Chuyển tới nội dung


code hình chạy dọc hai bên đây


#1 trantuandat

  Advanced Member

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 77 Bài viết:

Đăng 01 February 2010 - 07:55 PM

xin chào các bạn.trước giờ mình đã nhờ các bạn giúp đỡ rất nhiều trong việc thiết kế website cá nhân rồi hôm nay tôi cũng xin góp 1 phần nhỏ cho diễn đàn.tôi xin cung cấp mã code hình chạy dọc hai bên cùng thanh trượt.chú các bạn thành công nhé
{tuấn đạt}


<script Language=JavaScript>
var xV1 = 0;
var xV2 = 0;
function thom(){
nV = document.body.scrollTop;
document.getElementById('isFloat1').style.top = xV1+nV;
document.getElementById('isFloat2').style.top = xV2+nV;
}
function init(){
xV1 = document.getElementById('isFloat1').offsetTop;
xV2 = document.getElementById('isFloat2').offsetTop;
}
window.onload=init;
window.onscroll=stayHome;
</script>
<DIV id='isFloat1' style='position:absolute;top:0px;left:0%'><a href='' target=_blank><img src='lick anh đai diên1' border=0></a></DIV>
<DIV id='isFloat2' style='position:absolute;top:0px;right:0%'><a href='' target=_blank><img src='lick anh đai dien 2' border=0></a></DIV>

#2 trantuandat

  Advanced Member

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 77 Bài viết:

Đăng 04 April 2010 - 01:13 AM

xin chào các bạn.trước giờ mình đã nhờ các bạn giúp đỡ rất nhiều trong việc thiết kế website cá nhân rồi hôm nay tôi cũng xin góp 1 phần nhỏ cho diễn đàn.tôi xin cung cấp mã code hình chạy dọc hai bên cùng thanh trượt.chú các bạn thành công nhé
{tuấn đạt}


<script Language=Javascript>
var xV1 = 0;
var xV2 = 0;
function thom(){
nV = document.body.scrollTop;
document.getElementById('isFloat1').style.top = xV1+nV;
document.getElementById('isFloat2').style.top = xV2+nV;
}
function init(){
xV1 = document.getElementById('isFloat1').offsetTop;
xV2 = document.getElementById('isFloat2').offsetTop;
}
window.onload=init;
window.onscroll=stayHome;
</script>
<DIV id='isFloat1' style='position:absolute;top:0px;left:0%'><a href='' target=_blank><img src='lick anh đai diên1' border=0></a></DIV>
<DIV id='isFloat2' style='position:absolute;top:0px;right:0%'><a href='' target=_blank><img src='lick anh đai dien 2' border=0></a></DIV>
[/quote]

#3 trantuandat

  Advanced Member

 • Thành Viên
 • PipPipPip
 • 77 Bài viết:

Đăng 04 April 2010 - 01:14 AM

[quote name='trantuandat' date='04 April 2010 - 01:13 AM' timestamp='1270318437' post='151614']
xin chào các bạn.trước giờ mình đã nhờ các bạn giúp đỡ rất nhiều trong việc thiết kế website cá nhân rồi hôm nay tôi cũng xin góp 1 phần nhỏ cho diễn đàn.tôi xin cung cấp mã code hình chạy dọc hai bên cùng thanh trượt.chú các bạn thành công nhé
{tuấn đạt}


var xV1 = 0;
var xV2 = 0;
function thom(){
nV = document.body.scrollTop;
document.getElementById('isFloat1').style.top = xV1+nV;
document.getElementById('isFloat2').style.top = xV2+nV;
}
function init(){
xV1 = document.getElementById('isFloat1').offsetTop;
xV2 = document.getElementById('isFloat2').offsetTop;
}
window.onload=init;
window.onscroll=stayHome;
</script>
<DIV id='isFloat1' style='position:absolute;top:0px;left:0%'><a href='' target=_blank><img src='lick anh đai diên1' border=0></a></DIV>
<DIV id='isFloat2' style='position:absolute;top:0px;right:0%'><a href='' target=_blank><img src='lick anh đai dien 2' border=0></a></DIV>
[/quote]
[/quote]

1 thành viên đang đọc chủ đề này

0 thành viên 1 khách 0 thành viên vô danh