FrontPage 2003
WFDWY-XQXJF-RHRYG-BG7RQ-BBDHM

Virtual CD 6.0.0.5
Name :crsky
Key: N569-N703-3C50-321C

Futuremark 3DMark05 Pro 1.0
DY7UK-HS5R2-3VZ4Q-QMADX
XWKDM-9U6S8-3LZ9Z-37ZWN
9HS5Q-LZ4U2-5A2LJ-KTRVN

Futuremark 3DMark 2005 Pro 1.0
HKDJ4-Z9UH3-W0M2Q-BT3YA
F5WK5-8QY7J-SPN5B-MVJ23
EK5AJ-Z4QBF-N0PKW-JLTKU
1BFEF-5M2V4-QBXEE-5QC0N

Futuremark 3DMark05 Pro v1.0
JZB6V-3LQB1-KDLZ0-YH6WK

Enfocus Instant PDF 2.21
STEZ704751736743
STEZ563914994931
STEZ693317906418

Clipboard Express Pro v3.1.8
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: GENHW7401096

Tribes: Vengeance
BUD8-TAB4-CUD8-BAX3-6987

SuperCleaner v2.75
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 2455-92092-1987-24794

PDFmachine 9.5
XxzFOpnn2uBNi4PJHeLwJw
DSL Speed 2.06
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: PJQ49US84OVD

eSan Audio CD Burner v2.0
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 8D9D-760A-07FD-C191-AD76-8796-BA47

ESan Photo2PDF v1.0
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 8D9D-8EA6-6507-D7CD-6254-CE69-487F

ESan MP3 Builder v2.0
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 8D9D-701C-4FB9-2C18-2EC3-1B52-5419

XoftSpy 3.45
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 0000000006-5238476333

Quark Xpress 6.0 Passport Multi
TVWXNX-XCUVE2-641HQH-TWK7GH-RKGV12-E1ETPW-14X57Y-38WRH

3D Geometrical Objects v1.4
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 1A4C1EB538

WinImage Professional v7.0.7000
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 99465347

System Mechanic Professional v5.0a
id: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 60585-P5010-2292997330

System Mechanic Professional v5.0a
id: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 60585-P5733-8152301337

Xilisoft DVD Audio Ripper v1.0.29.924
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 15941026900967127856517A-E271-5E

Shuttle FTP Suite v3.31

name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 1537645

Easy Audio CD Burner v3.61
id: spawn
company: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 312480045F1149058

Arial Sound Recorder v1.1.6
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: b3ktuNbb1vqv1VdYcCqUDswqVUxLd4JAiq

Macro Mania v9.3.8
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 80RB181015

Flash Decompiler v1.52
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 0RV03C-YXZF4Q-X995X8-13PXE7-AFG13T

12Ghosts Wash XP 6.0
Name: ttdown
s/n: dHRkb3duAPO9X4BEaBzk3WtmD0RoHOTda2YPRGgc5CBHNUYkQa y5O1L//yUxLi8wA
12Ghosts SuperGee Shredder 7.02.3738
q9Hh/Ell6eA2BYg/gSZ8daJDNK6qaYKZm4Y7S7x9LWCbeDVKfv+9uwW4S8WDX5sK
Note: Install. Run trial version first, exit reopen/reg.

12Ghosts SuperGee Backup 7.02.3738
gD27f1sv9bTMH4PJFTYVVgtxVsqzLRP2SP0o4bstP8cBFRXtAs tf80dsG/sDzZik
Note: Install. Run trial version first, exit reopen/reg

12Ghosts SuperGee 6.15
An8RtXKh/8noQWESxCgPamjgjo+S89CatgCk/OzUVUuvtQHnqBFdkC8aSyl0xcs4


12Ghosts Pro v21.60
Dbrjuq2YUI1d23T6IReUDI6EwyCUG1goqsPuwPS

007 Spy Software 3.32
Name: SoftReef Lab
s/n: 6934738S742343484217-5369029485

#1 DVD Audio Ripper 1.0.7
Name: MC707 [REVENGE]
S/N: 7DD46EFF-F01B1882-44BD0102-005EB126-
1BDEE3AF-0EE2B79A-0A720446-1B266BE1

ABBYY Lingvo 9.0
LMRS-9000-0012-0001-2722
LMRS-9000-0010-0001-1298

Aare AVI to VCD DVD SVCD MPEG Converter 6.1
ID: ANUDWSRWABTLVKONBPPQLWEBXSWHGJB
Key: 4zO8SoAKW2u0TXclN2DCg8eE4yTrhVOVimV8inW99CC1vNcS

Aare CD Ripper 3.1.1
Name: We Share It
s/n: CF0CA6ED

A Rob Fantastic MP3 Encoder 2.0
Name: crackerzcrew
Reg. Code :874858084

A Plus Web ScreenSaver 2.0
FCX474
XKM449

A Plus Web ShowMaker 2.0.0
LWR433
WRT474

A Musical Generator 2.0
Name: McClain
Company: UCU
s/n: 12345602


A Musical Generator 2.0.0.288
s/n:00000000


A Better Finder Select 1.2.1
Name: Wicked
s/n: ABFS-cp07-78376-xtrt-traw

Dream FlashSee v1.2
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: aac08-eaf45-d8e2a-86201

PowerArchiver 2004 v9.02
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: BC1E0069

ImTOO DVD Ripper v2.0.26.908
PRMERSIL2V4E7PNLUEF725AF-DABB-BEB8-29C4
ULSPUPROME5DFIDF3GB9E564-1623-149F-2649

CD Bank Cataloguer v2.4.0

s/n: 4513-4962-5391-7332

ACDSee 6.0.6.11 PowerPack
908-903-374-760-487-541
410-139-492-360-487-541
290-286-780-660-487-541
277-345-370-270-487-541

Add Remove Platinum 2004 v1.0.5
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 97445E767768C377

Alive MP3 WAV Converter Standard v2.3.2.9
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 10041-0B1EE-353D8

Magic DVD Ripper v2.1
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: BLQE60IO4B8YN8LJ6TEH1WGM98LRVRSearch Engine Builder Professional v1.87
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 4475437542003512505

PhotoMeister Professional v2.54
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 8D84-FED7-F62C-5D0E-C6AB-9620-266E

Acronis True Image v8.0.771
RF2TE-FDHUZ-3RJLA-9LQK4-FNZ75

Acv Lotto 6aus49 Pro v5.14 German
name : Team xRTC
s/n: 39696-53569-27057-85313-94455

Ashampoo Movie Shrink And Burn 2.10
MSB2AB-77X4D9-UBFC2X

Xilisoft Audio Converter v1.09.907
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 159410269009671278564250-62D7-76

HTMLPower 3.2
20D93E561983B0E4C7CCD8B34D7595A53CEA5A5AEE4102A3
479C5323E295FB4AC43D2007283B2F77097C94B8E8E472A5

Browser Hijack Recover 1.0
1703-4123-YVT7-8JEF-W966-ICAY

Ace DVD Backup SE v1.2.11

s/n: 4HJM5-CXF24-LY89T-S44PN-19KBF

Ace DVD Audio Extractor v1.2.2

s/n: 4HLM6-DZG24-NZ89U-T54QP-19LCG

#12 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:25 PM

Advanced PDF Tools v1.3
3742827652366136

AT Screen Thief v3.6.1
7ENEWGFIW857

Alive Internet Eraser v1.3.2.8
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: 1004F-359A4-8ED41

DU Meter v3.06.174
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: D4-VOP-0E688BBF-AEDB4B6A

Net Control 2 v4.00
name: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...]
s/n: FOoiOLMjIqCqNQRbGYOGPVEvwTvzvweZLBus
YCPsZABRHdHdPVHmJhVEYFyEOb

FairStars Audio Converter v1.41
´p/n: N1586088
s/n: 71192743453A4641

Xara Webstyle 3
9609-6378-0427

AudioJack v1.40
7CE044-366535-BHQ4EX-42X45U-A6AHV9

QuadriSpace Presenter Pro v2.4 R4
RJ560JJI3U1FJ1RK

HttpWatch v3.2.0.39
8-18723959

DRS 2006 Internet Broadcaster
RA6KN-AM4DH-32335-VDABQ

EJ Technologies JProfiler v3.1.2
A-GAiN#54114F-1f0ed1bnk1vsg#9915


Spyware Doctor v2.1
E43A-41D0-406D-F1FC-A957-F03E-422A-DBC4-34BD-DE8A


Macromedia Contribute 3.0
CTD300-55335-93624-31124

HT Video Editor 6.1
69473-05973-45350-8365d-e355e

DVD PixPlay 1.22
dpp17ead2010418719028111010ff8bd5351j

Ace DVD Audio Extractor 1.1.8

s/n: 3DTU1-ZGO73-UH38Q-B03LW-68HKO

Cirond WinC 2.1.1476
name: spawn
company: nmteam

s/n: 64EA5FB7-0001-DD4FDAD0


Active Desktop Calendar 4.31.040816
347488-E65B4D4-168

Helium 1.8.4008
name: spawn

s/n: 00636C002FA16C0CE466 or
s/n: 00641D7721A36F09E914


Zend Studio 3.5.0 Final
Name: SilentForceX
Serial: DBC8A5D942106635

Zend Studio 3.5.0
DBF7BA6F78203769 or
name: UnderPl
s/n: 46F2F9B010384545

Catwoman
DZUU-HZEQ-K2NZ-DZZZ-ATEQ
HMQY-DWIG-URBN-GDBK-67TS
Q5RH-PQCX-SEIH-SYNN-CBRM

Ahead Nero Burning ROM v6.3.1.20 Enterprise Edition
1A21-0009-6030-2374-1981-4697

Ahead Nero Burning ROM v6.3.1.20 Ultra Edition
1A23-0009-6030-2276-1072-5536


ImTOO DVD Ripper SE v2.0.22.801
12346023511286608619D385-AE85-1784-205B

High Power Encryption v4.0
07164418071369245371

DVD Mate Deluxe 2.6.8.10
CMA728DF0ATF7


FinePrint pdfFactory Pro Enterprise v2.26
GAZG-R4BF-2PNC


River Past Audio Converter 5.0.4

s/n: SE5WTFSTDBCCVTDVW9A96TETBDF6SVWSS7TA5CCB5BSCFF
Ace DVD Audio Extractor 1.1.6

s/n: 3DTU1-ZGO73-UH38Q-B03LW-68HKO


Smart Video Converter v1.5.11

s/n: 1CPT0-YDM61-RG26P-Z91KT-56GHM


Taskbar Manager 2.5.4
N2aDouBKPX3xgoul

Taskbar Manager v2.5.4
KDFrT1729hnnAICj

LeapFTP 2.7.5.610
KBC9-KJ0S-R6TN-FUML
OPS0-PU8C-X4HU-ECLR

Magic: The Gathering - Battlegrounds
VE4S-UTQ7-WQK2-GV5Z-H5EC-RNMB
8DEV-NG6A-3B26-2EKL-LJWY-LNNB


Techsmith SnagIt 7.1.1
3AF14FCF0A5AB15111

Real Spy Monitor v2.08
name: nmSpAwN
s/n: EJVYPli

Super Mp3 Recorder Pro v6.0
6a14526812526e1a3774

Turbo Searcher v2.10
name: nmSpAwN
s/n: 2EF83673DA75FA9DHT Photo DVD v3.0
64303-01193-64891-3c83c-62196

HT Photo DVD v3.0
04672-41851-04560-fbf38-65166

X DVD Ripper v1.2.1

s/n: 1CUD7-YNW25-HO71P-G28KU-75GNR

Easy Keylogger v1.3

Bandwidth Monitor v8.0
ENT-5OHYQQNDYCA7WJVK40RJ84A000943

Bandwidth Monitor v8.0
ENT-5UFAQEM630G4ASK3DNFG8VR9A0AE2


Insane
NTNE-EED8-WG2A-76MW-A4
N7NE-EED8-WQ2A-76MW-A4
K52B-HRDM-ZV39-X6H6-B5

Genie Backup Manager Professional 5.0.4.1258
Name: FORMAT
s/n: GBMP-33508951FA32A595

Hide Window Now v1.2
A159-W74F-56SR-C8Z4


Army Men 2
FG-W95-V030-GWL1


WinBoost 4.88
Name: format
s/n: yb2i3t-8y8mn4c3-7q6b36
s/n: vn3t3t-6x6mt5i7-5h2a54

?pera 7.54 Final + Java
Key: w-3wiYR-YH7jM-hnVPn-uAr8K-FMsRL

Easy CD-DA Extractor 7.1
4061-9177-1289-1786

Easy CD-DA Extractor 4.7.1
0531-1639-6847-7067
6400-4526-3643-1180

Barefoot IP Monitor v4.3
name: spawn

All Sound Editor XP v1.0
AG11C-10BDC-2004

InstallShield X Professional 10.0
APFADA-0600-NNN6697013

InstallShield X Premier 10.0
QRA1JM-PSGR-ZZZ1048185

InstallShield X SP1 v10.01 Express
QEA1JD-CMPG-YYY4480728

InstallShield X SP1 v10.01 Premier
QRA1DM-PSGR-ZZZ2961433

InstallShield X SP1 v10.01 Pro
APFADA-0600-NNN2986560

InstallShield X v10.0.Professional
APFADA-0600-NNN8530475

Easy Audio CD Burner v3.52
31246864467145727
30040273b5c126227

Doom 3
A8W9-868J-DU64-YPFA-FE

Doom 3
VMKX-VWKF-EW8G-EYH7-DC

Doom 3
7YBG-GCAQ-9SXZ-V726-78

Doom 3
ECEG-42Q5-EEQ3-W5C8-53

NeroMIX 1.4.0.22b
1A23-0009-0030-1253-6907-3061
1A23-0009-3030-2413-6907-3956
1A23-0009-2030-1540-8927-0555

Internet Form Hunter v1.2
name: wareznik.6x.to
s/n: 6177-A38A-7140-7EA0

MailBell v2.13
GQVDN-NELGO-BFI-GUG

Acronis True Image 8.0.0.764
WQLY8 ZETYT VS7GN QFAP7 5D4VG

AutoRun Assistant v2.9.1
name: wareznik.6x.to
s/n: 7N15160S66-647702389

Sygate Personal Firewall Pro v5.5.2637
s/n: G4805555-90614175
serg code: 90RO53EM

InstallShield X v10.0.Professional
APFADA-0600-NNN2145848

No1 Video Converter v3.4.9
name: wareznik.6x.to
s/n: 199C8F1C-CCE0FA8C-B1A0F062-D25190A9-AABE5D49-5EB5D3EF-
CD5BDD06-F8841330

KC Software VideoToolbox v1.0.0.58

s/n: 6109007708108409206409413009


KC Software Ignition v2.7.0.41

s/n: 610900770810840920640941300980661

Ace DVD Audio Extractor v1.1.4

s/n: 4HLM6-DZG24-NZ89U-T54QP-19LC

Ultra DVD2Mp3 v3.8
nmae: wareznik.6x.to
product number: F5616042
s/n: 6317-1E34-3F34-3435

FairStars Audio Converter v1.4.0.5
name: wareznik.6x.to
product number: U9884874
s/n: 761D-163F-433E-3539

SystemTools Hyena v6.0B
name: wareznik.6x.to
s/n: 1h0h-7ja0-1gf3-258k

Active Desktop Calendar v4.3.040726
474298-ED58992-858

PowerPoint to Flash 1.6
D93A-276E-B8E2-66C7-DB0F-B387-C636-4E30

TheSpywareKiller 1.0

s/n: 831c0295d43ad9eeda64e00e587c3e90

Raxco PerfectDisk 6.0.0.34
BAF894357ABDB426

ColorImpact 2.7.1.366
name: freeserials.6x.to
s/n: CI2CB42A6E648544696848957C4B1B1F10C

ColorImpact 2.7.1.366
name: wareznik.6x.to
s/n: CI26E3251AA1A210E8DACB27DB30CEC46F5

Kerio Personal Firewall 4.1.0 Beta 5
30411-A1TV9-54C96

Winamp 5.04 Pro
Name: thexfile
Key: 1SYU1-1EDKU-V6RPE-Q4N52

Full Video Converter 2.8.9
User Name: FVUS#TEAM-QUARTEX
Password: 23081958560603194460

Aye Shutdown 5.86
Name: TEAM QUARTEX
s/n: RNWNGTBHZEZWXF

Tray Helper 4.3
name: nmteam.6x.to
s/n: 003-5411-1366-2264

Tray Helper 4.3
name: gamer.6x.to
s/n: 533-5611-0466-6286

Tray Helper 4.3
name: freeserials.6x.to
s/n: 524-4211-1367-3252

MedianSoft Joiner-Converter 2.6.5
name: freeserials.6x.to
s/n: 8AA38QS3D585A28S

MedianSoft Joiner-Converter 2.6.5
name: gamer.6x.to
QW47L574D7WWTA84
MedianSoft Joiner-Converter 2.6.5
name: nmteam.6x.to
s/n: 7284FAQ8QSQ8ASWF

HttpWatch v3.2.0.38
81137986472

Cookie Editor v1.8.5.433
CD3U-E2FJ-7467-00AB

ACD Systems ACDSee v6.0.6 PowerPack
494-267-345-060-487-541

MedianSoft Joiner-Converter v2.6.5
name: wareznik.6x.to
s/n: A72431DLS27QQ7AD

Tray Helper v4.3
name: wareznik.6x.to
s/n: 093-3211-0477-6232

CDMenuPro 4.00.06
name: badboys.h11.ru
s/n: 50053-38322-59734-50206-1855241182


CDMenuPro v4.00.06
name: badboys.h11.ru
s/n: 52825-04082-32827-50206-1751215315

Picture Vampire v1.15
name: badboys.h11.ru
s/n: Pic4-57275erpe-E213

Adobe Premiere 7.0 Pro
1132-1381-7346-2847-2617-6783

Nero Burning Rom 6.3.1.17 Ultra Edition
1A23-0009-2030-2249-6503-0827
1A23-0009-3030-2290-1981-5296
1A23-0009-4030-1990-2284-6712

Nero Burning ROM 6.3.1.17
1A25-0806-7130-1286-1970-7869

Nero Burning Rom 6.3.1.17 Enterprise Edition
1A21-0009-4030-1586-1880-0860
1A21-0009-9030-1773-6402-2761
1A21-0009-7030-1651-0264-1734

Soldiers: Heroes of World War 2
PU5CGY-2VFKAC-N9Z8SZ-3CYURQ
JA8KAN-DL2CJZ-B5CHUN-5E75YS
note only works with PROPER release!

Registry mechanic v3.0
097F-8CE0-A292-BE6C-834F-9A22-41A8-AF3C

Download Accererator Plus 7.2
A62815423RUDZJJEOMX193
D044D742900E5526F9BB8A7CC9D5850D


Ashampoo SeeYa v2.2.0.5
SEEYB1-77648C-V76781
SEEYB6-7735BA-V06D38

Ashampoo Privacy Protector Plus 1.04
SCM77A-082560-02F4

Ashampoo PowerUp XP 2.10
PUP93C41B6D2090327
PUP11C9A36AB7B0337

Ashampoo Photo Illuminator 2.1.0.1
APHIB4-7773B1-V00200S
APHIB3-775519-V48242
APHIB4-77083E-V02572

Ashampoo MP3 Check & Convert 2 21
MCC77BV02342370307
MCC77BV3362174030f
MCC77BV6678606031a

Ashampoo Illuminator 1.53 SE
ANO77AU8S0M4V30374
ANO77AB7K3V6S10363

Ashampoo CD Recording Suite 4.0
CDR4A1-773766-V42330
CDR4A5-774812-V21D90
CDR4A6-774874-V40BA6

Ashampoo PowerUp Deluxe 2000
PUP77B-923506-030b

Ashampoo Photo Illuminator 1.5
ANO77A-940307-02f1

Ashampoo Photo Illuminator 2.1.0.1
APHIB4-7773B1-V00200
APHIB3-775519-V48242
APHIB4-77083E-V02572

Ashampoo MP3 Studio Deluxe 1.036 se
AMS77A815E9A1Q031e
AMS77ADAA1B54N0332

Ashampoo MP3 Check & Convert 2 21
MCC77BV02342370307
MCC77BV3362174030f
MCC77BV6678606031a

Ashampoo Mail Virus Blocker 1.02
MVB77AJ3T2R3J00366
MVB77AD2Q8V1Q0036b
MVB77AJ1E0P0J2034e

Ashampoo Mail Virus Blocker 1.01
rth77 Code: MVB77AZZCQ41IZ038A

Ashampoo Media player 1.85
AMP77A-920021-02e8

Ashampoo Movie Shrink And Burn 2
MSB2A5-77HS54-KHTCBP

Ashampoo movie shrink & burn 2
MSB2AB-77X4D9-UBFC2X

Ashampoo Movie Shrink And Burn v1.0
MSABAR-7752E3-4902E7

Ashampoo UnInstaller Suite Plus 1.32
UNI77C-364719-0308
UNI77C-358083-0305
UNI77C-837217-0306


Norton AntiVirus 2004
VH4V-TYK3-VBBC-VFR2-BXKK-BH9X

Norton Antivirus 2005 PROFESSIONAL

S/N: V4TX-J9GJ-JBBD-2TBM-V4GW-WKVQ
Activation Key by phone : B9C8-1DDB-CB3B-5937-7CA1-BAFA-C2E7-346E-7B

Trojan Remover 6.2.7
00000G-Q1344A-XJMJC9-MCFC8D-BDJ489-1839FF-V5J176-F9T1G6-ACC8TG

HelpBlocks v1.11
name: badboys.h11.ru
s/n: BF7D1163-BB637DD4-3BF93228

Intervideo WinDVR v3.0.79.81

password: badboys.h11.ru
License: VVXEK87D-TWG6UTZ2-JQ429TQA-ZF8MLG4J
Visa Card: 0760

Intervideo WinDVR v3.0.79.81

password: badboys.h11.ru
License: VYJX857D-EKHNETZ7-HN5D7EDM-BW9MGYVX
Visa Card: 3460

Tag & Rename 3.1.5
Name: badboys.h11.ru
s/n: TR-MJhGpnhpUF-UKHkgPnH-HFhUE50PsEposting.php?mode=quote&p=4704
IsoBuster Pro 1.6
ID - EminemIS® - -_9FBRQYEEEOJ3WRV9B
s/n: D2E28979-3DCDCDEA-066B3224-F2998789-9002B48F-83527980

ACDSee Classic 2.44
479 379 260 235 776 541

Xplite Pro 1.3.0246 Final
Name: Jason Miller
Lisence : 8649-6911-1712
Key: wwjx9zugz7gh

NOD32 2.000.11 Beta
Username: FRTRIAL - Password: 2c6ewt546c
Username: AV-2087546 - Password: 9utprjr8cj

GetFlash v2.0.689
G3823F7326538488+346-159

Settlers 4
1576-5655-3355-6565

Adobe InDesign 3.0 upgrade from PageMaker
1037-0952-8101-2919-1978-0589

Adobe InDesign 3.0 upgrade from InDesign
1037-0634-6593-8319-9212-7190

Adobe InDesign 3.0 Standart
1037-0817-8931-8511-4684-6923

Adobe InDesign CE 3.0
1130-1930-6171-6813-8100-8635

Adobe InDesign 3.0
1130-1161-9914-6761-3646-2654

Adobe PageMaker 7.0
1039-1121-2998-7586-7388-7545

Adobe Illustrator 10
1034-0024-3432-1431-1994-8107

Backup DVD Professional 2.03

s/n: KHEFB-8KOZN-HKOUT-ATCUN

Hero Video Convert 2.7.2
name: badboys.h11.ru
s/n: 771s-5353-r753-7937

AT Screen Thief 3.5.2
5TZX5SP8D9

PDFcamp Pro 2.1
44$8s&kiy04¤B9)8B3
80$8H&0?&Mjc#Gt8Rn


Magic Utilities 2004 3.10
name: badboys.h11.ru
s/n: GGCDJGEX


Opera 7.53
w-B6wCr-jQURj-FtCbb-6dAiX-nMRrF

Opera 7.53
w-i7Bst-CCvLm-u3udc-jRbCV-WDK7f

Opera 7.53
w-srJXS-FstBA-HhJan-KUkNL-nKvWP

NewsReactor v1.0.8909
name: badboys.h11.ru

s/n: 3809664337-2243105554-1040663549-993870024-3202158562-997515425-2689854235-1744901785-316666612-515469643

Adult PDF Encrypt v2.2.0
QBTXMUORIWKIQDNC

WinBoost v4.84
qx8e6r-3y8bw7q6-6h2a64

Aurora Media Workshop v2.1.2
name: badboys.h11.ru
s/n: CC2B9B61-D26176E0-B2C66748-EFF63484-043C16C0-5BB91FAF-78DD84FD-F911D1C1

Inzomia Viewer v2.52
89751-923919-91500

Spam Manager Personal v1.15
name: badboys.h11.ru
s/n: C6U006D5556

ZoneAlarm Pro 5.1.001 Beta
4fv6s-ntpc7-62u67-38t21e-2tg600Arial CD Ripper v1.3.54
name: badboys.h11.ru
s/n: 24a3c21f4324619cbda5a70fa1dadd34


Copy and Restore v1.02
name: badboys.h11.ru
s/n: 2916000L096


Triple Play Baseball
8587-3063701-5510426-1603

Tiger Woods PGA Tour 2004
94P7-R3NB-RAEA-NFLY-H9CJ

Tiger Woods PGA Tour 2003
4F9W-7Y93-5VFU-T94T

Tiger Woods PGA Tour 2002
4193-6585682-5229172-6752


Theme Park inc.
4814-2931490-0744767-7100

The Sims - Online
XBWH-Z6BH-C72U-RJE2

The Sims - Deluxe Edition
3985-0109030-9255213-3245

The Sims - Vacation
9103-1413665-1886672-0001

The Sims - Unleashed
6140-9225661-2997074-5908

The Sims - Superstar
4460-3701593-1800154-0111

The Sims - Makin' Magic
93V5-QQEC-B653-Y5BL-G6EV

The Sims - Livin' Large
3487-2527009-9812700-5043

The Sims - House Party
6721-7534921-7012412-2265

The Sims - Hot Date
4573-0643532-7017412-0216

The Sims
209484-811213-096020-3077

Superbike 2001
7225-9131710-7020341-1341

Sub Command
7347-0189591-4775017-6957

Sim Coaster
7615-8557205-4596855-3683

Sim City 4 - Rush Hour
5ZY8-53Y6-F9V9-MAR9-NYMC

Sim City 4
BQJF-757S-AJYN-2QVX

Sid Meier's SimGolf
5968-7064616-1094624-5272

Shogun Total War - Warlord Edition
6870-5569075-5100389-8171

Shogun Total War - Mongol Invasion
8780-1512818-7698290-8457


Shogun Total War
2569-6950830-5261030-7049

Rugby 2004
BAEN-NNQP-S5D9-3HEM-N9B3

Nox
438617-278568-058194-2662

Nhl 2004
NBNW-J2JL-ZMET-63W9-8WES

Nhl 2003
BM39-LBK7-QAF3-F5TS

Nhl 2002
9970-9275200-3946520-2677

Need for Speed - Hot Pursuit 2
RUYP-T7FY-ZJMQ-TNQD

Nba Live 2003
9LS5-WPB5-5AUG-5NPH

Nba Live 2001
2290-6392292-5984659-0780

Nascar Thunder 2004
B2FP-FC6T-SJX9-WKEK-U6BM

Nascar Thunder 2003
FPRP-VRHH-6T9A-QV5M

Fast Defrag Professional v2.18
4596-7576-4331
4218-2658-6560

Asterisk Password Reveal 2.0
Name: TEAM DUST
Company: 2004
s/n: 360005644370934

Color Impact 2.7.0.363
name: badboys.h11.ru
s/n: CI2-5DD8CC2D-17EF3882-B9CAE972-9E964A7F

TheSpywareKiller v1.0

s/n: 404ac77dc95fb9ad466e2d1eecad6eb6

WebSpeedReader v8.5.14
name: badboys.h11.ru
s/n: Tg!3Yy)JIu_BKcMemoriesOnTV 2.1.7

s/n: 035A0526D94218F3

IP Messenger Spam Blocker v1.5.0.1
name: spawn

s/n: f5f72aec8d3107fd103f081bac3f187f

Adult PDF Password Recovery v2.2.0
TCVXKEDAJJTEQTQW

Extensis Photo Frame 2.5
BFI-250-904-746-215335
BFE-250-009-678-483948
BWI-250-427-417-179978

Norman Virus Control v5.70 R11
EQPSDDVR9A5S3AQ7INUK9QQFE

Virus Control v5.70 R11
7I7SC8HTNUX3B68MPPQ6JVY2E

Microsoft Plus! Digital Media


Adobe
3D Studio Max R2 Serial : 661-93842762 Key : V13M CODE : 039120D
3D Studio Max R4 Serial : 226-19791979 CD Key : XLSQBQ
ACT! v5.0 Serial : 26E2T-F2NSM-P4PEL-6CQP3
A.D.A.M Interactive Anatomy Serial : AIA16662314915 ou AIA1113334259
Acompanhamento Processual Sintese 2001 BR Serial : 1234 Usu?rio : ADMIN
Adaptec Easy CD Creator v4.0 Serial : 110010629931
Adaptec Easy CD Creator v4.02 Serial : 110010629931
Adaptec Easy CD Creator v4.02D Serial : 110010629931
Adaptec Easy CD Creator v4.03 Serial : 110010629931
Adobe Acrobat v4.05 Serial : AOW301R7136978-298
Adobe Acrobat v5.0 Serial : KWW500R7150122-128
Adobe Acrobat Capture v3.0 Serial : WCA300K4062001-422
Adobe After Effects Production Brundle v5.5 Serial : EWW470R1001999-030-259
Adobe After Effects v5.0 Serial : EWW470R1001999-030-055
Adobe Acrobat Capture v3.0 Cluster Serial : WJW300R1229020-850
Adobe Font Folio v9.0 Serial : CDW900R7100081-102
Adobe FrameMaker v7.0 Serial : 103012088265345892877077
Adobe GoLive v6.0 Serial : 1033-1127-2515-4365-9787-1611
Adobe Illustrator v9.0 Serial : ABW900R71111141-999-830
Adobe Illustrator v10.0 Serial : 1034-1003-4400-0000-1115-2040
Adobe Image Styler v1.0 Serial : FJW100R7103736-382
Adode InDesign v2.0 Serial : 1037-1206-1879-8486-1803-3172
Adobe Livemotion v1.0 Serial : GDW100R7100002-687
Adobe LiveMotion v2.0 Serial : 1038-1122-4403-2805-2740-1096
Adobe PageMaker v6.5 BR Serial : 03-5004-201500745
Adobe PageMaker v7.0 Serial : 1039-1121-2998-7586-7388-7545
Adobe PhotoShop Elements Serial : 1057-4422-1198-0751-6983-5530
Adobe PhotoShop v5.0 Serial : PWW400R7106337-339
Adobe PhotoShop v5.0 BR Serial : PWW500X7151515-015-430
Adobe PhotoShop v5.5 BR Serial : PWB550E7100088-110
Adobe PhotoShop v6.0 Serial : PWW600R7105467-948
Adobe PhotoShop v6.0 BR Serial : PWW600R7105467-948
Adobe PhotoShop v7.0 Serial : 1045-1209-6738-4668-7696-2783
Adobe Premiere v6.5 Serial : MBE600R7100024-900-960
Adobe Type Manager Deluxe v4.1 Serial : AWW410R7507863-892
Adobe Type Manager Deluxe v4.11 Serial : AWW410R7507863-892
Ahead NeroMix v1.12 Serial : 1200-0000-0065-0000-0000-3882
Alien Skin Splat v1.0 Serial : CHDDEFGHGCFE
Alien Skin Xenofex v1.1 Serial : DILMEEFOHMOC Name : Bad Boy ® CD
Allaire Cold Fusion v5.0 Serial : CF50ENT-2607200099
Allaire Jrun Enterprise v3.0 Serial : JR300EE-9900-6270-0000
Andromeda ScatterLight Lenses Filter 2002 Serial : 2PF0400031-0183
Aplicativos Comerciais 2001 Serial : 3724128
Aplicativos Comerciais Ordem de Servi?os Serial : 1015036
AutoCAD Lite 98 Serial : 160-10598913 CD Key : SS2L
AutoDesk AutoCAD 2000 BR Serial : 112-11111111 CD Key : 5X8NUG
AutoDesk AutoCAD 2000 Serial : 112-11111111 CD Key : 5x8nug
AutoDesk AutoCAD 2000i Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
AutoDesk AutoCAD Architectural Desktop R2i Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
AutoDesk AutoCAD Architectural Desktop R3.3 Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
AutoDesk AutoCAD LT 2000i Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
AutoDesk AutoCAD LT 2002 Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
AutoDesk AutoCAD MAP 2000i Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
Autodesk AutoCAD Overlay 2000i Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
AutoDesk Building Mechanical v2.0 Serial : 400-00436865 CD Key: VQVR56
AutoDesk Building Electrical v2.0 Serial : 400-00436865 CD Key: VQVR56
Autodesk Building Mechanical v1.0 Serial : 400-12345678 CD-Key : T4ED6
Autodesk Building Electrical v1.0 Serial : 400-12345678 CD-Key : T4ED6P
AutoDesk Inventor M5 Serial : 112-1234567 CD Key: 123456
AutoDesk Inventor R3 Serial : 202-12345678 CD Key : G4ED6P
Autodesk Inventor R3 Serial : 456-78901234 CD Key : 8QPM2M
AutoDesk Inventor R4 Serial : 202-12345678 CD Key : G4ED6P
AutoDesk Inventor v5.0 Serial : 444-44444444 CD Key : XA2ZDX
AutoDesk Land Desktop R3 Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
Autodesk Map Series v5.0 Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
AutoDesk Mechanical 2000i Serial : 999-12345679 CD Key : 9XEV61
AutoDesk Mechanical Desktop R5 Serial : 999-12345679 CD Key : 9XEV61
AutoDesk Mechanical Desktop R6 CD-Key : 400-19791979 AuthKey:TLSQBS
AutoDesk QuickCAD v8.0 Serial : 400-43166018 CD Key : 29SN1H
AutoDesk Volo View v2.0 Serial : 400-12345678 CD Key : T4ED6P
Avery Zweckform DesignPro V3.50 Multilanguage Serial: DPDEU-3502930-W123456-V
BackOffice Small Business Serverv4.5 BR Serial : 420-0000007
Balc?o eletr?nico Serial : 0C7-875 Nome : Compania Brasileira de Telegrafos ID : 33.271.644/0001-73
BioMed : Urology Serial : 0930JNNCL
Boris FX v3.03 For Premiere Serial : RJ9100-5C756I2-61119
Boris FX v6.0 Serial : 123456-123456-12349
Boris Red v2.5 Serial : AG0303-0644777-15M17
Borland C++ Builder v5.0 Serial : 111-111-1111 CD Key : 4eb1-2301 ( Depois tira os 1 )
Borland Delphi v6.0 Enterprise Serial : z9j8-pum4n-c6gzq CD Key : rw2-7jw
Borland Interbase v5.6 ID: 50-55-VAR-10267 CD Key: 4-9-12-0 (Windows)
ID: 30-55-VAR-10268 CD Key: d7-9-12-0 (Solaris)
ID: 60-55-VAR-10269 CD Key: 68-a-1e-0 (Linux)
Borland JBuilder Enterprise v4.0 Serial : xa22-?hrs5-2ubgs Key : f2j-46g
Borland JBuilder Enterprise v6.0 Serial : W9?A-GNMUA2-ES?KCN-HCMD Key: CH4-FAQ
Borland Jbuilder v3.5 Professional Serial : XA33-?2XTT-RPVB9 Code : 5P7-?RZ
Borland Kylix v2.0 Enterprise Serial : x9jr-j24kp-54p6c CD Key : ffp-xmg
Brincando de Microk? com o Daniel Azulay BR Serial : 939CQ-DKVBR
Burn & Go 2001 Serial : ht006-004970-0409f1fcf
Caligari Truespace v6.0 Serial : 8040701010404
Cakewalk Pyro 2003 Serial : CWPY2.00-006173
CakeWalk Plasma 2003 Serial : CWPL1.31-022587
CakeWalk Club Tracks v2.01 Serial : CWCT2.01-006589 CD Key : 428-270396-5034
CakeWalk Home Studio XL Serial : CWHX1.02-002397
Cakewalk Home Studio 2002 Serial : CWHS1.02-002688
Cakewalk Guitar Tracks Pro v2.0 Serial : CWGP2.00-003246 CD key : 10-cwgp2.00-30c
Cakewalk Music Creator 2003 Serial : CWMC1.10-088482
CakeWalk Music Creator 2002 Serial : CWMC1.00-009642 CD Key : 646-107850-4758
Cakewalk Plasma 2002 v1.02 Serial : CWPL1.02-001778
CakeWalk Pyro MP3 CD Maker v1.5 Serial : CPWY1.50-009332
CakeWalk Sonar XL v1.0 Serial : CWSX100-009999 CD Key : 931-100812-0726
CakeWalk Sonar XL v2.0 Serial : CWSX2.00-002841
Caligary TrueSpace Designer v5.0 Serial : 7376830971271
Canvas Pro v8.0 Serial : W121*LXOIK1005162
CD Labeler v2.1 Serial : 972-7967-147
Cebas Final Render Stage v1.0 Serial : TRINITY/CDKEY: 4QPG
Cebas Final Render Stage v1.0 Serial : Trinity CD Key : 4QPG
Central de Cores Brasil BR Serial : CS00004532
Checkit Suite v6.5 Serial : TC-025045
Clarion v5.5 Enterprise Edition Serial : 858992-ANW
Click'N Burn Pro v2.01 Serial : CB20-AB-019652
Cold Fusion v4.5 Serial : CF40E-011328753811 Unlock : 11873583
Compaq Array Visualizer v1.5 Serial : 33206-050-0010743-00007
Connectix Virtual PC v4.0 Serial : VPW4-0451-1439-3481-6241
Cool Edit Pro 2000 Serial : Q17EXF5U Name: MFD Corp.
Corel Bryce v5.0 Serial : BF50CRD-1257022-WDB
Corel Draw v10.0 BR Serial : D10NR-3284253T76
Corel Knockout v2.0 Serial : KO20CRD-0019351-RKU
Corel Painter v7.0 Serial : PF70CRD-2564458-SZH
Corel Draw Graphics Suite v11.0 Serial : DR11CRD-0012082-DGW
Corel WordPerfect Office 2002 Pro Serial : WXPWR-20K2809095
Cria Loja Virtual v2.16 BR Serial : 15055AB34F/1993
Cria??o de Sites Personal Edition Serial : 8512-W2PEB-079588
Crystal Reports Advanced v9.2 Serial : AVS50-81SG00S-G61002U
Crystal Enterprise Report Application Serv v9.2 Serial : ASM50-G0SS208-DTJ00YS
Crystal Reports v6.0 Serial : 60001-4887137 CD Key : 7000053085
Crystal Reports v7.0 BR Serial : 70001-1110661222467899
Crystal Reports v8.0 Serial : Serial: 6M-000003V-7F58000-000000* (Replace * With Any Number)
Crystal Reports v8.5 Serial : A6A50-8900008-ZE1007S
Cubase VST 32 Multilanguage Serial : 110000000
Curso Pr?tico de 3D Studio Max v2.5 Serial : 113120608 323011361144 1277296
Curso Pr?tico de AutoCAD 2000 Serial : 715150182 44044327256 1944053
Curso Pr?tico de Flash 4 Serial : 540234330 55623255258 5279103
DataCAD X v10.2 Serial : DCXW22222
DataCAD X v10.04 Serial : DCXW11111
DataStage Server/Client v5.2 R1 Serial : 123-456-DSDIR User Limit: 10000 Expiration: 01-01-2020 Auth Code: e3AzJqlmJNR
Deep Paint 3D v1.61 Serial : 1056731012
Delta Translator 99 Serial : DTR-16206-26378-00281-40
Delta Translator v2.0 Serial : DTR2-29108-84895-00412-18
DesignCAD Express v12.0 Serial : I702-0480-6634
DesignCAD 3000 Serial : H209-0386-3523
Dic Max Michaelis 98 BR v5.0 Serial : CD6BL9805083
Dicion?rio Eletr?nico Houaiss 2002 BR Serial : DHS-21771533
Discreet Plasma v1.0 Serial : 400-04138486 Auth Key : V9TR96
DVD Complete v2.0 Serial : DVD-QQXKTHrO-MHQxRBi
Easy CD Creator v5.0 Platinum Serial : P-7TGQ4-G06CM-N5G1L
Easy CD Creator v5.02 Platinum Serial : G332NB-MGJNH-ZFVPB
Easy Office 2001 Serial : 300-508-687
Electronics Workbench v5.12 Serial : EEW-01-22185-5507
Empres?rio v3.0 Serial : E3CO-1-CO-065-00-00M10E11
Encyclopedia Brittanica 2003 Serial : C3CA1ACA000
Enciclopedia Britannica 98 Serial : 121981030102
Enciclop?dia Master Digital 98 Serial : 43712491957774060760
Encyclopedia Britannica 2001 Deluxe Serial : 350f00043894
Encyclopedia Britannica 2002 Deluxe Serial : 590f00178449
ESRI ARCView v3.3 Serial : 511111111111
FemLAB v2.0 Serial : DTiTANZ-260141408
Finale 2002 Serial : DVDA-002112
Final Draft v5.04A Serial : FDS-000-000-000-000
Final Draft v5.04A Serial : FDS-111-111-111-111
Fix-It Utilities v4.0 Serial : FX44RX-22Z942
Game Programming Starter Kit 2 Serial : 636-5713426
Harrison's Principles Of Internal Medicine 14th Serial : HA-74613
Icon Author v6.0 Serial : D60-0398
iSpeak Via Voice v2.0 Serial : is20-rmn&-&k3s-jzvw-xd60
InstallShield Pro v7.0 Serial : IDPRF8-0700-7020239533
InstallShield Developer v7.03 Serial : ISCSL8-0703-C01175RISE
InstalShield Enterprise v4.0 Serial : 4Lions
JurisSintese Fiscal 2000 BR Serial : SF431-8
JurisSintese Millenium 2001 v4.0 BR Serial : JS164-27
KPT v6.0 Serial : TF60WRD-0022525-UHV
KPT v7.0 Serial : TF70CRD-0018269-JVR
LabView v6i Serial : W88Q43433 / Serial : W01Q1347
LapLink Gold v11.0 Serial : LGD USDR-000000-B00
Lantastic v7.0 Serial : 87070014942 CD Key : 2032-0A38-9019
Life Forms v3.02 Serial : 2345-2412-3424-2229-0069
Macromedia AuthorWare Attain v5.0 Serial : AW500-07539-97009-92400 Name : Bad Boy
Macromedia Authorware v6.0 Serial : APW600-08018-272284-59356
Macromedia ColdFusion MX Server v6.0 Enterprise Serial : CED600-15143-78464-83414
Macromedia Dreamweaver Fireworks 4 Studio Serial : WBW400-06648-47236-27654
Macromedia Dreamweaver Ultradev 4 Serial : UDW400-06066-07241-71420
Macromedia Dreamweaver v3.0 BR Serial : DWW300-08610-27280-95766,HS45EE-5030480010
Macromedia Dreamweaver v4.0 Serial : DWW400-03771-57289-73501
Macromedia Dreamweaver MX v6.0 Serial : DWW600-54622-26755-01760
Macromedia Fireworks v3.0 BR Serial : FWW300-65137-37255-19336
Macromedia Fireworks v4.0 Serial : FWW400-02666-67248-02548
Macromedia Fireworks MX v6.0 Serial : FWW000-00000-00000-00000
Macromedia Flash MX v6.0 BR Serial : FLW600-59739-97340-25714
Macromedia Flash v4.0 BR Serial : FLW400-0266-47245-52407
Macromedia Flash v4.0 Serial : FLW400-16664-27865-12345
Macromedia Flash v5.0 BR Serial : FLW500-03143-77238-80660
Macromedia Flash v5.0 Serial : FLW500-03143-77238-80660
Macromedia Flash MX v6.0 Serial : FLW600-59739-97340-25714
Macromedia GoLive v5.0 Serial : GJW500R4561433-718 oGJW500R5781060-948
Macromedia HomeSite v5.0 Serial : HSW500-03135-17229-93887
Macromedia Sitespring v1.0 Serial : SIW100-05327-77289-09308
Macromedia Studio MX Serial : WSW600-59791-91721-99978
Maple v8.0 Serial : 897300243
Maple v7.0 Serial : 783897735
MathCAD Professional 2001i Serial : RT105112UP0073
MathCAD Professional 2001 Serial : MN100000AY0000
MathWorks MatLab Suite R13.0 With MatLab v6.5 Serial : 13-22955-32678-26249-06848-40366-39620-03472-09765-20949-30945-19673-43738-38950-44548
MathWorks MatLab Suite R12 Serial : R1212-64223-05656-55232-40443-24472-55074
MathWorks MatLab Suite R12.1 Serial : 12-64042-09547-15401-43505-29671-38658-29723-39869-39940-28469-44038-63530-19683-53951
MatLab v5.3 Serial : 11-30608-63868-33547-31267-29961-41669
MedSYS v7.0 BR Serial : MEDSYS
********Creation Painter v6.0 Serial : PF60WRZ-0015375-WRB
********creation Poser v4.0 Serial : XF83WBD-8473803-USE
********Stage v2.2 R2 Serial : 1-MSEXP / User : 40000Date : 01/01/2500 / Auth. Code : /23d5RPnw99
********Stage Release v2.1 R3 Serial : 1-MSEXP User 40000 Date 01/01/2500 Code : 123D5RPNW99
********Stock Pro v7.2 Serial : M97C-66U9-5N46S
MGI Reality Studio V1.0 Serial : 28936 Code : 4V1V00-3883FA-9181A1 Imageserver : NYH83C9VPU663SRR
Microsof Office 2000 Premium BR - Disco 1 Serial : GC6J3-GTQ62-FP876-94FBR-D3DX8
Microsof Office 2000 Premium BR - Disco 3 Serial : 112-1111111
Microsoft Frontpage 2000 BR Serial : GC6J3-GTQ62-FP876-94FBR-D3DX8
Microsoft Office XP Professional c FrontPage BR Serial : F6V3K-C6Q2D-W2RC4-237GY-WBHK3
Microsoft Office XP Professional Serial : FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG
Microsoft Outlook XP 2002 Serial : dy6wq d3fyg-v89by-8kpg9-8yw9m
Microsoft Publisher 98 BR Serial : 1112-1111111
Microsoft Revisores de Textos 2002 Serial : VJTC6-G9T36-PMDDJ-2CGBG-QCWGQ
Microsoft Small Business Server 2000 Serial : KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VM
Microsoft Visio 2002 Enterprise Network Tools Serial : dy6wq d3fyg v89by 8kpg9 8yw9m
Microsoft Visual Studio 97 Enterprise Edition Serial : 808-5476481
Microsoft Visual Studio .NET Serial : D64GG-GXY6T-V6FTR-WCPBB-2YDYB
Microsoft Windows 2000 Data Center Server Serial : RM233-2PRQQ-FR4RH-JP89H-46QYB
Microsoft Windows 2000 Professional Upgrade BR Serial : XGH9J-KBPBD-FXDKQ-K36XB-X9J6Y
Microsoft Windows 2000 Professional Serial : RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
Microsoft Windows 2000 Server Full Serial : RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
Microsoft Windows 2000 Server Full Serial : KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VM
Microsoft Windows 2000 Server Full BR Serial : GFHKY-P34HF-HJ2CF-27JTH-6X2JB
Microsoft Windows 2000 Server Upgrade BR Serial : H6TWT-TQQM8-HXJY6-D69F7-R84VM
Microsoft Windows 2000 Server Serial : RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
Microsoft Windows 95 BR Serial : 30195-0005315-51142
Microsoft Windows 95 Osr2 v4.11 Serial : 05097-0020757-08849
Microsoft Windows 95 Osr2 v4.11 Serial : 19796-0013352-21636
Microsoft Windows 98 Full Serial : FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
Microsoft Windows 98 Full 98.6 Serial : K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
Microsoft Windows 98 Full BR Serial : PGDWY-767Y4-CP77X-23XFM-299P6
Microsoft Windows 98 Full Second Edition BR Serial : XJ3XX-YR4CJ-TQD6J-76QJR-GJMJB
Microsoft Windows 98 Full Second Edition Serial : W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
Microsoft Windows 98 Upgrade BR Serial : FPJQT-6PGTJ-WQTC3-9XQY2-FCH8G
Microsoft Windows Me Portugues Serial : B6BYC-6T7C3-4PXRW-2XKWB-GYV33
Microsoft Windows.NET RC1 Enterprise Server Serial : CKY24-Q8QRH-X3KMR-C6BCY-T847Y
Microsoft Windows NT v4.0 Server BR Serial : 227-075-320 CD Key : 419-0023493
Microsoft Windows NT Workstation v4.0 BR Serial : 29098-0038235-14647
Microsoft Windows XP 2002 Beta 2 Serial : QB2BW-8PJ2D-9X7JK-BCCRT-D233Y
Microsoft Windows XP Beta 2 (2462) Serial : DW3CF-D7KYR-KMR6C-3X7FX-T8CVM
Microsoft Windows XP Build 2446, 2454 & 2458 Serial : QB2BW-8PJ2D-9X7JK-BCCRT-D233Y
Microsoft Windows XP Build 2469 Serial : Q3R8Y-MP9KD-3M6KB-383YB-7PK9Q
Microsoft Windows XP Build 2474, 2499 Serial : DTWB2-VX8WY-FG8R3-X696T-66Y46
Microsoft Windows XP Build 2502-2505(RC1) Serial : BJXGH-4TG7P-F9PRP-K6FJD-JQMPM
Microsoft Windows XP Home Edition Serial : BQJG2-2MJT7-H7F6K-XW98B-4HQRQ
Microsoft Windows XP Home BR ( Desbloqueado ) Serial : BQJG2-2MJT7-H7F6K-XW98B-4HQRQ
Microsoft Windows XP Home BR ( Bloqueado ) Serial : K8GMG-PRV3M-VG2JH-DJJ48-RY7FV
Microsoft Windows XP SP1 Corporate Edition USA Serial : 3KFB7 X2Q3M 6MWFX W2Y7V C7M9D
Microsoft Windows XP Professional Final Serial : FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
Microsoft Windows XP Pro BR ( Desbloqueado ) Serial : BX6HT-MDJKW-H2J4X-BX67W-TVVFG
Microsoft Windows XP RC1 (60 Days Activation) Serial : RK7J8-2PGYQ-P47VV-V6PMB-F6XPQ
Microsoft Windows XP Corporate Edition BR Serial : FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
Microsoft Windows XP Corporate Edition Serial : FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
Microsoft Windows XP Service Pack 1 Serial : K2KB2-BDBGV-KP686-D8T7X-HDMQ8
Microsoft Windows XP Corporate with SP1 Serial : 3KFB7 X2Q3M 6MWFX W2Y7V C7M9D
Microsoft Windows XP Server SE Serial : BJXGH-4TG7P-F9PRP-K6FJD-JQMPM
Microsoft eMbedded Visual C ++ v4.0 Serial : G6K4D-FX9P2-RMHJ9-WR4YV-3GF9B
Mixman Studio v4.0 Serial : 421-2611-00833
Mr Client v2.3 BR Serial : 140151B74D/2975
Mr Manager 2000 BR Serial : 224302
MusicMatch Professional v7.2 Serial : UQQ9R-J9AGK-37G24-2QUL9 Serial DFX : J94584424
NeoDVD Plus v3.01 Serial : Y4YLZ-AQMZ0-11BN1-L913N-X6VZB
Net Objects Fusion MX Serial : NFW-600-R-073-02169-43559
Notas Promissorias 2001 v2.0 Serial : nyhxhy4e
Omnipage Professional Edition v12.0 Serial : 2889A-W00-555555
Omnipage Professional Office v12.0 Serial : E789X-DCN-019066
Omnipage Professional Edition v11.0 BR Serial : 2889A L00 500020
OmniPage Professional Edition v11.0 Serial : SN-2889A-K00-401014
OMNIS Studio v2.0 Serial : D2DYAVYN 502498 15242
One Write Plus v8.01 Serial : 82563826
PC Relocator v4.0 Serial : 57659-77693-70400-48777
Peachtree First Accounting 2003 Serial : 28754173
Pinnacle Express v1.10 Serial : 0000000000
Pinnacle Edition DV v4.02 Serial : EDT45-STD-098079-45H
Pinnacle Studio v8.1 Multilanguage Serial : 4510403407
Pinnacle Studio v8.0 Serial : 1013665318
Pinnacle Studio DV/Studio DV Plus v1.1 BR Serial : 6558798465
Pinnacle Systems Impression DVD Pro v2.2 Serial : IMP2V-PRO-000123-54WKeyCode : 23038332666
PowerDVD XP v4.0 Serial : MV55F17758841285
PowerDVD XP v4.0 Deluxe Serial : dx5936897n425377
Pinnacle Studio v7.11 Serial : 0000000000
Power Business USA 2002 v2.3 Serial : PFC36
PowerQuest Deploy Center v5.0 Serial : DY500K-D10WS-927426
PowerQuest Drive Image v4.0 BR Serial : DP400ENWSCD-11111129
PowerQuest Drive Image v5.0 Serial : DM500EIEU-26701662
PowerQuest Drive Image 2002 *Multi* Serial : DM600FR1-1B0S62
PowerQuest Partition Magic v8.0 Beta Serial : PM800ENSP1-11111131
PowerQuest Partition Magic v3.0 Serial : PM300EMU-032011
PowerQuest Partition Magic v6.01 BR Serial : PM600ENSP1-11111131
PowerQuest Partition Magic v7.0 Serial : PM700ENEU-110965
PowerQuest Products Suite Compilation 3rd Ed Serial : DC300DECD-11111142
Primavera Expedition Express v1.3 Serial : 01406f415539e6ec3506
Print Master Gold v3.0 Serial : PMW10-01YF5-4623NW
Print Master Gold Serial : PMW10-01YF5-4623NW
Print Workshop 2002 Serial : 131100621252
Propellerheads Reason v2.0 Serial : RSN200-0000-000201-ELNJ-6NX2-WU9K
Quark Xpress v5.0 Serial : 39173027QHSKKJF3199PYJX2
Quark Xpress Passport v5.0 Serial : 1111111111
QuickBooks Point of Sale v1.0 Serial : 66666-66666-66605-666662 Code: 66661-5066-66666-6663
ReachOut Enterprise Suite v8.0 Serial : 1031-0355-8001-2595
Rhinoceros 3D v2.0 Serial : RH20-0ETV-H2SQ-6H13
RoboHelp Enterprise 2002 R2 Serial : REF22-C3E40SHK
Roxio Video Wave Movie Creator v1.5 Serial : 1T-1BS52-ZS6ZL-9J82T
Roxio GoBack v3.0 Serial : UK-Q0DH6-GSDNY-B6WWT
Roxio PhotoSuite v4.0 Platinum Edition Serial : NB-UDX3H-QGQNX-SXH4H
Scansoft Omniform Premium v5.0 Serial : 8609A-k00-008469
Shop Control v5.0 BR Serial : 30348-211
SmartDraw Pro v5.02 Serial : SD-00-206000-000A-00000-50-21750
SmartDraw Pro v6.00 Serial : SD-00-000000-0000-0000-00000-00-00000
SolidWorks 2001 Serial : 9940-0826-5674-6593
Sonic DVDiT! PE v2.3 BR Serial : BDD8Z8TKTC4BJUHBQ
Sonic DVDiT! Professional Edition v2.1 Serial : BDD8Z8TKTC4BJUHBQ
Sonic MyDVD Video Suite v3.51 Serial : BDD8Z8TKR2MT4AZBU
Sonic Foundry Acid Pro v3.0 Serial : 7H-G9LMFN-FFP958-7L92LF
Sonic Foundry Acid Music v3.0 Serial : 7H-D74QKK-YQLW3Y-GKB8D5
Sonic Foundry Siren Jukebox v2.0 Serial : ZONETEAMROCKS©2001
Sonic Foundry Sound Forge v5.0B Serial : 3B-ZONETEMROCKS©2001
Sonic Foundry Sound Forge XP Studio v5.0B Serial : 3B-5NGJSM-JKHYVV-JPQ85F
Sonic Foundry Vegas Video v2.0B Serial : ZONE2342340
Sonic Foundry Video Factory v1.0 Serial : 1111111111
Sound Forge v4.5 / Disco 1 Serial : 105-0005741-354206
Sound Forge v4.5 / Disco 2 Acustic Mirror Serial : 150-0003185-460501
Sound Forge v4.5 / Disco 3 CDArchitect XP Serial : 140-0014716-353204
Sound Forge v4.5 / Disco 4 Acid Plug-In Serial : 210-0004936-227257
Sound Forge v4.5 / Disco 5 Noise Reduction Serial : 110-0007352-394605
Sound Forge v4.5 / Disco 6 Xfx 1 Plug-In Pack Serial : 160-1235394-569558
Sound Forge v4.5 / Disco 7 Xfx 2 Plug-In Pack Serial : 161-0003860-065656
Sound Forge v4.5 / Disco 8 Xfx 3 Plug-In Pack Serial : 162-0001164-344903
SPSS SigmaPlot 2001 v7.0 Serial : 1234567 License Code : 1234567
Statistica AX v5.5 Serial : AX908A290603AL CD Key: RVYW4DD5XC5X6X
Steinberg Cubase SX v1.0 Serial : 110000000
Swarshala v2.0 Serial : SS-3123-C123-0320
Swift 3D Dimensional Vector Graphics Tools Serial : T3DW100-16232-10223-20470
Swift 3D Dimensional Vector Graphics Tools v2.0 Serial : T3DW200-65700-95005-88056
System Architect 2001 Serial : C57W1-DWRNM-CEP2M-QADYX-17P47-3436K
Systran Professional Translator v3.0 Serial : 1-B160000-613
ThinkFree Office v2.0 Serial : TFW120-ER0055139120
ToolBook Instructor v8.1 Serial : 50111234567
TradePower Suite v8.1 Serial : D3D2FJA4H50X2
TronContatos v2.4A BR Serial : 12344321 / User Name : - ?? ??? ?????? ?? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ??????? -
TurboCAD Designer 2D 3D v8.1 Serial ; GP74TH
Ulead Cool 3D v3.5 Serial : 11105-03500-00015967
Ulead MediaStudio Pro v6.5 Serial : 11102-36500-00030506
Ulead MediaStudio Pro v6.5 Multilanguage Serial : 12202-26500-00048114
Ulead DVD MovieFactory v1.0 Serial : 11102-61000-00081685
Ulead DVD Picture Show v1.0 Serial : 11106-11000-00004148
Ulead DVD WorkShop v1.0 Serial : 96302-51072-24530822
Ulead GIF Animator V5.0 Multilingual Serial : 11103-85011-21226004
Ulead Photo Express v4.0 Serial : 11103-54000-00004380
Ulead PhotoImpact v7.0 Serial : 11103-07000-00001531
Ulead Video Studio v5.0 Serial : 11102-85000-00015330
Ulead Video Studio v6.0 Serial : 81102-86000
13939442
Unis?ntese Curso de Direito BR Serial : US416-1
Universal Translator 2000 Serial : KRA111464Y3QT
Vecta 3D Serial : IWKS/V3DS-7F9SL1-XAWLEE-39L0D6N
Veritas RecordNow MAX Platinum v4.0 Serial : SGW0C-DW0BZ-EEJWR-P000H-ETPZM
Serial : SGWOC-DW0BZ-EEJWR-P000H-ETPZM
Visio 2000 Professional Edition Serial : 123035-250002
Microsoft Visio 2002 BR Serial : KW77G-TBTQ2-3V7V6-9DWP2-98VDJ
Microsoft Visio 2002 Serial : dy6wq d3fyg v89by 8kpg9 8yw9m
Veritas Volume Manager For Windows 2000 v3.0 Serial : IJPZ-PPRK-NIB3-J6PC-IWG0-4963-P
Veritas Cluster Server v2.0 For Windows 2000 Serial : NJZZ-XCL3-VPZX-E343-FX6P-PNPVisual Cobol Serial : n953-qnpg-3rj 006205
Vue D?esprit v4.0 Serial : VUE4-32423-R-87283-131 / VUE3-45420-F-47850
Vue D?esprit v4.05 Serial : VUE4-32423-R-87283-131
WinDVD v2.3 BR Serial : NJZB3VEIWTK6RGT
WinDVD v3.1 Serial : YBHPK6AXK7A8R5D
Xara3D v5.02 Serial : X3D-1128-2800-0030
Xara Webstyle v3.0 Serial : 912565269169
Xara WebStyle v2.0 Serial : 7140-7506-6583
Webtrends Analysis Suite v7.0B Advanced Edition Serial : 70000HC-EGE-4H3632KB-2bM000E
WinTranslator v13.1 Licensee: PARADOX
English <> German RegCode: 00000xx000000
French <> German RegCode: 00000xx000000
Spanish <> German RegCode: 00000xx000000
Italian <> German RegCode: 00000xx000000
The program will start and will ask for license codes for dictionaries used: License Codes For Dictionaries:
Deutengl/Engldeut: 00000xx000000
Deutspan/Spandeut: 000000xx000000
Deutital/Italdeut: 000000xx000000
Deufranz/Franzdeu: 000000xx000000


ACDSee 2.41 : SpiritMaster, 386701868221327
Adaptec Easy CD Creator 4.0 : 110010629931
Adobe Acrobat 4.0 : AOW301R7136978-298
Adobe Dimensions 3.0 : DJW300R71017-86-723
Adobe Golive 4.0 : GJW400R2100006-625
Adobe Illustrator 8.0/8.0.1 (Upgrade) : ABW800R5311609-760
Adobe Illustrator 8.0/8.0.1 (Upgrade) : ABW800R7119160-874

Adobe Illustrator 8.0/8.0.1 (Upgrade) : ABW800X7102095- 685
Adobe Illustrator 8.0/8.0.1 (Upgrade) : ABW800X7102095-685
Adobe InDesign 1 : IPE100R99999999-364
Adobe Photoshop 5.0 : PWW501R0775586-656
Adobe Photoshop 5.0 : PWW501R4253082-629
Adobe Photoshop 5.0 : PWW501R5711695-809
Adobe Photoshop 5.0 : PWW501R6564142-360
Adobe Photoshop 5.0 : PWW501R8421441-371
Adobe Photoshop 5.0 : PWX501R1282278-119
Adobe Photoshop 5.0 : PWX501R1588743-798
Adobe Photoshop 5.0 : PWX501R3397588-963
Adobe Photoshop 5.0 : PWX501R3539527-536
Adobe Photoshop 5.0 : PWX501R5431808-744
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R0000001-837
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R0099288-998
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R0909444-247
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R1999777-419
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R2001191-482
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R2037105-580
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R4400210-129
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R5500900-549
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R7705501-405
Adobe Photoshop 5.5 : PWW550R7777031-316
Adobe Premiere 5.1 : MXX500R145503-500-448
Adobe Streamline 4.0 : SBW400U7102000-766
Andromeda Shadow : 8P51050073-0351
Anfy 1.4 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: yrl-9jajw-hhdjdfglgi+n9ldllhgmih
AstroWorld Suite 3.01c : 891-64469469850EAP
Asynchrophobia : 1472583699
Banner Maker Professional 1.2 : 621210451225
Bio97 1.10 : ASTAGA (D4C), 3273517416
Blade Pro 2.1.2 : 100034
Blade Pro 2.1.2 : 100037
Blade Pro 2.1.4 : 759823
BootMagic 1.0 : PM400ENWDL-003380
Bootmanager Bootstar 5.00 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: BM1-F4E0=-EB52I-A701
Bootmanager Bootstar 5.12 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: BM1-F4E0=-EB52I-A701
Bootmanager Bootstar 5.23 : N?v: [ Là Thành Viên M?i Có Th? Th?y Link. ?n Vào Ðây Ð? Ðang Ký...] K?d: BM1-FAD8T-EB01H-A667
Bootmanager Bootstar 5.41 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: BM1-F4E0=-EB52I-A701
Bootmanager Bootstar 5.50 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: BM1-F4E0=-EB52I-A701
Bootmanager Bootstar 6.10 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: BM1-F4E0=-EB52I-A701
CacheX 2.02 For IE : SpiritMaster, CHFJAJCD
CD Box Labeler Pro 1.4.1.806 : N?v: Keldo K?d: GPS-283974-463962
Chesspartner 4.1 : 1234567890012345678900
ChromaPix 0.96 15b : TRPS 1998, 19334515
ClipCache 2.19a : E65FE577-DB7D6984
CompuPic 4.6, All Latest Builds : SpiritMaster, (phone) 6677558833, 3CSG02VWS5
Cookie Crusher 2.1 : SpiritMaster, 32235595
Cookie Crusher 2.5 : CZY, 19161693
Cookie Terminator 1.1 : SpiritMaster, 6784-8akX16
CookiePal 1.5c : SpiritMaster, 3591955
Copernic Plus99, 3.0 : 056-059999999
Copernic Plus99, 3.0.2 : 615-234427749
CPU Cool 3.07 : 14709990
Customizer 2000 for Win98 : 18121981
Disk Clean Up 3.5 : 3805489300
DNS Expert 1.3 : DXPW-4559-jr86-h969-zwiy
Draw4U 2.0 : SpiritMaster, 143-005735
Dreamveawer : DWW100-07785-53546-55079
Drive Copy Pro 2.0 : DC200ENCD-257435
Drive Image Pro 3.0 : DP300ENWSCD-101002
Easy CD Extractor 3 : SpiritMaster, 328478152967
Easy CD-DA Extractor 3.0.4 : N?v: Dexter K?d: EZCDDAX3-80686E88-6868B2B9-402
Easy CD-DA Extractor 3.6.0 Build 1556 : CZY, EZCDDAX3-E0F35BC1-C9EA2E08-261
Easy Tarot 1.11.22 : SpiritMaster, 328478152967
Easy Text 3.02 : ET*543122
File Chopper 2.8 : Tex, 92-90-22-08-00
File Protector 1.60 : Any Name/Comp.FP10-83-ZLB-0-D6743D484104A7-25
Fractal Design Poser 3.0 : FA300RAU0015692-YDAQ-001
Genesis VFX 1.0.4 : Serial number = 44444, Authorisation Code = 2077229778
GetRight 3.3.3 : 343556953905
GetRight 3.3.4 : 268554735020
GetRight 4.0 : 811910289477
Hardrive Mechanic : 65B10705
Headline Studio : HF01CNC-6966669-EYK
Image Converter 2.9.00 : 1535
Image Optimizer 1.02 : 976ciqui
Install Console Developer 1.0.0.8 : N?v: L!M!T [TEX] Jelsz?: MOGYXGQRKHJ
Install Shield Pro 5.5 : 564673897
Installer Vise 3.01 : N?v: Kooky [HERiTAGE] K?d: IVR400W7921285
InstallShield 2000 6.10 : ISCSL8-0100-999000TEMP
InstallShield Express Professional 1.11a : Telep?t? jelsz?: avellini
InstallShield Professional 5.xx : Telep?t? jelsz?: 0000000000005~
InstallShield Professional 5.xx : Telep?t? jelsz?: 111111111111~)
InstallShield Professional 5.xx : Telep?t? jelsz?: AAAAAAAAAK
InstallShield Professional 5.xx : Telep?t? jelsz?: aaaaaaaL
InstallShield Professional 5.xx : Telep?t? jelsz?: bbbbbbbE
InstallShield Professional 5.xx : Telep?t? jelsz?: cccccch9
InstallShield Professional 5.xx : Telep?t? jelsz?: kllllll
Install-US 3.x (All) : N?v: The Cracking Answer K?d: 23075859p
Installwatch Basic 1.1a : N?v: The Exterminators K?d: 238611891
InstallWatch Pro 1.2 : N?v: K. Wayne Eubank K?d: 18042427
Intellihance 4.0 : IWE-201-301-043-888777
Intellihance 4.0.1 : IDE-400-200-502-000004
InternetPhone 5.01 : V1Q7-SC97-NNNN-LX-0000-3BFF/A2BE
Invisible Pro 3.0 : FFFAAA-BFBF-FFAA-FBFB
Jammer 1995, Build 0809 : Shaligar^Lash, 1234567-2D503C3951
Java ************ It 2.0.2 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: 223c44js
Java ************ It 2.0.0 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: 223c44js
Java ************ It 2.0 : N?v: Shaligar^Lash K?d: 23325Cjs
JPG Optimizer 3.07 : AY8124
Kais Power Tools 5.0/5.0.1 Retail : KF50CCD-0027433-JEQ
Kais Power Tools 5.0/5.0.1 Retail : KPT-W500-DE-R-0478026350520
KPT Gel 1.0 : KG50WCD-0000642-NAY
Kremlin 2.21 : 4040053298
Lost & Found 1.01 : 0453-0000-0002-8279
Lost & Found : 0453-0000-0002-1462
Microsoft Office 2000 Premium : 16608-270-5737913-55596
Microsoft Office 2000 : MP4F9-W6C8V-HTCCT-T7M7R-Y7K3Y
MIRC 5.6 : SpiritMaster, 11170-1155048
MP3 CD Maker 1.31 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: 6876176569
NetBus Pro 2.01 : SpiritMaster, 1AAC6DD8
NeuroTran-2000 (2001 j?lius 22) : E6L-7LF8N-KCZHP
NewsGrabber 3.0.08 : Walhalla/ T, 126299186206
Num. Star Reader 14.0 : LMs43Fu8/ (upgrade to v 15.0)
Offline Explorer 1.2.182 : CHENZY, 375864-436593125-XP
Painter 3D : FW100NAZ0010091-FPPJ-001
Painter 3D : VA100RAZ0000498-CELW-001
PanOpticum Fire : Siege vagy 1999, 68716
Partitition Magic 4.0 : PM400ENWDL-003380
Partitition Magic 4.1 : PM400DECD-024414
Password 2000 : Regisztr?ci?s k?d: magicpassword
Password 2000 2.51 : N?v: Sempai^LasH K?d: 257855921780524846
Password Administrator 1.01 : N?v: Cissie Goldstein K?d: 196852611-CBBDA
Password Administrator 1.01 : N?v: DzA kRAker K?d: 256325518-78547
Password Agent 1.1.1 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: 12686131
Password Assistant 1.5 : N?v: !User334 K?d: 1164398
Password Bank Pro 2000 4.4 : N?v: Azrael C?g: Phrozen Crew K?d: 631-187-725-13777
Password Bank Pro 2000 : N?v: n03l T?rsas?g: Faith2000 K?d: 333-107-814-42179
Password Keeper 5.4 : N?v: n03l C?g: Faith98 K?d: 205294993
Password Manager 2.5.91 : N?v: MANiFEST K?d: 265732
Password Power 2.0.3 : psk1
Password Protected LockUp 2.6 : 91027TNT!PPLF
Password Tracker Deluxe 3.53 : N?v: frenzy K?d: PT-947-293371
Password Tracker Deluxe 3.61 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: PT-126-023803
Photoanimator 1.0 : SpiritMaster, KundaliniRiders Inc., HCI-300-429-871-728372
PhotoFrame 1.0.1e : The Brabo, Brabo (comp.), BCE-100-440-990-654321
Photoframe 2.0 Final : BDE-200-150-456-000100
Photoframe 2.0 Final : BDI-200-150-237-000100
PhotoJazz 1.0 : SpiritMaster, Private, MDW2-A5RR-AF3ZJ
PhotoSee Pro 1.0 : SpiritMaster, 284313623126323
PhotoTools 3.0.2e : HCI-300-429-871-728372
Plugin Manager 2.0 : LOMAX, KGSI00223ICNET
Poser 4 : XF83WBD-8473803-USE
QuadSucker Web 1.5 : SpiritMaster, wfqbpqbu

Raydream 5.0 : SW-400-1-4268-6394
RAYflect Phototracer 1.0.x : PTP-W-01-abt07wk-pg0q051-h3a0ajw2
Reg.Studio 1.01 build 110 : Alfred-EXE, RS14-4656-1169-9093-0288-0

Serials 2000 : hackthis
Software Organizer Deluxe 1.2 : N?v: The Exterminators K?d: 636607654-731
StealthApp 1.0 : 1139-2463-0621
Teleport Pro 1.29.949 : SpiritMaster, Private, 2094255533
The Cleaner 2.1x : What you want, 999222999-1994
The Matrix ScreenSaver 1.4 : 77100491
Transparency : 3865-1-W-100-TLE-20150
TrayIcon Menu 1.0 : Site Licence N?v: Crudd [TeX] K?d: 386838-492661593-CN
TrayIcon Menu 1.0 : Single User License N?v: Crudd [TeX] K?d: 368867-492654942-BG
Tweaki for Power Users 2.2 : N?v: karpoff K?d: 92403063PES
Tweaki for Power Users 2.4.8 : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: 198668106CED
Ulead Audio Editor 6.0 VE : 71102-36000-92123110
Ulead Video Capture 6.0 VE : 71102-36000-92123110
Ulead Video Editor 6.0 VE : 71102-36000-92123110
Ulead Video Studio 4.0.1.1125 SE : 78302-94000-99909925
Ultimate Game Cheating System 3.5 : CS2196
Ultra Edit 6.00c : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: ZJTBBXUD96789442
Ultra Edit 6.10b : N?v: i2k = IMYke2000 - @ - 2001 K?d: ZJTBBXUD96789442
Universe 1.6.2 : draXXter, 1050267360
ViaVoice Millenium Edition 7.0 : RPA000049301


Extensis Photo Frame 2.5
BFI-250-904-746-215335
BFE-250-009-678-483948
BWI-250-427-417-179978

Norman Virus Control v5.70 R11
EQPSDDVR9A5S3AQ7INUK9QQFE

Virus Control v5.70 R11
7I7SC8HTNUX3B68MPPQ6JVY2E

Microsoft Plus! Digital Media Edition
wrkmp-8v63c-6q48g-4c7kw-kmbry

Panda Platinum Internet Security 2004
User Name: platsiete7
Password: d48tgv2d

Trash It 1.80
471d41j157

DameWare NT Utilities 4.2.0.2
Name: Legalize Weed Company: NORML S/N: 507CB3736BA71C-20321C612E425F4

MovieJack DVD XL 2.03.001
NE20B5-0276R6-X2D7GD-A0Q0TN-S8Y6YS

Recover My Files 2.53
name: John Arbuckle
company: badboys.h11.ru
s/n: 8365-4878-DC45-0388-0BE9-E2C8-284E-0109-DB76-4AB4

ProShow Gold 2.0.1567
name : soft-best.net
phone: 119110
s/n: DBB7VYK1GKPWS

Ashampoo CD Recording Suite 4.01
name: badboys.h11.ru
s/n: CDR4JP-77RED5-PGG44X

Tony Hawk 4
P4EPBTIQDAIH7WXMBeetle Junior
3752Y-6985Q-2365A-2187Z

#1 Video Converter v3.4.7
name: ttdown.com
s/n: A3BCE7D0-74D40D61-033C18AB-81C5F8BC-8CD550C7-36D2D106-704D2D0E-A65E89E8

mIRC 6.16
name: crsky
s/n: 1903-213037

Apollo Versatile Burner v1.2.27
name: FORMAT
s/n: 250F1052-3D6793C3-20F39908-671C818E-8F1706CF-E6B25881-126DCB1E-401FE456

ATani v1.9
5VXNGRIS54
Nero Burning Rom Ultra Edition 6.6.0.8 keygen (crack, serial, keygen)(roi)

Nero 6.6.0.6. serial number (crack, serial, keygen)
Filename: Nero_6.6.0.6._serial_number.txt
Filesize: 115 bytes
Created: 28 Feb 2005
S/N: CHOOSE one... 1A23-0009-9130-2306-3193-5946 or 1A23-0809-4130-2287-0975-0835 or 1A23-0609-9130-2249-2789-2780

Hide IP Platinum v3.2
Serial : 2BA1056B1A10559F

ACDSee v9.0

Serial : D2NDZH-GGJLL-J596LT-GT7QZS5

All Media To Mp3 Converter Pro v4.3
Serial: 94349057-57751737-79534224-94739045-11915998-
Serial:37270238-0E3BE14578AB9E6D6A219B4C
Charm Real Converter Pro v6.3
52942569-92155777-02081077-41690113-
Virtual DJ Studio v4.6
Name : dvm0day
Serial : B041-B56F-FC31-D422-31

BitDefender Antivirus Plus v10.0
Serial : B05E140C20F71A4900D7

BitDefender Internet Security v10.0
Serial : 11FEE91CDCD335C95B05
ZoneAlarm with Anti-Spyware 6.5.737
Serial : 57vd3-f1caa-rrji2-21u4jt-bn6dq0

ZoneAlarm Security Suite 6.5.737
Serial : hq2r6-g09de-68m7b-mubdmk-wp1480

HiDownload v6.8
Name : dvm0day
email :
Serial : 42171d36457805ef2d0d82e9d6fed1ceadcfb

Power Video Converter v1.5.21
Name : dvm0day
Serial : 840B43DE-15FA92CB-DF4F6D81-406F56CB-86E521FA-FC432314-841AF90C-D58761F4

Amor AVI DivX to VCD SVCD DVD Converter v2.47
Name : dvm0day
Serial : bfEYEKNej7RpxegYtY2IEv+F=Qi=z9FmfVTLHvQXbYxQH7HkIi

Amor AVI MPEG WMV RM to MP3 Converter v3.86
Name : dvm0day
Serial : XHQpm34iJTtrMDANVrCQFZR0yTn1T0uJ0HhvNqPcQPC7AXQ9y5 H4

Amor MPEG to DVD Burner v2.17
Name : dvm0day
Serial : cUg6Pyy814fcOJUFKeGVaNqF6zVQrH3jYxUzKM+75EwK5vm9gl 0a5om

Amor WMV to AVI MPEG VCD SVCD DVD Converter v2.23
Name : dvm0day
Serial : AcjJeHyiqOV2RO6BFP8sZQncifAdgbLKQ=mghC6GYHUrks2KJa

AVG Anti-Virus v7.1.405a
Licensed user : 100
License : 70-THXMV1-PM-C21-SCLHL-A99-EBVT


