Chuyển tới nội dung


phím tắt sử dụng trong soạn thảo Văn Bản


  • You cannot reply to this topic

#1 pcduchiep

    Advanced Member

  • Thành Viên
  • PipPipPip
  • 119 Bài viết:

Đăng 04 September 2004 - 03:51 PM

Những phím tắt được sử dụng trong soạn thảo Văn Bản Word.
Mình đã rút ra khi sử dung Word bây giờ soạn ra để các bạn cùng xem nè. Đâu phải ai cũng biết những phím tắt như thế n y phải không:

1. Ngắt 1 dòng: Shift + Enter
2. Ngắt 1 trang: Ctrl + Enter
3. Ngắt 1 cột: Ctrl + Shift + Enter
3. Chèn ©: Alt + Ctrl + C
4. Chèn ® : Ctrl + Alt + R
5. Chèn ™: Ctrl + Alt + T
6. Copy định dạng: Ctrl + Shift + C
7. Paste định dạng: Ctrl + Shift + V
8. Thay đổi Font: Ctrl + Shift + F
9. Thay đổi Size: Ctrl + Shift + P
10. Tăng size kí tự: Ctrl + Shift + > hoặc Ctrl + ]
11. Giảm size kí tự: Ctrl + Shift +< hoặc Ctrl +[
12. Thay đổi định dạng cho chữ: Ctrl + D
13. Thay đổi kí tự Hoa: Shift + F3
14. Chuyển đổi qua Hoa hoặc thường: Ctrl + Shift + A
15. Chỉ gạch dưới các kí tự: Ctrl + Shift +W
16. Gạch đôi: Ctrl + Shift + D
17. Chữ hoa nhưng kí tự đầu tiên to hơn: Ctrl + Shift + K
18. Chuyển văn bản qua Symbol: Ctrl + Shift + Q

CANH LỀ VĂN BẢN:

1. Canh giữa: Ctrl + E
2. Bỏ canh lề: Ctrl + J
3. Canh phải: Ctrl + R
4. Canh trái: Ctrl + L
5. Canh theo từng đơn vị ruler: Ctrl + M

NHỮNG PHÍM TẮT KHÁC

1. Chèn ng y hiện tại: Alt + Shift + D
2. Chèn list: Ctrl + Alt + L
3. Chèn số trang: Alt + Shift + P
4. Chèn giờ hiện tại: Alt + Shift + T
5. Chèn vùng trống: Ctrl + F9
6. Thay đổi kí tự hoa, thường, chữ hoa đầu tiên: Shift + F3
7. Xem trước khi in: Ctrl + F2

1 thành viên đang đọc chủ đề này

0 thành viên 1 khách 0 thành viên vô danh