A Better Finder Attributes v1.1.x : Name: Inpher s/n: ABFA-dtrb66-46889-tdwf-bxxt
A Better Finder Creator and Types v1.3 : Name: FRAGIL s/n: ABFCT-qw77-1322-trew-bxhg
A Better Finder Creator and Types v1.x : Name: Inpher s/n: ABFCT-gw77-1499-trew-bxhg or Name: MoonDark s/n: ABFCT-gw77-1680-trew-bxhg
A Better Finder Rename v1.0.1 : Name: Wicked s/n: ABFR-lq70-78377-ketr-rept
A Better Finder Rename v1.x : Name: Macintosh s/n: ABFR-lq70-78712-ketr-rept or Name: Server Surfer s/n: ABFR-lq70-79072-ketr-rept
A Better Finder Rename v2.2 : Name: The Zozo s/n: ABFR-lq70-78533-ketr-rept
A Better Finder Select v1.0 : Name: Macintosh s/n: ABFS-cp07-78711-xtrt-traw or Name: MoonDark s/n: ABFS-cp07-78572-xtrt-traw
A Better Finder Select v1.2.1 : Name: Wicked s/n: ABFS-cp07-78376-xtrt-traw
A Day in the Life v1.5 : Name: BerSerkA s/n: B-244ClaDiTL198950B
A Day in the Life v1.5.1 : Name: BerSerkA s/n: B-244ClaDiTL198950B
A Musical Generator v0.9.2.219 : s/n: Beta Tester
A Musical Generator v2.0.0.288 : s/n: 00000000
A Real Validator : Name: Registered[Faith2000] s/n: 1300825
A Rob Fantastic MP3 Encoder v1.4 : Name: sn00pe[evc] s/n: 373610241
A Smaller Gif v1.06 : Name: Fatigued s/n: YYYVDC7YCUYY6C5A
A Smaller Gif v1.07 : Name: RAGGER/CORE s/n: YYY9W27Y!UYYY9MT
A Smaller Gif v1.10 : Name: MoWAX [Nobliege] s/n: 1493387472 or Name: RAGGER/CORE s/n: YYY9W27Y!UYYY9MT
A Smaller Image v1.00 : Name: tKC/CiA '98 s/n: 563428402
A Smaller Note 99 v2.05 : Name/Company: TEX99 s/n: 11139124
A+ Certification Theory & Study Guide Code: s/n: ic-300024926
A1 Quick Tray v2.0 : s/n: QKD478
A1 Wallpaper Pro v1.0 : s/n: D9a72gKL39
A-10 Attack v1.0 : s/n: 1745039717 or s/n: 2000552139
A-10 Attack v1.1 : s/n: 1523995795 or s/n: 1662946582 or s/n: 3751737067
A-10 Attack v1.3 : s/n: 0664353645 or s/n: 1377071046 or s/n: 1378460112 or s/n: 1520866043 or s/n: 1745039717 or s/n: 1883260622 or s/n: 1975171254 or s/n: 2000552139 or s/n: 2474548256 or s/n: 3177351882 or s/n: 3577076214 or s/n: 3782544887
A-10 Cuba v1.x : s/n: 2523436004 or s/n: 3946381398 or s/n: 2656972435 or s/n: 4004945625 or s/n: 1561486209 or s/n: 4256726404 or s/n: 942978559 or s/n: 2312345923 or s/n: 2329419248 or s/n: 3895574812 or s/n: 2011329649 or s/n: 4144095307 or s/n: 686653718
A1-Image screensaver v4.0 : s/n: B5K7ij49p2
A1Monitor v2.1.1 : s/n: G4458
A1Monitor v2.2.2 : s/n: K3962
A2Z Gradebook 3.2 : Name: UNICITY s/n: 1250
A2Z Gradebook 3.4 : Name: Crystal s/n: 3142
A2Z Hangman 3.10 : Name: Crystal s/n: 3553
A2Z Hangman v3.20 : Name: Crystal s/n: 3553
A3E v1.x (edit A3E.KEY) : line #1: REGNAME=The Bozo Construction Companyline #2: BDA665A818566AB141A665B537566A29
AAApeg Image Browser v1.04 : Name: MisterE [iNSiDE] s/n: 1201750686
Aardvark v3.0.0 : Name: SiLicon Surfer PC'97 s/n: 371A6F0C or Name: Phrozen Crew s/n: 1B434C68
Abacus Law Office Calendar System : s/n: F4904
Abalone v1.0 : s/n: 2665-8850-3430-2395
Abatus Mirror Server v1.0.1 : Name: Dracs Company: Crystal s/n: 0501FC0702FE
Abatus Mirror Server v1.1.0 : Name: tarq@ORiON Company: ORiON s/n: 0A03D60501B6
ABC 95 v2.0 : s/n: FCCF2B585
ABC Flowcharter v3.0 for Windows : 0601001053909501
ABC Puzzles v3.1 : s/n: 8841963901901400
ABC ToolKit v1.0 : s/n: 01103158901
ABC ToolKit v1.1 : s/n: 1001001103158901
AbcLotto v1.0 : s/n: 3714
Ability Database v98 : s/n: NS-400-014::04604013-29704-41279
AbirNet SessionWall v3 : s/n: D1FB563-477B-19568C-6E43A-0002434E Key: 1193
Abix v3.01 : Authorization : 370999-143921-5000 Company: PGC 1999 Name: CYPHER X Address1: 123 Happy Street Address2: (Blank) Address3: Nashua Address4: Oh Phone: 800-555-5555 Fax: 777-555-5555 Email: License : 370-463407-196466-5441
Ablaze Starters v2.3d : s/n: MAILEXSTONES0897
Ablaze Starters v2.4 : s/n: ROCKSDAG2798
Ablaze Web Auto-Promotion v2.22 : s/n: 256AATY55888 (Case Sensitive)
Abobe PageMill v3.0 : s/n: MLW300R7102296-238
AboutFace 1.3 : s/n: 1022446
Above & Beyond 98 : Name: ThE STaRDoGG CHaMPioN [PC] s/n: CET953
Above And Beyond V2000.1029 Name: cLUSTER / dSI! Pro: qdy221 or ehw433 or Lite: ntv169 or arw528Above And Beyond 98.14 : Name: knoweffex DNG s/n: dup977
Above And Beyond v98.16 : Name: knoweffex DNG s/n: dup977
Above And Beyond v98.17 : Name: zaarnik [BLiZZARD] s/n: CWE073
Above Black Book v1.0 : Name: (Anything) s/n: b9v8b9l5k71
Above Black E-Book v1.2 : Name: (Anything) s/n: b9v8b9l5k71
Above Disk+ v4.0a : s/n: 506824
Above the Rim V2.2 for Win9x : Name: dustie of blizzard Code: $7B33734B or Code: $F9845957
Above the Rim v2.4 : Name: BerSerkA s/n: $F91B3866
Abracadabra v1.11 : Name: jog [DNG] s/n: 752247
Abracadabra v1.2.4 : Name: ARNOLD MOORE s/n: 865134
Abracadabra v1.2.5 : Name: $keve s/n: 912110
Abracadabra v1.2.6 : Name: TEAM ORiON s/n: 1477500 or Name: Mr.Grey [WkT!99] s/n: 2531450
Abritus Business 2000 V3.02 Name/Company: (Anything) s/n: 1034-314-102
ABSOFT Pro Fortran V6.0 S/N¡G0449700013490
Absoft Fortran Pro v5.0 : s/n: 15345
Absoft Fortran v4.2 : s/n: 124485
Absolute FTP v1.0 beta 6 : Name: CORE/JES Company: CORE s/n: 00-00-000000 Expiration: never Key: 1074 2875 9697 3324 3564
Absolute FTP v1.0 RC 11 : Name: _RudeBoy_ Company: Phrozen Crew s/n: 02-01-900000 Expiration: Never Key: 1237 9814 1293 3185 9734
Absolute On line 2.0 : name: ls-Warp98 s/n: 79872185323923916697288
Absolute Protect v1.2 : Name: ZOBEL s/n: 76692358
Absolute Security 1.2 : Name: JUANDA s/n: AFQTGBZPNLERURU
Absolute Security V2.0 Name: JUANDA s/n: AFQTGBZPNLERURU
Absolute Security V2.7 Name: ls-Warp s/n: LYLAYLYYJLEBHUC
Absolute Security V3.6 Name: Evil Ernie 2K [SCB] s/n: GMKKRAPZBJRRXQP
Absolute Security Pro V3.3 Name: C0ke2000 s/n: GPBKTCNKYZKWQPJ
Absolute Security Pro V3.7 Name: Demian/TNT! s/n: LGYCNAPBYWAJNUR
Absolute Security Standard v1.00 : Name: jog [DNG] s/n: BTAYNNNNYPEGTPK
Absolute Security Standard v1.1 : Name: escom/CORE s/n: BGUPFVLRUPAKTTG
Absolute Security Standard v2.0 : Name: i am sexy s/n: HYVHAAVNNCMUMJE
Absolute Security Standard v2.6 : Name: Delphic s/n: VQZUKKXMGWRKRFA
Absolute Security Standard v3.0 : Name: CoKeBoTtLe99 s/n: CKNMAGKDQCYUFND or Name: Mr_GReeN [WkT!] s/n: GYEARKGZPKNBGNW or Name: Raybiez Cracking s/n: KDYCBZAJKVUMJWE
Absolute Security Standard V3.3 Name: SkUaTeR s/n: DRMDZBJPRJPTLYH or Name: m00dify s/n: HUYJHPQJXNYBCRZ
Absolute Security Standard V3.4 Name: Hazard 2000 s/n: ECHVNZQRCYEHHBB or Name: PhatAzz [e!] s/n: RBFXPLUMBPGDFYW
Absolute Security Standard V3.5 Name: embla of phrozen crew s/n: LTPDTDMAEHNKNTR
Absolute Security v2.0 : Name: JUANDA s/n: AFQTGBZPNLERURU
Absolute Security v2.7 : Name: ls-Warp s/n: LYLAYLYYJLEBHUC
Absolute Slots v1.2 : s/n: 397504
Absolute Spades v1.1 : 107383
Absolute Spades v1.2 : s/n: 107383
AbsoluteFTP v 1.7 Name:CZY Company:CZY Number:02-16-361500 Date:Never Key:18292198071562904476AbsoluteFTP V1.8 Beta 1 Name/Company: CZY s/n: 02-16-361500 Exp: Never Key: 18292198071562904476
AbsoluteFTP v1.0 Beta 2 : Name: xOANON Company: [UCF97] s/n: 00-01-000000 Expiration: 11-09-1997 Key: 9227 7287 6925 9514 8296
AbsoluteFTP v1.0 beta 6 : Name: CORE/JES Company: CORE s/n: 00-00-000000 Exp : never Key: 1074 2875 9697 3324 3564
AbsoluteFTP v1.0 Beta 7 : Name: CORE/JES Company: CORE s/n: 00-00-000000 Expiration: never Key: 1074 2875 9697 3324 3564
AbsoluteFTP v1.0 Final : Name: CORE/JES Company: CORE s/n: 00-00-000000 Exp : Never Key: 1074 2875 9697 3324 3564
AbsoluteFTP v1.0 RC 11 : Name: _RudeBoy_ Company: Phrozen Crew s/n: 02-01-900000 Exp : Never Key: 1237 9814 1293 3185 9734
AbsoluteFTP v1.6b3 : Name: RePulsive Company: Pirates Gone Crazy s/n: 02-16-123456 Exp : Never Key: 01803292008690490481
AbsoluteFTP V1.7 Beta 3 Company: CZY s/n: 02-16-361500 Exp: Never Key: 1829219807156290447
AbsoluteFTP V1.8 Beta 1 Name/Company: CZY s/n: 02-16-361500 Exp: Never Key: 18292198071562904476
AbsoluteFTP V1.7 Name/Company: CZY s/n: 02-16-361500 Exp: Never Key: 18292198071562904476
AbsoluteFTP V1.8 Name/Company: CZY s/n: 02-16-361500 Exp: Never Key: 18292198071562904476
Absolutely Online v2.0 build 17 : Name: SiLicon Surfer [PC] s/n: 709214681399 or Name: n03l s/n: 43184232216539817224
Absolutely Online v2.2.026 : Name: Delphic s/n: 394454466686
Absolutely Online v2.3 : Name: DORIS MOREAU s/n: 49296916793913697524
Absolutely Online v2.5 : Name: coSmoS [True] s/n: 459853016396
Absolutely Online v2.7b37 : Name: dustie of blizzard s/n: 73765525381185841824
Absolutely Online V2.8.39 Name: sudiweb s/n: 393815256006
Absolutely Online V2.8.40 Name: dustie of blizzard s/n: 73765525381185841824
Absolutely Online V2.9 Name: Walhalla [oDDiTy] s/n: 360435024694 or Name: Shaligar^Lash s/n: 13796916738688547827
Absolutely Online V2.9.40 Name: sudi s/n: 49572432277862817882
Absolutely Smart Server3 v3.30 : s/n: 13005001 Key: yHExiBAiDFzUY
Absolutely Smart Server3 v3.31.3 : s/n: 13005001 Key: yHExiBAiDFzUY
Absoluter Fast Taskbar v1.0 : Name: xasx/tnt s/n: nxpwvy
Absolutey Online v2.0 : Name: ls-Warp98 s/n: 79872185323923916697288
Abuser v0.8b : Name: me s/n: 14644
AcadLight v97 : Key: EUB7 s/n: 617-00000610
ACCEL Tech P-CAD 2000 S/N:1111-1111-1111-1111
AccelDocs v1.1 : s/n: AD38519543-88
Accelerated CD v1.0 : Name: shuttle avalon s/n: 111-11942808 1
AcceleratedX v2.1 : s/n: 112955
AcceleratedX v5.0 : Name/Company: (Anything) s/n: DS0LID-0691386450-80
Accelerator : s/n: A300-11114-CP4U or s/n: A300-12935-CP4U or s/n: A300-31239-CP4U
Accent : s/n: 042807358902273
Accent Composer v1.07 : Name: DarkBug[Weapon] s/n: CBA23A0BDF9600AB82
Accent Express : s/n: 064201130459806
Accent Professional v2.0 : s/n: 062202100002277 or s/n: 064201130459806
Accent v2.0 Final Beta : s/n: 12345678900012
Access ADI : s/n: 040-4031420
Access Denied v2.30 : Name: [NUT] s/n: 010427F1EF90ab19E117351EE4 or Name: James Frazier s/n: 3935988480
Access Denied V2.31 Name: James Frazier s/n: 3935988480
Access Denied V2.32 Name: James Frazier s/n: 3935988480
Access Denied V2.40 Name: James Frazier s/n: 3935988480
Access Diver v2.92 : Name: James Company: Shopdown s/n: KqIqKjLkXgHcSvBZQK0TQQMEGIQNI908OI
Access PC 3.0 : s/n: 0120 0000 0253 0278 0120 0000 4589 1115
Access to Delphi Converter : s/n: 34895
Access To VB v4.0.2 : Name/Company: James Bond s/n: 924460000
Access To VB v4.01 : s/n: 924461112
Access To VB v4.5 : s/n: 0924462090
Access Wordpoint v1.1 : s/n: 539432300000178
AccessNfs Gateway v4.01.00.09 : Name: shuttle Company: avalon s/n: JN933335004358
AccessToVB v4.0.2 : Name/Company: James Bond Code: 924460000
Account Pro v7.0n : Name: Gladys Frey s/n: 5ACCAC3FGD6DAB2
Account Pro v7.11 : Name: Dan K. Hanson s/n: 5A79AC2GEG4E7B9
Account Pro v7.12 : Name: Gladys Frey s/n: 5ACCAC3F9FAEE1B
Account Pro V7.30d Name/Company: VDK2000 s/n: 6A59AC9B636A832
Account Pro V7.50 Name: naManaX Company: Blizzard s/n: 5AD5AC634584AA3
Accountant Inc. Pro : s/n: 18225
Accounting for Delphi Sep 99 : Password: CANADA
Accounting Works (one write plus) : s/n: 20.11A1111
Accounts 95 v3.0 : Name: Antkiller s/n: 7034
Accounts 95 v3.1 : Name: PaulBar s/n: 7034
AccPac Simply Accounting v2.0a : s/n: 1021602-48016
ACcrak3 Password recovery for MSAccess: CCard:12MDS34 s/n:45070
AccuChef v5.05 : Name: ZiuHu/TEX99 s/n: 525557943
AccuChef v5.06 : Name: JudgeD s/n: dlmsppea1
AccuChef v5.08 : Name: (Anything) s/n: dlmsppea
AccuChef v5.09c Name: Licensed User s/n: 814780504 or Name: RayBieZ s/n: 152273304
AccuChef v5.09f Name: Raybiez s/n: 152273304
AccuChef v5.09g Name: LIDONG s/n: 88121125
AccuChef V5.09j Name: Raybiez Cracking s/n: 985074875
Accum 2000 V1.0 Name: TUC PC2K s/n: 503-1086464
AccuSet 32 Professional Edition v5.0B : Code: 16244437C9365B1E
AccuSet Pro v5.0B : s/n: 16244437C9365B1E
AccuSet v5.0B : Name: AAAA-HID98 Company: HiD Present s/n: 00000
Accutext v2.0 : s/n: 10900016
Accver MS Access Version Checker V1.01 s/n: ac9720-aB387
ACDExpress v3.11 : Name: Nordic 1998 Company: - Code: 4194816140
ACDExpress v3.12 : Name: Nordic 1998 Company: - Code: 4194816140
ACDExpress v3.13 : Name: DSi 4 LIFE Company: DSi TEAM Code: 5164407541
ACDExpress V3.14 Name: YoKe 2000 Company: tHE cRACKiNG aNSWER s/n: 1903662443
ACDSee 1.0 : Name:Sender s/n:27168
ACDSee 1.0+2¡@ : name:letis s/n:+tHE riDDLER [uCF] 213111
ACDSee 1.0-2.1 : Name:ACDsee Code:72911
ACDSee 1.0-2.1 : Name:sender Code:27168
ACDsee 1.25b4 : Name:Kermu Code:2067038799
ACDSee 1.30+7 : name:kermu s/n:2067038799
ACDSee 1.30+7 : name:mARQUIS s/n:142441610
ACDSee 2.0 : Name:Sender Code:27168
ACDSee 2.1 : Name:ACDsee Code:72911
ACDSee 2.1 : Name:sender Code:27168
ACDsee 2.21 : Name:El Edit s/n:6254112742
ACDsee 2.22 : Name:mISTER fANATIC s/n:3089445612
ACDSee 2.22 : Name:Sander s/n:27168
ACDSee v2.21 : Name: kOUGER! s/n: 501587
ACDSee v2.3 : Name: letis s/n: 213111
ACDSee v2.4 : Name: Han Solo s/n: 367661887821327
ACDSee v2.41 : Name: BaRT SiMPSoN s/n: 301421923521327
ACDSee V3.0 s/n: 527293148772791441 or s/n: 977039898201991441 or s/n: 132728175249781441
ACDSee V3.1 s/n: 132728175249781441
ACDSee v3.1 bulid 815 s/n: 881451784190102441 or s/n: 132728175249781441
ACDSee32 2.4 : Name¡GABCDEF Code¡G0255818855
ACDSee32 2.4 : Name¡GACDSee32 Code¡G639981885421327
ACDSee32 2.4 : Name¡GAnyUser Code¡G275181864421327
ACDSee32 2.4 : Name:hambocore s/n:4291020284
ACDSee32 2.4 : Name:LinYenmin Code:5566218817
ACDSee32 2.4 : Name¡GLoveLoveLove Code¡G35566201192132
ACDSee32 2.4 : Name¡GPLAYER Code¡G2222218879
ACDSee32 2.4 : name:RAZORX [NIL8 2054] s/n:050062083199115
ACDSee32 2.4 : Name¡GRegister Code¡G338701861521327
ACDSee32 2.4 : Name¡GTigerme Code¡G445581866921327
ACDSee32 2.4 : Name¡GTreePoPo Code¡G056461739121327
ACDSee32 2.4 : Name¡Gwhoami Code¡G392861883821327
ACDSee32 2.4 : name:wONDER99 s/n:515741885221327
ACDSee32 2.4 : Name:Yenmin Code:1343018818
ACDSee 32 v3.1 Build 921 s/n: 539256203793691441 or s/n: 132728175249781441
Ace Architectural Classic Drafting Pack V2.6 s/n: AR-C-W004
Ace Bible V2.0.531 s/n: aprabACE Contacts Manager v4.03 : UserKey: U8JMHTG RegKey: 9B98C2DE1F4B7E443E
Ace Clock 2.2.0.185 Name:team ORiON Email: Code:ACY1Y0I8T6Z3N3N4
ACE Expert Ftp 1.0 : Name:Black Thorne - Phrozen Crew Code:SM6TSA-644B3A-L4YUV5-376784
Ace Expert v2.50 : Name: Sn0wman s/n: 8STYH4-0386TJ-0Z996P-3JZ9D8
Ace Expert with Icons v2.51 Win95/NT : Name: Shock'97 s/n: 812IYE-Y177J3-YT7Z6I-347TZ6
Ace FTP 1.02 : Name: fungus of blizzard s/n: F48RST-V73PVM-AJ8AF4-77N5CT
Ace FTP 1.03 : Name: fungus of blizzard s/n: F48RST-V73PVM-AJ8AF4-77N5CT
Ace Ftp 1.11a Name:The Master DaVinci Code:3B7U25-L43MV7-3JLAVP-AM85FT
Ace HTML Pro V4.00.6 Name: Softappz2k ID: EWTF-GXZJ-BPLL-QCUG Code: B3VB-4MCN-WPYW-FTJU
Ace HTML Pro V4.00.7 Name: tHE EGOiSTE [TMG] s/n: NC5H-AWY4-QDPT-KSQK
Ace Reader v2.3 : name: davy - blizzard License: 1 s/n: 5sZY6Pu65I
Ace Reader V4.2c Name: Jumpbull [eVC] Copies: 20 s/n: 4wBnJaZ73n
Ace Replace : Name: wizard-x [pdn] s/n: 4699-1762-7163
AceExpert v2.50 : Name: Sn0wman s/n: 8STYH4-0386TJ-0Z996P-3JZ9D8
AceExpert v2.53 HTML Editor : Name: jog [DNG] s/n: YJH7PZ-62UJ8Z-EV1UA6-8EV82A
AceExpert v2.53a : Name: SiraX/[DNG98] s/n: 82Z5I7-2670X2-ZVE692-I1BERZ
AceExpert v3.00h : Name: Republic s/n: BPQU-YXEV-E85S-F2MR
AceExpert v3.01 : Name: Registered User s/n: XLYA-6DDB-1AMJ-2TXS
AceExpert v3.01a : Name: ProfViper s/n: IWPV-XJFW-IDK4-P5VS
AceExpert v3.02b : Name: Predator/[FAITH2000] s/n: YALC-51GC-CFGN-C2QX
AceExpert v3.02c : Name: Sickie [TbC] s/n: EN5Q-SYQ3-MTV8-EJZP
AceExpert v3.02d : Name: Name: -/--Predator/FAITH2000--/- s/n: BQSC-IZZS-DQP1-ASYL
AceExpert v3.02f : Name: CoKeBoTtLe99 s/n: MTA4-WNPK-SMJL-YWPR
AceExpert v3.02g : Name: DEFAULT s/n: 7Q8X-1CXQ-B9SZ-ZZZZ or Name: IND1999 s/n: FNAJ-T5GZ-12CZ-ZZZZ or Name: __RayBieZ__ Code: AIJP-KD8V-IKUF-SEY4
AceExpert v3.02h : Name: s/n: 1234567890 Code: 1UQU-L1Q4-KJGF-1YEY or Name: RbZ_cRacKiNG s/n: (Blank) Code: XSVH-LVNI-Z9GC-EPQD
AceExpertV3.02i Name: LoST/MFD s/n: YHLN-J2YH-2VUY-AN5E or Name: C0Ke2000 s/n: E8VN-2Z3Q-PWZC-LHN1 or Name: +s0nYK s/n: ESDJ-UWNK-N9AZ-ZZZZ
AceExpert v3.0f : Name: Fluke s/n: NPGI-UDLH-JMWZ-ZZZZ
AceExpert v3.0g : Name: EinZtein of Blizzard Code: 1234567890 s/n: BQGP-7PQI-E1TH-NRPP
AceExpert with Icons v2.51 : Name: Shock'97 s/n: 812IYE-Y177J3-YT7Z6I-347TZ6
AceFTP 1.05 : Name: Edge-` [Fallen 98] s/n: N444L5-35824J-CE7MYR-V4356T
AceFTP v1.00b : Name: jog [DNG] Code: 74FEV2-NB8R37-7US5C4-V7A5FT
AceFTP v1.00b : Name: jog [DNG] s/n: 74FEV2-NB8R37-7US5C4-V7A5FT
AceFTP v1.03 : Name: fungus of blizzard s/n: F48RST-V73PVM-AJ8AF4-77N5CT
AceFTP v1.05 : Name: Edge-` [Fallen 98] s/n: N444L5-35824J-CE7MYR-V4356T
AceFTP v1.22 : Name: Arfa [PCY] s/n: SA858P-AA34NJ-FBSML2-24YEA4
AceFTP v1.23 : Name: CoKeBoTtLe99 s/n: 64SE7B-342EYT-SRL5N5-F7AU3E
AceFTP v1.23a : Name: -/--Predator/FAITH2000--/- s/n: 4B372M-C76524-Y7LU6B-AR3EF2
AceFTP v1.23b : Name: CoKeBoTtLe99 s/n: 64SE7B-342EYT-SRL5N5-F7AU3E or Name: RbZ_cRacKiNG s/n: YAL435-CR64Y5-4T3U75-87V7C4
AceFTP V1.24 Name: LoST/MFD s/n: L727AA-34NJFB-SML224-YEA46P or Name: CZY s/n: 673JLA-VPAM85-FT74N7-L5643E
AceFTP V1.24a Name: CZY s/n: 673JLA-VPAM85-FT74N7-L5643E
AceFTP V1.3 Name: CZY s/n: 673JLA-VPAM85-FT74N7-L5643E
AceNotes v1.0 : Name: SiraX [CORE] s/n: 83903256
AceNotes v2000 : Name: SavaGe [PC] s/n: 73518618
AceNotes v2000a : Name: independent s/n: 80914642
AceNotes v2000b : Name: Orion s/n: 69406501
AceNotes v2000c Name: Orion s/n: 69406501
AceReader v3.1 : Name: warez License : 1 s/n: 4sVE6Wo87H
AceReader v3.2 : Name: Versus Licenses: 99 s/n: 1wVS1Ho07G
AceReader v4.0 : Name: Gorgeous Ladies Of Warez s/n: 3rHnJeY74n Licenses : 1
AceReader v4.1 : Name: webmasta[DC] s/n: 3sHnKiX57n or Name: Raybiez Cracking Licenses: 99 s/n: 5xEmKhS27n
Aces of the Deep : s/n: 8563441101743
AceReader V4.2d Name: Raybiez Cracking Copies: 99 s/n: 5xEmKhS27n
AceReader V4.3 Name: +s0nYK [iNTENSiTY] Licenses: 99 s/n: tD4Ka4n5mR
Acid Music: s/n: 211-0010504-264514
Acid v1.0 : s/n: AC10-M345K-VW98C-359
Acidude Wallpaper Calendar v1.05 : Name: SiRAMiNX(lAXITy) s/n: DISCRQKHOBLPRNDC
ACM v1.3 : Name: ACM872433 s/n: 32886038
Acorn Email v2.0 : s/n: z12gAreg214x
Acorn Email v2.5 : s/n: L933-G623-B404
Acorn Email v2.5a : s/n: L933-G623-B404
Acotec Remote Access Manager v2.00.04 : s/n: aaaa-0038-RB20-0Lau-pdca-bbwf-ffaz
Acoustica V2.0 Name: cg! Company: [fanatic] s/n: AC200-22886
Acoustica V2.01 Name: cg! Company: [fanatic] s/n: AC200-22886
Acoustica V2.01a Name: [CriTteR] Company: Serials 2000 s/n: AC200-40383 or Name: The Exterminators 2000 Company: TeX 2000 s/n: AC200-50896
Acoustica V2.11 Name: Subzonic Company: tca2kSub s/n: AC210-82448
Acoustica V2.1a Name: Pinky and The Brain Company: AmoK s/n: AC210-86582 or Name: notice! Company: AcidTrax s/n: AC210-78077
Acoustica V2.11 Name: Subzonic Company: tca2kSub s/n: AC210-82448 or Name: mike hanson s/n: AC210-63231 or Name: Registrierter Benutzer Company: Privat s/n: AC210-36723
Acoustica V2.0 rev.910.3 Name/Company: Team ElilA s/n: AC200-44212
Acoustica V2.1 Name: Sir dReAm Company: TNT!Crack!Team s/n: AC210-95851
Acquire v2.0 : s/n: UCF2000034035812774356
Acquire v2.1 : s/n: Hex19571975
AcqURL v3.0 : s/n: 1000036039138312378289 or s/n: 1000034713220369500512764 or s/n: 1000032334312378151347 or s/n: 1000042334312430151347 or s/n: 123454321278726612579134
AcqURL v3.01 : s/n: Hex19571975
AcqURL v3.1 : s/n: Hex19571975
AcqURL V3.2 s/n: Hex19571975
AcqURL V3.2.1 s/n: 1000034713220369500512764 or s/n: 123454321278726612579134 or s/n: 1000032334312378151347 or s/n: 1000036039138312378289 or s/n: 1000042334312430151347 or s/n: 1000048914112413389343
AcqURL V3.3 s/n: 1000036039138312378289 or s/n: $19571975
AcqURL V3.4 s/n: 712666311556812024412628
AcqURL V4.1 s/n: 712666311556812024412628
AcqURL V4.2 s/n: 123454321278726612579134 or s/n: 712666311556812024412628
Acrobat V1.0 s/n: ARW100R3100230-826
Acrobat V2.0 s/n: WVW200R3100221-398 or s/n: WVW200R3110509-339 or s/n: WVW200R3110509-334
Acrobat V3.01 s/n: PWW250R3107069-312
Acrobat V4.0 s/n: AOW301R7136978-298 or s/n: AOW400R1124770-329 or s/n: AOW400R1158241-562 or s/n: AOW400R1227257-485 or s/n: AOW400R1323860-731 or s/n: AOW400R1634625-498
Acrobat V4.0 Retail s/n: AOW400R3294832-118
Acrobat V4.05 s/n: KWM400R7036733-314
Acrobat Capture v1.0 : s/n: WCW100R3101909-171
Acrobat Distiller PE : s/n: WAW210P7121183-537
Acrobat Distiller v1.0 : s/n: DEE100R3001172-010-496
Acrobat Distiller v2.0 : s/n: ANW200U3010001-986 or s/n: ANW200U3010006-151 or s/n: ANW200U3010009-334
Acrobat Distiller v2.1 : s/n: MDE210R7100000-999-369 or s/n: MDE210R7100001-999-286 or s/n: MDE210R7100002-999-635 or s/n: MDE210R7100003-999-268 or s/n: MDE210R7100004-999-901 or s/n: MDE210R7100005-999-534 or s/n: MDG210R7100000-999-231 (german) or s/n: MDF210R7100000-999-800
Acrobat Distiller v4.0 : s/n: MDE400R7100000-999-333 or s/n: MDE400R7100001-999-682 or s/n: MDE400R7100002-999-315 or s/n: MDE400R7100003-999-948 or s/n: MDE400R7100004-999-581 or s/n: MDE400R7100005-999-214 or s/n: MDG400R7100000-999-911 (german) or s/n: MDF400R7100000-999-480
Acrobat Exchange v1.0 : s/n: MVW100R3100000-050-208 (50 User) or s/n: DEW100R3100564-885
Acrobat Exchange v2.0 : s/n: MVW200R3100000-999-837 or s/n: MVW200R3100001-999-470 or s/n: MVW200R3100002-999-103 or s/n: MVW200R3100003-999-736 or s/n: MVW200R3100004-999-369 or s/n: MVW200R3100411-609 or s/n: MVW100R3100000-050-208 (50 User) or s/n: DEW100R3100564-885
Acrobat Exchange v2.1 : s/n: WVM681R4000077-810
Acrobat Exchange v4.0 Beta 4 : s/n: AEW400R3900106-762-184
Acrobat French v3.0 : s/n: KWM301R7223308-275
Acrobat Pro v2.1 : s/n: ANW210E3100327-330 or s/n: ANW210R3105314-136
Acrobat Reader for Dos v1.0 : s/n: ARD100R3600000-830
Acrobat Reader for Windows v1.0 : s/n: ARW100R3100000-500-574
Acrobat Reader v1.2 : s/n: ARM100R3100034-100-397
Acrobat v3.01 : s/n: PWW250R3107069-312
Acrobat v3.0J : s/n: KMJ300R7103491-848 or s/n: KMJ300R7110385-790 or s/n: KMJ300R7105429-377
Acrobat v4.0 : s/n: AEW400R7100000-999-308 (US) or s/n: AEW400R7100001-999-941 or s/n: AEW400R7100002-999-574 or s/n: AEW400R7100003-999-207 or s/n: AEW400R7100004-999-840 or s/n: AEW400R7100005-999-473 or s/n: AEG400R7100000-999-412 (german)
Acrobat WorkGroup v2.0 : s/n: DEW200U3100000-010-974 or s/n: DEW200U3100001-010-607 or s/n: DEW200U3100002-010-240
Acrypt v5.0 : Name: viny[TbC] s/n: 3991
ACS Desktop Plus v1.0 : Name:SiraX Company:CORE s/n:720D-095D-7A42-654A (If you use any name and company, it will give you your own code)
ACS PhotoAlbum v2.1 : Name:davy Company:blizzard s/n:1051121291
ACSSoft PhotoAlbum v2.1 : Name: davy Company: blizzard s/n: 1051121291
Acta Pro v1.0J : s/n: RcaY-H4P7l-k32YR
ActiCalc v1.06 : Name: CoSH [PCY] Company: Prophecy s/n: 102042
ActiCalc v2.1 : Name: Azrael Company: PC99 s/n: 68041
ActiCalc v2.1 Beta : Name: exit/fallen Company: fallen s/n: 150212
ActiCalc V2.2 Name: SiRAMiNX(lAXITy) s/n: 372657
Action Files v1.0 : s/n: F234N6789593996445 or s/n: F100N6789576807554 or s/n: F100N4541833991173
Action Files v1.1 : s/n: F000N00000-59715904 or s/n: F111N11111-21066900 or s/n: F154N57581-48164738 or s/n: F234N6789593996445 or s/n: F100N6789576807554 or s/n: F100N4541833991173 or s/n: F154N57581-48164738
Action Files v1.2 : s/n: F234N6789593996445 or s/n: F100N6789576807554 or s/n: F100N4541833991173
Action Files v1.2b1 : s/n: F111N11111-21066900
Action GoMac v2.0 : s/n: C123N4567837796891 or s/n: C777N7777769485055 or s/n: C999N9999960506025 or s/n: C666N6969496963695
Action GoMac v2.0.1 : s/n: C123N4567837796891
Action Names v2.05 : s/n: A#EJC-Y30AL-30&Z4-PILOTGEAR
Action Space Doctor v1.0.2 : s/n: J102N-650044-98068261
Action Space Doctor v1.0.x : s/n: J102N-300019-38057410
Action Space Doctor v1.x : s/n: J102N-351823-42713601
Action WorkFlow Analyst : s/n: AA200013001W1001823
Action WYSIWYG v1.0.x : s/n: W100N3133708236682
Actioneer for Microsoft Outlook 1.0.5 : s/n: VRoS-7BARTj8 Palm Pilot: VRpS-7BAR-j8TO
Actioneer v11 : s/n: xqpr-7kcf-j8lh
Actionizer v1.3 : Name: CORE/DrRhui s/n: C210C
ActionLine v1.0 : s/n: 06961xxxx or s/n: (x any number 0-9)
ActionLine v1.5 : s/n: 069610000 or s/n: 06961xxxx or s/n: (x any number 0-9)
ActionNames v4.03 : s/n: 17894762-161
Active Blueprints Application Builder v1.5 : Name: Keios Company: liveedge s/n: AB01-0000-0000-0017
Active Blueprints Easy Object v1.5 : Name: Keios Company: liveedge s/n: AB01-0000-0000-0017
Active Connection Master v2.5 : Name: phase s/n: IT-298-746-484
Active Delivery v1.20.04 : s/n: 400101-1331
Active Desktop Calendar v1.0 : Name: SiraX/CORE s/n: 1-D2DC296-0
Active Fax Server V3.42.169 Name: davy Company: blizzard2k s/n: 13069-57608

#13 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:25 PM

Active Folder v1.0 : Name: Azrael [PC] s/n: 50394-C3F74-00001
Active Icons v1.5 : Name: Capoeira/TS s/n: hD736DA
Active Mail v1.2 : Name: Monika Halkort s/n: 4637
Active Media Eclipse Screen Saver Maker Developer License : Name: PoeTz Company: PoeTz Screen Saverz s/n: 59IA0-198ZV-UOY0F-OICKB-EJ5P -8989P97
Active MultiMedia Button ActiveX v3.02 : s/n: SD9565NG13366-CORE19773901
Active Multimedia Button Control : Name: TRPS s/n: SD9565NG13366-202181519988
Active Multimedia Button v3.0 : Name: Karen Caughey s/n: SD9565NG13366-440121419988
Active Net v3.5 : Name: REKiEM / PCY '99 s/n: @54hr@kr)L;xEn&L
Active S.Saver Builder v1.0 : Name: Azrael [PC] s/n: 11101-0AFD5-002D0
Active Screen Saver Development Kit v2.0 : Name: BaRT SiMPSoN s/n: 686986666582
Active Submission Toolkit v2.001 : Name: phase s/n: IT-867-176-456-775
Active Threed Plus v3.0 : s/n: 0130-0100000-2949145
Active Threed v2.03 : Code: 01A0000-7575363
Active Threed v2.04 : s/n: 01A0000-7575363
Active Tree View v1.01 : s/n: 01A0000-7572623
Active View v1.6 : 1) Start Active View. 2) Go to file/then register. 3) Fill in Licensee with: Keith Mallder (case sensitive) 4) Security Code is 2467 5) Click OK
Active View v1.7 : Name: SUSAN JENSEN s/n: 2067
Active View v1.8 : Name: Monika Halkort s/n: 2633
ActiveBarcode v4.0 : 1-User: 154236423769
ActiveCalendar 2000 V2.6 Password: 737Ac2539E
ActiveCalendar V2.6 Password: ucustomize
ActiveFile v1.2 for Microsoft Active Server Pages: s/n: 1510-2497-1058
ActiveFile v1.3 : s/n: 1510-2497-1058
ActiveFile v1.31 : s/n: 1510-2497-1058
ActiveFile v2.0 : s/n: 1510-2497-1058
ActiveListBar 1.01 b10 : Name: Aerosmith Company: Tol CD key: 01A0000-7575760
ActiveToolBars v1.01 : s/n: 01A0002-7140552
ActiveX Component Suite v3.0 : s/n: ACS300X-9809-2880615-0591
ActiveX Enterprise Suite v6.0 : Name/Company: (Anything) s/n: ACS6-9904-37592931-9759
ActiveX Indicators Suite v1.0 : AxPanel: Name: SiraX Company: CORE s/n: 00000-000006 AxIndicator: Name: SiraX Company: CORE s/n: 00000-000000
ActiveX Manager v1.3 : Name: n03l Faith98 s/n: 6577-aWxVPTz or Name: Goofer/REBELS s/n: 6577-eCxS7AIz or Name: DutchesS s/n: 6577-eBxQYz
Activities Plus v2.2 : s/n: ACTPLUS1.5REG150
Activity Recorder v1.22 : Name: (Anything) s/n: CHRIS168TINA
AD Wiper v1.01 : s/n: 9-205527 or s/n: 43-210143 or s/n: 875-216217 or s/n: 8653-221273 or s/n: 96422-226117
Adaptec Easy CD Creator Deluxe V4.0 S/N¡G110010629931
Adaptec Easy CD Creator V4.0 Deluxe S/N:110043979933
Adaptec Easy CD Creator V4.02D DELUXE S/N¡G110001210122
Adaptec EZ-SCSI v3.03 DOS/Win : 492848-01
Adaptec GoBack V2.2 S/N¡GG-1038M-DBT9M-N8KCL
Adaptec SoundStream V1.0b S/N¡G11057623018
Adavi Silent Watch V1.1 s/n: 0001-1477-HE-30686-07030
AdBuster Rising Newsreader v1.09 : Name: Eugene R Harden Company: High Voltage s/n: 5A89ACDFE88C4AC
AdBuster Rising Newsreader v1.10 : Name: beltram s/n:5A1BACGG83E18EG
AdCADD Auto Architech for AutoCAD 12 : s/n: DAAHE 20104
ADCheck v1.x : s/n: MMAB-0000001438-B37uo3
Add Impact : s/n: 3009034001
Add Remove 4 Good 2.0 : Name: Blackstar TRPS98 Code: 6582-2APUZYJHD
Add Remove 4 Good v1.5 : Name: Lord Leto s/n: 6582-yFY0RW or Name: n03l Faith98 s/n: 6582-8W90PZD
Add Remove Cleaner v2.3 : Name: Kwai_Lo [tNO 98] s/n: K17204KE
Add Wiper v1.02 : s/n: 96422-226117
Add/Remove 4 Good v2.0 : Name:Finn Mac CooL Serial: 6582-7CW0P0WF
Add/Remove Cleaner v2.3 : Name: Kwai_Lo [tNO 98] s/n: K17204KE
AddDepth v1.0 : s/n: AW-100-1-2716-52987
AddDepth v1.1 : s/n: AW-110-1-1701-30232
AddDepth v2.0 : s/n: AD-200-1-6501-54924 or s/n: AD-200-1-1764-42848
Addepth for Windows : AW-100-1-2716-52987
AddFlow ActiveX v1.01 : s/n: 6587 6352 6682 0A01
AddFlow ActiveX v2.1 : Name: Dr Weird s/n:8765045174810522
AddFlow ActiveX V3.00.027 s/n: 2118 0A23 7BC2 0658
Addict v2.32 : s/n: L10736095B
Adding Machine 1999 : Name: ACiD BuRN [ECL'99] s/n: 801-1671168
Addraman Address Manager and Phone Dialer 1.02: Name: KiLLa [c0re'97] s/n: CCS-56FGM66-CH
Address and Phone Book v5.0 : Name: Miscreant s/n: APB-6452-4891644
Address Book Pro v1.01 : Name: (Anything) s/n: BANANA
Address Book v1.5 : s/n: JLJ4EVR
Address Database Pro v4.02 : s/n: AEKDB-789
Address Database Pro v4.3 : s/n: AEKDB-7895
Address Everywhere V1.26 Name: L!M!T [TEX] Password: 2000 RegNum: 1886689881
Address Everywhere V1.40 Name: L!M!T [TEX] Password: 2000 Code: 1886689881
Address Everywhere V1.60 Name: Lucifer48 Password: PC Code: 1098323289
Address Everywhere V2.01 Name: archigamedis Password: DiSTiNCT Code: 2104005254
Address Everywhere V2.11 Name: archigamedis Password: DiSTiNCT Code: 2104005254
Address Explorer v2.3 : Password: Free the world
Address Express V1.05 Name: PipeR s/n: 3487102-VUVCY
Address Finder v9.09.01 : Name: oDDiTy '99 s/n: 41-737-52
Address Finder v9.6.1 : Name: evc_viper s/n: 98-093-29 or Name: Team Mission s/n: 31-407-67
Address Manager V5.0 Name: Michael R Umbreit s/n: 0044-671000076320
Address Mate v2.12 : s/n: AM212101704
Address Organizer Deluxe v1.0 : Name: Azrael [PC] s/n: 831195569-731
Address Organizer Deluxe V1.1 Name: RegMinisteR s/n: 235725950-731
Address Organizer Deluxe V1.3 Name: Nitrus s/n: 987751854-731
Address Organizer v3.00 : Name: warez s/n: 987677122-827
Address Organizer v3.5s : Name: TeamPGC s/n: 984149505-827
Address Quick v2.3 : Name: DSi TEAM s/n: 700708441
Address Register v1.0.1 : Name: [JaSuN] / CBE '98 s/n: 4270112-A58
Address Wijzer v3.10 : s/n: AD38170
Address4U V1.2 Name: cOBL [HZD] s/n: 155-179092
AddressBook etc v2.0 : s/n: adrBk-5595-780215
Addresses Plus V5.3e s/n: reg-12194-dz-igameglc
Addresses Plus V5.4e s/n: reg-12194-dz-igameglc
AddressQuick v1.0 : Name: CORE CMT s/n: 566655565
Addsoft v1.20C : s/n: AS1-8HWQTX-9716Z
Addsoft v2.0 : Name: JOG [DNG] s/n: 0087654321
Addsoft v2.01 : Name: Warp s/n: 037265607
Addsoft v2.05 : Name: PREMiERE s/n: 4238936721
Addsoft v2.1.3 : Name: CRACKZ s/n: 4425809661
Addsoft v2.14 : Name: KLEFZ s/n: 4039525341
Addsoft v2.16 : Name: TRPS 1998 s/n: 202429278
Addsoft v2.18 : Name: NAGLFAR DDT98 s/n: 2124862011 or Name: Bisoux s/n: 812489697
Addsoft v2.21 : Name: KLEFZ s/n: 4039525341
Addsoft v2.22 : Name: REKIEM / PCY s/n: 826795377
Addsoft v2.25 : Name: TRPS IS NUMBER 1 s/n: 416315178
Addsoft v2.29 : Name: DRAXXTER [FAITH2000] s/n: 0087654321
Addsoft v2.30 : Name: Gordon s/n: 679697622
Addweb Enterprise v3.14 : Name: Syndicate s/n: 483376763400407287
Addweb Gold v1.22 : s/n: AWGQ-LD8DHRC-003JEY6
Addweb Gold v1.23 : s/n: AWGE-DWE837A-FE97438
Addweb Gold v2.06 : s/n: AWGQ-LD8DHRC-003JEY6
Addweb Gold v2.31 : s/n: AWGD-WDWD824-4962345
Addweb Gold v2.38 : s/n: AWGJ-DFWEI9C-8242461
Addweb Gold v2.42 : Name: TRPS 98 s/n: 101606005
Addweb Gold v2.46 : Name: Blackstar TRPS98 s/n: 135721441 UpdateKey: 623426
Addweb Gold v2.50 : Name: Blackstar TRPS s/n: 135721441
Addweb Gold V3.34 Name: [TSF]kona s/n: 48586763715742
Addweb Pro and Gold v2.11 : s/n: AW88-37D0W7A-72K8266 Gold: AWGQ-LD8DHRC-003JEY6
Addweb Pro v2.05 : s/n: AWGQ-LD8DHRC-003JEY6
Addweb Pro v2.06 : s/n: AWPQ-XEDNI2C-EFID837
Addweb Pro v2.31 : s/n: AWPX-LLA062B-DJIW988
Addweb Pro v2.38 : s/n: AWPD-CYB7744-AAKIMLDM
Addweb Pro v2.39 : s/n: AWPL-992JJ39-EDIDJU9
Addweb Pro v2.40 : Name: mRFANATIc [DNG] s/n: AWPD-CYB7744-AAKIMLD
Addweb Pro v2.42 : Name: TRPS 98 s/n: 39445046
Addweb Pro v2.46 : Name: Blackstar TRPS98 s/n: 73560482 UpdateKey: 623426
Addweb Pro v2.47 : Name: Demon Release Crew s/n: 139413944
Addweb Pro v2.51 : Name: elociN [DNG] s/n: 47616212
Addweb Pro v2.52 : Name: n03l-Faith2000 Gold: 178368235 Pro: 116207276
Addweb Pro v2.53 : Name: Nicole s/n: 35345954
Addweb Pro v2.54 : Name: DeMoN Crew s/n: 139413830
Addweb Pro v3.13 : Name: QWERTY s/n: 2302310651272767 or Name: CZY s/n: 7756551447104314-377
Addweb Pro v3.15 : Name: Orion Rules s/n: 7636711643131003
Addweb Pro v3.17 : Name: Better Zero s/n: 473185660570
Addweb Pro V3.34 Name: [TSF]kona s/n: 7270722770801114
Addweb Standard and Gold v2.05 : Standard: AW88-37D0W7A-72K8266 Gold: AWGQ-LD8DHRC-003JEY6
Addweb Standard and Gold v2.53 : Name: DSi TEAM Gold: 216062938 Standard: 133123929
Addweb Standard and Gold v2.54 : Name: DeMoN Crew Standard: 118635780 Gold: 201574789
Addweb Standard v2.31 : s/n: AW88-37D0W7A-72K8266
Addweb Standard v2.38 : s/n: AW25-7JREG7C-3H1EG54
Addweb Standard v2.42 : Name: TRPS 98 s/n: 18666996
Addweb Standard v2.44 : Name: Blackstar TRPS98 s/n: 52782432 UpdateKey: 623426
Addweb Standard v2.46 : Name: Blackstar TRPS98 s/n: 52782432 UpdateKey: 623426
Addweb v1.23 : s/n: AW21-JH8WFHB-84EWFW8
Addweb v2.0 : s/n: AWGD-WDWD824-4962345
Addweb v2.10 : s/n: AW88-37D0W7A-72K8266
Addweb v2.11 : Gold: AWGE-FD734H2-724Q942 Standard: AW88-37D0W7A-72K8266
Addweb v2.44 : Name: Naglfar DDT98 Standard: 73824882 Gold: 156763891 Pro: 94602932 UpdateKey: 623426
Addweb v3.04 : Name: fallen s/n: 547026020022
Addweb V3.15 Name: PhrozenCrew Standard: 040532006602 Gold: 60480542466377 Professional: 8303503446645164 Enterprise: 363406478563861015
Addweb V3.20b Name: Walhalla [oDDiTy] s/n: 808425771267
Addweb V4.0.1.20 Name: Nemesis] s/n: 185773570544
AddWindow+ v1.0 : Name: Server Surfer s/n: FJVQQVFF or Name: MoonDark s/n: QKGDNTJX
Adept BBS +v1.07 for OS/2¡@ : name: Undemon s/n: 3484233081 Rego Serial No: 808001375
Adept BBS v1.07 : Name: Creeping Death s/n: 3599887846 RegNum: 806949176
Administrator Assistant v2.01 : s/n: ID-Vx-Ux-T6clUMZd
Adobe Acrobat 3.0 : WCW100R3101909-171
Adobe Acrobat 3.01 : PWW250R3107069-312
AdoBe Acrobat Capture v1.0 : WCW100R3101909-171
Adobe acrobat distiler v1.0 for Win : DEE100R3001172-010-496
Adobe Acrobat Distiller 2.0 : s/n: MDW210P7154748-899 or s/n: ANW200U3010001-986
AdoBe Acrobat Distiller PE : WAW210P7121183-537
Adobe Acrobat Distiller v1.0 for Windows: DEE100R3001172-010-496
AdoBe Acrobat Distiller v2.0 for Widdows: WAW210P7121183-537
AdoBe AcroBat Distiller v2.1 for Windows: DEE100R3001172-010-496
AdoBe Acrobat Distiller v2.1 PE : WAW210P7121267-246
Adobe Acrobat Exchange 2.0 : MVW100R3100000-050-208
Adobe Acrobat Exchange 2.0 : MVW200R3100411-609
Adobe Acrobat Exchange v2.1 : WVM681R4000077-810
Adobe Acrobat Exchange v4.0 beta 2 : AEW400R3900106-762-184
Adobe Acrobat Exchange v4.0 beta 3 : AEW400R3900106-762-184
Adobe Acrobat Reader v1.0 for Dos : ARD100R3600000-830
Adobe Acrobat reader v1.0 for Windows : ARW100R3100000-500-574
Adobe Acrobat reader v1.2 for Windows : ARM100R3100034-100-397
Adobe Acrobat v1.0 for windows : ARW100R3100230-826
AdoBe Acrobat v2.0 for Windows : WVW200R3100221-398
AdoBe Acrobat v2.0 for Windows : WVW200R3110509-334
AdoBe Acrobat v2.0 for Windows : WVW200R3110509-339
Adobe Acrobat WorkGroup 2.0 : DEW200U3100000-010-974
Adobe Acrobat WorkGroup 2.0 : DEW200U3100001-010-607
Adobe Acrobat WorkGroup 2.0 : DEW200U3100002-010-240
Adobe After Effects : 36-1529-303576267
Adobe After Effects 3.1 Bundle Edition : EWW360R3100034-100-504
Adobe After Effects v3.1 : EXX666R9123199-434
Adobe Capture 2.0 : WCW200R7100755-319
Adobe Dimensions 3.0 : DJW300R7101786-723
Adobe Dimensions V3.01 S/N¡GDJW301R2100011-348
Adobe File Utilities Code : KWW300R7105734-545
Adobe Font Folio 8.0 : AWW400R7110870-808
Adobe Frame Maker v5.1.2 Win95/NT : 01-0-01-01-5-37AA0-78BDD6
Adobe Framemaker v2.1 : 2-01320-27
Adobe Framemaker v4.02 for Windows : 00-0-01-01-4-00C2F-3C9DB0
Adobe FrameMaker v5.5 : 20-0-01-01-5-011C5-14B57E
Adobe FrameMaker V5.5.6 During setup choose Registered Owner Version and enter this serial 20-0-01-01-5-0D2F9-36EC16
Adobe FrameMaker V6.0 During setup choose Registered Owner Version and enter this serial where prompted: 20-1-01-01-6-11111-27EB98
Adobe Framemaker+SGML v5.1.1 : 05-0-01-01-5-0C860-FC44ad
Adobe FrameMaker+SGML v5.5.2 : 24-0-01-01-5-00000-666160
Adobe FramMaker 5.11 : 00-0-01-01-5-00D4-D62C70
Adobe Gallery Effects 1.5 : 36-1521-303602728
Adobe Gallery Effects 1.52 : 36-1524-303516493
Adobe GoLive V5.0 S/N¡GGJW500R4561433-718 or GJW500R5781060-948 or GJW500R2898273-460
Adobe Illustrator 4.10 for Windows : ABW4003109249-420
Adobe Illustrator 7.0 : s/n: ABW700R7106044-373
Adobe Illustrator 8.0 : ABW700X7102095-731
Adobe Illustrator 8.0 Beta X26 : ABW700R7106044-373
Adobe Illustrator 8.0 Beta X40 : EXX500R5900103198-517
AdoBe Illustrator v4.0 for Windows : ABW400R3101335-714 or s/n: ABW400R3106248-986 or s/n: ABW400R3101991-252
Adobe Illustrator v4.0.3 for Windows : ABW4033200000-719
AdoBe Illustrator v4.01 for Windows : ABE400R3001625-858
AdoBe Illustrator v4.03 for Windows : ABW4003106248-986
Adobe Illustrator v4.1 for Windows : ABW4003109249-420
Adobe Illustrator v8.0 : ABW800X7102095-685
Adobe Illustrator v8.0 : EXX500R5900103198-517
Adobe Illustrator v8.0 Beta2 x28 : EXX500R5000070198-504
Adobe Illustrator V9 S/N:ABW900R71111141-999-830
Adobe Illustrator V9.0 S/N¡GABW900R7102722-694
Adobe InDesign V1.5 SN:IPE123R12345678-337
Adobe ImageReady Preview 1.0 : EXM100XX675071598-005-414
Adobe LiveMotion v1.0 For MAC S/N¡GLIW100E7100000-167
Adobe LiveMotion v1.0.0.78 S/N¡GLVW100R7100843-292
Adobe Pagemaker v5.0 : 02-50C8-100094310
AdoBe PageMaker v5.0a for Windows : s/n: 03-5025-303224614
Adobe Pagemaker v6.0 : 03-5025-303224614
AdoBe PageMaker v6.0 for Win95 : 03-3002-000062275
AdoBe PageMaker v6.0 for Win95 : 03-4004-100486078
AdoBe PageMaker v6.0 for Win95 : 03-5025-303224614
AdoBe PageMaker v6.0 for Win95 : 03W600R1118669-742
AdoBe PageMaker v6.0 for Win95 : 03W600R1118753-720
AdoBe PageMaker v6.0 for Win95 : 03W600R1124621-479
Adobe Pagemaker v6.5 : 03w650r7104326-845
Adobe Pagemill 2.0 : MLW200R7139069-780
Adobe Persuasion v4.0 : 09W123X523456-521
Adobe Photo Deluxe Business Edition v1.0 : CQW100R7113867-753
Adobe PhotoDeluxe Home Edition v3.0 : HTW100R7100000-363
Adobe PhotoDeluxe v1.0 for Windows 95 : HTW100R7106474-426 or s/n: HTW100R7108267-350
Adobe PhotoDeluxe v2.0 Win95/NT : HTW200r7100048-493
Adobe PhotoDeluxe V4.0 Home Edition s/n:HTW200R7100048-493
AdoBe PhotoShop : s/n: PCA 100000100-953 or s/n: PDA 100001185-501 or s/n: PDA 100001517-722
Adobe Photoshop 3.0 for Windows : PWW300R3000011-926
Adobe PhotoShop 3.0.4 : PWW300R3000011-926
Adobe Photoshop 4.0 : Company:xFORCE code:f17479d251e51aa7d1d3eb7bfd7f3dee
Adobe Photoshop 4.0 : Name:tHE riDDLER s/nWW300R3000011-926
Adobe PhotoShop 4.0 : PWW300U3100000-005-285
Adobe PhotoShop 4.0 : PWW400R3000011-880
Adobe PhotoShop 4.0 Beta : NAME:tHE riDDLER COMPANY:xFORCE SERIALWW300R3000011-926 BetaCode:f17479d251e51aa7d1d3eb7bfd7f3dee
Adobe Photoshop 6.0 Beta S/N: EXX600R5123025-666-626
Adobe PhotoShop 6.0 Final Version PWW600R7105467-948
Adobe Photoshop 5.0 FINAL : s/n: pww400r7106337-339 or s/n: pww400r106337-339 or s/n: EXX500XX120052898-308 or s/n: PWE500X7205050-732
AdoBe PhotoShop v2.5 for Windows : s/n: PWW250R3000000-880 or s/n: PWW250R3001422-135
AdoBe PhotoShop v2.5.1 for Windows : s/n: PWW250R3107069-312 or s/n: PWW250R3104501-684 or s/n: PWW250R3000406-282
Adobe Photoshop v3.x 5 user license : s/n: PWW300U3100000-005-285
Adobe Photoshop v3.x for Windows : s/n: PWW300R3000011-926
Adobe Photoshop v4.0 : s/n: WW250R3107069-312 or s/n: pww250r3107069-312
Adobe Photoshop v5 Beta 66 : s/n: EXX500R7042200-980
Adobe Photoshop v5.5 s/n:pww400r7106337-339
Adobe PhotoShop V6.0 S/N¡GPWW600R7105467-948
Adobe Photoshop V6.0 Beta3 S/N¡GEXX600R5123025-666-626
AdoBe Premiere v1.0 for Windows : s/n: MBW100X3100970-389 or s/n: MBW101B3105866-803
AdoBe PreMieRe v1.1 Video Editing for Windows: s/n: MBW100D3100371-512 or s/n: MBW101X3100132-284
Adobe Premiere v4.0 for Windows : s/n: MBW400R11093940244
AdoBe Premiere v4.2 for Windows : s/n: MBW400R1104198-375 or s/n: MBW400R3900106-762
Adobe Premiere v5.0 FINAL : s/n: MBF420U3000205-940
Adobe Premiere v5.0 FINAL RC : "A Business" Title: Mr First Name: Chumbawamba C Last Name: X-Force Company: X-Force s/n:MXX500R666666-500-953 (deselect online registration)
Adobe Premiere V5.5 s/n:MBF501R5440690-330
Adobe Premiere V6.0 Beta (Y309) S/N¡GMXX600X1177419-888
Adobe Streamline 4.0 : s/n: SBW400U7102000-766
AdoBe StreaMLine v3.0 for Windows : SBW3001110706-297
Adobe Streamline v3.01 for Windows : SBW300S1100640-184
ADOBE TYPE MANAGER 4 NT : XNW400R0000001-834
Adobe Type Manager Deluxe v4.0 for Windows 95: AWW400R7110870-808
Adobe Type Manager v4.0 for Windows 95: AWW400P0101591-292
Adobe Type Manager Deluxe V4.1 s/n: DUW410R2100155-727
AdoBe Wild Type s/n: FHW251R31003373
Adplan Promotional Business Software v3.0 : s/n: NS-100-000-001 Key: 4753-E27A
Adrem Server Manager v2.1 : s/n: TAY-750-401
Adrem Server Tools v2.0 : s/n: PFV-586-810
Adrenaline Charts & Numbers: s/n: CH5598-DV-3373-MX (Charts) or s/n: NB3897-MD-8744-MP (Numbers)
Adrenaline Charts Pro v1.0.3 : s/n: CPM478W8116103-484-739
Adres Wijzer v3.10 : s/n: AD38170
Adresses French v3.0 : Name: HarvestR CiA 98 s/n: 12 Code: HDZKCB
Adreva 98 v4.23 : Name: BLiZZARD98 s/n: AD987151
AdrLTReg v4.4 : Name:vots s/n:2957349843
AdScape32 v2.0 : s/n: 133766
AdsOff : Name: LoungeAct s/n: 92p8uGb0
AdsOff v1.0 : Name: TRPSRULEZ s/n: 82K8POM9
AdsOff v1.92 : Name: 0MisterE[iNSiDE] s/n: 12d45+o
AdsOff v1.97 : Name: CHENZY s/n: 11@22>U3 or Name: Gordon s/n: 11m22Bj3
Adult Poker 1999 v3.21 : Name: MrGReeN Company: WKT s/n: AP99-32-10401-7710401
AdultPromoter v2.0 : s/n: ADL9124640
Advance Dialer 32-Bit 1.1 : nameANK s/n:97430800
Advance Dialer v1.1 : Name: PANK s/n: 97430800
Advanced Access Password Recovery V1.0 Run the program with '>ACPR /register' and enter: Code: 8KCApk6PrrhVr7ZsrfG8bese
Advanced Access Password Recovery V2.4 s/n: 8KCApk6PrrhVcBCnwxfz2S3t
Advanced Access Password Recovery V2.5 s/n: 8KCApk6PrrhV87gfxeftwsqm
Advanced ACE Password Recovery V1.0 s/n: ACEP-16919159426384-APDTYAHHTPQUXQTB
Advanced ACT Password Recovery V1.0 s/n: ACTP-39337-WGYTE-596
Advanced Administrative Tools v2.2 : Name: TRPS s/n: 052DC-02F59-05485-115DC
Advanced Administrative Tools V3.0 Name: JudgeD [PC'99/MFD] s/n: 086C8-06C08-0A410-00463
Advanced Administrative Tools V3.0.27 Name: Orion s/n: 052DC-02F59-185BB-07524
Advanced Aircraft Analysis and Design : Password: Cessna441
Advanced ARJ Password Recovery V2.0 s/n: AGBdYfPNaakYvwmNVKNMYveD
Advanced Development System v8.63 : s/n: 00000-00000E87
Advanced Dialer v1.2 : Name: BIGBLUE! s/n: 7D5E6F00 or Name: THE KEYBOARD CAPER s/n: 73B70D00 or Name: TKC/CIA '98 s/n: 2D732200
Advanced Dialer v2.1 : Name: THE SCYTHE s/n: 706F7500 or Name: Name: CoKeBoTtLe99 s/n: 827F1A00
Advanced Dialer v2.21 : Name: p00p tERTz Company: SPYDER! s/n: C66F7100
Advanced Dialer V2.3 Name: CZY s/n: 833D5C00
Advanced Dialer V2.4 Name: FREE USER s/n: 4F673900
Advanced Direct Mailer V1.6 s/n: ADR-54-KEJZK-979
Advanced Direct Remailer V1.4 s/n: ADR-53-MTHYJ-796
Advanced Direct Remailer V1.53 s/n: ADR-25-JMHPG-295
Advanced Directory Comparison and Synchronization V0.7 Beta Name: Hazard 2000 s/n: 21553896
Advanced Disk Catalog v1.20 Beta 2 : s/n: 1303196920041974ERqdY0pQRs2KIUvI
Advanced Disk Catalog v1.30 : s/n: 13031969200419743MbMDYnJHUASF2Ub
Advanced Disk Catalog V1.30a s/n: 13031969200419743MbMDYnJHUASF2Ub
Advanced Disk Catalog V1.31 s/n: 130319692004197420mQso5PedAMmh0k
Advanced Disk Cleaner v1.1 : Name: Shaligar^Lash s/n: 889-12345678
Advanced Email Extractor V1.1 s/n: AEE-2793459-QUNKR6R7ECYG
Advanced Email Extractor V1.2 s/n: AEE-2793459-EA6YF3P7TAAT
Advanced Evaluator V2.0 Name: Crudd [TeX] s/n: 5DA6073ACC138A
Advanced Evaluator V2.0.1 Name: Mr.GReeN [WkT!] s/n: 7982231EE837AE
Advanced Evaluator V3.00 Beta Name: TEAM ElilA s/n: 90EBBA679C4F31
Advanced Evaluator V3.x Name: +DzA kRAker (Regele Piratilor) s/n: 20DB7A47B16EF7
Advanced Excel 95 Password Recovery V1.2 s/n: E5-243-NFEDW-428
Advanced Fabrication v4.0 : s/n: 98861822
Advanced Find and Replace V1.2.3 Name: AFR s/n: aaaaadIQKZFfZodkUBGhdqzeqndtnsTCbQXk4MC+0Jwm45X+BP 0HGwBC
Advanced Find and Replace V1.3.0 Name: AFR s/n: aaaaadIQKZFfZodkUBGhdqzeqndtnsTCbQXk4MC+0Jwm45X+BP 0HGwBC or Name: RoBoCoP [iNTENSION] s/n: aaaaaGzZMCux3C0qG96SF9T1cwNGfeDobYiBViIQPxCrdh9k8h dC+VaR
Advanced Find and Replace V1.2.1 s/n: aaaaadIQKZFfZodkUBGhdqzeqndtnsTCbQXk4MC+0Jwm45X+BP 0HGwBC
Advanced Find and Replace V1.2.2 Name: AFR s/n: aaaaadIQKZFfZodkUBGhdqzeqndtnsTCbQXk4MC+0Jwm45X+BP 0HGwBC
Advanced Find and Replace V1.2.4 Name: AFR s/n: aaaaadIQKZFfZodkUBGhdqzeqndtnsTCbQXk4MC+0Jwm45X+BP 0HGwBC
Advanced FTP Client V1.0 Name: (Anything) s/n: FTP-8::FFF:F::FFFF::
Advanced GIF Optimizer v1.0 Beta : s/n: &*uuTTrfb4 or s/n: TYg-78-21G
Advanced GIF Optimizer V2.33 Name: Deborah Glast s/n: aa90990909090
Advanced Gradient Controller : s/n: B4H8-R0060-1030 Code: 2L8-0A9-092
Advanced Hex Editor v2.1 : s/n: 112029
Advanced Internet Tool v2.111 : Name: BaRT SiMPSoN s/n: 4F53-44CD-E3DD-9927
Advanced Internet Tool V2.22 Name: JoHnNy s/n: 5125B195DA56035C
Advanced Office 95 Password Recovery V1.11 s/n: O5-962-DPRSE-266
Advanced Office 97 Password Recovery V1.2.1 s/n: O7-249-DNXEN-555
Advanced Outlook Password Recovery V1.01 s/n: OL-728-GVJPN-395
Advanced PDF Password Recovery V1.0 s/n: PDFP-69573-JQCPN-229
Advanced Query Tool V3.0.5 Name: worp [DiSTiNCT] s/n: 6917-3177-2103-4035-4861
Advanced RAR Password Recovery V1.0 s/n: ARPR-83296730531875-GWKURGRENWBRQWRY
Advanced Registry Tracer V1.4 s/n: ART-33-PHQNS-969
Advanced Space Hunter V2.02 : Name: CORE/DrRhui s/n: 88415328847144776151
Advanced Space Hunter v2.5 build 74 : Name: SiLicon Surfer PC'97 s/n: 512063403900 or Name: Phrozen Crew s/n: 754549977187 or Name: n03l s/n: 21534322578558413142
Advanced Speed Typing 98 V1.0 for Win9x : Name: dustie of blizzard Code: 5577c223
Advanced Speed Typing v1.0 : Name: dustie of blizzard s/n: 5577c223
Advanced Speed Typing v1.1 : Name: TRPS s/n: aer374op
Advanced Speed Typing v1.5 : Name: dustie of blizzard s/n: 5577c223
Advanced Tetric V3.1 Name: Jane Glow s/n: A4LC-VYT5-QASU-QSW4-L4
Advanced Text Editor v1.01 : s/n: atev1.01-wgs2otr2-wg558
Advanced VBA Password Recovery V1.21 s/n: VB-646-SXVFD-258
Advanced VBA Password Recovery V1.22 s/n: VB-728-HNWJN-298
Advanced Video Poker v1.00 : Name: dustie of blizzard s/n: 123591978909696
Advanced Video Poker v1.11 : Name: Einhon [Breakpoint] s/n: 115380001439744
Advanced Video Poker V1.2 Name: fALC0N [DSi] s/n: vd9Yk+rRMd7se2C80 or Name: Hamst [e!] s/n: eExRxk3br8md001a1 or Name: TUC PC99 s/n: 0JDSi-l400en2
Advanced Wire EDM v7.1 : s/n: 98730105
Advanced Word 95 Password Recovery V1.11 s/n: W5-233-PANDJ-647
Advanced Word 95 Password Recovery V1.20 s/n: W5-235-TSPNH-924
Advanced Zip Password Recovery v0.92A : Run command line: azpr.exe /register s/n: 00013112193920061941TcQdBAYCRlQW95HO
Advanced Zip Password Recovery v2.0 : s/n: 00013112193920061941tcKxzxKUhzLjuAAD
Advanced Zip Password Recovery v2.1 : s/n: 00013112193920061941SUfjyXZ97rwMZ2J3
Advanced Zip Password Recovery v2.2 : s/n: 00023112193920061941tcKxzxKUhzLjuAAD
Advanced Zip Password Recovery v2.3 : Name: LOMAX s/n: tlc1fahzfUb9n8GaJcCBTsxkHcrNHb8R
Advanced Zip Password Recovery V3.11 s/n: 00003112193920061941Nqu5h797f6cAjz4U
Advanced Zip Password Recovery V3.21 s/n: 00003112193920061941NQG4WsRNDxqFBS9f
Advent 98 v2.0 : Name: Karen E. Caughey Address: Beech Grove, Indiana, USA Code: 067615671645
Adventure Maker v2.02.01 : Name: (Anything) s/n: 9511643
Advox Omnigate v4.1 : Go to System button / License tab and enter: Company: PREMiERE thisdomain: fromdomain: Key1: JEDCAHDKODJDONAI Key2: KCPALAIMCHNOCKGG
AdWiper v1.1 : s/n: PREDATOR666-302507
Aelita BootAdmin v2.x : s/n: ID1-V2x-U10000-S100-W1000-X1000-ME1qAOEh
Aelita ERDisk v3.0 : s/n: IDCORE/Vizion-V-ZHwkDk1r
Aelita EventAdmin v3.2 : s/n: IDCORE/Vizion-V-Klt4ZeHx
Aelita Journal v1.01 : s/n: ID-Vx-ULua7zXZ
Aelita MultiReg v1.x : s/n: ID1-V1x-U10000-S100-W1000-X1000-wHFf0are
Aelita TimeAdmin v2.x : s/n: ID1-V1.x-U10000-S100-W1000-X1000-acmWgf97
Aelita Virtuosity v3.03 : s/n: IDCORE/Vizion-V-62O9Wzjc
Aelite Journal v1.01 : ID-Vx-ULua7zXZ
Aepryus Graph v1.0 : Email: s/n: 477034642
Aepryus Suite v1.0 : Name: CiA s/n: 822095973
Aestesis 98 v1.03 : Name:v s/n:popo0
Aestesis 98 v1.1.2 : Name: herzog antoine s/n: vabixexakibuyi
Aestesis v1.1.2 : Name:herzog antoine Code:vabixexakibuyi
Affirmative Action DUN v2.11 : Name: GZI s/n: 7xxaHx
AfTer Dark +v3.0 for Windows : AD3-00670-6681
AfTer Dark +v3.0 for Windows : ADW-33671-7328
AfTer Dark +v3.0 for Windows : ADW-33671-7329
After Dark 3.0b (mac) : ADM-00670-6681
After Dark Disney (mac) : DIS-00670-6681
After Dark Loony Tunes (mac) : ZQA-35600-2587
After Dark Marvel (mac) : EAM-30306-9708
After Dark Scream Saver (mac) : SSM-75689-8965
After Dark ScreenSaver - Disney Edition : s/n: DSW-93093-5071 or s/n: DSW-36523-5758
After Dark ScreenSaver - Loony Toons Edition : s/n: ZQA-35600-2587
After Dark ScreenSaver - Marvel Comics Edition : s/n: MVW-92958-1201
After Dark ScreenSaver - Star Trek Edition : s/n: BSN-90011-7479 or s/n: SPW-06753-8181
After Dark ScreenSaver - Star Trek: StarDate : s/n: ESW-83838-9710 or s/n: LSW-83838-9710
After Dark ScreenSaver - Star Trek: The Next Generatios: s/n:BSW-35600-2587 or s/n:SPW-06753-8181
After Dark ScreenSaver - The Simpsons Edition : s/n: ZQW-33671-7329 or s/n: ZQW-35600-2587 or s/n: KAW-64331-1262
After Dark ScreenSaver - The Simpsons Edition: KAW-64331-1262
After Dark ScreenSaver - The Simpsons Edition: ZQW-33671-7329
After Dark ScreenSaver - The Simpsons Edition: ZQW-35600-2587
After Dark ScreenSaver - Totaly Twisted Edition : s/n: BII-00670-6681
After Dark ScreenSaver - X-Men Edition : s/n: AD3-00670-6681
After Dark Simpsons (mac) : ZQM-65187-4617
After Dark Star Trek (mac) : EAM-30306-9708
After Dark Star Trek Posters (mac) : SPM-90213-6771
After Dark Star Trek:TNG (mac) : ZQM-35600-2587
After Dark Totally Twisted (mac) : TTT-00670-6681
After Dark v3.0 : s/n: AD3-00670-6681 or s/n: ADW-33671-7328 or s/n: ADW-33671-7329
After dark v3.0 for Windows : AD3-00670-6681
After dark v3.0 for Windows 2 : ADW-33671-7329
After dark v3.0 for Windows 3 : DSW-36523-5758
After Dark v3.2 : s/n: ADC-32659-7016
After Dark X-Men (mac) : ZQM-65187-4617
After Effects : s/n: 36-1529-303576267
After Effects Bundle Edition v3.1 : s/n: EWW360R3100034-100-504
After Effects v2.0.1 : s/n: XH9-SVJ1-B5K
After Effects v3.0 : s/n: EXX00000000002-328 (demo) or s/n: EMW00000000001-345
After Effects v3.1 : s/n: EXX666R9123199-434
After Effects v3.1J : s/n: EMJ371R7100524-141 or s/n: EMJ310R7101016-295 or s/n: EMJ370R7100419-591 or s/n: KMJ300R7103491-848
After Effects v4.0 : s/n: EMW400X1031337-666-475 (666 copies) or s/n: EMW400R7100609-703 or s/n: EMW400R7100610-605 or s/n: EMW400R7100611-238 or s/n: EMW400R7100612-871 or s/n: EMW400R7100613-504 or s/n: EMW400R7100614-137 or s/n: EMW400R7100615-770 or s/n: EMW400R7100616-40
After Effects v4.0b s/n: EXX700XX000122598-554
After Effects v4.0b48 : s/n: EXX500R7042200-980 or s/n: EXX381X7030899-020-814
After Effects v4.0J : s/n: EMJ370R7100419-591
AfterFX v4.0 : s/n: EWW400R3000406-412
Agency DataBase v1.12c : s/n: ADW00195
Agenda Wizard Pro v1.8 : s/n: AGW123456789
Agenda Wizard v1.9 : s/n: AGW-CORE1129
Agenda Wolf v4.01 : Name: (Anything) s/n: 1820608196
Agent .99b : N2CJAHZ8-9CVHRJ3M-26YPLZ8L-BGGD44DT-1EA6CC62
Agent .99d : m2cjahz8-9bvhrj3m-26xplz8l-bfgd44ct-1ea6bc82
Agent .99e : WD6VZ3HP-WGS8Z494-DLKVF5AY or s/n: GN1RZ6T2-2LTWGRWS-ZMT92YH3
Agent .99e : WH6W83Y5-HVWMSDK9-MXWJCYA2-9MHLRBSK
Agent .99f build 299 : JYJ13VTV-6HXSBZFE-VFG2EKKW-JYJ13VAV or s/n: 2SMVK8FL-H8KPLZ4E-FWJ6PFRC-HGNVNPX5
Agent .99g : 6CZCYPMK-VYB3974P-91V7SCTK
Agent 1.0 ¥¿¦¡ª© : JYJ13VTV-6HXUBZFE-VFG2EKKW Alarm Master:atlas44
Agent 1.0 ¥¿¦¡ª© : WH6W8335-GVWMRERF-6YC984M6-567Y8P4E-9GV2BPX5
Agent 1.5 : WH6W83F7-W4SU4JGE-9RWF4HX7-PFKFJM6W-Z511XWMS-44H5G99X-5UAVS18X
Agent Internet News & Mail Reader v1.1 : s/n: 10101001
Agent USA v1.0 : Name: CRowmAN s/n: LNBLOHWT
Agent v1.6 : s/n: HH2W7UP4-63W9NK4J-1ZR5831C-DVRCMYRG
Agent v99b : s/n: N2CJAHZ8-9CVHRJ3M-26YPLZ8L-BGGD44DT-1EA6CC62
Agent v99d : s/n: m2cjahz8-9bvhrj3m-26xplz81-bfgd44ct-lea6bc82
Agent v99e : s/n: WH6W83Y5-HVWMSDK9-MXWJCYA2-9MHLRBSK
Agent v99f : s/n: MKK6BXZC-95XZVF5S-STHFS6DJ or s/n:JYJ13VTV-6HXSBZFE-VFG2EKKW
Agent v99g : s/n: 6CZCYPMK-VYB3974P-91V7SCTK
AgentDA v1.x : s/n: 102800455
AgentDA v2.0 : s/n: 101208510
AgentDA v2.1.3 : s/n: 179105018
AgentMail v1.2 : s/n: 11-24-98
AgentTool v2.0 : s/n: 0TB0024164ZXAYJ
AgFa FotoFlow : s/n: 410210021-086
Agile ColorWeb 1.01 : s/n: KDN%E7DXJ5F<>FC
Agile HTML Editor v1.20 : s/n: NGVDJK3%G7Y8QY8Q2/C46REX$N>LW8%Z>G6K
AGIS 1.43 : Name:Aurea Stoll Company:REUNiTED LicenseType:Standard single user Password:NJSJWJFSCT2QDQBJ
AGNetTools v2.0 : s/n: OJOXOBXOQBO21GO
agSI v1.1.4 : Name: Me! s/n: HHNOAJKC or Name: You! s/n: HVHUIFOQ
AHM Add-Ons for Delphi 3.0 : Name:CRowmAN s/n:AHM-89215-VEnhanced97
AI Picture Explorer 3.2.6 s/n:OR9F104DLNNARU Name: ORiON99[webmasta]SG2
AI Picture Explorer v1.0 Beta : Go to About/Enter Code and enter: Name: MisterE[iNSiDE]TTW s/n: QbyTrDHKX
AI Picture Explorer v2.6.56 : Name: ORiON99[webmasta]SG2 s/n: OR9F104DLNNARU
AI Picture Explorer v2.7.58 : Name: ORiON99[webmasta]SG2 s/n: OR9F104DLNNARU
AI Picture Utility v2.5 : Name: sexjog [DSI]Q Code: 12345V
Aide Onlinometer v1.50 : Add this line to the ModemLog.ini file under the [Reg] section: Name=p74rRxs
AIM Keys v1.1 : s/n: 50970026
AIM Keys v1.25 : s/n: 50970160
AIM Tools v2.50 : Name: ArseniK[DS] Code: 39383054
AIPICT v2.5 : Name: MoonCat [PCY]12S s/n: MoonCat [PCY]12V
AIPL SpinCycle v1.03 : Name: HaRdLoCk [BLiZZARD] s/n: 3679 or Name: HaRdLoCk [BLiZZARD] s/n: 539
AIPL WarmTone v2.03 : Name: HaRdLoCk [BLiZZARD] s/n: 136407 or Name: HaRdLoCk [BLiZZARD] s/n: 136065
Air Messenger Pro v2.7 : s/n: 65219-992410123456
AirCheck v2.0 : Name: (Anything) s/n: 32232794
Aircraft Instruments ActiveX v3.1 : s/n: agms1245j1f
AirMail v3.1.5 : s/n: opppjldfd
AirNav v3.0 : Name: Azrael [PC] ID: 069AZR Code: 692939861
AirNav v3.1 : Name: Lingo T. L. Chen ID: 333RGS Code: 903220597
Airport & Scenery Designer : Name: hfzjsbne s/n: 48252
Airport ID 32BIT v3.0 : s/n: Mudit Mathur74741389
Airport ID v3.0 : s/n: Mudit Mathur74741389
AirTrek Software Desktop v3.4 : Name: CoSH [PCY] s/n: 35Nxx4Dmm
AJD Computing Mortage Manager v1.1 : Name: dustie of blizzard s/n: 1494977371
Akai CDxtract v1.2 : Name: Flytox [DarkStar] s/n: 7213709
Akai logic v1.1 : s/n: 00-0000000-00
Akeyan Enigma v1.0a : When you quit the program a screen telling you to register will show up, press the key " $ " on your keyboard and enter: s/n: 3975$27
Akeyan Enigma v1.1c : When you quit the program a screen telling you to register will show up, press the key " $ " on your keyboard and enter: s/n: 3975$27
AKoff Guitar Assistant v1.01 : Email: dLLord/AiR s/n: E1ESR2R1NANN or Email: Mr_GReeN [WkT!] s/n: 2TR2NRETR5SN
AKoff Music Composer v1.00b : Email: ALLEGiANCE Key: 7778787071KA
Akoff Music Composer v1.01 : Email: FCRP Team Key: P31DP6PP0P2P
AKoff Music Composer v1.02 : Email: s/n: P6G805PP0878
AKoff Music Composer v1.04 : s/n: 430711252
AKoff Music Composer v1.41 : Email: s/n: 6AD26C6AD2G3
AKoff Music Composer v1.45 : Email: s/n: G12D2P2C21K2 or Email: Mr_GReeN [WkT!] s/n: C60528CG253K or Email: s/n: 7GG4G42DGCK2
Aladdin Desktop Magician v1.0 : Name: The Dead Guy Copies: 2112 s/n: BLPXGXC
Aladdin Desktop Magician v1.01T : s/n: FCDQ-LBFB-FQLL-RNDU
Aladdin Desktop Magician v1.0T : FirstName: Server Middle: (empty) LastName: Surfer s/n: LBMP-VJUD-8DTJ-MBDT
Aladdin Desktop Tools v1.0 : s/n: ADTB-778-010000 or s/n: ADTO-862-478521 or s/n: ADTF-816-028213 or s/n: ADTF-800-546436 or s/n: ADTM-851-166858 or s/n: ADTC-980-357506
Aladdin Desktop Tools v1.0.1 : s/n: ADTB-778-055000 or s/n: ADTP-968-267822 or s/n: ADTX-764-125860 or s/n: ADTL-978-121617
Aladdin Desktop Tools v1.0.3 : s/n: ADTB-778-055000
Aladdin Desktop Tools v1.0.x : s/n: ADTE-777-455225 or s/n: ADTH-619-131366 or s/n: ADTK-761-463014
Aladdin DragStrip v3.7.1 : Name: (Anything) s/n: 66666 Code: hhhhhd
Aladdin FlashBack v1.0.x : s/n: FBKV-936-216402
Aladdin FlashBack v1.0J & 1.1J : s/n: FBKA-844-010747 FBKA-868-001940
Aladdin FlashBack v1.1 : FirstName: Moon LastName: Dark s/n: 6N65-89N2-6FDZ-FFHQ
Aladdin Flashback v1.1.1 : s/n: FBKA-771-000000
Aladdin Installer Maker v2.0.x : s/n: I347000002 or s/n: I0668666789 or s/n: I547000005
Aladdin Installer Maker v3.0.x : s/n: SIMB-848-001631 or s/n: SIMU-708-131565 or s/n: SIMN-530-284064
Aladdin Installer Maker v4.0 : s/n: SIMO-983-233822
Aladdin Installer Maker v4.1.x : s/n: SIML-551-211388 or s/n: SIMB-856-017858 or s/n: SIMJ-570-417486 or s/n: SIMD-459-706185 or s/n: SIMX-939-615737
Aladdin Installer Maker v4.5 : s/n: ASIA-925-010402 or s/n: ASIV-610-055267 or s/n: ASIC-428-371182 or s/n: ASIS-755-885444 or s/n: ASIM-817-570004 or s/n: ASIL-847-004311Aladdin Installer Maker v5.0 : s/n: ASIB-585-010379 or s/n: ASIJ-072-625803
Aladdin Installer Maker v6.0 : s/n: ASIM-8356666666
Aladdin ShrinkWrap v3.0 : FirstName: Registered LastName: User s/n: FSDV3LVFB6FSLQ9PNHU or FirstName: John LastName: Doe s/n: FZDAELGFEKFTLVQPNHU or FirstName: BOOK LastName: WORM s/n: FVDP3LGFB6FGLC9PNHU
Aladdin ShrinkWrap v3.0J : s/n: SWPA-728-123456
Aladdin ShrinkWrap v3.5 : FirstName: AAA LastName: AAA s/n: WNUF-49Y9-W949-69BM or FirstName: SpaZ Middle: (Blank) LastName: SpaZ s/n: G7EV-Q3KC-GPQA-S3WG or FirstName: Hack LastName: User s/n: SBQH-Y9UM-S5Y3-276K or FirstName: End LastName: User s/n: LPML-QJ8D-CFNJ-LBDT
Aladdin Spring Cleaning v1.0 : s/n: SCLB-998-352715 or s/n: SCLI-906-028848 or s/n: SCLE-652-682032 or s/n: SCLI-879-335316 or s/n: SCLY-754-656875
Aladdin Spring Cleaning v1.0.1 : s/n: SCL0769000000 or s/n: SCL1770000000 or s/n: SCL0654456789 or s/n: SCL1584567890
Aladdin Spring Cleaning v2.0 : s/n: SCL0769000000 or s/n: SCL0-769-000000 or s/n: SCL1-770-000000
Aladdin Spring Cleaning v2.0.x : s/n: SCLL-499-535286 or s/n: SCLH-956-154518 or s/n: SCLV-890-824523
Aladdin Spring Cleaning v2.0J : s/n: SCLA-842-100857 or s/n: SCLA-932-101628 or s/n: SLCB-802-104530
Aladdin Spring Cleaning v3.0 : s/n: SCLC-0534-005062 or s/n: SCLC-0497-037187 or s/n: SCLD-0785-000012 or s/n: SCLD-0785-001012 or s/n: SCLD-0785-002012 or s/n: SCLD-0785-999012
Aladdin Spring Cleaning v3.0.x : s/n: SCLD-0868-803102 or s/n: SCLG-0840-914228 or s/n: SCLP-0841-324001 or s/n: SCLW-0884-408007 or s/n: SCLF-0475-083070
Aladdin Spring Cleaning v3.0J : s/n: SCLD-0823-000000 or s/n: SCLD-0812-111111 or s/n: SCLD-0801-222222 or s/n: SCLD-0790-333333
Aladdin StuffIt Deluxe v3.07 : s/n: Bxxxxx (x any number 1-9)
Aladdin StuffIt Deluxe v3.5.x : s/n: DLX 07590000000 or s/n: DLX 07650000001 or s/n: DLX 07710000002 or s/n: DLX 07770000003 or s/n: DLX 07830000004 or s/n: DLX 07890000005 or s/n: DLX 07950000006 or s/n: DLX 08010000007 or s/n: DLX 08070000008 or s/n: DLXN-921-736623 or s/n: DLXD-744-0
Aladdin StuffIt Deluxe v4.0 : s/n: DLX 07590000000 or s/n: DLX 07650000001 or s/n: DLX 07710000002
Aladdin StuffIt Deluxe v4.0J : s/n: DLXD-744-018330 or s/n: DLXJ-077-630802 or s/n: DLXN-921-736623
Aladdin StuffIt Deluxe v4.5 : s/n: DLXU-674-772032 or s/n: DLXE-851-563744 or s/n: DLXN-721-010663 or s/n: DLXP-769-655012 or s/n: DLXJ-731-760458 or s/n: DLXE-851-564744 or s/n: DLXA-838-254215
Aladdin StuffIt Deluxe v4.5b : s/n: DLXU-674-772032
Aladdin StuffIt Deluxe v4.5J : s/n: DLXR-787-654222 or s/n: DLXH-777-574655 or s/n: DLXM-999-261505 or s/n: DLXE-851-563744 or s/n: DLXN-921-736623
Aladdin StuffIt Deluxe v5.0 : s/n: DLXF-0835-001225 or s/n: DLXF-0835-002225 or s/n: DLXF-0835-003225 or s/n: DLXF-0835-004225 or s/n: DLXF-0835-005225 or s/n: DLXF-0835-007225 or s/n: DLXF-0835-008225 or s/n: DLXF-0835-009225 or s/n: DLXF-0835-006225 or s/n: DLXF-0859-006229 or s/n:
Aladdin StuffIt Deluxe v5.x.x : s/n: DLXF-0705-857240 or s/n: DLXV-0629-567054 or s/n: DLXJ-0483-146294 or s/n: DLXN-0666-395156 or s/n: DLXH-0748-667134
Aladdin StuffIt DropStuff with Expander Enhancer v4.0 w/ EE : s/n: DRPB-631-376254 or s/n: DRPQ-848-734007 or s/n: DRPR-983-046822 or s/n: DRPF-757-120012 or s/n: DRPG-608-364475
Aladdin StuffIt DropStuff with Expander Enhancer v4.0.x : s/n: DRPL-781-251448 or s/n: DRPF-828-402533 or s/n: DRPW-595-845150 or s/n: DRPL-596-080152 or s/n: DRPD-875-225843 or s/n: DRPN-439-555086 or s/n: DRPS-540-475480 or s/n: DRPL-536-101386 or s/n: DRPD-591-180058
Aladdin StuffIt DropStuff with Expander Enhancer v4.0J : s/n: DRPF-757-120012 or s/n: DRPG-608-364475
Aladdin StuffIt DropStuff with Expander Enhancer v4.5 : s/n: DRPL-781-251448
Aladdin StuffIt InstallerMaker Electronic Commerce v4.1.x : Primary: 406747-0288-764624-3425E Secondary: 854463-3805-854525-3042G or Primary: 841064-4863-002884-2630E Secondary: 644822-3183-282806-3427M or Primary: 661158-4564-332647-3543E Secondary: 783662-1232-151240-2336G
Aladdin StuffIt InstallerMaker Electronic Commerce v4.5.x : Primary: 325445-4515-053685-3342E Secondary: 538533-3887-805826-2926M or Primary: 184558-0865-550450-2633E Secondary: 430327-6267-038374-2637G or Primary: 685173-7120-063141-2628E Secondary: 744767-3073-321251-2535G
Aladdin StuffIt Lite v3.0x : s/n: L297000000 or s/n: L347000001 or s/n: L397000002 or s/n: L447000003 or s/n: L497000004 or s/n: L547000005 or s/n: L597000006 or s/n: L647000007 or s/n: L697000008 or s/n: L747000009 or s/n: L267000010 or s/n: L317000011 or s/n: L367000012 or s/n: L41
Aladdin StuffIt Lite v3.5 : s/n: LTE 07560000000 or s/n: LTE 07620000001 or s/n: LTE 07680000002 or s/n: LTE 07740000003 or s/n: LTE 07800000004 or s/n: LTE 07860000005 or s/n: LTE 07920000006 or s/n: LTE 07980000007 or s/n: LTE 08040000008
Aladdin StuffIt SpaceSaver v3.5.1 : s/n: SPSB-807-090000
Aladdin StuffIt SpaceSaver v5.0 : s/n: SPSF-711-123456
Aladdin StuffIt SpaceSaver v5.x.x : s/n: SPSW-0654-749263 or s/n: SPSM-0917-262104 or s/n: SPSV-0905-501006 or s/n: SPSK-0689-421158 or s/n: SPSD-0893-498007Alarm Calendar 2000 V6.0.r309 Name: LIDONG s/n: CRA-15951
Alarm Calendar 2000 V6.0.r102 Name: LIDONG s/n: CRA-12096
Alarm Clock 2000 V6.0.r106 Name: LIDONG s/n: CRA-13984
Alarm Clock v1.07 : Name: CORE/ITR s/n: 234333
Alarm Clock v1.08 : s/n: 234333
Alarm Clock v1.2 : Name: jaydee s/n: 2294916
Alarm Clock v1.31 : Name: ROWBIE-TRPS 98 Code: 3600012
Alarm Clock v2.0b : Name: ROWBIE-TRPS 98 s/n: 3600012 or Name: DSi TEAM s/n: 2137278
Alarm Master : atlas44
Alarm Master : s/n: atlas44
Alarm Plus Plus v4.90 : Name: SiraX/CORE Code: ]l T{}oSQh,ILz[>z < XVX]HK)Q/j[P4.z)7e.bPbFzEIMl1
Alarm Plus PLus v5.00 : Name: CORE CMT s/n: >SL,37(To< kPVT, ==s1 >jGlyR(gd<[:l0n3ilA5P[eX3d" SLLEgX0DOBcV0
Alarm++ v4.7 : Name: KiLLa [core] s/n: VmIH3IMP-D6U653oVx=s;MxY]0>3ilA5P[eX3d" SLLEgX0DOBcV0
Alarm++ v4.90 : Name: SiraX/CORE s/n: ]l T{}oSQh,ILz[>z< XVX]HK)Q/j[P4.z)7e.bPbFzEIMl1
Alarm++ v5.00 : Name: CORE CMT s/n: >SL,37(To< kPVT, = =s1>jGlyR(gd<[:l0n
Alarm++ v5.01 : Name: Ryder Hook UCF s/n: TiYRvHDhGh(Hh1 al5 |XB=dWJTpuhaU<VxHi1h[xHWW&N1y3Qo|i1
Alarm++ v5.10 : Name: TheDon[Fluke] s/n: 568C8AB9E69E4CBB9A44A21B67
Alarm++ v5.12 : Name: Delphic s/n: 4681838DE19974
Alarm++ v5.5 : Name: The Name Is Desync s/n: 568EE733DD66BA8511906CD487B1C247B567FB
AlarmClock v1.1 : Name: CORE CMT s/n: 2041962
Alarming Events : s/n: 3478
Albatross CD-player for OS/2 : Name: Doh Enterprises s/n: 3013757502
Album Builder v1.0 : s/n: 2275-4678
Album Builder v1.2 : s/n: 2275-4678
Album Builder v1.3 : s/n: 2275-4678
Album Toolkit v1.3.6 : ID: ioe31234 First: sUfT4uCg Second: uNyBgei8
Album Toolkit v1.5 : ID: ioe31234 First: 123414hzomsl Second: 123412mHqptm
Album Tracker v1.6 : s/n: AT9M6254C49Z7A2
AlbumWIZ v3.03 : s/n: 72251313
Alchemica WebSite v1.3 : Name: ^heiko Company: [BLiZZARD] s/n: AWR-2929935152-05
Alchemica Webworks v1.1 Rev CI : Name: NiTR8^ Company: GCRACK s/n: AWR-2407779072-05
Alchemica Webworks v1.1b : Name: David J Tominsek Company: Global Piracy Foundation s/n: AWR-1092091904-05
Alchemica Webworks v1.2 : Name: PREMiERE s/n: AWR-1457275200-05
Alchemica Webworks v1.2 16-bit : Name: PREMiERE Code: AWR-1457275200-05
Alchemica Webworks v1.2b : Name: davy Company: blizzard s/n: AWR-674272472-05
Alcyone v1.0.5 : s/n: MYDOG
Alcyone v1.52 : s/n: MYDOG
Aldus Fetch v1.0 : s/n: 51-1000-201176607 or s/n: 51-1003-102157313 or s/n: 51-1007-201194631
Aldus Fetch v1.2J : s/n: 51-1206-0081547

#14 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:25 PM

After Dark Marvel (mac) : EAM-30306-9708
After Dark Scream Saver (mac) : SSM-75689-8965
After Dark ScreenSaver - Disney Edition : s/n: DSW-93093-5071 or s/n: DSW-36523-5758 or s/n: DSW-30857-2768 or s/n: DSW-35515-8984
After Dark ScreenSaver - Loony Toons Edition : s/n: ZQA-35600-2587

After Dark ScreenSaver - Marvel Comics Edition : s/n: MVW-92958-1201
After Dark ScreenSaver - Star Trek Edition : s/n: BSN-90011-7479 or s/n: SPW-06753-8181
After Dark ScreenSaver - Star Trek: StarDate : s/n: ESW-83838-9710 or s/n: LSW-83838-9710
After Dark ScreenSaver - Star Trek: The Next Generation : s/n: BSW-35600-2587 or s/n: SPW-06753-8181 or s/n: BSW-73040-8903
After Dark ScreenSaver - The Simpsons Edition : s/n: ZQW-33671-7329 or s/n: ZQW-35600-2587 or s/n: KAW-64331-1262

After Dark ScreenSaver - Totaly Twisted Edition : s/n: BII-00670-6681
After Dark ScreenSaver - X-Men Edition : s/n: AD3-00670-6681
After Dark Simpsons (mac) : ZQM-65187-4617
After Dark Star Trek (mac) : EAM-30306-9708
After Dark Star Trek Posters (mac) : SPM-90213-6771
After Dark Star Trek:TNG (mac) : ZQM-35600-2587

After Dark Totally Twisted (mac) : TTT-00670-6681
After dark v3.0 for Windows 2 : ADW-33671-7329
After dark v3.0 for Windows 3 : DSW-36523-5758
AfTer Dark v3.2 for Windows 95 : s/n: ADC-32659-7016
After Dark X-Men (mac) : ZQM-65187-4617
After Effects 3.0 : EMW00000000001-345

AgenCy DataBase v1.12c for Windows : s/n: ADW00195
Agent 99b : N2CJAHZ8-9CVHRJ3M-26YPLZ8L-BGGD44DT-1EA6CC62
Agent 99d : s/n: m2cjahz8-9bvhrj3m-26xplz81-bfgd44ct-lea6bc82
Agent 99e : WH6W83Y5-HVWMSDK9-MXWJCYA2-9MHLRBSK
Agent 99e 32-bit : WH6W83Y5-HLVB6LZG-GGF3AKE9-4PAGUZB9-G5WH4SLN

Agent 99e 32-bit (2) : s/n:WD6VZ3HP-WGS8Z494-DLKVF5AY-GN1RZ6T2-2LTWGRWS-ZMT92YH3
Agent 99f 32-Bit : s/n:MKK6BXZC-95XZVF5S-STHFS6DJ or s/n:JYJ13VTV-6HXSBZFE-VFG2EKKW
Agent 99F/xx-bit bld.299 : JYJ13VTV-6HXSBZFE-VFG2EKKW-JYJ13VAV or 2SMVK8FL-H8KPLZ4E-FWJ6PFRC-HGNVNPX5
Agent 99g : 6CZCYPMK-VYB3974P-91V7SCTK

Agent Key works for every version : JYJ13VTV-6HXUBZFE-VFG2EKKW
AgFa FotoFlow : s/n: 410210021-086
agSI +v1.1.4 for Dos : name: Me! s/n: HHNOAJKC or name: You! s/n: HVHUIFOQ
agSI +v1.1.4 for Dos (2) : name: 2U! s/n: QHEXAATC or name: 4U! s/n: SHCZAYVC
agSI +v1.1.4 for Dos (3) : name: SoMeBoDy! s/n: WIFWZUBC or name: NoBoDy! s/n: LHJQJISO

agSI +v1.1.4 for Dos (4) : name: Xxx! s/n: FHVWGRCS or name: CYBERPUNK s/n: FMPMVLOC
agSI +v1.1.4 for Dos (5) : name: Andreas Groegel s/n: MSJXAAORG or name: TeLLeRBoP s/n: MPONSERC
agSI v1.1.4 for Dos : name: Me! s/n: HHNOAJKC
Aladdin Desktop Tools 1.0.1 (mac) : ADTB-778-010000
Aladdin Desktop Tools 1.0.x : ADTE-777-455225 or ADTH-619-131366 or ADTK-761-463014

Alarming Events : 3478
Albatross CD-player for OS/2 : name: Doh Enterprises or s/n: 3013757502
Aldus FreeHand v3.0 for Windows : s/n: 03-4002-200194196
Aldus FreeHand v4.0 for Windows : s/n: 05-4002-202558479
Aldus Freehand v4.0 for Windows (2) : 03-003-00003 and 03-921-34311
Aldus FreeHand v4.1 for Windows : s/n: 10140-0228-0075-33280

Aldus Freehand v5.0 for Windows : s/n: 10350-0276-0089-83911 or s/n: 10350-0874-0288-69455 or s/n: 10350-0313-0097-58368
Aldus Freehand v5.5 (mac) : 10255-0397-4374-13083
Aldus Freehand v7.0 : s/n: FWH700-70812-27097-26570
Aldus Freehand v7.0 for Windows : s/n: FWH700-70812-27097-26570
Aldus GaLLeRy Effect v1.0 for Windows : s/n: 36-0015-000048418

Aldus GaLLeRy Effect v1.5 for Windows : s/n: 36-1500-040049293
Aldus Gallery Effects v1.5 for Windows : 36-1500-040049293
Aldus PageMaker v4.0 for Windows : s/n: 02-3008-000036469 or s/n: 02-4008-200010087 or s/n: 02-6023-000345263
Aldus PageMaker v5.0 for Windows : s/n: 02-50C8-100094310 or s/n: 03-4044-100461903
Aldus PageMaker v5.0 for Windows (2) : s/n: 03-5007-201735504 or s/n: 03-4005-200136599

Aldus PageMaker v6.01 for Windows : s/n: 03-4001-201347950
Aldus Persuasion v2.1a for Windows : s/n: 09-2101-200613117
Aldus Persuasion v3.0b for Windows : s/n: 09-3003-202849134
Aldus PhotoStyler v2.0 for Windows : s/n: 15-0208-202162221 or s/n: 15-11A7-100552167 or s/n: 15-0206-202022990
Aldus PhotoStyler v2.0 for Windows (2) : s/n: 15-2000-385213980 or s/n: 15-1115-201108382

Aldus PhotoStyler v2.0 for Windows (3) : s/n: 15-2008-201748321 or s/n: 15-2000-000000000
Aldus PhotoStyler v2.0 Special Edition for Windows : s/n: 15-0201-201632890 or s/n: 15-0217-202691782
Aldus Type Twister v1.0 for Windows : s/n: 46-1000-000031664
Aldus/Adobe Pagemaker NL v5.0 for Windows 4 : 03-5025-303224614
Aldus/Adobe Pagemaker v6.0 : 03-3002-000062275

Alibaba v2.0 WEB Server for Windows 95/NT : Activation Code: {$nD#N'-3i*9@ s/n: 00000485
AllFix v4.16 : name:The GuaRDiaN aNGeL s/n:329270000CE650D2A0FDD78B or name:TeLLeRBoP s/n619A6A3F9015C5430B61F33 .
AllFix v4.16 (02) : name: You! s/n: 473404F51350F5A87343C030 or name: Me! s/n: AEA94F395097FD5AB299CC78
AllFix v4.16 (03) : name: Nobody s/n: 5C32A17E1675E3CE7533CED1 or name: Somebody s/n: B207435FB750CB1B032AB14E

AllFix v4.16 (04) : name: Who? s/n: BD6EAE60930661AEAD870E5E or name: *** s/n: DC498A2D607C919B90E93C1C
AllFix v4.16 (05) : name: 2U! s/n: B19AB7550452C7CC0A4044EC or name: 4U! s/n: BC1DED8724AB1AF28AC1F90E
Allfix v4.16 (06) : name: Somebody s/n: B207435FB750CB1B032AB14E
Allfix v4.16 (07) : name: Who? s/n: BD6EAE60930661AEAD870E5E

Allfix v4.16 (08) : name: *** s/n: DC498A2D607C919B90E93C1C
Allfix v4.16 (09) : name: ??? s/n: 1A4277E1EFDC6B8B508A7B6D
Allfix v4.16 (10) : name: --- s/n: EDA9D2A19E73618C3FCAD262
Alliance ScreenSaver for Windows and MAC : s/n: 09-980943
ALLright Utilities 1.0 : 1026439

Almanac +v3.5c for Windows/95/NT : regname= THE RIDDLER [EOD] s/n: B9068287 or regname= TwinHead [TWH/UCF] s/n: A9261579
Almanac +v3.5c for Windows/95/NT (2) : regname= TwinHead [TWH/UCF] s/n: B1775915 or regname= Crack da WareZ s/n: A1052039
Almanac 3.5c for Win95/NT : name:Crack da WareZ s/n:A1052039
Almanac v3.5 WIN : name: TwinHead [TWH/UCF] s/n: A9261579

Almanac v3.5c for Windows/95/NT : name: THE RIDDLER [EOD] s/n: B9068287
ALMANAC V3.x THE RIDDLER [EDD] : 89068287
Alone in the Dark I CD : s/n: 11 0831 3461
Alpha Five : sn/Z50NR1U1-1014154 rn/368443
Alpha Five for Windows : Serial Number: Z50NR1U1-1019144 Registration Number: 368443

Alpha Five for Windows (2) : Serial Number: Z50NR1U1-1014154 Registration Number: 368443
Alpha five home/business ed. v1.0 Win : Z50HBEV1-1019144
Alpha Five v5.0 for Windows 95 : SFR-051864
Alpha Four 3.0 : M3DS5000-3089735
Alpha Four v3 Discovery Edition : M30DSNS3-3155345
Alpha Four v4 : A40UGSU1-5006601

Alsoft Power Pack 1.0.7 : PO017018 PS001604(001)
Altamira Composer Pro v1.1 : s/n: 644 043 060 0036
AlTos System Diagnostic v1.0SO : s/n: DIAG7K_9K00004
AlTos System ECU Setup v1.1SO : s/n: A_ECU00246
AM Workflow v3.1 : 001169
AM WorkFlow v3.1 for Dos : s/n: 001169

AmeRica OnLine v1.0 for Windows : s/n: 69-2815-4880 Password: LARKED-MASSES
America online v1.15 for Windows 3/1 : s/n: 48-5004-6750 password: AMBLED-ANION
AmeRica OnLine v2.0 for Windows : s/n: 79-0519-3782 Password: SWIMS-TAGGER
AmeRica OnLine v2.5+4 for Windows : s/n: 10-5932-0206 Password: GOBLET-MEDIAN
America Online Ver 3.0 50 hrs. : s/n: 3E-4835-8961 Password: GLEEM-TUNERS

AmeRica OnLine v3.0 for Windows : s/n: 3s-8319-7222 Password: FEVER-DRAMAS
AmeRican Heretic Dictionary : s/n: 38321584
American Heritage Dictionary : 36688919
American Heritage Dictionary 3.0 : A9-L0010M3 or A9-D0010M3
Andromeda 3D Series II : 5M30400120-0441 5M20304526-3390 0P20000000-0051 3m20900414

Animation Stand 2.0.2 : 201063 or 202012
Animation Works : 45482
Animation Works Interactiv v2.0 : s/n: 3001162627
Animator Pro : s/n: 4930-P4-PH-1
Animator Pro v1.0 : s/n: 01603-010203-2520
Animator Pro v3.05 : s/n: 655-10000088

AniPaint Animator v8.0 for Windows : s/n: FSWR00LZ
Anne Hooper's Ultimate Sex Guide : CD Access Code: 3746
AnsiPaint +v2.3 for Dos : name: DIR&MIR s/n: 1216 or name: THE RIDDLER [EOD] s/n: 13872
Ansipaint v2.1 : name: DIR&MIR s/n: 1216
Ansipaint v2.3 : name: THE RIDDLER [EOD] s/n: 13872

Answering Machine/2 for OS/2 : name: DoH Enterprises s/n: 28585135
Anubis 2.54 : 9611181
AnyTime v3.0 for Windows : s/n: YX0550011976
AnyView v1.00a for Windows : s/n: AVR-100-4201975
AOL v2.5 beta 4 : s/n: 10-5932-0206 p/w: GOBLET-MEDIAN
App-Doc Linker : 817GrGn5jkfh78h

Apple Media Tool v1.2 for Windows : s/n: AMT00-00000-2155073
Apple Network Administrator Toolkit : 1000004123
AppleShare File Server 4.x : B-341-UFD-170-QEC-309-IBZ-461-QYV-340 or B-341-UFD-170-QEC-309-ICJ-348-VZJ-340
Application Control v2.xx : name: THE RIDDLER s/n: 628872953
Approach v3.0 for Windows : s/n: 1F00028-01104360

AR8000 Toolkit 1.1.1 : AR1020RBYOFWQRMH0HCOY
Arcada Backup Exec v7.01A Enterprise Edition for NetWare : s/n: 0736630000014869
Archive Converter v3.x : s/n: 1317660001 to 1317669999
Archiver Converter v3.11 : s/n: 131766????
ArcServe v5.01 for Windows (10 users) : s/n: 10AS 1163609
ArcServe v5.01g Windows Edition for Netware : s/n: 0392181

ArcServe/386 v3.0b for Dos : s/n: 23014 or s/n: 23350
ArcSolo v3.02 for Windows : s/n: EVSO 1231464 or s/n: 302SO 1246936
ArcTest v2.3a : s/n: 18624809 name: TwinHead [TWH/UCF]
ArcTest v2.3a -Archiver Test Processor- : name: TwinHead [TWH/UCF] s/n: 18624809
ARJ v2.41 : name: XXX s/n: 12345

ARJ v2.41 (2) : name: MGE s/n:1234-13001 05851
ARJ v2.50a : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 12345678-0x18A33E08 or name: TeLLeRBoP s/n: 12345678-0x5AF807EE
ARJ v2.50a (2) : name: Me! s/n: 12345678-0x924A0CFE or name: You! s/n: 12345678-0xF4C49F2C
ARJ v2.50a (3) : name: 2U! s/n: 12345678-0x29C8E662 or name: 4U! s/n: 12345678-0xD10AADD4

ARJ v2.50a (4) : name: BoyWonDer s/n: 12345678-0x3DBAF82C or name: Rann Lee s/n: 12345678-0xB63394E7
ARJ v2.50a (5) : name: SoMeBoDy! s/n: 12345678-0xEF4E1530 or name: mARQUIS [uCF] s/n: 91919191-0xACE93251
ARJ v2.50a (6) : name: TEST s/n: 12345678-0xB8EB2DAF
ARJ v2.50a (7) : name: ARJ s/n: 951224-0xA1CF9A43

Armor Alley 1.1 (mac) : EXC53RH
Arrange 2.0 : CWC144NG
Arrange-It 1.0.2 : ARM9300533
Art & Letters v4.5 : s/n: 464412
Art Apart Collectors Edition for Windows : s/n: 2311-0021-3285
Art Mixer 1.6 : 9208001
AskSam Pro v3.0 for Windows(95) : s/n: 300-64646-96012

Asset DocParts v1.0 for Windows : s/n: ADP010-200-0000
Astound +v2.1 for Windows(95) : s/n: 3044507372
Astound 2.0 : 3006005109 or 3004400378
Astound v1.5 for Windows : s/n: 3031620659
Astound v2.0 for Windows : 3044507372
Astound v2.1 for Windows(95) : 3044507372

Astro World for Windows : name: Crack da WareZ s/n: @JTJ66BHNW
AsyMeTrix 3D F/X for Windows : s/n: 2011-009713
AsyMeTrix MultiMedia Toolbook v3.0 : s/n: 0740-002379
Ataman TCP Remote logon services v1.6 for WinNT : name: Misha [UCF] s/n: i4b364652 (Register.exe tcpservers "Misha [UCF]" i4b364652)
Atlantis Render 2.11 : 040412-486921-226001

ATM 4.0 Deluxe : AWW400R7110870-808
ATM Deluxe 4.0x : CIB00000000001-999-266 or CIB00000000002-999-899 or CIBXBKWM000001-999-17
Atticus Vista 1.0 : 126100023
AudioShop 2.0.1 : 514.200.00016351
AudioTrack 1.0 : 60031ATTA4409
Authorware Pro 3.0 : 20030-0979-1236-56383

AuthorWare Pro v2.0 for Windows : s/n: 8205-2072-3071
AuthorWare Pro v2.01 for Windows : s/n: 8217-4072-0086
AutoBoot 1.5.4 : Registered: 299999910380596
AutoCad Data Extension : s/n: 130-10083217
Autocad lite for Windows : 167-10001908
AutoCad LiTe v2.0 for Windows : s/n: 160-10124811 or s/n: 167-10001908

AutoCAD R12 : 110-10638231
AutoCad v12.0 for Dos and Windows : s/n: 110-10061620 or s/n: 110-10509227
AutoCad v13.0 for Windows : authorization s/n: 70FEE2FD
AutoCD v1.7.4 for Windows(95) : name: Misha compa: [UCF] s/n: 66VVOSJG
AutoDesk Animator Pro : s/n: 4930-P4-PH-1

AutoDesk Animator Pro v1.0 : s/n: 01603-010203-2520
AutoDesk Animator Pro v3.05 : s/n: 655-10000088
Autodesk Autocad ADE extension : 13010083217
Autodesk Autocad data extension : 130-10083217
Autodesk Autocad lite for Windows : 167-10001908
Autodesk Autocad v.R12 : 110-10061620

Autodesk Autocad v13.0 for Windows : 70FEE2FD
AutoDesk Designer Learning Resources : s/n: 07301-010203-4520
AutoDesk Designer New Fundamental Tools : s/n: 07300-010203-3310
AutoDesk Designer Training Guide : s/n: 07300-010203-3010
AutoManager v1.1 for Windows : s/n: 001454
AutoMap Pro v1.06 for Windows : s/n: 2028038 or s/n: 4553552

Automap PRO v1.06 for Windows (2) : 4553552
AutoMap Road Atlas v4.0 for Windows : s/n: 34584-068-0102477
AutoMap v1.0 for Windows : s/n: W 12391
AutoMenu v1.0 for Kids : s/n: 501G4-UHPMH-PCG53-S or s/n: 10114-UXUDH-UL15E-G
AutoMenus Pro 3.x.x : Anonymous 45011585
AutoScribe v2.5 : bbs: G.!.$ s/n: 5736 or bbs: You! s/n: 5808 or bbs: Me! s/n: 5789 or bbs: NoBoDy! s/n: 5927

AutoScribe v2.5 (2) : bbs: byMMi s/n: 5902 or bbs: Xxx! s/n: 5798 or bbs: 4U! s/n: 5738 or bbs: SoMeBoDy! s/n: 6001
AutoScribe v2.5 (3) : bbs: ???! s/n: 5699 or bbs: 2U! s/n: 5738 or : bbs: Nope s/n: 5863 or : bbs: ???? s/n: 5699
Autoscribe v2.5 (4) : bbs: ABC s/n: 5804 or bbs: Somebody s/n: 6001 or bbs: Nobody s/n: 5927
Autoscribe v2.5 (5) : bbs: You s/n: 5808 or bbs: ???? s/n: 5699 or bbs: Me s/n: 5789

AutoSketch v2.0 for Windows : s/n: 123-12345678 or s/n: 190-00001903 or s/n: 190-00007909
AutoSketch v2.0 for Windows (2) : s/n: 190-00019039 or s/n: 190-00028490
AutoSketch v2.10+ for Windows : s/n: 190-00028490
Autosketch v2.x for Windows : 190-00028490 or 190-00001903
AutoSketch v4.0 for Windows : s/n: 20-107832

AutoVision v2.0 for Windows : s/n: 5B35AE2B
AutoVue Professional v1.22C3 for Windows : s/n: 311-076-0001605-01
AutoVue Professional v12.2 for WIndows : s/n: 111-300-0000020-71
AutoWinNet v1.3 for Windows : s/n: AWN348CASLT101
AutoWinNet v1.4 for Windows : s/n: AWN348INWUA102
AutoWorks : s/n: G037825

AVM-ISDN-IBTX v3.0 : s/n: 2001507A
AWARD +v4.50pg (Bios) : password: AWARD_SW
Axis Game Cheater 1.0.1 (mac) : GC100/30728/02381QI
Axis Game Cheater 2.0 : 5020000000176
AXis, the game cheater, from QuaterDeck : s/n: 001-17D-67933 or s/n: 133-624-39992 or s/n: 101-671-09990
AXis, the game cheater, from QuaterDeck (2) : s/n: 001-37E-52722 or s/n: AP100-1633-31011-JG or s/n: AP100-31011-0170-EV

AXS OnLine Reader 1.0.3 (mac) : TNJFDC
AXS OnLine Reader 1.0.x : Y7CJGE or YBXT27 or Y49G74

BackBurner (mac) : 03-1489-0280
BackBurner 2.6 or 3.1 : 22-9033-8680 22-9043-5686 22-9063-2682 22-9073-9678 22-9093-6674 22-9014-3670
BackUp Exec EnterPrise Edition : s/n: 0-5-343-0-000-6-031689

BackUp Exec EnterPrise Edition v6.1 for WindowsNT : s/n: 0-5-425-5-000-0-010207
BackUp Exec EnterPrise Edition v7.01 for Novell NetWare : s/n: 0-1-362-9-000-9-010101
Backup Exec for Novell Netware Enterprise Edition : 0-3-371-8-000-8-014689
Ballade v1.0 for Windows : s/n: 2004100460
Banner 3 : s/n: 507230300326
Bar Code Pro UPC 1.0 (mac) : 230,780,677,334,210 (# of bar codes used in the US)

Barclock v4.1 : Name: tHATDUDE s/n: ZVDTH-00WEM
Batch It! 1.0 : 53060XXXXX (x=Any Char)
Batch converter : 130-0001302-265500
BBS Bowl +v1.7 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 18384 or name: TeLLeRBoP s/n: 17684
BBS Bowl +v1.7 (2) : name: NoBoDy! s/n: 18278 or name: ????! s/n: 12163

BBS Bowl +v1.7 (3) : name: You! s/n: 19689 or name: 2U! s/n: 13250
BBS Bowl +v1.7 (4) : name: Me! s/n: 17577 or name: Xxx! s/n: 20488
BBS Bowl +v1.7 (5) : name: 4U! s/n: 13452 or name: SoMeBoDy! s/n: 18583
BBS Bowl v1.5 : name: Batman s/n: 15766 or name: ??? s/n: 12363 or name: *** s/n: 8142

BBS Bowl v1.5 (2) : name: XXX s/n: 17388 or name: --- s/n: 8745 or name: You s/n: 19789
BBS Bowl v1.5 (4) : name: Me s/n: 17677 or name: Who? s/n: 18787 or name: Somebody s/n: 18683
BBS Bowl v1.5 (5) : name: Nobody s/n: 18378
BBS Bowl v1.7 : name: You! s/n: 19689
BBS Drag Racing v2.39 : sysop: The GuaRDiaN aNGeL bbs: G.!.$ s/n: GB2<8AN?15N

BBS Drag Racing v2.39 (2) : sysop: TeLLeRBoP bbs: G.!.$ s/n: G?:G5?P
BBS Drag Racing v2.39 (3) : sysop: You! bbs: G.!.$ s/n: LIB= or sysop: 2U! bbs: G.!.$ s/n: FP0
BBS Drag Racing v2.39 (4) : sysop: 4U! bbs: G.!.$ s/n: HP0 or sysop: SoMeBoDy! bbs: G.!.$ s/n: FI
BBS Drag Racing v2.39 (5) : sysop: NoBoDy! bbs: G.!.$ s/n: AI0I5EP or sysop: Xxx! bbs: G.!.$ s/n: K1E=

Beame and WhiteSide BW-connect NFS for Windows NT : s/n: 015-005345
BeHierarchic 3.0.x : 2572311E 'Anonymous'
BerlitzÿSynonymus D/E/F/I/S : 25002285
BestWeb v1.0 for Windows : s/n: 01000100101
BetterWriter 1.0.1 : BW9112131832
BGFax +v1.55 for Dos and OS/2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 921343110 pop nr: 4FAD154D or BBS Drag Racing v2.39 ()

BGFax +v1.55 for Dos and OS/2 (2) : name: NoBoDy! s/n: 1234567 pop nr: D891A399 or name: SoMeBoDy! s/n: 123456789 pop nr: 20CBE0B5
BGFax +v1.55 for Dos and OS/2 (3) : name: You! s/n: 1234 pop nr: 9CF6FBA6 or name: TeLLeRBoP s/n: 123456 pop nr: 1DF17BAE
BGFax +v1.55 for Dos and OS/2 (4) : name: ???! s/n: 1234 pop nr: 8B7C69B0 or name: Me s/n: 201258 pop nr: DFCA99E0
BGFax +v1.55 for Dos and OS/2 (5) : name: XXX s/n: 654321 pop nr: 5D0DB5B3 or name: 2U! s/n: 123 pop nr: 81B5174A

BGfax v1.30 : name: Batman s/n: 123456 pop nr: C9659F6D
BGfax v1.30 (02) : name: XXX s/n: 654321 pop nr: 5D0DB5B3
BGfax v1.30 (03) : name: Me s/n: 201258 pop nr: DFCA99E0
BGfax v1.30 (04) : name: You s/n: 9999 pop nr: 36158E01
BGfax v1.30 (05) : name: Nobody s/n: 345 pop nr: 6A288854

BGfax v1.30 (06) : name: Somebody s/n: 5467 pop nr: AFF4C8A4
BGfax v1.30 (07) : name: Who? s/n: 5678 pop nr: D1879E75
BGfax v1.30 (08) : name: *** s/n: 78 pop nr: 398B0D10
BGfax v1.30 (09) : name: ??? s/n: 7777 pop nr: 67EBAC12
BGfax v1.30 (10) : name: --- s/n: 342 pop nr: 78FB9912

BGFax v1.55 for Dos and OS/2 : name: You! s/n: 1234 pop nr: 9CF6FBA6
Bicycle Bike'alog on Disk v1.3 : s/n: WWUXPQVYP
Bicycle v1.3 bike 'alog on disk : WWUXPQVYP
Big Thesaurus : AxxxxBC (x=any number)
Binuscan 1.0 : 16849 PW1: QRBs2LBUeY4 PW2:vUEpAVINq8C
Birmy PowerRIP 3.1 : Serial #: 6307 or Printer Code: 2981212585-82 or Fulfillment Response: 318444283

BitCom v5.4C for Dos : s/n: A271113 s/n: A329618
BitFax Professional v3.02 for Windows : s/n: 1 5104902939
BitFax v3.09c : A248258
BitFax v3.09c for Dos : s/n: A248258
BitFax/SR v4.06g and v5.6D for Dos : s/n: A006844633
BitFax/SR v4.06h and v5.6D for Dos : s/n: 1200420015594

BitWare Fax/Data v3.24 by Cheyenne for Windows 95 : s/n: 0900020083526 or s/n: 0300060059669 or s/n: 0300040046953
BitWare Fax/Data v3.24 by Cheyenne for Windows 95 (2) : s/n: 1500420132716 or s/n: 1500420144041 or s/n: 1500001068155
BitWare Fax/Data v3.30 for Dos and Windows : s/n: 1600011096038
Black Night 1.0.3 : 0000000D1FF113F
Blackboard : name: The Guardian Angel s/n: $?+1:?C=6A@8.D

Blackboard (2) : name: Tellerbop s/n: $=!=A6>> BILL HATES <<< comp/ United Cracking Force
CapTuRe Professional v1.1 for Windows : s/n: Y6792ih6t##F name: >>> BILL HATES <<< company: United Cracking Force
Carbon Copy (Mac) : 100003660 or 100003661
CarBon Copy Plus v6.0 for Windows : s/n: 10588
Carbon Copy v2.5 for Windows : s/n: 15003149

CarBon Copy v3.0 for Windows : s/n: W30104791
CarBon Copy v6.0 for Windows : s/n: 21566
CarBon Copy v6.0 Guest and Utils for Windows : s/n: 760835
CarBon Copy v6.0 Host for Windows : s/n: 805335
CardGames I v2.7 for OS/2 : name: DoH RuLeZ! s/n: RG42277
CardShop Plus for Windows : s/n: 0729

CatDisk +v9.00 : name: Maroon s/n: G445000QIR
CatDisk v7.?? : (Put the next line in your autoexec.bat) SET CATDISK=XYZZY
Catdisk v7.xx : (put the next line in your AUTOEXEC.BAT) SET CATDISK=XYZZY
Catdisk v7.xx (AUTOEXEC.BAT) : SET CATDISK=XYZZY
Catdisk v8.x : name: Maroon brand code: G445000QIR

CatDisk v9.00 : name: Maroon s/n: G445000QIR
CatFinder 1.5.5 : un: shadow fax s/n: 109176985 or 235642596 or 235983691 or 258605775 or 453029002 or 687233582 .
Catz, Your Computer Pet : s/n: 1287-6097-3288
Catz : s/n: 5467-2039-9862
CC Mail DOS 2.01 : 19344 030400

CC Mail v1.11 for Windows : 19342 030390
CC Mail v4.0/DOS : 19340 030380
CCGREP V96.7.25 : First name: tHATDUDE Last name : PC'96 Company: Cracker Reg Number: CYBERGREP
CD Copy 1.0 : C.012169
CD Directory 1.0 (mac) : 0400-5678-9012-5236

CD Directory 1.0.x : 0400-4880-7344-0743 or 0400-5283-5483-8636 or 0400-5045-8441-9806
CD Namer 2.0.x : 0027001335 'Anonymous'
CD Spectrum Pro v2.0 for Windows 95 : s/n: 51095
CD Spectrum Pro v2.3 : 51095
CD-Gen v4.1 for Windows : s/n: GEN-W-9507-008
CD-Quick Cache +v1.20 : name: DIR&MIR key: 96EE or name: 2U key: D987

CD-Quick Cache +v1.20 (2) : name: XXX key: 1209 or name: THE_GUARDIAN_ANGEL key: 4E56
CD-Quick Cache +v1.20 (3) : name: TELLERBOP key: 5AAB or name: SOMEBODY key: C864
CD-Quick Cache +v1.20 (4) : name: NOBODY key: 3BCC or name: BEOWULF key: 3816
CD-Quick Cache +v1.20 (5) : name: ????? key: B43C or name: YOU key: 00FD or name: ME key: DF92

CD-Quick cache v1.10 : name: Dir&Mir key: 96EE
CD-Quick cache v1.11 : name: Batman key: DDB4
CD-Quick cache v1.11 (2) : name: \\\\\\ key: 2A15
CD-Quick cache v1.11 (3) : name: Who? key: 142E
CD-Quick cache v1.11 (4) : name: ??? key: 7BBD
CD-Quick cache v1.11 (5) : name: Nope key: 0D33

CD-Quick Cache v1.30 : name: Me key: DF92
CD-QuickShare v1.0 for Windows : s/n: 1021-0656-3338-4191
CD-RoM Update +v0.3+ : bbs: G.!.$ name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 5348233 or bbs: G.!.$ name: TeLLeRBoP s/n: 25544768
CD-RoM Update +v0.3+ (2) : bbs: G.!.$ name: You! s/n: 128531 or bbs: G.!.$ name: Me! s/n: 4760422

CD-RoM Update +v0.3+ (3) : bbs: G.!.$ name: NoBoDy! s/n: 1219538 or bbs: G.!.$ name: SoMeBoDy! s/n: 13907134
CD-RoM Update +v0.3+ (4) : bbs : G.!.$ name: 2U! s/n: 2660038 or bbs: G.!.$ name: 4U! s/n: 2761018
CD-RoM Update +v0.3+ (5) : bbs: G.!.$ name: ???! s/n: 12361499 or bbs: G.!.$ name: Xxx! s/n: 15526867
CD-ROM update v0.3 beta : (edit CDROM.REG)

CD-ROM update v0.3 beta (01) : name: Batman bbs: Gotham line #1: Registration key : 26579781
CD-ROM update v0.3 beta (02) : name: XXX bbs: XXX line #1: Registration key : 12640594
CD-ROM update v0.3 beta (03) : name: You bbs: XXX line #1: Registration key : 21353794
CD-ROM update v0.3 beta (04) : name: Me bbs: XXX line #1: Registration key : 48085

CD-ROM update v0.3 beta (05) : name: Nobody bbs: XXX line #1: Registration key : 33226941
CD-ROM update v0.3 beta (06) : name: Somebody bbs: XXX line #1: Registration key : 25479647
CD-ROM update v0.3 beta (07) : name: Who? bbs XX line #1: Registration key : 14504475
CD-ROM update v0.3 beta (08) : name: *** bbs: *** line #1: Registration key : 1419400

CD-ROM update v0.3 beta (09) : name: ??? bbs: ??? line #1: Registration key : 4669252
CD-ROM update v0.3 beta (10) : name: --- bbs: --- line #1: Registration key : 1726522
CD-Wizard v3.10 : first name: MaC initial: uCF last name: Thunderbyte key: 20517 s/n: 12349
CD-Write v1.1 for Windows : s/n: 111010065995601

CDPlayer v3.xx : name: THE RiDDLER [E0D/P0W] s/n: 79FB
CE Tiles 1.0 : 100369
Chamaleon NFS v4.5 : S/N 34768840199594I3 Key code 2FA2
ChaMeLeon NFS Morpher v4.01 : s/n: 34649640121147S3 key: D7D0
ChaMeLeon NFS v3.14 for Windows : s/n: 34059131041712S3 key: A224

ChaMeLeon NFS v3.14 for Windows(2) : s/n: 3433223117197 P3 key: C4ED network auth: 077633 access code: 1-3-0-671515
Chameleon NFS v4.5 : 34768840199594I3 2FA2
ChaMeLeon NFS v5.0 NetManage for Windows NT : s/n: 34933445047297S3 key: B72E
ChaMeLeon v4.5 for Windows 95 : s/n: 34866345049070I3 key: 464B
ChaMeLeon v4.5 for Windows 95(2) : s/n: 34866345044981I3 key: EAAB or s/n: 34866345051840I3 key: A171

Chameleon v4.x : s/n: 34059131041712 S3 key: A224
Chat with LiSa : bbs: Registered BBS First name: Registered Last name: Sysop s/n: 456600268275
Cheat master : Make an empty file "
Cheat Master (all versions) : (Make a empty file "A FOREST.SIG") (Free space between A and F is very important)

Check It v4.0 and v5.0 : 000-237032
Check List by TouchStone : s/n: D2-002587
CheckIt Analyst v1.0 for Windows : s/n: A7-100163 or s/n: A4-137070
Checkit Diagnostic Kit v4.0 CD : s/n: D3-110036
CheckIt Pro +v1.06 (sysinfo) for Windows : s/n: A1-001725 or s/n: A2-003581 or s/n: A3-062402 or s/n: A4-115796

CheckIt PRO Deluxe v2.0 for DOS : s/n: A5-175324
Checkit PRO v1.06 for Win/DOS and Checkit v4.0+ : A3-097582 or A3-098294 or A3-114035 or A5-171754
Checkit PRO v1.06 or 4.0+ /Windows : A4-115796
CheckIt Pro v1.11 for Dos : s/n: AS-171677
CheckIt Pro v4.0+ for Dos : s/n: A3-062402 or s/n: A3-097582 or s/n: A3-098294

CheckIt Pro v4.0+ for Dos (2) : s/n: A3-114035 or s/n: A5-171754 or s/n: A7-100163
Chem3D Plus (mac) : 60086 KYAKRP
ChemDraw Plus 3.0 : Serial Number: 40770 Registration Code: CQXWPQ
Cheyenne Backup for Windows 95 : s/n: 2045685
Cheyenne Bitware v3.30U for Windows : s/n: 1600010823417

Chicago (Windows 95+-build 177) : betaside id: 101907 s/n: 999670C9E
Chinese Adobe PageMaker v5.0c : s/n: 03-50C8-100094310
Chinese DBase v5 for Windows : TA921A10058791
Chinese ET v5.0 for Windows : s/n: 62256346
Chinese MS Plus for Chinese Windows 95 : CD-KEY: 411-0252964
Chinese Office v7.0 for Chinese Windows 95 : CD-KEY: 411-0252856

Chinese Star v2.0 Plus for Windows 95 : s/n: CSTAR20S00-5000165 or s/n: CSTAR20S00-6001432
Chinese Windows 95 : CD-KEY: 975-4769754 or 422-2272456 or CD-KEY: 26495-OEM-0004791-53803
ChiWriter v4.1 for DOS : s/n: C42243-ENWNU9X
Chromassage 2.0 : CH1-1500349
CICS v2.01 for OS/2 : single-user s/n: UN74802 multi-user s/n: UN74786

CICS v2.01 for OS/2 multi user : UN74786
CICS v2.01 for OS/2 single user : UN74802
CIDMan v1.28 : name: PrOmetheus Tel No: 555-000-9999 s/n: ?421253GK@
Cindi v2.0 (NDIS-2 driver) : (CINDI 555000D20000 cindi.ini) s/n: 555000D20000
CineMac 1.1.1 : CFD101C3222
Cinepak Toolkit : 1\15:90.99014:2756968448A45421:N/0 or 1\15:90.99014:2558263296987C21:N/0

CiPA (Common ISDN PAcket driver) : (CIPA 562200000000 [0x??] CIPA.INI) s/n: 562200000000
CiTrix Multi-User Link : s/n: 91126000197
Clarion +v1.002 for Windows : s/n: 407457
Clarion For Windows v2.0 : 721266-JBC
Clarion v1.5 for Windows : s/n: 40734X or s/n: 40735X
Claris Easy Business Card Maker for Windows : s/n: 0005866781

Claris Emailer 1.0 : f804977886.3295
Claris File Maker Pro Deluxe 2.1 for Windows 95 : s/n: 0006063450
Claris Impact 1.0.x : 0003116155 or 0003119496
Claris Impact v2.0 for Windows 3.1 and Windows 95 : s/n: 0006055899
Claris Organizer 1.0v2 : Enter any number with 6 or more digits
ClarisWorks (mac) : 1120000

ClarisWorks v4.0 for Windows 95 : s/n: 011-245578-112
CleanSweep v1.02 by QuarterDeck for Windows : 000-15C-72794 or 115-25C-22620 or 666-25C-23457
Cleansweep v2.0 by QuarterDeck for Win 95 : 001-16C-26703 or 001-16C-56728
CleanSweep v2.03 by Quarterdeck for Win95 : 001-16C-26703 or 000-16C-76312
CleanSweep v3.0 : 022-18C-96622

Cleensweep for Windows 95 : 000-16C-03475 or 026-16C-86098
Cleensweep v1.0 by QuarterDeck for Windows : 115-25C-22620
Cleensweep v1.0 for Windows : 000-15C-72794
Clickette of the Sausage software 1/2 : user name: Compu Terror company name: (Anything you Like)
Clickette of the Sausage software 2/2 : Expiry Date: (Leave Blank) registration key: 050YPQE8YLARYLH2JW6W

Clickette of the Sausage software (2) : User Name: Martin Karlsson s/n: 0N32YYVM6VRMHB23E5PJ
Client Biller v2.5 for Windows 95 : s/n: 19735368
Clinical Pharmacology v1.2 for Windows : s/n: 6015526
Clinical Pharmacy for Windows : s/n: 9412345
Clip4Win Database Server v1.01 : s/n: DDS101065
Clipfolio 1.2 (mac) : 1231120413450001

Clipfolio 1.5.1 : 1502091113247000003
Clipmate : name: PrOmetheus [Db0/BS96] s/n: F0113042612
Clipmate v4.0 : name: CLIPMATE s/n: FFF02011948
Clipmate v4.0 (2) : name: Registered s/n: F0110717988
Clipmate v4.0 (3) : Name: tHATDUDE # of liscenses: 200 Reg: FC800378828

Clipper 5.3+ WIN : s/n: 085511-432164 name: MarQuiS De SoiR‚e comp/UCF
Clipper v5.01a : s/n: CDX 232393
Clipper v5.3+ : name: MarQuiS De Soire company: UCF s/n: 085511-432164
CloseUp Host/Remote v6.0 for Windows : s/n: 31B57D-1121111
CloseUp v5.0 for Windows : s/n: 1BB463-852875

ClysBar v1.08b : name: Crack da WareZ s/n: BMBKEJANEJ
CM Viewer v3.10 : 44718494P31
CM-Textfind v2.5 : name: TwinHead [TWH/BDC] bbs: Blue Devils Courier s/n: 377462064
CM-TextFind v2.5 for DoS : (Cmtfind.exe /NRI) name: -- + TwinHead [TWH/BDC] + -- bbs: Blue Devils Courier s/n: 377462064

CM-TextFind v2.5 for DoS (2) : name: TwinHead [TWH/BDC] s/n: 377197731
CM-Viewer v3.10 : s/n: 44718494P31
CMed 1.08b : name:Crack da WareZ s/n:BMBKEJANEJ
CMP QWK-reader v1.42 for Windows : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 33333 key: 77090 or name: TeLLeRBoP s/n: 33333 key: 71901
CMP QWK-reader v1.42 for Windows (2) : name: Me! s/n: 33333 key: 68354 or name: You! s/n: 33333 key: 68966

CMP QWK-reader v1.42 for Windows (3) : name: 2U! s/n: 33333 key: 68343 or name: 4U! s/n: 33333 key: 68345
CMP QWK-reader v1.42 for Windows (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 33333 key: 71863 or name: NoBoDy! s/n: 33333 key: 70693
CMP QWK-reader v1.42 for Windows (5) : name: Xxx! s/n: 33333 key: 69516 or name: Misha [UCF] s/n: 33333 key: 73051
CMPQwk v1.42 : Name: tHATDUDE! Reg: 66666666 Key: -27246

CO/Session Remote v7.0 for DOS, Windows 3.1/95 : s/n: 46290017865 or s/n: 86290020428
CO/Session v5.0 Host : s/n: TT122335
CO/Session v6.1 : s/n: TT122337 or s/n: T500600845
Coach & Coach Pro : s/n: 1552467
Collage : 06-1748-1438
Collage (mac) : 06-1405-6209

Color Fast v1.0 for Windows 95 : s/n: CF0104614
Color Minder 5.5 (mac) : 188877
Color Studio (mac) : CS11305
Color View +v3.20 : name: -- + TwinHead [TWH/BDC] + -- s/n: 378839 or name: MaRooN s/n: 147250

Color view v3.10 : name: Twinhead [TWH/BDC] s/n: 378839

Color View v3.20 : s/n: 147250 name: MaRooN
Colorado TapeBackup v2.5 for Windows : s/n: 80-0151-250
ColorIt 2.0 (mac) : CI20A-xxxxx
Comet/CG 2.3 (mac) : 22001175

Comma Net Mail v2.50 for Windows : s/n: 19211134581-6
CommandLine95 : name: ED!SON '96 s/n: 901324

Comment : s/n: 1897867
Communicate Lite 1.0.1 (mac) : 802860000000
Communique 2.20 : NAME :CePhYR SURENAME:/|/|GE SERiAL #:0005604bc11111110
Communique v2.20 : first name: The GuaRDiaN aNGeL last name: G.!.$ s/n: ??FBD492C5??????
Communique v2.20 (02) : first name: TeLLeRBoP last name: G.!.$ s/n: ??576821A1??????

Communique v2.20 (03) : first name: You! last name: G.!.$ s/n: ??8BBE22E3??????
Communique v2.20 (04) : first name: Me! last name: G.!.$ s/n: ??4B044C46??????
Communique v2.20 (05) : first name: NoBoDy! last name: G.!.$ s/n: ??880888E2??????
Communique v2.20 (06) : first name: SoMeBoDy! last name: G.!.$ s/n: ??AED124EE??????

Communique v2.20 (07) : first name: Xxx! last name: G.!.$ s/n: ??40DF95C2??????
Communique v2.20 (08) : first name: 2U! last name: G.!.$ s/n: ??A4D18AE1??????
Communique v2.20 (09) : first name: 4U! last name: G.!.$ s/n: ??0CB6C53D??????
Communique v2.20 (10) : first name: ScSi2 last name: G.!.$ s/n: ??6E6B40EE??????

ComPact Disc Master +v3.4 : name: The Hand Of FATE! [THOF!/UCF] s/n: D8F2 or name: THE RiDDLER [E0D/P0W] s/n: 79FB
Compactor Pro 1.51 (mac) : 16225913
Compel PE : s/n: ASYM10288
Complete Program Deleter v1.4 for Windows : s/n: 728679
Complete Writers Toolkit : s/n: WT51191850

Compupic v1.29b17 : name: Me phone: 999999 s/n: BBWKBBVEPC
Compupic v1.32+ : Name: tHATDUDE Phone: 765-4321 Reg: HX6TCFZBBB
Computer Works for Windows : s/n: F16881
Connect and Notify v1.2 :name: MCVD [ZIPWAREZ] s/n: e10926
ConDiz v1.20+ : s/n: 29944150 name: -- + TwinHead [TWH/BDC] + --

ConDiz v1.20b : s/n: 29944150 name: TwinHead [TWH/BDC]
Conference Room 1.x : 1A5F-356E-860F-08DB
Conference Room v1.1 : s/n: 1154-1154-2154-1154
ConFig +v8.02 (fullversion) (2) : Line#1 regnam: RENEGADE [XADi] Line#2 regkey: 75000
ConFig +v8.02 (fullversion) (Edit config.reg) : Line#1 regnam: RENEGADE / XADi Line#2 regkey: 60262

ConFig v8.?? (write in CONFIG.REG) : Line#1 REGNAM=THE RiDDLER [E0D/P0W] Line #2 REGKEY=2048149648 Line #3DEMOKE=1358645280
Conflict Catcher 3.0.x (mac) : CC3-001-849-809
Connect+SMTP Gateway for Novell : s/n: 00000744
ConText v2.0 OnLine Dictionary for Windows : s/n: 04.4101.20
Conversion Plus v3.5 for Windows 95/NT : s/n: 2004112-1209

ConVerSions Plus +v3.50a for Windows 95 : s/n: xxxxxxx-xxxx or s/n: 1913279-1312 or s/n: 732991x-xxxx
ConVerSions Plus +v3.50a for Windows 95 (2) : s/n: 904954-2539 or s/n: 445940x-xxxx or s/n: 123456x-xxxx or s/n: 972319x-xxxx
ConVerSions Plus +v3.50a for Windows 95 (3) : s/n: 983798-0308 or s/n: 90495x-xxxx or s/n: 98379x-xxxx
Conversions plus for Windows 2 : 823605-3171

ConVerSions Plus v2.0 for Windows : s/n: 11111111
ConVerSions Plus v2.53 for Windows : s/n: 983798-0308
Cool Edit 96 : name=George Jetson Code=TLHNLGEW
Cool Edit 96 (2) : Name: DiGe Serial: HZVDWZGP or name: NosyFred s/n: FRJRMJRD
Cool Edit v1.50 for Windows : name: You! s/n: BMJZCPUX

Cool Edit v1.50 for Windows 2 : name: CH:ILM s/n: LLDDGCPZ
Cool Edit v1.50 for Windows 3 : name: TeLLeRBoP s/n: GINSONXJ
Cool Edit v1.50 for Windows 4 : name: Guardian Angel s/n: BZFLNMAR
Cool Edit v1.51 for Windows : name: COOL MAN sn: XJMINCLE
Cool Edit +v1.51 for Windows : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: BZFLNMAR or name: TeLLeRBoP s/n: GINSONXJ

Cool Edit +v1.51 for Windows (2) : name: You! s/n: BMJZCPUX or name: SoMeBoDy! s/n: GAFSNOMS
Cool Edit +v1.51 for Windows (3) : name: Xxx! s/n: AJUZREJM or name: NoBoDy! s/n: IACXAURO
Cool Edit +v1.51 for Windows (4) : name: Me! s/n: ZREKPCZY or name: 2U! s/n: ZREBGTYI
Cool Edit +v1.51 for Windows (5) : name: 4U! s/n: ZREZERAI or name: CH:ILM s/n: LLDDGCPZ

Cool Edit +v1.51 Full for Windows : name: tHE riDDLER [uCF] s/n: XDRFJLMI
Cool Edit +v1.51 Lite for Windows : name: tHE riDDLER [uCF] s/n: ZPXSEWLF
Cool Edit 1.51 Win : name: Misha [DOD/RAZOR/UCF] s/n: LJLEOAJA
Cool Edit for Windows 95 : name: Andre Lagua s/n: TNDTMEWV
Cool Edit v1.52 Full for Windows : name: tHE riDDLER [uCF] s/n: CMFRQENH

Cool Edit v1.52 Lite for Windows : name: tHE riDDLER [uCF] s/n: NTCSJCLB
Cool Wave Editor v1.52 : Name: tHATDUDE! Reg: VLLTICVT
Corel Click and Create for Windows 95 : s/n: CNC-095U365763
Corel Draw v4.0 for Windows : s/n: CD4-114-654454 or s/n: CD4-114-647459
Corel Draw v4.0 for Windows (2) : s/n: CD4-234-345567 or s/n: CD4-139-512793 or s/n: CD4-112-698959

Corel Draw v5.0 for Windows : s/n: CD5-050-216533 or s/n: CD5-123-456789 or s/n: CD5-D50-819051
Corel Draw v5.0 Rev.E2 for Windows : s/n: CD5-050-118034
Corel draw 5.0 (german version) :s/n: CD-650-267495
Corel Draw v6.0 For Win95 : s/n: CD6-2354-3963-4625
Corel Draw v6.0 : s/n: 1773 8307 4234 or s/n: 4480-1415-5172

Corel Draw v7.0 : s/n: DR7-683219552-7-8
Corel Flow v2.0 for Chinese Windows : s/n: CF2-C20-577300
Corel Flow v2.0 for Windows : s/n: SW-Q023-CF-E or s/n: SAT-507-300794 or s/n: CF2-123-456789
Corel Gallery v2.0 for Windows : s/n: CG2-020-123456
Corel PhotoPaint 5 : PP5-063003

Corel PhotoPaint v5.0 for Windows : s/n: PP5-062483 or s/n: PP5-113889 or s/n: PP5-2522-97100
Corel Photopaint v5.0+ for Windows : PP5-062483
Corel Photopaint v5.0+ for Windows 2 : PP5-2522-97100
Corel Ventura 5 for Windows : s/n: CD5-050-118034 or s/n: CD5-123-456789
Corel Wordperfect Office 7 : WP7-8Q45777988

Coreldraw v4.0 NL for Windows : CD4-114-654-454 or CD4-234-345-567
Coreldraw v5.0 for Windows : CD5-123-456789
Coreldraw v5.0 rev. E2 for Windows : CD5-050-118034
Corelflow v2.0 for Windows : CF2-123-456789
CorStream Dedicated Server v1.0 : s/n: CBA 0009432
CPU Monitor Plus v2.30 for OS/2 v2.1 : s/n: CPUP-V230-512073

cRACKING fORCE : s/n: 100-29692373
Crazy Bytes 3 CD-ROM RAR files : s/n: $@642 kalimero246@$
Create-It (mac) : CRM9301513
CreateIt for Windows : s/n: IFSD-CI1.0-117
Creative Partner 1.0 (mac) : 2B044-D29F-25567
Cross Communications v2.1 : s/n: 01159

Crosseye 1 : User Name: Arnold Hansen s/n: 0H97DZBEYKHE3DYB0CET
Crosseye of the Sausage software 1/2 : User Name: Computerror Company Name:
Crosseye of the Sausage software 1/2 (2) : name: Daniel Barfie company: (Anything you Like)
Crosseye of the Sausage software 2/2 : Expiry Date: Registration s/n: 0HP1J4Y2TZV1DBRPD6VT
Crosseye of the Sausage software 2/2 (2) : Expiry Date: Registration s/n: 0N8FVA60WC9N6JA2P52K

CrossPoint +v3.1 : (Registered networks includes RFC/UUCP) s/n: C0-1736661 or s/n: C101-300477
CrossPoint +v3.1 (2) : s/n: C11232-2075543 or s/n: C12034-2255889 or s/n: C12345-2176741 or s/n: C23435-375295
CrossPoint +v3.1 (3) : s/n: C32164-1218450 or s/n: C33110-342192 or s/n: C34521-144162 or s/n: C54321-1379929
CrossPoint v3.1 (Registered networks includes RFC/UUCP) : C0-1736661 or C101-300477

CrossTalk XVI v3.81 for Dos : s/n: 004133
CrossTies for Windows : s/n: USA-101-00779084 or s/n: USA-101-0368376
CRT 1.1.2 Terminal program for Win95 : Name: FuJY Company: axis s/n: 00-00-000000 Key:135MJDRGQNMDMJPAGEK8SFJVNOIIBR35
Crush Beta (mac) : tioga
Crypt-O-Text : 00092*410177

Cryptomatic 1.01 (mac) : 346190
Crystal Caliburn Pinball : 9525CCW102365-U1
Crystal CaliBurn v1.02 for Windows : s/n: 6511ccw1o4413-u1 or s/n: CPP-5655455
Crystal Graphics Flying Fonts v2.0 for Windows : s/n: RB10-0140-1022 or s/n: RB10-0140-1023 or s/n: RB10-0140-1104
Crystal TOPAS 1.5 (mac) : RB20-0110-0730

CStar v1.0 for Windows : 4690289681360
CStar v2.0 for Windows : s/n: 4690289681360
CU-See-Me : SCNE-011Y-04GN-20CL
CU-SeeMe v2.0 for Windows 95 : s/n: DCNE-0110-0ML4-KJCD
CU-SeeMe v2.02 32-bit for Windows 95 : s/n: SCNE-O11B-OCSM-A3CL
CuneiForm OCR v1.20 for Windows : s/n: 230494CLC31L

CuneiForm OCR v1.22 for Windows : s/n: CRE075122-NET
CyBerCom +v1.60 for Dos : (Cyber.exe /R) name: THe aNGRy youTh s/n: 70715199475842386091505467317934
CyBerCom +v1.60 for Dos (2) : name: LURKER/REBELS s/n: 57897220672956204756672967294756
CyBerCom v1.00 for Dos : (Cyber.exe /R) name: TwinHead [TWH/BDC] s/n: 170169191160190187183186

CyBerCom v1.00 for Dos (2) : name: -- + TwinHead [TWH/BDC] + -- s/n: 308382164167177184176181
CyberCom v1.00 for Dos (Cyber.exe /R) : name: TwinHead [TWH/BDC] s/n:170169191160190187183186
CyberCom v1.60 for Dos (Cyber.exe /R) : name: THe aNGRy youTh s/n: 70715199475842386091505467317934

D.B. Express v1.5.0 for Windows : s/n: PE15003-1194
D.B. Express v1.50 for Windows : PE15003-1194

Dabbler (mac) : 0013058-6239
Dabbler v1.0 for Windows : 5011380-8195
Dac easy v2 for Windows : 516296
DacEasy Accounting v4.1 for Windows : s/n: AC4IB226653
DacEasy Accounting with Payroll v4.1 for Windows : s/n: PR4IB246893
DacEasy EIS v5.0 for Windows : s/n: EI50X101175

DacEasy for Windows : s/n: WA1IB111835
DacEasy v2.04 Canadian version for Windows : name: George Hiotis compa: HICAM s/n: 216721
DaGesh v2.0c : s/n: 334 804 020 072 125
Daisy Quest 1.0 (mac) : DQ 1255
Dan's Demo-It v1.0c for Windows : s/n: DIWO-50200977
Dana v1.02 for Win95 : name: DjPaul [uCF] s/n: 0912-2349-A818

Dana v1.04 : Name: tHATDUDE! Reg: 0912-2349-A818
Data access tools v2.0a for Windows : 1F00028-01104360
Data Highway Light v1.81 for Windows : s/n: 6737169,142
Data Junction v4.1 for Windows : s/n: 12345678
Data Junction v5.0 for Windows : s/n: W103-100217
DataBoss "C" for Dos : s/n: 93-1207-000398

DataBoss v1.01 for Windows : s/n: 94-0202-000361
DataCAD Estimator v4.2 : s/n: 5401-1092
DataCAD Professional v5.05 (update) : s/n: DC50C-8298
DataDesk 5.0 : Tip: Accepts any hex number between 1 and FFFFFFFF (inclusive) as a SN.
DataLink v2.05 : s/n: 25-400874885

DataMaker v2.0 for Windows : s/n: 104010201F6
Datebook Pro and TouchBase Pro : xxR79J4Y6J257ZM5 xxLA974R6J29IH0T xx8S9Z4C6-2IO9O0 xxKM9K4Y6V2P-LBM
DaVinci E-mail v2.52 : s/n: 52XVD-GBEUP-6BP3A
Day-Timer Organizer v1.0 for Windows : s/n: 710000000 or s/n: 710000006
Day-Timer Organizer v2.0 for WIndows : s/n: 720100000

DayByDay v1.3 : hold (SHIFT-F10) note number hold (SHIFT -Fx)(x= current day: 1 Sunday, 2 Monday etc)
Daymaker 3.0.3 : 0148D-0F68F9-1F100 or 0349-13D8B8-F5000 or 03409-13D8B8-F5000
Daytimer Organizer v1.0 for Windows : 710000000 or 710000006
Daytimer v2.0 : 720003976
DAZzle Plus v2.1 for Windows : s/n: DP940235

DAZzle Plus v2.1b for Windows : s/n: 1234567 or s/n: 0503600 or s/n: ??????? or s/n: ????????
dBase III Plus : s/n: 3745331-26
dBase IV 5.5 (mac) : 1234567-28
dBase IV v1.1 : s/n: TA711C10144812
dBase IV v1.5 : s/n: WA711C10152190
dBase IV v2.0 : s/n: WA712C50000000 or s/n: WA712C57115526 or s/n: WA712C52371842

dBase IV v2.0 (2) : s/n: WA712C50071874 or s/n: WA712C50323433 or s/n: WA712C53557763 or s/n: WA712C56764142
dBase IV v2.0 (3) : s/n: WA712C50503118 or s/n: WA712C55534298 or s/n: WA712C50922383
Dbase IV v2.0 NL : WA712C50000000
dBase IV v2.0+2 : s/n: KD712AA0000005 or s/n: KD712AA3592682 or s/n: KD712AA0326617

dBase IV v2.0+2 (2) : s/n: KD712AA0029694 or s/n: KD712AA0979907 or s/n: KD712AA5879450
dBase IV v2.0+2 (3) : s/n: KD712AA0534495 or s/n: KD712AA0048592 or s/n: KD712AA0024854 or s/n: KD712AA0006110
dBase IV v2.02 : s/n: IA712A10518133 or s/n: IA712A11127357 or s/n: IA712A10805255
dBase IV v2.02 (2) : s/n: IA712A18857805 or s/n: IA712A13543122 or s/n: IA712A10161051

dBase IV v2.02 (3) : s/n: IA712A11771561 or s/n: IA712A15537565 or s/n: IA712A15753891 or s/n: IA712A10014641
Dbase IV v5.0 for Windows : DA712A1047458
dBase V v1.0 for Windows : s/n: DA712A10474589 or s/n: DA712A10497458 or s/n: DA712A10307433
dBase V v1.0 for Windows (2) : s/n: DA712A10043158 or s/n: DA712A12373684 or s/n: DA712A10071934

dBase V v1.0 for Windows (3) : s/n: DA712A13956375 or s/n: DA712A10179844 or s/n: DA712A19891425 or s/n: DA712A18999226
DbWeb v1.0 for Windows 95/NT : s/n: 02-96-98
DCC Pro v3.02 : s/n: 267109015
DCC Pro v4.0 : (DC.exe /R) name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 0194750450 or name: TeLLeRBoP s/n: 0253483663

DCC Pro v4.0 (2) : name: Me! s/n: 0086420595 or name: You! s/n: 0242165421
DCC Pro v4.0 (3) : name: 2U! s/n: 0053034426 or name: 4U! s/n: 0077231134
DCC Pro v4.0 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 0215178819 or name: NoBoDy! s/n: 00224883947
DCC Pro v4.0 (5) : name: THE RIDDLER 1996! s/n: 245801539 or name: RENEGADE[XADi] s/n: 316024883

DCLW : name: The GuaRDiaN aNGeL bbsname: G!$ s/n: 329753 or name: TeLLeRBoP bbsname: G!$ s/n: 112076 .
DCLW (2) : name: Me! bbsname: G!$ s/n: 5012 or name: You! bbsname: G!$ s/n: 89781
DCLW (3) : name: NoBoDy! bbsname: G!$ s/n: 135089 or name: SoMeBoDy! bbsname: G!$ s/n: 182778
DCLW (4) : name: 2U! bbsname: G!$ s/n: 62687 or name: 4U! bbsname: G!$ s/n: 63269

DCLW (5) : name: Xxx! bbsname: G!$ s/n: 52048 or name: ???! bbsname: G!$ s/n: 52133
De-Jumble v1.2 : 454434343899
Death Masters v1.02 : bbs: G.!.$ reg. code: 0082263134125411 s/n: 0408028183
Death Masters v1.02 (02) : bbs: You! reg. code: 0082263134165237 s/n: 04080212003
Death Masters v1.02 (03) : bbs: Me! reg. code: 0082263134248005 s/n: 0408026600

Death Masters v1.02 (04) : bbs: SoMeBoDy! reg. code: 0082263134121113 s/n: 04080233713
Death Masters v1.02 (05) : bbs: NoBoDy! reg. code: 0082263134104963 s/n: 04080227811
Death Masters v1.02 (06) : bbs: 2U! reg. code: 0082263134183051 s/n: 0408025093
Death Masters v1.02 (07) : bbs: 4U! reg. code: 0082263134194861 s/n: 0408025193

Death Masters v1.02 (08) : bbs: Xxx! reg. code: 0082263134156561 s/n: 04080212182
Death Masters v1.02 (09) : bbs: T.G.A reg. code: 0082263134190730 s/n: 04080212182
Death Masters v1.02 (10) : bbs: MCC reg. code: 0082263134649539 s/n: 0408027960
DeBabelizer 1.6.x : -9980-700087-963639 or -4540-609699-575364 or -4010-503318-842332

DeBabelizer 1.6.x (mac) : " -0529-328819-739202"
Deck II 2.5 : 33025-0008-1201-46401
Deleter v2.2 : bbs: Me! s/n: 0082263134248005
Deliverance 1.0 : 51244-442657-100016
Delrina CommSuite 95 : s/n: 7000-7166-2080 or s/n: 7020-2175-6499

Delrina Cyberjack 7.0 : 7000-7166-2080
Delrina Preform v1.0 for Windows : s/n: 2201-8201-1029
Delrina Wincomm PRO v1.1 for Widnows : s/n: 37Z59J
Delrins CyberJack v7.0 for Windows 95 : s/n: 1321-2123-7176 or s/n: 7000-7166-2080
Delta Graph Pro 3.5.x (mac) : MUU35-0827-3837184026 vUnknown 2000002464
Delta Graph Pro 4.0 : MUE40-0326-1631366984

Delta Graph Pro v3.5 for Windows : s/n: MUU35-0827-3837184026
DeLuxe Property Manager : s/n: 52630
Demo Maker +v1.55 : (edit DEMOMAKE.KEY) line #1: 30-1123 line #2: 182220 line #3:
Demo Maker v2.0 : s/n: 32-1123 key: 2412 or s/n: 32-3333 key: 2622 or s/n: 32-8710 key: 2999
Demo Maker v2.0 (2) : s/n: 32-2500 key: 2789 or s/n: 32-9709 key: 2998 or s/n: 32-5555 key: 2844

Demo Maker v2.0 (3) : s/n: 32-5136 key: 2425 or s/n: 32-3129 key: 2418 or s/n: 32-1134 key: 2423
Demo Maker v2.0 (4) : s/n: 32-4321 key: 2610
Demo maker vx.x : (edit DEMOMAKE.KEY) line #1: 30-1123 line #2: 182220 line #3: (your name)
Demo Workshop : name: Okware s/n: 0AQ6M5RBRATPN8HN64K05I

Deneba's Canvas for Win : 450059719
Deneba's Canvas for Windows : s/n: 450059719
Depleter v2.2 for Windows : name: TwinHead [uCF] !96 s/n: 46203
Design Estimator : s/n: 5055-2897
DesignCAD 3D v8.0 for Windows 95 : s/n: 6504 0024 1945
Designer CAD v5.0 : s/n: 1005-1684-7282

Designer CAD v7.0 : s/n: 3502-0557-8148
DesignView v3.01 : s/n: 73010358
DesignWorks 3.14 : CVFC X9AF VA1J X5KA 95TL
DeskTop v4.0 : s/n: 06412

DESQView /X NetWork Manager v1.1 : s/n: 003-V1-3616 or s/n: 111-V1-9007 or s/n: 201-V1-3102
DESQView /X NetWork Manager v1.1 (2) : s/n: 300-V1-4507 or s/n: 102-V1-9061 or s/n: 000-V1-0009

DESQView /X OSF/Motif : s/n: 002-R1-1583 or s/n: 101-R1-6009 or s/n: 906-R1-0002
DESQView /X OSF/Motif (2) : s/n: 456-R1-1001 or s/n: 101-R1-6083 or s/n: 000-R1-0009
DESQView /X v2.0 : s/n: 000-15X-011980 or s/n: 048-X5X-40638 or s/n: 323-X5X-63318
DESQView /X v2.0 (2) : s/n: 481-X5X-15929 or s/n: 498-X5X-93123 or s/n: 754-X5X-14396

DESQView /X v2.0 (3) : s/n: 763-X5X-92958 or s/n: 783-X5X-58035 or s/n: 805-X5X-02266 or s/n: 995-X5X-07054
DesqView /X v2.1 : s/n: 100-16X-41940
Desqview 386 & QEMM 386 : 001-32H-72414
Desqview 386 v2.61 and QEMM 386 v7.02 : 000-15X-011980
Desqview 386 v2.61 and QEMM 386 v7.02 (3) : 001-17H-72414

Desqview 386 v2.61 and QEMM 386 v7.02 (4) : 001-32H-72414
Desqview 386 v2.61 and QEMM 386 v7.02 (5) : 010-17F-95253
Desqview 386 v2.7 & QEMM 386 v7.5 : 114-22H-28256
Desqview 386 v2.7 and QEMM 386 v7.5 : 010-22H-28256
DESQView v2.34 : s/n: 047-A74473
DESQView v2.40 with QEMM v6.00 : s/n: 111-XQ-9999 or s/n: 300-XQ-3003 or s/n: 201-XQ-9999 or s/n: 000-XQ-0009

DESQView v2.40 with QEMM v6.00 (2) : s/n: 100-XQ-1205 or s/n: 501-XQ-1110 or s/n: 702-XQ-0000 or s/n: 400-XQ-0023
DESQView v2.40 with QEMM v6.00 (3) : s/n: 222-XQ-0003 or s/n: 600-XQ-1011
DesqView v2.61 with QEMM 386 v7.02 : 000-19T-83189
DesqView v2.7 with QEMM 386 v7.5 : 114-22H-28256
DESQview/386 V2.6 : s/n: 000-12H-83189 or s/n: 000-12H-01198 or s/n: 001-12H-72414 or s/n: 001-32H-72414

DESQview/386 V2.6 (2) : s/n: 003-22H-00006 or s/n: 010-12H-95253 or s/n: 100-22H-00044
DESQview/386 V2.6 (3) : s/n: 221-22H-20011 or s/n: 401-22H-11011 or s/n: 500-22H-40000
DESQview/386 v2.7 : s/n: 114-23H-28256 or s/n: 103-23H-90808 or s/n: 102-13H-08044
DESQview/386 v2.7 (2) : s/n: 010-23H-28256 or s/n: 100-63H-00706 or s/n: 333-33H-05050

DESQview/386 v2.7 (3) : s/n: 500-93H-22005 or s/n: 111-73H-11112 or s/n: 000-83H-30303
DESQview/386 v2.8 : s/n: 114-28W-28256 or s/n: 103-28W-90808 or s/n: 102-18W-08044
DESQview/386 v2.8 (2) : s/n: 010-28W-28256 or s/n: 100-68W-00706 or s/n: 333-38W-05050
DESQview/386 v2.8 (3) : s/n: 500-98W-22005 or s/n: 111-78W-11112 or s/n: 000-88W-30303

DesqView/X Network Manager v1.1 : 003-V1-3616
DesqView/X v2.0 : 000-15X-011980
DiagnoSYS 1.0 : B102131444366
DiagnoSYS 1.0 (mac) : B102131444366
Dial-Up Magic v1.0 for Windows 95 : s/n: 09390915437
Digi Grabber : s/n: 6776-3647-1143-4455

Digigrabber : 6776-3647-1143-4455
DigiPhone v1.01 for Windows 95 : s/n: 1005902102952446 or s/n: 1006201153977119
Digital Dead : xxnnn5nnxnnnnY Tip: x = alpha char n = numeric char
Digital Input Noise Reduction DINR 1.0 : yj9660mkk236
DigiTrax v1.0 to 1.2 : ALS4312536 ALS4312135

Dilbert Screen Saver : 5180-6344-1654
DilBert ScreenSaver Collection : s/n: 4556-3654-5640
Dimensions 2.0 : DAW100R3100720-191 DAW200U3200000-109 DAW200U3200001-742
Dinosaur v1.0 for Windows : s/n: A1-1758154924821-64
Direct Tex Pro : Beta Testers,None,T-1654327,5257-100226-7817 or Anonymous,None,T-1234567,2431-808781-0806

Director 4.03 (mac) : DM403-1799-3074-2073
Director 5.0 : DRM500-53375-57072-29379 DRM500-57179-17072-29377
Director Academic v4.0 by Macromedia for Windows 95 : s/n: DRW404-0429-1085-7007
Director v4.0 by Macromedia for Windows : s/n: DRW400-1895-9074-2077 or s/n: DRW400-9811-4074-3073
Disc-At-Once v2.10 : Name: ED!SON Company: [UCf/Xf] Serial: 601071078

DiscPlay v3.2 for Windows 95/NT : s/n: DP3-1303 password: SPP-30-DP32A17
DiscPlayer v2.00 for Windows 3.11/95/NT : password: V2.0REGEON s/n: DP2-U123 or s/n: DP2-U999 or s/n: DP2-U676
DiscPlayer v2.00 for Windows 3.11/95/NT (2) : s/n: DP2-U476 or s/n: DP2-U757 or s/n: DP2-U250 or s/n: DP2-U235
DiscPlayer v2.00 for Windows 3.11/95/NT (3) : s/n: DP2-U001 or s/n: DP2-U987 or s/n: DP2-U200

Disk Cafe : DC000444B52 or DC000796A32
Disk Copy Fast +v4.90 : (Edit your config.dcf) line #1: $REGISTER line #2: THE GUARDIAN ANGEL UEH0D,PiNRh
Disk Copy Fast +v4.90 (2) : line #2: TELLERBOP Uoxfs,RMBi5 or line #2: XXX! ZgvDE,XowtE
Disk Copy Fast +v4.90 (3) : line #2: YOU! Wgwvw,UwytU or line #2: ME! Y8wvL,XoyeT

Disk Copy Fast +v4.90 (4) : line #2: NOBODY! XoA7V,U9FHb or line #2: SOMEBODY! SUxn4,LhAOX
Disk Copy Fast +v4.90 (5) : line #2: 2U! ZgvDL,XowmL or line #2: 4U! Z8wDL,YoxmL
Disk Copy Fast +v4.90 (6) : line #2: ???! WwxnT,SUAZh
Disk Copy Fast +v5.1 : (Edit your config.dcf) line #1: $REGISTER line #2: THE GUARDIAN ANGEL UEH0D_NLJfx

Disk Copy Fast +v5.1 (2) : line #2: TELLERBOP Uoxfs_NYCxw or line #2: XXX! ZgvDE_WJRrn
Disk Copy Fast +v5.1 (3) : line #2: YOU! Wgwvw_UAPej or line #2: ME! Y8wvL_KVYlj
Disk Copy Fast +v5.1 (4) : line #2: NOBODY! XoA7V_KIYbt or line #2: SOMEBODY! SUxn4_KIOwg
Disk Copy Fast +v5.1 (5) : line #2: 2U! ZgvDL_KGYmk or line #2: 4U! Z8wDL_MLYok

Disk Copy Fast +v5.1 (6) : line #2: Regis,tered
Disk copy fast v4.90 2/2 : line #2: THE GUARDIAN ANGEL UEHOD,PiNRh
Disk copy fast v4.x 2/3 : line #2: (your name) K9JBF,B30QZ
Disk copy fast v4.x 3/3 : line #2: (your name) R9CS0,IAJM1
Disk copy fast v5.0 : (edit CONFIG.DCF) (* = free space)

Disk copy fast v5.0 02/2 : line #2: **BATMAN VovvF_WUFfg
Disk copy fast v5.0 03/2 : line #2: **XXX Z8vDp_W0Iiu
Disk copy fast v5.0 04/2 : line #2: **YOU W8wvh_UFAzJ
Disk copy fast v5.0 05/2 : line #2: **ME Y8vvv_KVOcz
Disk copy fast v5.0 06/2 : line #2: **NOBODY Xoz7F_KIIwq

Disk copy fast v5.0 07/2 : line #2: **SOMEBODY TuxnO_LIPiv
Disk copy fast v5.0 08/2 : line #2: **WHO? Woyvw_SBPxh
Disk copy fast v5.0 09/2 : line #2: **??? WoxnD_USQhz
Disk copy fast v5.0 10/2 : line #2: **--- Xgxvg_DSZgj
Disk copy fast v5.0 11/2 : line #2: **### X8vvg_TNZwj

Disk copy fast v5.0 12/2 : line #3: $NOMSG
Disk copy fast v5.0a 02/2 : line #2: (any name you want) bv. Regis, Pinrh
Disk copy fast v5.0a 03/2 : line #2: Registered UMyv5_LQGtz
Disk Express II : JV103761 JE103744 JI103774 JV103735 JX103737 JX103763 JY103738 JZ103739
Disk Management System v6.10 : s/n: 64232312 or s/n: 64242412

Disk Manager Mac : 190915
Disk manager v6.03.03 Maxtor HD : 18002629867
Disk Manager v6.03.05 Maxtor HD : s/n: 18002629867
Disk Optimizer v1.01 for Windows : s/n: 11111111
Disk-At-Once v2.1o : name: ED!SON '96 company: [UCf/Xf] s/n: 601071078
DiskAccess for Windows : name: Intergraph Evaluation Software s/n: Egymaq43003051

DiskCopy Fast v4.90 : (Put these lines in your config.dcf) line #1:$REGISTER line #2: XXX! ZgvDE,XowtE
DiskCopy Fast v5.1 : (Put these lines in your config.dcf)line #1: $REGISTER line#2: XXX! ZgvDE_WJRrn
DiskDup 2.7 (mac) : 3 Spaces to register in the copies field.
DiskDup Pro 1.0.3 : 1641882382 1800012382 0537912382

DiskDupe Pro +v7.1 : s/n: 200-550-831 or s/n: 200-468-710
DiskDupe Pro v7.1 : 200-550-831 or 200-468-710
DiskDupe v5.0 : s/n: 030-219-788
DiskMaster 1.0 : DMR100AAA00000043
DiskTools Collection 3.x.y : DTC-03xy-013515798 DTC-03xy-078005618 DTC-03xy-442515138

Disktop 4.0 : 06412
DiskTop 4.5.1 (mac) : 65279
Disktop v4.0 : s/n: 06412
DiskTop v4.5.1 or 4.5.2 : 0065449 or 0065279
DiskTracker 1.0.3 : UKUYUSYOKE 'Anonymous'
Disney Screen Saver : s/n: DSW-91929-1488

DisPatch v1.0 by Qualitas for Windows : s/n: 100 3520 10180 or s/n: 100 7610 30040
Display Doctor 5.2 (ex. UniVBE) : name: SCITECH s/n: 96089-AB95C66399089
Distinct TCP/IP v3.21 for Windows : s/n: AD00081094 key: 78-17-DF or s/n: R00WELLF00 key: F6-72-F2
Distinct TCP/IP v3.21 for Windows (2) : s/n: R00WELLF00 key: F6-72-F2
Ditto 1.0 : XXXXXXXX-XXXXXXXX (any numbers in this format)

Diz-it v1.3 : name: TwinHead [TWH/BDC] s/n:.156024
Diz-it v1.3 PRO : name: TwinHead [TWH/BDC] s/n: 489984
DizCat v1.00 for Dos : name: TwinHead [TWH/UCF] s/n: DC29039743938-709
DizIt +v1.6 for Dos : name: TwinHead [TWH/BDC] s/n: 156024 or name: TwinHead [TWH/UCF] s/n: 159864
DizIt Pro +v1.6 for Dos : name: -- + TwinHead [TWH/BDC] + -- s/n: 489984

DizIt v1.3 : name: TwinHead [TWH/BDC] s/n: .156024
DizIt v1.6 for Dos : name: TwinHead [TWH/UCF] s/n: 159864
DizMan v1.20 : name: A SiN Supporter bbs: A SiN BBS s/n: FC97B1D63C2BC984
DocMan v1.6 for Win95 : s/n: IFNRUX
DoKo for Omnis 5 runtime : p/w: DOKO

Doorway +v2.30 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 53919 or name: TeLLeRBoP s/n: 63420
Doorway +v2.30 (2) : name: You! s/n: 51337 or name: 2U! s/n: 25666
Doorway +v2.30 (3) : name: 4U! s/n: 55170 or name: Xxx! s/n: 10695
Doorway +v2.30 (4) : name: Me! s/n: 5645 or name: ???! s/n: 1443
Doorway +v2.30 (5) : name: NoBoDy! s/n: 19446 or name: SoMeBoDy! s/n: 32670

Doorway v2.22 - v2.30 : (run DOORWAY REGISTER)
Doorway v2.22 - v2.30 (02) : name: Batman s/n: 28838
Doorway v2.22 - v2.30 (03) : name: XXX s/n: 61917
Doorway v2.22 - v2.30 (04) : name: You s/n: 40700
Doorway v2.22 - v2.30 (05) : name: Me s/n: 57604
Doorway v2.22 - v2.30 (06) : name: Nobody s/n: 53631

Doorway v2.22 - v2.30 (07) : name: Somebody s/n: 6274
Doorway v2.22 - v2.30 (08) : name: Who? s/n: 35095
Doorway v2.22 - v2.30 (09) : name: *** s/n: 11915
Doorway v2.22 - v2.30 (10) : name: ??? s/n: 47027
Doorway v2.22 - v2.30 (11) : name: --- s/n: 33818
Doorway v2.22-v2.30 : name: Me s/n: 57604

Dos Command Centre v4.0 : name: Me s/n: 41141613
Dos Modem Server : s/n: 1101-4806-8272
Dos Navigator II (10) : line #2: 2835319B line #4: ??? line #5: ??? line #7: FFFFDD3A
Dos Navigator II (2) : line #2: 0E084725 line #4: XXX line #5: XXX line #7: FFFFC33B
Dos Navigator II (3) : line #2: 075703F3 line #4: You line #5: XXX line #7: FFFFE7D3

Dos Navigator II (4) : line #2: 0756B6F5 line #4: Me line #5: XXX line #7: FFFF8E99
Dos Navigator II (5) : line #2: 29A5445F line #4: Nobody line #5: XXX line #7: FFFFD1C3
Dos Navigator II (6) : line #2: 21D46977 line #4: Somebody line #5: XXX line #7: FFFFA6D6
Dos Navigator II (7) : line #2: 1C5D4A13 line #4: Who? line #5: XXX line #7: FFFFDAGA

Dos Navigator II (8) : line #2: 22E8BEE7 line #4: *** line #5: *** line #7: FFFF9978
Dos Navigator II (9) : line #2: 227C87DD line #4: --- line #5: --- line #7: FFFFB4C8
Dos Navigator II 1/2 (edit DN.KEY) : line #1: Register key fur DOS-Navigator line #3: Registered looser line #6:
Dos Navigator II 2/2 : line #2: 0768E22B line #4: Batman line #5: Gotham line #7: FFFF97BE

DosFaX Lite : s/n: ZOO 1057109
DosMenu v7.5 : s/n: SKIPBREMER
Double Helix : DHMC180800011V30R1
DoubleColor v1.6a for Dos : s/n: 039482-XD
DoubleScroll 2.1 : 11000*FT33$2931
Down to Business : SSN719

Download Mechanic 1.6.3 : BSPC555100
Dr. Salomon's Antivirus Toolkit v6.65 : s/n: TK2285817
Dr. Salomon's Antivirus Toolkit v6.68 : s/n: TK2495340
Dr. Salomon's Antivirus Toolkit v6.71 : s/n: DTK3H-063095
Dr. Solomon's Antivirus Toolkit for Windows 95 : s/n: 0024416
Dr. Solomon's Antivirus Toolkit v7.59 : s/n: 1007226

DraftChoice Plus v3.00e for Dos : s/n: 30-8003-3124 single usernameOD
DraftChoice v2.15a for Dos : s/n: 23-4234-9999 name: SaLaMAnDeR
DraftChoise Plus v3.00e for Dos : s/n: 30-8003-3124 single username: DOD
Drag & File Gold 95 : DFG0101010
Drag and File 3.0 ( Win 95 ) : s/n: 5235645734

Drag and File Desktop : s/n: 5438574837
Drag and File for Windows 95/NT : s/n: 7000000000
Drag and view 1.24 : DV02020202
Drag and Zip : 3000000000
Dragons's Castle : bbs: G.!.$ sysop: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 30902 or bbs: G.!.$ sysop: TeLLeRBoP s/n: 15412

Dragons's Castle (2) : bbs: G.!.$ sysop: SoMeBoDy! s/n: 15472 or bbs: G.!.$ sysop: NoBoDy! s/n: 12202
Dragons's Castle (3) : bbs: G.!.$ sysop: You! s/n: 6932 or bbs: G.!.$ sysop: ???! s/n: 8212
Dragons's Castle (4) : bbs: G.!.$ sysop: Me! s/n: 5772 or bbs: G.!.$ sysop: 2U! s/n: 6202
Dragons's Castle (5) : bbs: G.!.$ sysop: 4U! s/n: 6182 or bbs: G.!.$ sysop: Xxx! s/n: 6822

DragStrip 2.0.1 : 2RC-Z2D-AQA6
Dramatic Pro : 2344-2344-ABCD-2344-2344-3U35
DrawFix Quick CAD v3.01 for Windows(95) : s/n: 302067-QC301 or s/n: 813371DP-301
Dream Solver '95 : name: TwinHead [TWH/UCF] key/ 42117200819784560
Dream Solver '95 Summer Edition : name: TwinHead [TWH/UCF] s/n: 42117200819784560

Dream Solver '95 Summer Edition (2) : name: Perry McGee s/n: 3415037668882416
Dreamrom v1.3 : name: Batman bbs: Gotham s/n: 1502
Dreamrom v1.3 (10) : name: --- bbs: --- s/n: 339
Dreamrom v1.3 (2) : name: XXX bbs: XXX s/n: 901
Dreamrom v1.3 (3) : name: You bbs: XXX s/n: 741

Dreamrom v1.3 (4) : name: Me bbs: XXX s/n: 532
Dreamrom v1.3 (5) : name: Nobody bbs: XXX s/n: 1194
Dreamrom v1.3 (6) : name: Somebody bbs: XXX s/n: 1516
Dreamrom v1.3 (7) : name: Who? bbs: XXX s/n: 813
Dreamrom v1.3 (8) : name: *** bbs: *** s/n: 316

Dreamrom v1.3 (9) : name: ??? bbs: ??? s/n: 474
DreamROM v1.3 (CD-Rom AccessDoor) : name: The GuaRDiaN aNGeL bbs: G.!.$ s/n: 2470
DreamROM v1.3 (CD-Rom AccessDoor) (2) : name: TeLLeRBoP bbs: G.!.$ s/n: 1399 or name: 2U! bbs: G.!.$ s/n: 485
DreamROM v1.3 (CD-Rom AccessDoor) (3) : name: 4U! bbs: G.!.$ s/n: 488 or name: Xxx! bbs: G.!.$ s/n: 775

DreamROM v1.3 (CD-Rom AccessDoor) (4) : name: You! bbs: G.!.$ s/n: 758 or name: Me! bbs: G.!.$ s/n: 550
DreamROM v1.3 (CD-Rom AccessDoor) (5) : name: ???! bbs: G.!.$ s/n: 566 or name: NoBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 1115
DreamROM v1.3 (CD-Rom AccessDoor) (6) : name: SoMeBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 1390
Drive Pro v1.15c : s/n: WBJK10
Drive Pro v1.5 : s/n: DEPW16

Drive Pro v1.7 : s/n: VSVP22
Drive PRO v2.0 or 2.0c : s/n: LAKS11
Drive Pro v2.30 : s/n: XEGQ07
Drive Rocket Utility v1.15 : s/n: 00089549
DSpace v1.3 dor Windows : s/n: A2-TWINHEAD [UCF]-D
DSZ Modem Protocol : s/n: N154048100

Dummy : User Name: JuNiOr s/n: 0NFJCRVZRXUUQHP2ZH77
Dummy (2) : User Name: Arnold Hansen Serial Number: 023X7CVL6H1C3NERMFH7
Dyno Designer v3.14 : s/n: 14 45070

E-Quip for WinOffice in a Box : s/n: RAL010103000258
Ear Training 2.3 : Name: F U Z F U Z (kepp a space) Code: 40 40 (kepp a space)

Easy Case Professional 4.2 for Windows : s/n: 46552839
EasyCall v1.03 : name: GR+VeDiGGeR s/n: 667
EasyTransfer 3.4.3 : BT-001-388T
ECCO Lite v2.0 for Windows : s/n: 3993769027
ECCO Professional v3.0 for Windows 95 : s/n: 1104519126
ECCO, the PiM for Windows : s/n: 1101232620

Echo Lake Family StoryMaker : s/n: 5161-4098-9907
Eclipse 3 : KNBFBGII Copies:10 'Anonymous'
Eclipse Fax v6.0 for Windows : s/n: 105-94452
EconoCAD v2.0 : s/n: 4008 0306 E454
EcoPad : name: ED!SON '96 [Xf/UCf] company: (anything you like) code: 2302012561

EcoPad32 v3.31 for Win95 : name: tHE riDDLER 1996! compa: uNITED cRACKING fORCE s/n: 4-224-783-967
EDir v1.36 : s/n: 298E7369BB5D name: -- + TwinHead [TWH/BDC] + --
Edit One : 427-123-00040749
EdiTeur v2.3 : name: THE RIDDLER [EOD] s/n: 4AA6C5DA2A2F0028
EG Word : 51122000000000

Egor 1.15 or 2.0 (1/2) : User Name: Computerror Company Name: (Anything you Like) Expiry Date: (Leave Blank)
Egor 1.15 or 2.0 (2/2) : Registration Key: 0NY59XJXYM9ELDBLXJKL
Egor of the Sausage software : User Name: Computerror Company Name: (Anything you Like)
Egor of the Sausage software (2) : Expiry Date: (Leave Blank) Registration Key: 0NY59XJXYM9ELDBLXJKL

Egor v3.0 : User Name: Arnold Hansen s/n: 04HQZV73UL14W0F4X5PL
Eight ball deluxe II : EZ001114301
EightBall deLuxe II : s/n: EZ001114301
ElasTic Reality 1994 for Windows : s/n: 40-38676-30801-39171
ElasTic Reality 1995 for Windows : s/n: 40-33561-61457-22675

ElasTic Reality for Windows 95 : s/n: 40-09831-11111-23361 or s/n: 40-04120-64089-26755
ElasTic Reality for Windows 95 (2) : s/n: 40-36892-31313-10371 or s/n: 40-50712-31241-26627
Elastic Reality Transjammer 1.0b7 : 82-34075-22609-02307 or 82-34075-22609-02307
ElecTronic WorkBench v3.0e for Windows : s/n: W-00190-E99C
Elements of Style : ESM 113904 T

ELiTe BBS : s/n: 713.992.3860
ElWin v2.0.7 for Windows : name: WaiWanYee Lee s/n: 1467756086
ElWin v2.0.7 for Windows (2) : name: Registered Version s/n: 609314894
EmPower : name: ADMINISTRATOR password: ADMIN
Empower Pro 5.0.1 : 02065321

Encore v3.0 : EV30-0-02032-3720
Encore v4.0 : EV40-0-01034-4939 EV30-0-01032-8582 EV30-0-01032-3224
Encore v4.0 for Window(95) : s/n: EV40-0-02034-0059
Enforcer 2.9 : 876855327801
EnForcer v2.9 : s/n: 876855327801
Enhanced CUSeeMe 2.0.0 : ZCBE-0100-0S07-01C0 ZCBE-0100-0F0X-15C0 ZCBE-0100-0W0D-2RC0

Entertainment digest for Windows : 2011-0021-3271
EnterTainment DiGest volume I for Windows : s/n: 2011-0021-3271
Envision 4.3 : 8019
Eric's Ultimate Solitaire (mac) : Name: Weasel
ERISALaw Total Resource for Windows : s/n: 31QVA11000212
Ernest and Young Prosper v1.0a for Windows 95 : s/n: EY53VUHBYR

Escape 2.0 : name:Anonymous, Copies:50, Code:1550-450-969
ESL v4.0 for OS/2 and Windows : s/n: 3091300953
ESS Code : Unlock: IQHRIP
ESS-CODE 7.x WIN : s/n: IQHRIP_W_ name: wUMPSCUT
ESS-Code v7.5 : s/n: IQHRIP
Essential Internet : s/n: 005-18M-70061

Essentials v1.1 Package for OS/2 : password: INTRODUCTION
EstiMator Plus for Windows : s/n: 5500-9466
Eta beta 2.1 for Windows : WD52-EB21-0023
Eta v2.1+ for Windows : s/n: WD52-EB21-0023
ETeller v2.80a for OS/2 : name: Whatever s/n: 25680000 control code: 2500
EtherPeek 3.0 : G2Y00ZBZKRX13CB

Eudora Pro 2.1.3 : SN: 1020145 UserCode: IC233
Eudora Pro 2.2 Sweden :s/n: 65-8111-2
EvolVe v6.1 for Clipper : s/n: EVC610401762
ExcaLibur BBS Server +v0.95 for Windows : s/n: 10021000002
Excalibur BBS server v0,95 for Windows : 100210000020095
Excalibur BBS server v0.84 for Win : 10021000002

Excalibur v1.0 (8 nodes) for Win95 : 100820022743301
Excalibur v1.0 (8 nodes) for Windows 95 : s/n: 100820022743301
Exceed 4 v4.0 : s/n: W-035565 super TCP: 01A-040-DE key: 40A-5BF-8F
ExCeed 4 v4.0 for Windows : s/n: W -035565 super TCP: 01A-040-DE key: 40A-5BF-8F
Exceed 4 v4.1 for Windows : W -059483

ExCeed 4 v4.1.1 for Windows 95 : s/n: W -059483
Exceed v4.0 : key: 40A-5BF-8F s/n: W-035565
ExCrack v2.00 : unlock code: ED7ED!SON96X
ExCrack v2.0b : unlock code: rosebud
Executor (Mac Emulator) : s/n: 2392023 key: zph42ruyvh9kp
ExeLLenT SyStem AB for Windows 95 : s/n: 2845973222

eXodus 5.2 (mac) : SE99001700022101
eXodus 6.0.0 : XEM0-0110-0L0Z-0A00, XEM0-0110-0L0Z-0A00-0000 or XEM0-0010-0D0W-0F01, XEM0-0010-0D0W-0F01-0000 .
eXodus v5.60 for X-windows : s/n: EEWS____PWA_1995
Expert ClipArt for Windows : s/n: 0503340720
eXpertise : s/n: 000-18F-70381

ExPlore v2.0 for Windows 95 : s/n: 4000-0136-9807
ExPress Systems Express Meter v3.0 : s/n: ER-EM300-10ACHAK p/w: N8LJGHLS
Expresso 1.0 : EXM-51679-5594
Expresso Calendar and Address Book v1.0 : s/n: EXW-65132-0445
Exreeme 3d : 45110-0037-0012-60272
Extreme 3D 1.0 : 40110-0776-2307-16851 40110-0059-0019-44904


F(g) Scholar : s/n: FG0021747120
F/A-18 Hornet (mac) : 100-98-4298
FaceSpan 2.0 (mac) : FSBT-5425-9477-03
FalCon v3.0 : s/n: 033624
Falcon's Eye v0.901 (0) (FE Register) : name: Me! s/n 1#: GISST1X6N6PJ s/n 2#: GISST6W3D5G4V7Z2G0I1A8E3WS
FalCon's Eye v0.901 (2) : name: TeLLeRBoP s/n 1#: GISST8M3G8B1G1H3E1A6S3PU s/n 2#: GISST6W3D5G4V7Z2G0I1A8E3WS

FalCon's Eye v0.901 (3) : name: Me! s/n 1#: GISST1X6N6PJ s/n 2#: GISST6W3D5G4V7Z2G0I1A8E3WS
FalCon's Eye v0.901 (4) : name: You! s/n 1#: GISSU3OO9U7M7WK s/n 2#: GISST6W3D5G4V7Z2G0I1A8E3WS
FalCon's Eye v0.901 (5) : name: 2U! s/n 1#: GISSQ4W0M9KN s/n 2#: GISST6W3D5G4V7Z2G0I1A8E3WS
FalCon's Eye v0.901 (6) : name: 4U! s/n 1#: GISSQ6G8J3SM s/n 2#: GISST6W3D5G4V7Z2G0I1A8E3WS

#15 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:26 PM

FalCon's Eye v0.901 (7) : name: Xxx! s/n 1#: GISSU2K3T5R6LO s/n 2#: GISST6W3D5G4V7Z2G0I1A8E3WS
FalCon's Eye v0.901 (8) : name: ViRUS s/n 1#: GISSU0Y0O6O9R4JJ s/n 2#: GISST6W3D5G4V7Z2G0I1A8E3WS
FalCon's Eye v0.901 1/2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n 1#: GISST8M6W8N2T8A9M9W4A3Q8L2O1A4V6A1F1Y4M2ZX
FalCon's Eye v0.901 2/2 : s/n 2#: GISST6W3D5G4V7Z2G0I1A8E3WS

FaMiLy Treemaker v1.01 for Windows : s/n: FTW11R64747
FanTasy Land +v1.20 (2) : bbs: G.!.$ sysop: The GuaRDiaN aNGeL s/n: ABCD9235 or bbs: G.!.$ sysop: Xxx! s/n: ABCD8297
FanTasy Land +v1.20 (3) : bbs: G.!.$ sysop: TeLLeRBoP s/n: ABCD8681 or bbs: G.!.$ sysop: SoMeBoDy! s/n: ABCD8643
FanTasy Land +v1.20 (4) : bbs: G.!.$ sysop: NoBoDy! s/n: ABCD8492 or bbs: G.!.$ sysop: You! s/n: ABCD8286

FanTasy Land +v1.20 (5) : bbs: G.!.$ sysop: ???! s/n: ABCD8222 or bbs: G.!.$ sysop: Me! s/n: ABCD8179
FanTasy Land +v1.20 (6) : bbs: G.!.$ sysop: 2U! s/n: ABCD8168 or bbs: G.!.$ sysop: 4U! s/n: ABCD8170
Fantasy land v1.20 : (type FANTASY /REG)
Fantasy land v1.20 (10) : bbs: ??? sysop: ??? s/n: ABCD8146

Fantasy land v1.20 (11) : bbs: --- sysop: --- s/n: ABCD8038
Fantasy land v1.20 (2) : bbs: Gotham sysop: Batman s/n: ABCD8651
Fantasy land v1.20 (3) : bbs: XXX sysop: XXX s/n: ABCD8296
Fantasy land v1.20 (4) : bbs: XXX sysop: You s/n: ABCD8285
Fantasy land v1.20 (5) : bbs: XXX sysop: Me s/n: ABCD8178

Fantasy land v1.20 (6) : bbs: XXX sysop: Nobody s/n: ABCD8491
Fantasy land v1.20 (7) : bbs: XXX sysop: Somebody s/n: ABCD8642
Fantasy land v1.20 (8) : bbs: XXX sysop: Who? s/n: ABCD8333
Fantasy land v1.20 (9) : bbs: *** sysop: *** s/n: ABCD8020
FanTasy Photo Collection for DOS and Windows : s/n: 37200

FarStone Cache Driver v2.xx : s/n: 1-10501131
Fast Fonts v3.3 for Windows : s/n: 05-U08355
Fast mail v1.20 beta a for Windows : 1502909616
FastFileFinder +v5.2 for Dos : s/n: CDCF1357111111 or s/n: CDCF1357323231 or s/n: CDCF1357212120
FastFileFinder +v5.2 for Dos (2) : s/n: CDCF1357589871 or s/n: CDCF1357526773 or s/n: CDCF1357589662

FastFileFinder +v5.2 for Dos (3) : s/n: CDCF1357654320 or s/n: CDCF1357222222 or s/n: CDCF1357234560 or s/n: CDCF1357323231
FastFileFinder v5.2 for Dos : CDCF1357111111 or CDCF1357323231
FastMail v1.20+a for Windows : s/n: 1502909616
FastMove v1.01 for Dos and Windows : s/n: A9-0000000
FastTrack Schedule 3.0 (mac) : 724037

Fauve matisse v1.24 for Windows : 1733920
FauVe Matisse v1.27 for Windows : s/n: 1733920 or s/n: 1733767
Fauve Xres 1.0.3 (mac) : 12978
Fax for Windows v3.0 : 100401007520
FaX v3.0 for Windows : s/n: 100401007520
FaX-a-Laugh v1.0 : s/n: GB001000

FaXMaker Fax on Demand v3.0 for Windows(95) : reg.code: regico
FaXMaker v4.1 Networks for Windows(95) : reg.code: regico
FaXMaster OCR : s/n: 4304A-C00-002837
FaXMaster v1.01 : s/n: 4304L-D00-999999L
Faxserve v2.0 for Netware : 20FX 985466 or EV 1213767
FaXServer NLM v2.0 by Cheyenne for Netware : s/n: 20FX 985466 or s/n: EV 1213767 or s/n: 1198898

FaxSTF 3.1 (mac) : AA100187
FaxTalk Plus v2.1 for Windows : s/n: B116858EB20040
Febbs v1.9x : s/n: A5599B75 name: Gert Bohman
Fetch 2.1.2 (mac) : 51-1003-102157313
Fido QWK +v1.25 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 4D9D34E9 or name: TeLLeRBoP s/n: 85390970

Fido QWK +v1.25 (2) : name: You! s/n: 8751D319 or name: Me! s/n: FD936DE7
Fido QWK +v1.25 (3) : name: ????! s/n: 481F908E or name: NoBoDy! s/n: F3182159
Fido QWK +v1.25 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: F48C8063 or name: Xxx! s/n: 5504332E
Fido QWK +v1.25 (5) : name: 2U! s/n: 2A7684F4 or
Fido QWK v1.25 : name: Batman s/n: D6ECCA66

Fido QWK v1.25 (10) : name: --- s/n: 6FB76211
Fido QWK v1.25 (2) : name: XXX s/n: 32027DD8
Fido QWK v1.25 (3) : name: You s/n: 6158BC2D
Fido QWK v1.25 (4) : name: Me s/n: 68571B8A
Fido QWK v1.25 (5) : name: Nobody s/n: 7DBDE3A0
Fido QWK v1.25 (6) : name: somebody s/n: B5A838C1

Fido QWK v1.25 (7) : name: Who? s/n: 972244DF
Fido QWK v1.25 (8) : name: *** s/n: 879CD320
Fido QWK v1.25 (9) : name: ??? s/n: 79EA970F
Field Assistant (mac) : 8E06D026670F0550
Fighter Wing from Merrit Studios : s/n: 1PKY6T89X2A or s/n: YD2V47Z3J1F
File Buddy 3.x (mac) : FB3-00000700003

File Commander/2 +v1.40 for OS/2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 1312209132 or name: TeLLeRBoP s/n: 1287165597
File Commander/2 +v1.40 for OS/2 (2) : name: You! s/n: 1273367202 or name: Me! s/n: 1271127774
File Commander/2 +v1.40 for OS/2 (3) : name: Dark Wing s/n: 1288841730 or name: NoBoDy! s/n: 1279094955
File Commander/2 +v1.40 for OS/2 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 1287193944 or name: Xxx! s/n: 1273484043

File Commander/2 +v1.40 for OS/2 (5) : name: 2U! s/n: 1270165554 or name: 4U! s/n: 1270220538
File Commander/2 v1.40 for OS/2 : name: You! s/n: 1273367202
File DownLoad Counter +v4.60 : name: The GuaRDiaN aNGeL bbs: G.!.$ s/n: 3831815372
File DownLoad Counter +v4.60 (10) : name: D+ERS EvE bbs: MCC s/n: 348544548
File DownLoad Counter +v4.60 (2) : name: TeLLeRBoP bbs: G.!.$ s/n: 383192315

File DownLoad Counter +v4.60 (3) : name: You! bbs: G.!.$ s/n: 383185275
File DownLoad Counter +v4.60 (4) : name: Me! bbs: G.!.$ s/n: 383182976
File DownLoad Counter +v4.60 (5) : name: SoMeBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 383192216
File DownLoad Counter +v4.60 (6) : name: NoBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 383189202
File DownLoad Counter +v4.60 (7) : name: 2U! bbs: G.!.$ s/n: 383182272

File DownLoad Counter +v4.60 (8) : name: 4U! bbs: G.!.$ s/n: 383182305
File DownLoad Counter +v4.60 (9) : name: Xxx! bbs: G.!.$ s/n: 383185451
File Download Counter v4.60 : name: You! bbs/ G.!.$ s/n: 383185275
File Force v1.0 : s/n: X-442540368699
File Magic Professional v2.0 : s/n: 16-0012025

File Maker Pro v2.1 for Windows : s/n: 7000843902 or s/n: 0001930807
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (01)1/2 : name: T.G.A adress: G.!.$ date: 1995/09/11 node: 3 version: 2.36
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (01)2/2 : s/n: 4079376399 commercial: x
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (02)1/2 : name: TeLLeRBoP adress: G.!.$ date: 1995/09/11 node: 3 version: 2.36
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (02)2/2 : s/n: 4079410964 commercial: x

File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (03)1/2 : name: You! adress: G.!.$ date: 1995/09/11 node: 3 version: 2.36
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (03)2/2 : s/n: 4079368705 commercial: x
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (04)1/2 : name: Me! adress: G.!.$ date: 1995/09/11 node: 3 version: 2.36
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (04)2/2 : s/n: 4079365601 commercial: x
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (05)1/2 : name: -=UnDemon=- adress: G.!.$ date: 1995/09/11 node: 3 version: 2.36

File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (05)2/2 : s/n: 4079377214 commercial: x
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (06)1/2 : name: SoMeBoDy! adress: G.!.$ date: 1995/09/11 node: 3 version: 2.36
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (06)2/2 : s/n: 4079393560 commercial: x
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (07)1/2 : name: NoBoDy! adress: G.!.$ date: 1995/09/11 node: 3 version: 2.36
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (07)2/2 : s/n: 4079388264 commercial: x

File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (08)1/2 : name: 2U! adress: G.!.$ date: 1995/09/11 node: 3 version: 2.36
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (08)2/2 : s/n: 4079390179 commercial: x
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (09)1/2 : name: 4U! adress: G.!.$ adress: G.!.$ date: 1995/09/11 node: 3
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (09)2/2 : version: 2.36 s/n: 4079414755
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (10)1/2 : commercial: x name: Xxx! adress: G.!.$ date: 1995/09/11 node: 3

File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (10)2/2 : version: 2.36 s/n: 4079356415
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (11)1/2 : commercial: x name: DoH Enterprises address1: 1118 Katayamaq St. address2: Seoul, SE 64212
File Manager/2 +v2.42 for OS/2 (11)2/2 : date: 1994/11/24 nodes: 1 version: 2.17 commercial: TRUE s/n: 4044565519
FileBar +v2.05 for OS/2 : name: D.T.K 1995 location: Der TeufelsKreis 1995 s/n: 19429

FileCompress Pro v1.0 for Windows : s/n: 081494-007L-00P4093 or s/n: 081494-001L-00P4093
FileGuard 2.9 (mac) : 32189-774941-560621
FileMaker Pro (mac) : 1120000
Filemaker PRO NL v2.x for Windows : 7000843902
Filemark v2.00 beta : name: Batman s/n: 1031781158727839287
Filemark v2.00 beta (02) : name: XXX s/n: 10495120105839010251

Filemark v2.00 beta (03) : name: You s/n: 701198934128149128194
Filemark v2.00 beta (04) : name: Me s/n: 214180166571461814535
Filemark v2.00 beta (05) : name: Nobody s/n: 1251519295842193
Filemark v2.00 beta (06) : name: Somebody s/n: 59541672079815825083
Filemark v2.00 beta (07) : name: Who? s/n: 601811001225119139213

Filemark v2.00 beta (08) : name: *** s/n: 233122250158102226231251
Filemark v2.00 beta (09) : name: ??? s/n: 7737138164477922128
Filemark v2.00 beta (10) : name: --- s/n: 15722517211119202164112
FileMark v2.00+ : name: Batman s/n: 1031781158727839287 or name: XXX s/n: 10495120105839010251
FileMark v2.00+ (2) : name: You s/n: 701198934128149128194 or name: Me s/n: 214180166571461814535

FileMark v2.00+ (3) : name: Nobody s/n: 1251519295842193 or name: Somebody s/n: 59541672079815825083
FileMark v2.00+ (4) : name: Who? s/n: 601811001225119139213 or name: *** s/n: 233122250158102226231251
FileMark v2.00+ (5) : name: ??? s/n: 7737138164477922128 or name: --- s/n: 15722517211119202164112
Final v3.0 for Windows : s/n: WFNA 106311

Finale 3.2 (mac) : 89103020-006468
Finder 7 Menus (mac) : cc5187efH28b911af
Fine Reader Light v2.0 for Windows : s/n: LSFR-003669-20011
Fine Reader v2.0 for Windows : s/n: LSFR-003106-20010
First Aid : sn/1000-A1B1 pc/AF10112C
First Aid 95 : Product: af11120c Serial# 102c-fd2e

First Aid 95 Deluxe : s/n: 1332-CFDF
First Aid v1.0 for Windows : s/n: 1002-0E7B
First Aid v1.2a (2) : s/n: 1002-4AB6 ProductCode: AF10112C or s/n: 1002-0E7B ProductCode: DF10112F
First Aid v1.2a, revision C for Windows : s/n: 1003-F12B ProductCode: CF10112E or s/n: 1000-A1B1 ProductCode: AF10112C
First Aid v1.2a, revision E for Windows : s/n: 1002-4AB6 ProductCode: AF101120

First aid v1.2c for Windows : s/n: 1000-A1B1 productcode: AF10112C
First aid v1.2c for Windows (2) : s/n: 1002-4AB6 productcode: AF10112C
First aid v1.2c for Windows (3) : s/n: 1002-0E7B productcode: DF10112F
First aid v1.2c for Windows (4) : s/n: 1003-F12B productcode: CF10112E
First Aid v2.0 for Windows(95/NT) : s/n: 102B-9299 ProductCode: AF10020A or s/n: 102c-fd2e ProductCode: af11120c

First Class Server 2.6 (mac) 1/3 : Tel 1000 & CLUI 4200000 Tel 100 & Gateways 3000396 Reg 100 & Gateways 2100236
First Class Server 2.6 (mac) 2/3 : Reg 10 & Gateways 2100165 IPX 1300141 Windows 1200597 Gateways 1000025
First Class Server 2.6 (mac) 3/3 : Tel 250 & CLUI 350058 Reg 5 100015 1.6 admin/password 35058
First Things First Pro (mac) : 40000000000000

FiXeD Asset System v9.41 : s/n: 3060461
Flamengo Plus v1.2 for Windows(95) : s/n: HF1-120-1985057-7609619
Flash 1 of the Sausage software 1/1 : User Name: Compu Terror Computer Name: (Anything you Like)
Flash 1 of the Sausage software 2/2 : Expiry Date: (Leave Blank) Registration Key: 03N49031K2U3W8THZA78
Flash 2 : User Name: JuNiOr s/n: 09RMPJK14X0W95NZZT8A

Flash 2 (2) : User Name: Arnold Hansen s/n: 00YH2YHY001W3NL161EQ
FlexED32 v1.5 : name: PrOmetheus s/n: 473512142656
Flinstone cuckoo clock for Windows : 90500100-00123
Flow Charting : s/n: DB5S07785
FlyingColor v1.1 for Windows 95 : name: ED!SON '96 s/n: 2826646043

FMail +v1.02 for Dos and OS/2 : name: The GuaRDiaN aNGeL key s/n1: 2103461921 key s/n2: 479359711
FMail +v1.02 for Dos and OS/2 (02) : name: TeLLeRBoP key s/n1: 2146266905 key s/n2: 579690730
FMail +v1.02 for Dos and OS/2 (03) : name: You! key s/n1: 1909407035 key s/n2: 740316073
FMail +v1.02 for Dos and OS/2 (04) : name: Me! key s/n1: 659038778 key s/n2: 412971433

FMail +v1.02 for Dos and OS/2 (05) : name: NoBoDy! key s/n1: 1039097288 key s/n2: 1077836572
FMail +v1.02 for Dos and OS/2 (06) : name: SoMeBoDy! key s/n1: 1381959498 key s/n2: 298979948
FMail +v1.02 for Dos and OS/2 (07) : name: 2U! key s/n1: 1056834494 key s/n2: 972832725
FMail +v1.02 for Dos and OS/2 (08) : name: 4U! key s/n1: 1248593969 key s/n2: 727542166

FMail +v1.02 for Dos and OS/2 (09) : name: Steel Edge key s/n1: 1022716332 key s/n2: 2120709631
FMail +v1.02 for Dos and OS/2 (10) : sysop: EVIL UNCLE key s/n1: 208164969 key s/n2: 1209153882
Fmail 0.92 / 0.98 / 1.x : NAME: CEPHYR[MGE] KEY1: 69886344 KEY2: 1407278542
FMail v1.02 for Dos and OS/2 : name: You! key s/n1: 1909407035 key s/n2:740316073

FoCus v1.5 for Windows : s/n: 001445914
FolderBolt 1.02e (mac) : 00993699
FoLio Viewer v3.0 for Windows : s/n: 30WVU1234567
FoLio Views v3.1a for Windows : s/n: 31NFA1052015
FontFolder Lite +v2.0 for OS/2 : s/n: 1001586
Fontographer 4.0 (mac) : Key:FM5104l3823gc527 Serial:1104008

FontoGrapher v4.1 for Windows : s/n: 65241-0499-0166-21702
Font Monster 3.5 : Name : BETA TESTER Reg: 16983
Form Publisher v1.21 for Windows : s/n: FPW71211289
Form Z 2.6.1 (mac) : PPC Z-0100-0014011
Formtool Gold for Windows : 374C1
FormTools Gold v2.0 for Windows : s/n: 31291134

FormTools Gold v3.0 for Windows : s/n: FPF173263
Forte Agent 32 : WD6VZ3HP-WGS8Z494-DLKVF5AY-GN1RZ6T2-2LTWGRWS-ZMT92YH3
Forte Agent v.99f release (32-bit, WIN 95) : WHGW8335-GLVH8SBR-8E5XR2MD-WZ5BUJU5-7TBYFNSW
Forte's Agent 99.f 32 or 16 bit : JYJ13VTV-6HXSBZFE-VFG2EKKW
FotoTouch v2.1 : s/n: SCAL028482-F210

FoxBase v1.1 : s/n: FMD027877 password: EMZXPYEI
Fracas 1.0.1 (mac) : 68530 'Anonymous'
FracTal Dabbler v1.0 for Windows : s/n: 5014788-4960 or s/n: 5019229-6978 or s/n: 5011380-8195
Fractal Design Dabbler for Windows : s/n: 5011440-0287
Fractal Design Dabbler v2.0 for Macintosh : DM200RAZ0005482-GHMU-001

Fractal Design Dabbler v2.0 for Windows : DW200RAZ0005482-VDHD-001
Fractal Design Dabbler v2.0 for Windows (2) : DW200RAZ0005245-RTJQ-001
FracTal Design Painter Pro v3.1 for Win95 : PW310RAZ0010460-QHJJ-001
FracTal Design Painter Pro v4.0 for Win95 : PW310RAZ0010460-QHJJ-001
FracTal Design Painter Pro v4.0 for Win95 (2) : PW300RAZ0002435-KRNH-001 or PW300RAZ0002607-EANY-001

FracTal Design Painter v2.0 for Windows : for the X2 s/n: 0700585AQK
FracTal Design Painter v2.0 for Windows (2) : for the X2 s/n: 0700418QDU or for the T&L s/n: 0700418QDY
FracTal Design Painter v3.0 for the MAC : PM300RAZ0001418-GLGQ-001
FracTal Design Painter v3.0 for Windows : PW300RAZ0002607-EANY-001
FracTal Design Painter v3.0 for Windows (2) : PW300NAZ0003220-SUZX-001 or PW300NAZ0002435-KRNH-001

Fractal Design Sketcher for Windows : s/n: 0300023NFF
FracTal Designer v1.0 for Windows : s/n: 5012226-2312
FracTal expression (relaese v1) :s/n: EW-100-1-8226-32620
Fractal Imager V1.1 : s/n: ffffff
FracTal Poser v1.01 for Win95 : s/n: FW100RAZ0002042-NTHV-001
FraMe +v2.01 : bbs: G.!.$ name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: TA7O3O5WMUJTTKTEPQIS8LNGRVHKEQ

FraMe +v2.01 (02) : bbs: G.!.$ name: TeLLeRBoP s/n: TFE24OBBSVJ67QUEUWOT8QTMSVMQKR
FraMe +v2.01 (03) : bbs: XXX name: XXX s/n: AA456RTVMPSHLPCHM6DJT8GOWDJSA
FraMe +v2.01 (04) : bbs: XXX name: You s/n: BUK5QHSMEMIBIE7DAW75TUTQPPNKLK
FraMe +v2.01 (05) : bbs: XXX name: Me s/n: V0QDLKGGBC575VNRINDJ7FUBP6KUFQ

FraMe +v2.01 (06) : bbs: XXX name: Nobody s/n: WUXRQUMMRHIOCEL6AIT5FOTCJP
FraMe +v2.01 (07) : bbs: XXX name: Somebody s/n: LUSGQPBMM5IJSEGNADI5ADT67PVULS
FraMe +v2.01 (08) : bbs: XXX name: Who? s/n: PNUKJRFFOABL46IRUFMQCHM8CIX6EU
FraMe +v2.01 (09) : bbs: *** name: *** s/n: AAA456RTVMPSHLPCHM6DJT8GOWDJSA

FraMe +v2.01 (10) : bbs: ??? name: ??? s/n: AAA456RTVMPSHLPCHM6DJT8GOWDJSA
Frame v2.01 : name: Batman bbs: Gotham s/n: FOAFADAK6D8D4GVB2DRC8YDM7PYXD
Frame v2.01 (02) : name: XXX bbs: XXX s/n: AA456RTVMPSHLPCHM6DJT8GOWDJSA
Frame v2.01 (03) : name: You bbs: XXX s/n: BUK5QHSMEMIBIE7DAW75TUTQPPNKLK

Frame v2.01 (04) : name: Me bbs: XXX s/n: V0QDLKGGBC575VNRINDJ7FUBP6KUFQ
Frame v2.01 (05) : name: Nobody bbs: XXX s/n: WUXRQUMMRHIOCEL6AIT5FOTCJP
Frame v2.01 (06) : name: Somebody bbs: XXX s/n: LUSGQPBMM5IJSEGNADI5ADT67PVULS
Frame v2.01 (07) : name: Who? bbs: XXX s/n: PNUKJRFFOABL46IRUFMQCHM8CIX6EU

Frame v2.01 (08) : name: *** bbs: *** s/n: AAA456RTVMPSHLPCHM6DJT8GOWDJSA
Frame v2.01 (09) : name: ??? bbs: ??? s/n: AAA456RTVMPSHLPCHM6DJT8GOWDJSA
Frame v2.01 (10) : name: --- bbs: --- s/n: AAA456RTVMPSHLPCHM6DJT8GOWDJSA
Frame-IT v1.15 : Name: tHATDUDE Reg: 12540
FrameBuilder for Windows : s/n: 04-0-01-01-4-0056A-916E2D

FrameGang 1 (1) : User Name: Arnold Hansen Serial Number: 00Z48Q0M6M0B90ATW2DQ
FrameGang 1 (2) 1/2 : User Name: Daniel Barfie Company Name: (Anything you Like)
FrameGang 1 (2) 2/2 : Expiry Date: (Leave Blank) Registration Key: 07PJ5ZHP3ZA69YVZNZXN
FrameGang 1 of the Sausage software 1/2 : User Name: Computerror Company Name: (Anything you Like)

FrameGang 1 of the Sausage software 2/2 : Expiry Date: (Leave Blank) Registration Key: 0H5DYCQR190RJ1YYT4VA
FrameMaker 4.0 (mac) : 00-0-01-01-4-89693-CFF7AE
FrameMaker v2.1 for Windows : s/n: 2-01320-27 or s/n: 2-02071-17
FrameMaker v3.0 for Windows : s/n: 5-001000-68
FrameMaker v4.02 for Windows : s/n: 00-0-01-01-4-00C2F-3C9DB0 or s/n: 00-0-01-01-4-005CF-90DEDC

FrameMaker v4.02 for Windows (2) : s/n: 04-0-01-01-4-0056A-916E2D or s/n: 00-0-01-01-4-00C2F-3CNDB0
FrameMaker v4.02 for Windows (3) : s/n: 00-0-01-01-4-0059E-2E00D2
FrameMaker v5.00 for Windows(95) : s/n: 00-0-01-01-4-00D4A-D62C70
FrameMaker v5.00 for Windows(95) (2) : s/n: 00-5-01-01-3-1CFF4-805A65 or s/n: 00-0-01-01-4-00C27-70D5EF
FrameWork IV v1.0 for Windows : s/n: 1121221-10 or s/n: 3333333-21 or s/n: 5031960-24

FrameWork IV v1.0 for Windows (2) : s/n: 4444444-28 or s/n: 1134312-15 or s/n: 9213054-24
FrameWork IV v1.0 for Windows (3) : s/n: 2410690-22 or s/n: 1907610-24 or s/n: 3589870-40 or s/n: 9304372-28
FrameWork v4.0 : s/n: 00-0-01-01-4-0059E-2E00D2
Free Agent +v0.99b for Win95 : s/n: #$%^&*()_+`1234567890-=qwertyuiop[]asdfghjkl

Free Agent +v0.99b for Win95 (10) : s/n: ()_+`1234567890-=qwertyuiop[]asdfghjkl
Free Agent +v0.99b for Win95 (2) : s/n: !@#$%^&*()_+`1234567890-=qwertyuiop[]asdfghjkl
Free Agent +v0.99b for Win95 (3) : s/n: @#$%^&*()_+`1234567890-=qwertyuiop[]asdfghjkl
Free Agent +v0.99b for Win95 (4) : s/n: #$%^&*()_+`1234567890-=qwertyuiop[]asdfghjkl
Free Agent +v0.99b for Win95 (5) : s/n: $%^&*()_+`1234567890-=qwertyuiop[]asdfghjkl

Free Agent +v0.99b for Win95 (6) : s/n: %^&*()_+`1234567890-=qwertyuiop[]asdfghjkl
Free Agent +v0.99b for Win95 (7) : s/n: ^&*()_+`1234567890-=qwertyuiop[]asdfghjkl
Free Agent +v0.99b for Win95 (8) : s/n: &*()_+`1234567890-=qwertyuiop[]asdfghjkl
Free Agent +v0.99b for Win95 (9) : s/n: *()_+`1234567890-=qwertyuiop[]asdfghjkl
FreeDom of the Press v2.2 : s/n: 1019849

FreeTel for Windows : s/n: 1292-0039-0768-5802
French Assistant 1.0 (mac) : M2100906
Fresh Water Fishing Doorgame : name: Wayne Moore s/n: 3906
Frontdoor request processor v1.11 : (edit FDRPR.CFG)
FrontDoor Request Processor v1.11 (02) : line #1: keyname: The GuaRDiaN aNGeL line #2: keynumber: 123456C202D21B

FrontDoor Request Processor v1.11 (03) : line #1: keyname: ????! line #2: keynumber: 012345CDDA7505
FrontDoor Request Processor v1.11 (04) : line #1: keyname: 2U! line #2: keynumber: 0003331899243E
FrontDoor Request Processor v1.11 (05) : line #1: keyname: 4U! line #2: keynumber: 000333FF210939
FrontDoor Request Processor v1.11 (06) : line #1: keyname: TeLLeRBoP line #2: keynumber: 123456D94E307E

FrontDoor Request Processor v1.11 (07) : line #1: key name: Xxx! line #2: keynumber: 0012344E10AACF
FrontDoor Request Processor v1.11 (08) : line #1: keyname: Me! line #2: keynumber: 0001234E72665F
FrontDoor Request Processor v1.11 (09) : line #1: keyname: You! line #2: keynumber: 001234039456B9
FrontDoor Request Processor v1.11 (10) : line #1: keyname: NoBoDy! line #2: keynumber: 12345688DA2177

FrontDoor Request Processor v1.11 (11) : line #1: keyname: SoMeBoDy! line #2: keynumber: 1234560B72FDC9
FrontDoor v2.11 : s/n: FD001123456
FrontDoor V2.12 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: FDMMi1MwMz9MMiMMiMMi or name: TeLLeRBoP s/n: FDMMi28YJKvMMiMMiMMi .
FrontDoor V2.12 (2) : name: SoMeBoDy! s/n: FDMMi1BOWttMMiMMiMMi or name: NoBoDy! s/n: FDMMi36uqkeMMiMMiMMi

FrontDoor V2.12 (3) : name: ???! s/n: FDMMi4K3rPDMMiMMiMMi or name: You! s/n: FDMMi3floFxMMiMMiMMi
FrontDoor V2.12 (4) : name: Me! s/n: FDMMi3ihzsdMMiMMiMMi or name: Xxx! s/n: FDMMi0TPdb9MMiMMiMMi
FrontDoor V2.12 (5) : name: 2U! s/n: FDMMi2w67tdMMiMMiMMi or name: 4U! s/n: FDMMi08KABRMMiMMiMMi
FrontDoor v2.20a Multi Line : name: The GuaRDiaN aNGeL serial input: 12345 s/n: 0000:3039

FrontDoor v2.20a Multi Line (02) : name: TeLLeRBoP serial input: 11111 s/n: 0000:2B67
FrontDoor v2.20a Multi Line (03) : name: You! serial input: 23321 s/n: 0000:5B19
FrontDoor v2.20a Multi Line (04) : name: ????! serial input: 01234 s/n: 0000:04D2
FrontDoor v2.20a Multi Line (05) : name: Me! serial input: 32766 s/n: 0000:7FFE
FrontDoor v2.20a Multi Line (06) : name: SoMeBoDy! serial input: 00123 s/n: 0000:006F

FrontDoor v2.20a Multi Line (07) : name: NoBoDy! serial input: 32121 s/n: 0000:7D79
FrontDoor v2.20a Multi Line (08) : name: *** serial input: 56565 s/n: FFFFCF5
FrontDoor v2.20a Multi Line (09) : name: ??? serial input: 73820 s/n: 0000:205C
FrontDoor v2.20a Multi Line (10) : name: --- serial input: 37465 s/n: FFFF:9259
Frontier 1.0 (mac) : ULF.10108.100

FTP Browser 1.25 for OS/2 : jaft1ca583sjm
FTP OnNet32 for Win95/NT : s/n: 1990-3007-1872 or s/n: 7704-8703-1522
FTP Server-U Daemon v1.1i for Windows : s/n: .Va7/0nRUR./Kermu
FTP Server-U Deamon v2.00 fro Windows(95) : s/n: r8fZajeU3JY,ED!SON '96
FTP Super TCP Professional v1.1 : s/n: D95-930-00
FTP-Server daemon for Winsock v1.1 for Windows : .Va7/onRUR./Kermu

FTP Icon Connection v2.5 beta2 :name: MCVD [ZIPWAREZ] s/n:123456789 reg:Z7492-232229
Full Contact 2.0.2 (mac) : 9310401FBE0750A
Full Impact 5.5 (mac) : 0000000-00 (XXXXXXX-AA X=any #, AA = sum of x's)
FullWrite Pro 2.0x (mac) : 10000000-88000000
Fusion DBL CD : s/n: 557-0251-01

FWB CD ROM Toolkit 1.5.5 (mac) : C38292117
FWB HDToolkit 1.8 (mac) : JA130420B3I
FWB HDToolkit PE 1.2.1 (mac) : P58115C71
FWB Raid Toolkit 3.2 (mac) : UA010466C3C

Galleria v2.2 for OS/2 : name: Cheng Li s/n: 3411-6987-8498-6256
Gallery Effects 1.5.1 (mac) : 02-4008-200010087

Game Runner +v2.2a from QuarterDeck : s/n: 000-07A-00009 or s/n: 010-17F-95293 or s/n: 213-07H-70213 or s/n: 011-22F-09990
Game Runner +v2.2a from QuarterDeck (2) : s/n: 000-02T-89138 or s/n: 411-822-65822 or s/n: 103-27E-53601
Game Runner +v2.2a from QuarterDeck (3) : s/n: 033-CGH-22568 or s/n: 301-BGE-01356 or s/n: 000-32X-891100
Game Runner v2.2a from QuarterDeck : 000-07A-00009 or 010-17F-95293

Game Runner v3.0 from Quarterdeck : s/n: 000-18G-79741 or s/n: 000-08G-00577 or s/n: 999-08G-00156
Game Runner v3.0 from Quarterdeck (2) : s/n: 888-08G-10004 or s/n: 777-08G-20989 or s/n: 666-08G-09778 or s/n: 006-18B-38309
Game Runner v3.0 from Quarterdeck (3) : s/n: 555-08G-89881 or s/n: 444-08G-28999 or s/n: 333-08G-01199 or s/n: 222-08G-90239
Game Wizard Pro v2.0b : s/n: ESD-GW-002001

Gamma Universe v1.03 for Windows : s/n: UV0103-000-43LPBSW-6548
Gatling : User Name: Martin Karlsson s/n: 0407HMQ29Z1Q52NJZ4FU
GaToR Edit +v1.201 for Windows : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 33333 key: 86108 or name: MOD Cracking Force s/n: 54919 key: 129278 .
GaToR Edit +v1.201 for Windows (2) : name: TeLLeRBoP s/n: 33333 key: 76410 or name: Me! s/n: 33333 key: 69857

GaToR Edit +v1.201 for Windows (3) : name: You! s/n: 33333 key: 70970 or name: 2U! s/n: 33333 key: 69846
GaToR Edit +v1.201 for Windows (4) : name: 4U! s/n: 33333 key: 69848 or name: SoMeBoDy! s/n: 33333 key: 76372
GaToR Edit +v1.201 for Windows (5) : name: NoBoDy! s/n: 33333 key: 74200 or name: Misha [UCF] s/n: 33333 key: 78562
Gator Edit 1.2 : Name: tHATDUDE! Reg: 66666666 Key: 133343023

Gator Edit v1.201 for Windows : name: MOD Cracking Force s/n: 54919 key/129278
Gear for Win95 : s/n: G00400E89
Gear Multi Media v3.23 Multi-OS : s/n: G79610E99
Gear v3.2 for Win95/NT : s/n: G12345U69
Gear v3.22 for Dos, OS/2 and Windows : s/n: G18520E99
Gear v3.23 for Dos, OS/2 and Windows : s/n: G02632U89 or s/n: G88608U89 or s/n: G79610E99

Gear v4.0 for Windows 95/NT : s/n: G48666E09
GEcho v1.11 : (Gsetup keys)
GEcho v1.11 (02) : name: TeLLeRBoP gecho s/n: 3821572508 mbutil s/n: 1521357198
GEcho v1.11 (03) : name: Me! gecho s/n: 1427322596 mbutil s/n: 3481302705
GEcho v1.11 (04) : name: You! gecho s/n: 227420408 mbutil s/n: 1811798054

GEcho v1.11 (05) : name: 2U! gecho s/n: 475488014 mbutil s/n: 699737661
GEcho v1.11 (06) : name: 4U! gecho s/n: 1691968622 mbutil s/n: 842381677
GEcho v1.11 (07) : name: SoMeBoDy! gecho s/n: 796141946 mbutil s/n: 4053313932
GEcho v1.11 (08) : name: NoBoDy! gecho s/n: 1326804516 mbutil s/n: 2896890905

GEcho v1.11 (09) : name: Xxx! gecho s/n: 1943227044 mbutil s/n: 2525023618
GEcho v1.11 (10) : name: Tormentor gecho s/n: 3219175017 mbutil s/n: 2760487261
Generic Cad 2.0b (mac) : 72205-4725
GeoFinder Data : s/n: 3000442
GeoFinder v2.1a : s/n: 100992

GeoPublish Graphic Windows Environement : s/n: 1000-0022-0278-1056
GeoWorks Ensemble v2.01 : s/n: 1000-0022-0278-1056
GeoWorks Pro : s/n: 2001-0082-0805-2181
German Assistant 1.0 (mac) : M4100441
GerMan Translation Program : s/n: 45014774
Gibbon Talk for OS/2 : GCPLM.exe: Doh Enterprises s/n: 247-4555-177

Gibbon Talk for OS/2 (2) : GCPTALK.exe: DoH Enterprises s/n: 139-7049-558
Gibbon Talk for OS/2 (3) : GCPTALKD.exe: DoH Enterprises s/n: 139-7049-558
Gif Construction Set : name: ED!SON '96 [Xf/UCf] s/n: calwcalw
GIF Construction Set 1.0 N 32 bit. : User name: DjPaul [uCF] key: okevgbdtcfjl
Gif Converter v2.1.1 : s/n: 62-37-77-F4-DE-A8-8B-B2

Gif Converter v2.2 or v2.3.7 : s/n: 162-37-77-F4-DE-A8-8B-B3 or s/n: 862-37-77-F4-DE-A8-8B-B2
Giflink : name: Betamax s/n: GK123456445
Giflink (2) : name: Okware s/n: GK123456940
GifLink +v2.01 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: GK181042944
GifLink +v2.01 (2) : name: TeLLeRBoP s/n: GK288175311 or name: You! s/n: GK292816365

GifLink +v2.01 (3) : name: Me! s/n: GK506718232 or name: NoBoDy! s/n: GK610770439
GifLink +v2.01 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: GK847643649 or name: 2U! s/n: GK480198183
GifLink +v2.01 (5) : name: 4U! s/n: GK460386143 or name: Xxx! s/n: GK585667440
GifLink +v2.01 (6) : name: ???! s/n: GK700912956

Giflink v2.01 : name: Batman s/n: GK123456449
Giflink v2.01 (02) : name: XXX s/n: GK758930120
Giflink v2.01 (03) : name: You s/n: GK010192762
Giflink v2.01 (04) : name: Me s/n: GK546354872
Giflink v2.01 (05) : name: Nobody s/n: GK740284619

Giflink v2.01 (06) : name: Somebody s/n: GK836433524
Giflink v2.01 (07) : name: Who? s/n: GK989879016
Giflink v2.01 (08) : name: *** s/n: GK665577302
Giflink v2.01 (09) : name: ??? s/n: GK678546181
Giflink v2.01 (10) : name: --- s/n: GK456456125

Giflite : name: Betamax s/n: GL123456689
Giflite (2) : name: Okware s/n: GL123456798
Giflite v2.0 : name: Batman s/n: GL757568315
Giflite v2.0 (02) : name: XXX s/n: GL665544280
Giflite v2.0 (03) : name: You s/n: GL342452454

Giflite v2.0 (04) : name: Me s/n: GL868695771
Giflite v2.0 (05) : name: Nobody s/n: GL858576379
Giflite v2.0 (06) : name: Somebody s/n: GL654648094
Giflite v2.0 (07) : name: Who? s/n: GL666666088
Giflite v2.0 (08) : name: *** s/n: GL465394682

Giflite v2.0 (09) : name: ??? s/n: GL210000988
Giflite v2.0 (10) : name: --- s/n: GL444111370
GifLite v2.00 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: GL936342256 or name: TeLLeRBoP s/n: GL166651699
GifLite v2.00 (2) : name: You! s/n: GL216610183 or name: Me! s/n: GL342697259
GifLite v2.00 (3) : name: SoMeBoDy! s/n: GL275604164 or name: Xxx! s/n: GL735401840

GifLite v2.00 (4) : name: NoBoDy! s/n: GL105343889 or name: ???! s/n: GL789936803
GifLite v2.00 (5) : name: 2U! s/n: GL260901983 or name: 4U! s/n: GL385168647
GifLite v2.10 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: GL210000572 or name: TeLLeRBoP s/n: GL210000575
GifLite v2.10 (2) : name: You! s/n: GL210000620 or name: Me! s/n: GL210000698

GifLite v2.10 (3) : name: SoMeBoDy! s/n: GL210000154 or name: Xxx! s/n: GL210000200
GifLite v2.10 (4) : name: NoBoDy! s/n: GL210000099 or name: ???! s/n: GL210000830
GifLite v2.10 (5) : name: 2U! s/n: GL210000433 or name: 4U! s/n: GL210000255
GifSee +v2.00 (01) (edit GifSee.cfg) : bbs: G.!.$ name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 7503193576155814651

GifSee +v2.00 (02) : bbs: G.!.$ name: TeLLeRBoP s/n: 383149552637786231
GifSee +v2.00 (03) : bbs: G.!.$ name: You! s/n: 1713157746458619598
GifSee +v2.00 (04) : bbs: G.!.$ name: Me! s/n: 1156490276477453677
GifSee +v2.00 (05) : bbs: G.!.$ name: Xxx! s/n: 174218326645867773
GifSee +v2.00 (06) : bbs: G.!.$ name: ???! s/n: 1393516146439726126

GifSee +v2.00 (07) : bbs: G.!.$ name: NoBoDy! s/n: 293855896388844250
GifSee +v2.00 (08) : bbs: G.!.$ name: SoMeBoDy! s/n: 3814481606351212681
GifSee +v2.00 (09) : bbs: G.!.$ name: 2U! s/n: 1049390516472434366
Gifsee v1.8 : name: Batman bbs: Gotham s/n: 4284343146413117217
Gifsee v1.8 (2) : name: XXX bbs: XXX s/n: 9634205647800

Gifsee v1.8 (3) : name: You bbs: XXX s/n: 1038181973631510
Gifsee v1.8 (4) : name: Me bbs: XXX s/n: 642470196532964252
Gifsee v1.8 (5) : name: Nobody bbs: XXX s/n: 205832461653747114
Gifsee v1.8 (6) : name: Somebody bbs: XXX s/n: 2754237486538347612
Gifsee v1.8 (7) : name: *** bbs: *** s/n: 54915921647800

Gifsee v1.8 (8) : name: ??? bbs: ??? s/n: 73835766647800
Gifsee v1.8 (9) : name: --- bbs: --- s/n: 57618270647800
GifSee v2.00 (edit GifSee.cfg) : bbs/ G.!.$ name: You! s/n: 1713157746458619598
GirlFriend Teri : s/n: 240-104343
Global war (any version) : bbs: Gotham s/n: XE287RHXFYU

Global war (any version) (02) : bbs: XXX s/n: 1V685NSTWDR
Global war (any version) (03) : bbs: *** s/n: EG511IKYSYV
Global war (any version) (04) : bbs: ABC s/n: GQ892HIRTFG
Global war (any version) (05) : bbs: ??? s/n: GV422DTCGFM
Global war (any version) (06) : bbs: --- s/n: EB492NUXHRN
Global war (any version) (07) : bbs: ### s/n: ES203YPUFSC

Global war (any version) (08) : bbs: Nope s/n: LSI55KFUETV
Global war (any version) (09) : bbs: 123 s/n: FJ258FNWZZP
Global war (any version) (10) : bbs: ?-? s/n: FU4920LHCZD
Global War v?.?? : bbs: G.!.$ s/n: KD249BYCJKD or bbs: You! s/n: KB188JWPEUG
Global War v?.?? (2) : bbs: Gotham s/n: XE287RHXFYU or bbs: NoBoDy! s/n: CP258HXDBRL

Global War v?.?? (3) : bbs: SoMeBoDy! s/n: UM359JGVPID or bbs: Me! s/n: FM906SGCIPB
Global War v?.?? (4) : bbs: ????! s/n: OH173KVODSX or bbs: Xxx! s/n: KH755XHTZGS
Global War v?.?? (5) : bbs: 2U! s/n: VN185TDTJLB or bbs: 4U! s/n: VO892WCDGVM
GodFather oF CriMe v1.21 : sysop: The Masterboy bbs: The Hackers Paradies s/n: M5282

GodFather oF CriMe v1.21 (2) : sysop: Fred Flinstone bbs: The Ultamed Stallion s/n: M5282
Gofer (mac) : 504209
Gold Digger 1.0 (mac) : 3024849 'Doom'
Golded v2.42 : (edit GOLD242.KEY)
GoldED v2.42 (02) : line #1: REGISTERNAME TeLLeRBoP line 2#: REGISTERKEY 0AE465142D1628192D7F63496452

GoldED v2.42 (03) : line 1#: REGISTERNAME Me! line 2#: REGISTERKEY 514F7C1440764D7A
GoldED v2.42 (04) : line #1: REGISTERNAME You! line #2: REGISTERKEY 420A681E347B416B5E
GoldED v2.42 (05) : line #1: REGISTERNAME Nobody line #2: 9E767F1E23152912431000517
GoldED v2.42 (06) : line #1: REGISTERNAME Somebody line #2: 4F8A621E2C1F2F042B691F4575

GoldED v2.42 (07) : line #1: REGISTERNAME Who? line #2: ABAC66192E65416B5B03
GoldED v2.42 (08) : line #1: REGISTERNAME *** line #2: 0F281B7B4B764D7356
GoldED v2.42 (09) : line #1: REGISTERNAME ??? line #2: 9A9F0E6E5E764D7A5D03
GoldED v2.42 (10) : line #1: REGISTERNAME --- line #2: B7UA1C7C4C764D785D

GoldED v2.42 (edit GOLD242.KEY) : line #1: REGISTERNAME TGA line #2: REGISTERKEY DCD5651620764D7A
Golded v2.50 : (Include in GOLDED.CFG the line: "include gold250.key") Make a file named golded.key
Golded v2.50 (03) : line#1: REGISTERNAME Batman line #2: REGISTERKEY C501731035172C0543100A5C7D5A
Golded v2.50 (04) : line #1: REGISTERNAME XXX line #2: REGISTERKEY CC07690939764D7256090A

Golded v2.50 (05) : line #1: REGISTERNAME You line #2: REGISTERKEY 87D9681E34764D7256090A
Golded v2.50 (06) : line #1: REGISTERNAME Me line #2: REGISTERKEY C9987C144D7A54725609
Golded v2.50 (07) : line #1: REGISTERNAME Nobody line 2: REGISTERKEY AC1B7F1E2315291243100A5C7D5A
Golded v2.50 (08) : line #1: REGISTERNAME Somebody line #2: REGISTERKEY D225621E2C1F2F042B691F457D5A7B51

Golded v2.50 (09) : line #1: REGISTERNAME Who? line #2: REGISTERKEY 5BCD66192E65416B56090A5C
Golded v2.50 (10) : line #1: REGISTERNAME *** line #2: REGISTERKEY BF5C1B7B4B764D7256090A
Golded v2.50 (11) : line #1: REGISTERNAME ??? line #2: REGISTERKEY 8F080E5E764D7256090A
Golded v2.50 (12) : line #1: REGISTERNAME --- line #2: REGISTERKEY 098D1C7C4C764D7256090A

GoldED v2.50 A0715+ for DOS and OS/2 (01) 1/2 (combined key) : (Include in golded.cfg the line: "include gold250.key". Make a file named
GoldED v2.50 A0715+ for DOS and OS/2 (01) 2/2 : golded.key and put here in 2 lines with registername and -key)
GoldED v2.50 A0715+ for DOS and OS/2 (02) 1/2 : REGISTERNAME The GuaRDiaN aNGeL
GoldED v2.50 A0715+ for DOS and OS/2 (02) 2/2 : REGISTERKEY 99726519247A2A1E2E62772C052D62291B7F72154B67611052

GoldED v2.50 A0715+ for DOS and OS/2 (03) : REGISTERNAME TeLLeRBoP REGISTERKEY 160365142D1628192D7F63497526085B
GoldED v2.50 A0715+ for DOS and OS/2 (04) : REGISTERNAME You! REGISTERKEY 5F3B681E347B417A367800
GoldED v2.50 A0715+ for DOS and OS/2 (05) : REGISTERNAME Me! REGISTERKEY D4F67C1440765C1E2303
GoldED v2.50 A0715+ for DOS and OS/2 (06) : REGISTERNAME SoMeBoDy! REGISTERKEY D74B621E2C1F2F042B6912497536165B

GoldED v2.50 A0715+ for DOS and OS/2 (07) : REGISTERNAME NoBoDy! REGISTERKEY B8657F1E231529124E1C02210350
GoldED v2.50 A0715+ for DOS and OS/2 (08) : REGISTERNAME Xxx! REGISTERKEY D5696909397B417A3A7800
GoldED v2.50 A0715+ for DOS and OS/2 (09) : REGISTERNAME ???! REGISTERKEY 89570E6E5E7B417A2A7500
GoldED v2.50 A0715+ for DOS and OS/2 (10) : REGISTERNAME 2U! REGISTERKEY 4702030440765C0E2603

GoldED v2.50 A0715+ for DOS and OS/2 (11) : REGISTERNAME 4U! REGISTERKEY 8C67050440765C0A2003
GoldED v2.50-A0715+ for DoS (01) 1/2 : Include in golded.cfg the line: "include gold250.key". Make a file named.
GoldED v2.50-A0715+ for DoS (01) 2/2 : golded.key and put here in 2 lines with registername and -key)
GoldED v2.50-A0715+ for DoS (02) 1/2 : REGISTERNAME The GuaRDiaN aNGeL

GoldED v2.50-A0715+ for DoS (02) 2/2 : REGISTERKEY 4EA76519247A2A1E2E62772C052D62291B7F72154B67036255 1E387A
GoldED v2.50-A0715+ for DoS (03) : REGISTERNAME TeLLeRBoP REGISTERKEY A39E65142D1628192D7F63497551715C186A06
GoldED v2.50-A0715+ for DoS (04) : REGISTERNAME You! REGISTERKEY 1C63681E347B417A5D0307201D52
GoldED v2.50-A0715+ for DoS (05) : REGISTERNAME Me! REGISTERKEY E68F7C1440765C795C046A2D75

GoldED v2.50-A0715+ for DoS (06) : REGISTERNAME 2U! REGISTERKEY 45FE030440765C795C04602175
GoldED v2.50-A0715+ for DoS (07) : REGISTERNAME 4U! REGISTERKEY CCF1050440765C1F2201
GoldED v2.50-A0715+ for DoS (08) : REGISTERNAME NoBoDy! REGISTERKEY 27017F1E231529124E1C02577757043C64
GoldED v2.50-A0715+ for DoS (09) : REGISTERNAME SoMeBoDy! REGISTERKEY 8F37621E2C1F2F042B6912497551715C167106

GoldED v2.50-A0715+ for DoS (10) : REGISTERNAME Xxx! REGISTERKEY 7C7C6909397B417A5D03072B1752
GoldED v2.50-A0715+ for DoS (11) : REGISTERNAME ????! REGISTERKEY 1A4F0E6E5E654C675E0200510E3673
GoldED v2.50.A0715 for Dos/Dos386/OS2 1/3 : (edit GoldED.key) SERIALNO 4711
GoldED v2.50.A0715 for Dos/Dos386/OS2 2/3 : REGISTERNAME EVIL UNCLE
GoldED v2.50.A0715 for Dos/Dos386/OS2 3/3 : REGISTERKEY 4CA2740728164D1E21737F206843765F6409780A54

GoldED/2 v2.50-A0715+ for OS/2 (01) 1/2 : (Include in golded.cfg the line: "include gold250.key". Make a file named
GoldED/2 v2.50-A0715+ for OS/2 (01) 2/2 : golded.key and put here in 2 lines with registername and -key)
GoldED/2 v2.50-A0715+ for OS/2 (02) 1/2 : REGISTERNAME The GuaRDiaN aNGeL
GoldED/2 v2.50-A0715+ for OS/2 (02) 2/2 : REGISTERKEY C4C66519247A2A1E2E62772C052D62291B7F72154B67751F53

GoldED/2 v2.50-A0715+ for OS/2 (03) : REGISTERNAME TeLLeRBoP REGISTERKEY 469665142D1628192D7F634975331A5A
GoldED/2 v2.50-A0715+ for OS/2 (04) : REGISTERNAME You! REGISTERKEY 31EC681E347B417A217401
GoldED/2 v2.50-A0715+ for OS/2 (05) : REGISTERNAME Me! REGISTERKEY BF007C1440765C083A02
GoldED/2 v2.50-A0715+ for OS/2 (06) : REGISTERNAME SoMeBoDy! REGISTERKEY 92CE621E2C1F2F042B6912497532135A

GoldED/2 v2.50-A0715+ for OS/2 (07) : REGISTERNAME NoBoDy! REGISTERKEY 498B7F1E231529124E1C022E0351
GoldED/2 v2.50-A0715+ for OS/2 (08) : REGISTERNAME Xxx! REGISTERKEY BFAE6909397B417A3C7201
GoldED/2 v2.50-A0715+ for OS/2 (09) : REGISTERNAME ???! REGISTERKEY B7040E6E5E7B417A396901
GoldED/2 v2.50-A0715+ for OS/2 (10) : REGISTERNAME 2U! REGISTERKEY 0D97030440765C1B2E02

GoldED/2 v2.50-A0715+ for OS/2 (11) : REGISTERNAME 4U! REGISTERKEY 390D050440765C012402
Golden Bow Text Editor : s/n: 925613
Golden ComPass for OS/2 : (Press and hold C+A+S then hit R) s/n: RFB6409
GoldMine for Windows 95 : s/n: 13021271-4997
GoldMine v2.5a for Windows : s/n: 10576345 or s/n: 10803999/5

GoldMine v3.0 for Windows(95) : s/n: 11428171950
GoldWave +v3.03 for Windows : first name: The GuaRDiaN aNGeL last name: G.!.$ s/n: WYNDKSC
GoldWave +v3.03 for Windows (02) : first name: TeLLeRBoP last name: G.!.$ s/n: GKGIUQB
GoldWave +v3.03 for Windows (03) : first name: Me! last name: G.!.$ s/n: KGDQIY
GoldWave +v3.03 for Windows (04) : first name: You! last name: G.!.$ s/n: KAYVKBB

GoldWave +v3.03 for Windows (05) : first name: 2U! last name: G.!.$ s/n: YPJMIY
GoldWave +v3.03 for Windows (06) : first name: 4U! last name: G.!.$ s/n: MJBNIY
GoldWave +v3.03 for Windows (07) : first name: SoMeBoDy! last name: G.!.$ s/n: ADHVTQB
GoldWave +v3.03 for Windows (08) : first name: NoBoDy! last name: G.!.$ s/n: OWCCQKB
GoldWave +v3.03 for Windows (09) : first name: Xxx! last name: G.!.$ s/n: WQRZKBB

GoldWave +v3.03 for Windows (10) : first name: Misha last name: UCF s/n: BQSFLY
Gopher Golf 2.0 (mac) : Name: Anonymous SN: MP-7757
GraceLAN 2.0 (mac) : 14126000000
GraceLAN Update Manager 5.5 (mac) : 794800000000
GraphicConverter 2.x.x (mac) : G13375221 ANONYMOUS
Graphics Workshop : name: Batman s/n: 14231 or name: XXX s/n: 7812 or name: You s/n: 7839 or name: Me s/n: 11811

Graphics Workshop (2) : name: Nobody s/n: 16488 or name: Somebody s/n: 17613 or name: Who? s/n: 7697
Graphics WorkShop +v1.1u for Windows : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 29918 or name: TeLLeRBoP s/n: 25271
Graphics WorkShop +v1.1u for Windows (2) : name: BoyWonDer s/n: 31087 or name: Me! s/n: 6149
Graphics WorkShop +v1.1u for Windows (3) : name: You! s/n: 8153 or name: 2U! s/n: 2752

Graphics WorkShop +v1.1u for Windows (4) : name: 4U! s/n: 2956 or name: >>> MarQuiS De SoiR+e <<< s/n: 26132
Graphics WorkShop +v1.1u for Windows (5) : name: John Doe s/n: 8038 or name: ED!SON s/n: 11954 or name: Mavrik '95 s/n: 21355
Graphics WorkShop +v7.0f for Dos : name: TGA s/n: 07182 or name: ??? s/n: 03983
Graphics WorkShop +v7.0f for Dos (2) : name: Any s/n: 04141 or name: G!$ s/n: 05095

Graphics WorkShop +v7.0f for Dos (3) : name: Me! s/n: 06115 or name: You! s/n: 09287
Graphics WorkShop +v7.0f for Dos (4) : name: C&W s/n: 04421 or name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 01372
Graphics WorkShop +v7.0f for Dos (5) : name: 2U! s/n: 02718 or name: 4U! s/n: 02922
Graphics Workshop 1.1u : Registration#: 29581 Name: WareZoHolicS
Graphics Workshop 95 : name: WareZoHolicS s/n: 29581

Graphics WorkShop v1.1j for Windows : s/n: 65535
Graphics WorkShop v1.1p for Windows : name:>>>MarQuis De SoiR_e<<< s/n: 26132
Graphics Workshop v1.1r for Windows : Name/WareZoHolicS #/29581
Graphics WorkShop v1.1u for Windows : name: Me! s/n: 6149 or name: You! s/n: 8153
Graphics Workshop v6.1 : name: Okware s/n: 13845

Graphics Workshop v6.1 (2) : name: G.O.K s/n: 24674
Graphics Workshop v6.x and v7.x : name: All s/n: 4333
Graphics Workshop v6.x and v7.x (2) : name: Me s/n: 5923
Graphics Workshop v6.x and v7.x (3) : name: C&W s/n: 4421
Graphics Workshop v6.x and v7.x (4) : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 1996
Graphics Workshop v6.X and v7.X (5) : name: all s/n: 4333

Graphics Workshop v6.X and v7.X (6) : name: c&w s/n: 4421
Graphics Workshop v6.X and v7.X (7) : name: g.o.k s/n: 24674
Graphics Workshop v6.X and v7.X (8) : name: me s/n: 5923
Graphics Workshop v7.0e : name: ??? s/n: 03983
Graphics Workshop v7.0e (2) : name: any s/n: 04141
Graphics Workshop v7.0e (3) : name: any s/n: 05889

Graphics WorkShop v7.0f for Dos : name: TGA s/n: 07182 or me: Me! s/n: 06115
Graphics Wworkshop (3) : name: *** s/n: 1804 or name: ??? s/n: 3983 or name: --- s/n: 2067
GraphMaster 5.5 (mac) : US100000598
GrapIt Pro/32 v5.0x : name: /* tHE riDDLER 1996! [uCF] /* s/n: 46399
Gravity : Licensee Name: David Corio Registration Key: SJ77Y-VYGYY-5QXK6

Gravity Verdict Law Office : s/n: GV-940606-6996-000111
Great Plains Accounting : s/n: MANAGER password: ACCESS
GSI Max Idea : s/n: 622022
Guaranteed Undelete 2.0 (mac) : 211252619
GWS/Win 1.1x : s/n: 26132 name: >>> MarQuiS De SoiR‚e <<<

Hardwood Solitaire II v1.2 : Start the game then press CTRL K name:Giraffe reg: 134606

Harvard Graphics v3.0 for Windows : s/n: 16-0300-DSET
Harvard Montage v1.0 for Windows : s/n: 27101 0001211
Havard Graphics v4.0 for Windows 95 : s/n: 024020004359 or S/N: 024010006592
Hedit 32 : s/n: ED!SON '96 or s/n: 22342
Hedit v1.2 : name: John Doe code: 22317
Helix Express 3.0 (mac) : FULL Mode: SN#31327 Key#BZAG-9QXX-QFWL-CQX1-YAT7-5QL0-ST

Helix Express 3.0 (mac) (2) : SERVER (2 CLIENTS): s/n:31328 Key:BZ42-395F-T8R4-RSYH-CA84-H9BD-YT
Help Development ToolKit v2.5 for Windows : s/n: WQT7YZW6-HDK
Help Magican Pro v3.0 for Windows : s/n: 97304.300.001
Help Writer's Assistant v1.10 for Windows : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 16268 or name: TeLLeRBoP s/n: 6159
Help Writer's Assistant v1.10 for Windows (2) : name: SoMeBoDy! s/n: 6070 or name: NoBoDy! s/n: 3036

Help Writer's Assistant v1.10 for Windows (3) : name: You!!! s/n: 1561 or name: Me!!!! s/n: 1181
Help Writer's Assistant v1.10 for Windows (4) : name: ?????! s/n: 1677 or name:
Help Writer's Assistant v1.10 for Windows (5) : name: !!!!!! s/n: 957 or name: XXxxx! s/n: 2917
Help Writer's Assistant v2.1 for Windows 95 : Standard Edition name:You!!! s/n: 1561
Help Writers Assistant/Standard : name:CracK Da WareZ s/n:11886

Help! 2.0 : 6949477
Hex Workshop 2.10 : name:CracK Da WareZ s/n:JN11mARQ
Hex Workshop v1.0 for Windows : s/n: 839134729 name: >>> mARQUIS <<<
Hex Workshop v2.0 for Windows(95) : s/n: JN11mARQ regname: com/
Hex Workshop v2.20 (b5 32-bit) : name: >>> mARQUIS <<< s/n: JN11mARQ org: dEUTSCHE bANK aG

Hex-Workshop +v2.0 for Windows 95 : s/n: JN11mARQ regname: compa:
Hex-Workshop v1.0 for Windows : s/n: 839134729 name: >>> mARQUIS <<<
Hi-Cross v2.6 for Windows : s/n: 67657 licensnr: 163240
Hijaack graphics suite for Windows : RYS4EKUU
Hijaack graphics suite for Windows (2) : HGJS 3 SU CH EB0GSWUT
Hijaack graphics suite for Windows (3) : HJGS 3 SU CH 3YEM0WH1

Hijaack PRO v2.0 and v3.0 for Windows : RYXJ595D
HiJaak Graphics 95 for Windows 95 : s/n: RYEGHW59 or s/n: SVHV3V5H or s/n: 3TP0ZNUD or s/n: SBE4H6HM
HiJaak Graphic Suite : s/n: RBSMZN7X
HiJaak Graphics Suite v1.0 for Windows 95 : s/n: RBEM5WIR or s/n: KB3M56KT or s/n: 17EPHF1C
HiJaak Graphics Suite v3.0 for Windows : s/n: 3B0P3WFA or s/n: 3YEM0WH1 or s/n: EB0GSWUT or s/n: RYS4EKUU or s/n: RYRMEF5W

HiJaak Import v1.0 for Windows : s/n: 1Y89UW5W
HiJaak Morph v1.0 for Windows : s/n: RYEGHW59
HiJaak Pro +v3.0 for Windows : s/n: RYXJ595D
HiJaak Pro 95 : s/n: KB0GUFFK or 0ts4zkhh
HiJaak v2.04 for Windows : s/n: RB2DZ9U5
HiJaak v3.0 for Windows : s/n: OBEPSF5B

Hitchcock 1.0 (mac) : NPW-2TYG-L92
HoloGate 1.1.6b2 (mac) : Z8ZVCGHBVY3PXE
Home Design v1.1 for Windows : s/n: 0530140311
Home Stretch v3.2 : Reg: 417693
HomeSite v 2.0 : User Name: me Key: 236048161560
Hot Corner v1.2 for Windows : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 3088-29926-1673-333 or name: TeLLeRBoP s/n: 1660-15646-1761-349 .

Hot Corner v1.2 for Windows (2) : name: Me! s/n: 528-4326-727-161 or name: You! s/n: 806-7106-727-161
Hot Corner v1.2 for Windows (3) : name: 2U! s/n: 442-3466-727-161 or name: 4U! s/n: 446-3506-727-161
Hot Corner v1.2 for Windows (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 1648-15526-727-161 or name: NoBoDy! s/n: 1282-11866-727-161
Hot Corner v1.2 for Windows (5) : name: Xxx! s/n: 828-7326-727-161 or name: ED!SON s/n: 926-8306-1717-341

Hot Disk : s/n: 00545-HD-10
Hot Dog Web Page Editor 3.0.X : Name: PoD serialnumber: 04TCPYH8102VEMQQM5PF
HotDog Pro 32 v3.0.7 : name: PoD Expiry Date: (Leave Blank) Registration Key: 04TCPYH8102VEMQQM5PF
HotDog Pro v2 1/2 : User Name: Computerror Company Name:
HotDog Pro v2 2/2 : Expiry Date: (Leave Blank) Registration Key: 02DMU1NUE8R8UCFXD6AD

HotDog Pro v2.07 for Windows 95 (02) 1/2 : name: Pascal AMRAM compa:
HotDog Pro v2.07 for Windows 95 (02) 2/2 : empire date: s/n: 0DZN3AJFHX1U35KPJ8VZ
HotDog Pro v2.07 for Windows 95 1/2 : name: R. David Sterling compa:
HotDog Pro v2.07 for Windows 95 2/2 : empire date: s/n: 0DY1AWRZZL9MZ93JQ8WV
HotDog Pro v2.51 WEB Editor for Windows 95 : name: Andre Lagua Expire Date: (Leave Blank) Registration Key: 03PU48N03A13VZJU5X0D

HotDog Professional v3.08/v3.09 : User name: PoD Serial Number: 04TCPYH8102VEMQQM5PF
HotDog v2.07 for Windows 95 : Name: R. David Stirling Code:0DY1AWRZZL9MZ93JQ8WV COANY) DATENONE!)
Hoyle (mac) : 117360000000000
HsLink +v1.21+C9 : ( type this at your prompt) HsLink (brand) 0001 1S2B58H
HsLink +v1.21+C9 (2) : HsLink (brand) 0002 1L3JN2A or HsLink (brand) 0341 0LZ5T3B or HsLink (brand) 0631 0VIBRJ1

HsLink +v1.21+C9 (3) : HsLink (brand) 0801 1T1GUOP or HsLink (brand) 0907 1GUW56I or HsLink (brand) 1134 0136ZW0
HsLink +v1.21+C9 (4) : HsLink (brand) 1234 0KZ97YC or HsLink (brand) 2410 06ZN05L or HsLink (brand) 3129 1X18BKH
Hslink DLP (for Procomm+ v2.x for Windows) : s/n: 0001 code: BSB258H
Hslink DLP (for Procomm+ v2.x for Windows) (1) : s/n: 65533 code: AW16MYL

Hslink DLP (for Procomm+ v2.x for Windows) (2) : s/n: 0002 code: BLJ3N2A
Hslink DLP (for Procomm+ v2.x for Windows) (3) : s/n: 0003 code: BNT1CXV
Hslink DLP (for Procomm+ v2.x for Windows) (4) : s/n:0503 code: BMTJQSS
Hslink DLP (for Procomm+ v2.x for Windows) (5) : s/n: 0801 code: BTG1U0P
Hslink DLP (for Procomm+ v2.x for Windows) (6) : s/n: 1134 code: B3Z6WQ
Hslink DLP (for Procomm+ v2.x for Windows) (7) : s/n: 3129 code: BX81BKH

Hslink DLP (for Procomm+ v2.x for Windows) (8) : s/n: 4694 code: A01CQ0E56
Hslink DLP (for Procomm+ v2.x for Windows) (9) : s/n: 33333 code: AQM7KL6
HsLink DLP for Windows : s/n: 0001 code: BSB258H
HsLink DLP for Windows (2) : s/n: 0002 code: BLJ3N2A or s/n: 0003 code: BNT1CXV
HsLink DLP for Windows (3) : s/n: 0503 code: BMTJQSS or s/n: 0907 code: BGWU56I

HsLink DLP for Windows (4) : s/n: 1134 code: B3Z6WQ or s/n: 3129 code: BX81BKH
HsLink DLP for Windows (5) : s/n: 0801 code: BTG1UOP or s/n: 65533 code: AW16MYL
HsLink DLP for Windows (6) : s/n: 33333 code: AQM7KL6 or s/n: 4694 code: A01CQ0E56
HsLink ExTerNal : s/n: 00654
Hslink v1.21 : (type HSLINK (brand) **** *******)

Hslink v1.21 (02) : 0001 1S2B58H
Hslink v1.21 (03) : 0002 1L3JN2A
Hslink v1.21 (04) : 0341 0LZ5T3B
Hslink v1.21 (05) : 0631 0VIBRJ1
Hslink v1.21 (06) : 0801 1T1GU0P
Hslink v1.21 (07) : 0907 1GUW56T

Hslink v1.21 (08) : 1134 0136ZW0
Hslink v1.21 (09) : 1234 0KZ97YC
Hslink v1.21 (10) : 2410 06ZN05L
Hslink v1.21 (11) : 3129 1X18BKH
Hslink v1.21 beta 9 : s/n: 123 code: 1E7H7P9
Hslink v1.21 beta 9 (02) : s/n: 777 code: 1EU00Z7

Hslink v1.21 beta 9 (03) : s/n: 0345 code: 1R4I7IJ
Hslink v1.21 beta 9 (04) : s/n: 2467 code: 10UBWJY
Hslink v1.21 beta 9 (05) : s/n: 3456 code: 1FTXOTY
Hslink v1.21 beta 9 (06) : s/n: 3576 code: 1PUMRK8
Hslink v1.21 beta 9 (07) : s/n: 6798 code: 1AI958
Hslink v1.21 beta 9 (08) : s/n: 43867 code: 1SAGFZZ

Hslink v1.21 beta 9 (09) : s/n: 59863 code: 1SGI804
Hslink v1.21 beta 9 (10) : s/n: 65437 code: 164GI56
HsLink v1.21bC9 ( type this at your prompt) : HsLink (brand) 0001 1S2B58H
HTML Notepad 2.0 : name: Saltine s/n: 1392946720113471
HTML Notepad 2.01 : name: surva / pC96 s/n: 0914641308188280

HTML Notepad 2.01 (2) : name: Phrozen Crew s/n: 4771850665513508
HTML Transit v1.1.0 for Windows : s/n: HTW110-3H-00-310597
Hugo Plus v8.0 for Windows : s/n: 096056 code: WIFR80 1094
Hurricane v1.0 for Windows : s/n: 07-A21292
Hurricane v1.01 for Windows : s/n: 07-A17280 or s/n: 07-A17222

Hurricane v2.01 for Windows 95 : s/n: 07-E109951
Hyper Access +v2.1 for Windows : s/n: WA1000018A or s/n: PWA66600D3
Hyper Access v3.1 for Dos : s/n: P91716F9
HyperChat v3.0 : name: The GuaRDiaN aNGeL bbs: G.!.$ nodes: 3 s/n: 1vwqkqsdsx2rk
HyperChat v3.0 (02) : name: TeLLeRBoP bbs: G.!.$ nodes: 3 s/n: 1yw3pmso0gruo

HyperChat v3.0 (03) : name: Me! bbs: G.!.$ nodes: 3 s/n: zwdubo1yualfk
HyperChat v3.0 (04) : name: You! bbs: G.!.$ nodes: 3 s/n: 1ydsow41rm3mlg
HyperChat v3.0 (05) : name: 2U! bbs: G.!.$ nodes: 3 s/n: 1inregw1w2eo74
HyperChat v3.0 (06) : name: 4U! bbs: G.!.$ nodes: 3 s/n: 7fs9ok1w2eo74
HyperChat v3.0 (07) : name: SoMeBoDy! bbs: G.!.$ nodes: 3 s/n: 1rpagpc1xdyex0

HyperChat v3.0 (08) : name: NoBoDy! bbs: G.!.$ nodes: 3 s/n: 6o56kqqskn6s
HyperChat v3.0 (09) : name: Xxx! bbs: G.!.$ nodes: 3 s/n: 1w33ouoeikyz4
HyperChat v3.0 (10) : name: The Pharao bbs: Dementia nodes: 3 s/n: 1etq3v4s84scw
HyperSnap 2.7 (SnapShot/32) 1/2 : name: Saltine single machine: 1789198551
HyperSnap 2.7 (SnapShot/32) 2/2 : single user: 396477350 site license: 396526502 world wide license: 396592038

Hypersnap 32bits v2.55 : Name: tHATDUDE! Single User Licence Number of Licensed copies: 1 License: 1640011797
HyperSnap v2.60 : Name: providence! single: 2094551020 Site: 2094501868 World: 2094436322
HyperSnap v2.70 : Licence=Single user licence (1) Name=xygorf [cb4] Serial=633474307
HyperStudio 2.0.4 (mac) : MAA001AZT126147 101M-101392

Hyperware Speedkit v4.75 & v4.91 : s/n: SNFBBSUPD

IBM BookManager Library Reader v2.0 for WIndows : s/n: 5799-PXY
IBM PL/I Personal Entry Version for OS/2 Warp : s/n: 10H7819
IBM PL/I Professional Edition for OS/2 Warp : s/n: 10H7848
ICCD CD Player v3.1a : s/n: ICCD30220572
ICCD 3.3 : RegCode Name: PHROZEN CREW Code: ICCD3037537703233

Ice Zmodem v1.02 : name: Potman '95 s/n: 1306561065
Ice Zmodem v6.0 beta : name: SLA s/n: 1-49282-84275
Ice-Zmodem v1.1 : Name: tHATDUDE Reg: I8AIABIKCCMDGDEEGKDKD
IceZModem v.+6 for Dos : name: SLA s/n: 14928284275
IceZModem v1.02 for Dos : name: Potman '95 s/n: 1306561065

IceZModem v1.02 for Dos (2) : name: ELiTE1 s/n: IBAIDBM8CICDGDEMK
IceZModem v1.21 for Dos : Name: TGA!!! s/n: IMAACBIKCGMDAMECK or Name: TeLLeRBoP s/n: MIAMDBIPCGMDI7EEAKGD8EG
IceZModem v1.21 for Dos (2) : Name: NoBoDy! s/n: MHAIABIACIPDMNEA8CM or Name: SoMeBoDy! s/n: MHAIIBIBCGKDMAED9KDA9CI .
IceZModem v1.21 for Dos (3) : Name: You!!! s/n: MHAACBCGG7DAMECK or Name: Me!!!! s/n: MIAACBAKCM9DAMECK

IceZModem v1.21 for Dos (4) : Name: ?????! s/n: DHAD8BD9CDBDDNECK or Name: XXxxx! s/n: G8ACHBCNCGLDC9ECK
Icon Heaven v2.0 for OS/2 : name: Cheng Li s/n: FIM49367
Idea Fisher v1.0 for Windows : s/n: W12203-0512
Idea Fisher v5.0 : s/n: W04044-0080
IDEAcomm Client Midrange : s/n: B22243

Identi-Filer v4.5 : name: NOMADS ROOM CRACKING CREW s/n: 5581459
Identi-Filer v5.01 : name: TWINHEAD s/n: ID0653102
Igor 1.2.8 (mac) : 7506
Illustrator 5.5 (mac) : (5 User) AAW550U1100000-005-609
Illustrator 5.5a (mac) : AAW550U1200000-637
Image Commander v1.0 for Windows : s/n: 100SPW3H07A10380

Image Pals GO! v2.0 for Windows : s/n: W905-823-28103
Image Pals v1.3 for Windows : s/n: UNAE4-30371-01376
Image Pals v2.0 for Windows : s/n: RNAE9-40302-01417 or s/n: do_it-00025-00000
Image Pals v2.0 for Windows (2) : s/n: UINE9-40409-06811 or s/n: RINE9-40271-02875 or s/n: RINE9-40295-02358
Image Q v2.2 for Windows : s/n: 901172

Image-IN for Windows 3/95/NT : s/n: 100-05DG-0ERG
Image-IN Scan and Paint ToolKit : s/n: 100-0FVV-1U20
Image-IN v3.2 : s/n: 100-05DG-0ER4
ImageAXS 5.5 (mac) : RC23V7
Imagepal : RNAE9-40302-01417
Images Incorporated : 15-1001-000000001

ImageView95 v1.0 for Win95 : 3966793938072764416 <19 spaces> mARQUIS [uCF]
ImageView95 v1.0 for Windows : name: mARQUIS [uCF] s/n: 3966793938072764416 <19 digits>
Imagination Network v2.24 by Sierra : s/n: 00765 or s/n: 00564 or s/n: 00810
Imagination v2.2.24 : 00765
Impact 1.0 (mac) : 3119496

ImProces +v4.5 : (Create IMREG.key with 2 lines) line #1: MarQuiS De SoiR+e line #2: 56560
ImProces +v4.5 (2) : line #1: BlowJobline #2: 004809 or line #1: BEAVIS & BUTTHEAD line #2: 19329
ImProces +v4.5 (3) : line #1: RAY COKES line #2: 5769 or line #1: TWISTED EXISTENCE line #2: 021420
ImProces +v4.5 (4) : line #1: Joost Tempelman line #2: 022350 or line #1: Kurt Cobain line #2: 011462

ImProces +v4.5 (5) : line #1: DWEEP line #2: 001865 or line #1: OKWARE line #2: 002742
ImProces +v4.5 (6) : line #1: VJ Maria line #2: 005456
ImProces v4.5 Create IMREG.KEY with 2 lines : line #1: MarQuiS De SoiR‚e line#2: 56560
ImPulse Universal : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 5349147343 or name: TeLLeRBoP s/n: 5349147343

ImPulse Universal (2) : name: Me! s/n: 3804947343 or name: You! s/n: 1608947343
ImPulse Universal (3) : name: NoBoDy! s/n: 1911547343 or name: SoMeBoDy! s/n: 1911547343
ImPulse Universal (4) : name: 2U! s/n: 3804947343 or name: 4U! s/n: 3804947343
ImPulse Universal (5) : name: Xxx! s/n: 1608947343 or name: ???! s/n: 1608947343

In Control 3.0 (mac) : 3000-0001343-8
In Control 3.5 (mac) : 3500-9800000-1
InCharge for OS/2 : s/n: MFL456789BWL
Incredible Machine II : s/n: 002004110706154
InCube : s/n: 462-853-572-511-461 code: 419-436-855-506-486
Individual Training for WinWord : s/n: PN0650011036

Inet Conference v2.1 : s/n: V1Q4S/9FDF
INET v1.5 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 8894747380 or name: TeLLeRBoP s/n: 2036507653
INET v1.5 (2) : name: Me! s/n: 3739168886 or name: You! s/n: 2123874679
INET v1.5 (3) : name: NoBoDy! s/n: 1817646005 or name: SoMeBoDy! s/n: 23805133

INET v1.5 (4) : name: 2U! s/n: 1788466834 or name: 4U! s/n: 4174434127
INET v1.5 (5) : name: Xxx! s/n: 2489105731 or name: ???! s/n: 2597658409
InetSnoop 1.01 : name:CracK Da WareZ s/n:ACO74F48
InetSnoop v1.01 for Windows 95 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: FCD9AC58 or name: TeLLeRBoP s/n: 486A6C17

InetSnoop v1.01 for Windows 95 (2) : name: Me! s/n: 5618349 or name: You! s/n: EF36FA0
InetSnoop v1.01 for Windows 95 (3) : name: 2U! s/n: 3B4A827 or name: 4U! s/n: 3C08DF3
InetSnoop v1.01 for Windows 95 (4) : name: Somebody! s/n: 498134A6 or name: Nobody! s/n: 2BCB188D
InetSnoop v1.01 for Windows 95 (5) : name: Xxx! s/n: 103F20C0 or name: ED!SON s/n: 1300B1BC

Infini-D 3.0 (mac) : 01-5029-7811
Infinite Disk Proffesional v3.0 : s/n: CP931BC12208
InFo Accelator v3.0a for Windows : s/n: 9-04950437-01-F7YYOK
Info Depot 2.0 (mac) : 120D-02087574-00
Info PM +v1.32 for OS/2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 991506354528 or name: TeLLeRBoP s/n: 991485210246

Info PM +v1.32 for OS/2 (2) : name: SoMeBoDy! s/n: 991485190128 or name: NoBoDy! s/n: 991474646469
Info PM +v1.32 for OS/2 (3) : name: ???! s/n: 991463559141 or name: You! s/n: 991464931705
Info PM +v1.32 for OS/2 (4) : name: Me! s/n: 991463518928 or name: Xxx! s/n: 991464961928
Info PM +v1.32 for OS/2 (5) : name: 2U! s/n: 991463388069 or name: 4U! s/n: 991463398105

InfoModeler v1.5 Desktop Version for Windows : s/n: 1090-003800
INIT Info Pro (mac) : B102131444366
Inline Sync (mac) : 122343
InOculan v2.5 : s/n: IL20 346002
Inscriber/cg for Fast v1.1a : s/n: 456456564456456
Inspiration 4.1 (mac) : 1634D1233F4531

InspiRation v4.0a for Windows : s/n: 1633D1233H4551
InStall It v2.0 : name: TwinHead [TWH/BDC] s/n: 729790609388
Install Shield : s/n: 1633D1233H4
Install Shield 32 : s/n: Apollo32
InstallIt! v2.00 : s/n: 729790609388 name: TwinHead [TWH/BDC]

Instant 3D : s/n: I3D1000057
Instant CAD for Engineer : s/n: 4504016558950
Instant File Access IV : name: THE RIDDLER 1996! address: uNITED cRACKING fORCE key: 2461157858
Instant Multimedia for Windows : s/n: 7500004703
InteGra Visual Database Builder v2.00 for Windows : s/n: 1205555057

Integraa visual db builder v2.00 Win : 1205555057
InTel LANdesk Response for Windows : s/n: 400361.001
Intellicom v2.01 beta 5 : s/n: 040994
IntelliDraw 2.0 (mac) : 37-1006-000647252
Intellihance 2.0 (mac) : IMU-200-001-640-102450
Inter Stellar Annihilation : first name: The GuaRDiaN aNGeL last name: G.!.$ bbs: G.!.$ s/n: 0711425

Inter Stellar Annihilation (02) : first name: TeLLeRBoP last name: G.!.$ bbs: G.!.$ s/n: 0396237
Inter Stellar Annihilation (03) : first name: You last name: XXX bbs: XXX s/n: 0202515
Inter Stellar Annihilation (04) : first name: Me last name: XXX bbs: XXX s/n: 0176550
Inter Stellar Annihilation (05) : first name: Nobody last name: XXX bbs: XXX s/n: 0165637

Inter Stellar Annihilation (06) : first name: Somebody last name: XXX bbs: XXX s/n: 0159263
Inter Stellar Annihilation (07) : first name: Who? last name: XXX bbs: XXX s/n: 0165128
Inter Stellar Annihilation (08) : first name: *** last name: *** bbs: *** s/n: 0156664
Inter Stellar Annihilation (09) : first name: ??? last name: ??? bbs: ??? s/n: 0198767

Inter Stellar Annihilation (10) : first name: --- last name: --- bbs: --- s/n: 0106505
InterActive InStall v1.0 for Dos : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 20133899 or name: TeLLeRBoP s/n: 20044369
InterActive InStall v1.0 for Dos (2) : name: Me! s/n: 19972653 or name: You! s/n: 19995026
InterActive InStall v1.0 for Dos (3) : name: 2U! s/n: 19965672 or name: 4U! s/n: 19965876

InterActive InStall v1.0 for Dos (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 20047749 or name: NoBoDy! s/n: 20024406
InterActive InStall v1.0 for Dos (5) : name: THE RIDDLER [EOD] s/n: 20081205 or name: RENEGADE [XADi] s/n: 20074279
InterAp InterNet Suite v1.0 for Windows : s/n: IA100P123-12345-QT78 or s/n: IA100P011-35312-US13
InterAp InterNet Suite v1.0 for Windows (2) : s/n: IA100P000-00000-KA89 or s/n: IA100P050-31960-YX85

InterAp InterNet Suite v1.0 for Windows (3) : s/n: IA100P190-71961-JN63 or s/n: IA100P987-65432-BS56
InterAp InterNet Suite v1.0 for Windows (4) : s/n: IA100P123-45678-LG27 or s/n: IA100P012-34567-AD21
InterAp InterNet Suite v1.0 for Windows (5) : s/n: IA100P241-01969-PB80 or s/n: IA100P234-56789-DW46
Intercon InterPrint 5.5 (mac) : 7oTsFZ7f26z0v2Lo
Intercon NFS/Share 1.3.3 (mac) : wArqj0MEVCcmfKp

InterGo for Win95 : s/n: 01100-01010-01000-80582
Intergraph's Microstation : s/n: 00088193000085
InterMail +v2.29 (2) : s/n: 6A-089-034560 or s/n: 6B-000-00???? or s/n: 6B-000-01????
InterMail +v2.29 (3) : s/n: 6B-255-037919 or s/n: 6C-000-00???? or s/n: 6C-000-01???? or s/n: 6C-189-056553
InterMail +v2.29 or 2,2x (? = any number) : s/n: 6A-000-00???? or s/n: 6A-000-01???? or s/n: 6A-032-065111

InterNational OCR : s/n: A46IW331561710
Internet 1995 CD Version for Windows : s/n: 1937Khf1jhTAGEfca
Internet OFFICE : s/n: OFCX400MOS-000000263
InterNet Suite +v2.0 from QuaterDeck for Windows(95) : s/n: 123-17J-11191 or s/n: 200-B7J-00205 or s/n: 003-17J-55484
Internet Suite v2.0 : s/n: 012-18P-00385

InterSnoop v1.01 : in ISNOOP.INI add: Line#1: [Registration] Line#2: Name=tHATDUDE! Line#3: Key=2FE2E658
InterSolv PVCS Tracker v3.0 : s/n: 75961 01 01148
InTuit Quick-PayRoll : s/n: 556516
Inversible AntiVirus : access code: 0123456789 s/n: 765432107
Inversible AntiVirus (2) : access code: 930437233 s/n: 21623728 or access code: 005152228 s/n: 11140477

InWatch '95 : Name: tHATDUDE! Reg: 15896
Inwatch 95 v1.0 : name: Crack Da WareZ s/n: 16182
InWatch95 v1.0 for WIn95 : name: ED!SON '96 s/n: 15764
IrmaNet vx.x : s/n: AAT0863912 keycode: EC-47-88
ISDI v3.xx : (ISDI 000056ED0000 ISDI.ini) s/n: 000056ED0000

ISDN HighWay Control Center + Teles CAPI v2.98 : s/n: 900N 7449 9052 8010
ISPA v3.xx : (ISPA 56ED00000000 ispa.ini) s/n: 56ED00000000
Italian Assistant 1.0 (mac) : M3100579
Italian Assistant V : s/n: 35010523
IWare Connect : Key: GKY$YKYKYTSK s/n: 20696
IWare Internet Suite : Key: D38E92SE9R3E s/n: 25005


James Gleick's Chaos v1.01 : s/n: 900000-01101-05-0107
Jammer SongMaker : s/n: JWS11413
Java Workshop : s/n: JWS100-DAAESU-906052896
JigSaw-It v1.0 for Windows : s/n: 7104401272
JigSoft v1.2g for Windows : s/n: 503-331
Just Add OS/2 Warp : s/n: GDLIT224

Just between Friends v2.1 for Windows : s/n: epngdfho

Kaboom 3.0 (mac) : KBN3-310059
Kai's Power Tools (mac) : Password: KPT273
Kaleidoscope '95 : Name: tHATDUDE! Reg: HYSAK
Kaleioscope 95 : name: Dan Tauber s/n: TUTAJ
KanjiWeb v1.0 : s/n: 5162345-34

KDriVe v2.05 for Windows : (Type at command prompt) Brand Kdrivew.exe 4711 0815
KDrive v2.51 for Dos : (Type at command prompt) Brand Kdrive.exe 4711 0815
KDriVe v2.51 for OS/2 : (Type at command prompt) Brand Kdriveos2.exe 4711
Keep It Compact v1.10 : name: Registered s/n: 1842152
Keep It Compact v1.10 (2) : Name: tHATDUDE Reg: 1381784

Kerropi Bigtop Organizer for Windows 95/NT : s/n: TSO6-7775-P9DT
Key unlock for Webedit 1.4 : 1FDBBL3P6NBP
Key unlock for Webedit 2.9 pro : 846633B89C1E
KeyView for Win95 : s/n: TrcfLc03929
KeyView v4.2 for Windows 95 : s/n: 4000-0144-5297
KFZ-Versicherungs Vergleich vom Bay. Rundfunk for Windows : name: BR

Kid Cad v1.1c for Windows : s/n: 51581-26830
KingCom ComPort Manager v2.0c for Windows : s/n: 654-16203
Kitchen Assistant/2 v1.2 for OS/2 : name: EVIL UNCLE s/n: 0130200
KiWi Enveloppes v3.0 : s/n: KE301120RA or s/n: KE304244RC
Kiwi Power Windows (mac) : 10KPW002996b
KiwiFinder 1.0 (mac) : VB1011672KF

Klik & Play v1.0 for Windows : s/n: KPE10001143 or s/n: KPG10002097 or s/n: KPU10006512 or s/n: KPE10048950
KMMC : 79965827338
KostenTeller v6.0 for Dos : id-code: 173596222933 s/n: 173596222933
KPT Final Effects 3.0 (mac) : 18002-15447-00597
KWQ MailReader +v1.2i for OS/2 : name: Buxton Bailey s/n: 8163-05F3-313B or name: Cheng Li s/n: 1504-034C-408C .


LaBelGo v1.02 for Windows : name: MOD Cracking Force compa: s/n: 631101551029
LaBelGo v1.02 for Windows (2) : name: TwinHead [TWH/UCF] compa: United Cracking Force 95 s/n: jdedqtkp
Labels, cards & more/32 v1.01 : s/n: LCMNEW495 name: [tHE riDDLER 1996!] / uCF
LabTech Notebook v7.3.0 : s/n: 27539
LabTest v2.9 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 4069267267 or name: TeLLeRBoP s/n: 2391836556

LabTest v2.9 (2) : name: You! s/n: 386993849 or name: Me s/n: 3033805634
LabTest v2.9 (3) : name: Nobody s/n: 3286037799 or name: Somebody s/n: 171800963
LabTest v2.9 (4) : name: Who? s/n: 3711517276 or name: Neuroby s/n: 1927579451
LabTest v2.9 (5) : name: 2U! s/n: 3279695567 or name: 4U! s/n: 1496179236

Labtest v2.9 (6) : name: ??? line #1: 1236708007 or name: Batman line #1: 3365874012
Labtest v2.9 (7) : name: --- line #1: 696348702 or name: XXX line #1: 3743864973
Labtest v2.9 (8) : name: You line #1: 2696652819 or name: *** line #1: 991173369
LabTest v3.?? : (Edit labtest.key) name: The SysOp s/n: 1871508496

LabView 2.2.1 (mac) : s/n: 27645 PN: 4224446-24
LadyBird v1.2 for Windows : s/n: 1289Kermu!
Lahey Fortran 77 v3.0b : s/n: B12858
Lan Analyser v2.0 for Windows : s/n: 21129039
Lan Auditor v3.03 : s/n: LA-0303-33128
Lan Designer for Windows : s/n: LDW31003566

Lan Fax Redirection : s/n: LFRS215GL-100
Land oF DevaStaTioN v4.1 : s/n: 223B54396303650732 name: PAT MCNEESE
LandMark Datasafe Crashproof v2.0 for Windows : s/n: 00213057CU or s/n: 51818L1 or s/n: 0041639411 or s/n: 00085788BLI
LandMark Datasafe Crashproof v2.1 for Windows : s/n: 00554760CL1
LandMark INI Expert for Windows : s/n: 00005536X1

LandMark MagnaRam v1.0 for Win95 : s/n: 01118B99630
LandMark MagnaRam v1.0 for Windows : s/n: 00757620MR1
LandMark Services Diagnotics v2.13.88 : s/n: 158374A1
LandMark SpeedTest v3.0 for Windows : s/n: 017003286SFW
Landmark Wintest v1.0 for Windows : 01860489 TH9
LandMark WinTest v3.0 for Windows : s/n: 001860489TH9

LANSurveyor 2.0 : Lu69996
Laplink v6.0 /win : lw6usrt-100475-600/24
LapLink v6.0 for Windows : s/n: LW6 USRT-100475-600
LapLink v6.0b for Windows 95 : s/n: LW6 USRT-406812-60B lot: 90-5k13
LapLink v7.0 for Win95 : s/n: LW7 USUN-119740-700 lot: 40-6A10UN or s/n: 98730105

LapTrack 1.0f (mac) : 85502930
LaSer FaX for Windows : s/n: SE200013
LastByte Memory Manager v2.50 : name/Me! #/9F0BF89C
Launch Pad 1.0 (mac) : LPM-03061-3480
Layer III : 1234DA75901230
Le Correcteur 101 (mac) : 0382752-0369610-0049402

Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (02) 1/2 : bbs: G.!.$ name: TeLLeRBoP
Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (02) 2/2 : s/n nr.1: 6264 s/n nr.2: 2895 s/n nr.3: 7838 s/n nr.4: 9999 s/n nr.5: 22025
Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (03) 1/2 : bbs: G.!.$ name: Me!
Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (03) 2/2 : s/n nr.1: 6264 s/n nr.2: 2649 s/n nr.3: 8084 s/n nr.4: 9999 s/n nr.5: 22025
Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (04) 1/2 : bbs: G.!.$ name: You!

Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (04) 2/2 : s/n nr.1: 6264 s/n nr.2: 2787 s/n nr.3: 7946 s/n nr.4: 9999 s/n nr.5: 22025
Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (05) 1/2 : bbs: G.!.$ name: NoBoDy!
Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (05) 2/2 : s/n nr.1: 6264 s/n nr.2: 2787 s/n nr.3: 7946 s/n nr.4: 9999 s/n nr.5: 22025
Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (06) 1/2 : bbs: G.!.$ name: SoMeBoDy!
Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (06) 2/2 : s/n nr.1: 6264 s/n nr.2: 2787 s/n nr.3: 7946 s/n nr.4: 9999 s/n nr.5: 22025

Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (07) 1/2 : bbs: G.!.$ name: 2U!
Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (07) 2/2 : s/n nr.1: 6264 s/n nr.2: 2649 s/n nr.3: 8084 s/n nr.4: 9999 s/n nr.5: 22025
Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (08) 1/2 : bbs: G.!.$ name: 4U!
Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (08) 2/2 : s/n nr.1: 6264 s/n nr.2: 2649 s/n nr.3: 8084 s/n nr.4: 9999 s/n nr.5: 22025
Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (09) 1/2 : bbs: G.!.$ name: Xxx!

Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (09) 2/2 : s/n nr.1: 6264 s/n nr.2: 2787 s/n nr.3: 7946 s/n nr.4: 9999 s/n nr.5: 22025
Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (10) 1/2 : bbs: G.!.$ name: ???!
Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 (10) 2/2 : s/n nr.1: 6264 s/n nr.2: 2895 s/n nr.3: 7838 s/n nr.4: 9999 s/n nr.5: 22025
Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 1/2 : bbs: G.!.$ name: The GuaRDiaN aNGeL

Legend Of the Red Dragon (LORD) +v3.55 2/2 : s/n nr.1: 6264 s/n nr.2: 2895 s/n nr.3: 7838 s/n nr.4: 9999 s/n nr.5: 22025
Lemmings for Windows : s/n: 168255
Lemmings for Windows (CD-RiP) : s/n: 374892
LetterPerfect 2.1.2 (mac) : F2USMLP21D
Liason 2.0 : 40026825185
LiaSon v2.0 or 3.0 : s/n: 40026825185

Light Chat +v1.00 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 1712260759 or name: TeLLeRBoP s/n: 3129619046
Light Chat +v1.00 (2) : name: Xxx! s/n: 606316679 or name: You! s/n: 3790940453
Light Chat +v1.00 (3) : name: Me! s/n: 2789669408 or name: NoBoDy! s/n: 3120218163
Light Chat +v1.00 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 2280759063 or name: 4U! s/n: 4087903685

Light Chat +v1.00 (5) : name: 2U! s/n: 1856485879 or name: ???! s/n: 3494141921
Light Chat v1.00 (10) : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 1712260759 or name: Batman key: 685141666
Light chat v1.00 (6) : name: --- key: 4193053383 or name: ??? key: 3210199361
Light chat v1.00 (7) : name: XXX key: 1914936602 or name: Who? key: 3540744800

Light chat v1.00 (8) : name: You key: 3135100064 or name: Somebody key: 239878275
Light chat v1.00 (9) : name: Me key: 2482430948 or name: Nobody key: 953187669
LightNing CD : s/n: LC110014980
LightNing Graphics C-version v4.0a : s/n: 004-922-C9D00
LinkSaver Pro v1.1 : Name: tHATDUDE Reg: 879412007147

LiQuid Speed v1.0.2 for 3DS : s/n: 12900388760114244102
Little Black Book : hold (SHIFT-F10) note number hold (SHIFT-Fx) (x= current dat: 1=Sunday ...) enter number
Live Picture 2.0 (mac) : HN001-01-91437
LiveWire +v3.2 for OS/2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 2996380208 or name: TeLLeRBoP s/n: 3554672640

LiveWire +v3.2 for OS/2 (2) : name: 2Uuu! s/n: 4913000 or name: ????! s/n: 3398873
LiveWire +v3.2 for OS/2 (3) : name: Youu! s/n: 812783600 or name: Meee! s/n: 404723088
LiveWire +v3.2 for OS/2 (4) : name: NoBoDy! s/n: 1812462592 or name: SoMeBoDy! s/n: 2365741056
LiveWire +v3.2 for OS/2 (5) : name: UnDemon s/n: 3612071936 or name: Xxxx! s/n: 959512576

LiveWire v3.2 for OS/2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 2996380208
LockSmith v1.31 : s/n: LOCK-1000
LOCKtite v2.3 for Windows : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 6047-34713 or name: TeLLeRBoP s/n: 5990-28685
LOCKtite v2.3 for Windows (2) : name: Me! s/n: 5967-26426 or name: You! s/n: 5975-26714
LOCKtite v2.3 for Windows (3) : name: 2U! s/n: 5969-26367 or name: 4U! s/n: 5971-26369

LOCKtite v2.3 for Windows (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 5984-28477 or name: NoBoDy! s/n: 5982-27583
LOCKtite v2.3 for Windows (5) : name: Xxx! s/n: 5968-26740 or name: LEATHERMAN s/n: 6035-28545
Loderunner for DOS : 856464092302113
LogiTech Mouse v6.30 for Dos and Windows : s/n: MBAI 008965T630
LogiTech Mouse v6.43b for Dos and Windows : s/n: MBAI 013904T643

Logo Correcter 2.1 (mac) : 210342-5733
Looney Ladyrinth Pinball for Windows : s/n: 1608LLW103892-U1
Looney Tunes Screen Saver : s/n: ZQA-35600-2587
Loony Labyrinth 1.0.x (mac) : 9269LLM106162-U1
Lord GamBling Casino : first: The GuaRDiaN aNGeL last: G.!.$ bbs: G.!.$ s/n: 21GI82TK1QO24PR1QO24PRJDS584

Lord GamBling Casino (2) : first: TeLLeRBoP last: G.!.$ bbs: G.!.$ s/n: 2TITJGU1QO24PR1QO24PR1DMTBF8
Lord GamBling Casino (3) : first: Me! last: G.!.$ bbs: G.!.$ s/n: 21A7OC5I1QO24PR1QO24PR2CI82A2
Lord GamBling Casino (4) : first: 2U! last: G.!.$ bbs: G.!.$ s/n: 21HKJFJM1QO24PR1QO24P33486T
Lord GamBling Casino (5) : first: 4U! last: G.!.$ bbs: G.!.$ s/n: 21K90D8M1QO24PR1QO24PR2FL6E5H

Lotus 123 for OS/2 : s/n: 1O00003-35389080
Lotus 123 for the home v1.0 : s/n: 1H00034-4422543
Lotus 123 v1.0a for Windows : s/n: 2370000-3348547
Lotus 123 v5.0 : s/n: 2350016-38419880
Lotus 123 v5.0 for Windows : s/n: 1F00028-01104360 or s/n: 1R10004-22065750
Lotus AmiPro v1.2c for Windows : s/n: AMIPRO0901 or s/n: AMPH001393

Lotus Approach v3.0 for Windows : s/n: 1F00028-01104360 or s/n: 1A00035-76023070
Lotus Data Access Tools v2.0a for Windows : s/n: 1F00028-01104360
Lotus FreeHand +v4.1 for Windows : s/n: 03-921-34311 or s/n: 03-003-00003
Lotus FreeHand Graphics for Dos : s/n: MQ0468-1091
Lotus Freehand v4.1 for Windows : 03-921-34311

Lotus Freelance Graphics 96 Edition for Win95 : s/n: 1F00028-01104360
Lotus Freelance Plus v3.01 : s/n: 11120220033086297
Lotus Image Viewer v1.0 for Windows : s/n: 1I00009-02579880 or s/n: 1I10010-21465550
Lotus Improv v2.1 : s/n: XMS5001-10
Lotus Notes for OS/2 : s/n: SGPN0335-01
Lotus Notes v4.0 for Windows : s/n: 1F00028-01104360

Lotus Organizer v1.1 for Windows : s/n: 1Q00001-83927521 or s/n: 1Q00013-46194721
Lotus organizer v1.1 for Windows (2) : 1Q00013-46194721
Lotus Organizer v2.0 for Windows : s/n: 1F00028-01104360
Lotus Screen Cam v1.1 for Windows : s/n: 2350016-0141988 or s/n: 2350016-5728199
Lotus SmartSuite 96 for Windows 95 : s/n: 1S00005-81230550

Lotus SmartSuite Release 5 : s/n: 2370019-31038010
Lotus Smartsuite v3.0 for Windows : 1S10015-08473222
Lotus SmartSuite v3.1 for Windows : s/n: 1S10015-08473222
Lotus VIP, visual basic type program : s/n: 1F00028-01104360
Lotus Word Pro 96 for Windows(95) : s/n: 1F00028-01104360
Lotus Word Pro 96 MultiLangual for Windows(95) : s/n: 1F00028-01104360

LView Pro +v1.c5 for Win95 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 1060-023-086002 or name: TeLLeRBoP s/n: 1060-000-044566
LView Pro +v1.c5 for Win95 (2) : name: Me! s/n: 1110-000-000543 or name: You! s/n: 1030-000-001423
LView Pro +v1.c5 for Win95 (3) : name: 2U! s/n: 1080-000-000403 or name: 4U! s/n: 1030-000-000411
LView Pro +v1.c5 for Win95 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 0970-000-046107 or name: Nobody s/n: 1090-000-005821

LView Pro +v1.c5 for Win95 (5) : name: Xxx! s/n: 1000-000-001457 or name: The Surgeon General s/n: 1200-046-519134
Lview pro 32 bit : Name:sinclair s/n:0980-000-019960
LView Pro v1.c5 for Win95 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 1060-023-086002
LW_Mgr : name: Batman bbs: Gotham s/n: 95101425 or name: XXX bbs: XXX s/n: 34011636

LW_Mgr (2) : name: You bbs: XXX s/n: 32594484 or name: Me bbs: XXX s/n: 18809461
LW_Mgr (3) : name: Nobody bbs: XXX s/n: 59133874 or name: Somebody bbs: XXX s/n: 78587504
LW_Mgr (4) : name: Who? bbs: XXX s/n:38778419 or name: *** bbs: *** s/n: 7747478
LW_Mgr (5) : name: ??? bbs: ??? s/n: 17431838 or name: --- bbs: --- s/n: 8893790

LW_mgr (6) : name: XXX bbs: XXX s/n: 34011636
LWBull : name: Batman bbs: Gotham s/n: 90814065 or name: XXX bbs: XXX s/n: 32478324
LWBull (2) : name: You bbs: XXX s/n: 31125060 or name: Me bbs: XXX s/n: 17961493
LWBull (3) : name: Nobody bbs: XXX s/n: 56468002 or name: Somebody bbs: XXX s/n: 75044624

LWBull (4) : name: Who? bbs: XXX s/n: 37030211 or name: *** bbs: *** s/n: 7398206
LWBull (5) : name: ??? bbs: ??? s/n: 16645976 or name: --- bbs: --- s/n: 8492840
LWMenu : name: Batman bbs: Gotham s/n: 91983345 or name: XXX bbs: XXX s/n: 32896500
LWMenu (2) : name: You bbs: XXX s/n: 31525812 or name: Me bbs: XXX s/n: 18192757

LWMenu (3) : name: Nobody bbs: XXX s/n: 57195058 or name: Somebody bbs: XXX s/n: 76010864
LWMenu (4) : name: Who? bbs: XXX s/n: 37506995 or name: *** bbs: *** s/n: 7493462
LWMenu (5) : name: ??? bbs: ??? s/n: 16860302 or name: --- bbs: --- s/n: 8602190
LWUser : name: Batman bbs: Gotham s/n: 93932145 or name: XXX bbs: XXX s/n: 33593460

LWUser (2) : name: You bbs: XXX s/n: 32193732 or name: Me bbs: XXX s/n: 18578197
LWUser (3) : name: Nobody bbs: XXX s/n: 58406818 or name: Somebody bbs: XXX s/n: 77621264
LWUser (4) : name: Who? bbs: XXX s/n: 38301635 or name: *** bbs: *** s/n: 7652222
LWUser (5) : name: ??? bbs: ??? s/n: 17217512 or name: --- bbs: --- s/n: 8784440

LXR Test 5.0.10 (mac) : 1500B

Mac 2 PC Pro Plus for Windows : s/n: 123456-1234
Mac Executor for Windows 95 : s/n: 2175023 key: idw2hqyu3juvs
Mac-N-Dos v1.0 for Windows : s/n: 7000-0002-1199-0165
Mac320 (mac) : SB23-0015-0057-1800
MacDos 1.0.1 (mac) : 4294930727

MacEKG 2.0.7 (mac) : 12345Z9L2416
MacLabelPro 1.6.3 (mac) : 5117081730
MacLink 7.5 (mac) : 603050-1601
MacMod Pro 3.2.2 (mac) : 013953150
MacOpener 2.0 : s/n: 983798-0308
MacPassword v3.8.0 : s/n: NOV30195MAY261951

MacRenderman 1.3 (mac) : 978862966
Macro Model v1.5 for Windows : s/n: 0428-4079-2071
MacroDirector v5.0 for Windows : s/n: 55777-37077-29378
MacroMedia 3D 1.2 (mac) : T120-12345-CP4U
Macromedia Director Academic v4.0 for Win 95 : DRW404-0429-1085-7007
Macromedia Director v4.0 for Windows : DRW400-1895-9074-2077

Macromedia Director v4.0 for Windows (2) : DRW400-9811-4074-3073
Macromedia Extreme 3D for Windows 95 : s/n: 45110-0855-0288-44562
Macromedia Extreme 3D v1.0 : 45110-0037-0012-60272
Macromedia Fontographer v4.1 for Windows : 65241-0499-0166-21702
Macromedia Freehand Graphique v5.0 for Windows : s/n: 10350-0276-0089-83911
Macromedia Freehand Graphique v7.0 for Windows : s/n: FWH700-70812-27097-26570

Macromedia xRes 2.x for Windows : 55020-0398-0128-22598
MacroMind Accelerator (mac) : A300-12935-CP4U
MacroModel 1.5 (mac) : MM150-GC-10997
MacSafe ][ 2.0 (mac) : 686279
MacSEE v4.6 : s/n: 950241
MacTEX (mac) : 00229.002

Magic Notes v1.6 : Name: tHATDUDE Reg: 208641551
Magic v1.33 for Dos : s/n: 15002688
MagnaRAM 95 : 006-18B-38309
MagnaRam : 00757620MR1
MagnaRam for Win 3.1 & Win95 : 011-18B-99630
MagnaRam v2.0 by Quarterdeck for Win95 : 122-28B-66138 or 009-17G-00000

MagnaRAM Version 2.0 : 011-18b-99630
MailCall : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 12048100 or name: TeLLeRBoP s/n: 6279742
MailCall (2) : name: Me! s/n: 1710564 or name: You! s/n: 2834107
MailCall (3) : name: 2U! s/n: 1355489 or name: 4U! s/n: 1372111
MailCall (4) : name: Somebody! s/n: 6230164 or name: Nobody! s/n: 4745037

MailCall (5) : name: Xxx! s/n: 2923422 or name: ED!SON s/n: 3313727
Major BBS v6.25 : NWGEEGD9J
ManagePro v3.1 : s/n: T7R5D9102541
ManneQuin v1.1 : s/n: 10012345
Mapedit v2.24 : BJJNBKBA
Maple V 3.0 (mac) : MAC-5303-951412-1

MapLinx v3.0 for Windows : s/n: 012995
Mapple V v3.0 for DOS and Windows : s/n: DOS-5203-676023-1
Marathon 1.x (mac) : 429715FNNZBCZEYX (net)
Marathon 2.0 (mac) : S11NUC7TJJ98M7F4
MarkzTools II+ 3.5 (mac) : 5068033
Marvel screen posters for Windows : MVW-92958-1201

Masquerate v1.0b : name: CracK De WareZ s/n: Twiddle
Master Converter : 000550*368740
Master Juggler : s/n: MVW-92958-1201
MasTer oF MaGic v1.2 Sales Update : s/n: 113871A dreg: 061095
Master Snoopy's Math v1.0 : s/n: BCJV95TJ01C
Master Snoopy's Spelling v1.0 : s/n: IZMJAK0059J

MathCad PLUS v6.0 Professsional for Windows : s/n: P6000795D04043
MathCad v5.0 for Windows : s/n: P501069D00368
MathCad v6.0 for Windows(95) : s/n: 12345678901234 or s/n: V6000795D01136
Mathematica 2.2 (mac) : 2804-76464-85066-4534
MatheMatica v2.0 for Windows : s/n: 4703-00611-95714-5316
MatheMatica v2.1 for Windows : s/n: 2549-51771-93417-6270

MatheMatica v2.21 for Windows : s/n: 5870-34471-82354-3005 or s/n: 5864-85363-82354-3843
MatheMatica v2.33 for Windows(95) : s/n: 5863-84987-52354-3605
MathType 3.1 (mac) : 1-505 1-1405 666-452 666-5729 00000666-00005729
MatLab v4.0 for Windows : s/n: 335339
Mattise v1.5.2 : s/n: 1733767 or s/n: 1733920

Maximizer for Windows 95 : s/n: LWIN306061
MaxiMizer v3.0 for Windows : s/n: 515-133165
Maxon Crazy Sounds Extra for Windows : s/n: 10204418-5249
Mayor BBS v6.25 : NWGEEGD9J
MBBS v6.2 : s/n: NWGEE6D9J or s/n: YNDHYJP4C
MBBS v6.25 : NWGEEGD9J

McAfee Scan v1.00.306 for Win95 : s/n: 001-2JBW-8YIA
MDesk +v1.2 for OS/2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: MD04 4u1Tex29W or name: TeLLeRBoP s/n: MD04L5u1Tex26W
MDesk +v1.2 for OS/2 (2) : name: Me!!! s/n: MD04!6u1Mex29W or name: You!! s/n: MD04!1u1Yex24W
MDesk +v1.2 for OS/2 (3) : name: 2U!!! s/n: MD04!8u12ex23W or name: 4U!!! s/n: MD04!1u14ex28W

MDesk +v1.2 for OS/2 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: MD04e0u1Sex21W or name: NoBoDy! s/n: MD04o1u1Nex28W
MDesk +v1.2 for OS/2 (5) : name: Xxx!! s/n: MD04!8u1Xex27W or name: Dark Wing s/n: MD04k6u1Dex29W
MDesk v1.2 for OS/2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: MD04 4u1Tex29W
MDiff-MPatch v1.40 for Dos and OS/2 : s/n: SSGG@!VLS457-VBDA name: PREDATOR666/UCF

Meal Master v8.01 : name: Cracker s/n: C-397-1068
MechWars +v1.9g : sysop: The GuaRDiaN aNGeL bbs: G.!.$ s/n: XA0NC0KFGYF3 or sysop: TeLLeRBoP bbs: G.!.$ s/n: XA0N88P .
MechWars +v1.9g (2) : sysop: You! bbs: G.!.$ s/n: XA0NDKG92YN3 or sysop: Me! bbs: G.!.$ s/n: XA0N4KAA98U2
MechWars +v1.9g (3) : sysop: Nobody! bbs: G.!.$ s/n: XA0NDT04R9AY or sysop: Somebody! bbs: G.!.$ s/n: XA0N9R46BCQT

MechWars +v1.9g (4) : sysop: 2U! bbs: G.!.$ s/n: XA0N1UC2TY93 or sysop: 4U! bbs: G.!.$ s/n: XA0N1UC2UD8P
MechWars +v1.9g (5) : sysop: ???! bbs: G.!.$ s/n: XA0N8QN7GYF3 or sysop: Xxx! bbs: G.!.$ s/n: XA0NDRG5A8T2
Mechwars v1.9g : sysop: Batman bbs: Gotham s/n: XA0N88P78WU7 or sysop: --- bbs: --- s/n: NN8A1HVD0UYB
Mechwars v1.9g (2) : sysop: XXX bbs: XXX s/n: CCHL5GQF88V2 or sysop: ??? bbs: ??? s/n: AALN1AD4ABRU

Mechwars v1.9g (3) : sysop: You bbs: XXX s/n: XA0N08F82DWP or sysop: *** bbs: *** s/n: XA0N5BR1HUEB
Mechwars v1.9g (4) : sysop: Me bbs: XXX s/n: XA0N4TA4BUQB or sysop: Who? bbs: XXX s/n: NN8A49U51FXK
Mechwars v1.9g (5) : sysop: Nobody bbs: XXX s/n: XA0N1QV7T8A2 or sysop: Somebody bbs: XXX s/n: XA0N9QL70RYF
Media Master v3.2.1 by Vision Imaging : s/n: 1001512

Media Studio for Windows (beta-version) : s/n: ABETA-40490-29051
Media Studio Pro 2.5 for Windows 95 : s/n: RIE22-964-05882
Media Studio v1.0 for Windows : s/n: NNAEA-40721-02586 or s/n: RINEA-40632-01934
MediaMaker 1.5 : 1987-1065-3071
Meeting Maker 1.0 (mac) : MV 000563 Administration Pwrd: admin

Meeting Maker XP (mac) : (50 User) PF6C-B724A-6R6R2
MegaPhone 1.0.2 (mac) : Serial Number: AAA-AACV-CJF-7PM8-B693
MegaPhone 1.0.2 (mac) (2) : Access Code: AFG-VHFT-C6Q-1DWH-BFGR
MemInfo Plus v4.0 for Windows : s/n: QVBI@J2D><
Memory Commander : s/n: M209037-KXYC
Memory Commander v4.0 : s/n: M209800

Mentor Plus Flite Star 10/93 : s/n: 9243210
Mesa v2.1.1+200 for OS/2 : s/n: M000-6560-1251-8706
MetaFlo 1.2.6 (mac) : 14648 15028 19131 2106737 2113107 2119234 2120247 2120471 227512 228433 230918 234512 234711 2353
MetaWare HI C/C++ v3.01 : s/n: 921343 or s/n: 050360 or s/n: 190761 or s/n: 241069 or s/n: 113431

MetaWare HI C/C++ v3.01 (2) : s/n: 060173 or s/n: 240531 or s/n: 210434 or s/n: 210458 or s/n: 090258
Metz Netriever : s/n: ED!693
MGM Cad 2.5 (mac) : II 220301
Micro Planet Gravity News Reader : s/n: PVGHJ-VYGYY-3QP2E
Micro-scope v5.06 : MS-1231393
Microangelo v2.0 : name: Crack Da WareZ s/n: S970309

Microangelo v2.0 (2) : name: Cracked s/n: S7445966
MicroAngelo v2.1 : Name: tHATDUDE Reg: S3111576
MicroFocus/370 Assembler v3.1.16 : s/n: URNB0UPP/000000000
Micrografx ABC Graphic Suite v6.0 for Windows 95 : s/n: 102D-D3EF or s/n: AG9501XX05917
Micrografx Designer v4.1 : s/n: DRW400-9811-4074-3073

Micrografx Graphics Works v3.2 : s/n: GW1001CXX31525
Micrographic Picture Publisher v5.0 for Windows : NTA-NTA-01A or nta-nta-01a
Microphone II 3.0 (mac) : B 008617
Microscope v5.04 : s/n: MS-5132690
Microscope v5.06 : s/n: MS-1231393
Microscope v6.01 : s/n: MS-6000821

Microsoft Access ADI for Windows 95 : CD-KEY: 040-4031420
Microsoft AutoRoute Express v4.0 for Windows : s/n: 32098-025-0191712
Microsoft Excel 4.0 (mac) : 00-065-0400-46250964
Microsoft Excel EIS Builder v1.1 for Windows : s/n: 065-501-580
Microsoft Excel v5.0c for Windows : s/n: 01854-055-0504633 or s/n: 15922-020-0012191
Microsoft Excel v7.0 UK for Windows : s/n: 33610-062-0103145

Microsoft Golf v2.0 : s/n: 00-000-00186-052V100
Microsoft Great Greetings v1.0 for Windows : s/n: 32521-082-0109954
Microsoft Hell Bender for Windows 95 : CD-KEY: 415-0027516
Microsoft IntelliPoint v1.10 for Windows(95) : s/n: 37991-025-0514927
Microsoft Money v2.01+ for Windows : s/n: 00-105-0200-99999979
Microsoft Money v3.5 for Windows (German) : s/n: 20342-066-0023392

Microsoft Money v4.0 for Windows (German) : s/n: 045-0112631
Microsoft Office 7.0b for Windows 95 : s/n: 415-0151383
Microsoft Office Professional for Win95 : s/n: 425-1921701 or s/n: 103-0145657 or s/n: 102-0128344 or s/n: 452-4286967
Microsoft Office Professional for Win95 (2) : 27716-102-0128344 or 26716-103-0145657
MicroSoft Office Professional v4.2 for Windows : s/n: 14080-000-4203561

MicroSoft Office Professional v4.3c for Windows : s/n: 28779-051-0101444 or s/n: 27716-102-0128344 or s/n: 26716-103-0145657
MicroSoft Planner for Windows : s/n: 076-051-090
Microsoft Plus! 95 : CD-KEY: 411-2781863 or CD-KEY: 411-0126066 or CD-KEY: 411-7111936 or CD-KEY: 114-0125497
Microsoft Project 95 : CD-KEY: 040-0252649
Microsoft Publisher 95 : CD-KEY: 757-2573155

MicroSoft Publisher v2.0 for Windows : s/n: 00-164-0200-80012578
Microsoft Registration Hacker MSREGHACK : 123456789
Microsoft Return to Arcade for Windows 95 : CD-KEY: 415-1712656
Microsoft Source Safe 4.0 for Windows 95 : CD-KEY: 411-0173307
Microsoft Uninstaller : I2031123
MicroSoft Visual Basic Standard v4.0 for Windows 95 : s/n: 411-0356356 or s/n: 411-0085933 or s/n: 411-1454815 or s/n: 411-0173307

Microsoft Visual Basic v4.0 enterp. Edition : CD KEY:411-0250176
MicroSoft Visual Basic v4.0 for C++ : s/n: 666-6666666
Microsoft Visual C++ v4.0 : CD-KEY: 415-1712656
Microsoft Visual C++ v4.2 : CD-KEY: 040-0331304
MicroSoft Windows v3.11 for Windows : s/n: 00131-002-6600743
Microsoft Word 6.0 : user: rac 01698-053-0102765

Microsoft Word for windows 95 : 32857-113-0137987-64504
MicroSoft Word v6.0a NL for Windows : s/n: 23227-020-0054534
MicroSoft Word v7.0 UK for Windows : s/n: 32857-113-0137987
Microsoft Works 4.0 For Windows 95 : 33977053011175600000
Microsoft Works 95 : CD-KEY: 425-0977766
MicroSoft Works v3.0 MultiMedia Edition : s/n: OEM-MMWRKS300

Microsoft Works v3.0 or 3.0a NL for Windows : s/n: 16429-020-0000284
MicroSoft Works v4.0+ for Win95 : s/n: 33977-053-0111756
MicroStation 3D : s/n: 3808340313 license number: 2046732303
MicroStation 95 for DOS and x86 Windows v05.05.01.65 : s/n: 00088193000085
MicroStation CAD 5.0 (mac) : 1669548699
Microstation CAD v5.08 for DOS and Win : 6362-CURRY-FRIKA

MicroStation Cad v5.08 for Dos and Windows : s/n: 6362-CURRY-FRIKA
MicroStation PowerDraft Cad v5.5.0.5 : s/n: 00088193000085
MicroStation v5.00 1/2 : Your name: Intergraph Corporation Organization: FOR INTERNAL USE ONLY
MicroStation v5.00 2/2 : s/n: 00000038000038 license number: 3231059559
MicroStation v5.00.95 (5.1) : s/n: SGBXI48AB-0500A

MidiSoft Music Studio for Windows : s/n: 1010422-2159
MidiStudio v4.1 for Windows(95) : s/n: pmrFmh9q5f3v2k0zyaw
MiniCAD 6.0.0b2 (mac) : 16B1-ARLMDXAQ-000000
MiniTAB (mac) : M8208005
MiniTab v10.0 Statistical SoftWare for Windows : s/n: WC1020775
MiniTab v9.2 for Windows : s/n: W92006400

Mirage Ray Tracing Engine for 3D-Studio : s/n: 942559
mIRC v4.52 : name: MIRC s/n: 5545-573826
Mirc-16 v4.52 16-bit for Windows 3.1 : Name: mIRC Supporter Registration No: 1869-196544
Mirc-32 v4.52 32-bit for Windows 95 : Name: mIRC Supporter Registration No: 1869-196544
Mirc-32 v4.6 32-bit for Windows 95 : name: PARASITE '96 code: 11606-973008

mIRC 4.6 : name: Cracked number: 9696-1070977
MircoAngelo 2.1 : name: MicroAngelo s/n: S3272932
Mircosoft planner : 076-051-090
MitemView (mac) : 11089
MKS Source Integrity v7.1c for Windows 95 : s/n: 4040099599
MobileMath for Newton (mac) : 2100000000000000

Mod 4 Win v2.xx : name: Registered Version code: 308435988047381282
MOD4Win +v2.30 for Windows(95) : name: Cracked s/n: 236273118978589877
MOD4Win +v2.30 for Windows(95) (2) : name: GARGAMEL'95 s/n : 951589925305770743
MOD4Win +v2.30 for Windows(95) (3) : name: s/n : 220389582148317632
MOD4Win +v2.30 for Windows(95) (4) : name: Shere Khan company: KSB, Ltd. s/n: 430278180632329310

Mod4Win v2.20 : name: cracked s/n: 236273118978589
ModEdit v3.02 : name: Everybody s/n: FF4FAA6BEA48483E1FFC5D3E5E
Model Studio 3D for Windows : User Name: DoH!RuLeZ! Company Name: HeLLAND iNC. s/n: 27 Verification #: 863547
Model Studio 3D for Windows (2) : User Name: DoH!RuLeZ! Company Name: HeLLAND iNC. s/n: 17 Verification #: 863528

Modem Doctor v5.2 : s/n: M4B00635
Modem Doctor v6.0 : s/n: M6D00810
Modem init Strings - Database v1.1 : (edit $BASE.KEY) line #1: (your name) line #2: 47110815
Modem Init Strings - Database v2.1 : name: The GuaRDiaN aNGeL adress: G.!.$ zip: country: s/n: 3F62644E3C474840
Modem Init Strings - Database v2.1 (02) : name: TeLLeRBoP adress: G.!.$ zip: country: s/n: 404A60373D40

Modem Init Strings - Database v2.1 (03) : name: Me! adress: G.!.$ zip: country: s/n: 594049655C50
Modem Init Strings - Database v2.1 (04) : name: You! adress: G.!.$ zip: country: s/n: 525F374B4152
Modem Init Strings - Database v2.1 (05) : name: 2U! adress: G.!.$ zip: country: s/n: 4B545E546440
Modem Init Strings - Database v2.1 (06) : name: 4U! adress: G.!.$ zip: country: s/n: 5C54375E6653

Modem Init Strings - Database v2.1 (07) : name: SoMeBoDy! adress: G.!.$ zip: country: s/n: 325F42574661
Modem Init Strings - Database v2.1 (09) : name: NoBoDy! adress: G.!.$ zip: country: s/n: 40435E5439524158
Modem Init Strings - Database v2.1 (10) : name: Xxx! adress: G.!.$ zip: country: s/n: 43415348404E3757
Modem Init Strings - Database v2.1 (11) : name: CYBERPUNK adress: [LCi^XADi] zip: country: s/n: 3B38484D603A334D

Modem Status : name:aka Modemsta s/n:1239123
ModemShare v7.0 for DOS : s/n: S#36230005251
ModemShare v7.0 for Windows 95 : s/n: S#36230005251
ModemSta v1.7 for WinDows : name: Whatever s/n: 1239123
Monarch for Windows : s/n: 1003818
MoneyMap Personal Financial Director for Windows : password: CASH

Moray 2.02+ GUI Modeler : name: United Cracking Force code: 9F10B935
Morph 2.5 (mac) : 4606000800
Morph Studio SE v1.0 for Windows : s/n: RNAEB-50199-00845
Morph Studio v1.0 for Windows : s/n: RINEB-40807-02342 or s/n: RINEB-50114-00001 or s/n: RINEB-50125-00006
Morpher v2.1 for Windows : name: (anything you like) code: 97044

Morpher v2.5 for Windows : s/n: 1306206233
Morphing Magic : s/n: 0-672-30320-5
Mortice Kern Systems v3.1 for Dos and Windows (6 users) : s/n: 3041129678
MouseTrap : User Name: Martin Karlsson Serial Number: 0MFX8FNMY1932K9CFFH3
MPEG Audio Layer 3 Encoder/Decoder : s/n: ED00A30FF000009
MR/2 Ice v0.99c for OS/2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 82722969 or name: TeLLeRBoP s/n: 82721592

MR/2 Ice v0.99c for OS/2 (2) : name: Me! s/n: 82720319 or name: You! s/n: 82720640
MR/2 Ice v0.99c for OS/2 (3) : name: 2U! s/n: 82720324 or name: 4U! s/n: 82720326
MR/2 Ice v0.99c for OS/2 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 82721576 or name: NoBoDy! s/n: 82721104
MR/2 Ice v0.99c for OS/2 (5) : name: Xxx! s/n: 82720666 or name: Dark Wing s/n: 82721563

MR/2 Ice v0.99v for OS/2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 3333 key: 81337680 or name: TeLLeRBoP s/n: 3333 key: 81336303
MR/2 Ice v0.99v for OS/2 (2) : name: Me! s/n: 3333 key: 81335030 or name: You! s/n: 3333 key: 81335351
MR/2 Ice v0.99v for OS/2 (3) : name: 2U! s/n: 3333 key: 81335035 or name: 4U! s/n: 3333 key: 81335037
MR/2 Ice v0.99v for OS/2 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 3333 key: 81336287 or name: NoBoDy! s/n: 3333 key: 81335815

MR/2 Ice v0.99v for OS/2 (5) : name: Xxx! s/n: 3333 key: 81335377 or name: Dark Wing s/n: 3333 key: 81336274
Ms Golf : 186-052-0020EM
Ms Office for Win95 : CD-KEY 411-0250
Ms office 95 pro OEM (dell computer) s;n: 14396-OEM-0012396-04116
MS Works 4.0 For Windows 95 : 33977053011175600000

MTA : name: Batman s/n: 115335 or name: XXX s/n: 21208 or name: You s/n: 26997
MTA (2) : name: Me s/n: 7187 or name: Nobody s/n: 119432 or name: Somebody s/n: 176441
MTA (3) : name: Who? s/n: 33953 or name: *** s/n: 10122 or name: ??? s/n: 15183
MTA (4) : name: --- s/n: 10845

Multi Ad Creator 3.6 (mac) : 117032 117051
Multi Ad Search (mac) : 100066120
Multi-Disk (mac) : PS001604(001)
MultiClip Pro 3.1 : ENV30307-002
MultiEdit 1993 : s/n: KAL610P3111332
MultiEdit v7.00e : s/n: ME700E111111

MultiEdit v7.10a : s/n: MEW700P000000
MultiMedia Designer by AT&T for Win95 : s/n: 0E278002658
MultiMedia Solutions : s/n: 205521
Music Magic Songbook v1.0 for Windows : s/n: 932667-2198 .
Music Time (mac) : MV20-0-1045-1830
Music Time DeLuxe v3.0 for Windiws : s/n: MD10-0-12065-5121

Music Time for Windows : s/n: MV20-0-02045-8738
Musical Arranger v1.0 by Yamaha for Windows(95) : s/n: 11WA00939875E
MusicShop 1.0 (mac) : 210.100.000115xx (x = any number)
Mutant Beach (mac) : 000234 003557
My Advanced Brochure for Windows 95 : s/n: 3228-001372
My Advanced Label Designer : s/n: 2223-87357

My Advanced Maillist & AddressBook : s/n: 2123-42935 or s/n: 2122-32574 or custom s/n: 34453
My Brochures Mailers and more v1.0 : s/n: 3223-07984
My Invoices : s/n: 2643-20966
My Personal Diary v5.01 : s/n: MPDIARYNEW495
My Personal Diary v5.5 : Name: tHATDUDE! Reg: MPDIARYNEW95

My School (mac) : 6580040
My Town (mac) : 8620045
My-T-mouse v1.30 for Windows : s/n: FT 1305766
MyLabelDesigner 1.0.1 (mac) : 2227-30259
MYOB 5.0.4 (mac) : JZ51726
MYOB Accounting 6 : name: s/n: PT#MPCW3P2600-071795

Mystery at the Museums : s/n: 0340151

Nag-Buster v1.?? : name: THE RIDDLER [EOD/POW] s/n: DTBV4YN81325
Nag-Buster v1.2c : s/n: B9U5KMA2LOC name: TwinHead [TWH/BDC]
Name Cleaner 1.0.1 (mac) : User/Registered code:94104
Name-IT v1.0 for Win95 : s/n: 30132918 or s/n: 30137060 or s/n: 30130149

Natural Engeneering WorkBench v1.1.1 for Windows : name: ORS MEMBER compa: OSIRIS s/n: NEW1111234567890
Natural v2.1.1 for Windows : s/n: NW12118855322257
Natural/ADABAS v2.1.3 PL7 for Windows : name: ORS MEMBER compa: OSIRIS s/n: NAT2130fuck0you0
NavCIS Professional v1.5 for Windows : s/n: MC-9267
NCore v4.04 : s/n: EV40-1-02034-4933

Neo phantom screensaver v1.2b : 4711081WIRJUUN
NeoBook Professional V2.0b or v2.1f : s/n: 4711081MIQOEOB or s/n: 7753889AHULQWJ
NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (02) 1/2 : name: TGA s/n for News: NUTGA0000000E
NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (02) 2/2 : s/n for Gopher: GUTGA0000000X s/n for FTP: FUTGA0000000W s/n for FTPD: SUTGA0000000J
NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (03) 1/2 : name: NoBoDy! s/n for News: NUNOBODY!000G

NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (03) 2/2 : s/n for Gopher: GUNOBODY!000Z s/n for FTP: FUNOBODY!000Y s/n for FTPD: SUNOBODY!000L
NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (04) 1/2 : name: SoMeBoDy! s/n for News: NUSOMEBODY!N
NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (04) 2/2 : s/n for Gopher: GUSOMEBODY!G s/n for FTP: FUSOMEBODY!Y s/n for FTPD: SUSOMEBODY!D
NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (05) 1/2 : name: ???! s/n for News: NU???!000000K

NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (05) 2/2 : s/n for Gopher: GU???!000000D s/n for FTP: FU???!000000C s/n for FTPD: SU???!000000P
NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (06) 1/2 : name: You! s/n for News: NUYOU!000000W
NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (06) 2/2 : s/n for Gopher: GUYOU!000000P s/n for FTP: FUYOU!000000O s/n for FTPD: SUYOU!000000B
NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (07) 1/2 : name: ME! s/n for News: NUME!0000000P

NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (07) 2/2 : s/n for Gopher: GUME!0000000I s/n for FTP: FUME!0000000H s/n for FTPD: SUME!0000000U
NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (08) 1/2 : name: Xxx! s/n for News: NUXXX!000000H
NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (08) 2/2 : s/n for Gopher: GUXXX!000000A s/n for FTP: FUXXX!000000Z s/n for FTPD: SUXXX!000000M
NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (09) 1/2 : name: 2U! s/n for News: NU2U!0000000E

NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (09) 2/2 : s/n for Gopher: GU2U!0000000X s/n for FTP: FU2U!0000000W s/n for FTPD: SU2U!0000000J
NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (10) 1/2 : name: 4U! s/n for News: NU4U!0000000G
NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 (10) 2/2 : s/n for Gopher: GU4U!0000000Z s/n for FTP: FU4U!0000000X s/n for FTPD: SU4U!0000000L
NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 1/2 : name: TeLLeRBoP s/n for News: NUTELLERBOPZ

NeoLogic Network Suite +v2.1b for OS/2 2/2 : s/n for Gopher: GUTELLERBOPE s/n for FTP: FUTELLERBOPI s/n for FTPD: SUTELLERBOPZ
NeoPaint v1.1 : s/n: 1312649GQISPSV
NeoPaint v2.0 : s/n: 1376520GQOWOQM or s/n: 2014476HNIUNVS or s/n: 2282436HPPSNRS
NeoPaint v2.0 (02) : s/n: 2445060HRLVJUM or s/n: 3275076IPOVJVS or s/n: 6181452LOPRNTO

NeoPaint v2.0 (03) : s/n: 6604908LTHUSOU or s/n: 8250129NPMQKQV or s/n: 95949300SQUSRM or s/n: 9876543OVOWASP
Neopaint v2.0 (04) : 7489659MRPZPTV or 8098790NNQYQXM or 8585859NSPVRTV or 9809760OVHZQUM
NeoPaint v2.1 : s/n: 2039485HNKZNWR s/n: 4391302JQQRMOO s/n: 4811123JVIRKQP
NeoPaint v2.1 (2) : s/n: 4711081JUIRJWN s/n: 7753889MUMTRWV s/n: 2229768HPJZQUU s/n: 7479276MROZLVS

NeoPaint v2.1 (3) : s/n: 6886464LVPWHNQ s/n: 6607812LTHXPRO s/n: 8815908NVIVSOU
Neopaint v3.0 and v3.1 : s/n: 47110815LMPJVQ
NeoPaint v3.1f : s/n: 47110815LMPJVQ or s/n: 7753889AHULQWJ
NeoPaint v3.2 : s/n: 1996000AJLOHOT name: [TWH/UCF]
NeoPhantom ScreenSaver v1.3a : s/n: 4711081WIRJUUN

NeoShow Pro +v2.7 : s/n: 1943920BLRTQVS or s/n: 1957168KVMRXUJ or s/n: 2046454TNWSFML
NeoShow Pro +v2.7 (2) : s/n: 3774352MDOUTTT or s/n: 4623880TRUSWJB or s/n: 4688188JSPKUYW
NeoShow Pro +v2.7 (3) : s/n: 4711081WUIJTRC or s/n: 6310240SIWBLPQ or s/n: 7654321CQMUMSX or s/n: 9872986USZOWSH
NeoShow Pro v1.0 : s/n: 0123456THTJNQN

Neoshow PRO v1.0 (02) : 1480930BQRPQRS or 8986778PVJVWQY or 8978977QVYIVSY or 8546565LGWRYOU
Neoshow PRO v1.0 (03) : 4343245TLSPUGL or 8465786NVQHQWY or 7686786XSPWWQH
Neoshow PRO v1.0 (04) : 6565767RNIUWQV or 7568758XNRTYJQ
NeoShow Pro v2.0 : s/n: 2115868RUJISNV
Neoshow PRO v2.0 (2) : 4711081WIRJUUN or 7670230XOCBSQR or 7654321CQMUMSX or 6543210BPWTLRL

Neoshow PRO v2.5 : 4711081WUIJTRC
NeoShow Pro v2.7 : 1943920BLRTQVS
NeoSoft phantom screensaver v1.2b : 4711081WIRJUUN
Neosoft Quikmenu III : 1158262HMJPKLS
Net Manager v4.6 for Windows 95 : s/n: 34059131041712S3
NetBar : s/n: 176504404807540

NetCom NetCruiser v1.0 for Internet : s/n: 91629
NetCommander 95 : s/n: NCWN-7456-011722
NetDial : s/n: 33413953 name:
Netmanage Chameleon/NFS v4.1 /win : 3405913104171253 key a224\
Netmanage ECCO PRO v3.02 for Windows : s/n: 1101232620
NetNote v2.0 : name: Me s/n: Re

NetPhone 1.2.3 (mac) : NPITNFPO
NetPop-up v2.2 : Name: tHATDUDE Reg: 83278332tHATDUDE
NetPopUp v2.15 : name: Registered s/n: 83267147Registered
Netroom : 02-R25593
NetRoom +v3.04 Memory Manager by Helix : s/n: 02-R809678 or s/n: 02-R843611
NetRoom v3.0 : s/n: 02-R809678 or s/n: 02-P01593

NetRoom v3.04 Memory Manager by Helix : 02-R809678, 02-R843611
NetRunner +v1.02 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 1 key: 481366 or name: TeLLeRBoP s/n: 1 key: 262704
NetRunner +v1.02 (2) : name: Me! s/n: 1 key: 71433 or name: You! s/n: 1 key: 81024
NetRunner +v1.02 (3) : name: 2U! s/n: 1 key: 65016 or name: 4U! s/n: 1 key: 66570

NetRunner +v1.02 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 1 key: 242985 or name: NoBoDy! s/n: 1 key: 170162
NetRunner +v1.02 (5) : name: Xxx! s/n: 1 key: 83337 or name: CYBERPUNK s/n: 1 key: 226110
NetRunner v1.02 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 1 key/ 481366
NetScape Cache Explorer : name: Pr0metheus s/n: WggJfOBZ
__________________

Chữ ký là gì ????


21-06-2008, 08:40 #8
hoanggiang92
Rìu Vàng

Tham gia: Apr 2008
Bài: 941
VZD: 23.142
Điểm: 716/327 bài viết

--------------------------------------------------------------------------------

Netscape Cache Explorer 1.1 : Name: tHATDUDE Reg: bYUMVKTV
Netscape Navigator 1/3 : Go on-line and choose Help->Registration Information in the menu in Navigator
Netscape Navigator 2/3 : and click on the button that says that you are a student and will use Navigator for non-commercial
Netscape Navigator 3/3 : purpose. Fill in the rest of the registration form and you will have a registered copy of Navigator .

NetScape Provider Maintenance v1.20 : name: TwinHead [uCF] !96 s/n: G3EA87A6
NetScape SmartMarks v1.0 for Windows : s/n: BAU40B906221984
NetTerm +v2.8.7 for Windows(95) : s/n: kfu991ff name: The GuaRDiaN aNGeL or s/n: 3q6a2q98 name: TeLLeRBoP
NetTerm +v2.8.7 for Windows(95) (2) : s/n: kf9cq712 name: Me! or s/n: 33411933 name: You!
NetTerm +v2.8.7 for Windows(95) (3) : s/n: 5c2k5621 name: 2U! or s/n: 5a275a3q name: 4U!

NetTerm +v2.8.7 for Windows(95) (5) : s/n: 38qf8a5f name: SoMeBoDy! or s/n: 9624k42u name: Lurker
NetTerm +v2.8.7 for Windows(95) (6) : s/n: 33413953 name: or s/n: ii2c9uu8 name: Me
Netterm 3.2.2 : s/n: f99k1k5q name: NETTERM User
NetTerm v2.8 : user: CowMoo The Great! s/n: 40032833
NetTerm v3.21 32-bit for Widnows 95 : name: Sodom s/n: 3i7q9ii7

NetTerm v3.23 32-Bit for Windows 95 : name: Single User s/n: u918c9ci
NetToob MultiMedia Viewer v2.03 for Windows : s/n: WWWNKVLKN
NetWare Asynch Communication Services (Nacs) : s/n: 11790421
NetWare Connect (8 port license) : s/n: 136-003794-001
NetWare OS/2 WorkStation Utilities : s/n: 136-001735-001
NetWare Video v1.0 Service Install (25 users) : s/n: 22395822

NetWork 386 v3.11 by Novell : s/n: 03302499
NetWork Archivist v2.0d BackUp : s/n: TNAS4013799
NetWork Archivist v2.0d Expansion : s/n: EN1680004HD or s/n: EN1TD3004HC
NetWork Constant Companion by Sierra : s/n: 314512090310004
NetWork Plus : s/n: 02-AU1-0726C-0RNR-002-20052
NeverEnding Disk v2.1 : s/n: NDO101841

News Robot v3.3 32-Bit : name: e s/n: grwaybpd
NewsBot : name: ED!SON '96 s/n: OBLAEARD
NewView v1.1 for WIndows : (In win.ini make [NEWVIEW]) ID=1996 name: TwinHead [uCF] !96 count=2
NFS Maestro Client v5.0 for Win95/NT : s/n: MI-000064
NFS Maestro TCP/IP for Dos and Windows : s/n: 21207859

Nightingale 1.01 (mac) : 195121
Nisus Writer 4.0.6 (mac) : 1923328854936
NJStar v3.0 : s/n: 3001042
Noise Reduction : 110-0001376-365709
Nok Nok 2.0 (mac) : 9300 49591
Nok Nok A/S 1.1 (mac) : 81648859

NorTon Administrator for Networks : s/n: M5NA15XG10410213
NorTon AntiVirus NL for Win95 : s/n: 07-31-90068-NL
NorTon Navigator NL for Win95 : s/n: 07-31-90067-NL
NorTon TexTra Connect v1.1 : s/n: A7881492178
NorTon Utilities for Win95 : s/n: 07-31-90069-NL
NoteWork Electronic Mail for Novell Netware v4.0 : s/n: 010-DSK-0353

NoteWorthy Composer 1.xx : Name: Me! Authorization: 345-014-101834
Notify (mac) : 5940166
NovaBackUp v4.04 for Windows(95) : s/n: 401W52003
Novell DOS 7.0 Personal NetWare v1.0 : s/n: S6-004001-001
Novell NetWare v4.10 : s/n: S18637297
Novell PerFect Office Pro v3.0 for Windows : s/n: 1PP30XW0019293

Novell PerFect Office v3.0 for Windows : s/n: 1PO30XW0001011OZ
Novell PerFect Works v2.0 for Windows : s/n: 1WW20XW0020634
Novell Personal NetWare (5 users) : s/n: 23660970
Now Bundle Installer 3.5 (mac) : Where (0æxæ9) BNA-35x-1000-000001715539
Now Compress 1.0x (mac) : NCA-100-0001-003575417719
Now Contact 3.5x (mac) : Where (0æxæ9) CTA-35x-1000-000001817407

Now Quick&Easy 1.0.0 (mac) : NLA-100-1000-000001410843
Now Up-to-Date 3.5 (mac) : Where (0æxæ9) UDA-35x-1000-000001533052
Now Utilities : s/n: NUA-500-0001-005930092882
Now Utilities 5.0.x (mac) : Where (0æxæ1) NUA-50x-1000-000001796096
NoWhere Man's Virus Creator : zip s/n: ARoseIsARoseIsARose exe s/n: ChibaCity

NuBase 1.3 (mac) : 0000000-00
NuPaint : s/n: 10111220

Object Desktop +v1.02 for OS/2 : s/n: TS18-0034-032344 or s/n: TS10-0001-000345
Object Master 2.0.2 (mac) : L\002428392663
OBS Communucations Program v2.0 : s/n: 96002N18YLT
Octopus v1.5d for Windows NT : s/n: A1500848

OcTus PTA Front End : s/n: OCT160009063
ODB Talk v2.5 : s/n: 01158-9525
Office 97 : name: CDrip s/n: 1112-1111111
Office Control-Easy for Windows : s/n: 33233359
OfficeBlox for Win95 : s/n: 43ABDC534754 or s/n: 7543AB05E023
OffLine AutoPGP +v2.2+2 (01) (edit autopgp.cfg) : line #1: mykeyid=TGA line #2: myregno=185230-000

OffLine AutoPGP +v2.2+2 (02) : line #1: mykeyid=2U! line #2: myregno=165394-000
OffLine AutoPGP +v2.2+2 (03) : line #1: mykeyid=Xxx! line #2: myregno=576587-234
OffLine AutoPGP +v2.2+2 (04) : line #1: mykeyid=You! line #2: myregno=843698-000
OffLine AutoPGP +v2.2+2 (05) : line #1: mykeyid=Me! line #2: myregno=195670-000
OffLine AutoPGP +v2.2+2 (06) : line #1: mykeyid=NoBoDy! line #2: myregno=656285-000

OffLine AutoPGP +v2.2+2 (07) : line #1: mykeyid=SoMeBoDy line #2: myregno=519093-000
OffLine AutoPGP +v2.2+2 (08) : line #1: mykeyid=Who? line #2: myregno=426005-000
OffLine AutoPGP +v2.2+2 (09) : line #1: mykeyid=???! line #2: myregno=651878-123
OffLine AutoPGP +v2.2+2 (10) : line #1: mykeyid=4U! line #2: myregno=336741-000
Offline AutoPGP v2.22 (01) (edit autopgp.cfg) : line #1: mykeyid=TGA line#2: myregno=185230-000

Offline autoPGP v2.22 (02) : line #1: mykeyid=Batman line #2: myregno=742542-123
Offline autoPGP v2.22 (03) : line #1: mykeyid=XXX line #2: myregno=964030-000
Offline autoPGP v2.22 (04) : line #1: mykeyid=You line #2: myregno=621628-345
Offline autoPGP v2.22 (05) : line #1: mykeyid=Me line #2: myregno=129751-567
Offline autoPGP v2.22 (06) : line #1: mykeyid=Nobody line #2: myregno=293958-321

Offline autoPGP v2.22 (07) : line #1: mykeyid=Somebody line #2: myregno=516496-643
Offline autoPGP v2.22 (08) : line #1: mykeyid=Who? line #2: myregno=426005-456
Offline autoPGP v2.22 (09) : line #1: mykeyid=*** line #2: myregno=471046-567
Offline autoPGP v2.22 (10) : line #1: mykeyid=??? line #2: myregno=264737-232

Offline autoPGP v2.22 (11) : line #1: mykeyid=--- line #2: myregno=136303-545
Olms Professional v2.50p (10 node version) : bbs: G.!.$ sysop: The GuaRDiaN aNGeL s/n: QGTI530 reg.nr: D150231620100460BQTD
Olms Professional v2.50p (10 node version) (02) : bbs: G.!.$ sysop: TeLLeRBoP s/n: QTG9530 reg.nr: H9390301711778FNUD
Olms Professional v2.50p (10 node version) (03) : bbs: G.!.$ sysop: You! s/n: QYG4530 reg.nr: I1057628612817GTTD

Olms Professional v2.50p (10 node version) (04) : bbs: G.!.$ sysop: 2U! s/n: Q2G3530 reg.nr: W77388318623UWAE
Olms Professional v2.50p (10 node version) (05) : bbs: G.!.$ sysop: 4U! s/n: Q4G3530 reg.nr: L551391321623JQBE
Olms Professional v2.50p (10 node version) (06) : bbs: XXX sysop: Me s/n: QMX2330 reg.nr: X644120515876VSTD
Olms Professional v2.50p (10 node version) (07) : bbs: XXX sysop: Nobody s/n: QNX6330 reg.nr: F211991639523513DQTD

Olms Professional v2.50p (10 node version) (08) : bbs: XXX sysop: Somebody s/n: QSX8330 reg.nr: S183572737700819QWTD
Olms Professional v2.50p (10 node version) (09) : bbs: XXX sysop: Who? s/n: QWX4330 reg.nr: J14405795321614HSSD
Olms Professional v2.50p (10 node version) (10) : bbs: *** sysop: *** s/n: Q**3330 reg.nr: R17424252111614PVAE
Olms Professional v2.50p (10 node version) (11) : bbs: ??? sysop: ??? s/n: Q??3330 reg.nr: X1679434516839VKVD

Olms Professional v2.50P (250 node version) : bbs: ??? sysop: ??? s/n: E??3330 reg.nr: V1679434516839TMND
Olms Professional v2.50P (250 node version) (02) : bbs: G.!.$ sysop: The GuaRDiaN aNGeL s/n: EGTI530 reg.nr: J150231620100460HNKD .
Olms Professional v2.50P (250 node version) (03) : bbs: G.!.$ sysop: TeLLeRBoP s/n: ETG9530 reg.nr: V9390301711778TSLD
Olms Professional v2.50P (250 node version) (04) : bbs: G.!.$ sysop: You! s/n: EYG4530 reg.nr: W1057628612817UBLD

Olms Professional v2.50P (250 node version) (05) : bbs: G.!.$ sysop: 2U! s/n: E2G3530 reg nr: K77388318623IDQD
Olms Professional v2.50P (250 node version) (06) : bbs: G.!.$ sysop: 4U! s/n: E4G3530 reg.nr: V551391321623TSQD
Olms Professional v2.50P (250 node version) (07) : bbs: XXX sysop: Me s/n: EMX2330 reg nr: C644120515876ABLD
Olms Professional v2.50P (250 node version) (08) : bbs: XXX sysop: Nobody s/n: ENX6330 reg.nr: Q211991639523513OSKD

Olms Professional v2.50P (250 node version) (09) : bbs: XXX sysop: Somebody s/n: ESX8330 reg.nr: O183572737700819MVKD
Olms Professional v2.50P (250 node version) (10) : bbs: XXX sysop: Who? s/n: EWX4330 reg.nr: F14405795321614DRJD
Olms Professional v2.50P (250 node version) (11) : bbs: *** sysop: *** s/n: E**3330 reg.nr: N17424252111614LWQD
Olms Professional v2.50p (3 node version) : bbs: G.!.$ sysop: The GuaRDiaN aNGeL s/n: CGTI530 reg.nr: K150231620100460IRQ

Olms Professional v2.50p (3 node version) (02) : bbs: G.!.$ sysop: TeLLeRBoP s/n: CTG9530 reg.nr: U9390301711778SSP
Olms Professional v2.50p (3 node version) (03) : bbs: G.!.$ sysop: You! s/n: CYG4530 reg.nr: V1057628612817TBP
Olms Professional v2.50p (3 node version) (04) : bbs: G.!.$ sysop: Me! s/n: CMG2530 reg nr: Q10348372383117OVP
Olms Professional v2.50p (3 node version) (05) : bbs: G.!.$ sysop: SoMeBoDy! s/n: CSG9530 reg.nr: N69582872108726LEL

Olms Professional v2.50p (3 node version) (06) : bbs: G.!.$ sysop: NoBoDy! s/n: CNG7530 reg.nr: F11018031030424DCN
Olms Professional v2.50p (3 node version) (07) : bbs: G.!.$ sysop: 2U! s/n: C2G3530 reg nr: E77388318623CQO
Olms Professional v2.50p (3 node version) (08) : bbs: G.!.$ sysop: 4U! s/n: C4G3530 reg.nr: V551391321623TOP
Olms Professional v2.50p (3 node version) (09) : bbs: G.!.$ sysop: Xxx! s/n: CXG4530 reg.nr: M3739706629317KTN

Olms Professional v2.50p (3 node version) (10) : bbs: G.!.$ sysop: ???! s/n: C?G4530 reg nr: W14246610420825UJK
Olms v2.0 (01) : bbs: G.!.$ sysop: The GuaRDiaN aNGeL s/n: CTGI530 reg.nr: K128431229217460IRQ
Olms v2.0 (02) : bbs: G.!.$ sysop: TeLLeRBoP s/n: CTG9530 reg.nr: U93903017135188SSP
Olms v2.0 (03) : bbs: G.!.$ sysop: You! s/n: CYG4530 reg.nr: V22288628612817TBP

Olms v2.0 (04) : bbs: G.!.$ sysop: Me! s/n: CMG3530 reg nr: Q5988372383117OVP
Olms v2.0 (05) : bbs: G.!.$ sysop: SoMeBoDy! s/n: CSG9530 reg nr: N695828721342826LEL
Olms v2.0 (06) : bbs: G.!.$ sysop: NoBoDy! s/n: CNG7530 reg nr: F2134118031030424DCN
Olms v2.0 (07) : bbs: G.!.$ sysop: 2U! s/n: C2G3530 reg nr: E19128388318623CQO

Olms v2.0 (08) : bbs: G.!.$ sysop: 4U! s/n: C4G3530 reg nr: V19602391321623TOP
Olms v2.0 (09) : bbs: G.!.$ sysop: Xxx! s/n: CXG4530 reg nr: M1559706629317KTN
Olms v2.0 (10) : bbs: G.!.$ sysop: ???! s/n: C?G4530 reg nr: W9886610420825UJK
Olms v2.0 (11) : bbs: --- sysop: --- s/n: C--3330 reg nr: K19881246119710IAP

Olms v2.0 (12) : bbs: XXX sysop: XXX s/n: CXX3330 reg nr: D736448223589BHM
Olms v2.0 (13) : bbs: XXX sysop: You s/n: CYX3330 reg nr: S2175847026764QJO
Olms v2.0 (14) : bbs: XXX sysop: Me s/n: CMX2330 reg nr: E208120515876CEP
Olms v2.0 (15) : bbs: XXX sysop: Nobody s/n: CNX6330 reg nr: K190191639523513IOP

Olms v2.0 (16) : bbs: XXX sysop: Somebody s/n: CSX8330 reg nr: G161772737700819EQQ
Olms v2.0 (17) : bbs: XXX sysop: Who? s/n: CWX4330 reg nr: U12225795321614SLP
Olms v2.0 (18) : bbs: *** sysop: *** s/n: C**3330 reg nr: F17424252111614DFK
Olms v2.0 (19) : bbs: ??? sysop: ??? s/n: C??3330 reg nr: Y1461434516839WLM

OLX Off-Line Xpress for Windows : s/n: 44-4444
OmniForm v2.0 for Win95 : s/n: 3504A-C00-015606 or s/n: 3504A-C00-003932
Omnipage : 2804b-d00-999999
Omnipage 2.1 ( or mac v5.0 ) : 0102E-%001705
Omnipage 2.1,5.0 (mac) : 0102E-%001705
Omnipage PRO v5.0 for Windows : P/N: 872-0734-020

Omnipage PRO v5.0 for Windows (2) : S/N:2804B-C000003700
Omnipage PRO v5.02 for Windows : 2804A-C00-073789
OmniPage Professional 386 OCR for Windows : s/n: 2804B-D00-999999
OmniPage Professional v5.0 for Windows : s/n: 2804B-C00-003700 p/w: 872-0734-020 or s/n: 2804B-C00-003289
OmniPage Professional v5.02 for Windows : s/n: 2804A-C00-073789

OmniPage Professional v6.0 for Windows : s/n: 2804A-C00-088606 or s/n: 2804A-C00-090357
OmniPage Professional v7.0 for Windows 95 : s/n: 2807A-G00-002255 or s/n: 2887A-G00-011896 or s/n: 2887A-G00-011914
OmniPage v2.1 : s/n: 0102E-%001705 or s/n: 0132A-%002643
Omnis 5 RunTime version : s/n: 11087165180
Omnis 7 v2.0 (mac) : 7MDSI25119011700

Omnis 7 v3.0 for Windows : s/n: CWRS 270836 20251 or s/n: CWRS270836 20251
On Target v3.0 for Windows : s/n: ONT100R00219
OOGler v1.0 for Windows : s/n: 1YSPSVRO
Open Doors +v5.?? : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 0x000098AF or name: TeLLeRBoP s/n: 0x0000AB0A
Open Doors +v5.?? (2) : name: You! s/n: 0x0000500D or name: Me! s/n: 0x0000412D

Open Doors +v5.?? (3) : name: Nobody! s/n: 0x0000EB0C or name: Somebody! s/n: 0x0000A227
Open Doors +v5.?? (4) : name: 2U! s/n: 0x0000E10D or name: 4U! s/n: 0x00008021
Open Doors +v5.?? (5) : name: Xxx! s/n: 0x00003105 or name: ???! s/n: 0x0000692D
Open doors v4.x - v5.x : name: Batman s/n: 0x0000AA08

Open doors v4.x - v5.x (02) : name: XXX s/n: 0x00001004
Open doors v4.x - v5.x (03) : name: You s/n: 0x00007804
Open doors v4.x - v5.x (04) : name: Me s/n: 0x0000E005
Open doors v4.x - v5.x (05) : name: Nobody s/n: 0x00000A2C
Open doors v4.x - v5.x (06) : name: Somebody s/n: 0x00003207

Open doors v4.x - v5.x (07) : name: Who? s/n: 0x00001125
Open doors v4.x - v5.x (08) : name: *** s/n: 0x0000292C
Open doors v4.x - v5.x (09) : name: ??? s/n: 0x0000412D
Open doors v4.x - v5.x (10) : name: --- s/n: 0x00006009
Open Doors v5.xx : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 0x000098AF

Operation OverKill II v.0998 : bbsname: G.!.$ s/n Game: 97774 s/n Editor: 76663
Operation OverKill II v.0998 (02) : bbsname: MiNe!! s/n Game: 659774 s/n Editor: 856663
Operation OverKill II v.0998 (03) : bbsname: YouRS! s/n Game: 984734 s/n Editor: 857773
Operation OverKill II v.0998 (04) : bbsname: NoBoDy! s/n Game: 6668574 s/n Editor: 7374983

Operation OverKill II v.0998 (05) : bbsname: SoMeBoDy! s/n Game: 929577784 s/n Editor: 973465733
Operation OverKill II v.0998 (06) : bbsname: ????! s/n Game: 5829991 s/n Editor: 5957858
Operation OverKill II v.0998 (07) : bbsname: XXxx! s/n Game: 5829991 s/n Editor: 5957858
Operation OverKill II v.0998 (08) : bbsname: CP/THH s/n Game: 966846 s/n Editor: 668895

Operation OverKill II v.0998 (09) : bbsname: HiM!! s/n Game: 79474 s/n Editor: 58263
Operation OverKill II v.0998 (10) : bbsname: LaMeRS s/n Game: 919838 s/n Editor: 782938
OptiMem 1.5.6 (mac) : AVFA-SHAA-LLAO-LBPUA
OutSide In v2.1g for Windows : s/n: OW218312364 or s/n: WINOI221700100369
OutSide View v3.2 for Windows : s/n: AB9321-526 or s/n: 18VS48-391


PacerForum (mac) : (5 Users) B-6MX00096002114
PacerTerm 1.0 (mac) : B-43C78920099091
PageMaker 6.0 (mac) : 02W-600R116964-699
Pagemaker NL v5.0 for Windows : 02-50C8-100094310
PageMaker v5.0 : 03-4005-200136599
Pagemaker v6.0 : 03-5025-303224614

Pagemaker v6.5 : 03w650r7104326-845
PageMaster for Windows 95 : name: John T. Reidy s/n: 3944-1536-509
PageMill 1.0 (mac) : APW100R3100001-010-555
PageNow 1.0 (mac) : 800430000000
Paint Alchemy 2.0 (mac) : 100110000000
Paint Pal Paint : s/n: 9201-KA10455

Painter 3.0 (mac) : PM999RAZ9999999-GFLB-999
Painter v3.0 : PW300RAZ0002435-KRNH-001
PalaDin v2.2 : name: The GuaRDiaN aNGeL bbs: G.!.$ s/n: 6361056 or name: TeLLeRBoP bbs: G.!.$ s/n: 6829980
PalaDin v2.2 (2) : name: You! bbs: G.!.$ s/n: 5565924 or name: Me! bbs: G.!.$ s/n: 3680034

PalaDin v2.2 (3) : name: 2U! bbs: G.!.$ s/n: 3241692 or name: 4U! bbs: G.!.$ s/n: 3262080
PalaDin v2.2 (4) : name: SoMeBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 6829980 or name: NoBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 6789204
PalaDin v2.2 (5) : name: Xxx! bbs: G.!.$ s/n: 5678058 or name: Krynos bbs: G.!.$ s/n: 7778022
PalinDome Storage Netware Manager v4.0 : s/n: 011mx100000

Panorama II : 1-27835-XQVGEBC
Panoramic Utils v1.1 : s/n: 111-976-0001513-01
PANTONE ColorDrive 1.0 (mac) : PCDM-100-01185
Paper Direct Templates v5.0 for CorelDraw Windows : s/n: 606771
Paper Direct Templates v5.0 for MS Word v6.0 for Windows : s/n: 608813
Paper Master +v2.0 for Windows 95 : s/n: PM27177-110459 or s/n: PM81179-201259

Paperless Printer (mac) : 00011364CSGP
ParaDate v4.5 for ParaDox under Dos : s/n: 63069311
Paradise Slots for Windows 95 : s/n: 649513
ParaDox DataBase : s/n: 9010866-501
ParaDox Speller for Windows : s/n: CM55022999
ParaDox v3.0 for Dos : s/n: TA234C10564110

ParaDox v3.01 for Dos : s/n: DA233F10371285
ParaDox v4.0 for Windows : s/n: IA931A10158034
ParaDox v4.5 for Windows : s/n: IA931A10000162
Partition Magic v2.02 : s/n: RPMW200-023106
Partition Magic v3.0 : s/n: PM300EMU-032011
Pasofami NES 2.5a : Name: tHATDUDE Reg: UBONODNA

Passport Producer 1.0 (mac) : PV1-0-01018-0580
Passport Rhapsody for Windows 95 : s/n: RV10-0-02028-3398
PB Tools (mac) : PB1310340
PC Anywhere v4.5 for DOS and Windows : s/n: PCDH4543IN
PC Auto Strecken Berater Netz (German) : s/n: 0000108995
PC Blackboard : (make file BLACK.REG wiht 3 line )

PC BlackBoard (02) : Line#1 name: TeLLeRBoP Line#2 board: G.!.$ Line#3 s/n: $=!=A69>(
PC Blackboard (16) : line #1: Nobody line #2: XXX line #3: 9A8>:@7>)
PC Blackboard (17) : line #1: Somebody line #2: XXX line #3: :A:<9>>7=(
PC BlackBoard (18) : Line#1 name: The GuaRDiaN aNGeL Line#2 board: G.!.$ Line#3 s/n: $?+1:?C=6A@8.D

PC Blox v2.0 : s/n: 080594
PC Board Professional v15.21 : s/n: 029617 or s/n: 051532
PC BuchHalter v1.01 for Windows (German) : s/n: 8848v5060295
PC Census v3.10 : s/n: 006773
PC Cillin '95 for Windows 95 : s/n: p5-001151 or s/n: p5-009851 or s/n: p5-005555 or s/n: p5-003259

PC Cillin '95 for Windows 95 (2) : s/n: p5-004657 or s/n: p5-003456 or s/n: p5-009953 or s/n: p5-007154
PC Cillin '95 for Windows 95 (3) : s/n: p5-002956 or s/n: p5-003858 or s/n: p1-033436 or s/n: p1-0334436
PC Doctor +v1.5 for Dos : s/n: 1139610360 or s/n: 2104328220
PC Doctor v1.0 : 1139610360
PC Doctor v1.5 for Dos : 1139610360 or 2104328220

PC Express v1.0 : bbs: G.!.$ name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 1416632976
PC Express v1.0 (02) : bbs: G.!.$ name: TeLLeRBoP s/n: 1828538420 or bbs: G.!.$ name: Danny K. s/n: -2036796717
PC Express v1.0 (03) : bbs: G.!.$ name: You! s/n: 1353667205 or bbs: G.!.$ name: 4U! s/n: 1053728473
PC Express v1.0 (04) : bbs: G.!.$ name: Me! s/n: -520937776 or bbs: G.!.$ name: 2U! s/n: 930016947

PC Express v1.0 (05) : bbs: G.!.$ name: NoBoDy! s/n: -2062672818 or bbs: G.!.$ name: Xxx! s/n: -1480903717
PC Express v1.0 (06) : bbs: G.!.$ name: Somebody! s/n: 1895104771
PC Express v1.0 (11) : name: --- bbs: --- line #1: 1983311423 or name: *** bbs: *** line #1: 1365124106
PC Express v1.0 (12) : name: ??? bbs: ??? line #1: 919364412 or name: Who? bbs: XXX line #1: -557355320

PC Express v1.0 (13) : name: xxx bbs: xxx line #1: 1941650006 or name: Somebody bbs: XXX line #1: 10705567
PC Express v1.0 (14) : name: You bbs: XXX line #1: 1358672407 or name: Nobody bbs: XXX line #1: -88286948
PC Express v1.0 (15) : name: Batman bbs: Gotham line #1: 904309038 or name: Me bbs: XXX line #1: -2005734729
PC Express v1.0 BBS registered BACKDOOR! : QU ME CYKEL PUMPE MED SKOR

PC Express v1.18 : s/n: KTG05L?CRZJ13?015CUF?5K8FP5 BBSNAME: nOTRE dAME SYSOPNAME: Cosmic Harold

PC Express v1.18 (02) : s/n: @8JO9C3?@KSLDRK?43YTMJ?5K8FP5 BBSNAME: Bad Taste SYSOPNAME: Flynn
PC Express v1.18 (03) : s/n: @K3H0ST?@WOF4SV?@KKZJOX?5K8FP5 BBSNAME: +yla SYSOPNAME: MuHaDiB
PC Express v1.18 (04) : s/n: @G2PURB?@S3WW5U?@KQ4DGQ?5K8FP5 BBSNAME: Kuschelecke BBS SYSOPNAME: G+nter

PC Express v1.18 (05) : s/n: G2N3N1?OCU7NI?40XBBV?G6YOTM BBSNAME: iCE cRACK SYSOPNAME: sAM viSiON
PC Express v1.18 (06) : s/n: KTG05L?CRZJ13?015CUF?5K8FP5 BBSNAME: nOTRE dAME SYSOPNAME: Cosmic Harold
PC Express v1.18 (07) : s/n: WE0ZDC?4TUPJT?KWNQUO?5K8FP5 BBSNAME: CENTRAL STATiON SYSOPNAME: WiDGET
PC Express v1.18 (08) : s/n: @GRGXDH?@4M23FX?@800DZK?5K8FP5 BBSNAME: FIREBALL SYSOPNAME: HAWKWIND

PC Express v1.18 (09) : s/n: @OX4ISH?@81JPV1?@KTW0RE?5K8FP5 BBSNAME: Tipsy Town SYSOPNAME: The Manta
PC Express v1.18 (10) : s/n: @CUFX4T?@WT60?@OMSPT7?5K8FP5 BBSNAME:The Jungle SYSOPNAME:Bitkiller
PC Focus v5.55 : s/n: 1234567
PC Focus v6.01 -Dutch- or NL : s/n: 1732221
PC Gerber v5.12 for Dos : password: blastsoft

PC Mailer v1.0 for Windows : s/n: W410626
PC NFS v2.1 for Win-NT : s/n: 03413646000409
PC PaintBrush v5+ : s/n: ZPV10-00-26355S
PC TCP Network v3.0 for DOS & Wind : s/n: 1990-1025-7300 key: 3751-6732-9871
PC TCP Network v3.0 for Dos and Windows : s/n: 1990-1025-7300 key: 3751-6732-9871
PC TCP Network v3.0 for DOS/Windows : #/1990-1025-7300 key/3751-6732-9871

PC TCP v1.1 for Windows and Dos : s/n: 3917-3337-0007 key: 3776-9499-4365
PC TCP/IP v3.0 for Windows : (edit PCTCP.INI under [pctcp kernel])
PC TCP/IP v3.0 for Windows (02) : line #1: serial-number = 1995-1995-0000 line #2: authentication-key = 3547-7666-3844
PC TCP/IP v3.0 for Windows (03) : line #1: serial-number = 1995-1995-0001 line #2: authentication-key = 6055-2673-4568

PC TCP/IP v3.0 for Windows (04) : line #1: serial-number = 1995-1995-0002 line #2: authentication-key = 4460-8147-1736
PC TCP/IP v3.0 for Windows (05) : line #1: serial-number = 1995-1995-0003 line #2: authentication-key = 1345-5431-5383
PC TCP/IP v3.0 for Windows (06) : line #1: serial-number = 1995-1995-0004 line #2: authentication-key = 7223-6699-9645
PC TCP/IP v3.0 for Windows (07) : line #1: serial-number = 1995-1995-0005 line #2: authentication-key = 6755-2924-9734

PC TCP/IP v3.0 for Windows (08) : line #1: serial-number = 1995-1995-0006 line #2: authentication-key = 2052-7135-4240
PC TCP/IP v3.0 for Windows (09) : line #1: serial-number = 1995-1995-0007 line #2: authentication-key = 3052-0543-5892
PC TCP/IP v3.0 for Windows (10) : line #1: serial-number = 1995-1995-0008 line #2: authentication-key = 8383-3546-9754
PC TCP/IP v3.0 for Windows (11) : line #1: serial-number = 1995-1995-0009 line #2: authentication-key = 8701-6893-9995

PC Tools v2.00 for Windows : s/n: 11-50-01415
PC Xware for Windows 95 : s/n: 103076
PCBCheck v3.23 : sysop: Me bbs: MCC s/n: 119233
PCBFV +v3.8 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 6412274 or name: TeLLeRBoP s/n: 2618582
PCBFV +v3.8 (2) : name: You! s/n: 13190092 or name: Me! s/n: 3522754

PCBFV +v3.8 (3) : name: NoBoDy! s/n: 8672256 or name: SoMeBoDy! s/n: 22314882
PCBFV +v3.8 (4) : name: Xxx! s/n: 14183942 or name: 2U! s/n: 25289044
PCBFV +v3.8 (5) : name: 4U! s/n: 22709604 or name: byMMi s/n: 21863580
PCBFV v3.8 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 6412274
PCBFX +v2.2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 5204927 or name: TeLLeRBoP s/n: 2250386

PCBFX +v2.2 (2) : name: You! s/n: 10483810 or name: Me! s/n: 2954638
PCBFX +v2.2 (3) : name: NoBoDy! s/n: 6965169 or name: SoMeBoDy! s/n: 17590392
PCBFX +v2.2 (4) : name: Xxx! s/n: 11257847 or name: 2U! s/n: 2180601
PCBFX +v2.2 (5) : name: 4U! s/n: 2321335 or name: byMMi s/n: 17238945

PCBFX v2.2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 5204927
PChat V1.21+ : name: The GuaRDiaN aNGeL key: TRVAENVPCO16KUAOPMQV or name: TeLLeRBoP key: L02CU83GKI91BNOMSVNM .
PChat V1.21+ (2) : name: You! key: IBEP0IQG5OMML8BJOSSK or name: Me! key: EIHKI5MMUBSE7GI87PMS
PChat V1.21+ (3) : name: Nobody! key: CGIG0ACCEOLOAC9PC5EA or name: Somebody! key: QMVJ1D18QUD677CC1108

PChat V1.21+ (4) : name: Xxx! key: 2VJSOD8DC8NACOFPC8EL or name: Danny K. key: D8S97J10MHDUE6S06ATM
PChat V1.21+ (5) : name: 2U! key: EIHKI5MMUBSE7GI87PMS or name: ??? key: CQMQ2JMV7UQIQHMOBAUG
PChat V1.21b : name: The GuaRDiaN aNGeL key/ TRVAENVPCO16KUAOPMQV
PckWick PowerPack v4.0 /win : 5062180192v09

PcKwik Power Pak v3.11 : s/n: 304877327A07
PcKwik Power Pak v4.0 : s/n: 5051835972R09
PcKwik PowerPak for DOS v6.1 and v3.1 for Windows : s/n: 5062180192V09 or s/n: 5062736300U10 or s/n: 2028006582A04
PCX-Dump 9.30 : name: mARQUIS 96 [uCF] s/n: MDS96A497DB981752
PCX-Dump v9.2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: YTMARF03BD11B593D or name: TeLLeRBoP s/n: YTMAR6231D25CA95A

PCX-Dump v9.2 (2) : name: SoMeBoDy! s/n: YTMAR793AA94AB47A or name: NoBoDy! s/n: YTMARE5D7FE1E3569
PCX-Dump v9.2 (3) : name: Xxx! s/n: YTMAR34ECEF6CEA76 or name: ????! s/n: YTMARB653D6B56DE9
PCX-DumP v9.3 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: YTMARF03BD11B593D or name: TeLLeRBoP s/n: YTMAR6231D25CA95A
PCX-DumP v9.3 (2) : name: You! s/n: YTMARF7F2DED92B7D or name: Me! s/n: YTMAR0A14DCA0EC27

PCX-DumP v9.3 (3) : name: SoMeBoDy! s/n: YTMAR793AA94AB47A or name: NoBoDy! s/n: YTMARE5D7FE1E3569
PCX-DumP v9.3 (4) : name: Xxx! s/n: YTMAR34ECEF6CEA76 or name: ????! s/n: YTMARB653D6B56DE9
PCX-DumP v9.3 (5) : name: 2U! s/n: YTMAR9E2BA7B280A3 or name: 4U! s/n: YTMARBFB1D49C5EC3
PCX-DumP v9.3 (6) : name: mARQUIS 96 [uCF] s/n: MDS96A497DB981752

PeachTree Accounting for Windows : s/n: 9257595
PeachTree Accounting for Windows Version 3.0 : Serial No: 9369058 Registration No: 226746870
PeachTree Accounting v2.0 for Windows : s/n: 8004514
PeachTree Bank Account Manager : s/n: 3110652
PeachTree Complete Accounting v8.0 : s/n: 9005635 or s/n: 9006193
PeachTree First Accounting v1.0 for Windows : s/n: 9601255 p/w: 543726170

PeachTree v7.0 : s/n: 7807139
Pegleg 1.0.5 (mac) : 4-AD-3322-NRK-2
Perceive Personal v2.0 for Windows : s/n: POAL009956-F200
PerfectView NL v6.10 : s/n: PV-PAC61-NT260119
PerfectView v6.10 -Dutch- or NL : s/n: PV-PAC61-260159
PerFORM Filler Pro 1.0 (mac) : Serial/PROMAC3LFLR1127929306 Registration/501127 PMF

PerpeTual Calendar v2.0 for Windows : s/n: CM-11193
Personal Archiver for Windows 95 : s/n: ACD60807028
Personal Press (mac) : 2C91036
Personal TimeSheet v1.1 for Windows 95 : s/n: 1.0-10803209
Personal Translator v1.1 by IBM : s/n: A00195699
Persuasion 3.0 (mac) : 08-2009-000379488

PGP v2.6? for Windows : first name: Ohm last name: MOD's KEY Generator s/n: 380259212
PharLap TNT 32 BIT DosExtender v6.0 : s/n: 27146
PharLap TNT 32 BIT DosExtender v7.0 : s/n: 30875
Pharm Assist for Windows : s/n: H11683
Phoenix Control for Windows : s/n: 102644
Photo Finish v3.0 for Windows : s/n: 42971192

Photo Impact v3.0 for Windows 95 : s/n: RAE30-961-83537 or s/n: RAE30-961-82589 or s/n: RAE30-962-95212
Photo Impact v3.0 for Windows 95 (2) : s/n: RAE30-962-95214 or s/n: RAE30-963-22912 or s/n: RAE30-963-22147
Photo Impact v3.0 for Windows 95 (3) : s/n: RAE30-963-22495 or s/n: RAE30-963-22378 or s/n: RAE30-963-22367
PhotoImpact v3.0 for Windows 95 (Chinese) : s/n: RIC30-963-51439

PhotoMagic : s/n: PH1001LXX04526
PhotoMorph v2.00 : s/n: 306410
PhotoMorph v2.01 : s/n: 412655
PhotoPlus 1.0 for Windows : s/n: PPOHWAAPZG
PhotoShop Pro 3.04 and 3.05 : s/n: PWW300R3000011-926 or SPW300R3160854-818
PhotoShop Pro v4.0 : s/n: PWW400R30000011-880 or PWW250R3107069-312

PhotoSpot 2.0.2 (mac) : PS15-2500257
PhotoStyler v2.0 : 15-1001-000000001
PhotoStyler v2.0 for Windows : 15-1115-201108382
PhotoStyler v2.0 for Windows (2) : 15-2008-201748321
Physicians Desk Reference januari 1995 : s/n: PDR4-0000-3587
Physicians Desk Reference v3.6 may 1993 : s/n: 0193-5525-01269

Physik v2.0 : s/n: PHYSIK+V2.0WWW94
Picture Eze v1.0 : s/n: PEZ1010012942
Picture Publisher v4.0 : s/n: 0301001006108501 or s/n: 0301-5220-0204-9002
Picture Publisher v5.0 for Windows : s/n: NTA-NTA-01A
Picture This! for Windows : s/n: 100218
Picture Windows : s/n: C1001-34512-280

Pix Folio v2.0.118 for Windows : s/n: 2X09AA001302 name: AZTECH NEW MEDIA CORP
Pixel Putty 1.5.1 (mac) : PP-001-214524
PK Zip Power Menu v1.0 : s/n: PPM10000030005
PKKRatt for Windows : s/n: 12552
PKNLG v1.12+ : name: TwinHead [uCF] !96 s/n: 29C9D41B
Planet X 1.2.2 : yteyWZIwB5NPHeGF

Planets The Exploration of Space : s/n 1: 5874 or s/n 2: 4256 or s/n 3: 7208 or s/n 4: 9665 or s/n 5: 10189 or s/n 1: 3351
Planets The Exploration of Space (2) : s/n 2: 3556 or s/n 3: 2171 or s/n 4: 5369 or s/n 5: 6966 or s/n 1: 9970 or s/n 2: 1309
Planets The Exploration of Space (3) : s/n 3: 3899 or s/n 4: 8136 or s/n 5: 19275 or s/n 1: 7486 or s/n 2: 6495 or s/n 3: 9725
Planets The Exploration of Space (4) : s/n 4: 8440 or s/n 5: 14040 or s/n 1: 4176 or s/n 2: 5935 or s/n 3: 0026 or s/n 4: 8472

Planets The Exploration of Space (5) : s/n 5: 14402 or s/n 1: 5003 or s/n 2: 3469 or s/n 3: 4784 or s/n 4: 8418 or s/n 5: 17494
Planix Home Architect v2.0 for Win95 : s/n: 90009-PH200
Platinum Desktop DBA v3.4.1 for Windows 95/NT : s/n: 123456789012345 password: HBR0IJ2I5QJEI1ATQJJQWT
Player Pro 4.3 (mac) : 3400248
Plug-In +v2.60 for Windows(95) : s/n: 28860296 name: NEUROTIC

Plug-In +v2.60 for Windows(95) (2) : s/n: 51673856 name: Richard Johnston or s/n: 51241781 name: Perry Thibaudeau
Plug-In v2.60 for Windows(95) : s/n: 28860296 name: NEUROTIC or s/n: 51673856 name: Richard Johnston
Plug-in v2.x for Windows : s/n: 51673856 name: Richard Johnston
Plugin v2.0 ( or vx.x) for Windows : 136-92031109
PM Disk Copy v2.2c for OS/2 : s/n: 5326-5961-DoH Enterprises

PM Patrol +v4.1 for OS/2 : s/n: AC6-E1 name:
PM Patrol +v4.1 for OS/2 (2) : s/n: 05K4E9880A name: **** Free License Copy ****
PM Patrol v4.1 for OS/2 : s/n: AC6-E1 name: or s/n: 05K4E9880A name: **** Free License Copy ****
PMComm +v2.33, 32 bit for OS/2 : s/n: 4618110594
PMMail +v1.5 for OS/2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 1098204025 or name: TeLLeRBoP s/n: 641297470

PMMail +v1.5 for OS/2 (2) : name: You! s/n: 1365932405 or name: Me! s/n: 4150479952
PMMail +v1.5 for OS/2 (3) : name: ???! s/n: 3696720232 or name: NoBoDy! s/n: 2775215445
PMMail +v1.5 for OS/2 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 2757392703 or name: Xxx! s/n: 1617525096
PMMail +v1.5 for OS/2 (5) : name: 2U! s/n: 3480570958 or name: 4U! s/n: 3782560888

Poly/PM v3.0 for OS/2 : s/n: 30A9ISCA00334299981TZF teacher s/n: ISCA003342 pupil s/n: JSCA003342
PolyCalc for OS/2 : name: DoH Enterprises s/n: C039E5104C11888D
PolyView +v2.30+ for Windows 95 : name: Misha [UCF] s/n: 1919124148
PolyView +v2.30+ for Windows 95 (2) : name: tHE riDDLER [uCF] s/n: 2531786115 or name: BunteR s/n: 3748683037

PolyView 2.2x WIN95 : s/n: 2531786115 name: tHE riDDLER [uCF]
PolyView 2.x 32 Bit : Bit 2531786115
POP3D v1.30 for OS/2 (128 users) : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 21410634 or name: TeLLeRBoP s/n: 26396774
POP3D v1.30 for OS/2 (128 users) (2) : name: Dark Wing s/n: 6872687 or name: Me! s/n: 5562895
POP3D v1.30 for OS/2 (128 users) (3) : name: You! s/n: 11129511 or name: 2U! s/n: 4089379

POP3D v1.30 for OS/2 (128 users) (4) : name: 4U! s/n: 4119147 or name: SoMeBoDy! s/n: 30880579
POP3D v1.30 for OS/2 (128 users) (5) : name: NoBoDy! s/n: 9864371 or name: Xxx! s/n: 11315561
PopUpFolder 2.0.1 (mac) : 13504-649669-120706
Ports of Call 2 : NAME: CEPHYR TOWN: MGETOWN SER#: -761360050
Poser 1.0.1 (mac) : FM100NAZ0002026-DYVN-001

Post Road Mailer v1.02 for OS/2 : s/n: 010480
Post-It PopUp Notepad v3.0 : name: TwinHead [TWH/UCF] s/n: 2729
PosterWorks (mac) : 1883-BKHMEAFGHI
Power Management v2.02 for Dos and Windows : s/n: KWW687480
Power PPL v2.0 : name: The GuaRDiaN aNGeL last: G.!.$ s/n: 1883:232:1235 or name: TeLLeRBoP last: G.!.$ s/n: 1041:2 .

Power PPL v2.0 (02) : name: You! last: G.!.$ s/n: 550:232:286 or name: Me! last: G.!.$ s/n: 475:232:179
Power PPL v2.0 (03) : name: NoBoDy! last: G.!.$ s/n: 788:232:492 or name: ????! last: G.!.$ s/n: 517:232:285
Power PPL v2.0 (04) : name: SoMeBoDy! last: G.!.$ s/n: 1002:232:643 or name: Xxx! last: G.!.$ s/n: 561:232:297
Power PPL v2.0 (05) : name: 2U! last: G.!.$ s/n: 464:232:168 or name: 4U! last: G.!.$ s/n: 464:232:170

Power PPL v2.0 (06) : first name: Somebody last name: XXX s/n: 1034:264:610
Power PPL v2.0 (07) : first name: Who? last name: XXX s/n: 597:264:301 or first name: Me last name: XXX s/n: 442:264:146
Power PPL v2.0 (08) : first name: *** last name: *** s/n: 252:126:126 or first name: Me last name: XXX s/n: 442:264:146
Power PPL v2.0 (09) : first name: ??? last name: ??? s/n: 378:189:189 or first name: XXX last name: XXX s/n: 528:264:264

Power PPL v2.0 (10) : first name: --- last name: --- s/n: 270:135:135 or first name: You last name: XXX s/n: 517:264:253
Power Translator Deluxe v1.0 (Spanish-English) : s/n: PTESWD 35312
Power Translator Professional in Spanish : s/n: LSWA000881
Power Translator Spanish 1.0 (mac) : PTSMA004852
Power Translator v2.0 : s/n: PTSW013133

PowerDesk : 001-16C-56728
PowerDesk for Windows 95 : s/n: 017-2244456 or s/n: 1790-11ef-9f12
PowerDrive v6.0 for Windows : s/n: U60041006398
PowerMerge 1.0 (mac) : PM1-002897
PowerScan 2.0.5 (mac) : Reg Seed#6F312122
PowerTrax 1.2 (mac) : 267048 SSI-92-2031 E-34502439249 Password:Å PowerTrax

PowerView : 1-38620-KVEASRD
Practica Musica : s/n: 00215052
Practica Musica 2.295 (mac) : 226835 00215052 PM220569 692878
Pragme Systems TelnetDaemon for Windows NT : User name: DjPaul [uCF] Registration Code: 120024946820
PreForm v1.0 from Delrina for Windows : s/n: 2201-8201-1029

Premier Code Writer v2.0c for Windows : s/n: CW020003-02929
Premiere 4.0 (mac) : PRX200100002-025-609
Premiere v1.0 for Windows : MBW100X3100970-389
PrePrint : s/n: 11-1009-200021734 or s/n: 11-1000-200027072
PrePrint 1.x (mac) : 02-0001-100000000
PressWise (mac) : 02-000-00000

Print Central 3.0.5 (mac) : 65-3054-000915595
Print Que Lan v1.08 (20 users) : s/n: D701772K
Print Shop Deluxe II v3.03 : s/n: 22097
PrintScreen 95 v2.7 : 775828925
Pro-Cite 2.02 (mac) : MP12460
ProComm Plus v1.1 for Windows : s/n: PW10467543 or s/n: PW10101913

ProComm Plus v2.0 for Dos : s/n: PP20116382 or s/n: PP20356565
ProComm Plus v2.0 for Windows : s/n: PPWU2000081467
ProComm Plus v2.01 for Dos : s/n: PP20909329
ProComm Plus v2.10 for Windows : s/n: PPWE2100077294 or s/n: PPWE2100081467
ProComm Plus v2.10 for Windows (2) : s/n: PPWU2109999999 or s/n: PPWU2100081467

Procomm plus v2.11 for Windows : PPWE2100081467 or PPWU2100077294 or PPWU2109999999
ProComm Plus v2.11 for Windows 95 : s/n: PPWU2110000617 or s/n: PPWU2110048518
ProComm Plus v2.11 for Windows 95 (2) : s/n: PPWU2110077294 or s/n: PPWU2110135263
ProComm Plus v2.11 for Windows 95 (3) : s/n: PPWU2110221822 or s/n: PPWU2110383310
ProComm Plus v2.11 for Windows 95 (4) : s/n: PPWU2110579161 or s/n: PPWU2110666815

ProComm Plus v2.11 for Windows 95 (5) : s/n: PPWU2110756003 or s/n: PPWU2110849125
ProComm Plus v2.11 for Windows(95) : PPWU2110000617
ProComm Plus v3.0 for Win95 : PPWU3000999999
ProComm Plus v3.0 for Windows 95 : s/n: PPWU3000999999 or s/n: PPWU3000165321
ProComm Plus v3.0 for Windows 95 (2) : s/n: PWWU3001111111 or s/n: PPW02111111111

ProComm Plus v3.0 for Windows 95 (3) : s/n: PPWU3000081467 or s/n: PPWU3000211994
ProComm plus v3.0b for Windows : PPWU3000081467
Procomm Plus v4.0 for Windows 95 : s/n: PPWU4000211994 or s/n: PPWU4000151111
Professional Draw : s/n: 3000045840 or s/n: 3000563445
Professional VideoPlayer for Windows 95 : s/n: 2705684811

ProJect Manager Workbench v2.0 for Windows : s/n: 120344
Project Scheduler v6.0 : 211103207
ProTel PCB v1.5 for Windows : s/n: 1867757877 access code: B399-7B65
ProTel Schematic Designer v1.0 for Windows : s/n: 2001993
ProTel Schematic Designer v2.0 for Windows : s/n: 2002228 access code: B339-7B65
ProTerm 1.0.x (mac) : Serial #: 000000347 Key: 0000015001

PSearch v4.4a for Dos : name: GaRY D. [UCF] s/n: 000000138
Psychedelic Screen Saver 3.0 : 63827 (Register only the SS) 64222 (Register Both the SS and the CD Spec Pro)
Psychedelic Screen Saver v2.5 : s/n: 7283
PTT PhoneBook dec. '94 CD-ROM : s/n: D2865
PTT PhoneBook dec. '95 CD-Rom : s/n: A7532

PTT PhoneBook sept. '94 CD-ROM : s/n: H3435
PTT PhoneBook sept. '95 CD-ROM : s/n: D7293

QAPlus v7.0 for Windows 95 : s/n: 24C1911
QAPlus/FE v5.30 : s/n: 12345-6789-0
QEMM 386 v7.03 and v7.04 : 001-32H-72414
QEMM 386 v7.5 : 010-17F-95293 or 011-17F-00009 or 017-17F-08319

QEMM 386 v7.52 : 000-000-00009 or 213-07H-70123 or 213-07H-70123 or 133-42H-58856 or 123-70H-03217
QEMM 386 v7.52 (1) : 411-37H-52268 or 111-111-11149 or 101-02H-90990 or 000-252-47729
QEMM 386 v7.53 : 001-32H-72414 or 010-17F-95293-0123
QEMM v7.00 : s/n: 103-27E-53601 or s/n: 202-67E-80502 or s/n: 201-17E-80331

QEMM v7.00 (2) : s/n: 111-57E-13560 or s/n: 601-37E-53103 or s/n: 360-47E-51031
QEMM v7.03/v7.04 : s/n: 001-32H-72414 or s/n: 111-62H-44044 or s/n: 300-22H-22444
QEMM v7.03/v7.04 (2) : s/n: 701-42H-02405 or s/n: 010-72H-11114 or s/n: 201-52H-62044 or s/n: 404-82H-62201
QEMM v7.03/v7.04 (3) : s/n: 224-92H-01208 or s/n: 110-12H-21112 or s/n: 114-22H-27356

QEMM v7.50 : s/n: 010-17F-95293 or s/n: 011-17F-00009 or s/n: 017-17F-08319
QEMM v7.50 (2) : s/n: 103-22H-90808 or s/n: 102-UFO-08044 or s/n: 114-UFO-28256
QEMM v7.50 (3) : s/n: 300-UFO-80008 or s/n: 111-UFO-42244 or s/n: 500-UFO-01125 or s/n: 000-UFO-12303
QEMM v7.52 : s/n: 000-000-00009 or s/n: 000-252-47729 or s/n: 001-17H-72414 or s/n: 101-02H-90990

QEMM v7.52 (2) : s/n: 111-111-11149 or s/n: 114-22H-28256 or s/n: 123-70H-03217 or s/n: 133-42H-58856
QEMM v7.52 (3) : s/n: 213-07H-70123 or s/n: 411-37H-52268
QEMM v7.53 : s/n: 001-32H-72414 or s/n: 405-22H-00500 or s/n: 501-62H-72405
QEMM v7.53 (2) : s/n: 010-17F-95292 or s/n: 000-UFO-00009 or s/n: 050-UFO-11110 or s/n: 123-UFO-20001

QEMM v8.00 : s/n: 000-18A-40708 or s/n: 444-999-23679 or s/n: 000-08A-04681
QEMM v8.00 (2) : s/n: 333-989-37938 or s/n: 999-081-01344 or s/n: 111-089-00457
QEMM v8.00 (3) : s/n: 221-189-57390 or s/n: 555-171-18618 or s/n: 777-777-11844 or s/n: 000-000-11971
QEMM v8.00 (4) : 000-18a-40708

Qemm v9.00+ : s/n: 000-000-00009
QFront v?.?? : name: The GuaRDiaN aNGeL bbs: G.!.$ s/n: 33-3333
QFront v?.?? (2) : name: TeLLeRBoP bbs: G.!.$ s/n: 22-1423 or name: You! bbs: G.!.$ s/n: 99-0002
QFront v?.?? (3) : name: Me! bbs: G.!.$ s/n: 01-0001 or name: Xxx! bbs: G.!.$ s/n: 52-1993

QFront v?.?? (4) : name: NoBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 36-6219 or name: SoMeBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 99-4765
QFront v?.?? (5) : name: 2U! bbs: G.!.$ s/n: 12-0012 or name: 4U! bbs: G.!.$ s/n: 39-3721
Qmodem : name: Batman s/n: 62758 or name: --- s/n: 40063 or name: ??? s/n: 43644
Qmodem (2) : name: XXX s/n: 3078 or name: *** s/n: 64173 or name: Who? s/n: 45834

Qmodem (3) : name: You s/n: 13006 or name: Nobody s/n: 34381 or name: Me s/n: 42646
QModem +v4.6 for Dos : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 51672 or name: TeLLeRBoP s/n: 29323
QModem +v4.6 for Dos (2) : name: You! s/n: 47305 or name: Me! s/n: 29594
QModem +v4.6 for Dos (3) : name: SoMeBoDy! s/n: 00306 or name: NoBoDy! s/n: 40249

QModem +v4.6 for Dos (4) : name: Xxx! s/n: 41727 or name: ???! s/n: 22201
QModem +v4.6 for Dos (5) : name: 2U! s/n: 19559 or name: 4U! s/n: 26524
Qmodem Pro v1.10 for Windows : s/n: 92-0069
Qmodem PRO v1.53 : 66-3454
Qmodem Pro v1.53 for Dos : s/n: 66-3454 or s/n: 86-0001 or s/n: 90-1444 or s/n: 90-0892 or s/n: 90-0859

Qmodem Pro v2.0 for Win95 : s/n: 569065 or s/n: 569069 or s/n: 57-17240 or s/n: 55-8355 or s/n: 92-0069
QModem v4.6 for Dos : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n
QmodemPro for '95 : 123-456-789
QPEG V1.4b : edit QPEG.REG line #1: oere - okware line #2: 2C-D05940F512345678804704956DF1A2C4
QPEG V1.4b (1/1) : make textfile QPEG.REG

QPEG V1.4b (1/2) : line #1: oere - okware line #2: 2C-D05940F512345678804704956DF1A2C4
QPV/386 1.6c : (edit QPEG.REG and put this file in your root/path but not in your Qpeg directory)
QPV/386 v1.6c (10) : line 1#: CERE- The GuaRDiaN aNGeL line 2#: 5F-717746491234567821690229DA8CD47B
QPV/386 v1.6c (11) : line 1#: 0FRE- 2U! line 2#: 29-E8734DC012345678B86D09A052089A31

QPV/386 v1.6c (2) : line 1#: 62RE- QPV/386 v1.6c line 2#: 40-E9D70E3D12345678B9C94A5D31BC1223
QPV/386 v1.6c (3) : line #1: F9RE- YOU! line 2#: 73-45EB9D1B1234567815F5D97B8FEB2446
QPV/386 v1.6c (4) : line #1: 74RE- Me! line 2#: 5E-8C2EB8E712345678DC30FC8736556F16
QPV/386 v1.6c (5) : line 1#: 76RE- NoBoDy! line 2#: 3D-CBD1D981123456789BCF9DE19AB27159

QPV/386 v1.6c (6) : line 1#: 36RE- SoMeBoDy! line 2#: 26-1C80618D123456784C9E25ED8D6C5423
QPV/386 v1.6c (7) : line 1#: E7RE- Xxx! line 2#: 94-7D971F31123456782D895B51B797A66C
QPV/386 v1.6c (8) : line 1#: 45RE- ????! line 2#: 38-EC8F284B12345678BC916C2BF99F05BB
QPV/386 v1.6c (9) : line 1#: E0RE- TeLLeRBoP line 2#: CC-F555B64312345678A54BF22364B983ED

QREAD v2.1 : name: Registered s/n: sWZNgrSmEbONAMYv
Qualitas DisPatch v1.0 for Windows : 100 3520 10180, 100 7610 30040
Quark Xpress 3.3x : XG-50002863
Quark Xpress SXetch Pad (mac) : 63AC-DAF4-5CBD-AB98
Quark Xpress v3.3 with EFI : WX-12572277
Quark Xpress v3.31 for Windows : WX-12572277 or WX12890208

QuarkExpress v3.31 for Windows : s/n: WX-12572277 or s/n: WX12890208
Quarterdeck CleanSweep v1.0 : s/n: 000-05C-00009 or s/n: 111-15C-11112 or s/n: 222-25C-22225
Quarterdeck CleanSweep v1.0 (2) : s/n: 333-35C-33338 or s/n: 444-45C-44441 or s/n: 555-55C-55554 or s/n: 666-65C-66667
Quarterdeck CleanSweep v1.0 (3) : s/n: 777-75C-77770 or s/n: 888-85C-88883 or s/n: 999-95C-99996

Quarterdeck CleanSweep v2.0 : s/n: 000-06C-00009 or s/n: 111-16C-11112 or s/n: 222-26C-22225
Quarterdeck CleanSweep v2.0 (2) : s/n: 333-36C-33338 or s/n: 444-46C-44441 or s/n: 555-56C-55554
Quarterdeck CleanSweep v2.0 (3) : s/n: 666-66C-66667 or s/n: 777-76C-77770 or s/n: 888-86C-88883 or s/n: 999-96C-99996
Quarterdeck CleanSweep v3.0 : s/n: 000-19C-00009 or s/n: 111-19C-11112 or s/n: 222-19C-22225

Quarterdeck CleanSweep v3.0 (2) : s/n: 333-19C-33338 or s/n: 444-19C-44441 or s/n: 555-19C-55554
Quarterdeck CleanSweep v3.0 (3) : s/n: 666-19C-66667 or s/n: 777-19C-77770 or s/n: 888-19C-88883 or s/n: 999-19C-99996
Quarterdeck DESQview/X Motif Toolkit v2.0 Watcom : s/n: 000-0BY-00009 or s/n: 111-1BY-11112 or s/n: 222-2BY-22225
Quarterdeck DESQview/X Motif Toolkit v2.0 Watcom (2) : s/n: 333-3BY-33338 or s/n: 444-4BY-44441 or s/n: 555-5BY-55554

Quarterdeck DESQview/X Motif Toolkit v2.0 Watcom (3) : s/n: 666-6BY-66667 or s/n: 777-7BY-77770 or s/n: 888-8BY-88883 or s/n: 999-9BY-99996
Quarterdeck DESQview/X Motif WM v2.0 Metaware : s/n: 000-0AY-00009 or s/n: 111-1AY-11112 or s/n: 222-2AY-22225
Quarterdeck DESQview/X Motif WM v2.0 Metaware (2) : s/n: 333-3AY-33338 or s/n: 444-4AY-44441 or s/n: 555-5AY-55554
Quarterdeck DESQview/X Motif WM v2.0 Metaware (3) : s/n: 666-6AY-66667 or s/n: 777-7AY-77770 or s/n: 888-8AY-88883 or s/n: 999-9AY-99996

Quarterdeck DESQview/x v2.1 : s/n: 000-06X-00009 or s/n: 111-16X-11112 or s/n: 222-26X-22225
Quarterdeck DESQview/x v2.1 (2) : s/n: 333-36X-33338 or s/n: 444-46X-44441 or s/n: 555-56X-55554
Quarterdeck DESQview/x v2.1 (3) : s/n: 666-66X-66667 or s/n: 777-76X-77770 or s/n: 888-86X-88883 or s/n: 999-96X-99996
Quarterdeck Expertise 32-bit : s/n: 000-08F-00009 or s/n: 050-18F-05009 or s/n: 203-28F-00004

Quarterdeck Expertise 32-bit (2) : s/n: 102-38F-20202 or s/n: 600-48F-10002 or s/n: 995-58F-07054
Quarterdeck Expertise 32-bit (3) : s/n: 010-68F-28201 or s/n: 223-78F-27076 or s/n: 048-88F-40638 or s/n: 323-98F-63318
Quarterdeck InternetSuite Majid : s/n: 000-08M-00009 or s/n: 050-18M-05009 or s/n: 203-28M-00004
Quarterdeck InternetSuite Majid (2) : s/n: 102-38M-20202 or s/n: 600-48M-10002 or s/n: 995-58M-07054 or s/n: 010-68M-28201

Quarterdeck InternetSuite Majid (3) : s/n: 223-78M-27076 or s/n: 048-88M-40638 or s/n: 323-98M-63318
Quarterdeck InternetSuite v1.0 for Windows : s/n: 000-07J-00009 or s/n: 050-17J-05009 or s/n: 203-27J-00004
Quarterdeck InternetSuite v1.0 for Windows (2) : s/n: 102-37J-20202 or s/n: 600-47J-10002 or s/n: 995-57J-07054 or s/n: 010-67J-28201
Quarterdeck InternetSuite v1.0 for Windows (3) : s/n: 223-77J-27076 or s/n: 048-87J-40638 or s/n: 323-97J-63318

Quarterdeck InternetSuite v2.0 for Windows : s/n: 000-08P-00009 or s/n: 050-18P-05009 or s/n: 203-28P-00004
Quarterdeck InternetSuite v2.0 for Windows (2) : s/n: 102-38P-20202 or s/n: 600-48P-10002 or s/n: 995-58P-07054
Quarterdeck InternetSuite v2.0 for Windows (3) : s/n: 010-68P-28201 or s/n: 223-78P-27076 or s/n: 048-88P-40638 or s/n: 323-98P-63318
Quarterdeck MagnaRAM v2.0 : s/n: 122-28B-66138 or s/n: 000-17G-00009 or s/n: 111-17G-11112

Quarterdeck MagnaRAM v2.0 (2) : s/n: 222-17G-22225 or s/n: 333-17G-33338 or s/n: 444-17G-44441 or s/n: 555-17G-55554
Quarterdeck MagnaRAM v2.0 (3) : s/n: 666-17G-66667 or s/n: 777-17G-77770 or s/n: 888-17G-88883 or s/n: 999-17G-99996
Quarterdeck MagnaRAM v3.0 : s/n: 122-29G-66138 or s/n: 000-19G-00009 or s/n: 111-19G-11112
Quarterdeck MagnaRAM v3.0 (2) : s/n: 222-19G-22225 or s/n: 333-19G-33338 or s/n: 444-19G-44441 or s/n: 555-19G-55554

Quarterdeck MagnaRAM v3.0 (3) : s/n: 666-19G-66667 or s/n: 777-19G-77770 or s/n: 888-19G-88883 or s/n: 999-19G-99996
Quarterdeck Manifest v2.0 : s/n: 000-08L-00009 or s/n: 111-18L-11112 or s/n: 222-28L-22225
Quarterdeck Manifest v2.0 (2) : s/n: 333-38L-33338 or s/n: 444-48L-44441 or s/n: 555-58L-55554 or s/n: 666-68L-66667
Quarterdeck Manifest v2.0 (3) : s/n: 777-78L-77770 or s/n: 888-88L-88883 or s/n: 999-98L-99996

Quarterdeck Mosaic v1.0 for Windows : s/n: 005-07H-97198 or s/n: 111-17H-00042 or s/n: 102-27H-11112
Quarterdeck Mosaic v1.0 for Windows (2) : s/n: 301-37H-10112 or s/n: 102-47H-08044 or s/n: 763-57H-92958
Quarterdeck Mosaic v1.0 for Windows (3) : s/n: 100-67H-22568 or s/n: 498-77H-93123 or s/n: 754-87H-14396 or s/n: 763-97H-92903
Quarterdeck Mosaic v2.0 for Windows : s/n: 005-08S-97198 or s/n: 111-18S-00042 or s/n: 102-28S-11112

Quarterdeck Mosaic v2.0 for Windows (2) : s/n: 301-38S-10112 or s/n: 102-48S-08044 or s/n: 763-58S-92958 or s/n: 100-68S-22568
Quarterdeck Mosaic v2.0 for Windows (3) : s/n: 498-78S-93123 or s/n: 754-88S-14396 or s/n: 763-98S-92903
Quarterdeck Quixote : s/n: 005-06K-97198 or s/n: 111-16K-00042 or s/n: 102-26K-11112
Quarterdeck Quixote (2) : s/n: 301-36K-10112 or s/n: 102-46K-08044 or s/n: 763-56K-92958 or s/n: 100-66K-22568

Quarterdeck Quixote (3) : s/n: 498-76K-93123 or s/n: 754-86K-14396 or s/n: 763-96K-92903
Quarterdeck Regenie v1.0 Standalone : s/n: 005-09E-97198 or s/n: 111-19E-00042 or s/n: 102-29E-11112
Quarterdeck Regenie v1.0 Standalone (2) : s/n: 301-39E-10112 or s/n: 102-49E-08044 or s/n: 763-59E-92958
Quarterdeck Regenie v1.0 Standalone (3) : s/n: 100-69E-22568 or s/n: 498-79E-93123 or s/n: 754-89E-14396 or s/n: 763-99E-92903

Quarterdeck SpeedyRom v1.0 for Win '95 : 002-18T-55764
Quarterdeck TopRoyal : s/n: 005-07K-97198 or s/n: 111-17K-00042 or s/n: 102-27K-11112
Quarterdeck TopRoyal (2) : s/n: 301-37K-10112 or s/n: 102-47K-08044 or s/n: 763-57K-92958
Quarterdeck TopRoyal (3) : s/n: 100-67K-22568 or s/n: 498-77K-93123 or s/n: 754-87K-14396 or s/n: 763-97K-92903

Quarterdeck TotalWeb v1.0 : s/n: 005-09B-97198 or s/n: 111-19B-00042 or s/n: 102-29B-11112
Quarterdeck TotalWeb v1.0 (2) : s/n: 301-39B-10112 or s/n: 102-49B-08044 or s/n: 763-59B-92958
Quarterdeck TotalWeb v1.0 (3) : s/n: 100-69B-22568 or s/n: 498-79B-93123 or s/n: 754-89B-14396 or s/n: 763-99B-92903
Quarterdeck WEB Star v2.0 for Windows 95 : s/n: 000-08K-00009 or s/n: 505-18K-50509 or s/n: 505-28K-50509

Quarterdeck WEB Star v2.0 for Windows 95 (2) : s/n: 202-38K-22001 or s/n: 103-48K-08043 or s/n: 600-58K-48001
Quarterdeck WEB Star v2.0 for Windows 95 (3) : s/n: 481-68K-15929 or s/n: 995-78K-70054 or s/n: 601-88K-53103 or s/n: 700-98K-36303
Quarterdeck WEB Star v2.10 for Windows 95 : s/n: 000-08Y-00009 or s/n: 505-18Y-50509 or s/n: 505-28Y-50509
Quarterdeck WEB Star v2.10 for Windows 95 (2) : s/n: 202-38Y-22001 or s/n: 103-48Y-08043 or s/n: 600-58Y-48001

Quarterdeck WEB Star v2.10 for Windows 95 (3) : s/n: 481-68Y-15929 or s/n: 995-78Y-70054 or s/n: 601-88Y-53103 or s/n: 700-98Y-36303
Quarterdeck WebAuthor v1.0 : s/n: 000-17N-22546 or s/n: 010-17N-34354 or s/n: 141-17N-23459
Quarterdeck WebAuthor v1.0 (2) : s/n: 115-17N-53220 or s/n: 090-17N-22240 or s/n: 200-27N-72314
Quarterdeck WebAuthor v1.0 (3) : s/n: 500-17N-04433 or s/n: 090-07N-44318 or s/n: 116-07N-12378 or s/n: 999-27N-33330

Quarterdeck WebAuthor v2.0 : s/n: 000-18N-22546 or s/n: 010-18N-34354 or s/n: 141-18N-23459
Quarterdeck WebAuthor v2.0 (2) : s/n: 115-18N-53220 or s/n: 090-18N-22240 or s/n: 200-28N-72314
Quarterdeck WebAuthor v2.0 (3) : s/n: 500-18N-04433 or s/n: 090-08N-44318 or s/n: 116-08N-12378 or s/n: 999-28N-33330
Quarterdeck WebCompass Personal : s/n: 000-08R-00009 or s/n: 300-18R-21111 or s/n: 201-28R-20004

Quarterdeck WebCompass Personal (2) : s/n: 400-38R-40001 or s/n: 301-48R-08440 or s/n: 114-58R-28256
Quarterdeck WebCompass Personal (3) : s/n: 222-68R-44401 or s/n: 442-78R-40801 or s/n: 406-88R-22711 or s/n: 805-98R-22066
Quarterdeck WebCompass Professional : s/n: 000-08J-00009 or s/n: 300-18J-21111 or s/n: 201-28J-20004
Quarterdeck WebCompass Professional (2) : s/n: 400-38J-40001 or s/n: 301-48J-08440 or s/n: 114-58J-28256

Quarterdeck WebCompass Professional (3) : s/n: 222-68J-44401 or s/n: 442-78J-40801 or s/n: 406-88J-22711 or s/n: 805-98J-22066
Quarterdeck WebServer for Windows : s/n: 000-07C-00009 or s/n: 300-17C-21111 or s/n: 201-27C-20004
Quarterdeck WebServer for Windows (2) : s/n: 400-37C-40001 or s/n: 301-47C-08440 or s/n: 114-57C-28256 or s/n: 222-67C-44401
Quarterdeck WebServer for Windows (3) : s/n: 442-77C-40801 or s/n: 406-87C-22711 or s/n: 805-97C-22066

Quarterdeck WebTalk 1.0 for Windows : s/n: 000-08D-00009 or s/n: 505-18D-50509 or s/n: 505-28D-50509
Quarterdeck WebTalk 1.0 for Windows (2) : s/n: 202-38D-22001 or s/n: 103-48D-08043 or s/n: 600-58D-48001 or s/n: 481-68D-15929
Quarterdeck WebTalk 1.0 for Windows (3) : s/n: 995-78D-70054 or s/n: 601-88D-53103 or s/n: 700-98D-36303
Quarterdeck WebTalk 1.0 MAC : s/n: 000-09F-00009 or s/n: 505-19F-50509 or s/n: 505-29F-50509

Quarterdeck WebTalk 1.0 MAC (2) : s/n: 202-39F-22001 or s/n: 103-49F-08043 or s/n: 600-59F-48001
Quarterdeck WebTalk 1.0 MAC (3) : s/n: 481-69F-15929 or s/n: 995-79F-70054 or s/n: 601-89F-53103 or s/n: 700-99F-36303
Quarterdeck WEBtALK 2nd Seat : s/n: 000-08H-00009 or s/n: 505-18H-50509 or s/n: 505-28H-50509
Quarterdeck WEBtALK 2nd Seat (2) : s/n: 202-38H-22001 or s/n: 103-48H-08043 or s/n: 600-58H-48001

Quarterdeck WEBtALK 2nd Seat (3) : s/n: 481-68H-15929 or s/n: 995-78H-70054 or s/n: 601-88H-53103 or s/n: 700-98H-36303
Quaterdeck CleanSweep 95 : 004-16c-68867
Quaterdeck Internet Suite 1.0 : 003-17j-55484
Quatro PRO v3.1 : DA246D10323488
Quatro PRO v5.0 for Windows : 1F945C10098127 or IA935A10031893

Quattro Pro v2.0 : s/n: DA245C10043771
Quattro Pro v3.1 : s/n: DA246D10323488
Quattro Pro v4.0 for Dos : s/n: PA247B10254847
Quattro Pro v5.0 -Dutch- or NL : s/n: IA945C10033381
Quattro Pro v5.0 for Windows : s/n: 1F945C10098127 or s/n: IA935A10031893
Query for OS/2 : s/n: 5622-118

Quick Books Pro for Win95/NT : s/n: 0261556419 or s/n: 1234567879
Quick Books v1.0 for Dos : s/n: 382.71.904
Quick Books v2.0 for Windows : s/n: 296-00-111
Quick Books v3.0 for Windows : s/n: 1000164598 or s/n: 1002571428
Quick Menu III +v3.1b for Dos : pc s/n: 1157821GNIPPGS network s/n: 1157821BNNUKJN

Quick Menu III +v3.1b for Dos (02) : pc s/n: 0123456KIKGQOS network s/n: 0123456FIPLLRN
Quick Menu III +v3.1b for Dos (03) : pc s/n: 1234567MIMGSQS network s/n: 1234567HIRLNTN
Quick Menu III +v3.1b for Dos (04) : pc s/n: 2345678OIOGUSS network s/n: 2345678JITLPVN
Quick Menu III +v3.1b for Dos (05) : pc s/n: 3456789QIQGWUS network s/n: 3456789LIVLRXN
Quick Menu III +v3.1b for Dos (06) : pc s/n: 4567890ISIQOMS network s/n: 4567890DSNVJPN

Quick Menu III +v3.1b for Dos (07) : pc s/n: 5678901KSKQQES network s/n: 5678901FSPVLHN
Quick Menu III +v3.1b for Dos (08) : pc s/n: 6789012MSMQIGS network s/n: 6789012HSRVDJN
Quick Menu III +v3.1b for Dos (09) : pc s/n: 7890123OSOGKIS network s/n: 7890123JSTLFLN
Quick Menu III +v3.1b for Dos (10) : pc s/n: 8901234QSGGMKS network s/n: 8901234LSLLHNN
Quick Restart for Dos and Windows : s/n: 5747462262790A

Quick Restart v1.5 for Windows : s/n: 00617051QR1
Quick Time v2.0 for Windows : s/n: 040904E4
Quick View Plus! v3.0 or 3.0.3 for Win95 : s/n: QVP0036131002
QuickBooks 3.0 (mac) : 100-284-7950
QuickBooks Pro 3.1 (mac) : 1000 816 361
QuicKeys II 3.01 (mac) : 1057081LHB

QuickFlix! (mac) : F1009383-0045
QuickFormat (mac) : QF!DD45FPDACC16LS
QuickMail 2.2 (mac) : 40866
QuickSANE 1.0 (mac) : QS-9133700
Quixote : s/n: 000-16K-00009
QV (Picture viewer) : name:Crack da WareZ s/n:32000

Quick View Plus v3.0 : s/n: QVP0036131007

#16 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:27 PM

R & R Report Writer v6.0 for Windows : s/n: 65793
R & R Report Writer v6.5 for Windows : s/n: RRW6-481169
Rad van Fortuin (RVF) : name: Leontine Ruiters s/n: EADD-ADFD-BBA6-575512
RagTime v3.0 : s/n: 6601120 Production Number: 8739401

RAM Disk Saver 2.0 (mac) : 158100157
RAMexam : s/n: 5432189569
RAMexam v7.01 : s/n: 90060814060
RaNews v?.?? : name: The GuaRDiaN aNGeL bbs: G.!.$ s/n: 3F9F865A9DB1 Phone: 031+00000000000
RaNews v?.?? (02) : name: TeLLeRBoP bbs: G.!.$ s/n: 3F9F26182066 Phone: 031+00000000000

RaNews v?.?? (03) : name: 2U! bbs: G.!.$ s/n: 3F9F9A52A911 Phone: 031+00000000000
RaNews v?.?? (04) : name: 4U! bbs: G.!.$ s/n: 3F9F9C54AB13 Phone: 031+00000000000
RaNews v?.?? (05) : name: Xxx! bbs: G.!.$ s/n: 3F9FA5E9A0F4 Phone: 031+00000000000
RaNews v?.?? (06) : name: You! bbs: G.!.$ s/n: 3F9FCFBD919F Phone: 031+00000000000

RaNews v?.?? (07) : name: Me! bbs: G.!.$ s/n: 3F9F859D8B73 Phone: 031+00000000000
RaNews v?.?? (08) : name: ???! bbs: G.!.$ s/n: 3F9F6F2D49F7 Phone: 031+00000000000
RaNews v?.?? (09) : name: NoBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 3F9FEC429894 Phone: 031+00000000000
RaNews v?.?? (10) : name: SoMeBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 3F9F24140967 Phone: 031+00000000000

RaNews vx.xx : name: The GuaRDiaN aNGeL bbs/ G.!.$ s/n: 3F9F865A9DB1 Phone: 031+00000000000
RapidTrak (mac) : 600001201
RaR Archiver v1.54+ for Dos : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: E478F2CB98B7521995 or name: TeLLeRBoP s/n: 79D32A7FDEC3721995
RaR Archiver v1.54+ for Dos (2) : name: !YOU! s/n: A9BC77E742FBCA1995 or name: ????! s/n: DBC5B1C421E9281995

RaR Archiver v1.54+ for Dos (3) : name: -=+A+=- s/n: C7D0B6E93115FD1995 or name: SoMeBoDy! s/n: 485F619CCD2D2C1995
RaR Archiver v1.54+ for Dos (4) : name: NoBoDy s/n: 5FCAF228CFCBB81995 or name: Woody! s/n: 94688872D96A621995
RaR Archiver v1.54+ for Dos (5) : name: Who Else! s/n: ECCA0DFB87E6671995 or name: GooFy! s/n: A45ABA40B3DE701995
RAS Professional v0.41 for Windows 95 : user name: DjPaul uCF authority key: 194361

Ray Dream Designer v3.1.3 : DW-313-1-9424-34021 or DW-313-1-8686-4776 or DW-313-1-1610-26598
Ray Dream Designer v3.x : DW-313-1-8686-4776
Ray Dream Designer v4.0 : s/n: DW-410-1-1270-31249
Ray Dream Studio : s/n: 410-2865-7667
Ray Dream Studio v4.0 : SM-00000-0-1-54633

Ray Dream Studio v4.0 for Win95/NT : s/n: SW-400-0-1026-46336 or s/n: SW-400-1-4268-6394
RayDream Designer 3.1.1 (mac) : RD-301-1-2116-14832
RBase v3.1b : s/n: 4650988
Reachout remote control PRO v4.04 for DOS and Windows : 000688192
ReachOut Remote Control Pro-Edition v4.04 for Dos/Windows : s/n: 000646264 or s/n: 000688192
ReachOut Remote Control v5.0 for Dos and Windows : s/n: 1031-1100-0000-0000 or s/n: 1031-4010-0000-0000 or s/n: 1031-0130-0000-0000

ReachOut Remote Control v5.0 for Dos and Windows (2) : s/n: 1031-0830-0000-0000 or s/n: 1031-3040-0000-0000 or s/n: 1031-5950-0000-0000
ReachOut Remote Control v5.0 for Dos and Windows (3) : s/n: 1031-8680-0000-0000 or s/n: 1031-2070-0000-0000 or s/n: 1031-4980-0000-0000
ReachOut Remote Control v5.0 for Dos and Windows (4) : s/n: 1019-0055-3363-0658
ReachOut v6.0 for Windows 95 : s/n: 1031-0123-4567-8934

ReadySetGrow! 1.0 (mac) : 20475
Real Audio Plus v3.0 : s/n: 0094-32-4766
Real Estate Software Analysis for Dos : name: TANYA P. MOSES s/n: 96031701
Realmz 2.0 (mac) : s/n:11603111 RCs/n:7252020
Realmz Assault on Giant Mountain (mac) : 0000017663 Doom
Rebecca : name: (your name) email: (your email) s/n: 0012-3437-A102

Recognita GO-CR v2.1 : s/n: UI23C2029043
Recognita Plus v1.0 for Windows : s/n: A46AW422604388
Recognita Plus v1.25 for Windows : s/n: A46IW422685241
Recognita v1.0 for Windows : A46AW422604388
Red Dragon Casino v1.1b : s/n: ZW0275
Reflection 4 v5.0 : s/n: BBJR0500001481599

Reflection Sweet for X v5.0 : s/n: 001487272
Reflection X v4.0 : s/n: WXP400L005847
Registered Version : s/n: 609314894
Regognita GO-CR v2.1 : UI23C2029043
Remote acces : sysop: batman bbs: s/n: RFB7B1EF04CDD90AAC0045
Remote Access Pro +v2.02 : s/n: PFA3B7DE8FCDD90AAC0000 or s/n: PFB36AA3E5CDD90AAC0010 or s/n: PFE5DF01EBCDD90AAC0020

Remote Access Pro +v2.02 (2) : s/n: PFFBD9F4B3CDD90AAC0030 or s/n: PFC7DB1B8BCDD90AAC0040 or s/n: PFB7B1EF04CDD90AAC0045
Remote Access Pro +v2.02 (3) : s/n: PFCAB17685CDD90AAC0050 or s/n: PF9161BC0DCDD90AAC0060 or s/n: PF8F674955CDD90AAC0070
Remote Access Pro +v2.02 (4) : s/n: PF6C03909ECDD90AAC0080
Remote Access Pro v2.02 : PFB7B1EF04CDD90AAC0045

Remote Access Pro v2.02 (250 nodes) : s/n: PF026549CB0002319A0045
Remove-IT v1.0 for Windows : s/n: 10022814
Remove-IT v2.0 for Windows 95 : s/n: 20154774 or s/n: 20153530 or s/n: 20150941
Remove-IT v2.0 for Windows 95 (2) : s/n: 20148045 or s/n: 20135685 or s/n: 20225212
Remove-IT v3.0 for Win95 : s/n: 20331296 or s/n: 20353775 or s/n: 20331296

Rems Property Manager 500 v3.0 : s/n: 92336 1/2
Render Studio 3D for Windows : User Name: DoH!RuLeZ! Company Name: HeLLAND iNC. s/n #: 17 Verification #:863528
Render Studio 3D for Windows (2) : User Name: DoH!RuLeZ! Company Name: HeLLAND iNC. s/n #: 27 Verification #:863547
Renderman 5.5 (mac) : 3273071853
Renderman for Windows : 1114897156

RenderMan from Pixar for Windows : s/n: 1114897156
Replica 1.0 (mac) : RPM-0010-0342-38QD
Retrospect Remote (mac) : 426-194-0387
Right Fax v4.02 for OS/2 : region: RFS1 s/n: SNR055369
RightWriter (mac) : TGMC 113695
Rio v6.21 : s/n: 205521

RIPterm Pro v2.00.01 : name: Jabberwocky s/n: TPD0-E9C8-DK31-A6A1
RoadTech v1.0 : s/n: A5-171754
RoboComm Vga BBS-Board : name: Scott Parsell s/n: 91683846992076418530629133404918614429
Rock & Bach Studio v1.0 : s/n: 0247942
Rosenthal Uninstall v4 : s/n: DE6D name: MaRooN

Route 66 1.5 (mac) : 28JSSV4559813 Application
Route 66 for Windows : 28424XVMH0333
RouTe 66 v1.0 for Windows : program s/n: 28424XVMH0355 benelux.map s/n: 2316FSFE74625
RouTe 66 v1.0 for Windows (2) : program s/n: 28424XVMH0335 benelux.map s/n: 2316FSFE74626 europa.map s/n: 21848QSK47810
RouTe 66 v1.5 for Windows : program s/n: 2CDDJ76930000 benelux.map s/n: 180SEPN656641 europa.map s/n: 201857282SPQZ

Rude Dog On-Line Adventure : name: The GuaRDiaN aNGeL bbs: G.!.$ s/n: 351145 or name: TeLLeRBoP bbs: G.!.$ s/n: 124540
Rude Dog On-Line Adventure (2) : name: You! bbs: G.!.$ s/n: 68869 or name: Me! bbs: G.!.$ s/n: 16420
Rude Dog On-Line Adventure (3) : name: SoMeBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 170570 or name: NoBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 154625
Rude Dog On-Line Adventure (4) : name: Xxx! bbs: G.!.$ s/n: 39136 or name: 2U! bbs: G.!.$ s/n: 42863

Rude Dog On-Line Adventure (5) : name: 4U! bbs: G.!.$ s/n: 42133 or name: [-NH-] bbs: G.!.$ s/n: 135236
RumBa APPC v2.1 : s/n: 00997290
RumBa for the InterNet v1.0 for Windows : s/n: 00955877
Rumba Mainframe Connect v4.0 (4 node) : 00491097
RumBa MainFrame Connection v4.0 (4 node license) : s/n: 00491097

Sage Sterling v3.11 for Windows : Main Program s/n: FH10000 or Main Program s/n: ECNCFRC

Sage Sterling v3.11 for Windows (2) : Bureau Details s/n: BA10001 or Bureau Details s/n: WGPWBFE
Satellite 3D 1.5 (mac) : 420491
ScanPrep Pro 2.0.2 (mac) : IXP-61082016-BK4
ScanTastic 4.0 (mac) : STPS4-1435174855
Schedule It +v2.30 for OS/2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 7587918 or name: TeLLeRBoP s/n: 552015

Schedule It +v2.30 for OS/2 (2) : name: Me! s/n: 5670 or name: You! s/n: 20328
Schedule It +v2.30 for OS/2 (3) : name: 2U! s/n: 5760 or name: 4U! s/n: 5796
Schedule It +v2.30 for OS/2 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 492399 or name: NoBoDy! s/n: 181986
Schedule It +v2.30 for OS/2 (5) : name: Xxx! s/n: 21160 or name: Dark Wing s/n: 518805
Schedule It +v2.30 for OS/2 (6) : name: DOH Enterprises s/n: 4109850

Schedule It v2.30 for OS/2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 7587918
Schedule It! for Win95 : s/n: DOD666-100000000
SciTech Display Doctor v5.2 : Name: Misha [UCF] s/n: 0123456CB3084CB56789
Scitech Display Doctor V5.3 : name: John Scrivner Code: 82091-5F4F35C4-33145
SCO Open Server v4.21 : s/n: 2BF016051 key: UQQFGHCD

SCO Open Systems Networks v3.0.0 (16 users) : s/n: 2BB004565 key: arbvbtda
SCO Unix NFS v1.1.0 : s/n: ING000045 key: JQQBRMYC
Screen Scapes for Windows : s/n: 10SSW004238A
Screenario v1.1 : name: (anything you like) code: CD328377
ScreenReady 1.0 (mac) : 67-1008-303415606
ScreenSaver v2.4 for OS/2 : (SSAVER.EXE -R ) s/n: 54163561 name: The GuaRDiaN aNGeL

ScreenSaver v2.4 for OS/2 (2) : s/n: 78690961 name: ???! or s/n: 43463311 name: Nobody!
ScreenSaver v2.4 for OS/2 (3) : s/n: 77766417 name: Xxx! or s/n: 82886941 name: TeLLeRBoP
ScreenSaver v2.4 for OS/2 (4) : s/n: 74277152 name: You! or s/n: 69281578 name: Me!
ScreenSaver v2.4 for OS/2 (5) : s/n: 00764553 name: 2U! or s/n: 50519285 name: 4U!

ScreenSaver v2.4 for OS/2 (6) : s/n: 15027584 name: SoMeBoDy!
ScreenShot 2.0.1 (mac) : 2020000000078
Scroll-It v2.0 : (Scrollit 200 /n= /k=) name: MarQuiS_De_SoiRee s/n: 2A364A58
Scroll-It v2.0 (2) : name: MarQuiS_De_SoiRee s/n: 523183FA or name: ********** s/n: 23936f43
Sculpt 3D (mac) : 101164

SeaHaven Towers v2.20 for OS/2 : s/n: 155-23-81045
Second-Friend v5.0 : s/n: TR5012853
Secret Agent v1.12 : Name: tHATDUDE Comp: PC'96 Reg: 2227252387
SecureIT-32 3.7 : CCJI-M380054
Seize The Day : s/n:9312M00014 Key:Q1B9J
Select Time v2.0 : s/n: W894S91K4

Semware Editor Prerelease : 3001005027
Sensible Grammar : 103855 119303
SER Green Screen/Power Saver : s/n: SKY797128
Serv-v2.02 :s/n: reg r8fZajeV3J,ED!SON'96 insert line serv.ini after heading (Global)
Serif PagePlus Intro 95 : s/n: 784146
Server dat v4.0 program manager : 301062

ServerDat v4.0 Program Manager : s/n: 301062
SF v4.0 : s/n: 100-0002792-334101
Shader Detective 1.3 (mac) : 188877
ShaDow LogIn v1.2b : name: Batman s/n: 889529803 or name: XXX s/n: 1035328419
ShaDow LogIn v1.2b (2) : name: You s/n: 1270192541 or name: Me s/n: 144901579

ShaDow LogIn v1.2b (3) : name: Nobody s/n: 792928221 or name: Somebody s/n: 169621667
ShaDow LogIn v1.2b (4) : name: Who? s/n: 1160366645 or name: *** s/n: 1388103389
ShadowLAN (mac) : 'Paris' allows 5 users to connect.
SharkWare PIM : s/n: SW1001072281
ShellWizard 2.0 Pro : name: SHELLWIZARD s/n: 90475

ShellWizard 95 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 53243 or name: TeLLeRBoP s/n: 16423
ShellWizard 95 (2) : name: Me! s/n: 1683 or name: You! s/n: 3379
ShellWizard 95 (3) : name: 2U! s/n: 1767 or name: 4U! s/n: 1775
ShellWizard 95 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 14803 or name: NoBoDy! s/n: 9311

ShellWizard 95 (5) : name: Xxx! s/n: 3531 or name: ED!SON s/n: 7523
ShellWizard 95 v1.7 : name: SHELLWIZARD s/n: 58375
ShellWizard v2.0 Pro : name: THE RIDDLER [UCF/XFORCE] s/n: 419783
Shez (all versions) 1 : CDCE1357123142 or CDCE1357297070
Shez (all versions) 2 : CDCE1357143180 or CDCE1357239052

Shez (all versions) 3 : CDCE1357257182 or CDCE1357264461
Shez (all versions) 4 : CDCE1357327302 or CDCE1357389753
Shez (all versions) 5 : CDCE1357641392 or CDCE1357762662
Shez +v10.9 : s/n: CDCE1357017562 or s/n: CDCE1357123142 or s/n: CDCE1357143180
Shez +v10.9 (2) : s/n: CDCE1357239052 or s/n: CDCE1357257182 or s/n: CDCE1357264461

Shez +v10.9 (3) : s/n: CDCE1357297070 or s/n: CDCE1357327032 or s/n: CDCE1357333332
Shez +v10.9 (4) : s/n: CDCE1357641392 or S/N: CDCE1357044731
Shez v10.9 : CDCE1357017562 or CDCE1357123142
Showplace (mac) : 1950469700
SideBar v1.01 for Windows : s/n: 000-19T-83189 or s/n: 010-19T-95293 or s/n: 102-19T-00006

SideBar v1.01 for Windows (2) : s/n: 844-19T-10200 or s/n: 800-19T-10244 or s/n: 404-19T-12224
SideBar v1.01 for Windows (3) : s/n: 102-19T-30102 or s/n: 777-19T-71000 or s/n: 900-19T-50505
SideBar v1.01 for Windows (4) : s/n: 405-19T-50005
SideKick v2.0 for Windows : s/n: ??-???? s/n: 32-4644
Signpost 1.2FAT (mac) : App-284396555EUGG

SignPost Europe Map 1.0 (mac) : 2349ETDC92898
SignPost USA Map 1.2 (mac) : USA-251CFUD686155
SilVer Wolf DeskTop v1.0 for Windows : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 729539052 or name: TeLLeRBoP s/n: 539962826
SilVer Wolf DeskTop v1.0 for Windows (2) : name: You! s/n: 362577354 or name: Me! s/n: 359988682
SilVer Wolf DeskTop v1.0 for Windows (3) : name: SoMeBoDy! s/n: 498867658 or name: NoBoDy! s/n: 393219530

SilVer Wolf DeskTop v1.0 for Windows (4) : name: ???! s/n: 361192906 or name: Xxx! s/n: 362696138
SilVer Wolf DeskTop v1.0 for Windows (5) : name: 2U! s/n: 359747018 or name: 4U! s/n: 359755210
SilVer Wolf DeskTop v1.0 for Windows (6) : name: Jimmy Jamez s/n: 208240074
SilVer Xpress Mail v5.03 : name: The GuarDiaN aNGeL s/n: C97048B2 or name: TeLLeRBoP s/n: E8004CBB

SilVer Xpress Mail v5.03 (2) : name: You! s/n: E3BB339B or name: Me! s/n: 729F7238
SilVer Xpress Mail v5.03 (3) : name: SoMeBoDy! s/n: 65EA5343 or name: NoBoDy! s/n: 608CC938
SilVer Xpress Mail v5.03 (4) : name: Xxx! s/n: 4D12FBDB or name: ???! s/n: 9F072218
SilVer Xpress Mail v5.03 (5) : name: 2U! s/n: 36692C75 or name: 4U! s/n: C174018A

Silverlining (mac) : please (use on 2nd attempt)
Simpson Screen Saver for Windows : KAW-64331-1262 or ZQW-35600-2587 or ZQW-33671-7329
Simpsons Screen Saver : s/n: AD3-00670-6681
Sins for Sirds v1.1 for Windows : s/n: 1371078
SIO v1.45 16 port version for OS/2 : s/n: 10010205 name: JOSEPH URBAN

SitComm (mac) : SCxxxxx SRxxxxx
Site FX 1/2 : User Name: Sean Williams Company Name : (Anything you Like)
Site FX 2/2 : Expiry Date: (Leave Blank) Serial Number: 0HHA5EJJ5V9DDEJB999F
Site licence s/n : 8765468413464354654
SkatteProgram 94/95 v9.11 : s/n: 62-046-123456

Sketch 2.0 (mac) : SMZMP22W2CD6CER
Sketcher 1.0 (mac) : 0400102LUA
SkullCheck v3.5 : (edit SKULLCHK.KEY) line #9:
SkyGate/2 for OS/2 : name: Computer Solutions Department s/n: 3667
SkyLight v3.0 for Windows : s/n: XXX-201258-BMAX or s/n: RS7933010140

SLMail 95 : key=1 s/n: FED532B6
SLmail Version 2.0 : s/n: 2451390788 aCTIVATE kEY : 2FC9A1E6
Smart Desktop v1.01a for Windows : s/n: A941-10350257124-41 Uninstall p/w: Uninstall
Smart Sketch 95 for Win95 : s/n: 124254 or s/n: 124524
SmartPage Direct v2.1 for Windows : s/n: GI2430240757

Smartpage v2.1 for Windows : GI2430240757
SmilerShell '95 v1.4 : s/n: C2940903999
Smooth Editor +v2.1 for Dos and Windows : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 92.13.43.78.91.23. or name: TeLLeRBoP s/n: 78.98.58.05.92.98.
Smooth Editor +v2.1 for Dos and Windows (2) : name: You! s/n: 65.43.21.12.95.47. or name: Me! s/n: 12.34.56.89.94.30.
Smooth Editor +v2.1 for Dos and Windows (3) : name: SoMeBoDy! s/n: 12.34.56.05.92.78. or name: NoBoDy! s/n: 12.34.56.96.93.81.

Smooth Editor +v2.1 for Dos and Windows (4) : name: Xxx! s/n: 12.34.56.01.92.12. or name: ???! s/n: 12.34.56.96.97.23.
Smooth Editor +v2.1 for Dos and Windows (5) : name: 2U! s/n: 12.34.56.10.91.69. or name: 4U! s/n: 12.34.56.98.99.61.
Smooth Editor v0.99 : name: Me s/n: 04.96.87.65.90.74. or name: --- s/n: 42.34.24.61.94.12.
Smooth editor v0.99 (02) : name: XXX s/n: 57.60.46.89.90.94. or name: ??? s/n: 14.13.44.45.96.98.

Smooth editor v0.99 (03) : name: You s/n: 04.59.80.74.97.05. or name: *** s/n: 09.78.00.03.96.52.
Smooth editor v0.99 (04) : name: Me s/n: 04.96.87.65.90.74. or name: Who? s/n: 58.75.68.81.98.56.
Smooth editor v0.99 (05) : name: Nobody s/n: 23.54.23.85.96.90. or name: Somebody s/n: 23.45.56.10.99.49.
Smooth editor v1.02 : name: Batman s/n: 07.60.36.98.97.85 or name: You! s/n: 65.43.21.12.95.47

Smooth editor v1.02 (02) : name: XXX s/n: 76.02.47.47.94.72 or name: *** s/n: 45.67.47.18.97.47
Smooth editor v1.02 (03) : name: You s/n: 98.67.97.78.91.67 or name: Who? s/n: 92.84.56.32.97.67
Smooth editor v1.02 (04) : name: Me s/n: 09.46.88.56.99.27 or name: Somebody s/n: 40.95.88.29.92.16
Smooth editor v1.02 (05) : name: Nobody s/n: 49.58.67.85.90.94

Smooth Editor v2.1 for Dos and Windows : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n:92.13.43.78.91.23.
SnapGrafx v1.0 for Windows : s/n: 0901-0010-2844-6401
SnapMail 2.0 (mac) : ' -8E6C6183 10'
SnapShot/32 +v2.55 for Windows(95) : name: mARQUIS dE sOIR+E [mDS/uCF] s/n: 1677332196
SnapShot32 2.xx WIN95 : s/n: 1677332196 name: mARQUIS dE sOIR‚E [mDS/uCF]

Snatcher 1.0 (mac) : 104321
SndConverter Pro 2.2 (mac) : 065016413435 'Anonymous'
SNMPc v4.09 for Windows : s/n: 89821-80154-E6C41-8185B
SnooPer +v3.43 for Dos : s/n: S112-2311 or s/n: S112-0011 or s/n: S112-0021 or s/n: S112-0031
SnooPer +v3.43 for Dos (2) : s/n: S112-0051 or s/n: S112-0071 or s/n: S112-0111 or s/n: S112-0131

SnooPer +v3.43 for Dos (3) : s/n: S112-0171 or s/n: S112-0231
Snooper v3.30 : s/n: S112-2331
Snoopy's ScreenSaver v1.0 for Windows : s/n: 110-JSVS-132720
Snoopy's Yearn to Learn (mac) : 304E1342E
Socrate's Shop: Anachronism's-R-US : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 1664783692 or name: TeLLeRBoP s/n: 4006623371

Socrate's Shop: Anachronism's-R-US (2) : name: Me! s/n: 0000022674 or name: You! s/n: 0000001889
Socrate's Shop: Anachronism's-R-US (3) : name: 2U! s/n: 0000000003 or name: SoMeBoDy! s/n: 1437125148
Socrate's Shop: Anachronism's-R-US (4) : name: NoBoDy! s/n: 0002158560 or name: Xxx! s/n: 0000000603
Socrate's Shop: Anachronism's-R-US (5) : name: BoyWonDer s/n: 1518851942 or name: Krynos s/n: 0498722112

SoftDesk Core v7.02 Unlocked : s/n: 07DCR3E 20337
SoftDesk Productivity Tools v7.02 : s/n: 07DPP3E 20333
SoftDesk v12.12 : s/n: 12 DS3B 30658
SoftIce/NT 1.0 : s/n: 3000-9147F5-77
SoftLine Pay CD : s/n: DFGD SCFE PQE EWX
SoftNode (mac) : Pwd/'3ubgr065j1w1 ikkt51borw1' s/n:'ND-39003394/001'

SoftPC Pro 3.1 (mac) : s/nR-24004178/OO1 PW/rtu0j1m3tgt3
SoftPC Windows 2.0 (mac) : 2500-6666-2112-1492
Software Caroussel v6.02 / v6.03 : s/n: 30230940
SoftwareFPU 3.0.2 (mac) : SFPU-302-XXXXXXX (x=any number)
Solaris v4.2 Operating System : s/n: DM0034621
Sony Hybrid CD-ROM 1.2 (mac) : HYB2-120-0-553B2B16

Sound Converter Pro 2.2 (mac) : 065016413435 'Anonymous'
Sound Forge v3.0 for Windows : s/n: 2KCUTN2Z
Sound Forge v3.0 for Windows 95 : Serial Number: SFW309266944 Activation Key: LPBPGX97
Sound Forge v4.0 : 100-0000999-068550
SoundEdit 16 1.x (mac) : SSM101-4604-1072-4078
SourCer v5.10 : s/n: B309868-YTHT or s/n: B311312 or s/n: S321851-GPER

SourCer v6.05 : s/n: SR309388-JYAX
SourCer v6.06 : s/n: SB312295-HTER
SourCer v6.09 : s/n: SR309518-RMYR
SourCer v6.51 : s/n: SR322449-TAWE
Space Quest II (mac) : 112930000000000
Spanish Assistant 1.0 (mac) : M1102424 M1104116

Spectre 1.0 (mac) : LV8252W
Spectre Supreme 3.0 (mac) : LTS24QW
Spectre VR *CD-version* for Dos : s/n: 7WWD7JM3 Network s/n: BWRK29R8
Spectre VR 1.0 (mac) : MB7565LD
Spectrum analysis : 120-0001250-261207
Speedbeep 2.0.6 (mac) : PRETZEL 'To register Speed Beep, Cmd-Opt-Shf-Click on Title and "RoNertL"

SpeedyCD 1.2.4 (mac) : 02F614C99EB36FD8
SpeedyROM v1.0 for Windows 95 : 000-08T-00009 or 111-18T-11112 or 222-28T-22225 or 333-38T-33338 or 444-48T-44441
SpeedyROM v1.0 for Windows 95 (2) : 555-58T-55554 or 666-68T-66667 or 777-78T-77770 or 888-88T-88883 or 999-98T-99996
Spin Doctor 1.0 (mac) : 703-221-0616
SpinRite v3.1 : s/n: E0225808 or s/n: E0215318

Spiral (mac) : 000000
Spreadbase 1.01 (mac) : OSI-1-F-002-00105-100
Spry Internet Office Professional v4.1 : s/n: OFC410PRO-EV00000269
SPSS v6.0 for Windows : s/n: 710808
SPSS v6.1 for Windows (PC Statistics) : s/n: 945639 or s/n: 945872
SPSS v7.0 for Windows : s/n: 32154 45672 56425 52143 42835 9621

SPSS/PC Statistics v6.1 for Windows : 945872
Spydir v1.5 : Name: john smith Password: OOSJQLRUMS
Square One 3.0 (mac) : SQ3-00921-5991
Squizz 1.0f (mac) : 801652
St. Bernard Open File Manager for NetWare : s/n: OOBE-605A-0100-004A
Stack'Em +v3.1 for Dos : sysop: The GuaRDiaN aNGeL bbs: G.!.$ s/n: 203232 or sysop: TeLLeRBoP bbs: G.!.$ s/n: 149232

Stack'Em +v3.1 for Dos (2) : sysop: You! bbs: G.!.$ s/n: 114912 or sysop: Me! bbs: G.!.$ s/n: 106200
Stack'Em +v3.1 for Dos (3) : sysop: 2U! bbs: G.!.$ s/n: 105408 or sysop: 4U! bbs: G.!.$ s/n: 105552
Stack'Em +v3.1 for Dos (4) : sysop: SoMeBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 146496 or sysop: NoBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 133104
Stack'Em +v3.1 for Dos (5) : sysop: Xxx! bbs: G.!.$ s/n: 115704 or sysop: byMMi bbs: G.!.$ s/n: 122888

Stack'Em v3.1 for Dos : sysop: The GuaRDiaN aNGeL bbs/ G.!.$ s/n: 203232
StacKer v1.1 for Dos and OS/2 : s/n: SI1FH361225
StacKer v4.0 for Dos and Windows : s/n: U40AA079658
Stacker v4.0 for DOS and Windows 2 : SI1FH361225
StanFord Graphics v3.0B for Windows : s/n: 3000394
Star Trek for After Dark : KAW-64331-1262 or BSW-83011-2400

Stardate 1.0 (mac) : ESM-10379-8830
Stardate v1.0 : s/n: LSW-83838-9710
Stardate v1.0 for Windows : LSW-83838-9710
Start Clean 1.2/Hot Corners : name:CracK Da WareZ s/n:2446-23506-1981-389
StartClean v1.2 for Windows : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 3088-29926-1673-333 or name: TeLLeRBoP s/n: 1660-15646-1761-349

StartClean v1.2 for Windows (2) : name: Me! s/n: 528-4326-727-161 or name: You! s/n: 806-7106-727-161
StartClean v1.2 for Windows (3) : name: 2U! s/n: 442-3466-727-161 or name: 4U! s/n: 446-3506-727-161
StartClean v1.2 for Windows (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 1648-15526-727-161 or name: NoBoDy! s/n: 1282-11866-727-161
StartClean v1.2 for Windows (5) : name: Xxx! s/n: 828-7326-727-161 or name: ED!SON s/n: 926-8306-1717-341

Startrek Screen Posters : s/n: SPW-06753-8181
Startrek:"The next generation" screen saver : BSW-35600-2587
Startrek:"The next generation" screen saver (2) : ZQW-33671-7329
StatusMac (mac) : (25 user) SMR25168
Stick-its v96.6.22 : Reg: CYBERSTICKITS
StickIts v96.6.22 : s/n: CYBERSTICKITS

Sticky Notes v1.5 : s/n: EZ-436785547
StomPer +v3.05 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 00FFD2E3B88E09 or name: TeLLeRBoP s/n: 00FA7E8D73295D
StomPer +v3.05 (2) : name: Me! s/n: 00FA2739C72AB3 or name: You! s/n: 00FA70F0475508
StomPer +v3.05 (3) : name: 2U! s/n: 00FAC54647555D or name: 4U! s/n: 00FACE3DCFCC5E

StomPer +v3.05 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 00FA387DC87E09 or name: NoBoDy! s/n: 00FA95CB940808
StomPer +v3.05 (5) : name: Xxx! s/n: 00FACE3DAB9BB3 or name: CYBERPUNK s/n: 00FA70F07978B3
StomPer v2.3? for Dos : s/n: 199820ea40b109 name: MaRooN
Stomper v3.05 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 00FFD2E3B88E09

StomPer v3.20 for Dos and Win95 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 87009402FFFFC4 or name: TeLLeRBoP s/n: 8700D602FFFFC8
StomPer v3.20 for Dos and Win95 (2) : name: Me! s/n: 8700C302FFFFC4 or name: You! s/n: 87002402FFFF65
StomPer v3.20 for Dos and Win95 (3) : name: 2U! s/n: 8700DD02FFFFA2 or name: 4U! s/n: 87009B02FFFFE1
StomPer v3.20 for Dos and Win95 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 87006602FFFF03 or name: NoBoDy! s/n: 87000B02FFFFE6

StomPer v3.20 for Dos and Win95 (5) : name: Xxx! s/n: 8700EA02FFFF91 or name: The Pharao s/n: 8700E302FFFFC5
StoRage Executive v2.0 for Windows NT : s/n: 0241980001010487
Strata Instant Replay 1.0 (mac) : I286243253831
Strata MediaPaint 1.0 (mac) : M12309000011
Strata Studio Pro (mac) : A156241377081
Strata Virtual 3D (mac) : V826243977191

Streamline 3.0 (mac) : SAW300R3113443-487
Streamliner v3.01 : s/n: SBW3001100640-184
Street Wizard v5.0 for Windows : s/n: 24451FD
Streets on a Disk v6.0 : s/n: ST40088
Streetwizard v5.0 for Windows : 24451FD
Strip Poker Pro : artworx

StS-Boerse v2.0 : s/n: 53966 name: mARQUIS
STTNG: stardate for Windows : ESW-83838-9710
Studio 32 1.2 (mac) : 3006127841 vUnknown 3006003068
Studio 8 2.0 (mac) : 9248372456
Studio v1.0 : s/n: 4682119240
StuffIt Deluxe 2.0x (mac) : A 81777

StuffIt Deluxe 3.0x (mac) : B13945
StuffIt Deluxe 3.5 (mac) : DLXB-793-050000
StuffIt Deluxe v1.01 : s/n: A 09000
StuffIt Installer Maker (mac) : I347000001
StuffIt Lite 3.0x (mac) : L297000000
StuffIt SpaceSaver 3.5.1 (mac) : SPSB-807-090000

StyleLine Designer for Microsoft Publisher : s/n: 28579-087-0113621
Stylus Lingvo Office for Windows : s/n: LSSL-000084-10034
Super 7 Utilities 2.0 (mac) : 129300096
Super ATM 3.5-3.6 (mac) : GHB100R3100136-472
Super Dir : name: Pr0metheus s/n: 31024-225113-003
Super Grades v95a for Win95 : s/n: 1-051-604

Super Pasofami SNES 1.2e : Name: tHATDUDE Reg: NOKAMIKO
Super Queue v3.1 for Windows : s/n: 798-310-00120
Superbase '95 v3.0 for Windows : 302010051293 or 353010020336
Superbase for Windows : 152010015966
SuperBase v2.0 for Windows : s/n: 152010055593
SuperBase v3.0 for Windows : s/n: 302010051293 or s/n: 353010020336

SuperBase v4.0 for Windows 95 : s/n: 302010051293 or s/n: 152010015966
SuperBridge 2.0 (mac) : S370302000
SuperCharts v2.1g for Windows : s/n: OPQH93AG1YL3U4L
SuperFax v5.0 for Windows : s/n: 110957 or s/n: 894139 or s/n: 904048
SuperFax v5.1 for Windows : s/n: 051212453
SuperJam v1.0 for Windows : s/n: 26310A-000267

SuperNews v5.0 : sysop: Nobody bbs: Nowhere BBS reg.code: 0000 s/n: 90A2132205
SuperNews v5.0 (2) : sysop: Sysop bbs: BBS reg.code: 0000 s/n: 1AB1001999
SuperNews v5.0 (3) : sysop: DaRKMaN of TPiNC bbs: OrganiZed Chaos Board reg.code: 0000 s/n: 2F2A626029
SuperNews v5.0 (4) : sysop: Everybody bbs: BBS reg.code: 0000 s/n: 2AB2002999

SuperNews v5.0 (5) : sysop: bbs: reg.code: 0000 s/n: 16A1012A00
Superoffice v2.50c (2) 1/2 : 5 users: you must specify 5 users company name: does not matter
Superoffice v2.50c (2) 2/2 : l/n: 4238291206 s/n: 1022500019
SuperOffice v3.03 for Win95 : s/n: 1030009953
Superprint v3.10 : 300-300-1234 or 400-310-00793 or 686-310-11744

SuperPrint v3.10 for Windows : s/n: 300-300-12345 or s/n: 400-310-00793 or s/n: 686-310-11744
SuperPrint v4.0 for Windows/95/NT : s/n: 400-400-xxxxx or s/n: 400-400-00642
SuperSonic v1.61 for Windows : s/n: 100354012
SuperVoice Pro v1.0 for Windows 95 : s/n: 96002429
SuperVoice v2.0 for Windows : s/n: 000727837

SuperVoice v2.0a for Windows : s/n: 001504
SuperVoice v2.0b for Windows : s/n: 002846
SuperVoice v2.0d for Windows : s/n: 00430934
SuperVoice v2.2 for Windows(95) : s/n: 220006165 or s/n: 226104062
Superzip v2.80 : name: registered s/n: SZ-B898294F
Support Magic : s/n: 0R10000867

SureTrack Project Manager : s/n: 73013286 or s/n: 73013287 or s/n: 73013289
Surf Bot v2.0 for Windows : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: hyueutgaxvcazhldim or name: TeLLeRBoP s/n: hvvwykbdj
Surf Bot v2.0 for Windows (2) : name: Me! s/n: ave or name: You! s/n: mfkf
Surf Bot v2.0 for Windows (3) : name: 2U! s/n: zfe or name: 4U! s/n: bfe

Surf Bot v2.0 for Windows (4) : name: SoMeBoDy! s/n: gfwvpndno or name: NoBoDy! s/n: bflfrxu
Surf Bot v2.0 for Windows (5) : name: Xxx! s/n: lonf or name: ED!SON s/n: soedcg
Surf Bot v2.00 : name:CracK Da WareZ s/n:qiqtymdpndckqa
SurfBot v2.0 : Name: tHATDUDE Reg: nskerndn
SurfWatch 1.2V (mac) : 1SW52216449

Swagman v1.18 : name: Registered s/n: 10380
Swami : User Name: TMDTR s/n: 0DC0489F0RUQPY53T5T8
Swami (2) : User Name: Arnold Hansen Serial Number: 0JC1VKMFT1941ABAT6MV
Swap Monitor +v1.40 for OS/2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 397962472 or name: TeLLeRBoP s/n: 4193159396

Swap Monitor +v1.40 for OS/2 (2) : name: Me! s/n: 1594166926 or name: You! s/n: 3545640335
Swap Monitor +v1.40 for OS/2 (3) : name: 2U! s/n: 628588295 or name: 4U! s/n: 2262049903
Swap Monitor +v1.40 for OS/2 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 4242291132 or name: NoBoDy! s/n: 1608937255
Swap Monitor +v1.40 for OS/2 (5) : name: Xxx! s/n: 1992296960 or name: Dark Wing s/n: 4244419733

Swap Monitor v1.40 for OS/2 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 397962472
Swoop 1.0 (mac) : name:SPC Copies/99 code:FEDLIIJP
Synchronizer v2.0 : name: Registered s/n: a5b3acb0bf0a
Synchronizer v2.03 : name: Registered s/n: 4633.9524.54
SyStem Commander v1.28 : s/n: Y302121-GJRM

SyStem Commander v2.11 : s/n: SC307548-PXJP
SyStem Commander v2.14 : s/n: SC308867-EPEX
SyStem Commander v2.24 : s/n: SC202472-GAYP
SyStem Commander v2.26 : s/n: SC207744-HREC
System Commander v2.28 : s/n: SC220879-MPTP
System Commander v3.0 : s/n: SC247115-KHFR

SyTos Plus +v1.42 for Dos : s/n: SPED-142SYD2-A14
SyTos Plus v1.10 for Windows : s/n: SPEW-110SYB-A14
SyTos Premium Backup and Disaster Recovery for OS/2 : s/n: HV7239 or s/n: PREO-210IMA4

Tab-It v1.xx : Name: tHATDUDE! Reg: EDEDEDED9B3-18ABD0AB849
TabIt 1.XX : name: (anything you like) code: EDEDEEDED9B3-18ABD0AB849

TagEm! v1.01 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: FQJ81YC290K2 or name: TeLLeRBoP s/n: FQJ85C98BLGA
TagEm! v1.01 (2) : name: You! s/n: FQJ8DPG9G77K or name: Me! s/n: FQJ81XC4TK1B
TagEm! v1.01 (3) : name: SoMeBoDy! s/n: FQJ814E091JY or name: NoBoDy! s/n: FQJ844UF8PK3
TagEm! v1.01 (4) : name: ???! s/n: FQJ89NLBJP53 or name: Xxx! s/n: FQJ8DP0AQJ3E

TagEm! v1.01 (5) : name: 2U! s/n: FQJ84EU3GL7A or name: 4U! s/n: FQJ84DU5GJ7E
Take Command : s/n: 3OO711 code: 8C7XFRNQ
TalkShow : s/n: A15092-220011-1301660
Tally Systems NetCensus v2.51 : s/n: NW-006393
Tango PCB : s/n disk 1: PP222X1 s/n disk 2: PP222X2 s/n disk 3: S140X1 s/n disk 4: S140X2 s/n disk 5: S140X3

TapeDisk +v6.5.4 for Dos and Windows : s/n: 149799042597
TapeDisk v6.2.2 : s/n: 331972912963
Task Locker v3.0 for Win95 : Single system s/n: 6543545735465657712 Site licence s/n: 8765468413464354654
TaskBar +v2.62 for OS/2 : name: The_GuaRDiaN_aNGeL s/n: 1198978212 or name: TeLLeRBoP s/n: 1148274678
TaskBar +v2.62 for OS/2 (2) : name: You! s/n: 561344346 or name: Me! s/n: 2188622

TaskBar +v2.62 for OS/2 (3) : name: Xxx! s/n: 561543257 or name: NoBoDy! s/n: 1868818579
TaskBar +v2.62 for OS/2 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 560865609 or name: 2U! s/n: 2184499
TaskBar +v2.62 for OS/2 (5) : name: 4U! s/n: 2184501 or name: ???! s/n: 557793088
TaskBar +v2.62 for OS/2 (6) : name: DoH Enterprises s/n: 274549905

TaskBar v2.62 for OS/2 : name: The_GuaRDiaN_aNGeL s/n: 1198978212
TBAV vX.x-6.38 : name:WareZoHolicS serie:F786FD6C
TBBS v1.2 (The Bread Board System) : s/n: 2310267
TBBS v2.2m (The Bread Board System) : s/n: 2252589
TC Director/32 : name: Registered s/n: 172962085100

TCP Connect II 2.0 : DRJLT 8500
TechMedia MultiMedia Suite v3.18 : Reg Info: tricia
TeleForm v3.0.14 for Windows : s/n: 90085
TeleMagic MU (mac) : 10 Logon: Mac Pasword: Master
TeleMate +v4.20 for Dos : (Type TM /R) s/n: TM220000192 name: The GuaRDiaN aNGeL or s/n: TM220000195 name: TeLLeRBoP

TeleMate +v4.20 for Dos (2) : s/n: TM220000829 name: SoMeBoDy! or s/n: TM220000600 name: Xxx!
TeleMate +v4.20 for Dos (3) : s/n: TM220000965 name: You! or s/n: TM220000703 name: Me!
TeleMate +v4.20 for Dos (4) : s/n: TM220000049 name: Nobody! or s/n: TM220000365 name: ????!
TeleMate +v4.20 for Dos (5) : s/n: TM220000683 name: 2U! or s/n: TM220000395 name: 4U!

TeleMate v1.0 or v1.1 for Windows(95) : name: TwinHead [TWH/UCF] s/n: TWH-561-UCF-294
Telemate v4.12 : name: Batman s/n: TM00F1C0335 or name: --- s/n: TM00F1C0235
Telemate v4.12 (02) : name: XXX s/n: TM00F1C0960 or name: ??? s/n: TM00F1C0929
Telemate v4.12 (03) : name: You s/n: TM00F1C0953 or name: *** s/n: TM00F1C0286

Telemate v4.12 (04) : name:Me s/n: TM00F1C0155 or name: Who? s/n: TM00F1C0992
Telemate v4.12 (05) : name: Nobody s/n: TM00F1C0129 or name: Somebody s/n: TM00F1C0049
Telemate v4.20 : name: Batman s/n: TM220000791 or name: --- s/n: TM220000975
Telemate v4.20 (02) : name: XXX s/n: TM220000600 or name: ??? s/n: TM220000365

Telemate v4.20 (03) : name: You s/n: TM220000965 or name: *** s/n: TM220000910
Telemate v4.20 (04) : name: Me s/n: TM220000703 or name: Who? s/n: TM220000260
Telemate v4.20 (05) : name: Nobody s/n: TM220000049 or name: Somebody s/n: TM220000829
TeleMate v4.20 for Dos (Type TM /R) : s/n: TM220000192 name: The GuaRDiaN aNGeL

Teleport Pro 1.05 : Name: tHATDUDE Reg: 1559952781
Teleport PRO v1.04.5 : name: Registered s/n: 1105259930
Teles Online for Windows : s/n: 900W657702504540
Teles.Com v2.72 : s/n: 9302 6618 2159 1171
Telix +v3.50 for Dos : s/n: A1019106-29855 or s/n: A1043340-38984

Telix for DOS, Version 3.51 : s/n: A1019106-29855 or s/n: A1058771-37419
Telix v1.01d for Windows : s/n: W1902608-63795 or s/n: W1902775-00945 or (German) s/n: W1251600-65005
Telix v1.15a for Windows (95) : install s/n: W1902608-63794 disk s/n: W1909311-55066
Telix v3.22 : s/n: A1058771-37419 or A1043340-38984

Telix v3.51 for Dos : A1019106-29855
Tempo EZ 1.2a (mac) : TEZ0104104078
Terrain Flight ScreenSaver v1.02a for Windows : s/n: 459-110-001 name: TwinHead [TWH/uCF]
Terrazzo (mac) : 600700000000
TextBridge 2.0.2 (mac) : PN/31-07995-00 SN/9404TM01068
TextureMaker 1.0 (mac) : 56-1000-202888264

TextureScape 1.5 (mac) : 27-9003-6624
TGV MultiNet v1.1 for Windows : s/n: 0-UC10-V301-D806-HSRR-NR9S-WER0
The Draw v4.62 : s/n: A460-004945
The Draw v4.62 (2) : A460-004945
The Drums Pro v2.0 for Win95 : name: Misha adress: [UCF] s/n: 23912804
The Final Windows 95 Uninstaller v3.0 : s/n: 12038994

The Flinstone cuckoo clock for Windows : 90500100-00*** (* = any number)
The Flintstone Cuckoo Clock for Windows : s/n: 90500100-00???
The FlintStone Screen Saver for Windows : s/n: 5101-0989-5756
The international OCR : A46IW331561710
The Jammer SongMaker : s/n: JWS11413
The Last Resort : s/n: 0821-1996-Ag2C

The LastByte Memory Manager v2.50 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: CF5AD7D9 or name: TeLLeRBoP s/n: 0CF2322A
The LastByte Memory Manager v2.50 (2) : name: You! s/n: 38E6A2C7 or name: Me! s/n: 9F0BF89C
The LastByte Memory Manager v2.50 (3) : name: Xxx! s/n: DDD41142 or name: ????! s/n: 23A2CE39
The LastByte Memory Manager v2.50 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: F0A8EDD2 or name: NoBoDy! s/n: 1CAB13BD

The LastByte Memory Manager v2.50 (5) : name: 2U! s/n: C4B526B3 or name: 4U! s/n: F563FC9C
The Mayor BBS v6.25 : s/n: NWGEEGD9J
The Mission Builder v1.21 : name: ED!SON '96 reg code: 52585843 user #: 1
The Palace 1.01 (mac) : LV3M-GRTN-XNG7E
The Reader +v4.05 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: AAA AUARDIAN ANGEL or name: TeLLeRBoP s/n: AAAJERBOP

The Reader +v4.05 (2) : name: You! s/n: ACU! or name: Meeeeee! s/n: AAAAAAA!
The Reader +v4.05 (3) : name: Nobody! s/n: AAAGDY! or name: Somebody! s/n: AAIEBODY!
The Reader +v4.05 (4) : name: Xxx! s/n: AKX! or name: Vraagteken s/n: ACAAGTEKEN
The Reader +v4.05 (5) : name: ToYou! s/n: AAVOU! or name: ForYou! s/n: AAAYou!

The Reader v3.0 : name/Mine key/AAAB
The Reader v4.01 : name: Batman key: AAAAAJ or name: Joker key: AAABR or name: Nope key: AAGE
The Reader v4.01 (2) : name: XXX key: AKX or name: Yours key: ACURS or name: Who? key: AAH?
The Reader v4.01 (3) : name: You key: ACU or name: Mine key: AAAB

The Reader v4.01 (4) : name: Nobody key: AAAGDY or name: Somebody key: AAIEBODY
The SemWare Editor Prerelease : s/n: 3001005027
The Time Organizer v2.0 : s/n: TMO-A011043-45
The TroubleShooter v3.51 : s/n: 570166
Theorist 1.51 (mac) : T-111-003367
Think Ahead+ 3.0.1 (mac) : RK#2103171921

Think Pascal (mac) : 050000 65500 01064 66514
Thumbs Plus : name: MicroStar user code:E87524F5
Thumbs Plus 2.0 E : name:Kermu! s/n:7141f9d5
Thumbs Plus v2.0 : name: Kermu! s/n: 7174F9D5 or name: Micro Star s/n: E87524F5
Thumbs Plus v2.1a for Windows(95) : name: s/n: 00003902

ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (02) 1/2 : name: TeLLeRBoP
ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (02) 2/2 : s/n 1: f584836d s/n 2: df042565 s/n 3: 6280cc80 s/n 4: 8da3d596 s/n 5: 09ffffae
ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (03) 1/2 : name: Me!
ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (03) 2/2 : s/n 1: c958af40 s/n 2: c9d8f939 s/n 3: 3654a054 s/n 4: 6177a96a s/n 5: d3ffffa5
ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (04) 1/2 : name: You!

ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (04) 2/2 : s/n 1: 29b8cf34 s/n 2: f9385999 s/n 3: 96b400b4 s/n 4: c1d709ca s/n 5: 5effff7d
ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (05) 1/2 : name: 2U!
ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (05) 2/2 : s/n 1: 8c1b68e2 s/n 2: 2b9bbcfc s/n 3: f9176317 s/n 4: 243a6c2d s/n 5: a8ffffab
ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (06) 1/2 : name: 4U!
ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (06) 2/2 : s/n 1: 0b9ae97b s/n 2: ea1a3b7b s/n 3: 7896e296 s/n 4: a3b9ebac s/n 5: aaffff54

ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (07) 1/2 : name: SoMeBoDy!
ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (07) 2/2 : s/n 1: 25b4d33a s/n 2: f7345595 s/n 3: 92b0fcb0 s/n 4: bdd305c6 s/n 5: 03ffffbc
ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (08) 1/2 : name: NoBoDy!
ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (08) 2/2 : s/n 1: 7a097ef0 s/n 2: 2289aaea s/n 3: e7055105 s/n 4: 12285a1b s/n 5: 4cffffa4
ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (09) 1/2 : name: The Free Debugger

ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (09) 2/2 : s/n 1: b44340ac s/n 2: fc3e424 s/n 3: 213f8b3f s/n 4: 4c629455 s/n 5: 08fffff2
ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (10) 1/2 : name: Frans Veldman
ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 (10) 2/2 : s/n 1: 27b6cd2d s/n 2: f8365797 s/n 3: 94b2feb2 s/n 4: bfd507c8 s/n 5: e1ffffdd
ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 1/2 : (Run TBKEY.exe) name: The GuaRDiaN aNGeL

ThunderByte Anti Virus +v7.00 for Dos/Win95 2/2 : s/n 1: 68f70cf8 s/n 2: 197798d8 s/n 3: d5f33ff3 s/n 4: 00164809 s/n 5: d3ffffae
Thunderbyte v7.x for Windows 95/DOS : reg.id: Thunderbyte lic.type: Special registration key code 1: 5EED1AF6 key code 2-4: 99999999
Thunderbyte v7.x for Windows 95/DOS (2) : reg.id: Public Copy lic.type: Special registration key code 1: 8615729A key code 2-4: 99999999 .

Thundertools : name: Registered s/n: Registered30
Tie Mission Builder : name: ED!SON '96 s/n: 52585843 user no: 1
Tiler v1.4.0 : s/n: 0201/10020P8
Tiles 1.0 (mac) : 100369
Timbuktu / Remote v1.01 : 3120741165 or 4140343176 or 8153781543 or 9102165376

Timbuktu 5.0.x (mac) : 283-961-742-350
Timbuktu Pro 1.0.7 (mac) : 509-464-736-249
Timbuktu v1.1 for DOS and Windows : s/n: 3130078-33EC
Timbuktu v3.1 : s/n: 067-591-117-475 or s/n: 067-358-023-312 or s/n: 067-174-563-045
Timbuktu v3.1 (2) : s/n: 067-597-854-241 or s/n: 067-598-447-877 or s/n: 067-393-760-509

Timbuktu v3.1 (3) : s/n: 067-086-572-435 or s/n: 067-488-972-118 or s/n: 067-295-045-299
Timbuktu v3.1 (4) : s/n: 067-288-614-997 or s/n: 067-586-461-043
Time Organizer 2.0 : s/n: TMO-A011043-45
Time Slips DeLuxe v6.0 for Windows : s/n: 61000417 author s/n: RP019097
Time Slips v3.0 : s/n: 1230 or s/n: 702060 or s/n: 80718162

Time Slips v5.0 for Windows : s/n: 5.10190000638
Time Wizard 95 v1.0 : Name: tHATDUDE Reg: TIM3138
Time's Up v1.02 for Windows(95) : s/n: 1 02 -0003045
Timeslips III 2.1 (mac) : 1230 702060 80718162 80732101
TimesTwo 1.0 (mac) : 22U3U1/65U6581
TkTerm v0.15 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 2QMU031 or name: TeLLeRBoP s/n: G4SO6U0

TkTerm v0.15 (2) : name: You! s/n: 7MACTT3 or name: Me! s/n: IH32U11
TkTerm v0.15 (3) : name: NoBoDy! s/n: AFAOIF2 or name: SoMeBoDy! s/n: 967SHM0
TkTerm v0.15 (4) : name: POTATO s/n: 39EJJN3 or name: 2U! s/n: 21F4RG0
TkTerm v0.15 (5) : name: 4U! s/n: FSVGCE3 or name: Xxx! s/n: VJKDPF3

TKterm v0.15 (6) : name: --- s/n: FH3QTK1 or name: ??? s/n: TTIB581 or name: *** s/n: N1OJPM1
TKterm v0.15 (7) : name: XXX s/n: 501D673 or name: Who? s/n: SH9IRM3 or name: Somebody s/n: NO8ME00
TKterm v0.15 (8) : name: You s/n: 97JVFR3 or name: Nobody s/n: I32KHA2 or name: Me s/n: GCII233
Toast CD-ROM Pro 2.5.7 (mac) : 0.83B666

Toolbook v3.0 : 0740-002321
TopDown Flowcharter v4.1 : s/n: TDWR59635
TopProducer v5.0 for Windows : s/n: IS3H-081794-CAE0019264
Tops 2.1 (mac) : 0247718M21
Total Access Analyzer v2.02c for MS Access : s/n: ST66162722
Total Access Speller "Single user" for MS Access : s/n: ST42204733

Total Access Statistics v1.0a for MS Access : s/n: ST77008244
Totally Twisted Screensaver for Win : BII-00670-6681
TracTor Pull Nationals v1.2 : edit TRAC12.key To get the name only put all that comes after line #1 in Trac12.key.
TracTor Pull Nationals v1.2 (2) : name: The GuaRDiaN aNGeL line #1: DRO QEKBNSKX KXQOV or name: YOU line #1: IYE
TracTor Pull Nationals v1.2 (3) : name: TeLLeRBoP line #1: DOVVOBLYZ or name: Me s/n: M4FE\C^JDH

TracTor Pull Nationals v1.2 (4) : name: Me line #1: WO or name: NoBoDy line #1: XYLYNI
TracTor Pull Nationals v1.2 (5) : name: SoMeBoDy line 1#: CYWOLYNI or name: SKYWALKER line #1: CUIGKVUOB
Tradewars 2002 v2.0 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: FAFVE9M7NO or name: TeLLeRBoP s/n: >AK31HOGMI
Tradewars 2002 v2.0 (2) : name: 4U! s/n: 8T[QKCPDOJ or name: Xxx! s/n: @PXD44PGRE

Tradewars 2002 v2.0 (3) : name: 2U! s/n: 65]3?E or name: ??? s/n: ]: or name: *** s/n: ^\\QT:T71NB
Tradewars 2002 v2.0 (7) : name: XXX s/n: =>6TCBCQT^ or name: Somebody s/n: :@HKHX41F4
Tradewars 2002 v2.0 (8) : name: You s/n: ]C\\:AA9:WS or name: Nobody s/n: OPM6N5W3D3 or name: Me s/n: M4FE\\C^JDH
TranScan AntiVirus : s/n: 453943

TranScan v5.09 : s/n: 7E-08A7-81
Transfer 95 v3.30 : name: ED!SON '96 code: 9D1182B2Q9E61C32F
TransFer95 v2.10 for Win95 : name: DjPaul [uCF] s/n: C34ABF51
Translator (mac) : 100410000000
TransX 95 v3.48 : Name: tHATDUDE Reg: A8DF9D5EQ392547F1

TransX v3.48 : name: Registered s/n: E3F7BE90QF5438207
TraScan v5.x : 7E-08A7-81
TrashTool v2.0 for Windows 95 : s/n: 13692648 name: tHE riDDLER 1996! [uCF]
TrashTool v2.0 for Windows 95 (2) : s/n: 03692649 name: tHE riDDLER 1996! [uCF]
TrashTool v2.0 for Windows 95 (3) : s/n: 33692646 name: tHE riDDLER 1996! [uCF]

Trashtool v2.0 Win : name: tHE riDDLER 1996! [uCF] s/n: 13692648
Tray-Commander95 1.0 : name: TKC/PC '96 code: 195097926
TrayDay v4.3 for Windows 95 : name: Lost Soulregistration code: 70346248
TreBoffer v1.0 : s/n: 622 p/w: Password
Tree Painter 3.0 (mac) : 232607

TriD00D - LockOut System for TriBBS Board : s/n: 38G5791C
Trio Datafax Lite v1.50 for Dos : s/n: DC 0229049
Trio Datafax Lite v4.1c for Windows : s/n: CW 0192021
Trip Maker Road Atlas for Windows : s/n: TMD 100 100 10782
Tristan (mac) : 11300000000
Tron v1.06 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: ST+44723 or name: TeLLeRBoP s/n: ST+44457

Tron v1.06 (2) : name: NoBoDy! s/n: ST+44332 or name: SoMeBoDy! s/n: ST+44419
Tron v1.06 (3) : name: You! s/n: ST+44222 or name: Me! s/n: ST+44147
Tron v1.06 (4) : name: Xxx! s/n: ST+44233 or name: ????! s/n: ST+44189
Troubleshooter v3.51 : s/n: 570166
True Effects for Windows : s/n: TTD10-0A9G-214CLQ

True Forms 2.0 : s/n: TDA2008000217
True Type Effects : TEW31-13A2B-01F0KV
Truespace : 310001025357
TrueSpace /SE v1.0 for Windows/95/NT : s/n: 3 10 001 101852
TrueSpace Animation v1.x by Caligari for Windows : s/n: 310001026188 or s/n: 310001027601
TrueSpace v1.0a by Caligari for Windows : s/n: 310015026604 or s/n: 310015028762 or s/n: 310015032904 or s/n: 310015064128

TrueSpace v2.0 : 3 20 004 0030567 or s/n: 3 10 001 101852
TrueSpace v2.0 by Caligari for Windows : s/n: 310015032904 or s/n: 320030032193 or s/n: 310015064128
TrueSpace v2.0 by Caligari for Windows (2) : s/n: 310001026188 or s/n: 310001025357
TrueType Effects : s/n: TEW31-13A2B-01F0KV
Trumpet v2.1x : Name: **** reg # 4A7C3285

Trumpet winsock 2.1f : Name: james bond reg # 24551570
TrumPet WinSocket v2.0? for Windows : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 280F7154 or name: TeLLeRBoP s/n: E84B0405
TrumPet WinSocket v2.0? for Windows (2) : name: You! s/n: 266296B7 or name: Me! s/n: 0C46E007
TrumPet WinSocket v2.0? for Windows (3) : name: SoMeBoDy! s/n: D79566B9 or name: NoBoDy! s/n: EEAE0CA8

TrumPet WinSocket v2.0? for Windows (4) : name: Xxx! s/n: 488C8C78 or name: ???! s/n: DE9FE23B
TrumPet WinSocket v2.0? for Windows (5) : name: 2U! s/n: 5AE4498E or name: 4U! s/n: C29CFAC4
Trumpet Winsocket v2.0x for Windows : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n:280F7154
TrumPet WinSocket v2.1 Rev.f for Windows : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: A5B80F5A or name: TeLLeRBoP s/n: 8617F67B

TrumPet WinSocket v2.1 Rev.f for Windows (2) : name: You! s/n: 5B3E2CFD or name: Me! s/n: F40FF81D
TrumPet WinSocket v2.1 Rev.f for Windows (3) : name: SoMeBoDy! s/n: 7562592F or name: NoBoDy! s/n: 06B525FE
TrumPet WinSocket v2.1 Rev.f for Windows (4) : name: Xxx! s/n: 7D6823BE or name: ???! s/n: 137B7981
TrumPet WinSocket v2.1 Rev.f for Windows (5) : name: 2U! s/n: 42AD61A4 or name: 4U! s/n: AA6612DA

Tun Plus : S/N 180020350008663
TurboCAD Designer v2.03 for Windows : s/n: 03-TC1175WD
TurboCAD v2.03 : s/n: MBW400R1109394-244
TurboCD 1.1.7 (mac) : 916A885B
TurboCom/2 v2.02 : s/n: 102454202
TurboFast Professional v4.2D : s/n: 23-HH845 or s/n: 23-HH971

TVPaint v3.6 : s/n: RIJU-350F-3049
TwinBridge v3.3 for Windows : s/n: TBCWSYS9409U-109307
TwinBridge v4.0 for Windows(95) : s/n: 872277995088-116829 or s/n: 872277995088-117801
TwinBridge v4.0 for Windows(95) (2) : s/n: 872277995088-116712 or s/n: 872277995088-117046
TypeCaster 1.0fc2 (mac) : 100100310040

Typestry 2.5 (mac) : 1379000784
Typestry v?.? for Windows : 38321 or 55486
Typestry v1.1 for Windows : s/n: 0478821383 or s/n: 4144650235
Typestry v2.0 from Pixar for Windows : s/n: 3832155486
Typestry v2.03 from Pixar for Windows(95) : s/n: 0821411441
TypeTamer 1.0.6c1379000784 (mac) : A13AJ8J29F


U-Page 4.0.1 : 0002-3373-0867-2034
U-Page Pro v4.0 for Win95 : s/n: 4839-9169-2274-2144
UHS (Universal Hint System) Reader v3.0 for Dos : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 858562 or name: TeLLeRBoP s/n: 455261
UHS (Universal Hint System) Reader v3.0 for Dos (2) : name: You! s/n: 634241 or name: Me! s/n: 177371
UHS (Universal Hint System) Reader v3.0 for Dos (3) : name: 2U! s/n: 487312 or name: 4U! s/n: 487351

UHS (Universal Hint System) Reader v3.0 for Dos (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 843361 or name: NoBoDy! s/n: 332181
UHS (Universal Hint System) Reader v3.0 for Dos (5) : name: Xxx! s/n: 534212 or name: byMMi s/n: 836131
UHS (Universal Hint System) Reader v3.0 for Windows : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 361312 or name: TeLLeRBoP s/n: 147552
UHS (Universal Hint System) Reader v3.0 for Windows (2) : name: You! s/n: 757371 or name: Me! s/n: 736652

UHS (Universal Hint System) Reader v3.0 for Windows (3) : name: 2U! s/n: 646631 or name: 4U! s/n: 646672
UHS (Universal Hint System) Reader v3.0 for Windows (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 551852 or name: NoBoDy! s/n: 583621
UHS (Universal Hint System) Reader v3.0 for Windows (5) : name: Xxx! s/n: 857362 or name: Misha s/n: 264281
UHS (Universal Hint System) TSR v1.0 for Dos : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 213641341431 or name: TeLLeRBoP s/n: 654822544532

UHS (Universal Hint System) TSR v1.0 for Dos (2) : name: You! s/n: 521612365751 or name: Me! s/n: 411321722622
UHS (Universal Hint System) TSR v1.0 for Dos (3) : name: 2U! s/n: 121382612681 or name: 4U! s/n: 121341612642
UHS (Universal Hint System) TSR v1.0 for Dos (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 246522156832 or name: NoBoDy! s/n: 226451667822
UHS (Universal Hint System) TSR v1.0 for Dos (5) : name: Xxx! s/n: 621641465782 or name: byMMi s/n: 485782163822

UHS Reader v3.0 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 858562 or name: ????! s/n: 576571 or name: 2U! s/n: 487312
UHS Reader v3.0 (2) : name: TeLLeRBoP s/n: 455261 or name: Xxx! s/n: 534212 or name: NoBoDy! s/n: 332181
UHS Reader v3.0 (3) : name: You! s/n: 634241 or name: SoMeBoDy! s/n: 843361 or name: Me! s/n: 177371
UHS TSR v1.0 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 213641341431 or name: ????! s/n: 145342423462

UHS TSR v1.0 (2) : name: TeLLeRBoP s/n: 654822544532 or name: Xxx! s/n: 621641465782
UHS TSR v1.0 (3) : name: You! s/n: 521612365751 or name: NoBoDy! s/n: 226451667822
UHS TSR v1.0 (4) : name: Me! s/n: 411321722622 or name: 2U! s/n: 121382612681
UHS TSR v1.0 (5) : name: SoMeBoDy! s/n: 246522156832

Ultra compressor II archiver, r2-3 PRO : #/2650819804 code/2423
Ultra Compressor II archiver, Revision 2 and 3 Pro : s/n: 2650819804 code: 2423 or s/n: 2650815932 code: 7037
Ultra Compressor II archiver, Revision 2 and 3 Pro (02) : s/n: 1560282796 code: 6963 or s/n: 1291858561 code: 4604
Ultra Compressor II archiver, Revision 2 and 3 Pro (03) : s/n: 2835372393 code: 2937 or s/n: 1560294988 code: 1512
Ultra Compressor II archiver, Revision 2 and 3 Pro (04) : s/n: 1560287660 code: 9809 or s/n: 1560291143 code: 4540

Ultra Compressor II archiver, Revision 2 and 3 Pro (05) : s/n: 1241526743 code: 2436 or s/n: 3137358137 code: 1270
Ultra Edit 32bit v3.0 : 93238625
Ultra Paint : s/n: 51736
UltraEdit-32 Pro +v3.0 for Windows(95) : name: THE RIDDLER [EOD] s/n: 93238625 or name: THE RIDDLER [EOD] s/n: 12660801
UltraEdit-32 Pro +v3.0 for Windows(95) (2) : name: THE RIDDLER [EOD] s/n: 88059745 or name: THE RIDDLER [EOD] s/n: 13354401

UltraEdit-32 Pro +v3.0 for Windows(95) (3) : name: Kermu! s/n: 19289700
UltraEdit-32 Pro v4.1 for Windows 95 : name: tHATDUDE PC'96 Registration code: 8?YI(-(0Z?x3i>|S
UltraEdit-32 v2.11 for Windows : name: mARQUIS s/n: 2870457 or name: mARQUIS s/n: 20358193
UltraEdit-32 v2.11 for Windows (2) : name: mARQUIS s/n: 3006201 or name: mARQUIS s/n: 21381425
UltraEdit-32 v4.00 : name: Lost Soul [uCF] s/n: 15323873

UltraEdit-32 v4.10 : name: tHATDUDE PC'96 s/n: 8?YI(-(0Z?x3i>|S
UltraFind 1.x-2.x (mac) : 2981460 'Doom'
UnInstaller 2.0x for Windows : s/n: I2237533 or s/n: I20095616
UnInstaller 3.0 for Win95 : s/n: VE18530027716 or s/n: UA12S35302154 or s/n: UE19H30062103
Uninstaller v3.0 for Windows : VE18530027716

UnInstaller v4.0 by Rosental for Dos and Windows : name: MaRooN s/n: DE6D
Union Way Double Byte Manager v4.0 : user count no: 1501-9895-6835-8002
UnionWay v4.0 for Asian Pro Pak : Net Key: 10000AL47397YF1
Univbe 5.1 Ultra : 10000-BADE9C00-00003
Univbe 5.2 : Name/Authorized Customer #/SNXAD-A190A1C4-QQARD

UniVBE v5.3 : name: HETFIELD s/n: D795F-CE3F72DB-BACEC
Universal Hint System v3.0 : Name: tHATDUDE! Reg DOS: 241722 Reg WIN: 353411
UniVersal VESA VBE v5.1a : s/n: 10000-0991DA6B-00001 or s/n: 10000-133958B9-00001 or s/n: 10000-BADE9C00-00003
UniVersal VESA VBE v5.2 : name: Misha [UCF] s/n: 0123456CB3084CB56789

Universal VESA VBE v5.2 (2) : name: SCITECH s/n: 96089-AB95C663-99089
UniVersal VESA VBE v5.3 : name: BRiTiSH [BS] s/n: 231BAF2F650DF6EDE6
Universal VESA VBE v5.x : 10000-0991DA6B-00001
UnProTect/DoS 4.2a v646 : name: GaRY D. [UCF] s/n: 00000000138
UP Utilities (mac) : 2190715

UpCheck +v6.0 : bbs: G.!.$ sysop: The GuaRDiaN aNGeL s/n: CGTI530 reg.nr: C36254855525686159AKHB
UpCheck +v6.0 (02) : bbs: G.!.$ sysop: TeLLeRBoP s/n: CTG9530 reg.nr: O939079971351818UDMBGB
UpCheck +v6.0 (03) : bbs: G.!.$ sysop: You! s/n: CYG4530 reg.nr: U222881570612847STEB
UpCheck +v6.0 (04) : bbs: G.!.$ sysop: 2U! s/n: C2G3530 reg nr: P42539995318653NRIB

UpCheck +v6.0 (05) : bbs: G.!.$ sysop: 4U! s/n: C4G3530 reg.nr: P430131007321652NDKB
UpCheck +v6.0 (06) : bbs: G.!.$ sysop: Me! s/n: CMG2530 reg nr: T9318909383146RRNB
UpCheck +v6.0 (07) : bbs: G.!.$ sysop: SoMeBoDy! s/n: CSG9530 reg.nr: D695872211342864BBLB
UpCheck +v6.0 (08) : bbs: G.!.$ sysop: NoBoDy! s/n: CNG7530 reg.nr: N2134146001030455LFNB

UpCheck +v6.0 (09) : bbs: G.!.$ sysop: Xxx! s/n: CXG4530 reg.nr: M3739706629317KTN
UpCheck +v6.0 (10) : bbs: G.!.$ sysop: ???! s/n: C?G4530 reg nr: O132161520420861MPLB
Upcheck v6.0 : name: Batman bbs: Gotham s/n: CBG6630 reg: L1733975511601739JGLB
Upcheck v6.0 (10 : name: --- bbs: --- s/n: C---3330 reg: S19881674119719QRFB

Upcheck v6.0 (2) : name: XXX bbs: XXX s/n: CXX3330 reg: L7364132023589JRMB
Upcheck v6.0 (3) : name: You bbs: XXX s/n: CYX3330 reg: Q21758126126769OLPB
Upcheck v6.0 (4) : name: Me bbs: XXX s/n: CMX2330 reg: O541148315876MSEB
Upcheck v6.0 (5) : name: Nobody bbs: XXX s/n: CNX6330 reg: E424304356523518CFLB

Upcheck v6.0 (6) : name: Somebody bbs: XXX s/n: CSX8330 reg: H395887068700824FNPB
Upcheck v6.0 (7) : name: Who? bbs: XXX s/n: CWX4330 reg: P356362170321615NPFB
Upcheck v6.0 (8) : name: *** bbs: *** s/n: C**330 reg: H17424756111615FKKB
Upcheck v6.0 (9) : name: ??? bbs: ??? s/n: C??330 reg: O3802594416839MRIB

Updiff 1.0 (mac) : 309438180
Used Car Buyers Guide : s/n: 201936
UserLand Frontier (mac) : ULF.13106.100
Usurper : name: Batman bbs: Gotham s/n: 2602834 or name: --- bbs: --- s/n: 397002
Usurper (2) : name: XXX bbs: XXX s/n: 715746 or name: ??? bbs: ??? s/n: 530400

Usurper (3) : name: You bbs: XXX s/n: 820673 or name: *** bbs: *** s/n: 374769
Usurper (4) : name: Me bbs: XXX s/n: 541315 or name: Who? bbs: XXX s/n: 944864
Usurper (5) : name: Nobody bbs: XXX s/n: 1648605 or name: Somebody bbs: XXX s/n: 2366605
Usurper v0.13b (2) : name: You! bbs: G.!.$ s/n: 1145371 or name: Me! bbs: G.!.$ s/n: 841326

Usurper v0.13b (3) : name: SoMeBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 2731767 or name: Xxx! bbs: G.!.$ s/n: 1174166
Usurper v0.13b (4) : name: 2U! bbs: G.!.$ s/n: 682996 or name: NoBoDy! bbs: G.!.$ s/n: 1991081
Usurper v0.13b (5) : name: ???! bbs: G.!.$ s/n: 832629 or name: 4U! bbs: G.!.$ s/n: 686838
Usurper v0.13b (all versions?) : name: The GuaRDiaN aNGeL bbs: G.!.$ s/n: 6967651 or name: TeLLeRBoP bbs: G.!.$ s/n: 2798081 .


Valkyrie v2.0 : s/n: 0000000028
Value Vision Personal Inventory Manager v2.0 : s/n: VV-W20-2551554
VB GraphMaster 1.1.2 (mac) : NFR 11200159
VB HelpWriter v2.5e : name: ED!SON '96 [UCf/Xf] s/n: 900-306
VCL (Virus Construction Lab) : Chiba City
Vellum 2.1.2 (mac) : 1399

VenTura Color Pro : s/n: VCP-00000055555 or s/n: VCP-000000SSSSS
VenTura Publisher NL v3.0 : s/n: RWNL000029
VersaTerm Pro 5.0.4 (mac) : 338815
Versions/VB v1.1 for Windows : s/n: 110020000897
Vertisoft Fix-It 1.0 for Windows 95 : s/n: 50138340
VesaView +v6.6 for Dos : name: MarQuiS De SoiR+e [UCF] s/n: An9dPgC3ZR

VesaView +v6.6 for Dos (2) : name: THE RIDDLER [EOD] s/n: rUDF7M7QM or name: mARQUIS 96 s/n: 2N9OPW79
VesaView v6.2 : edit VESAVIEW.REG line #1: MarQuiS De SoiR\'82e [UCF] line #2: An9dPgC3ZR
VesaView v6.2 1/1 : make a file called vesaview.reg and put the next lines in this file
VesaView v6.2 1/2 : MarQuiS De SoiR‚e [UCF] An9dPgC3ZR

VesaView v6.2 for Dos : (Create VESAVIEW.REG) Line #1: MarQuiS De SoiR‚e [UCF] Line #2: An9dPgC3ZR
VesaView v6.6 for Dos : s/n: 2N9OPW79 name: mARQUIS 96 or
VFast v2.0 beta Protocol Driver : VFC0D6F2
VFast v2.0+ Protocol Driver : s/n: VFC0D6F2
Video Graffiti 1.0 (mac) : 1-56471-1611-56028

VIDI Presenter Pro 3.1.3 (mac) : s/n:30C5766 access/148C421VW
VidVue v3.0 : name: Lurker or s/n: 571162217
Viewer 95 : s/n: VWR951019377 or s/n: VWR951010377
Viewer3.1 v1.0 for Windows(95) : s/n: VWR311011807
Vinyl CAD v2.0 for Windows : s/n: 2514-3436-7092

Violet's Cottage v4.5 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 235764 or name: TeLLeRBoP s/n: 137862
Violet's Cottage v4.5 (2) : name: Me! s/n: 69930 or name: You! s/n: 59274
Violet's Cottage v4.5 (3) : name: NoBoDy! s/n: 103896 or name: SoMeBoDy! s/n: 124542
Violet's Cottage v4.5 (4) : name: 2U! s/n: 49950 or name: 4U! s/n: 49950

Violet's Cottage v4.5 (5) : name: Xxx! s/n: 51948 or name: ???! s/n: 459549
Virtual Disk (mac) : 310456
Virtus Virtual Walkthrough : AWCAA241-000-03F0
Virtus VR : I20095616
Virtus VR for Dos : s/n: I20095616
Virtus VR for Windows : s/n: GWCAA405-000-2AAC

Virtus WalkThrough 1.4 : s/n: AWCAA241-000-03F0
Virtus WalkThrough 2.5 (mac) : EDVWT157-000-36F6
Virtus WalkThrough Pro 1.0 (mac) : ECMAA621-000-AAF2
Vis PRO C/C++ for OS/2 : VPP5015436 or VPP6019281
Vis PRO rexx gold edition for OS/2 : VPR1540827
Visio Technical v4.0 CD Version for Windows 95 : s/n: 117-799-082087

Visio v3.0 : s/n: 117-287-033446
Visio v4.0 Internation CD Version for Windows 95 : s/n: 04019600847
Visioneer PaperPort 3.0 for Windows 95 : s/n: F8JTCGBZ67
Visual Arranger for Windows : s/n: 11WA00939875E
Visual Basic v4.0 : CD-KEY: 757-2573155 or CD-KEY: 411-0173307
Visual Developer's Suite Deal CD : s/n: VCI.SDO5.01.00.0081711.549

Visual Pro C for OS/2 : s/n: VPP5015436
Visual Pro C++ for OS/2 : s/n: VPP6019281
Visual Pro Rexx Gold Edition for OS/2 : s/n: VPR1540827
Visual Reality for Windows : s/n: VRW02449
VisualAge Team v2.0 for Windows : s/n: 17H7503
Voice Blaster v4.0 for Windows : s/n: VB0002022872

Voice Type Control v2.0 for Windows : s/n: 16H9-740
VoteBox +2.00 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 1056325567241247661 or name: TeLLeRBoP s/n: 53615265714377293 .
VoteBox +2.00 (2) : name: Me! s/n: 16665006230327631 or name: You! s/n: 23931715447044482
VoteBox +2.00 (3) : name: 2U! s/n: 155940088625350206 or name: 4U! s/n: 15644055025149156

VoteBox +2.00 (4) : name: Xxx! s/n: 24221970647038707 or name: byMMi s/n: 3093472358351572
VoteBox +2.00 (5) : name: SoMeBoDy! s/n: 534451265117110443 or name: NoBoDy! s/n: 4128800483757938
VoteBox 2.00 : name: Me! s/n: 16665006230327631
Voyetra Sound Suite for Windows : s/n: 101037
VuePrint +v4.4 for Windows : s/n: 8744232 or s/n: 9202444 or s/n: 9202446 or s/n: 16731549 or 10596830

VuePrint Pro VuePro V5.0d : 16731548
VuePrint v4.0 for Windows : 16731549 or 10596831
VuePrint v4.1 : 9202444
VuePrint v4.1 Pro/32 for Windows : s/n: 8342813 or s/n: 11210161 or s/n: 10596830 or s/n: 10596831
VuePrint v4.2 Pro/32 for Windows : s/n: 28067
Vueprint v4.3 /32 : 11210160

VuePrint v4.4 for Windows : 8744232 or 9202444 or 9202446 or 16731549
VuePrint v4.4 Pro/32 for Windows : s/n: 5041519
VuePrint v4.5 and v4.6 : 16076184
Vueprint v4.7 : 14675395 or 5173102
VuePrint v5.0 : 5574008 or 15814036
VuePrint 5.0 pro/32 edition :s/n: 11519448

VuePro 32bit : 8342813 or 5574008 or 15814037
VuePro v4.7e : 8342812
VX Rexx v2.0 for OS/2 by Watcom : s/n: VXR2025401
VX Rexx v2.0 for Windows by Watcom : s/n: VXR2016080

WAD Author v1.22 : Name: tHATDUDE Comp: PC'96 Reg: 12345 Key: AC-6854E995
WAD Author v1.22 (2) : s/n: AC-5DCD1429

Wall Street AnaLyst v1.0f for Windows : s/n: EMRQ5ARTK510VF4
Walt Disney screensaver for Windows : DSW-30857-2768
WatchDog v7.02 for Dos/Wondows/Network : s/n: WD702251808
WatCom Single User SQL : s/n: SW03105280
WatCom SQL NetWare NLM for Windows : s/n: 31600455
Watermarks Enterprise Fax Router v2.0 : s/n: 000-EFR-N-00002-00613

Watermarks Enterprise Image Server v2.1 : s/n: 000-EPP-N-00010-00206
WealthBuilder 3.0 : WM416MT63EU
Web Weaver 2.5.2 (mac) : F%GD29ifFe82
Web-It! v1.10 (Pro 32bit) : name: MCC s/n: $4BB36158
Web-It! v1.10 (Pro) : name: MCC s/n: $AD3C7BB0
Web-It! v1.10 (standard) : name: MCC s/n: $3249157C

Web-it! v1.10 Professional version : name: PSY/MCC s/n: $61CA5C92
Web-it! v1.10 Standard version : name: PSY/MCC s/n: $FEBF325E
WebAuthor v1.0 by QuarterDeck for MS Word v6.0 : 000-17N-225469
Webauthor v1.0 for MS Word v6.0 /Win : 000-17N-22546
WebBase v4.0 for Win95 : s/n: 548231-2496113
WinDelete 2.0c : s/n: W119350 or W139350

WebEdit Pro 2.03 beta 2 : Last name: Lost Soul Unlock code: 8D21777CB3D4
WebEdit Pro v2.0 beta 3 : Last name: Crack da WareZ s/n: 845ge6eff279
WebEdit Pro v2.01 Win31 : Last name: PC'96 Reg code: 71994348G162
WebEdit Pro v2.02 : Last name: DoMnAr [PROViDENCE 96] code: 85B5G561D3B8 or name: Nemesis code: 8FCAGE3G26B7

WebEdit Pro v2.02 Win95 : Last name: PC'96 Reg code: 71994348G162
WebEdit Standard v2.0+ : Last name: DoMnAr [PROViDENCE 96] code: 1C6B9O9G8B9D
WebEdit v1.4c for Windows(95) : Last name: Last Soul s/n: 1KEO01E8KAP
WebImage v1.72 for Windows : name: ED!SON '96 s/n: wk37t5 or name: DjPaul [uCF] s/n: xkf975
WebServer v1.0 from QuaterDeck for Windows(95) : s/n: 000-17C-64027

WebStar 5.5 (mac) : WEB*-q76w-98e2-6y7y-78Ue or WEB*-q497-tpP3-yret-yuwr
WebStar v2.0 from Quarterdeck for Win95 : 000-18K-00333 or 000-18K-35191
WebTalk : 001-18d-71316 or 009-18D-53444 or 000-18D-96275
Weenie - Bang 1/2 : User Name: Compu Terror Company Name: (Anything you Like)
Weenie - Bang 2/2 : Expiry Date: (Leave Blank) Registration Key: 0NWA97HQVVTFU0RZEB1A

Weenie - Critters 1/2 : User Name: Compu Terror Company Name: (Anything uou Like)
Weenie - Critters 2/2 : Expiry Date: (Leave Blank) Registration Key: 0PU2985UT71UCQFT9W7J
Weenie - Spinners 1/2 : User Name: Compu Terror Company Name: (Anything you Like)
Weenie - Spinners 2/2 : Expiry Date: (Leave Blank) Registration Key: 0R2CQPZ16J2F1VMKCT8T

Weenie - Weird Faces 1/2 : User Name: Compu Terror Company Name: (Anything you Like)
Weenie - Weird Faces 2/2 : Expiry Date: (Leave Blank) Registration Key: 0NYB0Z6LDX1TW8MJE68J
Weenie Pack 1/2 : User Name: Compu Terror Company Name: (Anything you Like)
Weenie Pack 2/2 : Expiry Date: (Leave Blank) Registration Key: 0PEUDKRB4V21FMV1KXJU

WhoHasIt v1.5 for Windows : s/n: A1-UCF-1993
WildCat BBS v4.0x : s/n: 95-1144 or s/n: 90-0859 or s/n: 90-0892 or s/n: 90-1444 or s/n: 86-0001
Wildcat BBS v4.12 : s/n: 98-2558
Wildcat v4.0 multiline 10 : 87-0406
WildCat! 5.01 16 Nodes for Windows 95/NT : Registration: 03-2084 Line Count: 16 Key: 3a58-2395-1ded-d0e1-c100

Will Build v1.0 : s/n: 906-4-11801
Win 95 Advisor : s/n: W1-157248
Win Expose-I/O +v2.00 (2) 1/2 : name: TwinHead [uCF] !96 company: United Cracking Force addrLine1: ©racking 1994-1996
Win Expose-I/O +v2.00 (2) 2/2 : addrLine2: <<< UCF >>> s/n: 1996 key: f41dd7e2
Win Expose-I/O +v2.00 (3) 1/2 : Name=Cracked by ED!SON Company=[X-Force '96] AddrLine1=Stuff For You!

Win Expose-I/O +v2.00 (3) 2/2 : AddrLine2=Meet us in #X-Force s/n: ED!SON Key=EXPLF4AEDB0E
Win Expose-I/O +v2.00 1/2 : name: MarQuiS company: CYC addrLine1: 1
Win Expose-I/O +v2.00 2/2 : addrLine2: 2 s/n: 3 key: EXPLFA576734
Win Expose-I/O v1.x : name: MarQuiS Company: CYC AddrLine1: 1 AddrLine2: 2 SerialNumber: 3 key: EXPLFA576734 .

Win Expose-IO v2.0 and/or Win-eXpose-Reg 1.0 : Serial: DURK Password: f41bc3d4
Win Poly Grab : s/n: WPG-01-002336
Win Port v4.05 for Windows and DOS : s/n: B306430-HCMJ
Win Port v5.0 2 User Server/Clients : s/n: AAC103427-eefseh
Win Secure-it v2.0 : Serial: DURK Password: dc6144b4
WinARJ Archiver shell for Windows : name: DjPaul uCF Reg code: 155808

WinASecend : s/n: 8016023 key: EMGIVMH
WinBatch Compiler v5.01j for Windows : id: 263324 s/n: QG017Q3U
WinBatch Compiler v5.0j for Windows : id: 263336 s/n: LG01JCCR
WinBatch Interpreter v5.01j for Windows : id: 265082 s/n: QG018V2J
WinBatch v5.0j for Windows : id: 264747 s/n: LG01FNT9
WinBatch32 for Win95 and Win NT : id: Pantera s/n: 1G344NN2

WinCat PRO v4.1 for Windows : name: TwinHead [TWH/BDC] s/n: 93041-27113
WinCheck It v4.0 : w4-039707
Wincheckit 2.01 : A6-050152
WinCheckIt 2.03 for Windows : s/n: A6-050152 or s/n: A6-069617
WinCheckIt 4 : s/n: A3-098294
WinCheckIt for Windows 95 : s/n: A6-174510 s/n: A6-135783

WinCheckIt Retail v2.0 for Windows : s/n: B6-019820
WinCheckIt v2.0 for Windows : s/n: A6-021259
WinClean v2.xx : LIZNAME = THE RIDDLER [EOD] LIZNUMMER = L0UH9:0WL5
WinCom Professional v1.1 for Windows : 37Z59J
WinComm Professional v1.1 for Windows : s/n: 37Z59J
WindoWatch (mac) : 5009545683

Windows 95 : CD-key s/n: 875-7215850 or CD-key s/n: 100-1208613 or CD-key s/n: 757-2573155
Windows 95 (2) : CD-key s/n: 727-0208693 or CD-key s/n: 767-0602634 or CD-key s/n: 747-1012622
Windows 95 (3) : CD-key s/n: 105-7756325 or CD-key s/n: 988-0529930 or CD-key s/n: 511-1103646
Windows 95 (4) : CD-key s/n: 889-9850114 or CD-key s/n: 975-4769754

Windows 95 (build 490) : 100-1208613
Windows 95 Advisor v1.0 for Win95 : s/n: 002-473 or s/n: 002-794 or s/n: 030-734 or s/n: 086-215
Windows 95 CD-ROM Plus : CD-key s/n: 040-0073635 or CD-key s/n: 040-0081471 or CD-key s/n: 040-0081586
Windows 95 CD-ROM Plus (2) : CD-key s/n: 040-0081589 or CD-key s/n: 040-0364433 or CD-key s/n: 040-0594361

Windows 95 CD-ROM Plus (3) : CD-key s/n: 040-0333015 or 040-0114645
Windows 95 CD-ROM Plus (4) : 121-0101264 or 025-0067276 or 100-1208613 or 757-2573155 or 875-7215850 or 425-4287696
Windows 95 CD-ROM Plus (5) : 425-0305114 or 411-2781863 or 415-1565997 or 452-0017643 or 415-1025929 or 425-0977766
Windows 95 CD-ROM Plus (6) : 838-9243820 or 415-1715257 or 415-1614862 or 422-4208734 or 425-1068866 or 415-1595537

Windows 95 CD-ROM Plus (7) : 975-4769754 or 415-1025733 or 422-1234567 or 755-1234567 or 114-0125066 or 415-1715257
Windows 95 Final NL : 12095-OEM-0004226-12233
Windows 95 Full Version : 15795-OEM-0001
Windows 95 OEM Version : CD-Key: 12095-OEM-0004226-12233 or 15795-OEM-0001355-07757 or 16595-OEM-0001695-96524

Windows 95 OEM Version (02) : 16595-OEM-0001695-96527 or 30095-OEM-0006161-61513 or 17295-OEM-0001085-48667
Windows 95 OEM Version (03) : 17295-OEM-0001922-52683 or 15395-OEM-0001292-85449 or 11495-OEM-0000052-26220
Windows 95 OEM Version (04) : 10092-OEM-0002302-92097 or 10092-OEM-0002302-93345 or 11195-OEM-0000043-04590
Windows 95 OEM Version (05) : 11195-OEM-0000043-06390 or 27195-OEM-0003272-10122 or 11195-OEM-0000043-05620

Windows 95 OEM Version (06) : 15395-OEM-0001292-85467 or 15395-OEM-0001292-85402 or 15095-OEM-0001175-61439
Windows 95 OEM Version (07) : 11495-OEM-0000052-21091 or 11495-OEM-0000043-11092 or 11195-OEM-0000043-04872
Windows 95 OEM Version (08) : 13995-OEM-0000777-79637 or 15095-OEM-0001175-46652 or 15695-OEM-0001346-00881
Windows 95 OEM Version (09) : 11195-OEM-0000043-11111 or 11195-OEM-0000043-10217 or 24995-OEM-0004361-59221

Windows 95 OEM Version (10) : 13895-OEM-0000716-90166 or 11495-OEM-0000061-97573 or 34095-OEM-0007392-52487
Windows 95 OEM Version (11) : 20795-OEM-0002723-90591 or 16095-OEM-0001535-68203 or 15095-OEM-0001166-90867
Windows 95 OEM Version (12) : 33495-OEM-0007194-19592 or 11495-OEM-0000061-97215 or 35595-OEM-0008492-43325
Windows 95 OEM Version (13) : 11895-OEM-0000194-62506 or 15095-OEM-0001166-90867 or 34895-OEM-0007662-31988

Windows 95 OEM Version (14) : 35295-OEM-0008250-79497 or 31895-OEM-0006654-61329 or 16296-OEM-0012506-78573
Windows 95 OEM Version (15) : 13895-OEM-0000716-68627 or 30195-OEM-0005315-51142 or 12496-OEM-0011212-03586
Windows 95 OEM Version (16) : 13969-OEM-0010166-05693 or 13969-OEM-0010166-05779
Windows 95 plus pak : 28876-062-0805825003490

Windows 95 v4.00.950 : 24264-425-4287696-06468
Windows 95 v4.00.950 R2 : 875-7215850
Windows 95 v4.00.950 R3/R6 : 975-4769754
Windows Draw by Micrografx : s/n: DV1001LXX10827
Windows Enforcer v3.0 : 5434343543435431354
Windows for WorkGroups v3.11 : s/n: 18016-010-0187302 or s/n: 19492-020-0028353 or s/n: 511807955

Windows for workgroups v3.11 (2) : 19492-020-0028353
Windows for worlgroups v3.11 SPANISH : 872-0298-300C
Windows Lock v2.2 : 26384094848499
Windows Multi-Lock v1.1 : 2643985749399
Windows Multi-Lock v1.2 : 2643985749399
Windows NT 4.0 Workstation : 425-1921701

Windows NT Server 4.0 Server : CD-KEY: 427-5632883
Windows NT Workstation 4.0 : CD-KEY: 09496-0009552-77303
Windows Task-Lock v4.0 : single license: 45687897134654084487080 or multi-site: 418117113408700703414174
WinEaze v1.4 for Windows : name: The Olympus Gods s/n: OZ87C51555
WinEdit Pro v3.10 for Windows 95 : id: 281317 s/n: AG01DQUX or id: Pantera s/n: 1G34DJS9

WinFax Network Server v4.1 : Server No: 1161-3469-8496 User Count No: 1501-9895-6835-8003
WinFax Pro for Windows : s/n: 1321-2123-7176 or s/n: 1331-7470-0001
WinFax Pro v3.0 for Networks for Windows : s/n server: 1100-0955-4806 or s/n user: 1152-3481-1788 or s/n user: 1152-7632-1646
Winfax PRO v3.0 for networks for Windows 1 : server: 1100-0955-4806

Winfax PRO v3.0 for networks for Windows 2 : user: 1152-3481-1788
Winfax PRO v3.0 for networks for Windows 3 : user: 1152-7632-1646
Winfax PRO v3.0 for networks Windows : server- 1100-0955-4806
Winfax PRO v4.0 for networks for Win : server/1101-3405-1357
WinFax Pro v4.0 for Networks for Windows : s/n server: 1101-3405-1357 or s/n user: 1154-2501-7095 or s/n user: 1154-3403-4849

Winfax PRO v4.0 for networks for Windows 1 : server: 1101-3405-1357
Winfax PRO v4.0 for networks for Windows 2 : user: 1154-2501-7095
Winfax PRO v4.0 for networks for Windows 3 : user: 1154-3403-4849
Winfax Pro v7.0 for Win95 : 7410-2151-7186 or 7420-4071-4667
WinFax Pro v7.0 for Windows 95 : s/n: 7410-2151-7186 or s/n: 7410-4085-4233 or s/n: 7420-4071-4667

WinFax Pro v7.0 for Windows 95 (2) : s/n: 7420-4071-4669 or st s/n: 7400-5812-9782 or nd s/n: 1321-2123-7176
WinFossil/32 v1.04 for Win95 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 36147306
WinFossil/32 v1.04 for Windows 95 : name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 36147306 or name: TeLLeRBoP s/n: 6e311d75
WinFossil/32 v1.04 for Windows 95 (2) : name: Me! s/n: 4d1e4f59 or name: You! s/n: 6c4a454d

WinFossil/32 v1.04 for Windows 95 (3) : name: 2U! s/n: 4d1e7f26 or name: 4U! s/n: 4d1e7f20
WinFossil/32 v1.04 for Windows 95 (4) : name: SoMeBoDy! s/n: 51362a24 or name: NoBoDy! s/n: 225c3c1e
WinFossil/32 v1.04 for Windows 95 (5) : name: Xxx! s/n: 6c47524c or name: tHE riDDLER 1996! s/n: 3f55774e
Wingate v1.3 : Name: tHATDUDE! Reg: t00l.00

#17 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:28 PM

và đây là 1 số mã CODE:

CODE

SERIAL NO.
Perfoa search to quickly access the desired S/N

..
A-10 attack 11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1523995795
A3e 1.x (edit a3e.key);;;;;;;;;;;;;;;; line #1 REGNAME=The Bozo Construction Company line #2 BDA665A818566AB141A665B537566A29
A3e 1x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (edit A3E.KEY) line #1 REGNAME=The Bozo Construction Company line #2 BDA665A818566AB141A665B537566A29
Aardvark 3.00;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SiLicon Surfer PC'97 code: 371A6F0C Name: Phrozen Crew code: 1B434C68
Aardvark pro 2.30+;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; kOUGER! [CB4] 1D192427

Aardvark v3.0.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SiLicon Surfer PC'97 Code: 371A6F0C -or- Name: Phrozen Crew Code: 1B434C68
Aaron 1.13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Keep the Return key pressed during the computer boot up.
Abacus law office calendar system;;;;; F4904
Abc *generic registration* ncg;;;;;;;; Company# DrStorm Serial# 793104FF7
Abc 95;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; [NCG] Company# DrStorm Serial# 793104FF7
Abc flowcharter 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 0601001053909501 or 0601001008295501

Abc toolkit 1 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1001001103158901
Abc toolkit 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01103158901
Aboutface 13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1022446
Above disk+ 4.0a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 506824
Abracadabra v1.11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SiLicon Surfer [PC] Code: 1713285
Absolute ftp 1.0 beta 1 &amp; 2;;;;;;; mpbaer Company: me'97 Serial # 01-20-000001 Expiration: Never Key: 8529 6704 2204 9542 0424 or Name: Free Registered User Company: MEXELiTE'97 Serial # 01-20-000001 Expiration: Never Key: 1352 1423 3238 2977 1299

Absolute ftp 1.0b1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/JES Comp: CORE Serial: 00-00-000000 Expiration: never Key: 1074 2875 9697 3324 3564
Absolute ftp 1.0b4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; _RudeBoy_ / Company: Phrozen Crew Serial: 02-01-900000 / Exp Date: 03-20-1998 Reg Key: 1195 5248 3412 7234 2829
Absolute ftp 1.0b4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; _RudeBoy_ Company: Phrozen Crew Serial: 02-01-900000 / Exp Date: 03-20-1998 Reg Key: 1195 5248 3412 7234 2829
Absolute ftp 1.0b6;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; _RudeBoy_ / Company: Phrozen Crew Serial: 02-01-900000 / Exp Date: 04-10-1998 Reg Key: 7755 9893 6571 0157 6273 **NOTE: The expire date is set so soon because that is the date when this beta stops working, with or without a valid key.

Absolute security 1.2;;;;;;;;;;;;;;;;; JUANDA CODE: AFQTGBZPNLERURU Note: When you put de name and code you have to click OK button. Dont push ENTER.
Absolute slots v1.1 (ultisoft);;;;;;;; 397504
Absolute slots:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 397504
Absolutely on-line 1.0;;;;;;;;;;;;;;;; iTR [CORE] 514379398644
Absolutely on-line regkeys;;;;;;;;;;;; Underworld^SNT Code: 16813525358913331857 or Name: Cyborg^SNT Code: 16813588587213961585
Absolutely on-line v2.0 build 17;;;;;; SiLicon Surfer [PC] Code: 709214681399

Absolutely on-line v2.0 build 17;;;;;; The Krazy Nomad [ME/C4N'98] Reg#: 532517363248
Abuse-net v2.01.00.57;;;;;;;;;;;;;;;;; nAME: xOANON - cOMPANY: UCF'97 sERIALNO: F4623C9A
Abuser 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Byte Ripper 25858 name: PC96 17136 name: Phrozen Crew 30842
Abuser v0 8b;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; me 14644
Accelerated-x 2.1 (linux/bsd);;;;;;;;; 112955
Accelerator;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A300-11114-CP4U A300-12935-CP4U A300-31239-CP4U
Accent;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 042807358902273

Accent 2.0 final beta;;;;;;;;;;;;;;;;; 123 456 789 000 12
Accent express;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 064201130459806
Accent products;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 287465810896465
Accent professional 2.0;;;;;;;;;;;;;;; 062202100002277
Access pc 30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 0120 0000 0253 0278 0120 0000 4589 1115
Accountant inc. pro;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 18225
Accounting works (one write plus);;;;; 20 11A1111
Accpac simply accounting 2.0a;;;;;;;;; 1021602-48016
Accutext 20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 10900016

Acdc 2.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; sender
Acdc3220.zip;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 32111
Acdsee;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; aemca MDS00122213333
Acdsee 1 - 10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; letis 213111
Acdsee 1.31;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Mac of RealLife 895731235
Acdsee 13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; /rev811/ @UTS # 696716141
Acdsee 32 v2.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; aemca RegCode = MDS00122213333
Acdsee 32 version 2.21;;;;;;;;;;;;;;;; Letis code: 213111
Acdsee 32 version 2.22;;;;;;;;;;;;;;;; mISTER fANATIC Reg code: 3089445612

Acdsee beta 9 crack;;;;;;;;;;;;;;;;;;; nUsing a hex editor search for the first instance of this byte string 74 02 33 C0 5F and change byte 74 to EB (thats' &quot;eb&quot.Register using any number you want.
Acdsee v1.3 b7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; kermu (All lower case) #/2067038799
Acdsee32 1.0 - 2.21;;;;;;;;;;;;;;;;;;; letis # +tHE riDDLER [uCF] 213111
Acdsee32 1.0 - 2.21;;;;;;;;;;;;;;;;;;; letis #: +tHE riDDLER [uCF] 213111
Acdsee32 hex edit 2;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Hexedit and search for 3AD3752F84C97416 replace with 3ADB752F84C97416 4. search for 3AD3751F83C00283 5. replace with 3ADB751F83C00283 make sure your Name is more than 5 characters long!

Acdsee95 (all version);;;;;;;;;;;;;;;; Letis code: +tHE rIDDLER [uCF] 213111
Acdsee95 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; hbc hfwhnkld opWest code: kOUGER! [CB4] 0123456789
Acdsee95 2x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &quot;+tHE riDDLER [uCF] 213111&quot; name=letis
Ace expert 2.xx;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; D2T2HR-TUK2HJ-7B3ZPF-A6NRVU Name: Mister WIL Number: NLESX8-HMV2A4-3UQSTB-9CG6HW Name: MJ13 Friends Number: NRHCES-QJDFKC-EZXW7R-5LNJP8
Ace expert ftp v1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Black Thorne - Phrozen Crew SM6TSA-644B3A-L4YUV5-376784

Ace ftp v1.0b;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Horse SERIAL YT6787-V43P7B-YA42CJ-67YUC7
Aceftp 1.00;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; JUANDA SERIAL: 75F77E-YM4RC4-658TVU-357MF2
Aces of the deep;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8563441101743
Acrobat 2.0 (mac);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ANW200U3010000-353
Acrypt;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Snowflake Key: 4221 or Name: Access'97 Key: 3352
Actarius;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 261199-3020487
Actif ftp v1.50;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BLACK THORNE / FACTOR Reg. Key: r&amp;,X (to register it, you must be On-Line)

Actif mail v1.50;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BLACK THORNE / FACTOR Reg. Key: xXT:M (to register it, you must be On-Line)
Action player v3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; madan AFWrDF7!Osz7N
Action player v3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; madan serial: AFWrDF7!Osz7N
Action workflow analyst;;;;;;;;;;;;;;; AA200013001W1001823
Actionizer v1.3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/DrRhui C210C
Activelistbar 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01A0000-7575760
Activethreed 2.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01A0000-7575363
Activetoolbars;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01A0002-7140552

Activetreeview 1.0 (new release);;;;;; 01A0000-7572623
Adaptec ez-scsi 3.03;;;;;;;;;;;;;;;;;; 492848-01
Adcadd auto architech for autocad 12;; DAAHE 20104
Adcsee 32 v2.x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Name: Nop [Pc97] Ser#: 097748
Adcsee 32 v2.x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Nop Ser# 097748
Add impact;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3009034001
Addease 1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Riz la+ code: 35034118 Count: 1
Addepth 1 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AW-110-1-1701-30232
Addepth 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AW-100-1-2716-52987

Addepth 20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AD-200-1-6501-54924 AD-200-1-1764-42848
Addlink 1.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TKC/PC '97 code: 13367-124319-2826-8252 name: Phrozen Crew '97 code: 29977-279849-2826-8252
Addraman 1.02;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; KiLLa [c0re'97] CCS-56FGM66-CH
Address book 1 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; JLJ4EVR
Address database pro 4.0 r8;;;;;;;;;;; AEKDB-7895
Address database standard 3.2.004;;;;; SM-41362
Address mate 2 12;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AM212101704

Address wijzer 3 10;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AD38170
Addsoft ™ version 1.05;;;;;;;;;;;;; AS1-8HWQTX-9716Z
Addsoft 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AS1-8HWQTX-9716Z
Addsoft v1.20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AS1-8HWQTX-9716Z
Addsoft v1.20b / v1.20c;;;;;;;;;;;;;;; AS1-8HWQTX-9716Z
Addweb &amp; addweb pro 2.35;;;;;;;;;; Standart: AWD8-362HF83-8EHE532 Gold: AWGD-WDWD824-4962345 PRO: AWPD-CYB7744-AAKIMLD
Addweb ™ version 1.02;;;;;;;;;;;;;; AW23-JH843H8-8426298
Addweb ™ version 1.23;;;;;;;;;;;;;; AWGD-WDWD824-4962345

Addweb ™ version 2.03;;;;;;;;;;;;;; PRO Version Reg. No.: AWPQ-XEDNI2C-EFID837 GOLD Version Reg. No.: AWGQ-LD8DHRC-003JEY6 STANDARD Version Reg. No.:
Addweb 1.23;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AWGQ-LD8DHRC-003JEY6 AWGX-29REDWB-824Y7FE AWH0-8E73497-SH23462 AWH2-8EF349A-SH23462 AWM2-DUIDF72-3GDW6DF
Addweb 2.01 for windows 95;;;;;;;;;;;; AWPE-JD88D7A-CE9U98S or AWPI-83NNDXB-W98WEHH or AWPQ-XEDNI2C-EFID837
Addweb 2.01 for windows 95;;;;;;;;;;;; AWPF-15MI1Y5-SFAPSMD or AWPK-25MI2Y6-D8834JJ or AWPE-IHTIVS7-IHMCBSA or AWPI-PBAOOP8-9932J47 or AWPL-992JJ39-EDIDJU9

Addweb 2.03;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AW98-2J882DB-JW01192
Addweb 2.03;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AWH2-8EF349A-SH23462 10/31/99 or AWM2-DUIDF72-3GDW6DF 02/28/99 or AWN8-FD3JD81-WHW867W 01/31/99 or
Addweb 2.03;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Gold Version AWGM-MCC77WA-G55WGS5 10/31/98 or AWGQ-LD8DHRC-003JEY6 12/31/99 or AWGX-29REDWB-824Y7FE;;; 11/30/98
Addweb 2.03;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Pro Version AWPM-XX11G23-MCKRCPK 03/31/99 or AWPQ-XEDNI2C-EFID837 12/31/99 or AWPX-LLA062B-DJIW988;;; 11/30/98

Addweb 2.06;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AWPQ-XEDNI2C-EFID837
Addweb pro v2.11b;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Standard: AW25-7JREG7C-3H1EG54 Gold Version Serial Number......: AWGQ-LD8DHRC-003JEY6 Pro Version Serial Number.......: AWPQ-XEDNI2C-EFID837
Addweb pro v2.36;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TonyTOP Reg Number AWPD-CYB7744-AAKIMLD Update Key : 828775
Addweb pro v2.36 for windows 95;;;;;;; TonyTOP Reg Number: AWPD-CYB7744-AAKIMLD Update Key: 828775
Addweb standard/gold/pro v2.11;;;;;;;; 0000000000000010 Standard version AW25-7JREG7C-3H1EG54 Gold version AWGQ-LD8DHRC-003JEY6 Pro version AWPQ-XEDNI2C-EFID837

Addweb standard/gold/pro v2.11;;;;;;;; Standard version AW25-7JREG7C-3H1EG54 Gold version AWGQ-LD8DHRC-003JEY6 Pro version AWPQ-XEDNI2C-EFID837
Addweb v2.10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AW21-JH8WFHB-84EWFW8 or AW23-JH843H8-8426298 or AW25-7JREG7C-3H1EG54 or AW26-7JHJE79-3HHS7WW
Addweb v2.35;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AWGD-WDWD824-4962345
Addweb version 2.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AWGE-FD734H2-724Q942 &lt;--- this will give you Gold status AW21-JH8WFHB-84EW FW8 &lt;--- this will give you standard

Adept bbs +1.07 for os/2;;;;;;;;;;;;;; (see also crack txt) name: Creeping Death Reg 3599887846 Rego Serial No: 806949176 name: Undemon Reg 3484233081 Rego Serial No: 808001375
Adept bbs 1.07 (os/2);;;;;;;;;;;;;;;;; Creeping Death reg 3599887846 808001375
Adept bbs 1.07 for os/2;;;;;;;;;;;;;;; Undemon Reg. 3484233081 Rego Serial No 808001375
Adobe acrobat 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ARW100R3100230-826
Adobe acrobat 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; WVW200R3100221-398 WVW200R3110509-339 WVW200R3110509-334 WVW200R3100221-398 WVW200U3100000-340 WVW200U3100001-689

Adobe acrobat 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; KWW300R7126832-330
Adobe acrobat capture 1.0;;;;;;;;;;;;; WCW100R3101909-171
Adobe acrobat distiller 2 1;;;;;;;;;;; DEE100R3001172-010-496
Adobe acrobat distiller 2 1;;;;;;;;;;; WAW210P7121267-246
Adobe acrobat distiller pe;;;;;;;;;;;; WAW210P7121183-537
Adobe acrobat exch 21;;;;;;;;;;;;;;;;; WVM681R4000077-810 mARQUIS
Adobe acrobat exchange 20;;;;;;;;;;;;; MVW200R3100411-609 or MVW100R3100000-050-208 or DEW100R3100564-885(50 User)

Adobe acrobat reader 1 2;;;;;;;;;;;;;; ARM100R3100034-100-397
Adobe acrobat reader 1.0;;;;;;;;;;;;;; ARD100R3600000-830
Adobe acrobat reader 1.0;;;;;;;;;;;;;; ARW100R3100000-500-574
Adobe acrobat workgroup 20;;;;;;;;;;;; DEW200U3100000-010-974 or DEW200U3100001-010-607 or DEW200U3100002-010-240
Adobe dimensions 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;; DJW300R7101786-723
Adobe gallery effects;;;;;;;;;;;;;;;;; 36-1529-303576267
Adobe illustrator 4 1;;;;;;;;;;;;;;;;; ABW4003109249-420
Adobe illustrator 4.0;;;;;;;;;;;;;;;;; ABW400R3101335-714 or ABW400R3106248-986 or ABW400R3101991-252

Adobe illustrator 4.0.3;;;;;;;;;;;;;;; ABW4033200000-719<BR
>Adobe illustrator 4.01;;;;;;;;;;;;;;;; ABE400R3001625-858Adobe illustrator 4.03;;;;;;;;;;;;;;;; ABW4003106248-986 ABW4033200000-719 ABW4033200001-318 ABW4033200002-917
Adobe illustrator 7.0;;;;;;;;;;;;;;;;; ABW410B100000-357
Adobe page maker 6.51;;;;;;;;;;;;;;;;; 03W650R7104326-845 or 03W601R1114316-716
Adobe pagemaker 6 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 03W601R1114316-716
Adobe pagemaker 6.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 03-3002-000062275 03-5025-303224614 03-4004-100486078&nbsp; ( The real one) 03W600R1124621-479 ( The real one) 03W600R1118669-742

Adobe pagemaker 6.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 03W600R1118753-720 or 03W600R1124621-479 or 03W600R1118669-742
Adobe pagemaker 6.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 03W600R1124621-479 # 03-3002-000062275 # 03-5025-303224614
Adobe pagemill 2.0 *final release*;;;; MLW200R7139069-780
Adobe photo;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PWW250R3107069-312
Adobe photoshop;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PCA 100000100-953
Adobe photoshop 2.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PWW250R3000000-880
Adobe photoshop 2.5.1;;;;;;;;;;;;;;;;; PWW250R3104501-684

Adobe photoshop 3.x 5 user license;;;; PWW300U3100000-005-285
Adobe photoshop 4.0 (beta);;;;;;;;;;;; tHE riDDLER beta codeWW300R3000011-926
Adobe photoshop 40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; WW250R3107069-312
Adobe premiere 1 1 video editing;;;;;; MBW100D3100371-512 MBW101X3100132-284
Adobe premiere 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; MBW100X3100970-389 MBW101B3105866-803
Adobe premiere 4 2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; MBW400R1104198-375 MBW400R3900106-762 MBW400R1109912-312 MBW400R1109394-244 SPW250R3163390-352 MBW100J3100384-488

Adobe premiere 4.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; MBW400R1109394-244 MBW400U3100020-642 MBW400U3100021-275 MBW400U3100022-908 MBW400U3100023-541 MBW400U3100024-174
Adobe premiere 4.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; MBW100J3100384-488
Adobe premiere 4.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; MBW400R3900106-762
Adobe streamline 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;; SBW3001110706-297 SBW3003200030-359 SBW3003200031-958 SBW3003200032-557 SBW3003200033-156 SBW3003200034-755 SBW3003200035-354
Adobe streamline 3.01;;;;;;;;;;;;;;;;; SBW300S1100640-184

Adobe streamline 4.0;;;;;;;;;;;;;;;;;; SBW400U7102000-766
Adobe type manager 4.0;;;;;;;;;;;;;;;; AWW400P0101591-292
Adobe type manager 4.0 deluxe;;;;;;;;; AWW400R7110870-808
Adobe wild type;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; FHW251R31003373
Adobe's pagemill version 2.0 (mac):;;; APW201R7101469-362
Adobephotodeluxe;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; User: Andrea S/N:HGW100H7100005-937
Adrenaline charts v1.0;;;;;;;;;;;;;;;; CW7254-HF-3256-JT
Adressexplorer v2.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Free the world

Advaced wire edm 7 1;;;;;;;;;;;;;;;;;; 98730105
Advanced dialer 1.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/JES 745F7400
Advanced dialer v1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;; C4A TEAM Key : C65E1700
Advanced dialer ver. 1.2;;;;;;;;;;;;;; DaVinci PC98 s/n: A37D7000
Advanced disk catalog 1.10 *regged*;;; rEGISTER: / sERIALNO: 67314111
Advanced disk catalog 1.16;;;;;;;;;;;; FNCC-1083909351-SCPNC-69213-7769 FNCC-1087989751-SCPNC-69123-9569
Advanced disk catalog v. 1.12;;;;;;;;; 88552323
Advanced disk catalog v1.10;;;;;;;;;;; 67314111

Advanced fabrication 4.0;;;;;;;;;;;;;; 98861822
Advanced space hunter;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/DrRhui 88415328847144776151
Adwiper 1.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 995-222282
Adwiper 1.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9995-222282
Adwiper v1.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9-205527 43-210143 875-216217 8653-221273 96422-226117
Adwiper v1.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9-205527 or 43-210143 or 875-216217 or 8653-221273 or 96422-226117
Aepryus calculator v1.1;;;;;;;;;;;;;;; Email: Tailgunner Serial: 3878608801

Aepryus calculator v1.1;;;;;;;;;;;;;;; Email: Tailgunner [pc97] Serial: 3878608801
Aepryus calculator v1.1;;;;;;;;;;;;;;; romeo 2972298180 or astaga 2623196033 or World Wide License 2924541591
After dark 3 2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ADC-32659-7016
After dark 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AD3-00670-6681 or ADW-33671-7329
After dark 3.0 2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ADW-33671-7329
After dark 3.0b (mac);;;;;;;;;;;;;;;;; ADM-00670-6681
After dark 30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; KAW-64331-1262 ADW3-00670-6681 ADW-33671-7329

After dark disney (mac);;;;;;;;;;;;;;; DIS-00670-6681
After dark scream saver (mac);;;;;;;;; SSM-75689-8965
After dark screensaver - disney;;;;;;; DSW-93093-5071 DSW-36523-5758 DSW-30857-2768 DSW-35515-8984
After dark screensaver - loony toons;; ZQA-35600-2587
After dark screensaver - marvel comic; MVW-92958-1201
After dark screensaver - star trek;;;; BSN-90011-7479 SPW-06753-8181 ADW-33671-7329
After dark screensaver - star trek;;;; BSW-35600-2587 or SPW-06753-8181 or BSW-73040-8903

After dark screensaver - star trek;;;; ESW-83838-9710 LSW-83838-9710
After dark screensaver - the simpsons; ZQW-33671-7329 or ZQW-35600-2587 or KAW-64331-1262
After dark screensaver totaly twisted; BII-00670-6681
After dark star trek (mac);;;;;;;;;;;; EAM-30306-9708
After dark star trek posters (mac);;;; SPM-90213-6771
After dark star trektng (mac);;;;;;;;; ZQM-35600-2587
After dark totally twisted (mac);;;;;; TTT-00670-6681
After dark walt disney;;;;;;;;;;;;;;;; DSW-36523-5758

After dark x-men (mac);;;;;;;;;;;;;;;; ZQM-65187-4617
After effects 30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; EMW00000000001-345
Agency database 1 12c;;;;;;;;;;;;;;;;; ADW00195
Agent .99e;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; wh6w8375-kl49rk8c-h2b583sh-6hs7r58h-c8lz55f6-wg3edwrk
Agent 1.0 crack;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4BP4V54D-GNCFERXY-VCT6APBV-M5LN29FB-UT8CLY33-FZ7JXJTS-2WK55K5Y-THWTJR3E
WH6W83Y5-H4FG38GL-4FCKRYML-M2K12AU3-AJ44W6W1
Agent 1.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; JYJ13VTV-6HXMBZFE-VFG2EKKW

Agent 1.01 32-bit build 397;;;;;;;;;;; ( see next line) WH6W83B6-JLYUSSKG-ZG24RUL7-D78UB178-893ZYM9R-ZDJ7GE27
Agent 99;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N2CJAHZ8-9CVHRJ3M-26YPLZ8L-BGGD44DT-1EA6CC62
Agent 99 32-bit;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; MKK6BXZC-95XZVF5S-STHFS6DJ JYJ13VTV-6HXSBZFE-VFG2EKKW
Agent 99d;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; m2cjahz8-9bvhrj3m-26xplz81-bfgd44ct-lea6bc82 m2cjahz809bvhrj3m-26xplz81-bfgd44ct-lea6cc82
Agent 99e;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; WD6VZ3HP-WGS8Z494-DLKVF5AY-GN1RZ6T2-2LTWG

Agent 99e;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; WH6W83Y5-HVWMSDK9-MXWJCYA2-9MHLRBSK
Agent 99f;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; JYJ13VTV-6HXSBZFE-VFG2EKKW
Agent 99g 32-bit build 399;;;;;;;;;;;; 6CZCYPMK-VYB3974P-91V7SCTK
Agentda 2.13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 179105018
Agfa fotoflow;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 410210021-086
Agsi +1.1.4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Andreas Groegel MSJXAAORG or TeLLeRBoP MPONSERC
Agsi 1.1.4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; You! HVHUIFOQ
Agsi 1.1.4 sysinfo;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; FVXGYDWC Name=MARQUIS DE SOIREE

Agsi 1.2.1 sysinfo;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; LS2MRRJR Name=MARQUIS DE SOIREE
Agsi 1.2.2 sysinfo;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1KCKFMZK martin
Agsi v1.2.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; NCG Serial# 1O1SO11H
Aha 5 x - enhanced printing;;;;;;;;;;; BYTE RIPPER 11548 name: PCREW RULEZ 11207 name: PHROZEN CREW 10815 name: REGISTERED 10976
Aha v5.x - enhanced printing;;;;;;;;;; BYTE RIPPER #/11548
Aha v5.x - enhanced printing;;;;;;;;;; Name/BYTE RIPPER #/11548
Aha v5.x - enhanced printing;;;;;;;;;; Name/PCREW RULEZ #/11207

Aha v5.x - enhanced printing;;;;;;;;;; Name/PHROZEN CREW #/10815
Aha v5.x - enhanced printing;;;;;;;;;; Name/REGISTERED #/10976
Aha v5.x - enhanced printing;;;;;;;;;; PCREW RULEZ #/11207
Aha v5.x - enhanced printing;;;;;;;;;; PHROZEN CREW #/10815
Aha v5.x - enhanced printing;;;;;;;;;; REGISTERED #/10976
Ai picture utility v2.0;;;;;;;;;;;;;;; Free !!! R # : 98765432101W (there are 3 spaces before R) Name : Licensed V # : 12345678901U (there are 3 spaces before V)
Ai picture utility v2.0;;;;;;;;;;;;;;; Free !!! R #: 98765432101W (there are 3 spaces before R) Name: Licensed V #: 12345678901U (there are 3 spaces before V) Name: AI Picture Utility v2.0 Type:

Aide onlinometer 1.40;;;;;;;;;;;;;;;;; 62497
Aide onlinometer 1.50;;;;;;;;;;;;;;;;; Name: X code: 62497
Aide onlinometer 1.50;;;;;;;;;;;;;;;;; X code: 62497
Aide onlinometer v1.50;;;;;;;;;;;;;;;; iTR [CORE] S: 62497
Aim tools ver. 2.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DaVinci PC98 s/n: 38902992
Airtrek desktop v2.02;;;;;;;;;;;;;;;;; Krazy_N [MEX/C4N'98] Key: NhXX#####
Airtrek software desktop v2.02;;;;;;;; Krazy_N [MEX/C4N'98] Key: NhXX#####
Aladdin desktop tools 1.0.1 (mac);;;;; ADTB-778-010000

Aladdin desktop tools 1.0x;;;;;;;;;;;; ADTE-777-455225 or ADTH-619-131366 or ADTK-761-463014
Alarm 1 8 32-bit;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Byte Ripper 22302 name: me and you 19530 name: Phrozen Crew 24675 name: Registered 21798
Alarm 1.8 (32-bit version);;;;;;;;;;;; Registered ser#21798 or namehrozen Crew ser#24675 or name:me and you ser#19530 or name:Byte Ripper ser#22302
Alarm clock v1.08;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 234333
Alarm clock v1.08;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 234333 any name will work.

Alarm clock v1.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Black Thorne [PCrew] 6708780
Alarm++ 4.52;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; KiLLa [CoRE] ZPu7Ov4mX8noCxKJMfxu3b3&gt;Sem5{=:8bgZxM&gt;IIu7c& gt;OlLLhvftLx=I/-&quot;Dqcf0wwKpP3
Alarm++ 4.60;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; iTR-CORE ]OcIV.Hf'MQF-fpU5V3=bxMx;]0Y3i&gt;A5l[ PX3e&quot; dLLSgXEDO0
Alarm++ 4.82;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; iTR-CORE Ser: ]Ml{&quot;Tq}oVSZL}?&gt;[&quots8XVX|]Kt)Q/j[_P.fz)7e.3bb+FzEIM1
Alarm++ v4.60;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; romeo ]g1{ hq{XVQfL.)&gt;dF))zX&quot;&lt;|0VtX]/K)_Qjf[P7.z3)e+.bEbFKzIyMlh&quot;g1
or astaga ]g1{ hq{XVQfL.I&gt;\I)7]XI&quot;|&lt;0tVX/]K_)Qfj[7P.3z)+e.EbbKFzyIMhl&quot;g1

Alarm++ v4.71;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; escom/CORE rn:-RM&quot;o/?pS5{.&lt;(&quot;O-Q(M|Um5LU-+;(A2_ eTBkKu(drkJcJ.FKi;0R2
Alarming events;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3478
Alarmmaster v1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; atlas44
Albatross cd-player for os/2;;;;;;;;;; Doh Enterprises 3013757502
Alchemia webworks;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Name = Registered User AWR-2455662592-05
Alchemia webworks;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Registered User AWR-2455662592-05
Alchemica webworks v1.0/v1.1 +;;;;;;;; NiTR8^ Company: PHROZEN CREW Serial: AWR-2407779072-05

Aldus adobe pagemaker 4.0;;;;;;;;;;;;; 02-3008-000036469
Aldus freehand 4.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05-4002-202558479
Aldus freehand 5.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 10350-0276-0089-83911
Aldus freehand 5.5 (mac);;;;;;;;;;;;;; 10255-0397-4374-13083
Aldus freehand 7.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; FWH700-70812-27097-26570 FHW700-50618-67099-70540
Aldus gallery effect 1 5;;;;;;;;;;;;;; 36-1500-040049293
Aldus gallery effect 1.0;;;;;;;;;;;;;; 36-0015-000048418
Aldus pagemaker 5.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 02-50C8-100094310 03-4044-100461903 03-5007-201735504 03-4005-200136599

Aldus pagemaker 5.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 03-5007-201735504 or 03-4005-200136599
Aldus pagemaker 6.01;;;;;;;;;;;;;;;;;; 03-4001-201347950
Aldus persuasion 2 1a;;;;;;;;;;;;;;;;; 09-2101-200613117
Aldus persuasion 3.0b;;;;;;;;;;;;;;;;; 09-3003-202849134
Aldus photostyler 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;; 15-0201-201632890 15-0217-202691782
Aldus photostyler 2.0 (win3);;;;;;;;;; 15-2000-000000000
Aldus photostyler 2.0a;;;;;;;;;;;;;;;; 15-0208-202570921
Aldus type twister 1.0;;;;;;;;;;;;;;;; 46-1000-000031664

Alert bookmarks 5.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/JES 6463-KIKH-02704482CO
Alibaba 2.0 web server;;;;;;;;;;;;;;;; Activation code: $nD#N'-3i*9@ 00000485
Alien ambush v1.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 388911114
Alien armbrush;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3889XXXX4
All 'jonathan hill' software;;;;;;;;;; Wakey Wakey 1.12: Enter any name and for the key enter: @~j@triona!@ Groupmail 1.80 Enter any name and for the key enter: @~j@nemex!@ News Marauder 1.00: Enter any name and for the key enter: @yippz!23@

All in one yahtzee v2.4;;;;;;;;;;;;;;; tKC/PC '98 S/N: 150201
All rks software;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; mpbaer [mE/c4n]'97 Supermail..............: RKS-2078887 Visual Labels..........: RKS-3252199 ItsPersonal!...........: RKS-5176291 ItsTime!...............: RKS-8370307 Things To Do...........: RKS-3819067 Just The Fax...........: RKS-8081635 Visual Business Cards..: RKS-6938587
All sb products;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; email adress= Regcode= OOQOIKDG
All sb products crack by phantom;;;;;; With an Hexeditorchange: 0007E720 |53| 5152565781EC04040000BE98CB0200 to: 0007E720 |C3| 5152565781EC04040000BE98CB0200

All unbox software v2.10 to v3.14;;;;; 2.10 2.11 2.16 2.21 UBXWIN.EXE the main programm (VB3 prog) UBx_yz.EXE the Unlockers (8 files)
All versions of acdsee 95;;;;;;;;;;;;; +tHE rIDLLER [uCF] 213111
All wolf software serial pack;;;;;;;;; DanThaMan/fACTOR '98 And the serial has a fun prefix of either 666 or 1998
Allaire corp. html editor;;;;;;;;;;;;; EMX97 # 926395489000
Allaire homesite 2.5 pre-release;;;;;; Aphex Twin [Vandals] Number: 380926081480
Allaire homesite 25;;;;;;;;;;;;;;;;;;; iCEMAN [uCF], Reg code: 342150004983

Allfix 4.16;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2U! B19AB7550452C7CC0A4044EC or 4U! BC1DED8724AB1AF28AC1F90E
Allfix 4.16;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ??? 1A4277E1EFDC6B8B508A7B6D
Allfix 4.16;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DC498A2D607C919B90E93C1C
Allfix 4.16;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Me A4009F0F2AC0ZB60A9EB2E4D
Allfix 4.16;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Me! # AEA94F395097FD5A87343C030
Allfix 4.16;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Nobody 5C32A17E1675E3CE7533CED1 or Somebody B207435FB750CB1B032AB14E

Allfix 4.16;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Somebody B207435FB750CB1B032AB14E
Allfix 4.16;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Who? BD6EAE60930661AEAD870E5E
Allfix 4.16;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; You! 473404F51350F5A87343C030 or Me! AEA94F395097FD5AB299CC78
Allfix v4.16;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Me #/A4009F0F2AC0ZB60A9EB2E4D
Alliance screensaver and mac;;;;;;;;;; 09-980943
Alligator arcade games;;;;;;;;;;;;;;;; SkyRaider romeo RS33120SA
Alligator duck hunt ii;;;;;;;;;;;;;;;; romeo DH331202AS

Alligator fishing games winfish v1.0;; romeo WF331201LF
Alligator hunting games;;;;;;;;;;;;;;; Duck Hunt romeo D33120H
Alligator magpie hunt;;;;;;;;;;;;;;;;; romeo MAS33120H
Alligator pheasant hunt;;;;;;;;;;;;;;; romeo PH33120AS
Alligator pigeon hunt;;;;;;;;;;;;;;;;; romeo P3A3S1H20Alligator utilities file printer;;;;;; romeo F33120P
Alligator vindicator;;;;;;;;;;;;;;;;;; romeo V33120R1
Alligator winfish v2.0;;;;;;;;;;;;;;;; romeo WF233120DS
Alligator winfish v3.0;;;;;;;;;;;;;;;; romeo WF331203

Allright utilities 10;;;;;;;;;;;;;;;;; 1026439
Almanac +3 5c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; regname= THE RIDDLER [EOD] B9068287 regname= TwinHead [TWH/UCF] A9261579
Almanac 3.5 win;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A9261579 or TwinHead [TWH/UCF] B1775915
Almanac 3.5c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; regname= TwinHead [TWH/UCF] B1775915 or regname= Crack da WareZ A1052039
Almanac 3.5c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TwinHead [TWH/UCF] # A9261579 or B1775915
Almanac 3.x the riddler edd;;;;;;;;;;; 89068287

Alone in the dark i cd;;;;;;;;;;;;;;;; 11 0831 3461
Alpha five;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; sn/Z50NR1U1-1014154 rn/368443
Alpha five (win3);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 368443
Alpha five 5.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SFR-051864
Alpha five home&amp;business edition;; Z50HBEV1-1019144
Alpha four 3 discovery edition;;;;;;;; M30DSNS3-3155345
Alpha four 30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; M3DS5000-3089735
Alpha four 4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A40UGSU1-5006601
Alshare visual translate 11;;;;;;;;;;; what you like code: VLicence

Alsoft power pack 1.07;;;;;;;;;;;;;;;; PO017018 PS001604(001)
Altamira composer pro 1 1;;;;;;;;;;;;; 644 043 060 0036
Altos system diagnostic 1.0so;;;;;;;;; DIAG7K_9K00004
Altos system ecu setup 1 1so;;;;;;;;;; A_ECU00246
Am workflow 3 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 001169
Amenathis le prisme;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 260535-3019689
America online 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 69-2815-4880 pw LARKED-MASSES
America online 1.15;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 48-5004-6750 pw AMBLED-ANION
America online 2 5+4;;;;;;;;;;;;;;;;;; 10-5932-0206 Password: GOBLET-MEDIAN

America online 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 79-0519-3782 Password: SWIMS-TAGGER
America online 2.5 beta 4;;;;;;;;;;;;; 10-5932-0206 pw GOBLET-MEDIAN
America online 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3s-8319-7222 Password FEVER-DRAMAS
America online ver 3.0 50 hrs;;;;;;;;; 3E-4835-8961 Password GLEEM-TUNERS
American heretic dictionary;;;;;;;;;;; 38321584
American heritage dictionary;;;;;;;;;; 36688919
American heritage dictionary 30;;;;;;; A9-L0010M3 or A9-D0010M3
Amf daily planner; manager 50;;;;;;;;; 987PIMREG

Amf daily planner &amp; pim 6.1a;;;;;; AMF6PIMREG96
Amf intelligent organ 2.0;;;;;;;;;;;;; AOREG1
Amf intelligent organ 2.0;;;;;;;;;;;;; AOREG1 note: The serial input is just below the about button.
Amf multimedia jukebox 2.0;;;;;;;;;;;; MMJBOXAF
Amf wordware for ms word 97;;;;;;;;;;; AMFWW9712erfdgtag@
Amigo 2000;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/JES 986570245-274
Amigo v2.2 rev 2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/DrRhui A384967
Analyst/probe observer lan analyzer;;; Analyst.exe 5498144499 Misha [UCF] Observer.exe 78130871 Misha [UCF]

Anawave ftp icon connection 2.5;;;;;;; mpbaer s/n: MBCDFUL reg: EU227-68-222227
Anawave gravity;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; [NCG] Ser. Number# 1997 Reg. Code# 44G7484-3554-497497
Anawave gravity 1 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Jestrz/Phrozen Crew '97 6172848 reg code: 44R8494-4564-242247
Anawave gravity 1.1 beta 1;;;;;;;;;;;; Serial: 12121212 Reg-Code: 44S4484-8524-24424
Anawave gravity 1.1 beta 2;;;;;;;;;;;; REGISTER # 12121212 reg. code: 44S4484-8524-244245
Anawave gravity 1.1b2;;;;;;;;;;;;;;;;; iCEMAN [uCF] Serial: ICE666-PUNK-666UCF Reg code: 44AP222-9724-486243

Andan software message generator 1.20; Riz la+ code: 0DD7D39C
Andromeda 3d series ii;;;;;;;;;;;;;;;; 5M30400120-0441 5M20304526-3390 0P20000000-0051 3m20900414
Andy dolphin's game catalog;;;;;;;;;;; College Coach v5.1 Reg code: 7440
Anethelptool 4.02;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Riz la+ Password# 5400954
Animagic gif 0.94;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; rANDOM [UCF] Serial: 35353C8B
Animagic gif animator version 1.02;;;; Norway sErIAl: 1E6490DF or D1819187
Animagic gif v0.95;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 35353C8B rANDOM [UCF]

Animagic gif.0.9x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 55cde3b9 name=:Marquis: [UCF]
Animagic v1.05c © rtl soft !;;;;;;;; dephic Company: dng Password: 88DB6CDF
Animated blackjack v1.2;;;;;;;;;;;;;;; 508150Animated keno;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 139715
Animated keno:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 139715
Animated screen ver. 1.2;;;;;;;;;;;;;; davinci pc98 s/n: 38bebb00
Animated screen ver. 1.31;;;;;;;;;;;;; THE MASTER DAVINCI s/n: 7801D700
Animated slots 95 v1.2;;;;;;;;;;;;;;;; 492376
Animated slots v1.3;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 492376

Animation stand 2.02;;;;;;;;;;;;;;;;;; 201063 or 202012
Animation works;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 45482
Animation works interactiv 2.0;;;;;;;; 3001162627
Animator pro;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4930-P4-PH-1
Animator pro 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01603-010203-2520
Animator pro 3.05;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 655-10000088
Anipaint animator 8.0;;;;;;;;;;;;;;;;; FSWR00LZ
Anne hooper's ultimate sex guide;;;;;; CD Access code: 3746
Anonmail 1.11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; xx # 5040

Anonmail 1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Samson Serial: 1325
Ansipaint +2 3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DIR&amp;MIR 1216 name: THE RIDDLER [EOD] 13872
Anthrax serial for;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; FEASER FTP 1.0 Code: FV-6181-1411
Anthrax serial for gif movie gear 2.50 lamakena
Anthrax serial for icon toy 2.01;;;;;; 32222332
Anthrax serial for midmaze 2.0.1;;;;;; DASavant [AnThraX] Code: 7920145080
Anthrax serial for winsplit 3.03;;;;;; WIN-SPLIT-3002
Anubis 2.54;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9611181

Any speed;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ACP//UCF2000 RegNum = 3E690E00
Any speed 12;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COSMO CRAMER 1997 SERIAL:65935F00
Any speed 12;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; lxpc97 key: F6410700
Any speed v1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; lxpc97 registration key : F6410700
Any speed v1.3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; FACTOR &lt;1998&gt; sERiAL: BD712800
Any speed ver. 1.3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DaVinci PC98 s/n: 6f6b6200
Any97;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 246PCXYz-0000-00000000

Any97;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 246PCXYz-0000-00000000 The Serial is saved to the Registry...
Anyfolder shell extension v1.0;;;;;;;; Jan Klaassen Serial: 1428091
Anyspeed 1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/JES C04F6600
Anytime 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; YX0550011976
Anyview 1.00a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AVR-100-4201975
App-doc linker;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 817GrGn5jkfh78h
App: digital card builder 1.2;;;;;;;;; [ZroK 98] Serial: 633409B
App: netscape cache explorer v1.29;;;; [ZroK 98] Code: iheafhei or Name: Zone X Code: icagibbb

Applauncher 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AL-aaxa900a-!a9a-0906
Apple media tool 1 2;;;;;;;;;;;;;;;;;; AMT00-00000-2155073
Apple network administrator toolkit;;; 1000004123
Apple quicktime 3.0 pro;;;;;;;;;;;;;;; Mr.Shine - Organization: (enter anything you want) - Reg.Number: 2c57-62c7-8098-e5de-0000 -
Appleshare file server 4x;;;;;;;;;;;;; B-341-UFD-170-QEC-309-IBZ-461-QYV-340 or B-341-UFD-170-QEC-309-ICJ-348-VZJ-340
Applet button factory v2.5;;;;;;;;;;;; mk67z pASSWORD: trs98z

Applet headline factory 1.0;;;;;;;;;;; h9ea7 PASSWORD: to78r
Applet headline factory v1.0;;;;;;;;;; h9ea7 Password: to78r
Applet headline factory v1.0;;;;;;;;;; h9ea7 RegCode: to78r
Applet menu wizzard v1.0;;;;;;;;;;;;;; LOMAX s/n : B2A9464E1175FCD8
Application control 2 ??;;;;;;;;;;;;;; THE RIDDLER 628872953
Application maker 1.019 beta;;;;;;;;;; BARK576936BARK
Appmaker 1.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Bark!-0001-0001-0001
Ar8000 toolkit 1.11;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AR1020RBYOFWQRMH0HCOY

Arbre genealogique;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 261203-3020463
Arcada backup exec 7.01a for netware;; 0736630000014869
Archive converter v3.x;;;;;;;;;;;;;;;; 1317660001 to 1317669999
Arcserve 5.01 (10 users);;;;;;;;;;;;;; 10AS 1163609
Arcserve 5.01g win edition for net;;;; 0392181
Arcserve 6.0 dt;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 10515021 / code: CIMTX-C14XX-X19XM-R7CWG
Arcserve 6.0 live trial (winnt);;;;;;; HXYXL-C14XI-XX9YC-M7KXI
Arcserve for netware (enterprise ed);; YHKTC-X14XC-XX9KX-M7XKG

Arcserve/386 3.0b;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 23014 23350
Arcsolo 3.02;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; EVSO 1231464 302SO 1246936
Arctest 2.3a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 18624809 TwinHead [TWH/UCF]
Argosoft mx mailer v1.0;;;;;;;;;;;;;;; LOMAX [DSI] s/n: 908214251034
Armor alley 1.1 (mac);;;;;;;;;;;;;;;;; EXC53RH
Arrange 20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CWC144NG
Arrange-it 1.02;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ARM9300533
Arrivo select v1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9809543255123456789987654321
Arrivoselect 1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9F03-7800-6D59-4559-C313 9F03-7800-6D59-4559-C313 here is the s/n when the progs exppired/requested 9F745678BCABCDEF13467924680ACEB

Arrivoselect 1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9F745678BCABCDEF13467924680ACEB (timelock protection too)
Arrow v1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PLM 1997 Reg Code: 0335544320
Arrowbridge ii 1.14a+;;;;;;;;;;;;;;;;; BBS Name: PC97 Sysop Name: Riz la+ Serial #1: 0863396928zle Serial #2: 0330999948gxn
Arrowbridge ii v1.15;;;;;;;;;;;;;;;;;; BBS: PC97 Sysop: teraphy! Reg#1: 1319877021zrv Reg#2: 0809850739ohm
Art apart collectors edition;;;;;;;;;; 2311-0021-3285
Art mixer 16;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9208001

Artisoft sishare;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9960005000 verf 02EA-2030-9D49
Arts and letters 4 5;;;;;;;;;;;;;;;;;; 464412
Arty 1.01 *32 bit* licence key;;;;;;;; Nr: A5X2:S47T:5P2T:2CV7
Arty v1.01 *32 bit*;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5X2:S47T:5P2T:2CV7
Arty16 1.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A5X2:S47T:5P2T:2CV7
Asap wordpower 1.95;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1287B3042346 Unlocking code: 463S213A
Asap wordpower v1.95;;;;;;;;;;;;;;;;;; Serial Number: 1287B3042346 Unlocking Code: 463S213A
Asksam pro 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 300-64646-96012

Asset docparts 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ADP010-200-0000
Assistbar98 v2.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66287243
Associate 1.3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CU98 Code: G62,A17_P
Associate 1.3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; KiLLa CoRE G62,A17_P
Associate v1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; romeo-JUANDA G62,A17_P
Asstse;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CD key is 1112-1111111 pww300r1100778-432
Astound +2 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3044507372
Astound 1 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3031620659
Astound 20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3006005109 or 3004400378

Astound multimedia studio 4.0 32-bit;; 3260952387
Astro world (win3);;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Crack da WareZ # @JTJ66BHNW
Asymetrix 3d f/x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2011-009713
Asymetrix multimedia toolbook 3.0;;;;; 0740-002379
Ataman tcp remlogon;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Enter: REGISTER tcpservers &quot;Misha [UCF]&quot; i4b364652
Ataman tcp remote logon serivces 2.3;; _RudeBoy_ / Phrozen Crew Code: 218423
Ataman tcp remote logon services 1.6;; Misha [UCF] i4b364652 (Register exe tcpservers &quot;Misha [UCF]&quot; i4b364652)

Atlantis render 2.11;;;;;;;;;;;;;;;;;; 040412-486921-226001
Atm deluxe 4.0x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CIB00000000001-999-266 or CIB00000000002-999-899 or CIBXBKWM000001-999-17
Atomic dog's barclock 4 2;;;;;;;;;;;;; Sabotage96 YOEOI-ZDGHS name: Free Registered Version LFHEG-XZKTW name: Byte Ripper HMWEK-BPRQJ
Atomic dog's barclock 42;;;;;;;;;;;;;; Jordan Hirsch # PCUDH - RNUSR
Atomtime 98 v2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Black Thorne [PC'98] Date: 05/03/98
Atrax the webpublisher 4.02;;;;;;;;;;; mpbaer key: ax685-400-327

Atticus vista 10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 126100023
Audio compositor;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; t5wVEqHw
Audio compositor;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; [NCG] Serial# t5wVEqHw
Audio compositor 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;; Nambulu sERiAL: 9ziMcCDX
Audio compositor 22;;;;;;;;;;;;;;;;;;; iCEMAN [UCF], code: YfbjDtt2
Audio suite 2.03;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Audio Converter 2.02: 813216 code: for Fusion - Digital Mixing Desk 2.03: 788617 code: for Fission - Audio Wave Editor 2.03: 1044005
Audiosampler v1.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; rocko

Audioshop 2.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 514.200.00016351
Audiotrack 10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 60031ATTA4409
Audition 2.8;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Gregory Braun Comp:Software by Design Serial: 909
Audition v2.8;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SiLicon Surfer Comp: Phrozen Crew Code: 3064212391
Aurogen architect v2.12;;;;;;;;;;;;;;; 5678912
Aurogen architect v2.12;;;;;;;;;;;;;;; Regname = RegCompany = SerialNo = 5678912
Authentex datasafe 1 19 16/32-bit;;;;; Saltine [PC] company: Phrozen Crew '97 code: 6478143

Authentex datasafe v1.19 - v1.22;;;;;; romeo company: d4c sn: 3796792
Authorware pro 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8205-2072-3071Authorware pro 2.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8217-4072-0086
Authorware pro 30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20030-0979-1236-56383
Auto care center 97 1 1;;;;;;;;;;;;;;; 71362180
Auto ip publisher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; J00811611@06
Auto start manager 1.0;;;;;;;;;;;;;;;; Attitude 93563259
Auto start manager 1.1;;;;;;;;;;;;;;;; KiLLa [CoRE] 38342215
Auto tracker;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; pacific

Auto-ip publisher v1.93 revision o;;;; E12345672U91
Auto-ip publisher v1.93 revision o;;;; E12345672U91
Autoboot 1.54;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Registered 299999910380596
Autocad;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; cd key: W36H serial: 117-99703105 auth code: C3DF32EA
Autocad 12.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 110-10061620 or 110-10509227
Autocad 13.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; authorization 70FEE2FD
Autocad 130;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 70FEE2FD
Autocad 14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 117-99703105 CD Tab # W36H Authorization Code: C3DF32EA

Autocad 14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 17-99703105 CD Tab # W36H Authorization Code: C3DF32EA
Autocad 14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 999-123456789
Autocad data extension;;;;;;;;;;;;;;;; 130-10083217
Autocad lite;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 167-10001908
Autocad lite 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 160-10124811 or 167-10001908
Autocad r12;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 110-10638231
Autocad r14 (win95);;;;;;;;;;;;;;;;;;; CD Key# w36h
Autocd 1 7 4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Misha compa: [UCF] 66VVOSJG

Autodesk autocad ade extension;;;;;;;; 13010083217
Autodesk designer learning resources;; 07301-010203-4520
Autodesk designer training guide;;;;;; 07300-010203-3010
Autodial v1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ddtiscool
Autohelp for components 2.02;;;;;;;;;; Lover Boy UserCompany: Free Field UserID: 134395-011-145998
Automanager 1 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 001454
Automap 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; W 12391
Automap pro 1.06;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2028038 4553552
Automap road atlas 4.0;;;;;;;;;;;;;;;; 34584-068-0102477

Automate 3.7b pe;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DrRhui Company: CORE 3918114000
Automate pro 3.5j;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 24672934 or 23028072 or 21588815 or 431776315 or 34576700
Automate pro v3.5j;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 34576700
Automate pro v3.5j;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; First set your clock to the date to 04-14-97 --- serial: 24672934 04-15-97 --- serial: 23028072 04-16-97 --- serial: 21588815 05-01-97 --- serial: 431776315
Automate pro v3.5j;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; set to 04-14-97 serial: 24672934 04-15-97 serial: 23028072 04-16-97 --- serial: 21588815 05-01-97 --- serial: 431776315

Automate professional edition 3.6b;;;; 46498989
Automate v3.8a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3789406800
Automate v3.8a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Code: 3789406800
Automenu 1.0 for kids;;;;;;;;;;;;;;;;; 501G4-UHPMH-PCG53-S 10114-UXUDH-UL15E-G
Automenus pro 3.xx;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Anonymous 45011585
Autopage 32-e 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12360-768841
Autopage 32-e 1.00 keycode;;;;;;;;;;;; Keycode=12360-768841
Autoscribe 2 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; bbs: G ! $ 5736 bbs: You! 5808 bbs: Me! 5789 bbs: NoBoDy! 5927 bbs: byMMi 5902 bbs: Xxx! 5798 bbs: 4U! 5738

Autoscribe 2.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; bbs ABC 5804
Autoscribe 2.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; bbs You 5808 or bbs ???? 5699 or bbs Me 5789
Autoserveur 1.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DSK CREW 43B03257-F4FD
Autoshutdown 1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CYBORG^SNT Key: JR5584S Name: UNDERWORLD Key: GME4445 Name: SYNTONIC Key: BL3385W
Autoshutdown 12;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; RegKey CYBORG^SNT Key: JR5584S or UNDERWORLD Key: GME4445 or SYNTONIC Key: BL3385W
Autosketch 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 123-12345678 190-00001903 190-00007909 190-00019039 190-00028490

Autosketch 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 190-00019039 or 190-00028490
Autosketch 2.x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 190-00028490 or 190-00001903
Autosketch 4.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20-107832
Autospell 5.x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; nUMBER: 88JO9YOB9JOYB9-MEX98
Autospell v5.2.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; YC4HOC4N4ENHH5-tKC/PC '98
Autostart 1.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 18571251 Registered Number: 18571928 Sacha Distel Number: 18572235 Michael Jordan Number: 18572582 Sharon Stone Number: 18572282

Autostart 15;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PhaNToM Number: 18571251 Registered Number: 18571928 Sacha Distel Number: 18572235
Autovision 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5B35AE2B
Autovue professional 1 22c3;;;;;;;;;;; 311-076-0001605-01
Autovue professional 12 2;;;;;;;;;;;;; 111-300-0000020-71
Autowinnet 1 3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AWN348CASLT101
Autowinnet 1 4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AWN348INWUA102
Autoworks;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; G037825
Avalon webdesigner 1.1;;;;;;;;;;;;;;;; awd-1997-dino

Avilxp 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AxeMan 94552087 name: Byte Ripper 3ab4e4e9 name: Phrozen Crew 96 704d9498
Avm-isdn-ibtx 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2001507A
Award +4 50pg (bios);;;;;;;;;;;;;;;;;; AWARD_SW
Awe32 virtual bank manager v1.20;;;;;; DjPaul [uCF] iD : 51808
Ax curseurs1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; C9014X-4UT0-UA6X
Ax diapo;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; D62234-LVP9-5ANZ (Snem/Dsk)
Ax icones 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; R20 51R-Q262-F3DV
Ax icones 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; R2051R-Q262-F3DV

Ax icones 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; R900L4-2XM5-T9L7
Ax icones 4.00;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; R81111-01M2-QYON or R82222-JB6L-4JXH or R83333-4NS6-I48D or R85555-GH6I-AA0B
Ax juke box 1.0 3.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;; J63423-8E9Q-OTSI (Snem/Dsk)
Ax juke box 1.0 95;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; J63423-8E9Q-OTSI (Snem/Dsk)
Ax juke box 1.0 95;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Mister WILL J2000E-074N-O87V
Ax photobank;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; P200QX-DQOI-E7BP
Ax screen save;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; S701MM-H487-4XB7

Ax viewer 2.0 w3.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; V202EQ-RPG9-VH77
Ax viewer 2.0 w95;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; V202EQ-RPG9-UH7D
Ax-album v2.0 (win 95);;;;;;;;;;;;;;;; A904CH-FY8Z-WRGF
Ax-diapostudio v1.0 (win95);;;;;;;;;;; D200OF-I84F-90HV
Ax-photobank v2.0 (win 95);;;;;;;;;;;; P201WU-M0EQ-YU1Z
Ax-viewer 3.0 win 95;;;;;;;;;;;;;;;;;; V9000F-684F-L0HV
Ax-viewer 3.0 win 95 (new);;;;;;;;;;;; V9000F-684F-L0HV
Ax-zipstudio 1.0 (french version);;;;; Z9AAAA-H5MF-WDH7
Axis cheater2 from quaterdek;;;;;;;;;; 001-37E-52722 or AP100-1633-31011-JG or AP100-31011-0170-EV

Axis game cheater 1.0.1 (mac);;;;;;;;; GC100/30728/02381QI
Axis game cheater 20;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5020000000176
Axium v 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7325$31
Axman 1.20b3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/JES 362-113-101
Axman 2.1b4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; KiLLa Comp:[c0re'97] 235-561-365
Axman 2.20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Cheops Cheops Company: CU98 Code: 111-312-852 or Name: Cheops CU98 Company: &quot;leave blank&quot; Code: 136-579-140
Axman v 2.12;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; iTR1997 Company: [CORE] Serial: 111-048-228

Axman v2.20 (beta 2);;;;;;;;;;;;;;;;;; Nambulu Company: Factor Reg. Key: 193-220-884
Axs online reader 1.0.3 (mac);;;;;;;;; TNJFDC
Axs online reader 1.0x;;;;;;;;;;;;;;;; Y7CJGE or YBXT27 or Y49G74
Back burner 2.6 or 3.1;;;;;;;;;;;;;;;; 22-9033-8680 22-9043-5686
Backburner (mac);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 03-1489-0280
Backdrop 1.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AxeMan aka Devas 451540918 name: Byte Ripper 2736339569 name: Phrozen Crew 96 2179621116
Backup agent for ms sql server (trial; WXYXI-C14XE-XI9YM-M7XJJ

Backup agent for open file agent 30;;; 74F2-A930-6010-0501
Backup agent for oracle server (trial; WXYXW-C14XI-XI9YM-M7XEY
Backup assistant v1.0 rev.2;;;;;;;;;;; EUREKA
Backup exec enterprise 6.1 win nt;;;;; 0-5-425-5-000-0-010207
Backup exec enterprise 7.01 novell;;;; 0-1-362-9-000-9-010101 # 0-3-371-8-000-8-014689
Backup exec enterprise edition;;;;;;;; 0-5-343-0-000-6-031689
Backup exec for novell netware ent;;;; 0-3-371-8-000-8-014689
Backup forever v1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SiLicon Surfer [PC] Code: A19917

Balance 1.0 by lithic software;;;;;;;; BLiTZ Number: CIMA-788639
Balance 95 v1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BLiTZ / PC97 Registration Number: CIMA-788639
Balance 95 v1.0 by lithic;;;;;;;;;;;;; BLiTZ / PC97 Registration Number: CIMA-788639
Balanceit! mutual funds v1.2;;;;;;;;;; TonyTOP Code: 00207F3B
Balitools v5.20++;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Search for 75073310E9EA0000 Replace with 74073310E9EA0000 and search for 07B801000000EB02 replace with 00B801000000EB02
Balitools v5.20++ diy crack;;;;;;;;;;; Hexedit searchfor 750733C0E9EA0000 and replace with 740733C0E9EA0000 then search for 07B801000000EB02 and replace with 00B801000000EB02

Ballade 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2004100460
Bandwidth buster 32;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Nobody 0AKEHMWN7FA44TEHV4YF
Banner 3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 507230300326
Bar code: pro upc 1.0 (mac);;;;;;;;;;; 230,780,677,334,210 (# of bar codes used in the US)
Barclock;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ED!SON '96 KRXSD-ZDCUR
Barclock 41;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; tHATDUDE # ZVDTH-00WEM
Barry press utils '95;;;;;;;;;;;;;;;;; RealLife 4293609673
Bartendr v2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; modify .ini Replace shareware code with this one 3159987C

Baseball coach 3.0i;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1. Install the . 2. Run it at least once. 3. Open up HEADER.SBF in the directory with your favorite hex editor (or Notepad in wordwrap mode) in text mode. See the 2 numbers there? The first number you see there is the registration number. Punch it in the reg dialog and you're set. The other number is the key #.
Baseball coach 3.0i;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1. Install the program. 2. Run it at least once. 3. Open up HEADER.SBF in the program directory with your favorite hex editor (or Notepad in wordwrap mode) in text mode. See the 2 numbers there? The first number you see there is the registration number. Punch it in the reg dialog and you're set. The other number is the key #.

Basket 6.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9157
Basket v6.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9157
Batch converter;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 130-0001302-265500
Batch it v1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TheBrabo Address: S/n: 647562879715046368920606398370449068956941727615
Batch it! 10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 53060XXXXX (x=Any Char)
Battlestar v2.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SiLicon Surfer [PC] Code: 3038224192
Bbs bowl +1.7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4U! 13452 or SoMeBoDy! 18583

Bbs bowl 1.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Me 17677
Bbs bowl 1.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; XXX 17388 or --- 8745 or You 19789
Bbs bowl 15;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Batman 15766 or ??? 12363 or *** 8142
Bbs bowl 17;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; You! 19689 or 2U! 13250
Bbs bowl v1.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Me #/17677
Bbs drag racing 2.39;;;;;;;;;;;;;;;;;; sysop Me! bbs G.!.$ # @?0
Beame and whiteside bw-connect nfs nt; 015-005345
Becky 1 10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (anything you like) 0012-3437-A102

Becky 1.09;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 0012-3437-A102 Anyname
Becky 1.09 *reg data*;;;;;;;;;;;;;;;;; 0012-3437-A102
Becky 1.09 *reg data*;;;;;;;;;;;;;;;;; anything 0012-3437-A102
Becky 1.09 *reg data*;;;;;;;;;;;;;;;;; anything Reg# 0012-3437-A102
Becky 1.09 reg data;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 0012-3437-A102
Beer! 2.3e;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Riz la+ Code: 40843197
Beetle v 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1587643
Behierarchic 3.0x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2572311E 'Anonymous'

Bench 32 1.07b;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CGP-152kGGx-PE002q-iUsB32
Berlitzsynonymus d/e/f/i/s;;;;;;;;;;;; 25002285
Bestcrypt 5.0 for winnt;;;;;;;;;;;;;;; Any Name/Company
Bestcrypt 5.0 for winnt;;;;;;;;;;;;;;; Any Name/Company Serial #: BC12345-678-C9CF
Bestcrypt np;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; -= +ALI-BABA =- Organiza.: D4C Serial # BC-3390-2319-3733
Bestcrypt np 40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BC-1CE-AFFE-DAFE or BC-AFFE-1CE-26CF
Bestcrypt np driver 4.11 (3.0);;;;;;;; BC-3304-8050-9FBF

Bestweb 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01000100101
Betterwriter 1.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BW9112131832
Beyond compare; v1.6a;;;;;;;;;;;;;;;;; Brabo s/n:; BF0EDF9C
Beyond compare 1.6a;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Saltine [PC] Orga: Phrozen Crew '98 Reg#: 3805EB04
Beyond compare v1.6a;;;;;;;;;;;;;;;;;; TheBrabo Company: Brabo s/n: BF0EDF9C
Bgfax +1 55 and os/2;;;;;;;;;;;;;;;;;; (BGFax /REG) name: The GuaRDiaN aNGeL 921343110 pop nr: 4FAD154D name: NoBoDy! 1234567 pop nr: D891A399

Bgfax 1.30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 78 pop nr 398B0D10
Bgfax 1.30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ??? 7777 pop nr 67EBAC12
Bgfax 1.30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Batman 123456 pop nr C9659F6D
Bgfax 1.30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Nobody 345 pop nr 6A288854
Bgfax 1.30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Somebody 5467 pop nr AFF4C8A4
Bgfax 1.30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Who? 5678 pop nr D1879E75
Bgfax 1.30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; XXX 654321 pop nr 5D0DB5B3
Bgfax 1.30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; You 9999 pop nr 36158E01

Bgfax 1.55;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Me 201258 pop DFCA99E0
Bgfax 1.55 and os/2;;;;;;;;;;;;;;;;;;; You! 1234 pop nr 9CF6FBA6 or TeLLeRBoP 123456 pop nr 1DF17BAE
Bgfax 1.55+;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Me # 201258 pop DFCA99E0
Bgfax 2.xx;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; S/N = 0 POP = 306847129 Lost Soul [uCF]
Bgfax v1.30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Me #/201258 pop/DFCA99E0
Biblepro niv v4.4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CokeBottle98 Password:1970jfjfjfj
Bicycle bike'alog on disk 1 3;;;;;;;;; WWUXPQVYP

Big thesaurus;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AxxxxBC (x=any number)
Bikelog 5.11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Phrozen Crew Serial : 903 Serial : 2232 Serial : 2526
Bikers log v1.00a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 732-389-9227
Binary clock 1.3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; STARDOGG [PC] JR5584S
Bingo v2.0 by cape cod software;;;;;;; 7797114116 Code: 5555575549
Binuscan 10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 16849 PW1 QRBs2LBUeY4 PW2vUEpAVINq8C
Bio-rhythms v2.04.00;;;;;;;;;;;;;;;;;; BIOSOFT
Bio-rhythms v2.04.00 ];;;;;;;;;;;;;;;; BIOSOFT

Birmy powerrip 31;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6307 or Printer code: 2981212585-82 or Fulfillment Response 318444283
Bitcom 5 4c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A271113 A329618
Bitfax 3.09c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A248258
Bitfax professional 3.02;;;;;;;;;;;;;; 1 5104902939
Bitfax/sr 4.06g / bitcom5 6d;;;;;;;;;; A006844633
Bitfax/sr 4.06h / bitcom5 6d;;;;;;;;;; 1200420015594
Bitmapshrinker 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Riz la+ (PC) 815886
Bitmapshrinker 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Riz la+ (PC) Code: 815886

Bitware fax/data 3 24 by cheyenne;;;;; 0900020083526 0300060059669 0300040046953 1500420132716 1500420144041 1500001068155
Bitware fax/data 3 30;;;;;;;;;;;;;;;;; 1600011096038
Bitware fax/data 3.24 by cheyenne win; 1500420132716 or 1500420144041 or 1500001068155
Bizwiz4.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Copy the following two lines to your [BIZWIZ.INI] in your windows directory: USER=Riz la+ UNLOCK=16030317
Bizwiz4.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; USER=Riz la+ UNLOCK=16030317

Black jack and poker;;;;;;;;;;;;;;;;;; 359367
Black night 1.03;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 0000000D1FF113F
Black widow 2.04;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; KiLLa [CoRE] 7B565968
Black widow 2.05;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/DrRhui 5905AB47
Black widow 3.3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Any Name at least 7 chars, serial 4L5-T3S9-T9-Y9A8E
Black widow v2.05;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; escom[CORE] rn: 1B34B727
Blackboard;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Me bbs ABC key ?G49(
Blackboard backup v5.3;;;;;;;;;;;;;;;; Registered User Code: 0262

Blackboard internet privacy v2.0;;;;;; Name: Fully Licensed User # : 255
Blackboard screensaver activate 1.3;;; Quantico NUMBER: 157
Blackboard zipback 4.1;;;;;;;;;;;;;;;; Quantico NUMBER: 198
Blackbox 1.2.27;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/JES FS-lx8D-zD7-1u8
Blackwidow 2.02;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Durk Number: 76A68B07
Blackwidow 2.03;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/DrRhui 98667717
Blackwidow 2.05;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Durk serial: 39673517
Blackwidow 2.05;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; JUANDITA PASSWORD: BA875674

Blackwidow 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; lxcore97 Serial: 829-4132/58-16713
Blackwidow 3.3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Any name (at least 7 characters) sn: 4L5-T3S9-T9-Y9A8E
Blade runner;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; KD921A10007637
Blanch;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Digital XTC Code: 1016fbd Name: Registered User Code: 10134f7 Name: Fluke Code: 10218b9
Blanch;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; name: Digital XTC Code: 1016fbd Name: Registered User Code: 10134f7 Name: Fluke Code: 10218b9

Blanch 1.4c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; razzia [pc97] code: ff0af7 name: Phrozen Crew 1997 code: 1065cfc
Blanch button launcher - v1.4;;;;;;;;; SasbenJr [Me'97/C4N] Reg Num : fc07e2
Blanch button launcher - v1.4;;;;;;;;; SasbenJr [Me'97/C4N] Reg Num: fc07e2
Blanch v1.4d;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Tailgunner [pc97] Serial: 101e232
Blanch v1.4d;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; xOANON [UCF'97] sERIALNO: 102a286
Blanch v1.4g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; KrAzY_N [MEX/C4N'98] Code: Whatzabuzz

Blanche;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Digital XTC Code: 1016fbd or Name: Registered User Code: 10134f7 or Name: Fluke Code: 10218b9
Blastermaster 6 2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (Put the next line in your autoexec bat) SET SBMASTER=798-3240
Blastermaster 6x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (add to .BAT) SET SBMASTER=798-3240
Blocks door +1.00;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; bbs G!$ bbsPhone 031000000 ???! 56961
Blocks door 1.00;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; bbs G.!.$ bbsphone 031000000 Me! 48366
Blueline e-z invoice 1 2;;;;;;;;;;;;;; 00064923

Blueprint 4.0 (mac);;;;;;;;;;;;;;;;;;; 240*-00080642
Blueprint 5.02;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2500-00009062 2500-00019822 2500-00029682 2500-BKWM5642
Bluewave;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Hexecit BWAVE.EXE. search for 75 07 C6 06 A6. Change 07 to 00. Save the change.
Bluewave +2 31b , 386 and os/2;;;;;;;; The GuaRDiaN aNGeL Dos- 4HGLFEET 386- IM2H8NET OS/2- 896CEJET
Bluewave +2.12;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Me! 77386796 or ???! 77389091
Bluewave 2.12;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Me 77384318 TwinHead 44738166

Bluewave 2.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; piracy.fr dos : xgxx618P 386 : xxd4i58p OS2 : X8LAJ38P
Bluewave 2.2 piracy.fr dos;;;;;;;;;;;; xgxx618P 386: xxd4i58p OS2: X8LAJ38P
Bluewave 2.30 (386);;;;;;;;;;;;;;;;;;; BLaCK SQuaDRoN # CMKA94CB
Bluewave 2.30/386;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 64NNX4AA
Bluewave 2.31b;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; You! Dos-4HFLIX4Y 386-IA7AH24Y OS/2 89M7L14Y
Bluewave mail door 3.2?;;;;;;;;;;;;;;; ???! mail packet Bwave 13631430
Bluewave mail door 3.2x;;;;;;;;;;;;;;; Me! mail packet Bwave 14917189

Bluewave v2.12;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Me #/77384318
Bmad www index wizard v1.2;;;;;;;;;;;; 5956-65E4 (if you use this reg key, any name will do) Name : Fully Licensed User Business License (Disk &amp; Intranet) # : 1A5C-5A53 Publishing License (CD-ROM or Web) # : 37B1-FDF5 Name : Beta Tester Business License (Disk &amp; Intranet) # : 33E7-0396 Publishing License (CD-ROM or Web) # : 1E0A-A430
Bmad www index wizard v1.2;;;;;;;;;;;; Crowman /98 (* Serial Generated should be 7F19-C166 *) REGCODE 5956-65E4 Temporary Licence 43C4-76E2 Business Licence 6E29-65E4 Publishing Licence

Bmp randomizer 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; LC-5960
Body works 30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Q24474
Bolo cd-version;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7000465510-LNK
Bomb golf 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Riz la+ Code: 1053550
Bombgolf v1.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; THE_q - 76324 MeMeMe - 357913 PhrozenCrew - 075915 BombGolf - 78045280 FreeVer - 7898795
Bomby 6.8;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12768 Code 2: 4392
Bomby 6.8;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1: 12768 Code 2: 4392
Bomby 6.8;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Code 1: 12768 Code 2: 4392

Bonue wheel slots 1 1;;;;;;;;;;;;;;;;; 252771
Bonus wheel slots 1.1;;;;;;;;;;;;;;;;; 252771
Book mark converter v2.5;;;;;;;;;;;;;; The_Gimp! oyg708m1y1 fpvezyzsay
Book marx 1.04;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/DrRhui BW1-487951
Bookie bookworm;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; All stories 1-900-903-2665
Bookie bookworm: goldilocks and bears; 1-900-903-2665
Booklock version 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;; 123456781262412579151278
Bookmaker ipf authoring tool for os/2; 549732655482
Bookmark converter 2.0;;;;;;;;;;;;;;;; juss Code: 4yo0n825a2

Bookmark converter 2.0;;;;;;;;;;;;;;;; Name: juss Registration Code: 4yo0n825a2
Bookmark converter 2.5;;;;;;;;;;;;;;;; Bookmark Converter 2.5 Name: JUANDA Serial: fbny8ijyd6
Bookmark converter 2.5;;;;;;;;;;;;;;;; JUANDA Serial: fbny8ijyd6
Bookmark converter 2.5;;;;;;;;;;;;;;;; juss Code: 4yo0n825a2
Bookmark converter v2.0 (32-bit);;;;;; Name: Registered Copy Single User License : pc0fhfq8qy Site License : x2c2pt6kj9 Name : Registered Single User License : 13lcgflze9 Site License : 71m0xg08cp Name : Fully Licensed User Single User License : c25s55uxs9 Site License : dpi0tht1euBookmark manager;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; RealLife 176095

Bookmark manager 2.1;;;;;;;;;;;;;;;;;; 404623
Bookmark manager 2.1;;;;;;;;;;;;;;;;;; Registered Version 404623
Bookmark manager 21;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Saltine 164050 Phrozen Crew '96 245338 Registered Version 404623
Bookmarks 1.04 name;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BW1-716218
Bookmarx;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Anyone Serial: BW1-190847 Name: free Serial: BW1-606350
Bookmarx 1.04;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Norway sErIAl: BW8-660834
Bookmarx 102;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Anyname Serial: BW1-190847 Name: free Serial: BW1-606350

Bookmarx v1.04.001;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; The_Gimp! BW8-905779
Bookmarxwolf ver 1.03;;;;;;;;;;;;;;;;; -= +ALI-BABA =- (D4C / 1997) Code : BW1-863699
Bookmarxwolf ver 1.03;;;;;;;;;;;;;;;;; -= +ALI-BABA =- (D4C / 1997) Code: BW1-863699
Bookworm;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Arnold Hansen 0R3LNYMT6Z97YCYW0PYB
Boot 'r +2 17;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BOOTR-14306-0004-000 RH-004001-000
Boot 'r 2 1?;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TwinHead EWG58RN5QH3DF name: TwinHead [TWH/BDC] FVG599M5TP11 NetworkUsers=65535

Boot 'r 2.1x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; EWG58RN5QH3DF TwinHead
Boot commander 1 27;;;;;;;;;;;;;;;;;;; R302582-TTHY
Boot'r 2.11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Your name RH-004001-000
Boot'r v2.11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &quot;Your own&quot; #/RH-004001-000
Bootcon 2.00;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; bcf4vxxn39fe
Bootmenu 3.73;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Riz la+ (Phrozen Crew) Code: BM1-F8BBL-EB86R-BC7A
Boris filters 10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8F002G-03B8M09-123DL
Borland -us- office 2.0;;;;;;;;;;;;;;; IA332A10046950

Borland c++ 2.0 for os/2;;;;;;;;;;;;;; BCP1420WW10180
Borland c++ 31;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; IA973a10267379 Par 14LB-TCP02
Brainhex 1.0x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; whole new world 'Anonymous'
Breakthru;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 017904
Bricklayer;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Banshee [UB98] key: PHH-485-NKO
Bridge for the dummy v1.0;;;;;;;;;;;;; 6336343
Bridge for the dummy v1.1 1.2;;;;;;;;; TonyTOP; Code;;; : 5146519
Bridge for the dummy v1.1 future v1.2; TonyTOP Code : 5146519

Bridge manager v0 33;;;;;;;;;;;;;;;;;; 373-0111-03
Bright work lan center inventory;;;;;; LAI-100-11522 p/w: P18-QXAO
Broadway;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DuNiOr 08Z10Y43VPRAWN3Y74UN
Browserola 1.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Free Field Code: CBW95-R05932-0000577
Bs/1 small business v1.1h;;;;;;;;;;;;; SiLicon Surfer [PC] Code: b935k429 (Single User License) Code: f25xfs29 ( 10 User License)
Bstrain v 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; QNLAECPT
Bump 007;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; -423315894

Burn-it!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; FILA-HIII-NDAI-BAUIK
Buromanager pro 3 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 0E01188472020
Busines work 72;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; LE-154540 70W23490
Business card design plus 16bit 3.76a; tHATDUDE PC Company: PC97 Serial: FANTASTIC Note: serial works with any name... serial is CASE SENSITIVE.
Business card designer plus 3.75a;;;;; anything BCDNEW495
Business card designer plus 3.75a;;;;; BCDNEW496
Business card designer plus 5.00a;;;;; Cosmo Cramer Company: Vandelay Industry Serial: BCD5-C000000-CAM1

Business card designer plus v5.00b;;;; cTT cOMPANY: Factor sERiAL: BCD5-A999995-CAM1
Business cards 3 20;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TwinHead compa: United Cracking Force 62404691 name: TwinHead [uCF] !96 compa: United Cracking Force 080B5436
Business cards 3 24;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ED!SON '96 company: [UCf/Xf] 02054536
Business vision ii delta 2 13;;;;;;;;; 7416-1775-1331
Business works accounting 8.0;;;;;;;;; 80-32493
Businesscards v3.24;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ED!SON '96 Company: [UCf/Xf] Serial: 02054536

Businesscards win v3.x;;;;;;;;;;;;;;;; 62404691 TwinHead United Cracking Force
Businesscards/32 4.18;;;;;;;;;;;;;;;;; KiLLa Comp: [c0re'97] 05054B41
Businessworks for windows, v12.00;;;;; ID: 123456 Name: TheBrabo System Manager BWW3LSM123456 357073 General Ledger BWW3LGL123456 597565 Accounts Payable BWW3LAP123456 689244 Accounts Receivable BWW3LAR123456 713716 Inventory BWW3LIC123456 910551 Payroll BWW3LPR123456 359332
Butler (mac);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1560216811

Buzof 1.42;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1. On the welcome screen press the Yes button. 2) Fill in 00065536 - 00010133 as password 3) Press the OK button
Buzof 1.4x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22222222 - 02212233
Buzof 11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BUZOF-ODIN-276297
Buzof version : 1.4x;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22222222 - 02212233
Bwave 2.12;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 44738166 TwinHead
By design 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 637040360
By design for wordperfect;;;;;;;;;;;;; W20FE06314

Bye lines 3.21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ODIN 97 # 875391650254
Bye-lines v3.5.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; mEga wArrior / hAcx'97 Key: 967171924685 Name: tHe cRacking sCene ! Key: 824171355990 Name: eVeryoNe ! Key: 696784119805
Bye-lines v3.5.0; some serials;;;;;;;; mEga wArrior / hAcx'97 Key : 967171924685 or; Name: eVeryoNe ! Key : 696784119805 or Name: tHe cRacking sCene ! Key : 824171355990 or
Bye-lines v3.5.0 * some serials *;;;;; mEga wArrior / hAcx'97 Key: 967171924685 Name: tHe cRacking sCene ! Key: 824171355990 Name: eVeryoNe ! Key: 696784119805

Byelines;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 324546216543
Byelines;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; [NCG] Serial# 421921234198
Byelines 3.3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; RealLife 718719811213
Byelines 4.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/JES 60A02E756EB9FB3F
Byte catcher 1.02;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 78234454629 Name: Anything you want. Company: What ever, if any.
Byte catcher 1.03;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/JES 98437856278
Byte catcher pro 3.1a;;;;;;;;;;;;;;;;; Anyname and Company Code:239856538576

Byte catcher pro 3.1a;;;;;;;;;;;;;;;;; Anyname you want Company: Anything you want Code:239856538576
Byte catcher pro v3.20;;;;;;;;;;;;;;;; 239856538576
Byte catcher pro v3.20;;;;;;;;;;;;;;;; Any name and company #: 239856538576
Byte catcher v3.0a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Plushmm cOMP: PC'97 sERIAL: 239856538576
Bytecatcher 1.04;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 98437856278
Bytecatcher 1.04 masterkey;;;;;;;;;;;; 98437856278 (any name)
Bytecatcher ftp 1.04;;;;;;;;;;;;;;;;;; 98437856278

Bytecatcher ftp 1.04;;;;;;;;;;;;;;;;;; Enter any name and company and ebter the following serial: 98437856278
Bytecatcher ftp client;;;;;;;;;;;;;;;; 1st box: code= 78234454629 2nd box: name= -= +ALI-BABA =- 3rd box: comapgny= D4C / 1997
Bytecatcher ftp client v1.02;;;;;;;;;; -in the 1st box enter the Following number: code= 78234454629 -in the 2nd box enter this: name= -= +ALI-BABA =- -in the 3rd box Compagny Name: comapgny= D4C / 1997
Bytecatcher ftp client v1.04a;;;;;;;;; Registration Number: 98437856278 Name: romeo [d4c/97] Company: d4c

Bytecatcher ftp client ver. 1.04b;;;;; The Master DaVinci Company: Phrozen Crew s\n: 98437856278
Bytecatcher pro 3.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &lt;any name&gt; 239856538576
Bytecatcher pro v 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;; mG1 ( or anything you want) Company: Mexelite97 (or anything you want) Serial: 239856538576 (only one I could see use it)
Bytecatcher pro v3.0a;;;;;;;;;;;;;;;;; -= +JUANDA =- code:239856538576 COMPANY: DON'T PUT ANYTHING IN COMPANY FIELD
Bytecatcher pro v3.0a (or any version; 239856538576 NAME: -= +JUANDA =- COMPANY: &lt;leave blank&gt;

Bytecatcher pro v3.0a;;;;;;;;;;;;;;;;; SERIAL: 239856538576 NAME: -= +JUANDA =- COMPANY: &lt;leave blank&gt;
Bytecatcher pro v3.0a mkey;;;;;;;;;;;; 239856538576
Bytecatcher pro v3.2;;;;;;;;;;;;;;;;;; 239856538576 Use any name and company.
Bytecatcher v1.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 78234454629
C b s o 2 6;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SYSTEM
C.a.t. iv 10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (Evaluation Copy SeRvIcEs)
Ca clipper 5.30 build 32?;;;;;;;;;;;;; 085511-432164 MarQuiS De SoiR+e Compa UCF

Ca clipper 5.30 build 32x;;;;;;;;;;;;; 085511-732209 bit miXer compaTHHG
Ca project;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1071300-22830
Ca realizer 20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1064100-20010
Ca simply accounting 3.0a;;;;;;;;;;;;; 1021602-52559
Ca simply accounting 4.0b;;;;;;;;;;;;; 1020602-212703
Ca visual object 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1062301-96825
Ca-clipper;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; FCD101080
Ca-clipper 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; FCW201169
Ca-clipper 5 3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1055110-23047

Ca-clipper toolkit;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; FTK201021
Ca-dbfast 20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 026220D30200Cabinet shell 1.04;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Riz la+ Code: 17544
Cable management systems 2.01;;;;;;;;; CMS94DA0066
Cabview v1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2901-2940-3092-3095
Cache compactor v3.11;;;;;;;;;;;;;;;;; nAME : / sERIALNO: aDD tHESE iNFO tO tHE rEGISTRY [HKEY_CURRENT_USER\Software\Tricers\CacheCompactor] kEY: &quot;RegCode&quot; vALUE: &quot;78920+xOA+uCF!&quot;
Cachet ( for mac );;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CM0000045VPM or CM0000567VOM

Cachet 1.04;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; X Code: 0.000
Cachet 95/nt 1.05;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/JES 2592,305
Cad easy electrical symbols autocad;;; 11301-001403-0120
Cad overlay for release;;;;;;;;;;;;;;; Serial# 102-17302675 CD Key: ETJV Code: AEB2920A
Cad/draw 4.22d level 2;;;;;;;;;;;;;;;; RealLife 04313-04.71-19302-404
Caere image assistant;;;;;;;;;;;;;;;;; 3304B-D00-999999
Caere omnipage pro 7.0;;;;;;;;;;;;;;;; 92807E-G00-11082
Caere pagekeeper 2.01;;;;;;;;;;;;;;;;; 3254A-C00-019114 p/n: 872-1052-011 Rev A

Caffeine;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; say moof and enter
Cakewalk pro 2.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209038-CPW-2.01
Cakewalk pro audio 5.0;;;;;;;;;;;;;;;; PCI12345666
Calcworks 1.4.x (mac);;;;;;;;;;;;;;;;; 0000000416 'Anonymous' To register bring up the about box,
Calcworks 1.5x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Hold down option key when clicking on Register SN1526543729 1668272306 1593518657
Calendar 3.0 enterprises;;;;;;;;;;;;;; 61001234 key 191715
Calendar maker 41;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2000000

Calendar widgets 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01A0000-7573661
Calender widgets sherridan trialware;; cdkey 0610-1234567-7655543
Calendezy ver. 1.0.1;;;;;;;;;;;;;;;;;; kdnsy95735
Calera wordscan 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BB3921343
Calera wordscan 30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BB3450110
Caligari true space 1.1 2;;;;;;;;;;;;; 3 10 001 027601
Caligari truespace 1.1 (win3);;;;;;;;; 3 10 001 026188
Calitz bros. - suite v5.x;;;;;;;;;;;;; Name/BYTE RIPPER #/12663
Calitz bros. - suite v5.x;;;;;;;;;;;;; Name/PCREW RULEZ #/12322

Calitz bros. - suite v5.x;;;;;;;;;;;;; Name/PHROZEN CREW #/11930
Calitz bros. - suite v5.x;;;;;;;;;;;;; Name/REGISTERED #/12091
Calitz bros. - suite v5.x;;;;;;;;;;;;; REGISTERED #/12091
Call by call 1.3a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; RotesGummiboot 1482-2949-3773-1088 RealLife 8082-2956-6714-5800
Caller id pro 1.4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; G-RoM Code : 31780 Irfan View 32 BIT v2.32 name= -= +ALI-BABA =- code= 413044604
Caller id pro 1.4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; run the program and go to setup 2) enter these infos: Name: G-RoM Code: 31780

Caller id pro 14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; G-RoM code: 31780
Caller id pro version 1.6;;;;;;;;;;;;; g-rom Code : 40250
Calypso 2.10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3Z9FQBZ9SERUR6D4Z5LQ
Calypso 2.40.40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3MBJ-8B4Y-GHFN-9X4G-89J7
Calypso mail 2.30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3M9B79VKK5L7N6SYUB9
Calypso v2.40.40+;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3C7RPAX69WFYLZPHHX2V
Calyps_1.zip;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3M9B79VKVK5L7N6SYUB9
Cameraman 20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CMSV0336
Camshot 1.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; NuZ ; code: 14140-17373 name: Phrozen Crew ; code: 14549-15035 name: Registered ; code: 14107-17465 name: Everyone ; code: 14217-17461

Candi 1 31;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Floppy of RealLife key: 000000ff559f
Candi 1.2.6;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Floppy of RealLife 000000ff559f
Candi realmode ndis-2 driver;;;;;;;;;; (CANDI 561E0800000 Candi ini) 561E00800000
Canfield;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; NAME: no one (case sensitive) SERIAL: 23538
Cantax for 1995 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 134-950128-0374079
Canvas (win3);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5035430458
Canvas 3.5.2 (mac);;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3001700735

Canvas 3.52;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 485110842 or 469748712 or 5035430458 or 450059719
Canvas 5 updater;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; W000-754710 TKC - Prez of PC '96
Canvas 5.0b2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1565464
Captain kirk 2.00;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; MarQuiS De SoiR+e CK2-L7R:IYD:KM1:LLG
Captain kirk v2.00;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Name=MarQuiS De SoiR‚e
Capture pro 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Attitude | CoRE C6-222-333-4J6
Capture professional 1.1;;;;;;;;;;;;;; Y6792ih6t##F BILL HATES company United Cracking ForceCarbon copy (mac);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 100003660 or 100003661

Carbon copy 6.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 21566
Carbon copy 6.0 guest and utils;;;;;;; 760835
Carbon copy 6.0 host;;;;;;;;;;;;;;;;;; 805335
Carbon copy plus 6.0;;;;;;;;;;;;;;;;;; 10588
Card master 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Enter 27xxx (x is any#) to register the prog.
Card master 2.00;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27000
Cardbase v2.6;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; mRFANATIc Organization: D4C Reg Code : 3472342183
Cardbase v2.6;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SiLicon Surfer [PC] Code: 3609402043

Cardgames i 2.7 (os/2);;;;;;;;;;;;;;;; DoH RuLeZ! # RG42277
Cardshop plus;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 0729
Carnet 1 40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A6b45zxs
Cartes de visites;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 259327-3018185
Caselinr 5.1 - 32 bit;;;;;;;;;;;;;;;;; Saltine b0O5UApQLn Phrozen Crew '96! a9QV7Jv63s Me w4Dq6GcQLn You h6Vq6GcQLn
Caselinr 5.6;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; G-RoM vwqV8GcQLn r8aq6GcQLn PHRoZeN CReW aIqVOJT63S
Caselinr 5.7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Saltine [PC] Code: b0O5UAp6SQ

Casif/win v1.9d;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; dEVIL RegCode = 6890164667
Casino 3d;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 259143-2968579
Casino madness 98 v1.5;;;;;;;;;;;;;;;; Chephren Cu98 Password: Goober Code : 13169-44669248-CM14
Catdisk +9.00;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Maroon G445000QIR
Catdisk 7.xx;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (AUTOEXEC.BAT) SET CATDISK=XYZZY
Catdisk 7.xx (autoexec.bat);;;;;;;;;;; SET CATDISK=XYZZY
Catdisk 8.x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Maroon code: G445000QIR
Catfinder 1.55;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; un shadow fax 109176985 or 235642596 or 235983691 or 258605775 or 453029002 or 687233582

Catz;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5467-2039-9862
Catz ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3115-6978-7745
Catz, your computer pet;;;;;;;;;;;;;;; 1287-6097-3288
Cc mail 2.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19344 030400
Cc mail 4.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19340 030380
Ccgrep;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CYBERGREP
Ccgrep for windows 95/nt;;;;;;;;;;;;;; Just add the following lines to CCGREP.INI: First=Your Name Here Last=Your Name Here Company=Your Company Here
Cd alarm 2.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Durk [pc97] Serial: 2WG18398D

Cd copy 10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; C.012169
Cd directory 1.0 (mac);;;;;;;;;;;;;;;; 0400-5678-9012-5236
Cd directory 1.0x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 0400-4880-7344-0743 or 0400-5283-5483-8636 or 0400-5045-8441-9806
iNTERNATIONAL TENNIS;;;;;;;;;;;;;;;;;; 260759-2938191
3D ultra Pinball;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 261129-2938449
Morphys Studio;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 260747-2938195
ASTERIX ET OBELIX;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 261325-2914381
Video Maestrogt;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 261171-2914043

Maison 3D;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 260885-2913667
Multimedia billard;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 260659-2913489
PC PAINTBRUSH PRO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 261551-2914601
PC PHARMACIE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 260599-2937965
T-SHIRT CREATOR;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 259221-2936277
600 Lettres Types;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 260951-2913889
Cliparts Fetes;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 261117-2913999
Cliparts Affaires;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 259509-2912021
Cd label printer pro 1.1.1;;;;;;;;;;;; 498673851 or 241834818 or 118741873 or 874871134

Cd label printer pro v1.1.1;;;;;;;;;;; 498673851
Cd namer 2.0x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 0027001335 'Anonymous'
Cd player 1.3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; VW926AR2
Cd player 1.31 by paul rayser:;;;;;;;; VW926AR2
Cd quick cache 3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; fACTOR_98 Code: 0EE4
Cd quick cache for 95 version 3.0;;;;; me Number: 64E7 Name: you Number: 4488
Cd speedster 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PCVA-ZDDC-POAC-DAKCN
Cd wizzard 4.31;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; First: CORE Last: JES 4797

Cd wizzard 4.50;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Insert the following at the bottom of the cdw.ini file in the cdwdir UserName=Mexelite '98 #cracking4newbies Password=7221
Cd wizzard 4.50;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; UserName=Mexelite '98 #cracking4newbies Password=7221
Cd workshop 95;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; RealLife NR: 1234567890123456 PW: WXSSXGPRGLTRMNVO
Cd worx 2.10.0579 for win95;;;;;;;;;;; Cosmo Cramer KagiRegNo= 1212121212121212 Password = VPATCJUEBDRJDLGM
Cd worx for 95 2.10.0579;;;;;;;;;;;;;; RealLife NR: 1234567890123456 PW: WXSSXGPRGLTRMNVO

Cd worx for nt 2.21.0046;;;;;;;;;;;;;; RealLife NR: 1234567890123456 PW: QIWZFTUARPBRSYWK
Cd worx nt version 2.21.0046;;;;;;;;;; Mame = Cosmo Cramer KagiRegNo= 1212121212121212 Password = ZQIYKOBNKXVPDWFM
Cd-automatic v1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; -=[PC]=- Code: 89375227277519
Cd-gen 4 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; GEN-W-9507-008
Cd-quick cache +1.20;;;;;;;;;;;;;;;;;; ????? key B43C or YOU key 00FD or ME key DF92
Cd-quick cache 1.10;;;;;;;;;;;;;;;;;;; NAME **** KEY ****

Cd-quick cache 1.30;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Me DF92
Cd-quickshare 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1021-0656-3338-4191 0000-0000-0000-0000
Cd-r diagnostic v1.1.6;;;;;;;;;;;;;;;; mISTER fANATIC [C4A] Reg Code: ARAA19058
Cd-rom update +v0 3+;;;;;;;;;;;;;;;;;; bbs: G ! $ name: The GuaRDiaN aNGeL 5348233 bbs: G ! $ name: TeLLeRBoP 25544768 bbs: G ! $ name: You! 128531 bbs: G ! $ name: Me! 4760422 bbs: G ! $ name: NoBoDy! 1219538 bbs: G ! $
Cd-rom update +v0.3+;;;;;;;;;;;;;;;;;; bbs G.!.$ ???! 12361499 or bbs G.!.$ Xxx! 15526867

Cd-rom update v0.3 beta;;;;;;;;;;;;;;; (CDROM.REG) name Me bbs XXX
Cd-rom update v0.3+;;;;;;;;;;;;;;;;;;; bbs G.!.$You! 128531 or bbs G.!.$Me! 4760422
Cd-wizzard 3.10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; MaC initial uCF last Thunderbyte key 20517 12349
Cd-wizzard 4.24;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; firstname GHOST initials GRS lastname RIDERS password 7841
Cd-wizzard 40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; firstname FcKit! initials FF lastname FcKit! password 7282
Cd-wizzard 44;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N romeo Initial '97 Last N montaque 9008

Cd-worx 95;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Nihil/Breed kagi-reg-no: 123 456 789 012 3456 pass: NOC QCI VFR TYV HTFQ
Cd-write 1 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 111010065995601
Cd/spectrum 3.2.324;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 51095
Cd/spectrum pro version 3.3;;;;;;;;;;; 65222 or 66222 or 64222 or 65827 or 64827 or 63827
Cdplayer 3 ??;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; THE RiDDLER [E0D/P0W] 79FB
Cdprow v2.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28345675
Cdr win 3.1c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Hackerjack! Company: PHRoZeN CReW Serial: 413236786

Cdr win 3.x (dao );;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Zoji Madago company 408310765
Cdrwin;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Plate Steel Productions Code : 1180236277
Cdvalet 3.30+;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PKZOXWTBCSKLNVREKB GPNOS-RXQHG-GOKYR-OMONW and it's registered...
Cdworx;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Nihil / Breed Kagi-Reg-No: 1234567890123456 password: NOCQCIVFRTYVHTFQ
Cel assembler 1 1e;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &lt;anything you like&gt; LamaLo
Cequadrat software togo! 4.0;;;;;;;;;; 00646-14516056f

Cequadrat's videopack videocd 2.0;;;;; 00846-940375991
Cetus stormwindows v.4.4;;;;;;;;;;;;;; RainB()w [C4A] Serial: 2584-2081-3798-5141
Cgi star pro 3.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CPXXXX-US173-JK1N1-XXXXX-3207634
Cgi-ck.txt;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AA3852-AA912-45AAA-12345-7896385
Cgiexecutor v1.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05000000
Chameleon 4 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 34866345049070 I3 key: 464B 34866345044981I3 key: EAAB 34866345051840I3 key: A171
Chameleon 4x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 34059131041712 S3 key A224

Chameleon nfs 3.14 (win3);;;;;;;;;;;;; 3433223117197 P3 C4ED
Chameleon nfs 45;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 34768840199594I3 2FA2
Chameleon nfs 5.0 netmanage;;;;;;;;;;; 34933445047297 S3 key B27E
Chameleon nfs morpher 4.01;;;;;;;;;;;; 34649640121147 S3,D7D0
Championship spades 32bit v5.1a;;;;;;; CRowmAN CODE : 13846
Championship spades v3.1;;;;;;;;;;;;;; tHATDUDE PC Code: RedRulez
Changer option 2.0 (cheyenne nt trial; WXYXK-C14XL-XI9YM-M7XIZ
Character mate 1.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CMATE-21375

Chat with lisa;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; bbs Registered BBS FirstRegistered LastSysop 456600268275
Cheap date v1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PhrozenCrw-0298
Cheat for windows;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; piracy.fr 0 0 0 3353
Cheat for windows piracy.fr;;;;;;;;;;; 0 0 0 3353
Cheat master (all versions);;;;;;;;;;; (Make a empty file &quot;A FOREST SIG&quot (Free space between A and F is very important)
Check list by touchstone;;;;;;;;;;;;;; D2-002587
Check mail 1.13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; K

iLLa [CoRE] 910-56783Checkit +5.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 000-237032
Checkit analyst 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A7-100163 or A4-137070
Checkit diagnostic kit 4.0 cd;;;;;;;;; D3-110036
Checkit pro +1.06 (sysinfo);;;;;;;;;;; A1-001725 or A2-003581 or A3-062402 or A4-115796
Checkit pro 1.06 or 4.0+;;;;;;;;;;;;;; A4-115796
Checkit pro 4.0+;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A3-062402 A3-097582 A3-098294 A3-114035 A5-171754 A7-100163
Checkit pro 4.0+;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A3-114035 or A5-171754 or A7-100163

Checkit pro deluxe 2.0;;;;;;;;;;;;;;;; A5-175324
Checkit_v5.1x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DH-200004
Checkmail 10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13043-10707-23
Checkmail 32 1.50&aacute;3;;;;;;;;;;;; Riz la+ Serial: 468-000064
Checkmail 32 v1.12;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Just enter some stuff in the registration dialog
Checkmail v1.15 16-bit;;;;;;;;;;;;;;;; romeo 1677-13340-29 or Registered Copy 13034-11288-28 or Registered User 13043-10707-23 or Registered Company 19326-11537-35 or Registered University 26825-10126-30 or Registered Site 12904-9628-38

Checkmail32 10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Phrozen Crew 1997 # 1425-4912-64
Checkmail32 v1.50;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; escom/CORE rn: 842-7731366644
Checkmail32 v1.55;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Name: Fully Licensed User # : 172854391
Chem3d plus (mac);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 60086 KYAKRP
Chemdraw plus 30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 40770 reg CQXWPQ
Cherry delight 4 3 16/32-bit;;;;;;;;;; 316247
Cherry delight slots v4.5;;;;;;;;;;;;; 316247
Chesstree v1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Single User CORE/DrRhui 3177342-3521272

Chesstree v1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Site License CORE/DrRhui 2853887-4535554
Chesstree v1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; World Wide License CORE/DrRhui 2972672-3640365
Cheyenne backup;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2045685
Cheyenne bitware 3 30u;;;;;;;;;;;;;;;; 1600010823417
Chicago beta build 177;;;;;;;;;;;;;;;; betaside id 101907 pw 999670C9E
Chillisoft;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; World Time 6.1: 306-84072816 Desk Calc 1.6: 184-09236751 Time On 6.5: 024-58352910
Chinese adobe pagemaker 5.0c;;;;;;;;;; 03-50C8-100094310

Chinese dbase 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TA921A10058791
Chinese et 5.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 62256346
Chinese office 7.0 for chinese win;;;; CD-KEY: 411-0252856 CD-KEY: 757-0007678
Chinese solitaire 1.10 codes:;;;;;;;;; 8881673 137197391 189321764 101019192 389789890
Chinese solitaire v1.10;;;;;;;;;;;;;;; 8881673
Chinese star 2 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 801-252362263396
Chinese star 2.0 plus;;;;;;;;;;;;;;;;; CSTAR20S00-5000165 or CSTAR20S00-6001432
Chinese win;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CD-KEY 975-4769754 or 422-2272456 or CD-KEY 26495-OEM-0004791-53803

Chiwriter 4 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; C42243-ENWNU9X
Christian companionship calendar v1.5; PHROZEN CREW S/N: 8692 or If you want your name instead of the above, goto your windows directory, find the file CCCALEND.INI, remove the Read Only Attribute, put the name you want and save using ASCII format. You must also change the Date of file to 12-10-97 and the Time to 06:24:00am.
Chromassage 20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CH1-1500349
Chromatica;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CCB-100-0001-000301256458

Cics 2.01 (os/2) multi user;;;;;;;;;;; UN74786
Cics 2.01 (os/2) single user;;;;;;;;;; UN74802
Cics 2.01 for os/2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; single-user UN74802 multi-user UN74786
Cidman /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Phone Number# 1111111111 Password# 108X645N98
Cidman 1 28;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PrOmetheus Tel No: 555-000-9999 ?421253GK@
Cidman for win/win95;;;;;;;;;;;;;;;;;; [NCG] Phone Number# 1111111111 Password# 108X645N98
Cindi 2.0 (ndis-2 driver);;;;;;;;;;;;; (CINDI 555000D20000 cindi ini) 555000D20000

Cindi 20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 555000D20000
Cinemac 1.11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CFD101C3222
Cinepak toolkit;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1\1590.990142756968448A45421N/0 or 1\1590.990142558263296987C21N/0
Cipa;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562200000000
Cipa (common isdn packet driver);;;;;; (CIPA 562200000000 [0x??] CIPA INI) 562200000000
Circsolver v1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01ak4Z6DYZYkAD
Citrix multi-user link;;;;;;;;;;;;;;;; 91126000197
Clarion +1.002;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 407457

Clarion 1.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 40734X or 40735X
Clarion 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 721266-JBC
Claris easy business card maker;;;;;;; 0005866781
Claris emailer 10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; f804977886.3295
Claris file maker pro deluxe 2 1;;;;;; 0006063450
Claris impact 1.0x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 0003116155
Claris impact 2.0 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 0006055899
Claris organizer 1.02;;;;;;;;;;;;;;;;; Enter any number with 6 or more digits
Clarisdraw v1.0 serial number;;;;;;;;; 316000000000

Clarisworks (mac);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1120000
Clarisworks 4.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 011-245578-112
Clasp 97 2.1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; -= +JUANDA =- SERIAL NUMBER: 415834-110838A-=--3538356
Class maker beta;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Bark!-0001-0001-0001
Class parser 1.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Bark!-0001-0001-0003
Classassist 1.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01A0000-7575625
Classified97 2.02;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/DrRhui 737441
Cleansweep; win95;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 001-16C-26703 204-26c-76956

Cleansweep 2.03 by quarterdeck;;;;;;;; 001-16C-26703 or 000-16C-76312
Cleansweep 30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 022-18C-96622
Cleansweep 97;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CSWU3000080111
Cleansweep win95;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 001-16C-26703 204-26c-76956
Cleanup;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Phrozen Crew # 635290755798
Cleanup 1.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; EMX97 # 558056299756
Cleanup 1.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Tailgunner Serial: 264802904074
Cleanup win95;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Free Registered Version #/637164661398 name/Byte Ripper #/616579072624 name/Phrozen Crew #/635290755798 name/PC97 #/782703089265

Cleensweep;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 000-16C-03475
Cleensweep;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115-25C-22620 or 000-15C-72794 or 021-15C-15929
Clickette;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Compu Terror Company Name: (Anything you Like) Expiry Date: (Leave Blank) Registration Key: 050YPQE8YLARYLH2JW6W or Registration Key: 0C5Z2NZ43A8DXWX720KC
Client biller 2 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19735368
Client biller&quot; - all versions;;;; 55955368
Clikette;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Xerox's CompuTerror Serial Number: 07XQY6KX7F1X746B0VDZ or Name: Martin Karlsson Serial Number: 0N32YYVM6VRMHB23E5PJ or Name: Compu Terror Serial Number: 050YPQE8YLARYLH2JW6W or

Clinical pharmacology 1 2;;;;;;;;;;;;; 6015526
Clinical pharmacy;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9412345
Clip history version 1.1;;;;;;;;;;;;;; Crowman /98 CODE: 9-9-15712
Clip mate v4.2 build 110 beta 3;;;;;;; [PSP] Code : F0112207148
Clip watch;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 23456
Clip4win database server 1.01;;;;;;;;; DDS101065
Cliparts affaires;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 259509-2912021
Clipfolio 1.2 (mac);;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1231120413450001
Clipfolio 1.51;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1502091113247000003

Cliphound ™ 1.0a;;;;;;;;;;;;;;;;;;; MegaDoc UCF s/n: 32501
Clipmate;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PrOmetheus [Db0/BS96] F0113042612
Clipmate 4.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Registered F0110717988
Clipmate 4.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; tHATDUDE # of liscenses 200 Reg FC800378828
Clipmate 4.2.6 build 146;;;;;;;;;;;;;; MCVD 1997 # F0102384804
Clipmate 4.26;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Jim Wilson Serial # F0111506228Jan Klaassen
Clipmate 4.5.1 build 178;;;;;;;;;;;;;; Cosmo Cramer F0104454572

Clipmate 40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DjPAUL [uCF] F6411605348
Clipmate v4.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Dark Side number: F0101955308
Clipmate v4.5.2 build 189;;;;;;;;;;;;; romeo sn# FFF10795844 or name: Registered User sn# 12190652
Clipper 5.01a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CDX 232393
Clipwatch 2.4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Enter 23xxx (x is any#) to register the prog.
Clipwatch 24;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 23xxx (x is any#) to register the prog.
Clock wise v1.02c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; knoweffex SN#: 1234321 CODE: C5A995

Clockman95 v 1.0.170;;;;;;;;;;;;;;;;;; 200398Durk Name: any name will do Users: 1 License: 456715
Clockman95 v1.0.064 or v1.0.070;;;;;;; 3203411412 Name: JAN KLAASSEN #users: 1 License Number: 350103
Clocktick 2.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; MCVD 1997 # 961696008
Clocktick 3.0.0 beta 13;;;;;;;;;;;;;;; QuQ/Factor98 Key/Serial: 1072558364
Clocktick v3.0.0 beta 14;;;;;;;;;;;;;; tKC/PC '98 S/N: 1061791104
Clockwise v1.02b;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SiLicon Surfer [PC] Serial: 1998 Code: L0D6F0

Clockz v2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; R3JlZW53aWNo NUMBER=8571946543
Clone master;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; MARQUIS: serial:79619AB5
Clone master 2 14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Michael Howell 7905A4110
Clone master 2.01;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; MARQUIS: 79619AB5
Clone master 2.19;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; KiLLa [CoRE] A0347988
Clonemaster 2.19;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Durk Serial: 967959B7
Clonemaster 2.19;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; tKC/PC '98 S/N: 4FC59UEV93J4
Clonemaster 2.19 regkey;;;;;;;;;;;;;;; RegUnderworld^SNT Reg code: 678358010

Clonk 4.03;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DASavant [AnThraX] Code: 8024523716
Closer 1 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ibm registration no: 422013844604
Closer 1.7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; KiLLa 076919164162
Closer v1.x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Nop ser# 925867086108
Closeup 5.0 (win3);;;;;;;;;;;;;;;;;;;; IBB463-852875
Closeup host remote 6.0 (win3);;;;;;;; 31B57D-1121111
Clox v5.5d;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; *199898FFR0858G3
Clox v5.5d;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 199898FFR0858G3

Clysbar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ED!SON '96 142782
Cm-textfind 2 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (Cmtfind exe /NRI) name: -- + TwinHead [TWH/BDC] + -- bbs: Blue Devils Courier 377462064 name: TwinHead [TWH/BDC] 377197731
Cm-textfind 25;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TwinHead [TWH/BDC] # 377197731
Cm-textfind v2.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 377197731 TwinHead [TWH/BDC]
Cm-viewer 3 10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 44718494P31
Cmed 1.08d;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DoMnAr [PROViDENCE 96] Code: BPCJHNBMGM (case sensitive .. lower case i )

Cmed 2.0a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Aesculapius # JTANBSFTGN
Cmed 2.1b;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PhaNToM Code=EQBLDMGPJM Name=Marylin Monroe Code=CLBJENCJCL Name=MJ13 Friends Code=BKCNANCNCP
Cmeditor 1.08a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CMBKBMDNEJ mARQUIS 1996 [uCF]
Cmp qwk-reader 1.42;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Me! 33333 kry 68354
Co/session 5.0 host;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TT122335
Co/session 6 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; T500600845
Co/session remote 7.0 , win 3.1/95;;;; 46290017865 or 86290020428

Coach &amp; coach pro;;;;;;;;;;;;;;;;; 1552467
Coach 7.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9161
Cocker spaniel screensaver;;;;;;;;;;;; Edit the dogsavr.ini file in /windows and add: RegCode=andrea
Code master v1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Exeron - 2000 AD ser#: 37162-445944-817564
Codebase ++ 5 1 1995;;;;;;;;;;;;;;;;;; PM1C5 189
Codedigger 2.0+;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Riz la+ Code: X91R1E330A (for Use up to 2.0) 2CZCPQJ3B9 (for Use up to 3.0)
Codeprint;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; [NCG] Serial# 220DXP101

Coderpad for win95;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Name: Misha [UCF] Reg. Code: 23976045
Coderpad registered;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Misha [UCF] Reg. code: 23976045
Coffeeshop 1.0 java-beans-ide v1.0;;;; between 562785001 and 562785100 290531001 and 290531100 686209001 and 686209100 994781001 and 994781100 184882001 and 184882100 149870001 and 149870100
Coinmanage v2.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; kbdmwd
Cold fusion studio 3.11 evaluation;;;; From the start menu, run &quot;regedit&quot;. Go to &quot;Edit&quot;, do a &quot;Find&quot; on &quot;EvS&quot;. You will notice this key is part of a key called StatMan. Delete the StatMan key (the full name is: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\StatMan

Collage;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 06-1748-1438
Collage (mac);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 06-1405-6209
College coach v5.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7440
College manager 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5476
Color fast 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CF0104614
Color hunt 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CokeBottle98 Registration: 01553161
Color studio (mac);;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CS11305
Color view +3 20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; -- + TwinHead [TWH/BDC] + -- 378839 name: MaRooN 147250
Color view 3.10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 378839 -- TwinHead [TWH/BDC] --

Color view 3.20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; MaRooN #147250
Color view v3.20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 147250 MaRooN
Colorado tapebackup 2 5;;;;;;;;;;;;;;; 80-0151-250
Colorgif v2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; double-click DigitalFrontiers double-click HVSColorGIF double-click 2.0 double-click SerialNumber (on the right window) change the values to 00 00 ff 7f next line
Colorgif v2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Step 1: run regedit (click on start, click on run, type regedit) Step 2: double-click HKEY_LOCAL_MACHINE double-click SOFTWARE cont.. next line

Colorgif v2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Step 3: click on OK and exit regedit Step 4: run HVS ColorGIF Export Filter v2.0 and register with the unlock code: provided!
Colorit 2.0 (mac);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CI20A-xxxxx
Com 4 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; madmax! 195769-169728 name: Phrozen Crew '96 674008-167040 name: Anyone 136442-193792 name: Me 153118-193792 name: Cracked 376665-193920
Com 4.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Just use any of the following Serials: Name: madmax! # 195769-169728 Phrozen Crew '96 674008-167040 Anyone 136442-193792 Me 153118-193792 Cracked 376665-193920

Com 4.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; madmax! # 195769-169728 Phrozen Crew '96 674008-167040 Anyone 136442-193792 Me 153118-193792 Cracked 376665-193920
Com 6.5.1.9.7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/JES 359944-196096
Com 6.6.8;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TheBrabo s/n: 801387220155
Com 6.9.8.15;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 216166661245
Com 6.9.8.15;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; cRACK nOTES: UserName: cRACKiNG 4 aLL [C4A] Code: 216166661245
Com 6.9.9.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; cRACKiNG 4 aLL [C4A] Code : 216166661245

Com telnet client v6.9.9.27;;;;;;;;;;; knoweffex CODE: 213204159100252
Com telnet client v6.9.9.27;;;;;;;;;;; knoweffex CODE: 213204159100252
Com v6.9.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/DrRhui 124781625
Combined rlogin and telnet;;;;;;;;;;;; PEiDO Company Name: PEiDO Serial Number: 00-00-000000 Expiration: 01-01-2000 Key: 5MEVFUR6U43CMTG2VN9HIPBJDNK0OQMJ or Name: low budget Company Name: low budget Serial Number: 01-11-002794 Expiration: Never Key: 9lb7 m1bn b5ge vpsu soif 8e7p fhf2 acqp

Comet/cg 2.3 (mac);;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22001175
Comic-soft 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 042566726433 ser: 422027175646
Comic-soft 2.0v;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; pc97 ser: 042566726433 zircon / pc97 ser: 422027175646
Comma net mail 2 50;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19211134581-6
Commandline 97 v1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;; FACTOR sERiAL: 624844
Commandline95;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ED!SON '96 901324
Comment;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1897867
Commercial disc-at-once 3.0a;;;;;;;;;; Singapore company: Singapore BBS code: 2724952174

Communicate lite 1.0.1 (mac);;;;;;;;;; 802860000000
Communique 2.20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CePhYR SURENAME//GE SERiAL #0005604bc11111110
Communique 2.20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; You! lastG.!.$ ??8BBE22E3??????
Compact disc master +3 4;;;;;;;;;;;;;; The Hand Of FATE! [THOF!/UCF] D8F2 name: THE RiDDLER [E0D/P0W] 79FB
Compact disk master 35;;;;;;;;;;;;;;;; 4E94 Lost Soul [uCF]
Compactor pro 1.51 (mac);;;;;;;;;;;;;; 16225913
Companion 2.0 numerology star reader;; Reader 8: 383757 Companion v2.0: CER208739

Companion reader;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CER208739
Companion reader 20;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (383757). For Companion reader 2.0, enter CER208739 in the about box.
Companion reader v2.0 with nsr8;;;;;;; 383757 Serial for Companion v2.0: CER208739
Companion reader v2.0 with nsr8;;;;;;; Serial for Numerology Star Reader 8: 383757 Serial for Companion v2.0: CER208739
Compass 2.11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Factor98 Company: &lt;leave blank&gt; Key/Serial: 365856
Compass 2.11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Factor98 Company: Key/Serial: 365856

Compel pe;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ASYM10288
Complete program deleter 1 4;;;;;;;;;; 728679
Complete writers toolkit;;;;;;;;;;;;;; WT51191850
Compress &amp; expand 10;;;;;;;;;;;;;; 5341
Compupic 1 29b17;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Me phone: 999999 BBWKBBVEPC
Compupic 1 32+;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; tHATDUDE phone: 765-4321 HX6TCFZBBB
Compupic32 1.7x+;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; yOUR nAME : Registered User eNTER yOUR tEL nUMBER : 555-5555 yOUR reGG Code iS : 8S3M20YME5
Compupics reg screen;;;;;;;;;;;;;;;;;; USE ALL lower case letters! name: warez phone: 8888888 password: h1cmwbsbbb

Computer sounder v2.4.146;;;;;;;;;;;;; flucoteolislik67longerplznot
Computer works;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; F16881
Comrate;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; RealLife 537024
Concat/split 3.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Riz la+ Code: 705B415833450F3A1159050E
Condiz v1.20&aacute;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 29944150 &Auml;&Auml; &thorn; TwinHead [TWH/BDC] &thorn; &Auml;&Auml;
Conference room 1 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1154-1154-2154-1154
Conference room 1 22;;;;;;;;;;;;;;;;;; F5EA-23E8-49D2-E689

Conference room 1x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1A5F-356E-860F-08DB
Config +8.02 (fullversion);;;;;;;;;;;; (Edit config reg) regnam: RENEGADE / XADi regkey: 60262 regnam: RENEGADE [XADi] regkey: 75000
Config 8 ??;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (write in CONFIG REG) REGNAM=THE RiDDLER [E0D/P0W] REGKEY=2048149648
Config 8.02;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (config.reg) regname RENEGADE /XADi regkey 60262
Config 8.02 (fullversion);;;;;;;;;;;;; (Edit Config.Reg) Line#1 regnam RENEGADE / XADi Line#2 regkey 60262

Config 8.?? (write in config.reg);;;;; Line#1 REGNAM=THE RiDDLER [E0D/P0W] Line #2 REGKEY=2048149648 Line #3DEMOKE=1358645280
Conflict catcher 3.0.x (mac);;;;;;;;;; CC3-001-849-809
Connect and notify 12;;;;;;;;;;;;;;;;; MCVD [ZIPWARES] e10926
Connect and notify v1.2;;;;;;;;;;;;;;; MCVD [ZIPWAREZ] s/n: e10926
Connect+smtp gateway for novell;;;;;;; 00000744
Contact browser ver 4.04;;;;;;;;;;;;;; First Name : -= +ALI-BABA =- LAst NAme : CRACKER Compagny : D4C / 1997 Reg. Key : 153532

Contact browser ver 4.04;;;;;;;;;;;;;; First Name: -= +ALI-BABA =- LAst NAme: CRACKER Compagny: D4C / 1997 Reg. Key: 153532
Contat browser 4.2a;;;;;;;;;;;;;;;;;;; First iTR 1997 Last Name: GREETS TO KILLA Company : CORE Serial : 30679680
Context 2.0 online dictionary(win3);;; 04.4101.20
Conversion plus 3 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2004112-1209
Conversions plus (win3);;;;;;;;;;;;;;; 904954-2539
Conversions plus +3 50a;;;;;;;;;;;;;;; xxxxxxx-xxxx 1913279-1312 732991x-xxxx 904954-2539 445940x-xxxx 123456x-xxxx 972319x-xxxx 983798-0308 90495x-xxxx 98379x-xxxx

Conversions plus 2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 823605-3171
Conversions plus 2 53;;;;;;;;;;;;;;;;; 983798-0308
Conversions plus 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;; 11111111
Cookie crumbler 3.0+;;;;;;;;;;;;;;;;;; asd456 to register it
Cookie crumbler97 2.5(3.0beta);;;;;;;; Poise-987
Cookie crumbler97 v3.0 final;;;;;;;;;; asd456 (final) - for the betas ues: Poise-987
Cookie crumbler97 v3.0 final (32-bit); asd456
Cookie crusher v1.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TheBrabo s/n: 11111111 r/n: 78217650
Cookie pal 1.0.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Hackerjack! serial: 3388964

Cookie pal 1.0b;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Mac of RealLife 3554284
Cookie pal 1.0b;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; [pc97] 1241159 name: Phrozen Crew 1997 1321145
Cookie pal 1.1b;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/DrRhui 2649362
Cool edit 1.50;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; You! BMJZCPUX
Cool edit 1.50 4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Guardian Angel BZFLNMAR
Cool edit 1.51;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COOL MAN XJMINCLE
Cool edit 1.52;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; piracy.fr osargads
Cool edit 1.52 piracy.fr;;;;;;;;;;;;;; osargads

Cool edit 96;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; George Jetson code:=TLHNLGEW
Cool edit 96;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; tHATDUDE PC96 Code: HFCMGACK or Name: tHATDUDE PC97 Code: GGRGEGSI or Name: PhRoZeN CReW 97 Code: SIYVBHZE or Name: PhRoZeN CReW Code: MPULQSZB Note: All codes *ARE* case sensitive. Enjoy.
Cool edit v1.50;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; You! #/BMJZCPUX
Cool edit v1.51;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COOL MAN #/XJMINCLE
Cool server copy tool (novel);;;;;;;;; TwinHead [uCF] !97 cOMPANY : United Cracking Force sERIALNO: FC38-AE83-791C-D860

Cool wave editor 1.52;;;;;;;;;;;;;;;;; tHATDUDE! Reg VLLTICVT
Coolcecka! 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; $D7B84B35
Coolchecka v3.05;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; FACTOR &lt;1998&gt; Code: $7349BD91
Coolchecka! v3.001;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Jake RegCode = $879D5F38 (Note: RegCode is CaseSensitive!)
Coolchecka! v3.05;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Name: Fully Licensed User # : $A2CFF10D or $7D837698 Name : Mehul Sampat # : $EADE1552 or $359292C7 Name : Registered # : $3A505279 or $E51CD5EC Name : Beta Tester # : $FAFBF60F or $25B7719A

Cooledit;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Andre Lagua TNDTMEWV name: Inner Circle TIZTVHAB
Cooledit;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Crack by Mustang GWTDCQZZ
Cooledit &lt;1.51 win;;;;;;;;;;;;;;;;; LJLEOAJA Misha [DOD/RAZOR/UCF]
Cooledit &gt;1.51 win;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CMFRQENH tHE riDDLER [uCF]
Cooledit96;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; sERIALNO: KNLSMZZO
Copernic 1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Click the Enter Registration Key Link and Enter 690 in the first Enter 100000 in the second box

Copernic 98 plus 2.01;;;;;;;;;;;;;;;;; 999-700000000
Copy-that 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6012010840222667180 name: Registered User reg code: 6012445483285628398 name: Phrozen Crew reg code: 601275243252460
Copyto 1.33;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; lxcore97 MT@Q#K$B00000000
Corel click and create;;;;;;;;;;;;;;;; CNC-095U365763
Corel draw 6.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CD6-2354-3963-4625
Corel draw 60;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1773 8307 4234 or 4480-1415-5172
Corel draw 7.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BTA-02637H8810 DR7-863690-R359

Corel draw 70;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DR7-683219552-7-8 # DR7-9P49406981
Corel flow 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SW-Q023-CF-E SAT-507-300794 CF2-123-456789
Corel gallery 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CG2-020-123456
Corel photopaint 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PP5-063003
Corel photopaint 5.0;;;;;;;;;;;;;;;;;; PP5-062483 or PP5-113889 or PP5-2522-97100
Corel ventura 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CD5-050-118034 CD5-123-456789
Corel wordperfect office 7;;;;;;;;;;;; WP7-8Q45777988
Corel7sn;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DR7-1263576H15

Coreldraw 4.0 nl;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CD4-114-654-454 or CD4-234-345-567
Coreldraw 5.0 rev. e2;;;;;;;;;;;;;;;;; CD5-050-118034
Corelflow 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CF2-123-456789
Correcteur 101 30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; t9r u8x h6w r7s
Corstream dedicated server 1.0;;;;;;;; CBA 0009432
Cover your tracks 2.11;;;;;;;;;;;;;;;; JUANDAPC SERIALCODE: q89hu9f3
Cover your tracks ver. 2.11;;;;;;;;;;; The Master DaVinci s/n: m6v9amyu9bwh3w
Cover your tracks version 2.1 readme;; The_Gimp! m6yrwvf

Cpu indicator v1.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PC 97/serial:AA5D6C00 nameHROZEN CREW/serial:5A9B2600 name:REGISTRED/serial:17801C00
Cpu indicator v1.1 95;;;;;;;;;;;;;;;;; NAMBULU sERiAL: 326F1D00
Cpu monitor plus 2 30 for os/2 2 1;;;; CPUP-V230-512073
Crack for graphic workshop v1.1xxxx;;; #: 29581 NAME= WareZoHolicS (case sensitive)
Crack for graphic workshop v1.1xxxx;;; 29581 NAME= WareZoHolicS (case sensitive)
Cracking force;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 100-29692373
Craps! version 2.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; anything for your name, and use RC,PPT,757 as your registration

Crateman v 1.1b;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7389$154
Crazy bytes 3 cd-rom rar files;;;;;;;; $@642 kalimero246@$
Create a theme ver 2.0;;;;;;;;;;;;;;;; Password: Registered Serial : 482-9793
Create noid 1.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; JUANDA SERIAL: BFCDHBCA
Create-it (mac);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CRM9301513
Createit (win3);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; IFSD-CI1.0-177
Creative partner 1.0 (mac);;;;;;;;;;;; 2B044-D29F-25567
Creative web phone 2.0;;;;;;;;;;;;;;;; 78761rnsbbx4v1cr
Cross communications 2 1;;;;;;;;;;;;;; 01159

Crosseye 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Computerror Company Name: (Anything you Like) E
xpiry Date: (Leave Blank) Registration Key: 03MH0PEHJK8F4TVZXQ8Z
Crosseye 1 (sausage software);;;;;;;;; Daniel Barfie company (Anything you Like) Expiry Date (Leave Blank) # 0N8FVA60WC9N6JA2P5ZX
Crosseye of the sausage software;;;;;; Expiry Date &lt;Leave Blank&gt; Registration 0N8FVA60WC9N6JA2P52K
Crosspoint +3 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (Registered networks includes RFC/UUCP) C0-1736661 C101-300477 C11232-2075543 C12034-2255889 C12345-2176741 C23435-375295 C32164-1218450 C33110-342192 C34521-144162 C54321-1379929

Crosspoint +3.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; C32164-1218450 or C33110-342192 or C34521-144162 or C54321-1379929
Crosspoint 3.1 (registered networks;;; C0-1736661 or C101-300477
Crosspoint 31;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; C54321- 1379929
Crosstalk xvi 3 81;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 004133
Crosstie;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; USA-101-00830576
Crossties;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; USA-101-00779084 or USA-101-0368376
Crossword construction kit 98 v3.0;;;; CORE/DrRhui 3334 F10F4 489B1

Crosswords u create 2.0;;;;;;;;;;;;;;; Code is: two waffles
Crosswords u create 2.0;;;;;;;;;;;;;;; two waffles
Crowd-control 11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1111201
Crt;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Company: THE FORCE TEAM Name: ODIN 97 Company: REBELS Serial Number: 06-66-000000 Name: low budget Company: low budget Serial Number: 01-11-002794
Crt 1.1.2 terminal program;;;;;;;;;;;; FuJY Company axis 00-00-000000 Key135MJDRGQNMDMJPAGEK8SFJVNOIIBR35
Crt 1.1b1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DjPaul [uCF] cOMPANY: [lEAVE eMPTY] sERIAL: 00-00-000000 kEY: JJJF DH1P 98R1 55T9 SQH0 JMLG A9S7 EL9D

Crt 2.0 beta 7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ODIN 97 company EPIDEMIC # 06-66-000000 expires never key 9QUB PFGK 925S RN3D JJ29 BF9B
Cruiser browser 1.37;;;;;;;;;;;;;;;;;; Name/Company: &lt;any&gt; 3WNWEA6XQK
Cruiser browser v1.34;;;;;;;;;;;;;;;;; 3WNWEA6XQK
Cruiser browser v1.34;;;;;;;;;;;;;;;;; 3WNWEA6XQK ANY &quot;User Name&quot; and &quot;Company Name&quot;
Crush beta (mac);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; tioga
Crypt-o-text;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; REG CODE: 00092*410177
Crypt-o-text 1.23;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ICE186*691717 or UCF945*439650

Crypt-o-text 32 12;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 00092*410177
Crypt-o-text v1.23;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 123493*387224
Crypt-o-text v1.23;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ICE186*691717 UCF945*439650 123493*387224 456984*504403 789586*820683
Crypto 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; tKC | The Keyboard Caper | tKC/PC '98 Organization: PC '98 | Phrozen Crew '98 | Code: 3344510990 | 3563301562 | 3349450165
Crypto++ sdk v1.0 32-bit;;;;;;;;;;;;;; 441hee
Cryptomatic 1.01 (mac);;;;;;;;;;;;;;;; 346190
Cryptx file destruction system;;;;;;;; escom company: CORE rn: CFDS56293051956112

Cryptx v. 1.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/JES Company: CORE Key: CFFS856801111
Crystal 3d impact! 1.10;;;;;;;;;;;;;;; 5264
Crystal 3d impact! pro 1.24;;;;;;;;;;; &lt;anything&gt; Code: 5264
Crystal 3d impact! pro v.1.22 5;;;;;;; Number: 5264
Crystal 3d impact! v1.10;;;;;;;;;;;;;; Email: code: 5264
Crystal caliburn 1.02;;;;;;;;;;;;;;;;; 6511ccw1o4413-u1 or CPP-5655455
Crystal caliburn pinball;;;;;;;;;;;;;; 9525CCW102365-U1

Crystal caliburn pinball;;;;;;;;;;;;;; CPP-5655455
Crystal ftp 1.0 beta release 3;;;;;;;; qua8SIXhqua8SIXh code: 00070123310000000000000000070123310000000000000000 0
Crystal graphics flying fonts 2.0;;;;; RB10-0140-1022 or RB10-0140-1023 or RB10-0140-1104
Crystal reports pro for vbasic 5.0;;;; 1231467890
Crystal topas 1.5 (mac);;;;;;;;;;;;;;; RB20-0110-0730
Cs max 11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Application ID: 629-00000666 Number:; E34E4A7D
Cse 3310 html validator 2.00b;;;;;;;;; MCVD [ZIPWAREZ] # ScWb&gt;ceLd5VYad}Z

Cse 3310 html validator 2.01;;;;;;;;;; Saltine [PC] Key: KLc7TpC3l3a7
Cse 3310 html validator v 2.55;;;;;;;; JUANDA SERIAL: Z58QCC
Cse 3310 html validator v 2.55;;;;;;;; JUANDA SERIAL: Z58QCC CLOSE THE AND RUN IT AGAIN...
Cse 3310 html validator v2.01a;;;;;;;; Phrozen Crew 128763 2) Thank You PC97 169910 3) Registered Version 129751 4) Silver Creek 174194 5) Hardwood Solitaire 175493 6) Hardwood Solitaire II 176913
Cse 3310 html validator v2.55;;;;;;;;; Black Thorne [PC'98] Code: NCY8eT5WdMPb

Cstar 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4690289681360
Ct calendar v2.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/escom rn: mgui_21L:
Ct calender 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; KiLLa CoRE mgui_21L:
Ct hotspot 2.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Attitude s400,913,*113
Ct launcher 1.6;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 17B*,*97020
Ct reminder 1.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Attitude [CoRE] 3534,!QL179
Ct swapper v1.1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Aphex Twin code: 2843,PBS,7*
Ct-calendar 1.5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Zutroi #: Z,CT,113

Cu-seeme;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SCNE-011Y-04GN-20CL
Cu-seeme 2.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DCNE-0110-0ML4-KJCD
Cu-seeme 2.02 32-bit;;;;;;;;;;;;;;;;;; SCNE-O11B-OCSM-A3CL
Cu-seeme 2.11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SCBE-001Y-0QJX-ZPCW # SCBE-011Y-05K0-2TCW
Cu-seeme 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SCBTM-JTAHM-PIBCN-TBEJM-ANGBJ
Cu-seeme 30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SCBTK-NPJGG-PKHEG-MJDCT-TECLM
Cu-seeme enhanced v2.0;;;;;;;;;;;;;;;; SCNE-0016-OYB8-2QC4Cu-seeme v.3.1 build 9:;;;;;;;;;;;;;;; MiRaMaX Company: TheForceTeam Email: s/n: SCBTK-NPJGG-PKHEG-MJDCT-TECLM

Cu-seeme v3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SCBTK-NPJGG-PKHEG-MJDCT-TECLM
Cucme 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (SCBTK-NPJGG-PKHEG-MJDCT-TECLM)
Cumberland diary 1.60 code;;;;;;;;;;;; NUGCDW-11505769
Cumberland family tree 2.23 16 bit;;;; BRCFTW-45879822 32 bit serial# CFTWNF-19531636
Cumberland family tree version 2.22;;; CFTWNF-19531636
Cuneiform ocr 1 20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 230494CLC31L
Cuneiform ocr 1 22;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CRE075122-NET
Curve plots 2.00;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Comp: CORE iTR97 PWD : QJB2mhNdEJ

Curveplots v2.11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; company: d4c name: romeo passwd: UXZZfU26Dd
Cuseeme 3.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SCBTK-NPJGG-PKHEG-MJDCT-TECLM
Customtray 1.2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CORE/DrRhui 67105
Cyber lom cd player 1.8 gold;;;;;;;;;; BEE-300-272302
Cyber marketeer's companion v1.1;;;;;; Just use any text editor to create an *emtpy* file... &quot;c:\windows\system\duncab.dll&quot; *You must have this file as part of the registration* then register with one of the following... (must have the exact e-mail address &amp; case) Username: Edwin Lau E-mail: code: 443914508440 Username: poweruser E-mail: code: 294675773968 Username: cyberguy E-mail: code: 994629363151

Cyber-info e-mail notify v3.0 final;;; NiTR8^ Serial: 16868
Cyber-info email notify v2.7.1;;;;;;;; -FACTOR- Code: 19006
Cybercom +1 60;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (Cyber exe /R) name: THe aNGRy youTh 70715199475842386091505467317934 name: LURKER/REBELS 57897220672956204756672967294756
Cybercom 1.60;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; LURKER/REBELS # 57897220672956204756672967294756
Cybercom 1.60 (cyber.exe /r);;;;;;;;;; THe aNGRy youTh 70715199475842386091505467317934
Cybercom v1.00;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Name=TwinHead [TWH/UCF]

Cybergrep v97.1.9;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; sERIALNO=CYBERGREP (generic)
Cyberspace addsoft v1.20c;;;;;;;;;;;;; AS1-8HWQTX-9716Z
Cyberspace addweb v2.38 gold;;;;;;;;;; AWGJ-DFWEI9C-8242461
Cyberspace addweb v2.38 standard;;;;;; AW25-7JREG7C-3H1EG54
Cyberspace addweb v2.39 professional;; AWPL-992JJ39-EDIDJU9
Cyberworks telecommunications;;;;;;;;; 752441946

#18 HAu Anh Hung

  Mr.Good bye

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Đăng 11 October 2008 - 05:33 PM

Con cái này nữa. Hoa mắt chưa???

http://www.mediafire.com/?uy4yzqvngnk

Thử đi

#19 loithoi_situ

  Newbie

 • Thành Viên
 • Pip
 • 1 Bài viết:

Đăng 15 January 2009 - 01:23 PM

Em cần serials của chuơng trình Nero 7 essentials . Ko hiểu sao mấy hôm nay nó lại đòi điền Serinumber. Em mong mọi người ai có thì giúp em ...

1 thành viên đang đọc chủ đề này

0 thành viên 1 khách 0 thành viên vô danh